Miśnie - kończyna górna.pdf

Embed Size (px)

Text of Miśnie - kończyna górna.pdf

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  1/35

  Minie koczyny grnej

  Minie koczyny grnej dziel si na:

  minie obrczy

  koczyny grnej

  minie ramienia

  minie przedramienia

  minie rki

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  2/35

  Minie obrczy koczyny grnej1) Misie naramienny (m. deltoideus)

  Pp. koniec barkowyobojczyka, wyrostek barkowy

  opatki, grzebie opatki

  Pk. guzowato naramienna

  koci ramiennej

  Cz. cze obojczykowa

  przodozgina i nawraca rami,

  cz barkowa odwodzi rami

  do poziomu, cz

  grzebieniowa tyozgina i

  odwraca rami.

  Un. nerw pachowy ze sploturamiennego

  m.naramienny

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  3/35

  2) Misie nadgrzebieniowy (m. supraspinatus)

  Pp.- d nadgrzebieniowy

  opatkiPk. - guzek wikszy koci

  ramiennej

  Cz. - wspdziaa z

  miniem naramiennym przy

  odwodzeniu ramienia,

  napina torebk stawow

  stawu ramiennego, obraca

  rami na zewntrz

  Un. nerw nadopatkowy ze

  splotu ramiennego

  m. nadgrzebieniowy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  4/35

  3) Misie podgrzebieniowy (m. infraspinatus)

  Pp. d podgrzebioniowy

  opatki

  Pk. guzek wikszy koci

  ramiennej

  Cz. odwraca rami, czgrna minia wspdziaa

  przy odwodzeniu i zginaniu

  ramienia, napina torebk

  stawow

  Un. n. nadopatkowy ze

  splotu ramiennego

  m. podgrzebieniowy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  5/35

  4) Misie oby mniejszy (m. teres minor)

  Pp. powierzchnia

  grzbietowa bocznego brzeguopatki

  Pk. guzek wikszy koci

  ramiennej

  Cz. odwraca rami, napina

  torebk stawow, wspomaga

  ruch tyozgicia

  Un. splot ramienny, nerwpachowy

  m. oby mniejszy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  6/35

  5) Misie oby wikszy (m. teres major)

  Pp. powierzchnia

  grzbietowa dolnego ktaopatki

  Pk. grzebie guzka

  mniejszego koci ramiennej

  Cz. opuszcza podniesione

  rami, przywodzi rami do

  tyu, obraca rami do

  wewntrz

  Un. splot ramienny, nerw

  piersiowo-grzbietowym. oby wikszy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  7/35

  6) Misie podopatkowy (m. subscapularis)

  Pp. ebrowa

  powierzchnia opatki

  Pk. guzek mniejszy

  koci ramiennej

  Cz. nawraca i

  przywodzi rami,

  napina torebk

  stawow

  Un. splot ramienny,nerwy podopatkowe

  m.

  podopatkowy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  8/35

  Minie ramienia

  I. Grupa przednia mini ramienia

  1) Misie kruczo-ramienny (m. coracobrachialis)

  Pp. wyrostek kruczy opatki

  Pk. poowa dugoci koci

  ramiennej na powierzchniprzednio-przyrodkowej

  Cz. przodozgicie ramienia,

  przywodzenie i nawracanie

  Un. splot ramienny (n.

  miniowo-skrny)

  m. kruczo-ramienny

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  9/35

  Pp. gowa duga(guzek

  nadpanewkowy opatki), gowa

  krtka (wyrostek kruczy opatki)

  Pk. guzowato koci

  promieniowej (cigno waciwe),

  powi przedramienia (rozcigno)

  Cz. W stawie ramiennym gowa

  duga odwodzi rami, a gowa

  krtka przywodzi, przodozgina i

  nawraca. W stawie okciowym

  skurcz m. powoduje zgicie w

  stawie oraz odracanie

  przedramienia

  Un. splot ramienny (n.

  miniowo-skrny)

  2) Misie dwugowy ramienia (m. biceps brachii)

  rozcigno

  gowa krtka

  gowa

  duga

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  10/35

  3) Misie ramienny (m. brachialis)

