of 44 /44
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE ,,CFR”-SA Nr.317 INSTRUCŢIUNI PENTRU RESTRICŢII DE VITEZĂ, ÎNCHIDERI DE LINIE ŞI SCOATERI DE SUB TENSIUNE 2001 CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI SECŢIUNEA 1 Influenţa stării liniilor, a lucrărilor de artă, a terasamentelor şi a executării lucrărilor de cale, asupra circulaţiei trenurilor. Art.1. - Starea liniei, a podurilor sau a altor lucrări de artă, a terasamentelor, precum şi executarea unor lucrări la linie, la lucrările de artă, la terasamente, la instalaţiile de electrificare şi linie de contact - LC, semnalizare, centralizare şi bloc – SCB şi de telecomunicaţii etc. implică, în unele cazuri, în vederea asigurării siguranţei circulaţiei, introducerea restricţiilor de viteză, închideri de linie cu / fără scoateri de sub tensiune sau numai scoateri de sub tensiune a liniei de contact. Art.2. -(1) Lucrările curente pentru întreţinerea căii, a instalaţiilor de electrificare, SCB, de telecomunicaţii, precum şi a celorlalte construcţii şi instalaţii trebuie să se facă cu garantarea siguranţei depline a circulaţiei, de regulă, fără devierea trenurilor de la graficul de circulaţie .

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

  • Author
    voanh

  • View
    235

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,...

Page 1: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE ,,CFR”-SA

Nr.317

INSTRUCŢIUNI

PENTRU RESTRICŢII DE VITEZĂ,

ÎNCHIDERI DE LINIE ŞI SCOATERI DE SUB TENSIUNE

2001

CAPITOLUL 1

GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1 Influenţa stării liniilor, a lucrărilor de artă, a terasamentelor şi a executării lucrărilor de cale, asupra

circulaţiei trenurilor.

Art.1. - Starea liniei, a podurilor sau a altor lucrări de artă, a terasamentelor, precum şi executarea unor lucrări la linie, la lucrările de artă, la terasamente, la instalaţiile de electrificare şi linie de contact - LC, semnalizare, centralizare şi bloc – SCB şi de telecomunicaţii etc. implică, în unele cazuri, în vederea asigurării siguranţei circulaţiei, introducerea restricţiilor de viteză, închideri de linie cu / fără scoateri de sub tensiune sau numai scoateri de sub tensiune a liniei de contact. Art.2. -(1) Lucrările curente pentru întreţinerea căii, a instalaţiilor de electrificare, SCB, de telecomunicaţii, precum şi a celorlalte construcţii şi instalaţii trebuie să se facă cu garantarea siguranţei depline a circulaţiei, de regulă, fără devierea trenurilor de la graficul de circulaţie .

Page 2: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

(2) Lucrările complexe, a căror executare necesită introduceri de restricţii de viteză şi închideri de linie sau scoateri de sub tensiune, se vor programa, pe cât posibil, în afara perioadelor cu trafic intens .

(3) Intervalele pentru asigurarea închiderilor de linie cu / fără scoateri de sub tensiune sau a scoaterilor de sub tensiune, necesare pentru executarea lucrărilor, vor fi alese astfel încât să rezulte devieri minime de la graficul de circulaţie a trenurilor .

Art.3. În cazul lucrărilor de volum mare necesare pentru repararea tunelurilor, consolidarea tablierelor metalice la

poduri, consolidarea terasamentelor , reconstrucţia, refacţia şi reparaţia radicală a căii, reparaţii capitale la linia de contact etc., care necesită şi închideri de linie sau scoateri de sub tensiune zilnice - ziua sau noaptea - sau permanente, pe perioade mari de timp, trebuie să se prevadă intervale libere în graficul de circulaţie al trenurilor şi adausuri la timpii de mers generate de restricţiile de viteză introduse cu ocazia executării lucrărilor.

SECŢIUNEA a 2 -a Definiţia şi clasificarea restricţiilor de viteză şi a limitărilor de viteză.

Art. 4. – (1) Reducerile vitezelor maxime de circulaţie a trenurilor pe unele porţiuni de linie, din cauza slăbirii infrastructurii sau a suprastructurii căii, pe timp limitat, ca urmare a executării unor lucrări pentru reconstrucţia, consolidarea sau repararea acestora, precum şi atunci când slăbirea lor se datorează unor lucrări executate pentru agenţii economici din afara CFR - subtraversări ale căii, excavaţii în zona de siguranţă a căii etc. ) sau unor cauze de forţă majoră, se numesc restricţii de viteză . (2) Restricţiile de viteză pot fi prevăzute sau neprevăzute în graficul de circulaţie.

Art. 5. - Restricţii de viteză prevăzute sunt acelea care se introduc în scopul executării unor lucrări ca : refacţii şi reparaţii radicale de linii, întreţinerea şi repararea căii fără joante, consolidări la lucrări de artă, subtraversări ale căii etc.- a căror tehnologie de lucru impune, pentru siguranţa circulaţiei, reducerea vitezei trenurilor . Art. 6. – (1) Restricţii de viteză neprevăzute sunt acelea care nu au fost cunoscute dinainte, dar a căror introducere imediată este necesară în scopul înlăturării unui pericol iminent pentru circulaţia trenurilor, spre exemplu: slăbirea unui pod, a unei porţiuni de terasament, a liniei de contact, calamităţi naturale etc.

(2) Astfel de restricţii de viteză se introduc pentru asigurarea circulaţiei trenurilor pe anumite porţiuni de linie şi atunci când, din cauza uzurii sau altor cauze, infrastructura sau suprastructura liniei devine necorespunzătoare vitezei prescrise pentru linia respectivă .

(3) În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scăzute, în funcţie de starea tehnică a căii, de temperaturile de fixare existente etc, pe calea fără joante se introduc restricţii de viteză pentru siguranţa circulaţiei trenurilor.

Art. 7. - (1) Reducerile vitezei maxime de circulaţie a trenurilor pe anumite porţiuni de linie din cauza caracteristicilor traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv, nu permit viteza de circulaţie stabilită pentru linia respectivă, se numesc limitări de viteză. (2) Acestea au, în general, un caracter permanent şi nu pot fi înlăturate decât prin schimbarea traseului sau reconstrucţia căii, ca de exemplu : curbe cu rază mică, încălecări, descălecări şi traversări de linii, căderi de stânci, terasamente cu o stabilitate insuficientă pentru vitezele mari, semnale a căror vizibilitate este asigurată de la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în reglementările specifice. (3) De asemenea, restricţiile care urmează să fie menţinute în cale pe durata cel puţin a următorului grafic de circulaţie vor fi tratate ca limitări de viteză. Art. 8. (1) Restricţiile de viteză şi limitările de viteză se semnalizează pe teren conform instrucţiunilor de semnalizare .

(2) Indicatorul de viteză se amplasează înaintea punctului de unde începe limitarea de viteză, la o distanţă de siguranţă minim egală cu cea necesară reducerii vitezei trenurilor.

(3) Distanţele reglementare pentru diverse cazuri posibile, până la viteza de 140 km/h sunt date în tabelul din anexa 6. Art. 9. - Graficul de circulaţie a trenurilor trebuie să cuprindă rezerve de timpi de mers -adausuri- pentru restricţiile de viteză . Reglementările referitoare la introducerea acestora în graficul de circulaţie se stabilesc de către gestionarul infrastructurii feroviare. Art.10 (1) Marja de regularitate este timpul suplimentar adăugat la timpii de mers în vederea garantării regularităţii circulaţiei şi compensării întârzierilor care se produc în exploatare .

Marja de regularitate se exprimă în minute suplimentare adăugate la 100 km parcurşi şi se diferenţiază în

funcţie de importanţa secţiei de circulaţie.

Marja de regularitate (R) are două componente:

a) -componenta T (trafic)

Page 3: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Marja T nu poate depăşi limita a 2 minute per 100 km indiferent de tren şi de secţia de circulaţie.

b) componenta L (lucrări L şi I) acordată în principiu să compenseze pierderile de timp generate de lucrările de

întreţinere la linie şi instalaţii, ce influenţează circulaţia.

Marja L acoperă cerinţele privind executarea lucrărilor la linie şi instalaţii . Acordarea ei pe toate secţiile de

circulaţie elimină prestabilirea punctuală a adausurilor la timpii de mers cauzate de restricţiile de viteză introduse de lucrări.

Marja L poate avea următoarele valori :

- 5 min/100 km la trenurile de călători ce circulă pe secţia de circulaţie cu Vmax 120 km/h;

- 4 min/100km la trenurile de călători ce circulă pe secţia de circulaţie cu Vmax 120 km/h;

-3 min/100km la trenurile de marfă.

(2)La fiecare plan de mers marja R se va reactualiza pe baza întârzierilor calculate în luna cea mai defavorabilă din

perioada iulie – octombrie a anului precedent – anexa 8.

În calculul marjei de regularitate se va ţine cont de:

- proporţia minutelor întârziere între ramuri;

- obiectivitatea sau subiectivitatea întârzierilor;

- garanţia respectării regularităţii de către Operatorul Feroviar.

(3) Marja de regularitate L se va stabili pe categorii de trenuri şi pe secţii de circulaţie bine definite, în general,

între staţii CF de referinţă (noduri, importanţă în trafic, frontiere de regionale). Va fi determinată în minute întregi şi va fi

cuprinsă în rubrica “Minute restricţii” pentru a se cunoaşte că este un adaus la timpii de mers săgeată.

Propunerile pentru stabilirea marjei de regularitate L se vor face de comun acord între compartimentele Trafic ,

Linii şi Instalaţii de la regionalele CFR, conform anexei 8, care le vor transmite direcţiilor de specialitate din centralul

gestionarului infrastructurii spre analiză , avizare şi aprobare . Data limită de stabilire a marjei de regularitate L va fi

30.06.

(4) Marja suplimentară (S) – se acordă pentru compensarea întârzierilor cauzate de restricţiile de viteză introduse de

lucrările de volum mare, prevăzute la art. 3, care au o durată mai mare de 180 de zile şi a cărei valoare nu poate fi acoperită

de marja de regularitate L.

Distanţele de circulaţie pe care se repartizează marja suplimentară (S) se stabilesc de comun acord între

Compartimentele Linii şi Trafic din Centralul gestionarului infrastructurii. Marja suplimentară (S) se calculează şi se

comunică până la începutul lucrărilor de elaborare a planului de mers (30 iunie).

Minutele marjei suplimentare sunt cuprinse în rubrica “Minute restricţii”.

Art. 11. – (1) Orice restricţie de viteză introdusă, indiferent dacă are sau nu adausuri de timp de mers, se aduce la cunoştinţa

personalului de locomotivă, automotor sau altor conducători de vehicule care circulă pe calea ferată – denumit în continuare

în prezentele instrucţiuni „personal de locomotivă, prin buletinul de avizare a restricţiilor -BAR şi/sau prin ordin de

circulaţie, în toată perioada cât ea se menţine pe teren.

(2) Pe anumite secţii de circulaţie se vor putea introduce şi alte sisteme de avizare, cu aprobarea conducerii gestionarului infrastructurii feroviare . Art.12. – (1) Limitările de viteză se vor avea în vedere la stabilirea timpilor de mers, conform ,,graficelor limitărilor de viteză’’, care reprezintă limitările din „gruparea curbelor” şi limitările datorate altor cauze. Aceste grafice se întocmesc pentru fiecare plan de mers de către regionalele de cale ferată, se definitivează şi se aprobă de către direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare . (2) Termenul limită de înaintare a „graficelor limitărilor de viteză” aprobate, către compartimentul Mers de Tren din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, este 15 iunie. Art.13. - Regionalele de cale ferată vor aduce la cunoştinţa depourilor, remizelor şi a tuturor operatorilor de transport feroviar, toate limitările de viteză pentru următorul mers al trenurilor. Acestea se fac cunoscute, sub formă de tabele şi/sau grafice, personalului de locomotivă , pentru secţiile de circulaţie pe care acestea circulă.

Page 4: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.14. – (1) Pe durata unui grafic de circulaţie nu se admite introducerea de limitări noi în ,,graficele limitărilor de viteză’’.

(2) Reluarea circulaţiei cu viteză normală sau ameliorarea unor limitări de viteză în perioada de valabilitate a planului de mers va fi adusă la cunoştinţa depourilor, remizelor şi a tuturor operatorilor feroviari, de către regionala de cale ferată respectivă.

(3) Timp de 10 zile de la data ridicării lor, vor fi aduse la cunoştinţă, prin ordin de circulaţie, personalului de locomotivă.

Art.15. - Restricţiile de viteză neprevăzute - terasamente instabile, calamităţi, poduri care necesită consolidare etc.- care se menţin pe durata graficului de circulaţie în curs şi se vor transforma în limitări de viteză în graficul următor, se pot semnaliza ca limitări de viteză, cu aprobarea gestionarului de infrastructură şi vor fi avizate prin ordin de circulaţie timp de minim 20 zile de la data modificării modului de semnalizare.

SECŢIUNEA a 3- a Definiţia şi clasificarea închiderilor de linie cu/fără scoatere de sub tensiune

sau a scoaterilor de sub tensiune.

Art.16. - Interzicerea circulaţiei trenurilor pe un interval de timp limitat , din cauza unor lucrări complexe ce impun întreruperea continuităţii căii sau altor cauze ce nu mai fac posibilă circulaţia trenurilor, chiar şi cu restricţie de viteză, se numeşte „închidere de linie”. Art.17. – Întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact impusă de procesul tehnologic al lucrărilor ce se execută la linie , se numeşte „scoatere de sub tensiune”, iar când închiderea liniei este însoţită şi de întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact aferente acesteia, se numeşte „închidere de linie cu scoatere de sub tensiune”. Art.18. – (1) Închiderile de linie cu/fără scoatere de sub tensiune sau scoaterile de sub tensiune pot fi planificate sau accidentale.

(2) Închiderile de linie sau scoaterile de sub tensiune planificate sunt acelea cunoscute dinainte, în general necesare pentru executarea unor lucrări.

(3) Închiderile de linie sau scoaterile de sub tensiune accidentale sunt acelea care sunt necesare pentru înlăturarea unui pericol iminent şi neprevăzut pentru circulaţia trenurilor, spre exemplu : căderea unei stânci pe linie , ruperea unei şine , subspălarea unui pod, inundarea sau înzăpezirea liniei, ruperea firului de contact etc.

CAPITOLUL 2

PLANIFICAREA RESTRICŢIILOR DE VITEZĂ ŞI A INTERVALELOR NECESARE PENTRU ÎNCHIDERI DE LINIE SAU SCOATERI DE SUB TENSIUNE

SECŢIUNEA 1 Planul restricţiilor de viteză .

Art.19. - Pentru asigurarea regularităţii în circulaţia trenurilor, la întocmirea graficului de circulaţie a trenurilor este necesară o programare a restricţiilor de viteză prevăzute, pentru lucrările mari care necesită o marjă de regularitate suplimentară (S). Art.20. - Pentru elaborarea planului restricţiilor de viteză la termenele stabilite de conducerea gestionarului infrastructurii feroviare, regionalele de cale ferată solicită prefecturilor de pe raza lor de activitate transmiterea, până cel târziu la 30 aprilie, a datelor necesare cu privire la lucrările, de durată şi volum mare, ce se vor executa în zona de protecţie a căii ferate în anul următor. Art.21. – (1) Pe baza datelor transmise de prefecturi şi a programului propriu de lucrări propuse a se executa la infrastructura şi suprastructura căii în anul următor, regionalele de cale ferată întocmesc propunerile de elaborare a planului restricţiilor de viteză, conform anexei 7. (2) Propunerile pentru planul restricţiilor de viteză se întocmesc de compartimentele de specialitate din regionalele de cale ferată.

Page 5: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.22. - Până la 15mai cel târziu, proiectul planului restricţiilor de viteză se înaintează la direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare pe un formular tipizat, împreună cu graficele limitărilor de viteză însoţite de tabele separate cu limitările de viteză a căror cauză poate fi înlăturată prin lucrări la infrastructura sau suprastructura căii, precum şi modificările la datele caracteristice ale liniilor şi podurilor faţă de graficul în vigoare. Art.23. - (1) Direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, împreună cu şefii compartimentelor de specialitate din regionalele de cale ferată analizează aceste propuneri, ţinând seama atât de condiţiile necesare executării lucrărilor, cât şi de condiţiile necesare asigurării circulaţiei.

(2) Proiectul astfel definitivat va fi prezentat pentru aprobare conducerii gestionarului infrastructurii feroviare .

Art.24. – În scopul elaborării graficului de circulaţie a trenurilor, compartimentul Linii din cadrul centralului gestionarului infrastructurii feroviare publice transmite compartimentului Mers Tren, până la 15 iunie, graficele limitărilor de viteză însoţite de tabele separate cu limitările de viteză a căror cauză poate fi înlăturată prin lucrări la infrastructura sau suprastructura căii, precum şi modificările la datele caracteristice ale liniilor şi podurilor faţă de graficul în vigoare, necesare stabilirii timpilor de mers. Art.25 Până la data de 31 iulie, se va transmite compartimentului Mers Tren din centralul gestionarului infrastructurii feroviare situaţia restricţiilor de viteză ce introduc marjă de regularitate suplimentară - S şi situaţia intervalelor libere de circulaţie ce urmează a se asigura în graficul viitor în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru executarea, în special a lucrărilor de întreţinere. Art.26. Planul restricţiilor de viteză folosit la elaborarea graficului de circulaţie se difuzează de către direcţia de specialitate, până la 31 august, regionalelor de cale ferată şi direcţiilor interesate. Art.27. Regionalele de cale ferată, la rândul lor, până cel târziu la data de 30 septembrie comunică planul respectiv unităţilor interesate şi anume pentru fiecare din aceştia datele necesare pentru raza lor de activitate. Art.28. -(1) Pentru respectarea planului restricţiilor de viteză se vor lua următoarele măsuri:

a) fiecare lucrare, indiferent de executant, se va realiza pe baza unui grafic de execuţie întocmit pe baza necesarului de forţă de muncă, utilaje şi materiale, în funcţie de resursele existente şi fondurile alocate ;

b) graficul de execuţie va fi aprobat de şeful compartimentului linii şi/sau instalaţii –dacă este cazul- din regionala de cale ferată, oricare ar fi executantul ;

c) directorul regionalei de cale ferată va analiza cel puţin o dată pe lună, cu şefii compartimentelor de specialitate şi reprezentantul executantului realizarea programelor calendaristice şi a stadiului de pregătire pentru atacarea în termen a lucrărilor cu restricţie de viteză, prevăzute să înceapă în următoarele 60 zile ;

d) pentru a se evita depăşirea timpilor de mers, porţiunea de linie cu restricţie de viteză nu va depăşi lungimea planificată;

e) după terminarea lucrărilor intre două puncte de secţionare vecine, se va spori viteza de circulaţie, conform graficului de execuţie . Art.29. - Lucrările care implică restricţii de viteză cu o durată mai mică de 180 zile – care nu se cuprind în planul restricţiilor de viteză – se vor eşalona astfel încât capacitatea necesară de transport pe secţia respectivă să nu fie micşorată în perioada cu vârf de trafic.

SECŢIUNEA a 2- a Planificarea intervalelor necesare pentru închideri de linie

sau scoateri de sub tensiune.

Art.30. În vederea executării lucrărilor al căror specific necesită închideri de linie sau scoateri de sub tensiune zilnice - refacţii şi reparaţii radicale de linie, sudarea şinelor din cale pentru realizarea căii fără joante, reparaţii de tuneluri, unele consolidări de poduri şi terasamente, lucrări de întreţinere a liniilor cu maşini de cale de mare productivitate, electrificare etc., graficul de circulaţie trebuie să asigure o perioadă minimă în care circulaţia trenurilor este interzisă, denumită „fereastră de grafic” . Art. 31. Regionalele de cale ferată vor trimite la direcţia de specialitate o dată cu planul restricţiilor de viteză, şi propuneri pentru intervalele libere de circulaţie – ferestre – necesare de asigurat în graficul de circulaţie a trenurilor – termen 15 mai.

