Click here to load reader

MIS EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU Upravljanje znanjem · Ekspertni sustavi MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 11 A.I. 12 . 23/05/2014 5 Robotika Mehanički ili računalni

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MIS EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU Upravljanje znanjem · Ekspertni sustavi MIS 2013/2014. Ekonomski...

 • 23/05/2014

  1

  Upravljanje znanjem i Analiza razvoja

  Upravljanje znanjem

  MIS EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

  prof.dr.sc. D. Rui | doc.dr.sc. A. Bilo | doc.dr.sc. D. Turkalj | Ivan Keli, univ.spec.oec.

  Prije nego ponemo Dani Komunikacija

  www.danikomunikacija.com

  www.duvalguillaume.com/news/

  Newsletters

  Marketing profs (www.marketingprofs.com/newsletters/marketing/ )

  Emarketer (www.emarketer.com/Newsletter)

  Jasno&Glasno (www.jasnoiglasno.com)

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 3

  http://www.danikomunikacija.com/http://www.duvalguillaume.com/news/http://www.marketingprofs.com/newsletters/marketing/https://www.emarketer.com/Newsletterhttp://www.jasnoiglasno.com/
 • 23/05/2014

  2

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 4

  Znanje

  Progresija spoznaje

  Podaci

  injenice

  Informacije

  Smisleni podaci

  Znanje

  Organizirane informacije

  Mudrost

  Primjenjeno znanje

  Prosvjetljenje

  Jasnoa percepcije

  Sustavi za upravljanje znanjem Knowledge management system (KMS)

  Organizirani skup ljudi, procedura, softvera, baza podataka i ureaja

  Koristi se za kreiranje, pohranjivanje, dijeljenje i uporabu organizacijskog znanja i iskustva

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 6

 • 23/05/2014

  3

  Prikaz KMS-a Stvaranje

  znanja

  Pohranjivanje znanja

  Dijeljenje znanja

  Koritenje znanja

  MIS 2013/2014, Ekonomski fakultet u Osijeku 7

  Umjetna inteligencija Umjetna inteligencija

  Sposobnost raunala da oponaa ili replicira funkcije ljudskog mozga

  Aplikacija umjetne inteligencije

  Kreiranje medicinskih dijagnoza

  Istraivanje prirodnih resursa

  Lociranje kvarova u mehanikim ureajima

  Pomo pri dizajniranju i razvoju raunalnih sustava

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 8

  Sustavi umjetne inteligencije

  Ljudi, procedure, hardver, softver, podaci i znanje potrebno za razvoj raunalnih sustava i tehnologije koji pokazuju karakteristike inteligencije

  Istraivai, znanstvenici i eksperti iz podruja naina na koji ljudi razmiljaju su esto ukljueni u razvijanje sustava

  9 MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku

 • 23/05/2014

  4

  Prirodna i umjetna inteligencija Mogunost Prirodna inteligencija Umjetna inteligencija

  Niska Visoka Niska Visoka

  Uporaba osjetila (oi, ui, dodir, njuh)

  Kreativnost i imaginacija

  Uenje iz iskustva

  Prilagodba novim situacijama

  Osiguravanje troka postizanja inteligencije

  Potreba za velikim koliinama eksternih informacija

  Koritenje raznovrsnih izvora informacija

  Kompleksne kalkulacije

  Transfer informacija

  Brzi I precizni nizovi kalkulacija

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 10

  Glavne grane umjetne inteligencije

  Um

  jetn

  a in

  teli

  gen

  cija

  Robotika

  Vizualni sustavi

  Glasovno prepoznavanje

  Uei sustavi

  Neuralne mree

  Ekspertni sustavi

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 11

  A.I. 12

 • 23/05/2014

  5

  Robotika Mehaniki ili raunalni ureaji koji obavljaju zadatke

  Za koje treba velik stupanj preciznosti

  Zamorne ili opasne za ovjeka

  Roboti su kljuna komponenta dananjih automatiziranih sustava proizvodnje i vojnih sustava

  Budue generacije robota e nai iru primjenu u bankama, restoranima, rezidencijalnim objektima, medicini i opasnim okruenjima

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 13

  Vizualni sustavi

  Hardver i softver koji omoguuje raunalima slikanje, obradu i manipulaciju slika

  Analiza otisaka prstiju

  Identifikacija ljudi na temelju znaajki lica

  Koriste se zajedno sa robotima kako bi isti dobili podatke o prostoru u kojem se nalaze

  14 MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku

  Glasovno prepoznavanje Obrada koja omoguava raunalima shvaanje i reakciju na

  naredbe izreene u prirodnom jeziku (primjerice hrvatskom)