  Pp. boczna i przyrodkowa

  powierzchnia koci ramiennej,poniej przyczepu kocowego

  minia naramiennego (poowa d.

  koci) a do okolicy stawu

  okciowego

  Pk. guzowato koci okciowej

  Cz. zgina staw okciowy

  Un. splot ramienny (n.

  miniowo-skrny)

  m. ramienny

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  11/35

  II. Grupa tylna mini ramienia

  1) Misie okciowy (m. anconeus)

  Pp. nadkykie boczny koci

  ramiennej

  Pk. powierzchnia tylna trzonu k.

  okciowej w jej grnym odcinku

  Cz. prostuje staw okciowy oraz

  napina i wygadza torebk

  stawow

  Un. splot ramienny

  (n. promieniowy)m. okciowy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  12/35

  Pp. gowa duga (guzek

  podpanewkowy opatki), gowaboczna, (powierzchnia tylna koci

  ramiennej powyej bruzdy n.

  promieniowego) gowa

  przyrodkowa (powierzchnia tylna k.

  ramiennej od bruzdy n.

  promieniowego w d do torebki

  stawu okciowego)

  Pk. wsplne cigno przyczepia si

  na tylnej powierzchni wyrostkaokciowego k. okciowej.

  Cz. Gowa duga prostuje rami w

  stawie ramiennym i przywodzi

  rami, m. jest prostownikiem dlastawu okciowego

  2) Misie trjgowy ramienia (m. triceps brachii)

  gowa

  boczna

  gowa duga

  gowaprzyrodkowa

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  13/35

  Minie przedramienia

  I. Grupa przednia

  A) Warstwa powierzchowna

  1) m. nawrotny oby (m. pronator teres)

  Pp gowa ramienna (nadkykie

  przyrodkowy k. ramiennej), gowaokciowa (wyrostek dziobiasty k.

  okciowej)

  Pk boczna pow. czci rodkowej k.

  promieniowej

  Cz nawraca przedrami oraz zgina je

  w stawie okciowym

  Un- splot ramienny (n. porodkowy)

  m.

  nawrotny

  oby

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  14/35

  2) Misie zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor carpi

  radialis)

  Pp. nadkykie przyrodkowy

  k. ramiennej

  Pk. podstawa II koci

  rdrcza

  Cz. zgina rk, nieznacznieodwodzi w stron promieniow,

  nawraca przedrami,

  wspomaga zgicie w stawie

  okciowym

  Un. splot ramienny (n.

  porodkowy)

  m. zginacz

  promieniowy

  nadgarstka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  15/35

  3) Misie doniowy dugi (m. palmaris longus)

  Pp. nadkykie przyrodkowy

  k. ramiennej

  Pk. znajduje si w rozcignie

  doniowym zronitym ze skr

  Cz. napina rozcigno

  doniowe, zgina rk doniowo,wspomaga zgicie w stawie

  okciowym

  Un. splot ramienny

  (n. porodkowy)

  m.

  doniowy

  dugi

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  16/35

  4) Miie zginacz okciowy nadgarstka (m. flexor carpi

  ulnaris)

  Pp. gowa ramienna (nadkykie

  przyrodkowy k. ramiennej), gowaokciowa (rozpoczyna si cignist

  blaszk od wyrostka okciowego k.

  okciowej)

  Pk. k. grochowata nadgarstka i

  podstawa V koci rdrcza

  Cz. zgina i przywodzi rk

  Un. splot ramienny (n. okciowy)

  m. zginacz

  okciowy

  nadgarstka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  17/35

  5) Misie zginacz powierzchowny palcw (m. flexor digitorum

  superficialis)

  Pp. gowa ramienn-okciowa

  (nadkykie przyrodkowy k.ramiennej, wyroatek dziobiasty k.

  okciowej), gowa promieniowa

  (przednia pow. koca bliszego k.

  promieniowej)Pk. podstawa paliczkw

  rodkowych

  Cz. zgina doniowo rk i palce w

  stawach nad, ktrymi przebiega.