Propunerile regionalelor de cale ferată, întocmite pe fiecare secţie de circulaţie şi în ansamblu pe total reţea, vor fi analizate şi definitivate de către direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, în vederea prezentării pentru aprobare conducerii gestionarului infrastructurii feroviare publice. Art.32. – (1) Intervalele libere de circulaţie vor fi de minim 3 ore pe liniile simple şi minim 5 ore pe fiecare fir de circulaţie – nesimultan- în cazul liniilor duble. (2) Pentru executarea unor lucrări programate care necesită închiderea simultană a ambelor fire, perioada de închidere se stabileşte de comun acord între direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, la propunerea regionalelor CFR. (3) Ferestrele de grafic se vor prevedea pe toate secţiile de circulaţie.

Page 6: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

(4) Durata ferestrei de grafic prin trasare se stabileşte în funcţie de importanţa liniei din punct de vedere al intensităţii circulaţiei, a volumului de lucrări necesare de executat pe tronsonul respectiv de linie şi a clasificării liniilor, conform anexei 9. (5) Până la 30 iunie direcţiile de specialitate vor stabili durata minimă a ferestrelor de grafic în funcţie de intensitatea circulaţiei şi importanţa lucrărilor de executat (6) Fereastra de grafic se stabileşte independent pentru o linie simplă sau dublă pe intervalul delimitat de două

puncte de secţionare.

(7) Se disting două cazuri de acordare a ferestrelor :

- ferestre de grafic prestabilite obţinute în procesul de elaborare a graficului, care sunt destinate lucrărilor de

scurtă durată;

- ferestre de grafic la cerere – acordate în cazul lucrărilor de lungă durată - “lucrări mari”

(8) In toate cazurile, ferestrele acordate au consecinţe defavorabile asupra calităţii circulaţiei, dar sunt absolut

necesare pentru menţinerea liniilor şi instalaţiilor în parametrii de exploatare.

Este de preferat ca perioada ferestrei de grafic să fie utilizată la maximum prin planificarea judicioasă a tuturor

lucrărilor ce trebuiesc efectuate, indiferent de executant.

(9) In cazul în care pe o porţiune de linie sunt prevăzute mai multe lucrări ele se pot grupa în timp şi dacă durata

lor se justifică se pot efectua împreună în cadrul unei ferestre de grafic la cerere.

(10) Fereastra de grafic se situează, de regulă, între orele 8-16.

(11) Pentru lucrările care pot influenţa stabilitatea căii - refacţie de linie, reparaţie periodică cu ciuruirea integrală a prismei de balastare - şi lucrări de sudură, resudură a liniilor şi „inversarea” şinelor uzate în curbe etc., ferestrele în grafic se pot programa mai devreme , în timpul zilei, perioada de închidere stabilindu - se de comun acord intre direcţiile de specialitate la propunerea regionalelor CFR.

(12) Atunci când se asigură condiţiile necesare executării lucrărilor pe timp de noapte, ferestrele în grafic se vor programa, de regulă, între orele 2300 - 500.

(13) Duratele ferestrelor de grafic se vor stabili pe fiecare distanţă de circulaţie cu ore de început şi de sfârşit. La

rubrica “ Observaţii “ din „Dispoziţia privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor” se vor trece

particularităţile în circulaţia trenurilor privind acordarea ferestrei ( anulări, întârzieri, devieri, mers regulator circulaţie -RC-

).

Art.33. (1) Pentru realizarea unor lucrări complexe, în special pe linie simplă, este necesară programarea închiderii circulaţiei pe anumite intervale de staţii o perioadă mai mare de timp în timpul zilei, prin mărirea ferestrei de grafic -fereastră complementară-.

(2) O fereastră de grafic acordată poate fi majorată în stânga sau în dreapta ferestrei de bază, cu o fereastră

complementară, în următoarele condiţii :

- în perioada de grafic majorată nu sunt „trasate” trenuri permanente;

- circulaţia trenurilor regulate ce mărginesc fereastra de bază nu este afectată sau se poate schimba, dar cu acordul

Operatorului Feroviar.

Acordul pentru aceste ferestre de grafic complementare se dă de conducerea gestionarului infrastructurii feroviare.

(3) Pentru executarea unor lucrări a căror amplitudine nu poate fi acoperită de fereastra de grafic prestabilită plus

fereastra complementară, cum ar fi: consolidările de terasamente, modificările de traseu în vederea ridicării vitezelor de

circulaţie etc., se poate cere modificarea pe un interval de staţie sau o secţie de circulaţie, pe o perioadă bine determinată, a

circulaţiei trenurilor şi a planului de transport în vederea asigurării timpului necesar pentru executarea lucrărilor, durata fiind

impusă de natura lucrărilor ce urmează a fi executate, după un grafic de execuţie precis elaborat, în vederea redeschiderii la

timp şi fără întârzieri pentru trenuri.

În perioada respectivă circulaţia unor trenuri va fi deviată pe rute ocolitoare, iar alte trenuri vor fi anulate.

Cererea pentru aprobarea efectuării închiderii şi documentaţia de execuţie se vor înainta de către regionala CFR la direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare cu cel puţin 60 zile înainte. Telegrama de aprobare a efectuării închiderii se emite de Compartimentul Trafic din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, cu cel puţin 25 zile înainte de începerea lucrărilor.

Page 7: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.33. - În cazul în care se lucrează pe unul din firele liniei duble sau pe liniile directe din staţii -în cazul liniilor duble sau simple – trenurile, care se vor „trasa” în perioada acordării acestor închideri, vor avea inclusă în timpii de mers durata necesară intrării, circulaţiei şi ieşirii acestora în şi din abatere, în linia directă.

CAPITOLUL III RESTRICŢII DE VITEZĂ

SECŢIUNEA 1 Restricţii de viteză prevăzute

§ 1. Aprobarea restricţiilor de viteză prevăzute. Art.36. - Aprobarea pentru introducerea restricţiilor de viteză prevăzute, cuprinse în planul restricţiilor de viteză, se dă de către: a) regionala de cale ferată, în toate cazurile în care se respectă datele de introducere şi ridicare prevăzute, în cazul decalării datei de introducere, dar cu respectarea datei de ridicare pentru liniile principale I şi II precum şi atunci când datele de introducere şi ridicare prevăzute se decalează, dar numai pentru liniile secundare;

b) direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, în cazul depăşirii datei de ridicare prevăzute pentru liniile principale I şi II . Art.37. - Clasificarea liniilor din punct de vedere al aprobării ferestrelor de circulaţie şi a restricţiilor de viteză s-a realizat având în vedere vitezele de circulaţie, traficul anual de călători şi marfă, asigurarea legăturilor feroviare între centrele urbane.

§2. Modalitatea de solicitare şi aprobarea introducerii pe teren a restricţiilor de viteză prevăzute.

Art.38. - Pentru obţinerea aprobării de introducere pe teren a restricţiilor de viteză prevăzute se va proceda după cum urmează :

a) Cererea de introducere pe teren a unei restricţii de viteză, solicitată de orice unitate, se va face numai prin subunitatea teritorială de întreţinere a căii;

b) Unitatea executantă va interveni cu cererea sa numai dacă sunt asigurate condiţiile necesare (forţa de muncă, utilajele şi materialele necesare etc.), care să permită executarea lucrărilor cu respectarea termenului prevăzut în plan pentru ridicarea restricţiei de viteză;

c) După primirea şi analizarea cererii, indiferent de executantul lucrării, şeful subunităţii teritoriale de întreţinere a căii, împreună cu şeful districtului respectiv de întreţinere a liniilor şi, dacă este cazul, cu responsabilii cu siguranţa circulaţiei ai agentului economic autorizat, şi/sau ai subunităţilor de întreţinere a instalaţiilor întocmesc la faţa locului planul de semnalizare, ţinând seama de condiţiile de vizibilitate a semnalelor mobile şi alte eventuale condiţii locale speciale -existenţa în apropiere a unei alte restricţii de viteză, aplicarea restricţiei de viteză solicitată în cuprinsul sau în apropierea unei staţii cu mai multe direcţii de mers sau staţii cap de linie.

În astfel de cazuri, ei stabilesc modul de semnalizare care să corespundă tuturor condiţiilor de siguranţă a circulaţiei.

Dacă semnalizarea restricţiei de viteză urmează să se facă în condiţii speciale, subunitatea teritorială de întreţinere a căii întocmeşte un plan de situaţie cu semnalizarea propusă şi un raport amănunţit în care se vor arăta datele cu privire la restricţia de viteză solicitată, situaţia specială în ceea ce priveşte semnalizarea ei.

d) Cererile subunităţii teritoriale de întreţinere a căii pentru aprobarea introducerii pe teren a restricţiilor de viteză prevăzute trebuie să fie transmise compartimentului de linii din regionala de cale ferată, în timp util faţă de data solicitată, pentru a putea fi introduse în BAR . Art.39. - (1) Cererea subunităţii teritoriale de întreţinere a căii va cuprinde :

Page 8: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

a) denumirea staţiilor vecine şi kilometrajele care delimitează restricţia de viteză; în cazul liniei duble se va preciza dacă se referă la firul I de circulaţie , la firul II de circulaţie sau la ambele fire de circulaţie, iar pentru liniile din staţii se va specifica numărul liniei , dacă este directă sau în abatere , de primire sau expediere a trenurilor, respectiv destinaţia pentru celelalte linii. În cazul şantierelor mobile, se va arăta şi lungimea şantierului ;

b) cauza care justifică introducerea restricţiei de viteză ; c) perioada pentru care se solicită restricţia de viteză; d) unitatea executantă a lucrărilor ;

e) responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier. Art.40. - Aprobările pentru introducerea pe teren a restricţiilor de viteză se comunică telegrafic cu cel puţin 3 zile înainte de data aplicării lor, de către compartimentul de trafic din cadrul regionalei de cale ferată, iar în ziua introducerii pe teren, responsabilul cu siguranţa circulaţiei din subunitatea teritorială de întreţinere a căii va face şi înscrierea în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei. Aprobările se transmit următorilor :

a) tuturor staţiilor de pe secţia de circulaţie respectivă, precum şi staţiilor de pe alte secţii care expediază trenuri fără oprirea acestora în staţiile care preced porţiunea de linie cu restricţie de viteză ;

b) depourilor de locomotive respective ; c) districtului de întreţinere a liniilor, iar atunci când este cazul şi districtului de întreţinere a instalaţiilor de

semnalizare şi districtului de întreţinere a instalaţiilor de electrificare; d) subunităţii teritoriale de întreţinere a căii, iar atunci când este cazul şi subunităţilor de întreţinere a instalaţiilor; e) unităţii executante a lucrărilor; f) subunităţii de dirijare şi urmărire a traficului feroviar; g) compartimentelor de specialitate din regionala de cale ferată; h) compartimentului de siguranţa circulaţiei din regionala de cale ferată; i) regionalei de căi ferate; j) direcţiilor de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare;

Art.41. - În telegramele de aprobare privind introducerea restricţiilor de viteză se vor comunica şi adausurile timpilor de mers, separat pentru trenuri automotoare, trenuri de călători şi trenuri de marfă, iar când este cazul şi reducerile de tonaj, în conformitate cu instrucţia de remorcare şi frânare. Adausurile timpilor de mers se stabilesc conform capitolului IV din prezentele instrucţiuni. Art.42. - Dacă restricţia de viteză are acoperire cu adausuri de timpi de mers de la alte restricţii prevăzute, dar neintroduse în teren la data respectivă, se va face obligatoriu aceasta precizare în telegrama de aprobare . Art.43. – (1) Cu două zile înainte de data pentru care s-a aprobat introducerea restricţiei de viteză, şeful subunităţii teritoriale de întreţinere a căii împreună cu şeful districtului de întreţinere a liniilor respectiv şi, dacă este cazul, cu responsabilii cu siguranţa circulaţiei ai agentului economic autorizat, şi/sau ai subunităţilor de întreţinere a instalaţiilor , vor verifica la faţa locului măsurile luate pentru realizarea întocmai a planului de semnalizare şi vor stabili data şi ora la care se vor putea începe lucrările, respectiv data la care se va aplica pe teren restricţia de viteză aprobată.

(2) Totodată, ei vor stabili măsurile ce mai trebuie să fie luate pentru ca semnalizarea restricţiei de viteză să se facă necondiţionat la data şi ora stabilită pentru începerea lucrărilor.

Art.44. – (1) În cazul în care se constată că până la termenul aprobat pentru introducerea restricţiei de viteză nu se mai pot realiza toate prevederile din planul de semnalizare, se va amâna începerea execuţiei lucrărilor. Pentru fiecare caz de amânare a lucrărilor ce urmau să fie executate de agenţi economici autorizaţi, subunitatea teritorială de întreţinere a căii va încasa de la aceştia penalizările prevăzute în contract.

(2) Dacă restricţia de viteză respectivă este cuprinsă în buletinul de avizare a restricţiilor de viteză, ordinul de nerespectare a înscrisului respectiv se va aduce la cunoştinţa personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie.

Art.45. - În ziua pentru care s-a aprobat introducerea restricţiei de viteză, cu cel puţin 3 ore înainte de aplicarea semnalelor pe teren, subunitatea teritorială de întreţinere a căii prin reprezentantul cu siguranţa circulaţiei, în grad de cel puţin picher va consemna în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei , ora la care se va introduce restricţia de viteză, precum şi datele necesare pentru luarea în evidenţă şi menţionarea în ordinele de circulaţie- în cazurile prevăzute în prezenta instrucţie-. Art.46. - După primirea înscrierii din registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a traficului feroviar va lua măsuri pentru avizarea factorilor interesaţi , în conformitate cu instrucţiunea de mişcare . Art.47. – (1) Lucrările pentru care s-a cerut introducerea restricţiei de viteză vor putea începe numai după semnalizarea porţiunii de linie cu restricţie de viteză. În ziua respectivă, la ora stabilită pentru introducere, restricţia de viteză va fi complet semnalizată conform prevederilor instrucţiunii de semnalizare .

(2) De modul cum se aplică planul de semnalizare răspunde împuternicitul subunităţii teritoriale de întreţinere a căii, având gradul cel puţin de picher şi, dacă este cazul, responsabilul subunităţii de întreţinere a instalaţiilor, iar în cazul executării de lucrări cu agenţi economici autorizaţi şi responsabilii cu siguranţa circulaţiei ai acestora -conform contractului.

Page 9: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.48. - În cazul şantierelor mobile- refacţii şi reparaţii radicale de linii , sudarea şinelor pentru realizarea căii fără joante, reparaţii periodice mecanizate de linie, electrificare etc.- la care poziţia kilometrică a restricţiei de viteză şi uneori şi treapta de viteză, se modifică în fiecare zi, responsabilul cu siguranţa circulaţiei din partea subunităţii teritoriale de întreţinere a căii va comunica din timp prin înscrisurile în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, modificările necesare şi ora de la care se aplică. Art.49. - Dacă împrejurările nu permit începerea lucrărilor la data stabilită în aprobare şi introducerea restricţiei de viteză urmează să fie amânată cu mai mult de 10 zile, subunitatea teritorială de întreţinere a căii, în baza avizului unităţii executante, atunci când este cazul, va înştiinţa, prin fax sau telegramă de serviciu , toate unităţile cărora li s-a comunicat aprobarea, că introducerea restricţiei de viteză se amâna la o dată care va fi stabilită printr-o nouă aprobare . Art.50. - În cazul în care introducerea restricţiei de viteză trebuie amânată pe un interval de timp mai mic de 10 zile inclusiv, subunitatea teritorială de întreţinere a căii, în baza avizului unităţii executante, atunci când este cazul, va comunica despre amânare aceloraşi unităţi cărora li s-a comunicat aprobarea, precizând ziua în care restricţia de viteză aprobată urmează să se reintroducă . Art.51. - Dacă restricţia de viteză respectivă este cuprinsă în BAR, ordinul de nerespectare a înscrisului respectiv se va aduce la cunoştinţa personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie. Art.52. - Restricţia de viteză se cere o singura dată pentru întreaga durată a ei . Art.53. – (1) În cazul şantierelor mobile , la lucrările de reparaţie radicală , refacţii etc. programate cu un singur şantier , pe două sau mai multe intervale de staţii , restricţia de viteză se va cere şi se va aproba pe întreaga distanţă, inclusiv liniile directe ale acestora.

(2) Aplicarea restricţiei de viteză pe teren şi trecerea ei de pe un interval pe altul de staţie se va face însă în mod treptat , pe măsura înaintării şantierului, putându-se acoperi întreaga staţie cât şi parte din linia curentă, atât la intrare cât şi la ieşire, fără a depăşi lungimea de restricţie aprobată şi fără a crea perturbaţii în circulaţia trenurilor.

Art.54. – (1) Pentru introducerea restricţiilor de viteză pe liniile în abatere din staţii, responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier, cel puţin în grad de picher în cazul liniilor de primire şi expediere a trenurilor şi cel puţin şef de echipa L pentru restul liniilor, va face înscrieri corespunzătoare în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, indicând ziua şi ora la care restricţia de viteză se introduce precizând numărul liniei, dacă restricţia de viteză se introduce intre schimbătorul de acces al liniei şi axul clădirii de călători sau pe toată lungimea liniei. (2) Pentru introducea restricţiei de viteză peste aparatele de cale de pe liniile abătute din staţii, se va preciza o dată cu numărul aparatului de cale şi liniile la care dau acces. Art.55. În cazul în care impiegatul de mişcarea a primit avizarea de introducere sau modificarea unei restricţii de viteză, o înregistrează şi o aduce imediat la cunoştinţa operatorului de circulaţie, prin telefonogramă. Operatorul de circulaţie avizează imediat introducerea restricţiei de viteză printr-o dispoziţie scrisă adresată tuturor staţiilor de pe secţia de circulaţie respectivă şi operatorilor de circulaţie de pe secţiile vecine.

Art.56. - (1) În anexele 1a, 1b, 1c se arată modul de procedare privind treapta restricţiei de viteză şi funcţia minimă pe care trebuie s-o aibă conducătorul lucrării, în cazul lucrărilor elementare mai frecvente care necesită închideri de linie sau restricţii de viteză . (2) Pentru lucrări complexe, care comportă efectuarea simultană a mai multor lucrări elementare ca: refacţia, reparaţia radicala a liniei, sudarea şinelor pentru realizarea căii fără joante, lucrări de linie executate cu maşini grele de cale etc, se va proceda conform instrucţiunilor respective .

§ 3. Ridicarea restricţiilor de viteză prevăzute.

Art.57. - (1) Ridicarea restricţiilor de viteză se face telegrafic, sau prin fax de către împuternicitul şefului subunităţii teritoriale de întreţinere a căii, cel puţin în grad de picher, oricare ar fi executantul, după ce, în prealabil, a primit comunicarea scrisă de la unitatea executantă -atunci când este cazul- că lucrările pentru care s-a introdus restricţia de viteză au fost terminate cu respectarea parametrilor prevăzuţi în contract şi după ce s-a convins personal că sunt respectate toleranţele instrucţionale pentru vitezele prescrise şi au fost luate toate măsurile ce se impun pentru siguranţa circulaţiei.

(2) Numai după îndeplinirea acestor condiţii el va înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei ridicarea restricţiei de viteză, dispunând totodată şi asupra ridicării semnalelor de pe teren .

