of 10 /10
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Nr. de înregistrare învăţământ -J- ^ L 2016 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 6 Domeniul general de studiu - 14 Ştiinţe ale educaţiei Domeniul de formare profesională - 141 Educaţie şi formarea profesorilor Specialitatea - 141.08.01/141.09.04 Limba şi literatura română şi engleză Numărul total de credite de studiu - 240 Titlul obţinut- Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei Baza admiterii: Diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diplomă de studii superioare Limba de instruire: limba română Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă CHIŞINĂU 2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Nr. de înregistrareînvăţământ -J- ̂ L

2016

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivelul calificării conform ISCED - 6

Domeniul general de studiu - 14 Ştiinţe ale educaţiei

Domeniul de formare profesională - 141 Educaţie şi formarea profesorilor

Specialitatea - 141.08.01/141.09.04 Limba şi literatura română şi engleză

Numărul total de credite de studiu - 240

Titlul obţinut- Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei

Baza admiterii: Diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diplomă de studii superioare

Limba de instruire: limba română

Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă

CHIŞINĂU 2016

Page 2: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

2

Elaborat:

Departamentul Lingvistică Română şi

Ştiinţă Literară

Directorul

Departamentului____________________

Dr., conf.univ. Adriana CAZACU

Aprobat:

Consiliul Facultăţii de Litere

din _________________ , Proces-verbal nr.___

Preşedintele

Consiliului Facultăţii de Litere, Decan

_______________________

Dr.conf.Claudia CEMÂRTAN

Page 3: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

3

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII

Anul

de

studii

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de

practică

Vacanţe

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I 01.09-

14.12 (15

săptămâni)

30.01-

20.05 (15

săptămâni)

16.12-23.12

09.01-28.01 (4

săptămâni)

22.05-12.06

(3 săptămâni)

Practica de

iniţiere la psihologie

(30.01-20.05)

24.12-

08.01 (2

săptămâni)

Paşte

(1 săptămână)

17-24 aprilie

26.06-

31.08 (10

săptămâni)

II 01.09-14.12

(15 săptămâni)

30.01-20.05

(15 săptămâni)

16.12-23.12 09.01-28.01

(4 săptămâni)

22.05-10.06 (3

săptămâni)

Practica de iniţiere la

pedagogie (01.09-14.12)

24.12-08.01

(2 săptămâni)

Paşte (1

săptămînă) 9-16 aprilie

26.06-31.08

(10 săptămâni)

III 01.09-14.12 (15

săptămâni)

30.01-20.05 (15

săptămâni)

16.12-23.12 09.01-28.01

(4 săptămâni)

22.05-10.06 (3

săptămâni)

24.12-08.01

(2 săptămâni)

Paşte (1

săptămână) 28 aprilie-5

mai

26.06-31.08 (10

săptămâni

IV 01.09-16.09 28.10-14.12

(9 săptămâni)

08.01-14.02

(5 săptămâni)

15.12-30.12 (2

săptămâni)

15.02-06.03 (3

săptămâni) 04.06-30.06 Examen de

licenţă (4

săptămâni)

19.09-28.10 Practica

pedagogică (limba engleză) (6 săptămâni) 09.03-18.04

Practica

pedagogică (limba rusă)

(6 săptămâni) 02.05-03.06 Practica de cercetare

(4 săptămâni)

01.01-08.01

(1 săptămână)