  Wspomaga zgicie w stawieokciowym oraz zblia palce do

  siebie.

  Un. splot ramienny (n.

  porodkowy)

  m. zginacz

  powierzchowny

  palcw

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  18/35

  B) Warstwa gboka

  1) Misie zginacz gboki palcw (m. flexor digitorum

  profundus)Pp. grne2/3 czci

  przyrodkowej i przedniej pow.

  trzonu k. okciowej, bona

  midzykostnaPk. cigna kocowe kocz si

  na podstawach paliczkw dalszych

  palcw od II do V palca

  Cz. zgina palce trjczonowe,zgina rk, zblia do siebie palce

  Un. splot ramienny

  (n. porodkowy, n. okciowy)

  m. zginacz

  gbokipalcw

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  19/35

  2) Misie zginacz dugi kciuka (m. flexor pollicis longus)

  Pp. przednia powierzchnia k.

  promieniowej, bonamidzykostna

  Pk. podstawa dalszego

  paliczka kciuka

  Cz. zgina rk i kciuk,nieznacznie odwodzi rk

  Un. splot ramienny (n.

  porodkowy)

  m. zginaczdugi kciuka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  20/35

  3) Misie nawrotny czworoboczny (m. pronator quadratus)

  Pp. przednia powierzchnia k.

  okciowej, bliej nasady dalszejPk. przednia i boczna powierzchnia

  k. promieniowej w okolicy nasady

  dalszej

  Cz. nawraca przedramieni

  Un. splot ramienny (n. porodkowy)

  m. nawrotnyczworoboczny

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  21/35

  II. Grupa boczna

  1. Misie ramienno-promieniowy (m. brachioradialis)

  Pp. brzeg boczny k. ramiennejponiej jej dugoci

  Pk. wyrostek rylcowaty k.

  promieniowej

  Cz. zgina staw okciowy. Wzalenoci od pooenia

  przedramienia nawraca lub odwraca

  przedrami

  Un. splot ramienny (n. promieniowy)

  m. ramienno-

  promieniowy

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  22/35

  2) Misie prostownik promieniowy dugi nadgarstka

  (m. extensor carpi radialis langus)

  Pp. brzeg boczny i nadkykieboczny k. ramiennej

  Pk. grzbietowa pow. podstawy II k.

  rdrcza

  Cz. zgina przedrami w stawieokciowym, nieznacznie nawraca

  przedrami, zgina grzbietowo rk,

  odwodzi rk

  Un. splot ramienny (n. promieniowy)

  m. prostownik

  promieniowy

  dugi nadgarstk

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  23/35

  3) Misie prostownik promieniowy krtki nadgarstka

  (m. extensor carpi radialis brevis)

  Pp. nadkykie boczny k. ramiennejPk. grzbietowa pow. podstawy III k.

  rdrcza

  Cz. prostuje i zgina grzbietowo rk.

  Wspomaga zgicie w stawieokciowym oraz przywodzenie

  promieniowe rki

  Un. splot ramienny (n. promieniowy)

  m. prostownik

  promieniowykrtki nadgarstka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  24/35

  4) Misie odwracacz (m. supinator)

  Pp. nadkykie boczny k.

  ramiennej oraz grna cz k.okciowej i torebka stawowa

  Pk. trzecia grna cz k.

  promieniowej poniej guzowatoci

  promieniowej

  Cz. odwraca rk i przedrami

  Un. splot ramienny

  (n. promieniowy)

  m. odwracacz

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  25/35

  II. Grupa tylna

  A. Warstwa powierzchowna

  1. Misie prostownik palcw(m. extensor digitorum)

  Pp. nadkykie boczny k. ramiennej,

  wizado poboczne promieniowe, w.

  piercieniowate, powi

  przedramienia

  Pk. z 3 brzucw powstaj 4 paskie

  cigna, ktre dochodz na pow.

  grzbietow bliszego paliczka palca

  od II do V.