Art.58. - În anumite cazuri, la executarea lucrărilor mai importante -de poduri, tuneluri , consolidări de terasamente etc - stabilite nominal de către regionala de căi ferate şi aprobate de direcţia de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii, subunitatea teritorială de întreţinere a căii, va putea ridica restricţia de viteză numai în urma verificărilor făcute în teren de o comisie convocată de regionala de cale ferată, cu consemnarea de către şeful comisiei, în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei .

Page 10: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.59. – Telegrama sau faxul de ridicare a restricţiei de viteză se va adresa factorilor care au fost avizaţi de introducerea restricţiilor de viteză şi va fi completă, redactată concis şi clar, fără posibilităţi de interpretare şi va cuprinde toate datele necesare identificării restricţiei respective, respectiv ziua şi ora de la care aceasta se ridică. Pentru identificarea restricţiei se va trece denumirea liniei şi staţiilor vecine , punctele kilometrice care au limitat porţiunea de linie cu restricţie de viteză, treapta de viteză, numărul liniei sau al liniilor în cazul liniilor duble sau multiple, staţia, numărul şi destinaţia liniei, în cazul în care a fost introdusă pe o linie de staţie. Art.60. – (1) După primirea telegramei sau faxului prin care subunitatea teritorială de întreţinere a căii, avizează ridicarea restricţiei de viteză, subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare va lua măsuri – în conformitate cu reglementările specifice în vigoare – ca trenurile ce vor circula după ridicarea restricţiei de viteză să nu mai fie avizate .

(2) Dacă restricţia de viteză respectivă este cuprinsă în BAR, ordinul de nerespectare a înscrisului respectiv se va aduce la cunoştinţa personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie.

Art.61. Pentru ridicarea restricţiei de viteză de pe liniile în abatere din staţie, responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier va face înscrieri corespunzătoare în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, în care va indica ziua şi ora la care restricţia de viteză se ridică. Se menţionează că pentru restul liniilor din staţie responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier poate fi şi şeful de echipă întreţinere linii . Art.62. După primirea înscrierii în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei a ridicării unei restricţii de viteză, impiegatul de mişcare o aduce la cunoştinţa operatorului de circulaţie, prin telefonogramă. Operatorul de circulaţie avizează imediat ridicarea restricţiei de viteză printr-o dispoziţie scrisă adresată tuturor staţiilor de pe secţia de circulaţie respectivă şi operatorilor de circulaţie de pe secţiile vecine, stabilind trenurile în circulaţie care trebuie avizate de ridicarea restricţiei şi staţiile care vor face avizarea în aceleaşi condiţii ca şi la introducerea lor.

SECŢIUNEA a 2-a Restricţii de viteză neprevăzute

§1.Introducerea pe teren a restricţiilor de viteză neprevăzute.

Art.63. - Şefii districtelor de întreţinere a liniilor, a podurilor, a liniei de contact, şefii de echipă întreţinere linii, şefii districtelor de electrificare, revizorii de cale şi puncte periculoase îşi vor organiza activitatea astfel ca în orice moment, pe timp de ploi torenţiale, inundaţii, călduri mari, polei, vânt puternic, viscol etc. să cunoască şi să fie în situaţia de a putea lua măsurile de siguranţă a circulaţiei impuse de împrejurări, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare. Art.64. Dacă impiegatul de mişcare dintr-o staţie este sesizat de personalul CFR sau chiar de o persoană străină de calea ferată cu privire la defectarea sau slăbirea liniei de cale ferată, respectiv a liniei de contact, ia măsuri de oprirea circulaţiei pe linia respectivă şi avizează imediat prin telefonogramă pe operatorul de circulaţie, staţiile vecine precum şi subunitatea teritorială de întreţinere a căii şi/sau dispecerul energetic feroviar. Art.65. – (1) După primirea avizării, primul tren se va expedia numai însoţit de personal de întreţinere a căii în grad cel puţin de şef echipă întreţinere cale, iar în cazul deteriorărilor la linia de contact, de personal de electrificare, în grad cel puţin de electromecanic de linie de contact.

În ordinul de circulaţie înmânat mecanicului, se va prevedea : a) oprirea obligatorie a trenului în limitele hectometrului care precede hectometrul la care a fost observată

deteriorarea ; b) respectarea indicaţiilor date de personalul de întreţinere a căii sau a liniei de contact care însoţeşte trenul , cu

privire la viteza de circulaţie . (2) Trenurile următoare se vor expedia în condiţiile stabilite de personalul de întreţinere a căii sau a liniei de contact

care a însoţit primul tren .

Art.66. - Personalul local de întreţinere a căii, respectiv de întreţinere a liniei de contact, care s-a deplasat la faţa locului constată cauzele care au produs slăbirea liniei de cale ferată sau a liniei de contact, ia măsuri pentru pilotarea trenurilor în circulaţie şi raportează imediat şefilor subunităţii de întreţinere a căii, respectiv a subunităţii de întreţinere a liniei de contact cele constatate. Art.67. - (1) Şefii subunităţii de întreţinere a căii, respectiv a subunităţii de întreţinere a liniei de contact, în funcţie de gravitatea defectelor raportate, se vor deplasa la punctul slăbit, unde vor stabili condiţiile de circulaţie a trenurilor, vor lua măsurile de semnalizare ce se impun şi vor organiza lucrările de remediere a defectelor la linia de cale ferată, respectiv a deranjamentelor la linia de contact. .

Page 11: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

(2) După aceea se va aviza telegrafic, prin fax sau prin telefonogramă unităţile menţionate la art. 40, comunicându-se situaţia liniei de cale ferată, respectiv a liniei de contact şi datele restricţiei de viteză introduse . (3) În continuare, staţiile vecine şi subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare au obligaţia să ia imediat măsuri pentru avizarea trenurilor privind introducerea restricţiei de viteză . Art.68. - La primirea avizului de introducere a restricţiei de viteză compartimentul linii sau instalaţii din regionala de cale ferată va lua toate măsurile necesare pentru ridicarea restricţiei de viteză, în cel mai scurt timp. Art.69. - (1) În termen de 5 zile, pentru restricţiile de viteză care depăşesc aceasta durată, compartimentul de linii sau instalaţii din regionala de cale ferată va verifica situaţia, iar subunitatea de întreţinere a căii, respectiv subunitatea de întreţinere a liniei de contact, va întocmi un program de lucru cu termene şi evoluţia restricţiei de viteză, corespunzător fazelor de lucru stabilite, până la ridicarea ei.

(2) Programul de lucru va fi aprobat de: a) direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, pentru restricţiile de viteză

introduse pe liniile curente şi directe din staţii de pe liniile principale I şi II, cu o durată mai mare de 30 de zile; b) regionala de cale ferată în restul cazurilor.

Art.70. Revizorii de cale, şefii de echipă şi şefii districtelor de întreţinere a căii, respectiv a liniei de contact trebuie să cunoască punctele expuse pericolului de inundaţii, alunecărilor de terenuri, căderilor de stânci sau de copaci, formării de ţurţuri etc., stabilite în conformitate cu prevederile instrucţiunilor specifice, şi au obligaţia să le revizuiască cu ocazia intemperiilor . Art.71. - (1) Când în timpul unei ploi torenţiale , personalul de întreţinere a căii nu a dat nici un aviz în legătura cu circulaţia trenurilor peste punctele expuse pericolului de inundaţii , impiegatul de mişcare , din proprie iniţiativă , va dispune prin ordin de circulaţie ca trenurile să fie conduse peste punctele respective cu precauţie sporită şi o viteză de cel mult 5km/h.

(2) În cazul în care apa depăşeşte suprafaţa de rularea a şinei, mecanicul va lua măsuri de oprire a trenului până la sosirea personalului de întreţinere a căii, care va stabili condiţiile de circulaţie.

(3) În astfel de cazuri, personalul de întreţinere a căii are obligaţia să stabilească şi să comunice staţiilor, în cel mai scurt timp, condiţiile de circulaţie a trenurilor.

(4) Avizul asupra circulaţiei trenurilor se va da numai după ce linia a fost revizuită de revizorul de cale, şeful de echipa sau şeful districtului de întreţinere a liniilor, care, la nevoie, vor lua măsuri pentru semnalizarea şi repararea liniei .

(5) În cazul în care circulaţia trenurilor trebuie să se facă cu restricţie de viteză , şeful districtului de întreţinere a liniilor va face avizarea introducerii pe teren a restricţiei de viteză necesare, prin telefonogramă adresată unităţilor prevăzute la art. 40. De fiecare dată impiegatul de mişcare va aviza în scris operatorul de circulaţie, procedându-se conform prevederilor din instrucţiunea de mişcare.

Art.72. Când apar condiţii meteorologice deosebite -polei, vânt cu viteză mai mare de 60 km/h – personalul c.f. care constată oscilaţii ale catenarei îl va aviza imediat, prin orice mijloace, direct sau prin intermediul impiegatului de mişcare, pe dispecerul energetic feroviar. După primirea avizării, dispecerul energetic feroviar va dispune către operatorul de circulaţie restricţionarea vitezei trenurilor remorcate electric pe zona respectivă până la limita evitării oricărui pericol şi va îndruma personal de electrificare, în grad de cel puţin electromecanic, pentru verificarea catenarei în zona afectată. După ce personalul de electrificare transmite dispecerului energetic feroviar constatările de pe teren, dispecerul energetic feroviar va comunica operatorului de circulaţie valoarea la care se restricţionează viteza de circulaţie a trenurilor remorcate electric. Art.73. Punctele expuse pericolului se aduc din timp la cunoştinţa staţiilor şi subunităţilor teritoriale de dirijare şi urmărire a traficului feroviar, de către subunităţile de întreţinere a căii sau a liniei de contact şi se afişează în biroul de mişcare şi biroul operatorului de la subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a traficului feroviar Art.74. În cazul în care starea liniei de contact impune introducerea restricţiei de viteză, şeful subunităţii de întreţinere a instalaţiilor de electrificare, va proceda conform art.38-55.

§2. Ridicarea restricţiilor de viteză neprevăzute.

Art.75. - (1) Ridicarea restricţiilor de viteză neprevăzute se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru restricţiile de viteză prevăzute , după cum a fost reglementat la art. 57-62.

Page 12: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

(2) În cazul când restricţia de viteză a fost ridicată de picher, sau în cazul când circulaţia a fost reluată în urma avizului şefului de echipă, şeful sau şeful adjunct al subunităţii de întreţinere a căii, va proceda în cel mai scurt timp la revizia liniei , spre a vedea dacă sunt respectate toate măsurile de siguranţa a circulaţiei.

(3) În cazul în care restricţia de viteză a fost introdusă de către dispecerul energetic feroviar ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, ridicarea acesteia se face tot de către dispecerul energetic feroviar, după ce primeşte, de la personalul de electrificare trimis în zona afectată, avizarea că au încetat fenomenele meteorologice care au impus introducerea restricţiei şi catenara permite circulaţia cu viteza normală.

SECŢIUNEA a 3 -a Agravări şi ameliorări de restricţii de viteză

Art.76. - Agravarea unei restricţii de viteză existentă se va trata în acelaşi fel ca şi introducerea unei restricţii de viteză prevăzută sau neprevăzută , în conformitate cu art. 38-55. Art.77. - Ameliorarea unei restricţii de viteză existentă se va trata în acelaşi fel ca şi ridicarea unei restricţii de viteză prevăzută , conform art. 57-62 cu deosebirea că în asemenea cazuri, semnalele mobile se vor muta în lungul căii sau vor rămâne pe loc, înlocuindu-se numai indicatorul care marchează treapta de viteză, corespunzător noii situaţii .

SECŢIUNEA a 4- a Alte prevederi cu privire la restricţii de viteză

§.1 Restricţii de viteză pe linii din staţii

Art.78. - Introducerea, agravarea, ameliorarea şi ridicarea restricţiilor de viteză în cazul lucrărilor executate pe liniile din staţii se vor face de personalul de întreţinere, în grad de cel puţin picher pentru liniile curente şi liniile de primiri-expedieri din staţii şi în grad de cel puţin şef echipă pentru restul liniilor din staţii sau - dacă este cazul – de împuternicitul subunităţii de întreţinere a instalaţiilor. Art.79. - Pentru introducerea, agravarea, ameliorarea şi ridicarea restricţiilor de viteză pe linii din staţii, se vor face înscrieri corespunzătoare în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, iar începerea lucrărilor nu este permisă fără consimţământul impiegatului de mişcare – pentru orice linie – şi fără acoperirea cu semnale a locului lucrărilor, când acestea se execută pe linie directă .

§.2 Restricţii de viteză pentru lucrări CT

Art.80. – (1) În cazul lucrărilor de centralizare, telecomandă –CT- pentru revizia , întreţinerea şi repararea instalaţiilor SCB când nu se afectează integritatea liniei, a aparatelor de cale , sau a lucrărilor de artă , scoaterea din funcţie a instalaţiilor SCB, parţial sau total, cu afectarea planului tehnic de exploatare al staţiei se poate face, în cazurile planificate, cu aprobarea de scoatere efectivă din funcţie a : -subunităţii de urmărire şi dirijare a circulaţiei, în toate cazurile în care nu se provoacă anulări sau modificări în mersul trenurilor de călători şi marfă;

-regionalei de căi ferate pe raza căreia se produce scoaterea din funcţie , în toate cazurile când se provoacă anulări sau modificări în mersul trenurilor de orice fel , cu excepţia trenurilor internaţionale pentru care se va cere în prealabil avizul direcţiilor de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii.

( 2)În cazul în care pentru asemenea lucrări este necesar să se introducă restricţii de viteză , aprobarea se va da conform prevederilor de la capitolul III din prezenta instrucţiune.

(3) Formele pentru aprobarea restricţiilor de viteză , măsurile de introducere şi de ridicare a restricţiilor de viteză ,

cât şi acoperirea cu semnale a locurilor periculoase din linia curentă sau staţii se întocmesc , se iau şi respectiv se asigură de

Page 13: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

către personalul de întreţinere a instalaţiilor, în conformitate cu prevederile prezentei instrucţiuni, a instrucţiunii de mişcare, a instrucţiunii de semnalizare şi a instrucţiunilor specifice personalului din activitatea CT.

(4) Fac excepţie restricţiile de viteză determinate de executarea lucrărilor de revizie, întreţinere şi reparare a instalaţiilor SCB de la macazurile centralizate , când circulaţia trenurilor se face cu semnale pe oprire .

Se precizează că în cazurile respective rămâne însă obligatorie aprobarea necesară pentru scoaterea instalaţiilor din funcţie.

În acest caz , se va proceda conform instrucţiei de semnalizare şi se va menţiona de către personalul CT, în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, că în ordinul de circulaţie ce se eliberează pentru autorizarea depăşirii semnalelor de intrare , trecere , parcurs , ieşire şi manevră în poziţia pe oprire, se va specifica viteza de circulaţie de 20 km/h în zona macazurilor.

§.3 Trepte de viteză

Art.81. - (1) Treptele restricţiilor de viteză sunt : 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h, 30 km/h sau mai mare – din 10 în 10km- după cum semnalele de reducere a vitezei indică una din aceste viteze.

(2) Pentru executarea lucrărilor , treapta minima este 30km/h pe liniile curente şi directe din staţii de pe liniile principale I şi II şi 15 km/h pe restul liniilor . În cazuri speciale se pot aplica trepte inferioare cu aprobarea direcţiei de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare.

(3) Redeschiderea liniilor în urma evenimentelor se va face cu asigurarea condiţiilor de circulaţie pentru viteză minimă de 10 km/h. În cazuri bine justificate, viteza minimă poate fi de 5 km/h, cu aprobarea conducerii regionalei de cale ferată.

CAPITOLUL IV STABILIREA ADAUSURILOR DE TIMP DE

MERS DATORATE RESTRICŢIILOR DE VITEZĂ

SECŢIUNEA 1 Elemente de calcul

Art.82. - (1) La calcularea adausurilor de timp de mers datorate restricţiilor de viteză servesc tabelele A, B şi C, date în anexele 2, 3 şi 4.

(2) Tabelul A cuprinde adausurile de timp de mers exprimate în minute în cazul trenurilor rapide , accelerate , de persoane şi curse , necesare pentru încetinirea mersului de la viteza maximă a trenului până la viteză restricţiei , sau până la oprirea trenului , precum şi pentru accelerarea mersului până la viteză maximă a trenului .

(3) Tabelul B cuprinde aceleaşi adausuri de timp de mers, necesare în cazul trenurilor mixte, militare, de coletărie şi mesagerii, accelerate directe şi locale de marfă, convoaie şi de serviciu, frânate cu frâna automată cu acţiune înceată, mixt ori de mână .

(4) Tabelul C cuprinde timpii de mers necesari parcurgerii anumitor distanţe cu anumite viteze ( distanţe de la 50 la 1000m).

(5) Tabelele A şi B cuprind adausurile de timp de mers pentru trenurile remorcate cu locomotive diesel, electrice şi hidraulice. Art.83. - (1) Lungimea porţiunii de linie cu restricţie de viteză este egală cu distanţa dintre cele două palete galbene cu câte două dungi negre în diagonală, care semnalizează limitele restricţiei de viteză .

(2) În cazul când lungimea porţiunii de linie cu restricţie de viteză este cuprinsă intre două valori succesive din tabelul C , în calcul se va considera lungimea imediat superioară .

De exemplu : dacă restricţia de viteză este semnalizată pe o lungime de 218m, în calcul se va considera 250m, iar dacă este semnalizată pe 320m în calcul se va considera 350m. Art.84. - Lungimea trenului se va considera ca în tabelul următor:

Felul trenului

Lungimea trenului ( m) pentru linii

principale I şi II secundare

Page 14: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

a) Trenuri automotoare, locomotive izolate sau convoaie de locomotive

100

100

b) Trenuri de calatori, de coletărie şi mesagerii

300

200

c) Trenuri militare, mixte de marfă şi convoaie

700

500

d) Trenuri de serviciu

Lungimea reală a trenului

Lungimea reală a trenului

Art.85. - (1) Trecerea trenurilor peste porţiunile de linie cu restricţie de viteză sau limitare de viteză se va face cu viteza redusă indicată de semnalizare, cu toată lungimea trenului.

(2) Accelerarea trenului pentru mărirea vitezei la valoarea vitezei stabilite, după depăşirea restricţiei se va face la semnalul „înainte” dat de agentul de la urma trenului, când ultimul vagon a depăşit porţiunea de linie care are restricţie de viteză, sau la aprecierea mecanicului dacă trenul este fără agent la urmă, iar în cazul remorcării trenurilor cu locomotivă împingătoare, la semnalul „desfă frâna”, dat de mecanicul acestei locomotive după trecerea porţiunii de linie cu restricţie de viteză.

SECŢIUNEA a 2-a Modul de calcul a adausurilor de timp de mers

datorate restricţiilor de viteză.

Art.86. (1) Cu ajutorul tabelelor A sau B , după caz , se determina adausul de timp de mers necesar reducerii vitezei maxime a trenului la viteză restricţiei şi readucerea trenului la viteză maximă .

(2)Adausul respectiv se găseşte la intersecţia coloanei care indică viteză maximă a trenului respectiv, cu rândul care indică viteză restricţiei .

(3) Cu ajutorul tabelului C se calculează adausul de timp de mers datorită trecerii trenului - locomotivă şi garnitură - peste porţiunea cu restricţie de viteză, care este diferenţa între timpul necesar parcurgerii porţiunii de linie cu restricţie de viteză de către tot trenul, cu viteza restricţiei şi timpul necesar parcurgerii aceleiaşi distanţe cu viteză maximă a trenului . Art.87 (1) Adausul de timp de mers total se determină adunându-se timpii stabiliţi conform indicaţiilor de la art. 86.