Paşte (1

săptămână) 8-18 aprilie

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Cod

Modulul / disciplina

Total ore

Inclusiv

Numărul de ore pe săptămînă

Forma

de

evaluare

Num

ăr de

credit

e

Contact direct

Lucru

indivi-dual

Curs

Sem

i

nar

ii

Lab

o

rato

r 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ANUL I

Semestrul I

F.01.O.001 Introducere în teoria lingvistică 180 90 90 2 4 ex. 6

F.01.O.002 Fonetica şi dialectologia limbii române 120 60 60 2 2 ex. 4

F.01.O.003 Introducere în teoria literară şi folclor 180 90 90 4 2 ex. 6

S1.01.O.004 Limba şi cultura latină 180 90 90 - 6 ex. 6

S2.01.O.005 Lexicul şi gramatica limbii engleze, I. 120 60 60 - 4 ex. 4

G.01.O.006 Tehnologii informaţionale de comunicare 120 60 60 4 ex. 4

G.01.O.007 Educaţia fizică 30 30 2 col. 0

Total Sem. I 930 480 450 8 20 4 6E, 1C 30

Semestrul II

F.02.O.008 Psihologia 180 75 105 2 3 ex. 6

S.02.A.009 S.02.A.010

Psihologia vârstelor Psihologia comportamentului deviant

120 45 75 1 2 ex. 4

F.02.O.011 Lexicologia limbii române 120 90 30 2 4 ex. 4

F.02.O.012 Literatura română (sec.XVI-XIX) 150 90 30 2 4 ex. 5

S2.02.O.013 Lexicul şi gramatica limbii engleze; II 150 90 60 - 6 ex. 5

U.02.A.014 U.02.A.015

U.02.A.016 U.02.A.017

Filozofie Economie

Politologie Sociologie

150

60

90

2

2

ex.

5

G.02.O.018 Educaţia fizică 30 30 2 col. -

Practica de iniţiere la psihologie 30 30 col. 1

Total Sem. II 930 480 450 9 23 6E, 2C 30

TOTAL ANUL I 1860 960 900 17 43 4 12E, 3C 60

Page 4: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

4

ANUL II

Semestrul III

F.03.O.019 Pedagogia 180 75 105 2 3 ex. 6

S.03.A.020 S.03.A.021

Educaţie complementară Consiliere psihopedagogică

120 45 75 1 2 ex. 4

F.03.O.022 Morfologia limbii române. 150 90 60 2 4 ex. 5

F.03.O.023 Literatura română, sec. XIX 180 90 90 2 4 ex. 6

S2.03.O.024 Lingvistica discursului englez, I 120 90 30 6 ex. 4

U.03.A.025

U.03.A.026 U.03.A.027 U.03.A.028

Republica Moldova: istorie, politică, societate

Integrare europeană Istoria culturii şi civilizaţiei europene Cultura comunicării interpersonale şi organizaţionale

120

60

60

2

2

ex.

4

Practica de iniţiere la pedagogie 30 30 col. 1

Total Sem. III 900 450 450 9 21 6E, 1 C 30

Semestrul IV

F.04.O.029 Didactica limbii şi literaturii române 180 75 105 2 3 ex. 6

S2.04.A.030 S1.04.A.031

Didactica limbii engleze Didactica limbii şi literaturii române în şcolile alolingve

120 45 75 1 2 ex. 4

F.04.O.032 Sintaxa limbii române 180 90 90 2 4 ex. 6

F.04.O.033 Literatura română, sec XX (interbelică) 180 90 90 2 4 ex. 6

S1.04.O.034 Istoria l. române. Gram. istorică a l. române 120 90 30 2 4 ex. 4

S2.04.O.035 Lingvistica discursului englez, II 120 60 60 4 ex. 4

Total Sem. IV 900 450 450 9 21 6E 30

TOTAL ANUL II 1800 900 900 18 42 12E, 1C 60

ANUL III

Semestrul V

F.05.O.036 Literatura română, sec XX (postbelică) 180 90 90 2 4 ex. 6

S1.05.A.037 S1.05.A.038

Stilistica şi cultivarea limbii române. Etimologie românească

120 60 60 2 2 ex. 4

S1.05.O.039 Literatura română comparată 180 90 90 2 4 ex. 6

S2.05.A.040 S2.05.A.041

Lingvistica textului englez, I Interpretarea textului englez

180 90 90 6 ex 6

S2.05.A.042 S2.05.A.043

Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii engleze.

120 60 60 2 2 ex 4

S1.05.A.044 Analiza operei epice. Perspective de interpretare a textului liric

120

60

60

4

-

ex

4 S1.05.A.045 Etnologie culturală. Estetica poeziei populare.

S1.05.A.046 Formarea cuvintelor în limba română. Ortografie şi punctuaţie.

Total Sem. V 900 450 450 12 18 6E 30

Semestrul VI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S1.06.A.047 S1.06.A.048

Teoria literaturii Dramaturgie românească

120 60 60 2 2 ex. 4

S1.06.O.049 Lingvistică generală şi romanică 120 60 60 2 2 ex. 4

S1.06.A.050 S1.06.A.051

Introducere în teoria textului Psiholingvistică

120 60 60 2 2 ex. 4

S2.06.A.052 S2.06.A.053

Lingvistica textului englez, II Interpretarea textului englez

180 90 90 6 ex. 6

S2.06.A.054

S2.06.A.055

Sociolingvistică şi civilizaţie engleză

Istoria şi geografia Angliei

120 60 60 2 2 ex. 4

S1.06.A.056 S1.06.A.057 S1.06.A.058

Introducere în semiotică. Expresivitatea limbajului artistic Estetica imaginii artistice. Poetica romanului interbelic. Curs de elocvenţă. Paradime ale comunicării

120

60

60

4

ex.