  Glasovno prepoznavanje konvertiranje audio podataka u rijei

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 15

 • 23/05/2014

  6

  Uei sustavi Spoj softvera i hardvera koji omoguava raunalu da

  promjeni nain funkcioniranja ili reakciju, a koji se baziraju na temelju povratne informacije koju dobiva Nuan je feedback (povratna veza) aktivnosti ili odluka

  Na temelju povratne veze e se definirati budue reakcije sustava

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 16

  Neuralne mree Raunalni sustav koji simulira funkcioniranje ljudskog

  mozga Mogunost pronalaska informacije ak i ako neki neuralni vor ne

  funkcionira

  Brzo modificiranje podataka kao rezultat novih informacija

  Otkrivanje veza i trendova u velikim bazama podataka

  Rijeavanje sloenih problema za koje nedostaje dio informacija

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 17

  Ekspertni sustavi Oponaaju aktivnosti eksperata u nekom podruju

  Istraivanje novih poslovnih mogunosti

  Poveavanje sveukupne profitabilnosti

  Smanjivanje trokova

  Pruaju izvrsnu uslugu kupcima i klijentima

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 18

 • 23/05/2014

  7

  Kada koristiti ekspertne sustave

  Obuhvatiti i sauvati nezamjenjivu ljudsku ekspertizu

  Rijeiti problem koji se ne moe rijeiti (ili moe vrlo teko) uz tradicionalne metode

  Razviti konzistentniji sustav od ivih ekperata

  Pruiti ekspertna znanja na veem broju lokacija istovremeno i za vei broj ljudi

  Pruiti ekspertna znanja u okruenjima opasnim po ivot ovjeka

  Pruiti znanja koja su iznimno skupa i/ili rijetka

  Razviti rjeenja bre od ivih eksperata

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 19

  Prednosti ekspertnih sustava (1)

  Poveana dostupnost

  Ekspertni sustavi mogu se koristiti na bilo kojoj lokaciji, 24 sata na dan

  U mnogim podrujima ljudske aktivnosti i na mnogo geografskih lokacija nedostaje eksperata.

  Smanjena cijena

  Ekspertni sustavi znatno su jeftiniji od eksperata.

  Brzina reakcije

  Mogunost brze reakcije na nastali problem (npr. u sluaju opasnosti)

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 20

  Prednosti ekspertnih sustava (2) Tumaenje

  Detaljni opis tijeka zakljuivanja koje je dovelo do zakljuka

  Poveana pouzdanost Ekspertni sustavi ne zaboravljaju i ne rade greke zbog

  umora pa se moemo pouzdati u njihova rjeenja

  Rad u opasnim okolinama Ekspertni sustavi mogu se koristiti u okolinama u

  kojima ljudi ne smiju boraviti (npr. u nuklearnim elektranama ili kemijskim postrojenjima) ili ne mogu boraviti

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 21

 • 23/05/2014

  8

  Virtualna stvarnost Sustav virtualne stvarnosti

  Omoguava korisniku kretanje i interakciju u raunalno generiranom okruenju

  Potpuna virtualna stvarnost

  Korisnik je u cjelosti uronjen u umjetni, trodimenzionalni svijet koji je u potpunosti raunalno generiran

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 22

  Ureaji povezivanja Zaslon koji se postavlja na glavu (Head-mounted

  display - HMD)

  CAVE

  Projiciranje stereo prikaza na zidove i pod prostorije

  Slualice

  Haptiko suelje

  Ureaji osjetljivi na dodir

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 23

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 24

 • 23/05/2014

  9

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 25

  Oblici virtualne stvarnosti Immersive virtual reality (uronjena)

  Navigacija miem u trodimenzionalnom okruenju preko zaslona

  Sustavi stereo projekcije

  Stereo naoale

  Sustavi teleprisutnosti

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 26

  Google Glass MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 27

 • 23/05/2014

  10

  Aplikacije virtualne stvarnosti Medicina

  Pregledi i dijagnoze, psihoterapija

  Edukacija i treninzi

  Virtualna putovanja, vojna obuka

  Neketrenine i turizam

  Virtualni prikazi nekretnina i turistrikih destinacija

  Zabava

  Igre

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 29

  Koritena literatura i korisni linkovi Stair, R., Reynolds, G.: Principles of Information Systems, Eighth Edition, Course

  Technology Press, Boston, 2007. Javorovi, B., Bilandi, M.: Poslovne informacije i business intelligence, Golden

  marketing, Zagreb, 2007. Rui, D., Bilo, A., Turkalj, D.: E-marketing, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,

  Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009. Kotler, Ph.: Upravljanje marketingom, deveto izdanje, Mate, 2001. eri, V., Varga, M.: Informacijska tehnologija u poslovanju. Element, Zagreb

  2004 http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technology http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_system http://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=related http://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.html http://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.html http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.html http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htm http://johnkapeleris.com/blog/?p=1752