(2) adausurile de timp de mers totale se vor aproxima la jumătăţi de minut, rotunjindu-se la 0,50 min.( 30 secunde ) partea cuprinsă între 0,01 min. şi 0,50 min., iar cea cuprinsă intre 0,51 – 1,00 min. la 1minut.

(3) Exemplul I - restricţie de viteză simplă : Intre două staţii de pe o linie principală I pe o lungime de 430 m s-a introdus o restricţie de viteză de 30km/h Intre aceste staţii trenurile rapide şi accelerate circulă cu viteza maximă de 120km/h, trenurile de persoane şi

automotoare cu 100km/h , iar cele de marfă cu 70km/h. Calcularea adausurilor de timp de mers se face după cum se arată în anexa nr. 5a. (4) Exemplul II - restricţie de viteză în trepte : Intre două staţii de pe o linie principală I pe o lungime de 9200 m s-a introdus o restricţie de viteză în trepte - 30km/h

pe o lungime de 2200 m şi 70 km/h pe o lungime de 7000 m. Intre aceste staţii trenurile rapide şi accelerate circulă cu viteza maximă de 140km/h, trenurile de persoane şi

automotoare cu 100km/h , iar cele de marfă cu 80km/h. Calcularea adausurilor de timp de mers se face după cum se arată în anexa nr. 5b.

Art.88. - (1) În telegramele de introducere a restricţiilor de viteză se vor comunica numai trei adausuri de timp de mers; pentru trenuri automotoare, pentru trenuri de călători şi pentru trenuri de marfă, adică în exemplele date se vor comunica următoarele adausuri de timp de mers : Exemplul I Exemplul II

- la trenuri automotoare 2,0 min. 5,5 min. - la trenuri de călători 3,5 min. 8,5 min. - la trenuri de marfă 4.0 min. 6.0 min. (2) Adausurile de timp de mers pentru restricţiile de viteză neprevăzute se stabilesc de către compartimentele de

specialitate din regionalele de cale ferată. (3) Pentru restricţiile de viteză prevăzute adausurile de timp de mers sunt prevăzute în planul aprobat . Definitivarea acestor adausuri se face de către direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare.

Page 15: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

CAPITOLUL V ÎNCHIDERI DE LINIE CU/FĂRĂ SCOATERI DE SUB TENSIUNE SAU SCOATERI DE SUB TENSIUNE

SECŢIUNEA 1

ÎNCHIDERI DE LINIE CU/FĂRĂ SCOATERI DE SUB TENSIUNE SAU SCOATERI DE SUB TENSIUNE PLANIFICATE

§ 1. Aprobarea efectuării închiderilor de linie cu/fără scoateri de sub tensiune sau scoaterilor de sub tensiune planificate.

Art.89. - (1) Aprobarea efectuării închiderilor de linie cu/fără scoateri de sub tensiune sau scoaterile de sub tensiune planificate pentru liniile curente sau din staţii se dă de către:

(2) subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare în toate cazurile când nu se provoacă anulări şi modificări în mersul trenurilor de călători şi marfă;

(3) regionala de căi ferate , pe raza căreia se închide linia c.f. sau se scoate de sub tensiune linia de contact, în toate cazurile când se provoacă anulări sau modificări în mersul trenurilor de orice fel, în afara trenurilor internaţionale, pentru care se va cere, în prealabil, aprobarea efectuării închiderii, direcţiei de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare. Art.90. - (1) Modificările de mers ale trenurilor de călători, conform variantei de grafic de circulaţie aprobate, în vederea asigurării închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune, vor fi coordonate şi avizate de regionala de căi ferate care aprobă efectuarea închiderii de linie sau scoaterii de sub tensiune, dacă mersul se modifică numai pe raza acesteia şi de către fiecare regională de căi ferate în parte, dacă mersul se modifică pe mai multe regionale . În acest ultim caz avizarea modificărilor din graficul de circulaţie se face de către direcţiile Linii şi Trafic, la cererea regionalei de căi ferate pe raza căreia urmează să se efectueze închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune.

(2) Avizarea modificărilor de mers către unităţile interesate se va face de către fiecare regională de căi ferate prin compartimentul Trafic , odată cu avizarea închiderii de linie sau a scoaterii de sub tensiune. Art.91. - Modificările de mers la trenurile de marfă în vederea asigurării închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune aprobate se vor coordona, aviza şi efectua ca la trenurile de călători, în toate cazurile când închiderile de linie sau scoaterile de sub tensiune urmează să se acorde zilnic pe o perioada mai mare de 5 zile. Art.92. - Când perioada cu închideri de linie sau scoateri de sub tensiune este de cel mult 5 zile, trenurile de marfă care se scot din trasă datorită închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune vor circula conform variantei de grafic de circulaţie întocmită de compartimentul Trafic din regionala de cale ferată sau subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare. Art.93. - Închiderile de linie planificate se acordă, de regulă, în ferestrele din grafic aprobate, urmând ca să se ia măsurile necesare pentru respectarea strictă a duratei închiderii de linie aprobată. Art.94. - În cazul în care, pentru realizarea unor închideri a liniei de cale ferată sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, ferestrele din grafic sau modificările de mers de tren aprobate prin graficul de circulaţie nu se pot respecta, regionala de cale ferată va întocmi variante de grafic, care se vor aviza şi aproba de către direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii.

§2. Modalitatea de solicitare şi aprobare a efectuării închiderilor de linie cu/fără scoatere de sub tensiune sau a scoaterilor de sub tensiune planificate.

Art.95. - Pentru aprobarea efectuării închiderilor de linie cu/fără scoatere de sub tensiune sau scoaterilor de sub tensiune planificate se va proceda după cum urmează:

a) Cererile pentru aprobarea efectuării închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune planificate se vor adresa, de către toate unităţile executante, subunităţii de întreţinere a căii în raza căreia se execută lucrarea. În cazul lucrărilor de electrificare, SCB şi telecomunicaţii programele de lucru se vor corela cu lucrările la linii şi se vor aviza de subunitatea de întreţinere a căii. În cazul închiderilor de linii cu scoatere de sub tensiune, cererea se va adresa, de toate unităţile executante, şi subunităţii de întreţinere a liniei de contact pe raza căruia se executã lucrarea.

Page 16: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

b) Cererea pentru aprobarea efectuării închiderii de linie sau a scoaterii de sub tensiune planificate va fi însoţită, în cazul lucrărilor complexe, de un plan de lucru întocmit de unitatea executantă şi de un proces verbal încheiat între aceasta, subunitatea de întreţinere a căii şi subunităţile de întreţinere instalaţii, iar în cazul staţiilor şi cu şeful staţiei. Procesul verbal va cuprinde condiţiile de executare a lucrării, instalaţiile afectate şi modul de repunere în funcţie, condiţiile de circulaţie şi manevră pe durata de executare a lucrării, măsurile de siguranţă a circulaţiei şi protecţie a muncii.

c) După ce analizează cererea solicitată pentru aprobarea efectuării închiderii de linie sau a scoaterii de sub tensiune planificate, subunitatea de întreţinere a căii va înainta cererea de închidere, după caz, la subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare, dacă aprobarea efectuării închiderii este de competenţa acesteia sau la compartimentele de linii şi instalaţii din regionala de cale ferată dacă aprobarea este de competenţa regionalei de căi ferate .

Subunitatea de întreţinere a căii va lua atunci când este cazul şi avizul altor unităţi interesate - subunităţi de întreţinere instalaţii, district CT sau district de linie de contact, staţii etc. Art.96. - Cererea transmisă de subunitatea de întreţinere a căii va cuprinde : a) denumirea staţiilor între care se execută lucrarea sau a staţiei în care se execută lucrarea şi poziţia kilometrică a porţiunii de linie ce urmează să fie închisă sau scoasă de sub tensiune. În cazul liniei duble se va preciza dacă închiderea sau scoaterea de sub tensiune se referă la firul I, la firul II sau la ambele fire de circulaţie, iar pentru liniile din staţii se va specifica numărul liniei, dacă este directă sau în abatere, de primire - expediere a trenurilor, respectiv destinaţia pentru celelalte linii sau grupa de linii scoasă de sub tensiune ;

b) cauza pentru care se cere închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune ; c) ziua şi ora închiderii şi deschiderii liniei sau scoaterii de sub tensiune şi repunerii sub tensiune, respectiv perioada în cazul închiderilor zilnice sau durata închiderii permanente şi condiţiile de circulaţie;

d) unitatea executantă ; e) numele responsabilului cu siguranţa circulaţiei şi a conducătorului lucrărilor ; f) staţia în care responsabilul cu siguranţa circulaţiei înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa

circulaţiei solicitarea de închidere a liniei şi/sau scoatere de sub tensiune, respectiv avizarea pentru deschiderea liniei şi/sau repunerea sub tensiune. Art.97. - (1) Aprobarea efectuării închiderilor de linie cu/fără scoateri de sub tensiune sau scoateri de sub tensiune dată de subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a traficului feroviar va fi comunicate telegrafic sau prin fax de aceasta, cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru efectuarea închiderii de linie sau scoaterii de sub tensiune, la :

a) staţiile interesate ; b) depourile de locomotive respective ; c) districtul L, linie de contact, SCB şi telecomunicaţii ; d) subunităţile de întreţinere a căii şi instalaţiilor ;

e) unitatea executantă ; f) compartimentele de specialitate din regionala CFR; g) alte unităţi interesate . (2) Unităţile avizate vor încunoştiinţa şi vor instrui personalul interesat asupra închiderii liniei curente sau a liniilor

din staţii sau scoaterilor de sub tensiune. Art.98.- (1) Aprobările pentru efectuarea închiderii de linie sau scoaterii de sub tensiune, date de regionala de căi ferate se vor comunica telegrafic de către compartimentul Trafic, la :

a) staţiile interesate ; b) depourile de locomotive interesate ; c) districtul L,linie de contact, SCB şi telecomunicaţii; d) subunităţile de întreţinere a căii şi instalaţiilor ; e) unitatea executantă ; f) subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a traficului feroviar; g) compartimentele de specialitate din regionala de cale ferată; h) serviciul regional de siguranţa circulaţiei ; i)regionalele de căi ferate interesate ; j) direcţiile de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare; k) agenţiile de voiaj şi birourile de informaţii , dacă este cazul; l) alte unităţi interesate. (2) Închiderile de linie sau scoaterile de sub tensiune planificate, a căror aprobare de efectuare a fost dată de

regionala de căi ferate vor fi avizate unităţilor interesate de către compartimentul Trafic la următoarele termene : - cu 5 zile înainte de efectuarea lor, pentru cazurile obişnuite ; - cu 10 zile înainte de efectuarea lor, când, datorită condiţiilor de organizare a circulaţiei, impusă de acordarea

închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune sau a lucrărilor ce urmează a se execută se produce: schimbarea sistemului de circulaţie prin modificarea instalaţiilor de centralizare, descentralizarea staţiilor, desfiinţarea sau înfiinţarea unor puncte de secţionare, mutări de semnale, modificarea livretelor de mers şi orice alte schimbări care atrag după sine modificarea condiţiilor de lucru în circulaţia trenurilor, precum şi în cazurile când se produc anulări ale trenurilor de călători cu regim de rezervare a locurilor .

(3) Unităţile avizate vor încunoştiinţa şi vor instrui personalul interesat asupra închiderii sau scoaterii de sub tensiune a liniei curente sau a liniilor din staţii .

Page 17: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.99. - (1) Pentru respectarea termenelor de comunicare a aprobărilor, precizate la art. 97 şi 98, cererile respective pentru închiderile de linie sau scoateri de sub tensiune planificate se vor face la următoarele termene:

(2) când aprobarea efectuării închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune sunt de competenţa subunităţii teritoriale de dirijare şi urmărire a traficului feroviar, subunitatea de întreţinere a căii va interveni la aceasta cu cel puţin 5 zile înainte de data pentru care se solicita închiderea de linie sau scoaterile de sub tensiune ;

(3) când aprobarea efectuării închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune sunt de competenta regionalei de căi ferate -cu excepţia închiderilor sau scoaterilor de sub tensiune în graficul de circulaţie cu o durata de maxim 1 zi, care se vor solicita în scris cu 1 zi înainte- subunitatea de întreţinere a căii va interveni la compartimentele Linii şi Instalaţii din regionala de cale ferată cu cel puţin :

-10 zile înainte de data pentru care se solicita închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune , în cazurile obişnuite ;

-15 zile înainte în cazurile speciale arătate la art. 98; (4) În cazul când este necesar avizul direcţiilor de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii

feroviare, acesta se va obţine de către compartimentul Trafic din regionala CFR prin telefonogramă sau fax. (5) unitatea executantă va interveni la subunitatea de întreţinere a căii cu încă 2 zile înainte faţă de termenele

stabilite mai sus pentru primirea cererii de către subunitatea de întreţinere a căii. Art.100. – (1) După primirea aprobării şi cel puţin cu 2 zile înainte de data fixată pentru închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune, şeful subunităţii teritoriale de întreţinere a căii împreună cu şeful districtului de întreţinere a liniilor respectiv şi -dacă este cazul- cu responsabilii cu siguranţa circulaţiei ai subunităţilor de întreţinere a instalaţiilor sau ai agentului autorizat, întocmesc planul de acoperire cu semnale mobile de oprire şi de dublare cu agenţi de semnalizare a discurilor roşii la capetele staţiilor sau stabilesc alte sisteme de acoperire a zonei de lucru.

(2) Totodată, şeful subunităţii de întreţinere a căii împreună cu şeful districtului L respectiv, când lucrarea se execută de către subunitatea de întreţinere a căii sau şeful subunităţii de întreţinere a liniei de contact împreună cu şeful districtului de linie de contact, când lucrarea se execută de către subunitatea de întreţinere a liniei de contact şi aceştia împreună cu şeful de şantier şi şeful punctului de lucru, când lucrarea se execută de către agenţi autorizaţi , stabilesc lucrările pregătitoare ce trebuie executate şi alte măsuri necesare, pentru ca închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune să se poată efectua la data şi în condiţiile aprobate. Atunci când este cazul, la întocmirea planului va lua parte şi delegatul subunităţii de întreţinere a instalaţiilor CT . Art.101. - În ziua fixată prin telegrama de aprobare a efectuării închiderii planificate se va proceda astfel:

a) împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii, responsabil cu siguranţa circulaţiei solicită în scris, în registrul de revizie a instalaţilor de siguranţa circulaţiei închiderea linie curente impiegatului de mişcare dintr-una din staţiile vecine, intre care se închide linia curentă;

b) impiegatului de mişcare, înscrie în registrul de revizie a liniilor şi a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, „Luat la cunoştinţă”, semnează, notează ora, după care transmite prin telefonogramă operatorului de circulaţie cererea de închidere a liniei de cale ferată sau scoatere de sub tensiune a liniei de contact;

c) operatorul de circulaţie împreună cu impiegaţii de mişcare din staţiile între care urmează să se închidă linia curentă verifică starea de liber a liniei curente, dacă sunt îndeplinite condiţiile din telegrama de aprobare a efectuării închiderii sau scoaterii de sub tensiune - şi dacă este cazul, după confirmarea dată de dispecerul energetic privind scoaterea de sub tensiune - dă dispoziţie scrisă sau telefonogramă impiegaţilor de mişcare şi/sau dispecerului energetic feroviar, precizând ora începerii închiderii sau scoaterii de sub tensiune , durata, responsabilul cu siguranţa circulaţiei şi numărul telegramei de aprobare. Dispoziţia scrisă sau telefonograma operatorului de circulaţie, privind închiderea de linie -scoatere de sub tensiune- după colaţionare, va fi confirmată de primire de către impiegaţii de mişcare cu număr şi oră;

d) impiegaţii de mişcare din cele două staţii între care s-a aprobat închiderea liniei curente dau dispoziţie scrisă posturilor de macazuri pentru închiderea liniei curente, de plantare şi pază a discurilor roşii mobile, cu arătarea intervalului de închidere. Ieşirile în linie curentă închisă din staţiile centralizate electrodinamic se acoperă cu discuri roşii mobile plantate şi păzite de agenţii subunităţii de întreţinere stabiliţi de conducerea regionalei de căi ferate, prin telegrama de aprobare a închiderii, acolo unde nu se aplică alte sisteme, aprobate, de acoperire a liniei curente închise;

e) impiegatul de mişcare al staţiei din care s-a cerut închiderea înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei numărul aprobării primite, semnează şi notează ora, iar împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii , ia la cunoştinţă sub semnătură, notând ora;

f) la ieşirea trenului pe linie curentă închisă ridicarea şi plantarea discurilor roşii mobile se face din dispoziţia scrisă a impiegatului de mişcare;

g) când legăturile telefonice cu operatorul de circulaţie sunt întrerupte, atribuţiile operatorului de circulaţie privind închiderea liniei revin impiegatului de mişcare care a primit cererea de închidere a liniei curente.

h) Se interzice începerea lucrărilor în linie curentă dacă responsabilul cu siguranţa circulaţiei nu a primit dispoziţia de închidere a liniei sau scoatere de sub tensiune şi înainte de acoperirea cu semnalele mobile de oprire, a zonei de lucru. Dacă lucrările afectează şi instalaţiile SCB în funcţiune , la începerea lor trebuie să fie prezent şi delegatul SCB în grad cel puţin de electromecanic .

i) Pe secţiile electrificate, în cazul închiderilor de linie cu scoatere de sub tensiune, lucrările la linie nu vor începe decât după ce responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier a primit şi confirmarea scrisă din partea delegatului LC că linia de contact a fost scoasă de sub tensiune .

Page 18: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.102. – (1) Dacă împrejurările nu permit efectuarea lucrărilor la data stabilită, respectiv închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune urmează a se amâna, şeful subunităţii de întreţinere a căii sau împuternicitul său, cel puţin în grad de picher, în baza avizului scris al conducătorului lucrărilor atunci când este cazul, va comunica telegrafic sau prin fax, în timp util, despre neefectuarea lucrărilor prevăzute în închiderea de linie amânată, tuturor unităţile cărora li s-a comunicat aprobarea, precum şi unităţilor care au emis aprobarea - compartimentul Trafic din regionala de cale ferată - respectiv subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a traficului feroviar.

(2) În astfel de cazuri executantul lucrării răspunde de neefectuarea închiderii de linie sau scoaterii de sub tensiune, faţă de compartimentul de siguranţă a circulaţiei din regionala de cale ferată, urmând a se lua măsurile prevăzute în instrucţiunile de serviciu - dacă lucrarea se execută de subunităţile de întreţinere a liniei de cale ferată respectiv a liniei de contact sau măsurile prevăzute în contract, dacă lucrarea se execută de agenţi economici autorizaţi.

(3) Aprobările de efectuare a închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune cu reţineri de trenuri se consideră anulate , dacă ele nu se efectuează în zilele stabilite în aprobare .

(4) Aprobările de efectuare a închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune fără reţineri de trenuri se pot amâna pe o durata de cel mult 5 zile, fără a necesita o nouă aprobare .

(5) De asemenea se pot amâna pe o durata de cel mult 5 zile şi închiderile de linie sau scoaterea de sub tensiune cu reţineri de trenuri , aprobate a se efectua zilnic pe o anumită perioada de timp, fără a necesita o nouă aprobare, dacă termenul final de realizare a lucrărilor nu se modifică.

