of 5 /5
) " . . , Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati Facultatea de Inginerie Electrică si Electronica Domeniul: Inginerie Electrica Specializarea: Utilizarea rationala a energiei si surse regenerabile Diploma obtinuta: Master Durata studiilor: 2 ani (4 semestre) Forma de invatamant: cursuri de zi Valabil:incepand cu anul universitar 2009/2010 PLAN DE INVAT AMANT 1. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de Absolvire 130 Credite, din care: 70 - Credite la disciplinele obligatorii 50 - Credite la disciplinele opţionale 10 - Finalizarea disertatiei 2. Structura anilor universitari (în săptămâni) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Avizat _ ~toJ- /u.. M~e. c:h c;;UtI /1, 1'2. Activităţi didactice Sesiuni de examene Anul de studiu Sem. I Sem. II lama Vara Restanţe Conform structurii anului universitar Conform structurii anului Anul I 14 14 universitar DECAN, Prof.dr.ing. Dorel Ala]illiwaJm~,AIE lama 2 2 Vacanţe Primăvara 1 I Vara 8 1 SEF CATEDRA pm~~iCOlae BADEA

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Specializarea ......Instalatii electrice Navala energiei pe nave-SI Automatizari electrice navale actionari navale bilanturi energetice

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Specializarea ......Instalatii electrice Navala...

 • )" ..,

  Universitatea "Dunarea de Jos" din GalatiFacultatea de Inginerie Electrică si ElectronicaDomeniul: Inginerie ElectricaSpecializarea: Utilizarea rationala a energiei si surse regenerabileDiploma obtinuta: MasterDurata studiilor: 2 ani (4 semestre)Forma de invatamant: cursuri de ziValabil:incepand cu anul universitar 2009/2010

  PLAN DE INVAT AMANT

  1. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de Absolvire130 Credite, din care:

  70 - Credite la disciplinele obligatorii50 - Credite la disciplinele opţionale10 - Finalizarea disertatiei

  2. Structura anilor universitari (în săptămâni)

  Ministerul Educatiei, Cercetarii si TineretuluiAvizat

  _ ~toJ-

  /u.. M~e. c:hc;;UtI /1, 1'2.

  Activităţididactice

  Sesiuni de exameneAnul destudiu

  Sem. I Sem. II lama Vara RestanţeConform structurii anului

  universitarConform structurii anului

  Anul I 14 14

  universitar

  DECAN,Prof.dr.ing. Dorel Ala]illiwaJm~,AIE

  lama2

  2

  Vacanţe

  Primăvara1

  I

  Vara8

  1SEF CATEDRA

  pm~~iCOlae BADEA

  dorelText Box

  dorelText Box

 • )

  .. ,

  3. Număr de ore pe săptămână

  SEMESTRUL 1 SEMESTRUL IIANUL

  1 14 14II 14 14

  4. Numărul orelor de pregătire individuală pe săptămână

  Anul Semestrul 1 Semestrul II1 12 12II 12 12

  5 Disertatie

  1. Perioada de pregatire a lucrarii de disertatie: semestrul IV anul II de studiu.2. Definitivarea lucrarii de disertatie: ultimele 2 saptamani semestrul IV.3. Perioada de sustinere a disertatiei: Conform structurii anului universitr (10 de credite).

  2SEF CATEDRA

  Prof.dr.ing. Nicolae BADEA/k~

  dorelText Box

 • )

  6. Discipline de studiuANUL 1

  L" t di " li I 1IS a iscrpune or m aDUNrC Denumirea disciplinei Cod Semestrul 1 (S 1) Semestrul II (S2)rt disciplin C S L P Forma Credite C S L P Forma Credite

  a de deverif. verif.