4

S1.06.A.059

S1.06.A.060 S1.06.A061

Introducere în tehnica cercetării. Analiza

lingvistică a textului artistic Introducere în tehnica cercetării literare. Semiotică literară Introducere în tehnica cercetării. Frazeologia limbii române.

120

60

60

4

ex.

4

Total Sem. VI 900 450 450 16 14 7E 30

TOTAL ANUL III 1800 900 900 28 32 13E 60

Page 5: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

5

ANUL IV

Semestrul VII (9 săpt.)

G.07.O.062 Etica pedagogică 60 27 33 3 ex. 2

S1.07.A.063

S1.07.A.064

Probleme dificile de analiză gramaticală

Limba română de afaceri

90 54 36 6 ex. 3

S2.07.A.064 S2.07.A.065

Pragmatica textului englez Pragmatica discursului englez

90 54 36 6 ex. 3

S2.07.A.066 S2.07.A.067

Studii lingvistice (engleză) Comunicare academică în limba engleză

90 36 54 2 2 ex. 3

U.07.A.068 U.07.A.069

Cultura şi limbile Europei Marile cărţi ale umanităţii

90 45 45 3 2 ex. 3

S1.07.A.070

S1.07.A.071 S1.07.A.072

Naratologia. Semiotica numelui propriu în opera artistică.

Tipologia eu-lui liric. Teoria creativităţii artistice Corespondenţă şi asistenţă managerială. Redactarea textului specializat

120

54

66

6

ex.

4

Practica pedagogică (limba engleză) 360 360 ex. 12

Total Sem. VII 900 270 630 14 16 7E 30

Semestrul VIII (5 săpt.)

S1.08.A.073 S1.08.A.074

Literatura română pentru copii Versificaţie românească

90 55 35 5 6 ex. 3

S1.08.A.075 S1.08.A.076

Sociolingvistică românească Politici lingvistice în UE

60 40 20 4 4 ex. 2

S2.08.A.077 S2.08.A.078

Tipologia textelor engleze Dificultăţi de traducere în limba engleză

90 55 35 5 6 ex. 3

Practica pedagogică (limba română) 240 240 Ex. 8

Practica de cercetare 240 240 col. 8

Examen de licenţă 180 180 ex. 6

Total Sem. VIII 900 150 750 14 16 5E, 1C 30

TOTAL ANUL IV 1800 420 1380 28 32 12E, 1C 60

TOTAL 7260 3180 4080 91 149 4 49E, 5C 240

STAGIILE DE PRACTICĂ

Nr./O

Stagiile de practică

Sem.

Durata

(nr.de săpt.)

Perioada Nr. credite

1 Practica de iniţiere la psihologie II 1 pe parcursul semestrului 1

2 Practica de iniţiere la pedagogie III 1 pe parcursul semestrului 1

3 Practica pedagogică (l.română) VIII 6 martie-mai 8

4 Practica pedagogică (l.engleză) VII 6 septembrie-noiembrie 12

5 Practica de cercetare VIII 4 mai 8

Total 18 30

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII

Nr. d/o

Examenul de licenţă Număr de credite

1 Examen de licenţă la Limba şi literatura română şi didactica disciplinei 2

2. Examen de licenţă la Limba engleză şi didactica disciplinei 2

3 Susţinerea tezei de licenţă 2

TOTAL 6

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE

Nr.crt.

Modulul / disciplina Anu

l

Semestrul

Total ore

Inclusiv

Numărul de ore pe săptămînă Forma

de

evaluare

Număr

de

credite

Contact

direct

Lucru indivi-dual

Curs

Sem

i

nar

ii

Lab

or

ator

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. Limba franceză/germană/greacă I I 120 60 60 4 ex. 4

2. Normă şi uz în limba română actuală I II 120 60 60 4 ex. 4

3. Lexicul şi gramatica limbii latine I II 150 90 60 6 ex. 5

4. Curs practic de limba română II III 120 60 60 4 ex. 4

5. Literatura română (Marii clasici) II III 180 90 90 2 4 ex. 6

6. Poezia românească modernă II IV 180 91 89 2 4 ex. 6

Page 6: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

6

Total 870 451 409 4 26 6E, 29

Page 7: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

7

PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTER

ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 141 EDUCAŢIE ŞI FORMAREA PROFESORILOR