(6) În comunicările telegrafice sau prin fax referitoare la amânarea închiderilor de linie sau scoaterea de sub tensiune se vor face , după caz , precizările necesare . Art.103. - La închiderea planificată a liniilor din staţie fără scoatere de sub tensiune, se va proceda astfel :

a) împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii responsabil cu siguranţa circulaţiei pe şantier, înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei de la biroul de mişcare, lucrările care se execută şi linia care se închide, precizând numărul şi data telegramei de aprobare şi intervalul de timp în care se execută lucrarea ;

b) impiegatul de mişcare, pe baza înscrierii făcute de împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, procedează astfel:

- înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, „Luat la cunoştinţă”, semnează şi notează ora;

- verifică dacă sunt respectate condiţiile din telegrama de aprobare; - transmite în scris operatorului de circulaţie cererea de închidere a liniilor; -după primirea aprobării de efectuare a închiderii de la operatorul de circulaţie, înscrie în registrul de revizie a

instalaţiilor de siguranţa circulaţiei numărul dispoziţiei de aprobare, semnează, notează ora şi dă dispoziţie scrisă de închiderea liniei, posturilor de macazuri, iar cel care a solicitat închiderea semnează şi notează ora;

- pentru liniile care nu sunt afectate circulaţiei trenurilor dă dispoziţie scrisă de închiderea liniei posturilor de macazuri. Art.104.- (1) Se interzice executarea lucrărilor cu închiderea liniilor din staţie fără consimţământul impiegatului de mişcare şi înainte de se face acoperirea cu semnale mobile a liniei închise, conform instrucţiunilor de semnalizare . (2) Deasemenea, este interzisă începerea lucrărilor din staţie atunci când sunt afectate şi instalaţiile SCB în funcţiune, dacă nu este prezent delegatul SCB, cel puţin în grad de electromecanic, şi dacă acesta n-a făcut în prealabil înscrierea corespunzătoare în registrul de revizie a liniilor şi a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cu cunoştinţa şi consimţământul impiegatului de mişcare . Art.105.- Împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii, responsabil cu siguranţa circulaţiei pe şantier, va fi în grad de cel puţin picher, pentru închiderea liniilor de primire şi expediere a trenurilor şi în grad de cel puţin şef echipă L pentru închideri pe restul liniilor din staţie. Art.106. – (1) În cazul închiderilor de linie cu scoatere de sub tensiune, lucrările vor putea începe numai după ce responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier a primit şi confirmarea scrisă din partea delegatului LC că linia de contact a fost scoasă de sub tensiune .

(2) În cazul scoaterilor de sub tensiune pentru lucrări la linia de contact, formalităţile de începere a lucrărilor vor fi cele reglementate la art.103.

(3) În cazul scoaterilor de sub tensiune pentru lucrări la linia de contact, care nu afectează integritatea liniilor, acestea se execută fără închidere de linii. În cadrul lucrărilor, drezina pantograf va circula ca tren de serviciu pe bază de cale liberă, conform reglementărilor specifice, iar cărucioarele turn prin consemnarea în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei.

§3. Măsuri suplimentare în cazul închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune care provoacă reţineri mari de trenuri.

Art.107. - Când închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune este necesară pentru executarea unei lucrări mai importante, cum ar fi introducerea sau scoaterea unui pod provizoriu, înlocuiri şi lansări de tabliere, ridicări şi ripări mari ale liniilor

Page 19: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

curente, înlocuiri de bretele, duble joncţiuni şi schimbătoare de cale principale, modificări de linii în staţii etc., precum şi atunci când se provoacă reţinerea trenurilor de călători pe orice durată pe liniile principale I şi II şi cu mai mult de o oră pe liniile secundare, sau a trenurilor de marfă cu mai mult de 3 ore, pe orice linie, se vor lua şi următoarele măsuri :

a) Cu două zile înainte de data stabilită în aprobarea pentru efectuarea închiderii de linie sau scoaterii de sub tensiune, şeful sau şeful adjunct al subunităţii de întreţinere a căii respective şi delegaţii subunităţii de întreţinere a instalaţiilor , atunci când este cazul, împreună cu conducătorul unităţii executante, vor examina situaţia la faţa locului pentru a se convinge că au fost luate toate măsurile pentru ca închiderea liniei sau scoaterea de sub tensiune să decurgă conform planului de lucru aprobat, cu respectarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei şi a normelor de protecţie a muncii. În caz contrar vor stabili măsurile ce trebuie să fie luate, pentru ca închiderea de linie aprobată să poată avea loc la data stabilită .

b) În cazul când se constată ca măsurile luate nu sunt suficiente iar executantul, în intervalul de timp rămas până la închiderea liniei sau scoaterea de sub tensiune, nu mai are posibilitatea de a completa lucrările pregătitoare şi mijloacele necesare, închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune se va amâna, procedându-se cum se arată la art. 102, la cercetarea şi tratarea celor răspunzători.

Atunci când directorul regionalei de cale ferată apreciază că este necesar, va dispune ca la aceasta verificare să ia parte şi un delegat din compartimentul Linii sau Instalaţii.

c) La închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune vor lua parte în mod obligatoriu şeful sau şeful adjunct al subunităţii de întreţinere a căii, şeful subunităţii de întreţinere a liniei de contact sau adjunctul acestuia şi, la aprecierea directorului regionalei şi un delegat competent din compartimentul Linii sau Instalaţii, de regulă, aceleaşi persoane care au efectuat verificarea cu 2 zile înainte .

Aceştia vor controla dacă s -au efectuat toate lucrările pregătitoare conform planului de lucru şi a celor stabilite la controlul efectuat cu 2 zile înainte de închidere sau scoatere de sub tensiune .

d) În cazul în care şeful subunităţii de întreţinere a căii sau adjunctul acestuia sau delegatul centrului de electrificare va constata că nu se poate respecta fie intervalul de închidere sau scoaterea de sub tensiune, fie măsurile de siguranţa a circulaţiei, închiderea de linie sau scoaterea de sub tensiune se va amâna procedându-se conform art. 102. .

§ 4. Modul de procedare pentru deschiderea liniei.

Art.108. - După terminarea lucrărilor care au necesitat închiderea liniei curente, şeful subunităţii de întreţinere a căii sau împuternicitul său, responsabil cu siguranţa circulaţiei având gradul cel puţin de picher, după primirea comunicării scrise de terminare a lucrării din partea unităţii executante, atunci când este cazul, în urma reviziei liniei făcută personal privind asigurarea circulaţiei, va înştiinţa prin telefonogramă, fax sau în scris staţiile vecine şi subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a traficului feroviar asupra terminării lucrărilor, precizând data şi ora de la care circulaţia se poate relua, precum şi condiţiile de circulaţie în noua situaţie . Art.109. - La executarea lucrărilor legate de instalaţiile de electrificare, SCB, sau de telecomunicaţii şi care nu afectează integritatea liniei şi/sau a lucrărilor de artă, deschiderea liniei curente se face pe baza avizului asupra terminării lucrărilor şi asigurarea circulaţiei, dat în scris sau prin telefonograma de către şefii subunităţii de întreţinere a instalaţiilor de electrificare, SCB sau de telecomunicaţii sau împuterniciţii acestora în grad de cel puţin electromecanic. Art.110. - După deschiderea liniei, operatorul de circulaţie şi impiegaţii de mişcare procedează la schimbul de telefonograme -faxuri- ca şi în cazul închiderii planificate a liniei curente. Art.111. - Imediat după deschiderea liniei curente, impiegatul de mişcare dispozitor dă dispoziţie posturilor de macazuri extreme pentru deschiderea liniei şi ridicarea discurilor roşii. Art.112. - Cu ocazia deschiderii liniei curente personalul competent să deschidă linia va preciza asigurarea gabaritului în zona lucrării, viteza, precum şi alte condiţii de circulaţie. Art.113. - Când legăturile telefonice cu operatorul de circulaţie sunt întrerupte, deschiderea liniei se face de impiegatul de mişcare care a primit avizul despre terminarea lucrărilor şi asigurarea circulaţiei, acesta îndeplinind atribuţiile operatorului de circulaţie pentru deschiderea liniei. Art.114. - (1) După terminarea lucrărilor care au necesitat închiderea unei linii din staţie, împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii, responsabil cu siguranţa circulaţiei pe şantier, cel puţin în grad de picher, pentru liniile de primiri şi expedieri şi cel puţin şef de echipa L, pentru restul liniilor din staţii, după primirea avizului scris al unităţii executante, atunci când este cazul, şi în urma reviziei liniei făcută personal privind asigurarea circulaţiei, va scrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, că lucrările au fost terminate, precizând data şi ora de la care circulaţia se poate relua precum şi condiţiile de circulaţie în noua situaţie .

Page 20: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

(2) Impiegatului de mişcare ia la cunoştinţă conţinutul înscrierii, consemnând data şi ora respectivă, după care dă posturilor de macazuri dispoziţie scrisă pentru deschiderea liniei şi ridicarea discurilor roşii mobile, apoi avizează în scris sau prin telefonogramă operatorul de circulaţie despre terminarea lucrării respective, precizând şi eventualele condiţii de circulaţie. Art.115. - (1)Pe secţiile electrificate, în cazurile în care linia a fost scoasã de sub tensiune, în plus fată de cele prevăzute la art. 108 - 114, deschiderea liniei curente sau din staţii se face după ce delegatul subunităţii de întreţinere a liniei de contact, în grad de cel puţin electromecanic, a verificat starea liniei de contact la terminarea lucrărilor la linie, şi şi-a însuşit înscrierea făcută în registrul de revizie a liniilor şi a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei de către responsabilul cu siguranţa circulaţiei. (2) Impiegatul de mişcare, după ce a luat la cunoştinţă înscrierea făcută în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei o transmite prin telefonogramă la operatorul de la subunitatea teritorială de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare. (3)Pentru repunerea liniei sub tensiune delegatul subunităţii de întreţinere a liniei de contact, în grad de cel puţin electromecanic, înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei avizul că linia de contact poate fi repusă sub tensiune şi că locomotivele electrice pot circula cu viteză stabilită sau cu restricţii, după caz, impiegatul de mişcare ia la cunoştinţă şi transmite, avizul, prin telefonogramă, la dispecerul energetic feroviar. (4) Dispecerul energetic feroviar repune linia sub tensiune şi transmite prin telefonogramă acest lucru, operatorului de circulaţie, care poate da dispoziţie pentru reluarea circulaţiei cu locomotive electrice pe secţia respectivă .

(5) În cazul lucrărilor la linia de contact, în linie curentă sau pe liniile din staţii, care nu afectează integritatea liniei şi a lucrărilor de artă, deschiderea liniei şi repunerea sub tensiune se face ca mai sus, pe baza avizului asupra terminării lucrărilor şi asigurarea circulaţiei, dat în scris în registrul de revizie a liniilor şi a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei sau prin telefonogramă de către conducătorul lucrării. Art.116. - La lucrările care se execută la aparatele de cale din linie curentă sau din staţii, prevăzute cu încuietori cu chei sau centralizate , pentru care închiderea liniei a fost cerută atât de personalul de întreţinere a căii cât şi de personalul de instalaţii, deschiderea liniei sau liniilor pentru circulaţia trenurilor se va face –numai în comun- pe baza avizului scris, faxului sau a telefonogramei , respectiv prin înscrierea în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, de către împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii , responsabil cu siguranţa circulaţiei pe şantier, cel puţin în grad de picher şi de către personalul de instalaţii cel puţin în grad de electromecanic. Art.117. - Ridicarea semnalelor mobile de oprire se va face numai după ce împuternicitul subunităţii de întreţinere a căii, responsabil cu siguranţa circulaţiei, împreună cu conducătorul lucrărilor şi/sau delegaţii subunităţii de întreţinere a instalaţiilor -atunci când este cazul- au făcut revizia amănunţită a liniei, a lucrărilor de artă şi a instalaţiilor respective şi s-au convins că ele prezintă completă siguranţă pentru circulaţia trenurilor .

§5. Închiderea–deschiderea liniilor curente şi din staţii în cazul lucrărilor executate de eşaloanele de sudură a liniei.

Art.118. - În cazul lucrărilor executate de eşaloanele de sudură a liniei , responsabilul cu închiderea – deschiderea liniei curente şi a liniilor din staţii, inclusiv pentru întocmirea planului de acoperire cu semnale mobile de oprire şi de dublare cu agenţi de semnalizare a discurilor roşii, va fi şeful eşalonului de sudură a liniei sau alt subordonat al acestuia, cel puţin în grad de picher .

§ 6. Închiderea – deschiderea liniilor curente şi din staţii în cazul executării lucrărilor pentru electrificare şi centralizare sau alte lucrări la infrastructura

căii de către unităţi specializate, atunci când acestea nu afectează stabilitatea şi integritatea liniilor şi instalaţiilor de siguranţa a circulaţiei în funcţiune.

Art.119. - Lucrările la infrastructura căii ferate cu închiderea liniilor curente şi din staţii , care nu afectează stabilitatea şi integritatea liniilor şi instalaţiilor de siguranţa a circulaţiei în funcţiune, cum ar fi montarea de stâlpi, console, traverse, cablu purtător, fir de contact, montarea de prefabricate la corectarea albiilor sau ziduri de sprijin, consolidarea sau vopsirea podurilor, etc. şi pentru care este necesară introducerea pe linie a utilajului respectiv -macarale, cărucioare platformă, etc.- se vor executa sub directa supraveghere şi răspundere a responsabilului cu siguranţa circulaţiei din partea subunităţii de întreţinere a liniei, în grad cel puţin de picher.

Această va lua toate măsurile prevăzute în prezenta instrucţie, pentru efectuarea închiderii liniei curente şi din staţii şi deschiderea ei şi răspunde de asigurarea gabaritului pentru reluarea circulaţiei în deplină siguranţă .

Page 21: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

SECŢIUNEA a 2 -a ÎNCHIDERI DE LINIE SAU SCOATERI DE SUB TENSIUNE ACCIDENTALE

§ 1. Modul de procedare pentru închiderea accidentală a liniei Art.120. - Când linia de cale ferată, linia de contact, tunelurile, podurile sau alte lucrări de artă devin impracticabile sau prezintă un pericol iminent în circulaţia trenurilor, trebuie să se ia imediat măsuri pentru acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform instrucţiei de semnalizare, după care se vor începe fără întârziere lucrările pentru înlăturarea defectelor constatate. Art.121. – (1) În cazul închiderii accidentale a liniei curente, impiegatul de mişcare din punctul de secţionare, care a primit comunicarea că linia de cale ferată, linia de contact, tunelurile, podurile sau alte lucrări de artă sunt impracticabile sau prezintă un pericol iminent în circulaţia trenurilor este obligat să oprească circulaţia trenurilor, să avizeze operatorul de circulaţie şi subunitatea de întreţinere a căii, după care linia se va închide ca şi în cazul închiderii de linie planificate a liniei curente. (2) Ieşirile în linie curentă închisă, din staţiile centralizate electrodinamic, se acoperă conform instrucţiunilor de semnalizare. Art.122. - Închiderea accidentală a uneia sau mai multe linii din staţie, se aduce verbal la cunoştinţa impiegatului de mişcare, apoi se înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa a circulaţiei. Impiegatul de mişcare, pe baza comunicării verbale, opreşte circulaţia trenurilor, dă dispoziţie scrisă posturilor de macazuri pentru închiderea liniei ( liniilor ), iar pentru liniile de circulaţie avizează în scris operatorul de circulaţie. Art.123. - Când descoperirea obstacolului, slăbirea liniei, avarierea liniei de contact, a fost făcută de către personalul de întreţinere, atunci acesta este obligat să ia următoarele măsuri :

a) oprirea trenului care eventual se apropie de obstacolul sau de punctul slăbit din linie ; b) înştiinţarea telefonică a staţiilor vecine de pericolul apărut ; c) în afara de înştiinţarea telefonică, cel care a descoperit pericolul va trimite staţiei celei mai apropiate şi un aviz

scris în care va arată locul, întinderea şi cauza defectului sau a ameninţării liniei, iar în cazul căilor duble sau multiple, va preciza care linie sau linii sunt impracticabile . Art.124. – Personalul de întreţinere a căii în grad de cel puţin şef echipă L, sosind la faţă locului, semnalizează porţiunea impracticabilă, evaluează mărimea deranjamentului şi durata de restabilire, informează conducătorii ierarhici conform reglementărilor în vigoare. Art.125. - (1) La primirea avizului de închidere accidentală a liniei, compartimentul Linii sau Instalaţii din regionala de cale ferată va lua toate măsurile pentru deschiderea liniei în cel mai scurt timp.

(2) În cazuri speciale, se va analiza cu compartimentul Trafic din regionala de cale ferată şi operatorii feroviari, care au trenuri în circulaţie pe secţia respectivă, situaţia creată şi se vor da dispoziţii de detaliu pentru organizarea circulaţiei trenurilor, recurgându-se atunci când este cazul la îndrumarea lor pe rută ocolită sau la transbordarea călătorilor etc.

Art.126. - Pe liniile electrificate, lucrările de restabilire a liniei închise nu vor putea începe decât după scoaterea de sub tensiune a liniei de contact şi luarea măsurilor necesare de protecţia muncii.

§ 2. Deschiderea liniei, după terminarea lucrărilor de restabilire.

Art.127. - (1) După terminarea lucrărilor de restabilire, responsabilul cu siguranţa circulaţiei din subunitatea de întreţinere a căii în grad de cel puţin picher împreună cu conducătorul lucrărilor va face revizia amănunţită a liniei închise sau a instalaţiilor aferente, după caz, spre a vedea dacă prezintă completă siguranţă pentru circulaţia trenurilor, după care va aviza prin telegramă, telefonogramă sau fax redeschiderea liniei şi condiţiile de circulaţie a trenurilor în noua situaţie .

(2) Avizarea redeschiderii liniei şi modul de circulaţie a trenurilor se va adresa tuturor unităţilor menţionate la art. 98.

(3) În situaţii speciale, deschiderea liniei se va putea face numai în urma acordului scris dat de organul competent al compartimentului Linii din regionala de cale ferată trimis la faţa locului pentru conducerea lucrărilor de restabilire.

Art.128. - Dacă circulaţia trenurilor urmează să se reia cu restricţie de viteză, responsabilul cu siguranţa circulaţiei din subunitatea de întreţinere a căii în grad de cel puţin picher împreună cu conducătorul lucrărilor de restabilire, o dată cu deschiderea liniei, va aviza şi introducerea restricţiei de viteză, prin telegramă -fax- sau telefonograma adresată unităţilor menţionate la art. 40 şi va lua măsuri, din timp, ca până la ora stabilită pentru reluarea circulaţiei să se planteze pe teren semnale mobile, în conformitate cu instrucţiunea de semnalizare.

Page 22: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.129. - (1) Deschiderea liniei din staţie pentru circulaţia trenurilor se va face de conducătorul lucrărilor de restabilire în grad de cel puţin picher prin înscrierea în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, indicând şi eventualele condiţii de circulaţie.

(2) După ce şi-a înscris deschiderea liniei impiegatul de mişcare ia la cunoştinţă conţinutul înscrierii, consemnând data şi ora respectivă, după care dă posturilor de macazuri dispoziţie scrisă pentru deschiderea liniei şi avizează în scris operatorul de circulaţie despre terminarea lucrărilor respective, precizând şi eventualele condiţii de circulaţie.

SECŢIUNEA a 3 –a

Măsuri de siguranţă pe timpul închiderilor de linie.

§ 1. Atribuţiile personalului răspunzător cu acoperirea liniei închise.

Art.130. - Ieşirile în linie curentă, închisă din ambele staţii intre care se execută lucrarea, trebuie să fie acoperite cu discuri roşii mobile, păzite de agenţi de semnalizare. În staţiile centralizate electrodinamic situate pe bloc de linie automat discurile vor fi plantate şi păzite de agenţii stabiliţi de subunitatea de întreţinere a căii. În staţiile centralizate electrodinamic dotate cu sistemul aprobat de blocare a parcursurilor de circulaţie către linia curentă închisă se poate utiliza acest sistem pentru acoperirea liniei curente închise. Art.131. (1) Acoperirea liniei curente dintre două staţii centralizate electrodinamic se poate face prin blocarea parcursurilor de circulaţie către linia curentă închisă, numai dacă ambele staţii sunt prevăzute cu acest sistem.