  1 Sisteme integrate de conversie OBA-l 2 O 1 O E 7electromecanica

  2 Managementul energiei si eficienta OBA-2 2 O 1 1 E 8energetica

  3 Surse de energii regenerabile OBA-3 2 O 1 O E 74 Modul compatibilizare DP-l OPS-l 1 O 1 O V 45 Modul compatibilizare DP-2 OPS-2 1 O 1 O V 4

  6 Eco-conceptia sistemelor de conversie OBS-1 1 O O 1 E 4a energiei

  7 Modul de specializare DP1-1 OPS-3 2 O O 1 E 78 Modul de specializare DP2-1 OPS-4 2 O 1 O V 69 Modul de specializare DPl-2 OPS-S 2 O O 1 E 7

  10 Modul de specializare DP2-2 OPS-6 2 O 1 O V 6Total ore obligatorii pe săptămână 8 O 5 1 9 O 2 3

  14 3E, 30 14 3E, 302V 2V

  DECAN, f\)JJ...1 0ALProf.dr.ing. Dorel ~10AIE

  3SEF CATEDRA

  Prof.dr.ing. Nicolae BADEA/h.~

  dorelText Box

 • A ULIIL" disci r d" IIIista ISCIP me or m anu

  NrC Denumirea disciplinei Cod Semestrul 1 (S 1) Semestrul II (S2)rt disciplin C S L P Forma Credite C S L P Forma Credite

  a de deverif. verif.

  11 Sisteme de conversie a OBS1 1 O 2 O E 6energiei

  12 Disciplina optionala de OPC1 1 O O 1 V 5cercetare OPC-1

  13 Disciplina optionala de OPC2 1 O O 1 V 5cercetare OPC-2

  14 Sisteme electrice pentru OBS2 1 O 2 O E 5cresterea eficientei energetice

  15 Managementul proiectelor OBS4 1 O O 1 E 516 Metodologia si etica cercetării OBS5 1 O O 1 V 4

  17 Proiectarea asistata de OBS3 1 O O 1 V 6calculator

  18 Activitate de cercetare OBS6 14 sapt x 2 2 V 4 14 sapt x 10 10 V 20specifica directiilor de ore/sapt ore/saptperfectionare

  Total ore obligatorii pe săptămână 5 O 4 5 2 O O 1214 3E, 30 l-t OE, 30

  3V 3V19 I Susţinerea disertaţiei FD 10

  DECAN,Prof.dr.ing. Dore v-YJ.'JJf'l.l'If1lUr

  4

  lESEF CATEDRA

  Prof.dr~. Nicolae BADEA!)R'tL

  dorelText Box

 • 7. Directii de perfectionare optionaleSe aleg doua directii de perfectionare DP 1 si DP2 din cele care urmeaza:a Navala· b Distributie energie electrica· c Siderurgica· d Servicii- dezvoltare antreprenoriala· e Mediu, , , ,

  Directii de perfectionare Modul de Modul de specializare 1 Modul de specializare 2compatibilizareoptionale (DP) DP-l, DP-2 DPl-l, DPl-2DP2-1, DP2-2

  Utilizarea rationala a Instalatii electriceNavala SI Automatizari electrice navaleenergiei pe nave- actionari navalebilanturi energetice

  Distributie energie Distributia rationala a Statii si retele electrice Protectii si automati zari in reteleleelectrica- energiei electrice electrice

  Utilizarea rationala a Instalatii in industria Actionari si automatizari inSiderurgica energiei in industria siderurgica siderurgiesiderurgica

  Servicii-dezvoltare Managementul relatiilor Bilanturi electroenergetice Standardizarea si legiferareaantreprenoriala cu clientii echipamentelor electrice

  Mediu Managementul mediului Surse de poluare Combaterea poluarii

  8. Discipline optionale de cercetare OPCl si OPC2Se aleg doua discipline din urmatoarele directii de cercetare:1. Sisteme eoliene si minihidro; 2. Hidrogen si celule de combustiei 3. Biomasa si cogenernre: 4. Sisteme soia re si fotovoltatice; 5.

  Sisteme hibride 6. Eficienta energetica si termica a cladirilorSemnificatia codurilor din planul de invatamant:OBA-disciplina obligatorie de aprofundare; OBS-disciplina obligatorie de specializare; OPC- disciplina optionala de cercetare; OPS-discipli tionala de specializare. FD-finalizare disertatie.

  5SEF CATEDRA

  Prof.dr.~ Nicolae BADEA

  /d1/~

  dorelText Box