Cod

Modulul / disciplina

Total ore

Inclusiv

Numărul de ore pe săptămână Forma

de

evaluare

Numă

r de

credit

e

Contact

direct

Lucru indivi-dual

Curs

Sem

i

nar

ii

Lab

o

rato

r

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

F.03.O.019 Pedagogia 180 75 105 2 3 ex. 6

F.03.O.022 Morfologia limbii române 180 90 90 2 4 ex. 6

F.03.O.023 Literatura română, sec.XIX 180 90 90 2 4 ex. 6

F.04.O.032 Sintaxa limbii române 180 90 90 2 4 ex. 6

F.04.O.033 Literatura română, sec.XX (interbelică) 180 90 90 2 4 ex. 6

Total 900 435 465 10 19 5E 30

Page 8: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

8

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Concepţia formării specialistului

Misiunea specialităţii „Limba şi literatura română şi engleză” este de a forma specialişti calificaţi

în limba şi literatura română, precum şi în limba engleză, îmbinând armonios obiectivul didactic cu cel

ştiinţific, care se concretizează în formarea de competenţe generale şi specifice absolvenţilor studiilor

universitare de licenţă cu eficienţă imediată sau de perspectivă, prin asigurarea unei temeinice pregătiri

profesional-ştiinţifice şi metodice de specialitate, în concordanţă cu stadiile pertinente, actuale ale

cunoaşterii în domeniile de profil.

Multe dintre specializările academice prevăzute de cadrul domeniului au caracter interdisciplinar şi

au tangenţe cu alte domenii, cum ar fi domeniul 223 Limbi moderne şi clasice, 224 Istorie, 341

Jurnalism, 343 Activitate editorială. În cadrul ştiinţelor educaţiei atât specialitatea Limba şi literatura

română, cât şi Limba engleză, sunt dintre cele mai importante, întrucât ca discipline şcolare limba

română, literatura română şi limba engleză au o mare pondere în planul de învăţământ preuniversitar.

La nivel naţional specialiştii instruiţi conform prevederilor domeniului Ştiinţe ale Educaţiei, cu

obţinerea calificativului Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei, sunt necesari în instituţiile de învăţământ

preuniveristar, pregătirea teoretică oferită în acest domeniu deschizându-le absolvenţilor posibilităţi largi

de a desfăşura şi activităţi de cercetare, în cadrul instituţiilor de profil.

Învăţământul filologic are o tradiţie veche în cadrul studiilor superioare din Republica Moldova.

Planurile de învăţământ sunt redactate şi ameliorate permanent, pentru a fi adaptate la necesităţile

timpului, fiind racordate la cerinţele Procesului de la Bologna şi elaborate în urma mai multor consultări

cu persoane abilitate din cadrul ministerului, al universităţilor de profil, cu persoane şi modele de la

facultăţile filologice din România, Germania, Rusia etc.

Funcţionalitatea studiilor este asigurată şi sporeşte prin introducerea unor discipline noi, inclusiv

din categoria celor opţionale, care contribuie considerabil la elaborarea unui demers didactic individual

pentru studenţi. Pentru a preveni anacronismul în educaţie, la nivel de departamente sunt promovate

iniţiativele, propunerile constructive, orientate spre perfecţionarea disciplinelor din planul de învăţământ.

În acest scop, se poate recurge la reeşalonarea sau chiar la renovarea lor în funcţie de cerinţele

pieţii de muncă.

Aprecierea standardului educaţional/profesional ca finalitate a procesului de formare profesională

iniţială ne permite să stabilim nişte criterii de evaluare clare şi creează un mecanism funcţional prin care

sunt corectate eficient toate elementele procesului de învăţământ – învăţarea, predarea şi evaluarea.

Accentuarea gradului de implicare a studentului în procesul instructiv necesită o revizuire a strategiei de

predare şi evaluare. La realizarea acestei strategii pot contribui diferite metode de predare – învăţare –

evaluare, axate pe participarea cât mai activă a studentului în procesul educaţional. Evaluarea academică

se desfăşoară în mai multe etape şi forme:

1. Evaluarea curentă: La fiecare dintre modulele prevăzute pentru licenţă se va realiza o lucrare

practică – referat, analiză, studiu de caz, elaborare de materiale prin intermediul cărora se vor dezvolta

abilităţile de aplicare a sistemului de cunoştinţe prevăzut de curriculum-ul universitar.