(2)Personalul autorizat să ceară închiderea liniei curente va înscrie în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cererea de închidere a liniei, precizând că acoperirea liniei curente închise se face prin blocarea parcursurilor de circulaţie către linia curentă închisă. (3) Pentru închiderile de linii programate prin telegramă de închidere , acest sistem de acoperire a liniei curente închise va fi precizat şi în telegrama de aprobare a efectuării închiderii de linie (4) Această înscriere se transmite operatorului de circulaţie de către impiegatul de mişcare. (5) Operatorului de circulaţie dă dispoziţie de închidere a liniei şi de blocare a parcursurilor de circulaţie către linia curentă închisă, impiegaţilor de mişcare din staţiile adiacente liniei curente închise . (6) Lucrările pe linia curentă închisă vor putea fi începute, numai după ce responsabilul cu siguranţa circulaţiei pentru lucrarea respectivă, a primit confirmarea blocării parcursurilor de circulaţie către linia curentă închisă în ambele staţii adiacente liniei curente închise. (7) Deblocarea parcursurilor de circulaţie către linia curentă, care a fost închisă, se va putea face de către impiegaţii de mişcare din staţiile adiacente, numai după primirea dispoziţiei de deschidere a liniei curente de la operatorul de circulaţie. Art.132. La folosirea sistemului de acoperire prin blocarea parcursurilor de circulaţie către linia curentă închisă nu mai este necesară semnalizarea, pe teren, a porţiunii de linie curentă închise, în afară de cazul în care se aşteaptă să circule un vehicul pe linie curentă închisă. În această situaţie se va aşeza discul roşu la 200 m de porţiunea închisă, în direcţia de unde soseşte vehiculul. Art.133. - Acoperirea porţiunii de linie curentă închisă , sau a liniei din staţie închisă se va face de către organele subunităţii de întreţinere a căii în conformitate cu instrucţiunea de semnalizare. Art.134. - Avizarea la timp a paznicilor de barieră pentru închiderile planificate revine impiegatului de mişcare al staţiei de care aparţine postul de barieră. În caz de închideri de linie accidentale , impiegatul de mişcare, dacă a fost sesizat despre defectări la linie , avizează paznicii de barieră fie telefonic, fie prin curieri. Art.135. – (1) În cazul în care terminarea lucrărilor, care se execută în închideri de linie planificate, întârzie, conducătorul lucrării va aviza, dacă este cazul, responsabilul cu siguranţa circulaţiei din subunitatea de întreţinere a căii, care va înştiinţa, prin telefonogramă sau fax, despre aceasta, la timp, toate unităţile menţionate la art. 102.

(2) Şefii compartimentelor Linii, Instalaţii, Trafic, după caz şi unitatea executantă vor lua măsurile necesare pentru ca lucrările să se execute cât mai repede şi circulaţia să poată fi reluată în timpul cel mai scurt . Art.136. - În cazul în care lucrările se execută de unităţi specializate, după terminarea lucrărilor la linii, şeful subunităţii de întreţinere a căii sau împuternicitul său, responsabil cu siguranţa circulaţiei pe şantier va aviza asupra deschiderii liniei şi va dispune ridicarea semnalelor mobile de oprire, însă numai după ce a obţinut comunicarea scrisă de terminare a lucrărilor din partea conducătorului lucrărilor, a făcut personal revizia liniei şi a lucrărilor şi s-a convins că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru reluarea circulaţiei în deplină siguranţă. Art.137. - În cazul în care executarea lucrărilor a afectat şi instalaţiile de electrificare, SCB, sau de telecomunicaţii, avizarea privind deschiderea liniei şi condiţiile de funcţionare a instalaţiilor, se va face printr-un aviz comun L, CT, LC sau telecomunicaţii, întocmit şi semnat de delegaţii acestora.

Page 23: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.138. În cazul în care agentul economic autorizat, la verificările periodice ale personalului de siguranţa circulaţiei şi a modului de efectuare a „şcolii personalului” dovedeşte că este apt să preia toate sarcinile legate de siguranţa circulaţiei de pe tronsonul de linie pe care execută lucrarea -semnalizarea restricţiei de viteză, înscrierea închiderii şi deschiderii liniei în registrul de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei etc.- cu aprobarea direcţiei de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, regionala CFR va stabili, prin contractul de execuţie a lucrărilor, clauzele legate de preluarea unor sarcini legate de siguranţa circulaţiei şi periodicitatea controalelor pe care trebuie să le facă subunitatea de întreţinere a căii şi/sau subunitatea de întreţinere a instalaţiilor, după caz.

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA TRATAREA CERERILOR DE RESTRICŢII DE VITEZĂ ŞI

ÎNCHIDERI DE LINIE SAU SCOATERI DE SUB TENSIUNE. EVIDENŢA ACESTORA ŞI TRATAREA CAZURILOR DE NERESPECTARE A TERMENELOR APROBATE

SECŢIUNEA 1 Tratarea cererilor de restricţii de viteză şi închideri de linie

sau scoateri de sub tensiune.

Art.139. - (1) Tratarea cererilor de restricţii de viteză şi închideri de linie sau scoateri de sub tensiune se va face de către toate unităţile în mod operativ, zilnic, fără depăşirea duratei maxime de tratare stabilite .

(2) În acest scop, fiecare unitate va desemna un angajat, responsabil cu tratarea cererilor de restricţii de viteză, închideri de linie sau scoateri de sub tensiune.

(3) La regionalele de căi ferate analizarea cererilor se va face de regulă în comisie, cu delegaţi competenţi din fiecare compartiment de specialitate.

(4) La întocmirea programului minimal decadic al trenurilor de marfă, compartimentele de Linii şi/sau Instalaţii vor prezenta prin delegaţii săi închiderile de linie sau scoaterile de sub tensiune zilnice pe o perioadă mai mare de 3 zile în decada respectivă, pentru a fi luate în considerare la întocmirea programului de circulaţie.

SECŢIUNEA a 2-a Evidenţa restricţiilor de viteză.

Art.140. - Evidenţa restricţiilor de viteză se ţine nominal de către districtele L, subunităţile de întreţinere a căii, depouri , compartimentele Linii, Instalaţii, Trafic din regionalele de cale ferată subunităţile teritoriale de dirijare şi urmărire a traficului feroviar. Art.141. - (1) Toate avizările privind introducerea restricţiilor de viteză se vor trece de către impiegatul de mişcare pe o tablă specială aflată în biroul de mişcare, făcându-se menţiune de existenţa lor şi la predarea-preluarea serviciului. (2) Înscrierile de pe tablă vor respecta prevederile din BAR - neconcordanţele se vor consemna pe tablă - şi se vor şterge sau corecta pentru a corespunde în orice moment cu situaţia de pe teren , conform aprobărilor şi avizărilor date . Art.142. - La depouri, restricţiile de viteză se trec în condicile de ordine pentru mecanici, în care aceştia sunt obligaţi să semneze de luare la cunoştinţă şi se afişează sub formă de tabele pentru informarea mecanicilor . Art.143 - Organele de conducere , control şi instruire ale Compartimentelor Trafic, Linii, Instalaţii şi Siguranţa Circulaţiei sunt obligate să verifice cu ocazia controalelor, dacă evidenţa restricţiilor de viteză este actualizată la zi.

SECŢIUNEA a 3-a Evidenţa închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune.

Art.144. - Evidenţa închiderilor de linie se asigură nominal de către subunităţile de întreţinere a căii, compartimentele Trafic, Linii şi Instalaţii şi subunităţile teritoriale de dirijare şi urmărire a circulaţiei feroviare. Art.145. - Evidenţa scoaterilor de sub tensiune se ţine la districtele de linie de contact, la dispecerul energetic feroviar, la subunităţile de întreţinere a liniei de contact şi la compartimentele de specialitate ale regionalelor de cale ferată.

Page 24: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

SECŢIUNEA a 4-a Tratarea cazurilor de nerespectare a termenelor aprobate.

Art.146. - (1) Cazurile de nerespectare a termenelor de introducere şi ridicare aprobate a restricţiilor de viteză şi închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune se vor analiza de către directorul regionalei de căi ferate, care va dispune componenţa comisiei de cercetare . (2) Toate cazurile de nerespectare şi rezultatele cercetărilor se vor analiza, şi atunci când este cazul se vor stabili măsuri organizatorice şi disciplinare corespunzătoare.

(3) În cazul implicării agenţilor economici autorizaţi ca furnizori de servicii feroviare, se vor aplica măsurile prevăzute în contractul de execuţie a lucrărilor.

(4) Situaţia cazurilor de nerespectare a termenelor aprobate, se va prezenta decadal directorului regional . Art.147 - (1) Săptămânal regionalele de cale ferată vor informa compartimentul Linii din centralul gestionarului infrastructurii feroviare asupra evoluţiei restricţiilor de viteză şi a înscrierii în duratele aprobate a închiderilor de linii sau a scoaterilor de sub tensiune, iar până la data de 10 ale fiecărei luni vor transmite un raport în care se vor arata toate cazurile de nerespectare a termenelor aprobate la restricţii de viteză şi închideri de linie sau scoateri de sub tensiune, care s-au înregistrat în luna precedentă şi modul cum s-a tratat fiecare caz în parte . (2) Raportul se va referi la cazurile de restricţii de viteză, închideri de linii sau scoateri de sub tensiune cu durata depăşită, la aplicarea restricţiilor de viteză pe lungimi mai mari sau cu trepte de viteză mai mici decât s-au aprobat, la tratarea cererilor cu depăşire nejustificată a termenelor prevăzute în instrucţie, cât şi la cazurile de acordare a închiderilor de linie sau scoaterilor de sub tensiune de către personalul de trafic pe intervale de timp mai mici decât cele aprobate, decalarea sau neacordarea lor, fără o prealabilă aprobare din partea conducerii regionalei de cale ferată .

CAPITOLUL VII BULETINUL DE AVIZARE A RESTRICŢIILOR

DE VITEZĂ - BAR .

SECŢIUNEA 1 Prescripţii de utilizare

Art.148. -(1) Toate restricţiile de viteză din linie curentă şi de pe liniile de primire-expediere, indiferent dacă au sau nu adausuri de timp de mers prevăzute în graficul de circulaţie şi nu sunt cuprinse în Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză –BAR- în vigoare la data respectivă , se aduc la cunoştinţa personalului de locomotivă, prin ordin de circulaţie. - (2) Restricţiile de viteză de pe celelalte linii din staţii se vor aduce la cunoştinţă personalului de locomotivă care va circula pe aceste linii, de către impiegatul de mişcare din staţia respectivă, prin ordin de circulaţie. Art.149. - Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză trebuie să cuprindă toate restricţiile de viteză care vor fi pe teren în decada respectivă. Art.150. - Reglementările speciale de circulaţie aprobate şi dispuse prin ordinul conducerii gestionarului infrastructurii feroviare vor fi trecute în BAR. Art.151. - (1) Şefii de district L şi responsabilul cu restricţiile de viteză şi actualizarea BAR – ului de la subunitatea de întreţinere a căii, la apariţia BAR-ului, vor face confruntarea acestuia cu restricţiile din teren şi din evidenţa secţiei şi vor aduce la cunoştinţă, în scris, şefului subunităţii de întreţinere a căii, eventualele neconcordanţe, pentru luarea măsurilor ce se impun.

(2) Impiegatul de mişcare este obligat să confrunte restricţiile de viteză din BAR cu evidenţa restricţiilor de viteză de pe tabla din Biroul de mişcare al staţiei.

(3) Operatorul de circulaţie va face confruntarea restricţiilor de viteză împreună cu impiegaţii de mişcare de pe secţia de circulaţie pe care o conduce. În caz de nepotriviri va aviza staţiile interesate.

Page 25: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.152 -(1) Restricţiile de viteză care nu sunt cuprinse în BAR, precum şi orice nepotrivire între prevederile din BAR şi situaţia de pe teren , ca treaptă de viteză superioară sau inferioară celei indicate pe teren, poziţie kilometrică a porţiunii de linie cu restricţie etc, se vor aduce la cunoştinţă personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie. (2) De asemenea , se vor aduce la cunoştinţă personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie, restricţiile de viteză neprevăzute, poziţiile kilometrice a restricţiilor pentru şantierele mobile, precum şi cazurile de restricţii de viteză prevăzute în BAR, care nu au mai fost introduse pe teren sau care au fost ridicate înainte de termenul prevăzut în BAR. Art.153. – Toate restricţiile de viteză neprevăzute existente pe teren, introduse ulterior apariţiei BAR-ului, se vor înscrie imediat, pe „tabla de evidenţă a restricţiilor de viteză ” din Biroul de mişcare , de către impiegatul de mişcare. Art.154. -(1) Depourile, remizele şi agenţii feroviari vor repartiza pentru fiecare locomotivă câte un BAR. Personalul de locomotiva este obligat ca la luarea în primire şi la predarea locomotivei să consemneze în cartea de bord existenţa BAR-ului valabil pentru perioada respectiva pe distanţa pe care circulă. Dacă BAR-ul lipseşte, personalul respectiv va cere un exemplar înainte de plecarea la drum de la depou sau remiză.

(2) Dacă, în parcurs, BAR-ul existent s–a deteriorat, personalul de locomotivă va solicita la prima staţie un exemplar de BAR. Dacă staţia la care s-a solicitat BAR-ul nu are exemplar în plus, impiegatul de mişcare va da prin ordin de circulaţie un extras din BAR pentru toată secţia respectivă, iar atunci când este cazul, va face menţiunea că nu sunt prevăzute în BAR restricţii de circulaţie . Art.155. - Personalul de locomotivă va consulta tabelul restricţiilor de viteză afişat la depou sau remiză pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări faţă de prevederile BAR-ului, pe care le va trece în exemplarul locomotivei . Art.156. - Şefii de tură de la depouri şi şefii de remize vor înscrie pe un exemplar din BAR toate modificările survenite în cuprinsul decadei respective, inclusiv restricţiile introduse accidental şi vor verifica înainte de plecarea la drum dacă personalul de locomotiva a luat la cunoştinţă şi a făcut corecturile necesare în exemplarul BAR-ului de pe locomotivă. Art.157. -(1) Avizarea restricţiilor prin BAR nu scuteşte personalul de locomotivă de observarea şi respectarea indicaţiilor date de semnalele mobile şi indicatoarele de cale . (2) În caz de neconcordanţă între prevederile BAR şi semnalizarea aflată în teren , se va respecta indicaţia cea mai restrictivă .

SECŢIUNEA a 2 -a Editarea şi difuzarea BAR-ului.

Art.158. – (1) BAR-ul se întocmeşte decadal pentru perioadele 1-10, 11-20 şi 21-30-respectiv 28, 29, 31 - ale fiecărei luni. (2) BAR-ul se tipăreşte în caiete de format A4 sub forma de tabel, ce va avea următoarele coloane : Col.1 - numărul curent; Col.2 - de la km la km pentru firul I sau linie simplă - linii curente şi directele din staţii; Col.3 - viteza redusă (km/h) pentru firul I sau linie simplă - linii curente şi directele din staţii; Col.4 - între staţiile / staţia; Col.5 - de la km la km pentru linii din staţii; Col.6 - viteza redusă- pentru linii din staţii; Col. 7 - de la km la km pentru firul II - linii curente şi directele din staţii; Col. 8 - viteza redusă pentru firul II - linii curente şi directele din staţii; Col. 9 - observaţii.

Art.159. - Restricţiile de viteză care nu au fost în decada anterioară sau care prezintă modificări faţă de acesta - intervalul de staţie, poziţia kilometrica, treapta de viteză, etc.-se vor evidenţia în BAR prin semnul plus în prima coloană sub numărul curent. Art.160. – (1) În cazul restricţiilor de viteză de la şantierele mobile , în coloana 9 - observaţii se va preciza : „ şantier mobil” - lungimea în metri.

(2) Pentru cazurile speciale de reducere a vitezelor de circulaţie, care se vor menţine şi în următorul grafic de circulaţie şi vor fi semnalizate ca limitări de viteză, conform art. 15 în coloana 9 se va preciza : „viteză modificată conform aprobării gestionarului infrastructurii feroviare, nr. ……”.

(3) În cazul restricţiilor de viteză care nu se semnalizează pe teren, se va scrie în coloana 9, menţiunea: „nesemnalizată pe teren”.

(4) Restricţiile de viteză se editează în ordinea liniilor - secţiilor de circulaţie - iar în cadrul fiecărei linii, în ordinea staţiilor şi kilometrajului. (5) Pentru staţiile nod de cale ferată , restricţiile de viteză de pe liniile abătute se trec separat, pe fiecare direcţie de circulaţie în parte.

Page 26: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Art.161. (1) - Fiecare regională de cale ferată va desemna din cadrul compartimentului Linii un salariat care să analizeze şi să centralizeze datele pentru actualizarea BAR-ului decadei următoare, transmise de subunităţile de întreţinere a căii şi apoi să le comunice prin FAX colectivului de editare a BAR – ului , până în zilele de 2, 12, sau 22 ale fiecărei luni.

(2) - Responsabilul cu restricţiile de viteză şi BAR, din compartimentul Linii din regionala de cale ferată, răspunde de exactitatea datelor comunicate . Art.160. - RESTRICŢIILE DE VITEZĂ SPECIFICATE ÎN BAR ŞI LIMITĂRILE DE VITEZĂ SE VOR RESPECTATA CU TOATĂ LUNGIMEA TRENULUI . Art.162. - Salariatul responsabil cu restricţiile de viteză şi actualizarea BAR - ului din subunitatea de întreţinere a căii, la primirea BAR - ului va confrunta datele înscrise în BAR cu situaţia de pe teren, după care va aduce la cunoştinţă şefului subunităţii de întreţinere a căii eventualele neconcordanţe şi va comunica telegrafic unităţilor interesate eventualele neconcordanţe pentru a fi aduse la cunoştinţă personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie. Art.163. - În BAR-ul fiecărei regionale de cale ferată se vor înscrie toate restricţiile de viteză de pe secţiile de remorcare proprii , inclusiv cele aflate pe raza altor regionale atunci când secţia de remorcare se extinde pe raza a două sau mai multe regionale . Art.164. - (1) Pentru fiecare schimbare a „mersului de tren” operatorii feroviari de comun acord cu gestionarul infrastructurii feroviare, vor stabili liniile pe care se va face remorcarea trenurilor cu locomotivele proprii, comunicându -le în timp util, colectivului de editare a BAR-ului. (2) Operatorii feroviari vor comunica colectivului de editare a BAR-ului numărul de BAR-uri necesar a fi editat pentru utilizare proprie.

(3) Modificările privind distanţele de remorcare efectuate în perioada de valabilitate a unui grafic de circulaţie se vor face, de asemenea, de comun acord, între operatorul feroviar şi gestionarul infrastructurii feroviare. Art.165 BAR-ul se tipăreşte decadal în culoarea neagră cu menţiuni referitoare la perioada de valabilitate, tipărite pe fiecare pagină.