  Cz. prostuje palce i rk, zgina j

  grzbietowo oraz odwodzi palce

  Un. splot ramienny, n. promieniowy

  M. prostownik

  palcw

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  26/35

  2. Misie prostownik palca maego (m. extensor digiti minimi)

  Pp. nadkykie boczny k.

  ramiennej i wizado poboczne

  promieniowe, wizadopiercieniowate, powi

  przedramienia

  Pk. dochodzi do V palca i

  przechodzi w rozcigno

  grzbietowe tego palca

  Cz. prostuje i przywodzi V

  palec

  Un. splot ramienny, n.

  promieniowy

  M. prostownikpalca maego

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  27/35

  3. Misie prostownik okciowy nadgarstka (m. extensor carpi

  ulnaris)

  Pp. nadkykie boczny k.

  ramiennej, wizado poboczne

  promieniowe st. okciowego,

  powi przedramienia, tylna pow.

  k. okciowej.

  Pk. podstawa V k. rdrcza

  Cz. prostuje rk, odwodzi rk

  w stron okciow, przy

  ustalonym kciuku odwodzi odniego rk

  Un. splot ramienny, n.

  promieniowy

  M. prostownik

  okciowy

  nadgarstka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  28/35

  A. Warstwa gboka

  1. Misie odwodziciel dugi kciuka (m. abductor pollicis

  longus)

  Pp. tylna pow. k. okciowej ipromieniowej, bona midzykostna

  Pk. cz I koczy si na

  podstawie I k. rdrcza, cz II

  czy si ze cignem prostownikakrtkiego kciuka, cz III cigna

  przechodzi w brzusiec odwodziciela

  krtkiego kciuka

  Cz. odwodzi rk w stron

  promieniow, zgin rk w stron

  doniow, odwodzi i odprowadza

  kciuk

  Un. splot ramienny, n. promieniowy

  M. odwodziciel

  dugi kciuka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  29/35

  2. Misie prostownik krtki kciuka (m. extensor pollicis brevis)

  Pp. tylna pow. k. promieniowej,

  bona midzykostna

  Pk. podstawa bliszego

  paliczka kciuka

  Cz. prostuje kciuk w stawie

  rdrczno-paliczkowym,odwodzi kciuk i rk

  Un. splot ramienny, n.

  promieniowyM. prostownik

  krtki kciuka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  30/35

  3. Misie prostownik dugi kciuka (m. extensor pollicis longus)

  Pp. rodkowa cz tylnej

  pow. K. okciowej, bona

  midzykostna

  Pk. podstawa dalszego

  paliczka kciuka

  Cz. prostuje kciuk wewszystkich stawach,

  przywodzi kciuk, sabiej

  prostuje i zgina grzbietowo

  rk

  Un. splot ramienny, n.

  promieniowy

  M. prostownikdugi kciuka

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  31/35

  4. Misie prostownik wskaziciela (m. extensor indicis)

  Pp. powierzchnia tylna k.

  okciowej, bona midzykostna

  poniej przyczepu dugiegoprostownika kciuka

  Pk. przechodzi w rozcigno

  grzbietowe wskaziciela

  Cz. prostuje palec

  wskazujcy, prostuj rk,

  odwodzi rk w stron

  promieniow

  Un. splot ramienny, n.

  promieniowy

  M. prostownik

  wskaziciela

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  32/35

  Minie rki

  I. Minie kbu:

  1) M. odwodziciel krtki

  kciuka

  2) M. zginacz krtki

  kciuka3) M. przeciwstawiacz

  kciuka

  4) M. przywodziciel

  kciuka

  2

  13

  4

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  33/35

  II. Minie kbika:

  1) M. doniowy krtki

  2) M. odwodziciel palcamaego

  3) M. zginacz krtki palca

  maego

  4) M. przeciwstawiacz

  palca maego

  43

  2

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  34/35

  II. Minie rodkowe rki:

  1) Minie glistowate

  M. glistowate

 • 8/12/2019 Minie - koczyna grna.pdf

  35/35

  2) Minie midzykostne

  M. midzykostne

  grzbietowe

  M. midzykostne

  d i