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 30

  http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technologyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technologyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technologyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technologyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technologyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technologyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management_systemhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VlRdoL-4dXA&feature=relatedhttp://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.htmlhttp://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.htmlhttp://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.htmlhttp://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.htmlhttp://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.htmlhttp://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/journal/vol4/cs11/report.htmlhttp://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.htmlhttp://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.htmlhttp://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.htmlhttp://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.htmlhttp://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.htmlhttp://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.htmlhttp://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htmhttp://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htmhttp://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htmhttp://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htmhttp://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htmhttp://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2003/cvitanic/4_1-VR.htmhttp://johnkapeleris.com/blog/?p=1752http://johnkapeleris.com/blog/?p=1752
 • 23/05/2014

  11

  Analiza razvoja

  MIS EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

  prof.dr.sc. D. Rui | doc.dr.sc. A. Bilo | doc.dr.sc. D. Turkalj | Ivan Keli, univ.spec.oec.

  Okolina razvoja sustava Za razliku od starog naina razmiljanja, korisnici

  informacijskih sustava danas aktivno sudjeluju u njihovom razvoju Kako bi se izbjegle skupe pogreke razvoja sustava, potrebno je u

  potpunosti znati cijeli proces

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 32

  Tko je ukljuen u razvoj sustava Razvojni tim

  Odreuje ciljeve informacijskog sustava

  Isporuuje sustav koji ispunjava zadane ciljeve

  Stakeholderi Osobe koje u konanici imaju korist od sustava

  Korisnici

  Menaderi

  Strunjaci razvoja sustava Programeri

  Analitiari sustava

  Osoblje potpore

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 33

 • 23/05/2014

  12

  Uloga analitiara sustava

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 34

  Pokretanje razvoja sustava Inicijative za razvoj sustava

  Dolaze iz svih razina organizacije

  Mogu biti planirani ili neplanirani

  Brojni razlozi za iniciranje projekta razvoja sustava

  Zatita infrastrukture, pripajanje, spajanje, pravne odredbe itd.

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 35

  Planiranje informacijskih sustava

  Planiranje informacijskih sustava

  Pretakanje stratekih i organizacijskih ciljeva u inicijative razvoja sustava

  Usklaivanje organizacijskih ciljeva i ciljeva sustava

  Iznimno bitno za uspjeno razvijanje sustava

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 36

 • 23/05/2014

  13

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 37

  Razvijanje kompetitivne prednosti

  Kreativna analiza

  Novi pristupi postojeim problemima

  Kritika analiza

  Nepristrano ispitivanje odnosa meu elementima sustava

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 38

  Faze procesa razvoja sustava 1. Istraivanje (planiranje/strategija)

  2. Analiza

  3. Oblikovanje/dizajn

  4. Implementacija/uvoenje u rad

  5. Odravanje i kontrola

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 39

 • 23/05/2014

  14

  Evaluacija i kontrola MISa Evaluacija MIS-a treba odgovoriti na slijedea pitanja:

  Doprinosi li MIS ostvarivanju opih i marketinkih ciljeva tvrtke?

  Podrava li MIS posebne ciljeve tvrtke?

  Koliko treba vremena da MIS odgovori na zahtjeve korisnika?

  Je li MIS pouzdan?

  Zadovoljavaju li sve tehnike komponente MIS-a sadanje i budue zahtjeve korisnika?

  Je li budet za razvoj MIS-a adekvatan?

  Je li MIS efikasan?

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 40

  Kriteriji za mjerenje kvalitete MIS-a

  Kompatibilnost

  Efektivnost

  Ekonominost

  Pouzdanost

  Fleksibilnost

  Sigurnost

  Lakoa odravanja

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 41

  Neke globalne prakse MIS-a (1) Benneton

  Relacijske baze podataka

  Oslanjaju se na POS (eng. point of sale) podatke (identifikacija trendova)

  Preko 7,000 prodavaonica diljem svijeta

  Smanjenje trokova uvanja zaliha

  FI-FO model logistikog upravljanja

  57 milijuna $ cijeli sustav - robotizacija i automatizacija

  Pomo dizajnerima!!

  Smanjenje ciklusa razvoja proizvoda i dostave (od 6 mjeseci do nekoliko tjedana)

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 42

 • 23/05/2014

  15

  Neke globalne prakse MIS-a (2) Unilever

  Pokuali ispitati sustav konkurentskog obavjeivanja

  Kodeks utnje

  Interna konferencija za provjeru vjerodostojnosti zaposlenika u uvanju poslovnih tajni

  Gillette Svom distributeru partneru otkrili razvoj novog proizvoda i plan

  skoranje komercijalizacije

  Partner odao tu tajnu njihovom konkurentu Bic-u kojemu je omogueno strelovito djelovanje