2. Evaluarea lucrului individual prin adnotarea surselor bibliografice recomandate, prin

selectarea materialelor şi întocmirea portofoliului, prin elaborarea şi susţinerea proiectelor de cercetare

ştiinţifică.

3. Evaluarea sumativă se va efectua în baza lucrărilor realizate, urmărindu-se formarea abilităţilor

de cercetare, transpunerea în practică a competenţelor de investigaţie în domeniile de pregătire

profesională.

4. Evaluarea competenţelor profesionale în cadrul practicilor prevăzute de programul de studii şi

de curriculum-ul universitar.

5. Evaluarea finală se efectuează prin susţinerea examenului şi a tezei de licenţă.

Page 9: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

9

Finalităţile preconizate pentru specialitatea “Limba şi literatura română şi engleză”

Realizarea planului de învăţământ al acestei specialităţi presupune formarea şi structurarea

următoarelor competenţe:

1. Capacitatea de a gestiona cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice educative.

2. Abilitatea de a însuşi noi cunoştinţe în condiţiile noii paradigme ale cunoaşterii.

3. Abilitatea de a eficientiza activităţile instructiv-educative. 4. Capacitatea de a aplica în mod critic curriculum-ul şcolar la disciplinele predate.

5. Capacitatea de a aplica eficient şi creativ diverse metode, procedee, tehnici, forme de educaţie şi

instruire a elevilor. 6. Capacitatea de a interpreta adecvat diferite roluri civice în situaţiile impuse de realitate.

7. Capacitatea de a demonstra abilităţi de exteriorizare / comunicare a cunoştinţelor teoretice.

8. Capacitatea de a fi creativ în elaborarea, realizarea şi evaluarea proiectelor didactice şi educative în

ciclul gimnazial şi liceal.

Matricea corelării finalităţilor de studii şi a competenţelor cu unităţile de curs / modulelele

incluse în planul de învăţământ

Codul Unitatea de curs

Se

m.

N r.c

re dit e Competenţe generale şi specifice

1 2 3 4 5 6 7 8

F.01.O.001 Introducere în teoria lingvistică 1 4 + + +

F.01.O.002 Fonetica şi dialectologia limbii române 1 6 + + +

F.01.O.003 Introducere în teoria literară şi folclor 1 6 + + +

S1.01.O.004 Limba şi cultura latină 1 6 + + + +

S2.01.O.005 Lexicul şi gramatica limbii engleze, I 1 4 + + + + + +

G.01.O.006 Tehnologii informaţionale de comunicare 1 4 + +

F.02.O.008 Psihologia 2 6 + + + +

S.02.A.009 S.02.A.010

Psihologia vârstelor Psihologia comportamentului deviant

2 3 + + + +

F.02.O.011 Lexicologia limbii române 2 4 + + + + + +

F.02.O.012 Literatura română (sec.XVI-XIX) 2 4 + + + + + + +

S2.02.O.013 Lexicul şi gramatica limbii engleze, II 2 5 + + + + + +

U.02.A.014 U.02.A.015 U.02.A.016 U.02.A.017

Filozofie Economie Politologie Sociologie

2

5

+

+

+

F.03.O.019 Pedagogia 3 6 + + + + + + + +

S.03.A.020 S.03.A.021

Educaţie complementară Consiliere psihopedagogică

3 3 + + + + + + +

F.03.O.022 Morfologia limbii române 3 6 + + + + + + +

F.03.O.023 Literatura română, sec.XIX 3 6 + + + + + + + +

S2.03.O.024 Lingvistica discursului englez, I 3 4 + + + +

U.03.A.025 U.03.A.026 U.03.A.027 U.03.A.028

RM: istorie, politică, societate Integrare europeană Istoria culturii şi civilizaţiei europene Cultura comunicării interpersonale şi organizaţionale

3

4

+

+

+

F.04.O.029 Didactica limbii şi literaturii române şi a limbii engleze

4 6 + + + + + + +

S2.04.A.030 S1.04.A.031

Didactica limbii engleze Didactica limbii şi literaturii române în şcolile alolingve