(2) Pentru decadele 21-31 decembrie şi 1-10 ianuarie se va emite un singur BAR, care va conţine toate restricţiile din cele două decade . Art.166. - BAR-ul se difuzează la compartimentul de siguranţă a circulaţiei din centralul gestionarului infrastructurii feroviare, operatorilor de transport feroviar, serviciului Transporturi Speciale, compartimentelor de Linii, Instalaţii, Trafic din regionalele de cale ferată şi subunităţilor acestora, depourilor, remizelor de locomotive, staţiilor şi haltelor comerciale etc., cu cel puţin 48 ore înainte de intrarea în vigoare . Art.167 - Unitatea care editează BAR-ul îl va multiplica şi difuza conform tirajului solicitat de beneficiari - operatorii de transport feroviar, gestionarul infrastructurii feroviare, etc.- prin comanda emisă odată cu schimbarea mersului de tren sau în intervalul dintre două schimbări de mers de tren, dacă este cazul. Art.168. - Expedierea către beneficiari a BAR-ului se va face prin “Corespondenţa CFR” din Gara de Nord , aceasta asigurând trimiterea lor în regim de urgenţă, cu trenul care va sosi primul în staţia de destinaţie, indiferent dacă trenul are sau nu „vagon de corespondenţă”, astfel încât BAR-ul să fie primit de beneficiari cu cel puţin 48 ore înainte de intrarea sa în vigoare. În cazul în care trenul respectiv nu are „vagon de corespondenţă”, coletele cu BAR-uri vor fi preluate/predate de către „personalul de tren”.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

Art.169. - Nerespectarea prevederilor din prezentele instrucţiuni va atrage răspunderea personalului găsit vinovat. Art.170. - Toate prevederile contrare prezentelor instrucţiuni se abrogă .

Page 27: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Anexa 1a

Măsurile de siguranţă care trebuie luate la executarea lucrărilor la linie, lucrări de artă şi terasamente

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Treapta de viteza a

restricţiei (km/h)

Conducătorul lucrării,

responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe şantier

0 1 2 3

I. LUCRĂRI CARE IMPUN INCHIDERI DE LINIE SI ACOPERIRE CU SEMNALE DE OPRIRE SI APOI, DUPA TERMINAREA LUCRARILOR DE BAZA, CIRCULAŢIA TRENURILOR CU RESTRICŢIE DE VITEZĂ (DUPĂ INLOCUIREA SEMNALELOR DE OPRIRE CU SEMNALE DE REDUCERE A VITEZEI

1 Riparea manuală a căii, la rând, cu mai mult de 50 mm într-o repriză

30

Picher de linie

2 Înlocuirea a două sau mai multe traverse la rând precum şi îndesirea pozei traverselor

30

Picher de linie

3

Înlocuirea grinzilor de lemn la podurile din lemn sau înlocuirea tablierelor metalice mici

30

Picherul de poduri, respectiv şeful sectorului de poduri, asistat de şeful districtului de întreţinere a liniilor

4 Readucerea joantelor la echer

30 Picher de linie

5 Înlocuirea şinelor uzate la rând, de acelaşi tip sau de un alt tip sau de o altă lungime

30 Picher de linie

6 Înlocuirea la rând a balastului sub talpa traversei

30 Picher de linie

7

Ridicarea căii peste 60 mm pentru rectificarea nivelului:

a) până la cel mult 150 mm b) peste 150 mm

30

15

Picher de linie Picher de linie

8 Racordarea căii la punctele cu umflături de îngheţ prin introducerea de plăci mai mari de 50 mm grosime

15

Picher de linie

9 Înlocuirea tuturor pieselor metalice ale schimbătoa-relor de cale, de acelaşi tip şi caracteristici :

a) deschiderea liniei se face cu prindere completă; c) deschiderea linei se face cu prindere

incompletă, însă cu asigurarea a cel puţin 50% din prinderea normală pentru fiecare cap de traversă şi parte a şinei

d)

70

30

Şef Secţie L adjunct- pentru schimbătoarele de pe liniile curente şi directe din staţii şi picher de linie, pentru celelalte Idem

10 Înlocuirea întregului schimbător de cale, montat alături

30

Şef Secţie L adjunct- pentru schimbătoarele de pe liniile curente şi directe din staţii şi picher de linie, pentru celelalte

11 Înlocuirea la rând a traverselor speciale pe poduri sau a longrinelor pe poduri cu grinzi gemene

30

Şef Secţie L adjunct

12 Înlocuirea aparatelor de compensaţie la poduri

30 Şef Secţie L adjunct

Page 28: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

II. LUCRĂRI CARE CER INCHIDEREA LINIEI ŞI ACOPERIREA CU SEMNALE DE OPRIRE, IAR DUPĂ TERMINAREA LOR RELUAREA CIRCULAŢIEI CU VITEZĂ NORMALĂ (DUPĂ RIDICAREA SEMNALELOR DE OPRIRE)

1 2 3

13 Înlocuirea şinelor izolate

Viteză normală

Picherul de linie şi excepţional şeful echipă L, pentru închideri de linie neprevăzute

14 Înlocuirea ecliselor sau verificarea joantelor prin dezeclisare

Viteză normală

Idem

15 Înlocuirea pieselor izolate ale schimbătoarelor de cale - ace, contraace, inimă, contraşină.

Viteză normală

Idem

16 Tragerea liniei la tipar cu desprinderea simultană a şinei pe mai mult de trei capete de traversă. La trecerea primelor trenuri, traversele vor fi prinse cu câte două tirfoane la fiecare capăt, unul la exterior şi unul la interior.

Viteză normală

Picher de linie

17

Înlocuirea traverselor izolate pe poduri

Viteză

normală

Picher de linie

18 Înlocuirea aparatului de manevră a schimbătorului

Viteză normală

Picher de linie

19 Verificarea şi înlocuirea materialului izolant sau metalic uzat la joantele izolante

Viteză normală

Picher de linie pe liniile curente şi directe din staţii, şef de echipa L pe celelalte linii din staţii. Lucrările se execută împreună cu personalul de centralizare şi telecomandă

20 Eclisări, înlocuiri de elemente la poduri, care se execută cu scoaterea niturilor existente în special la grinzile căii -longeroane, antretoaze- şi reaşezarea sau înlocuirea aparatelor de reazem, executate ca lucrări de intervenţie şi reparaţii în cadrul întreţinerii lucrărilor de artă.

Viteză normală

Şef sector de poduri asistat de şeful districtului de întreţinere a liniilor

21 Executarea de şliţuri transversale între traverse în scopul prospectării stării platformei şi prismei de balast când adâncimea de săpare depăşeşte 70 cm de la nivelul superior al traversei.

Viteză

normală

Picher de linie

Page 29: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

III. LUCRĂRI CARE IMPUN REDUCEREA VITEZEI ŞI ACOPERIREA LINIEI CU SEMNALELE RESPECTIVE, IAR DUPĂ TERMINAREA LUCRĂRILOR RELUAREA CIRCULAŢIEI CU VITEZĂ NORMALĂ (DUPĂ RIDICAREA SEMNALELOR DE REDUCERE A VITEZEI)

22 Riparea manuală a căii, la rând, în cel mult două reprize, iar la fiecare repriză până la maximum 50 mm

30

Picher de linie

23 Scoaterea la rând a tirfoanelor sau a şuruburilor verticale la prinderea indirectă, la cel mult 50% din traverse cu condiţia ca din două în două traverse prinderea să fie completă

30

Picher de linie

24 Îndesirea pozei traverselor, cu manevrarea a cel mult patru traverse

30

Şef echipă L

25 Racordarea căii la punctele cu umflături la îngheţ, până la cel mult 50 mm înălţime şi scoaterea tirfoanelor la cel mult trei traverse neconsecutive ale aceluiaşi panou

15

Picher de linie

26 Ridicarea şi burarea liniei la rând pe un strat de balast între 20 şi 60 mm

30

Şef de echipă L

27 Înlocuirea traverselor speciale la schimbătoarele de cale prin scoaterea tirfoanelor la cel mult trei traverse neconsecutive

30

Şef de echipă L

28 Scoatere la rând a şuruburilor orizontale, rămânând numai câte un şurub la fiecare cap de şină

30

Şef de echipă L

29 Scoaterea balastului până la patul traverselor pe o lungime mai mare de 12 m cu condiţia ca:

a ) rosturile de dilataţie să fie deschise pe 75 m deoparte şi de alta, iar temperatura în şină să fieegală cu cel mult temperatura de închidere a rosturilor prevăzută în Instrucţia 314 tabelul 12; b ) rosturile de dilataţie să aibă mărimile prevăzute în Instrucţia 314 tabelul 12, iar temperatura în şină să fie, conform prevederilor de la art.10 E din aceeaşi instrucţie

30

Şef de echipă L

NOTA: 1. După terminarea lucrărilor privind închiderea liniei, conducătorul lucrărilor este obligat să

asigure verificarea şi consolidarea liniei pentru garantarea circulaţiei la viteza indicată în coloana 2 din prezenta anexă.

In condiţii deosebite, temeinic justificate, conducătorul lucrării poate dispune reluarea circulaţiei cu o viteză inferioară acesteia, însă cu obligaţia de a continua lucrările de consolidare a liniei, astfel ca în cel mult 24ore de la deschiderea liniei să se realizeze condiţiile pentru viteza prevăzută în coloana 2.

2. Restricţia de viteză se va menţine, obligatoriu, până la trecerea primelor trenuri, după care se vor efectua eventualele remedieri ale geometriei căii şi se va completa materialul necorespunzător sau lipsă, astfel ca la ridicarea restricţiei, elementele componente ale suprastructurii căii, lucrărilor de artă sau terasamentelor să fie complete, iar geometria căii să se încadreze în toleranţele pentru lucrări , prevăzute în Instrucţiunile 314.

3. Conducătorul lucrărilor de la lucrările menţionate la nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 22, atunci când ele se execută pe restul liniilor din staţii - toate în afară de linia directă şi liniile de primire şi expediere a trenurilor - poate fi şi şeful de echipă L.

4. Pentru lucrări complexe, care se execută pe bază de documentaţie tehnică, treapta de viteză a restricţiei se va prevedea obligatoriu în documentaţia tehnică.

Page 30: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Anexa 1b

LUCRĂRI LA CALEA FĂRĂ JOANTE CARE SE EXECUTĂ ÎN ANUMITE CONDIŢII ŞI CU LUAREA ANUMITOR MĂSURI DE SIGURANŢĂ *

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

1.RECTIFICAREA NIVELULUI PRIN BURAJ MANUAL SAU CU CIOCANE ELECTRICE 1.1. Cu ridicarea

liniei în puncte până la 20 mm

-Temperatura în şină în timpul lucrului să fie cuprinsă între “tf+15º” şi “tf-25º”

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-Dacă în timpul lucrului temperatura devine mai mare decât “tf+15º” (în aliniament şi curbe cu orice rază) sau mai mică decât “tf-25º” (pentru curbe cu raza sub 600 m) lucrarea se opreşte şi se compactează la capetele traverselor.

-Lucrarea se face cu ridicarea a cel mult 15 traverse consecutive, inclusiv racordările, iar distanţa dintre două puncte aflate în acelaşi timp în lucru, să fie mai mare de 15 m

-Nu se afânează şi nu se îndepărtează balastul de la capetele traverselor.

-În timpul lucrului nu se execută alte lucrări ce pot micşora stabilitatea căii (înlocuiri de traverse, de plăcuţe intermediare, de plăci de suport, de prinderi, rectificări de ecartament, ciuruirea balastului etc.).

1.2. Cu ridicarea liniei la rând până la 20 mm

-Temperatura şinei în timpul lucrului trebuie să fie cuprinsă între “tf+15º” şi “tf-25º” dar nu mai mare de +35º.

Page 31: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

-Lucrarea se face fără dezgolirea capetelor traverselor iar la încheiere, traversele trebuie să fie burate şi profilul prismei refăcut

50 km/h Viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului sau în perioada scurgerii tonajului de stabilizare temperatura depăşeşte “tf+15º” se procedează astfel: -se opreşte lucrarea şi se reface prisma; -se fac revizii suplimentare ziua, iar la atingerea temperaturii de “tf+20º” se introduce restricţie de viteză de 30 km/h până la scurgerea tonajului de stabilizare, după care viteza normală.

-În timpul lucrului nu se execută alte lucrări ce pot micşora stabilitatea căii (înlocuiri de traverse, de plăci, de plăcuţe intermediare, de prinderi, rectificări de ecartament, ciuruirea balastului etc).

1.3. Cu ridicarea liniei la rând între 20 şi 60 mm

-Temperatura şinei în timpul lucrului trebuie să fie cuprinsă: -între “tf+10º” şi “tf-25º” pentru aliniamente şi curbe ≥ 600 m; -între “tf+5º” şi “tf-20º” pentru curbe cu R < 600 m; -în nici un caz temperatura nu trebuie să depăşească +35º; -la încheierea lucrărilor prisma de balast trebuie să fie refăcută şi traversele burate.

30 km/h 70 km/h de la terminarea lucrării şi până la scurgerea tonajului de 300.000 tone brute, după care viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului sau în perioada tonajului de stabilizare temperatura creşte mai mult decât “tf+10º” (pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 m) sau mai mult decât “tf+5º” (pentru curbe cu R < 600 m) se procedează astfel: -se opreşte lucrarea; -se face revizie suplimentară ziua, iar la “tf+20º” se închidere linia şi se face detensionarea şinelor.

2. RECTIFICAREA DIRECŢIEI PRIN RIPAJ MANUAL 2.1. Cu riparea

manuală în puncte, până la

-Temperatura şinei în timpul lucrului să fie cuprinsă între “tf+15º” şi “tf-25º” dar nu mai mare de +35º.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului temperatura devine mai mare decât “tf+15º” (în aliniament şi curbe cu orice rază) sau mai mică decât “tf-25º” (pentru curbe cu

Page 32: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

20 mm raza sub 600 m) lucrarea se opreşte, calea se îmbalastează şi se compactează la capetele traverselor

-Lucrarea se face pe porţiuni de câte cel mult 15 traverse iar distanţa dintre marginile a două porţiuni aflate în acelaşi timp în lucru să fie mai mare de 30 m.

-Balastul de la capetele traverselor să nu fie îndepărtat iar după ripare profilul să fie refăcut.

-În timpul ripării nu se execută alte lucrări care pot micşora stabilitarea căii (înlocuiri de traverse, de plăci suport, de plăcuţe intermediare, de prinderi, rectificări de ecartament etc.).

-în timpul ripării nu se admit ridicări mai mari de 10 mm

2.2. Cu riparea manuală în puncte, între 20 şi 50 mm

-Lucrarea se face în etape, cu ripare a cel mult 20 mm într-o etapă şi cu respectarea condiţiilor de la punctul 2.1. de mai sus.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului temperatura devine mai mare decât “tf+15º” (în aliniament şi curbe de orice rază) sau mai mică decât “tf-25º” (pentru curbe cu raza sub 600 mm) lucrare se opreşte, calea se

-Între două etape de lucru consecutive pe aceeaşi porţiune să treacă tonajul de stabilizare dar nu mai puţin de 2 zile.

mbalastează şi se compactează la capetele traverselor.

2.3. Cu riparea manuală la rând până la 20 mm

-Temperatura şinei în timpul lucrului să fie cuprinsă între “tf+15º” şi “tf-25º” dar nu mai mare de +35º.

50 km/h Viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului sau în perioada scurgerii tonajului de stabilizare temperatura depăşeşte “tf+15º”, se procedeazî astfel:

-Lucrarea se face fără îndepărtarea balastului de la capetele traverselor iar după ripare profilul prismei să fie refăcut.

-se opreşte lucrarea şi se reface prisma; -se fac revizii suplimentare ziua , iar la atingerea temperaturii de “tf+20º” se introduce restricţie de viteză de 30 km/h până la scurgerea tonajului de stabilizare, după care viteza normală.

Page 33: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

-În timpul ripării ridicarea maximă a căii este de 10 mm

-În timpul ripării nu se execută alte lucrări care micşorează stabilitatea căii (înlocuiri de traverse, de plăci suport, de plăcuţe intermediare de prinderi, rectificări de ecartament etc.).

2.4. Cu riparea manuală la rând între 20 şi 50 mm într-o singură etapă

-Temperatura şinei în timpul lucrului cuprinsă între “tf+10º” şi “tf-25º”. -Între rectificarea nivelului şi ripare trebuie să fi trecut tonajul de stabilizare -Dezvelirea capetelor traverselor pentru ripare şi învelirea capetelor după ripare, se face în închidere de linie. -Riparea căii trebuie urmată de completarea şi refacerea prismei

Închi-dere de linie

70 km/h până la scurgerea tonajului de stabilizare dar nu mai puţin de 2 zile

Şef de district

-Dacă pe durata tonajului de stabilizare temperatura şinei creşte peste “tf+10º”, se face revizia suplimentară în timpul zilei, iar la “tf+20º” se introiduce restricţia de viteză de 15 km/h pe toată durata scurgerii tonajului de stabilizare după care viteză normală.

2.5. Cu riparea

manuală la rând la mai mult de 50 mm într-o etapă

-Temperatura şinei în timpul lucrului trebuie să fie cuprinsă: -între “tf+10º” şi “tf-25º” pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 m; -între “tf+5º” şi “tf-20º” pentru curbe cu R < 600 m; -înainte de ripare, în aceeaşi închidere de linie, se face burajul necesar.

Închi- dere de linie

30 km/h pe durata scurgerii a 100000 tone apoi 70 km/h pe durata a 200000 tone după care viteza normală

Inginer sau subinginer

-dacă pe timpul lucrului sau pe durata scurgerii tonajului de stablizare temperatura în şină creşte cu mai mult de cât “tf+10º” în aliniamente şi curbe cu R ≥600 m sau cu mai mult decât “tf+5º” pentru curbe cu R < 600 m se procedează astfel: -se opreşte lucrarea; - se face revizie suplimentară ziua, iar la “tf +15º” se introduce restricţia de 15 km/h pe durata scurgerii a 100000 tone după care 70 km/h până la scurgerea a 200000 tone şi apoi viteză normală.

Page 34: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

3. RECTIFICAREA DIRECŢIEI ŞI NIVELULUI PRIN RIPAJ ŞI BURAJ CU MAŞINILE GRELE 3.1. Cu ridicarea

până la 60 mm şi riparea până la 40 mm

Temperatura în timpul lucrului trebuie să fie cuprinsă: -între “tf+15º” şi “tf-25º” pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 m; -între “tf+10º” şi “tf-20º” pentru curbe cu R < 600 m; -Prisma trebuie să fie completă, iar la încheierea lucrării capetele traverselor să fie acoperite cu piatră.

Închi-dere de linie

Viteza normală

Şef de district sau picher operator

-Dacă în timpul lucrului sau în perioada de scurgere a tonajului de stabilizare temperatura creşte mai mult de “tf+15º” pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 m) sau mai mult de “tf+10º” pentru curbe cu R < 600 m se procedează astfel : -se opreşte lucrarea; -se face revizie suplimentară pe timpul zilei iar la atingerea temperaturii de “tf+20º” se introduce restricţie de 30 km/h pe toată durata scurgerii tonajului de stabilizare.

3.2. Cu ridicarea la mai mult de 60 mm şi cu riparea la mai mult de 40 mm

-Temperatura în timpul lucrului trebuie să fie cuprinsă: -între “tf +15º” şi “tf-25º” pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 m; -între “tf+10º” şi “tf-20º” pentru curbe cu R < 600 m; -Prisma trebuie să fie completă, iar la încheierea lucrării capetele traverselor să fie acoperite cu piatră.

Închi-dere de linie

50 km/h pe durata scurgerii tonajului de 300000 tone după care viteză normală

Şef de district sau picher operator

-Dacă pe timpul lucrului sau pe durata scurgerii tonajului de stabilizare temperatura depăşeşte “tf+15º” în aliniament şi curbă cu R ≥ 600 m sau depăşeşte “tf+10º” pentru curbă cu R < 600 m se procedează astfel: -se opreşte lucrarea; -se face revizie suplimentară pe timpul zilei iar la atingerea temperaturii de “tf+20º” în aliniament şi curbă cu R≥ 600 m sau la atingerea temperaturii de “tf +15º” pentru curbă cu R < 600 m se introduce restricţie de viteză de 30 km/h pe toată durata de stabilizare după care 50 km/h până la scurgerea tonajului 300000 tone brute.