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 43

  Neke globalne prakse MIS-a (3) British Airways i easyJet

  Industrijska pijunaa

  Imitiranje usluge konkurenta

  Kellogg's

  astili javnost unutar svojih pogona od 1906, meutim ne vre vie tu praksu

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 44

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 45

  Sigurnost

 • 23/05/2014

  16

  Raunalni kriminal (1) esto ga je vrlo teko otkriti

  teta moe biti golema

  isti, nenasilni kriminal

  Broj sigurnosnih incidenata vezanih uz IT dramatino raste

  Raunalni kriminal je postao globalnim

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 46

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 47

  2 mogunosti (znanja) potrebna za veinu raunalnog kriminala

  Znati kako pristupiti pojedinom raunalnom sustavu

  Znati kako manipulirati sustavom kako bi se dobio eljeni uinak *

  Raunalni kriminal (2)

  Raunalni kriminal (3) U kojem je raunalo alat

  Cyber terorizam, kraa identiteta

  U kojem je raunalo objekt kriminalne djelatnosti

  Ilegalni pristup i koritenje, modifikacija i unitavanje podataka, kraa informacija, internetsko piratstvo, prijevare, internacionalni raunalni kriminal

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 48

 • 23/05/2014

  17

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 49

  Anonymous

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 50

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 51

 • 23/05/2014

  18

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 52

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 53

  Cyber terorist:

  Zastrauje ili prisiljava vodstvo drave ili organizaciju kako bi ispunio svoje politike ili drutvene ciljeve kroz raunalne napade na raunala, mree ili informacije

  !

  Cyber terorizam

  Kraa identiteta Varalica dolazi do informacija za osobnu

  identifikaciju s namjerom predstavljanja u tue ime kako bi

  Imao pristup novcu ili drugim sredstvima na ime vlasnika

  Kreirao lane vrijednosne papire

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 54

 • 23/05/2014

  19

  Raunalne prijevare Primjeri internetskih prijevara

  Tehnike bogaenja preko noi

  Besplatna putovanja sa velikim skrivenim trokovima

  Bankovne prijevare

  Lane telefonske lutrije

  Prodaja bezvrijednih dionica

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 55

  Phishing (1)

  Pristup osobnim informacijama kroz preusmjeravanje korisnika na lani web site

  56 MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku

  Phishing (2)

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 57

 • 23/05/2014

  20

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 58

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 59

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 60

 • 23/05/2014

  21

  Zakljuno Mjere spreavanja raunalnog kriminala provode

  Dravne agencije, korporacije, pojedinci

  Gdje god postoje informacijski sustavi, postojat e i opasnost od ilegalnih aktivnosti i bespravnog koritenja podataka

  Velik broj organizacija koje koriste IS razvijaju vlastiti etiki kodeks te se kontinuirano educiraju

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 61

  Koritena literatura i korisni linkovi Stair, R., Reynolds, G.: Principles of Information Systems, Eighth Edition, Course Technology

  Press, Boston, 2007. Javorovi, B., Bilandi, M.: Poslovne informacije i business intelligence, Golden marketing,

  Zagreb, 2007. Rui, D., Bilo, A., Turkalj, D.: E-marketing, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski

  fakultet u Osijeku, Osijek, 2009. Kotler, P.: Upravljanje marketingom, deveto izdanje, Mate, 2001. http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing http://www.idtheftcenter.org http://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htm http://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.html http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberterrorist http://politicalhacking.blogspot.com/ http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119.html http://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htm http://www.identityguard.com/aboutidentitytheft/landing.aspx http://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.html http://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.html http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group) http://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpg

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 62

  Hvala na panji

  MIS 2013/2014. Ekonomski fakultet u Osijeku 63

  http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcinghttp://www.idtheftcenter.org/http://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://money.cnn.com/2009/02/09/news/newsmakers/identity_theft.reut/index.htmhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://www.givemebackmycredit.com/blog/2009/02/identity-fraud-study-indicates.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cyberterroristhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cyberterroristhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cyberterroristhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cyberterroristhttp://politicalhacking.blogspot.com/http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119.htmlhttp://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119.htmlhttp://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119.htmlhttp://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119.htmlhttp://www.usip.org/pubs/specialreports/sr119.htmlhttp://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htmhttp://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htmhttp://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htmhttp://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htmhttp://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htmhttp://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htmhttp://www.identityguard.com/aboutidentitytheft/landing.aspxhttp://www.identityguard.com/aboutidentitytheft/landing.aspxhttp://www.identityguard.com/aboutidentitytheft/landing.aspxhttp://www.identityguard.com/aboutidentitytheft/landing.aspxhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://web-tracker.blogspot.com/2006/09/funny-myspace-bulletin-not-beware-of.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://www.utsa.edu/oit/security/sec_phising_explained.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)http://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpghttp://www.neomobile-blog.com/wp-content/uploads/2013/09/cybercrime-infographic.jpg