MIST MSc-CSE Syllabus

 • Author
  sajid86

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MIST MSc-CSE Syllabus

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  1/22

  _ATR_JDRAB

  8

  _ATR_JDRAB

  \_CDAABJNKT CE [email protected] DCIIJRRAA CE DCQ_TAT EC_ EC_IQMHRJNK

  DCQ_TA DQ__JDQMH CE IHTRA_ CE TDJANDA/ IHTRA_ CE ANKJNAA_JNK JN

  DCI\QRA_ TDJANDA HNB ANKJNAA_JNK

  R`a dciijttaa ce dcursas ecr ecriumhtjnk t`a dcursa durrjdumh ce I.Td./I. Ankk jn Dciputar

  Tdjanda hnb Ankjnaarjnk tc oa dcnbudtab oy t`a Baphrtiant ce Dciputar Tdjanda hnbAnkjnaarjnk (DTA), Ijmjthry Jnstjtuta ce Tdjanda hnb Rad`ncmcky (IJTR) puomjs`ab vjba

  Ohnkmhbas` Qnjvarsjty ce \rceassjcnhm (OQ\) mattar nuioar

  ?4.8?.

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  2/22

  _ATR_JDRAB

  ?

  _ATR_JDRAB

  IJMJRH_Z JNTRJRQRA CE TDJANDA HNB [email protected] (IJTR)

  DCQ_TA CQRMJNA EC_ IHTRA_ BAK_AA \_CK_HIIA JN DCI\QRA_

  TDJANDA HNB ANKJNAA_JNK

  Jntrcbudtjcn

  8. Dciputar Tdjanda hnb Ankjnaarjnk (DTA) js cna ce t`a mahbjnk hnb purpcsaeum ejambs ce

  ankjnaarjnk tad`ncmcky. \rasantmy, h kccb nuioar ce stubants erci vhrjcus puomjd hnb prjvhta

  unjvarsjtjas/jnstjtutas suddasseummy dcipmata unbarkrhbuhta prckrhiias jn t`js ejamb ce

  ankjnaarjnk. Out sdcpas hra mjijtab tc cothjn pcstkrhbuhta bakraa sjnda icst ce t`a jnstjtutjcns ht

  `cia bc nct run pcstkrhbuhta prckrhiia. Tjnda ?

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  3/22

  _ATR_JDRAB

  4

  _ATR_JDRAB

  Tdcpa

  4. R`a prcdaabjnks ce t`a dciijttaa ce dcursas jndmuba t`a ecmmcwjnk7

  h. Kanarhm Cvarvjaw ce Ihstar Bakraa \rckrhiia jn DTA.

  o. Mjst ce Dcursa Dcbas hnb Dcursa Rjtmas.

  d. Bathjm Dcntants ce I.Td. Ankk /I. Ankk Dcursas.

  2. Kanarhm Cvarvjaw ce Ihstar Bakraa \rckrhiia. Hmm anrcmmab stubants ecr t`a I.Td.

  \rckrhiia s`hmm `hva tc dcipmata ijnjiui 45 drabjt `curs t`ht wjmm jndmuba 80 drabjt `curs ce

  t`acry dcursas hnb 80 drabjt `curs ce t`asjs. Ecr I. Ankk \rckrhiia, t`a stubants s`hmm `hva tc

  dcipmata 4< drabjt `curs ce t`acry hnb 5 drabjt `curs ce t`asjs/prcgadt. Ttubants ce oct` t`a

  prckrhiias naab tc ahrn ijnjiui DK\H ce ?.;1 jn t`a t`acry dcursas hnb dcipmata t`a

  t`asjs/prcgadt shtjsehdtcrjmy unbar t`a suparvjsjcn ce h basjknhtab suparvjscr wjt`jn t`a stjpumhtab

  tjia burhtjcn. Hmm t`a t`acry dcursas wjmm oa ce 4 (t`raa) drabjt `curs j.a. t`raa `curs ce

  ankhkaiant jn h waaf wjt` h tcthm ce 82 (ecurtaan) waafs jn h saiastar. Ttubants ihy anrcmm hs

  eumm tjia cr phrt tjia. Ecr eumm tjia, h stubant naabs tc thfa ijnjiui 8? (twamva) drabjts tc

  ihxjiui 81 (ejetaan) drabjts jndmubjnk t`asjs wcrf jn hny saiastar. H phrt tjia stubant dhn thfa

  4 (t`raa) tc : (njna) drabjts jndmubjnk t`asjs wcrf jn hny saiastar. Ecr t`a bakraa ce I.Td. Ankk

  h stubant `hs tc thfa h ijnjiui ce 5 (sjx) dcursas erci bjeearant krcups. Ecr t`a bakraa ce I.

  Ankk h stubant `hs tc thfa h ijnjiui ce 8< (tan) dcursas. R`a tcpjd ce t`a t`asjs (ecr I. Td.

  Ankk bakraa) / prcgadt (ecr I. Ankk bakraa) iust oa ramhtab tc t`a krcup ce t`a dcursas.

  1. Mjst ce Ihstars/\cstkrhbuhta Dcursas. R`a pcstkrhbuhta t`acry dcursas hra

  hrrhnkab hs7 Hmkcrjt`i (DTA 58

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  4/22

  _ATR_JDRAB

  2

  _ATR_JDRAB

  DTA58

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  5/22

  _ATR_JDRAB

  1

  _ATR_JDRAB

  DTA5;

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  6/22

  _ATR_JDRAB

  5

  _ATR_JDRAB

  DTA58

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  7/22

  _ATR_JDRAB

  ;

  _ATR_JDRAB

  DTA58

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  8/22

  _ATR_JDRAB

  0

  _ATR_JDRAB

  Natwcrf Emcw Hmkcrjt`is7 R`a Ijnjiui Dcst Natwcrf Emcw Iat`cb, Rrhnspcrthtjcn

  \rcomai6 Dhphdjthtab Rrhnspcrthtjcn \rcomai, Hssjkniant \rcomai6 Jntakar Mjnahr

  \rckrhiijnk6 _amhxhtjcn6 Duttjnk-\mhna Hmkcrjt`i6 Orhnd` hnb Ocunb Rad`njqua6

  Bynhijd \rckrhiijnk6 N\-Dcipmatanass6 RT\ hnb @aurjstjds6 Hpprcxjihtjcn.

  DTA58

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  9/22

  _ATR_JDRAB

  :

  _ATR_JDRAB

  o. Tcetwhra Ankjnaarjnk

  DTA5?

 • 7/21/2019 MIST MSc-CSE Syllabus

  10/22

  _ATR_JDRAB

  8