4. CIURUIREA BALASTULUI 4.1. Ciuruirea

manuală în puncte, la capătul traverselor şi între traverse

-Temperatura şinei în timpul lucrului trebuie să fie de cel mult “tf+15º”. -La un punct de lucru se admite ciuruirea la cel mult 2 traverse alăturate, dintr-un grup de 10 traverse. -Distanţa dintre 2 puncte de lucru, trebuie să fie de 30 m. -Ciuruirea prismei la un grup de 10 traverse alăturate se face în etape,

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-Dacă în timpul lucrului temperatura depăşeşte “tf +15º”, lucrarea se opreşte, calea se îmbalastează şi prisma se compactează.

Page 35: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

la cel mult 2 traverse într-o etapă şi numai după ce de la o etapă la alta s-a scurs tonajul de stabilizare, dar nu mai puţin de 2 zile.

4.2. Ciuruirea mecanizată la capătul traverselor

-Temperatura şinei în timpul lucrului să fie de cel mult “tf+10º”; -Între lucrările de ciuruire şi rectificarea nivelului, trebuie să treacă un tonaj de cel puţin 300000 tone brute; -Piatra dintre traverse nu se afânează; -La încheierea lucrării, capetele traverselor se îmbalastează.

50 km/h Viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului temperatura depăşeşte “tf +10º”, lucrarea se opreşte, capetele traverselor se îmbalastează, iar la “tf+20º” se introduce restricţia de viteză de 15 km/h pe durata tonajului de stabilizare, după care, viteza normală.

4.3. Ciuruirea integrală a prismei cu maşinile grele de cale

-Temperatura şinei în timpul lucrului să fie cuprinsă între: -“tf+10º” pentru aliniament şi curbă -După ciuruire să fie asigurată piatra spartă necesară la capetele traverselor

Închi-dere de linie

30 km/h până după burajul I 70 km/h de la burajul I până la burajul III, după care viteza normală

Inginer, subinginer, şef district sau maistru L.R.

1.Dacă în timpul lucrului şi până la burajul I, temperatura depăşeşte “tf+10º”, se procedează astfel: -se opreşte lucrarea; -se face revizie suplimentară pe timpul zilei, iar dacă temperatura depăşeşte “tf+20º”, se închide linia şi se face detensionare. 2.Dacă de la burajul I şi până la scurgerea a 300000 tone după burajul II, temperatura depăşeşte “tf+15º”, se face revizia suplimentară ziua, iar la atingerea temperaturii de "tf+20º”, se introduce restricţie de 30 km/h pe toată durata menţinerii temperaturii de “tf+20º” sau mai mare, iar după însumarea tonajului, viteză normală.

5. ÎNLOCUIREA ŞI MANEVRAREA TRAVERSELOR 5.1. Înlocuirea şi

manevrarea izolată

-Temperatura şinei în timpul lucrului trebuie să fie de cel mult “tf+15º”. -De o parte şi alta a unei traverse care se înlocuieşte trebuie să rămână cel puţin câte 4 traverse nemişcate pe toată durata scurgerii

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-Dacă în timpul lucrului temperatura depăşeşte “tf+15º” lucrarea se opreşte, prisma se reface şi se compactează.

Page 36: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

tonajului de stabilizare, dar nu mai puţin de 2 zile. -La încheierea lucrărilor traversa se burează, prisma se reface şi se compactează

5.2. Manevrarea traverselor joantive şi a traverselor rămase de la calea cu joante

-Temperatura şinei în timpul lucrului să fie de cel mult “tf+15º”. -Manevrarea se face fără scoaterea balastului de la capetele traverselor şi numai a 2 traverse consecutiv -În timpul manevrării se admite să fie dezgolite în acelaşi timp, cel mult două spaţii dintre traverse. -După terminarea manevrării, prisma se completează şi traversele se butează.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-La fel ca la punctul 5.1.

6.ÎNLOCUIREA MATERIALULUI MĂRUNT ŞI A ŞINELOR DEFECTE ŞI UZATE 6.1. Înlocuirea

materiualului mărunt, (buloane, tirfoane, plăcuţe, cleşti, inele resort)

-Temperatura în timpul lucrului să fie cuprinsă între “tf+15º” şi “tf-25º” dar nu mai mare decât +35ºC. -Se poate face la grupuri de cel mult 3 capete de traversă, la rând. Distanţa minimă între 2 grupuri în lucru în acelaşi timp să fie de 30 m.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-La trecerea trenurilor să nu rămână dezlegate 2 capete de traversă alăturate.

6.2. Înlocuirea izolată a plăcilor metalice de suport şi a diblurilor

-Temnperatura în timpul lucrului să fie cuprinsă între “tf+15º” şi “tf-25º” dar nu mai mai mare decât +35º. -Se poate face la grupuri de cel mult 3 capete traversă la rând. Distanţa minimă dintre 2 grupuri în lucru în acelaşi timp, să fie cel puţin 30 metri.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-Lucrarea se face în pauze de circulaţie

6.3. Înlocuirea şinelor uzate în

-Înlocuirea se face cu şine lungi sudate sau cu şine scurte eclisate,

Închi-dere de

Viteza normală

Inginer sau subinginer

-Dacă provizoriu rămâne pe un fir cale cu joante iar pe altul cale fără joante, temperatura de fixare se

Page 37: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care

conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După

terminarea lucrării

curbe montarea făcându-se după regulile stabilite pentru montarea căii fără joante sau căii cu joante, după caz. -La înlocuirea cu şine scurte eclisate, lucrare se va face în aşa fel încât capătul căii fără joante să nu cadă pe curbe de racordare. -Ambele fire ale curbei să aibă acelaşi fel de joantă (sudată sau eclisată).

linie consideră temperatura de foxare a firului fără joante, micşorată cu 25%.

6.4. Înlocuirea şinelor defecte din corpul tronsonului

-Se procedează ca în cazul unei şine rupte (vezi anexa 7).

Închi-dere de linie

Viteza normală

Inginer sau subinginer

6.5. Înlocuirea şinelor defecte din panoul tampon sau la capătul căii fără joante

-Înainte de scoaterea ecliselor se controlează şi se refac prinderile verticale la momentul de 24daN.m, pe lungimea de respiraţie aferentă temperaturii din timpul reparaţiei. -Dacă la temperaturaa în şină depăşeşte “tf+15º”, se compactează spaţiile dintre primele 60 de traverse de la capăt.

Închi-dere de linie

Viteza normală

Şef de district

7. RECTIFICAREA ECARTAMENTULUI ŞI RECTIFICAREA NIVELULUI PRIN PLĂCUŢE 7.1. Tragerea la tipar

şi rectificarea nivelului prin plăcuţe

-Temperatura şinei în timpul lucrului să fie mai mică decât “tf+15º” dar mai mare decât “tf-25º”. -Se execută pe un singur fir. -Se poate face la grupuri de cel mult 3 capete de traverse la rând. Distanţa minimă între două grupuri în lucru în acelaşi timp, trebuie să fie de cel puţin 30 m.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-La trecerea trenurilor să nu rămână nelegate 2 capete de traversă alăurate.

Page 38: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

*NOTA IMPORTANTĂ: 1. Lucrările de rectificarea nivelului sau doirecţiei prin buraj şi ripaj, de ciuruire, înlocuirea sau manevrarea traverselor (punctele de la 1.1. la 5.2. din prezenta anexă), precum şi alte lucrări executate manual sau mecanizat şi care deconsolidează prisma, nu se vor începe decât dacă prisma de balast este completă conform reglementărilor. De regulă, aceste lucrări nu se vor executa în perioada 15 aprilie – 15 octombrie. Dacă totuşi condiţiile de siguranţă sau alte cauze bine justificate impun executarea şi în această perioadă, se vor lua toate măsurile inclusiv detensionarea, pretensionarea sau uniformizarea de eforturi (dpă caz), astfel ca temperatura să corespundă condiţiilor impuse în coloana 2 din prezenta anexă şi siguranţa circulaţoiei să nu fie afectată. 2.Dacă temperatură şinei depăşeşte valorile din coloana 6 pentru vitezele respective, existând pericolul deformaţiilor la cale, agentul însărcinat cu revizia suplimentară şi supravegherea, trebuie să înăsprească restricţia de viteză iar la apariţia primelor semne de deripare să oprească circulaţia şi să procedeze conform articolului 23 din prezenta instrucţie. 3.În curba cu R < 600 m, la lucrările care deconsolidează la rând prisma de balast, trebuie ca înainte şi după terminarea lucrărilor să se facă măsurarea poziţiei căii faţă de reperi ficşi.

Page 39: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Anexa 1c

LUCRĂRI CARE ÎN PERIOADA 15 .X.-15.IV. SE EXECUTĂ ŞI ÎN ALTE CONDIŢII DECÂT CELE DIN ANEXA 1b Nr. Crt.

Lucrarea Condiţii de lucru ce trebuie îndeplinite simultan

Condiţii de circulaţie Organul care conduce lucrarea

O B S E R V A Ţ I I (măsuri de luat în cazuri neprevăzute) În timpul

lucrului După terminarea lucrării

1. RECTIFICAREA NIVELULUI PRIN BURAJ MANUAL SAU CU CIOCANE ELECTRICE 1.1. Cu ridicarea

liniei în puncte până la 20 mm

-Temperatura în şină în timpul lucrului să nu depăşescă temperatura de fixare “tf”, pentru aliniamente şi curbe cu R≥ 600 m şi să nu fie mai mică decât “tf-25º” pentru curbe cu R<600 m.

Viteza normală

Viteza normală

Şef echipă -Dacă în timpul lucrului şi pe durata de stabilizare temperatura depăşeşte temperatura de fixare (tf), lucrarea se opreşte, iar la “tf+15º” se introduce restricţie de 70 km/h pe toată perioada de stabilizare. -Dacă scade sub “tf-25º” în curbe cu R< 600 m, lucrarea se opreşte.

2. RECTIFICAREA DIRECŢIEI PRIN RIPAJ MANUAL 2.1. Cu riparea

manuală în puncte sau la rând, până la 20 mm

-Temperatura în şină în timpul lucrului să nu depăşească temperatura de fixare "tf”, pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 m şi să nu fie mai mică decât cu R < 600 m

Viteza normală

Viteza normală

Şef de district

-Dacă în timpul lucrului şi pe durata de stabilizare temperatura depăşeşte temperatura de fixare (tf), lucrarea se opreşte, iar la “tf+15º” se introduce restricţie de 70 km/h pe toată durata de stabilizare -Dacă scade sub “tf-25º” în curbe cu R < 600 m, lucrarea se opreşte.

3. CIURUIREA BALASTULUI 3.1. Ciuruirea

manuală la capătul traverselor şi între traverse

-Temperatura în şină în timpul lucrului să nu depăşească temperatura de fixare “tf”, pentru aliniamente şi curbe cu R ≥ 600 mşi să nu fie mai mică decât “tf+25º“ pentru curbe cu R < 600 m.

Viteza normală

Viteza normală

Şef de echipă

-Dacă în timpul lucrului şi pe durata de stabilizare temperatura depăşeşte temperatura de fixare (tf), lucrarea se opreşte, iar la “tf+15º” se introduce restricţie de 70 km/h pe toată durata de stabilizare. -Dacă scade sub “tf+25º” în curbe cu R < 600 m, lucrarea se opreşte.

Page 40: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

ANEXA 5a

Exemplu de calcul a adausurilor de timp de mers pentru o restricţie de viteză.

Restricţia de viteza : 30 km/h

Felul trenului Automotor Rapid, accelerat De

persoane De

marfa

Elemente de calcul

Viteza maxima a trenului(km/h) 100 120 100 70

Lungimea trenului (m) 100 300 300 700

Lungimea porţiunii de linie cu restricţie de viteza (m) 430 430 430 430

Adausul de timp de mers corespunzător reducerii vitezei trenului la viteza restricţiei şi readucerea vitezei trenului la viteza maximă

1,5

1,7

1,5

2,1

Adausul de timp de mers corespunzător parcurgerii porţiunii de linie cu restricţie de viteză de către tren cu viteza restricţiei - 30 km/h Adausul de timp de mers corespunzător parcurgerii porţiunii de linie cu restricţie de viteza de către tren cu viteza maximă Diferenţa

1,1

1,5

1,5

2,3

0,4

0,4

0,5

1,1

0,7

1,1

1,0

1,2

Adausul de timp de mers total al timpului de mers datorita restricţiei de viteză

2,2

2,8

2,5

3,3

Aproximarea adaosurilor de timp de mers la jumătăţi de minut

2,5

3,0

2,5

3,5

Page 41: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

ANEXA 5b

Exemplu de calcul a adausurilor de timp de mers pentru o restricţie de viteză în trepte.

Restricţia de viteza în trepte : 30/70 km/h pe

1170 / 6960 m

Felul trenului Automotor Rapid, accelerat De persoane De marfă

Elemente de calcul

Viteza maxima a trenului(km/h) 100 140 100 80

Lungimea trenului (m) 100 300 300 700

Lungimea porţiunii de linie cu restricţie de viteza (m) 1170 / 6960 1170 / 6960 1170 / 6960 1170 / 6960

Adausul de timp de mers corespunzător reducerii vitezei trenului la viteza restricţiei - 30 km/h

0,30

0,40

0,30

1,04

Adausul de timp de mers corespunzător parcurgerii de către tren a porţiunii de linie cu restricţie de viteză de 30 km/h Adausul de timp de mers corespunzător parcurgerii de către tren, a porţiunii de linie cu restricţie de viteză, cu viteza maximă Diferenţa

2,60

0,80

3,00

0,8

3,00

0,90

3,90

1,50

1,80

2,20

2,10

2,40

Adausul de timp de mers corespunzător sporirii vitezei trenului la viteza restricţiei - de la 30 km/h la 70 km/h

0,72

0,72

0,72

1,26

Adausul de timp de mers corespunzător parcurgerii de către tren a porţiunii de linie cu restricţie de viteză de 70 km/h Adausul de timp de mers corespunzător parcurgerii de către tren, a porţiunii de linie cu restricţie de viteză, cu viteza maximă

6,,40

6,60

6,60

6,90

4,30

3,70

4,40

6,20

Diferenţa

2,10

2,90

2,20

0,70

Adausul de timp de mers corespunzător sporirii vitezei trenului de la 70 km/h la viteza maximă

0,56

1,20

0,56

0,36

Adausul de timp de mers total al timpului de mers datorita restricţiei de viteză

5,48

7,42

5,88

5,76

Aproximarea adaosurilor de timp de mers la jumătăţi de minut

5,5

7,5

6,0

6,0

Page 42: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Anexa 6

TABEL Cu distanţele de amplasare a indicatoarelor de viteză

Viteza maximă de circulaţie

(km/h)

Treapta de viteza a limitarii (km/h)

Distanta de la indicatorul de viteza la punctul de unde începe porţiunea de linie cu limitare de viteza, pe diferite pante

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 (mm/m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 135

130 125 120 115 110 105 100

400 475 550 625 700 775 850 900

450 525 575 650 725 800 875 950

500 550 600 675 775 825 900

1000

135 130 125 120 115 110 105 100

350 400 475 550 625 700 750

375 425 525 575 650 725 800

450 500 575 650 625 800 875

130 125 120 115 110 105 100 95

325 400 450 525 575 650 700

350 450 475 550 625 700 750

425 475 525 600 675 750 800

125 120 115 110 105 100 95 90

300 375 475 550 600 650 700

325 400 500 575 625 675 725

350 425 525 600 650 725 800

120 115 110 105 100 95 90 85

275 375 450 525 600 675 750

300 400 475 550 625 700 725

350 450 525 575 650 725 800

115 110 105 100 95 90 85 80

250 325 400 475 550 600 675

275 350 425 500 575 650 700

300 375 450 525 600 675 725

110 105 100 95 90 85 80 75

250 300 375 450 500 575 625

250 325 400 475 525 600 650

275 375 425 500 550 625 675

300 400 450 525 575 650 725

Page 43: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Viteza maximă de circulaţie

(km/h)

Treapta de viteza a limitării (km/h)

Distanta de la indicatorul de viteza la punctul de unde începe porţiunea de linie cu limitare de viteza, pe diferite pante

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 (mm/m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 105 100

95 90 85 80 75 70

225 275 350 400 475 550 600

250 300 375 425 500 575 625

275 325 400 450 525 600 650

300 350 425 475 550 625 675

350 400 450 500 575 650 700

100 95 90 85 80 75 70

175 200 250 275 325 350

200 225 275 300 350 375

225 250 300 325 375 400

250 275 325 350 400 425

300 325 350 375 425 450

95 90 85 80 75 70 65

150 200 225 275 300 325

175 225 250 300 325 375

225 250 275 325 350 400

250 275 300 350 375 450

275 300 325 375 425 475

90

85 80 75 70 65 60

150 175 200 250 300 325

150 200 250 275 325 350

175 200 250 300 350 375

200 225 275 325 350 400

225 250 300 350 375 450

85 80 75 70 65 60 55

150 175 225 250 275 325

175 200 250 275 325 350

175 200 250 300 350 375

200 225 275 325 375 400

225 250 300 350 400 425

250 275 325 375 425 450

80

75 70 65 60 55 50

125 175 200 250 275 300

150 200 225 250 300 325

150 200 250 275 300 325

175 200 250 300 325 350

200 225 275 300 325 350

225 250 300 325 350 375

75

70 65 60 55 50 45

125 150 175 200 225 250

125 175 200 225 250 275

150 175 200 225 250 275

175 175 200 225 275 300

200 200 225 250 275 300

200 200 250 275 300 325

200 225 275 300 325 350

70 65 60 55 50 40

125 150 175 200 250

125 175 175 225 275

150 175 200 225 275

150 175 200 250 300

150 200 225 250 300

175 200 225 250 325

175 225 250 275 325

200 250 275 300 350

65 60 55 50 40 35

125 150 175 225 250

125 175 200 250 275

125 175 225 250 275

150 175 225 275 300

150 150 225 275 300

175 200 225 300 325

175 200 250 300 325

200 225 275 325 350

60 55 50 45 40 30

100 125 150 175 200

125 150 200 225 250

175 200 225 250 275

150 175 200 250 275

150 175 225 250 275

175 200 225 275 300

175 200 225 275 300

200 225 250 300 325

Page 44: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, …ctfsind.ro/wp-content/uploads/2014/01/instructia-317-restrictii-de... · traseului sau a unor aparate de cale, care, din punct de vedere constructiv,

Viteza maximă

de circulaţie (km/h)

Treapta de

viteza a limitării (km/h)

Distanta de la indicatorul de viteza la punctul de unde începe porţiunea de linie

cu limitare de viteza, pe diferite pante 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

(mm/m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55 50 45 40 30

100 125 150 175

100 125 150 200

125 150 175 225

125 150 175 225

125 150 175 225

150 175 200 225

150 175 200 250

175 200 225 275

50 45 40 30

100 125 150

100 125 175

100 150 175

100 150 175

125 150 175

125 150 200

125 150 200

150 175 225

45 40 30 25

100 125 150

100 150 175

100 150 175

100 150 175

100 150 200

125 175 200

125 175 225

125 200 225

40

30 20

100 150

100 175

125 175

125 175

150 200

150 200

150 200

150 225

35 30 20

100 125

100 125

100 150

100 150

125 175

125 175

125 200

150 225

30 20 100 100 125 125 150 150 175 200