4 3 + + + + + +

F.04.O.032 Sintaxa limbii române 4 6 + + + + + + +

F.04.O.033 Literatura română, sec.XX (interbelică) 4 6 + + + + + + + +

S1.04.O.034 Istoria limbii române. Gramatica istorică a limbii române

4 4 + + +

S2.04.O.035 Lingvistica discursului englez, II 4 4 + + + +

F.05.O.036 Literatura română, sec.XX (postbelică) 5 6 + + + + + + + +

S1.05.A.037 S1.05.A.038

Stilistica limbii române Etimologie românească

5 4 + + + + +

S1.05.O.039 Literatura română comparată 5 6 + + + + +

S2.05.A.040 S2.05.A.041

Lingvistica textului englez, I Interpretarea textului englez, I

5 6 + + + +

S2.05.A.042 S2.05.A.043

Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii engleze

5 4 + + + + +

Page 10: MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE STAT AL …usm.md/wp-content/uploads/Plan-2016-Romana-engleza-St.educ_.-240-cr.1.pdf · Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii

10

S1.05.A.044 Analiza operei epice. Perspective de interpretare a textului liric

5 4 + + + + + +

S1.05.A.045 Etnologie culturală. Estetica poeziei populare

5 4 + + + +

S1.05.A.046 Formarea cuvintelor în limba română. Ortografie şi punctuaţie

5 4 + + + + +

S1.06.A.047 S1.06.A.048

Teoria literaturii Dramaturgie românească

6 4 + + +

S1.06.O.049 Lingvistică generală şi romanică 6 4 + + +

S1.06.A.050 S1.06.A.051

Introducere în teoria textului Psiholingvistică

6 4 + + +

S2.06.A.052 S2.06.A.053

Lingvistica textului englez, II Interpretarea textului englez, II

6 6 + + + +

S2.06.A.054 S2.06.A.055

Sociolingvistică şi civilizaţie engleză Istoria şi geografia Angliei

6 4 + + + +

S1.06.A.056

Introducere în semiotică. Expresivitatea limbajului artistic

6 4 + + + +

S1.06.A.057

Estetica imaginii artistice. Poetica

romanului interbelic

6 4 + + + + +

S1.06.A.058 Curs de elocvenţă. Paradigme ale comunicării

6 4 + + + +

S1.06.A.059

Introducere în tehnica cercetării. Analiza lingvistică a textului artistic

6 4 + + + + +

S1.06.A.060

Introducere în tehnica cercetării. Semiotica

literară

6 4 + + + + +

S1.06.A.061

Introducere în tehnica cercetării. Frazeologia limbii române

6 4 + + + + +

G.07.O.062 Etica pedagogică 7 2 + + + +

S1.07.A.063 S1.07.A.064

Probleme dificile de analiză gramaticală Limba română de afaceri

7 3 + + + +

S2.07.A.064 S2.07.A.065

Pragmatica textului englez Pragmatica discursului englez

7 3 + + + +

S2.07.A.066 S2.07.A.067

Studii lingvistice (engleza) Comunicare academică în limba engleză

7 3 + + +

U.07.A.068 U.07.A.069

Cultura şi limbile Europei Marile cărţi ale umanităţii

7 3 + + + +

S1.07.A.070

Naratologie. Semiotica numelui propriu în opera literară

7 4 + + + + +

S1.07.A.071

Tipologia eu-lui liric. Teoria creativităţii artistice

7 4 + + + + +

S1.07.A.072

Corespondenţă şi asistenţă managerială. Redactarea textului specializat

7 4 + + + +

S1.08.A.073 S1.08.A.074

Literatura română pentru copii Versificaţie românească

8 3 + + + + +

S1.08.A.075 S1.08.A.076

Sociolingvistică românească Politici lingvistice în UE

8 2 + + + +

S2.08.A.077 S2.08.A.078

Tipologia textelor engleze Dificultăţi de traducere în limba engleză

8 3 + + +

Domenii de aplicare a absolvenţilor programului de studii

Obţinând licenţa în Ştiinţe ale Educaţiei, la specialitatea „Limba şi literatura română şi engleză”,

absolventul îşi poate desfăşura activitatea în instituţiile de învăţământ secundar general, în birouri de

traducere, la edituri şi redacţii, la radio şi televiziune, în biblioteci şi muzee. Ocupaţii tipice pentru absolvenţi specialităţii date: Specialist în lingvistică; Specialist în limba

română; Specialist în teoria literaturii; Specialist în istoria literaturii române; Specialist în limba engleză;

Organizator al procesului instructiv-educativ la disciplina „Limba şi literatura română” şi „Limba engleză” în ciclul gimnazial; Redactor de limbă română; Corector de limbă română; Traducător; Agent de

reclamă; Colaborator în mass-media (Presă, Radio, TV).

Absolvenţii Ciclului I Studii Superioare de Licenţă la specialitatea „Limba şi literatura română şi engleză” pot depune actele pentru programele de master specifice domeniului dat.