Click here to load reader

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ... ... Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ... ... Maşini şi echipamente de prelucrat şi...

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  1

  România, Bucureşti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6 Tel: 004(021) 269.32.50; Fax: 004(021) 269.32.73

  E-mail: [email protected]; http://www.inma.ro

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  2

  Structura organizatorică şi funcţională a fost definită prin HG 823/2004 iar organigrama a fost aprobată de Ministerul Educaţiei şi

  Cercetării.

  Din punct de vedere al infrastructurii organizatorice şi funcţionale activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul

  departamentelor, laboratoarelor şi colectivelor de cercetători ştiinţifici, ingineri de dezvoltare tehnologică şi tehnicieni.

  Din punct de vedere al recunoaşterii capabilităţii tehnico-ştiinţifice şi experimentale prin acreditare infrastructura de cercetare a INMA se

  concretizează prin laboratoare de cercetare, testare şi experimentare acreditate în conformitate cu normele şi directivele UE, care verifică

  competenţa ştiinţifică şi tehnică a unor idei, soluţii, echipamente şi produse noi dispunând de o dotare tehnică performantă şi personal cu o

  calificare înaltă.

  Institutul dispune de un Departament de încercări Tractoare şi Echipamente tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară care are

  în subordine 2 laboratoare performante, acreditate şi dotate la nivelul laboratoarelor similare din UE, acreditate în conformitate cu standardul

  SR EN ISO/CEI 17025: 2005:

  - DITRMA - Departament Încercari Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară;

  - LIMS - Laboratorul Încercări Maşini de Stropit.

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  3

  Scurt istoric Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti are cea mai veche şi prestigioasă activitate de cercetare în domeniul maşinismului agricol şi a tehnologiilor de mecanizare din România.

   În anul 1927 s-a înfiinţat primul Centru de cercetare pentru maşini agricole în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României - ICAR (Legea de înfiinţare publicată în M.O nr. 97/05.05.1927);

   În anul 1930 s-a înfiinţat Staţiunea de Incercare a Maşinilor şi Uneltelor Agricole prin transformarea Centrului de cercetare din cadrul ICAR - care a pus bazele ştiinţifice privind metodologiile şi tehnica experimentală în domeniu (Decizia nr. 2000/1930 a Directorului ICAR - GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI);

   În anul 1952 a fost înfiinţat Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii - ICMA Băneasa prin transformarea Staţiunii de Incercarea Maşinilor şi Uneltelor Agricole;

   În anul 1960 a fost înfiinţată Întreprinderea pentru Proiectarea şi Producţia de Prototipuri de Maşini, Utilaje şi Instalaţii Agricole - IPMA Otopeni;

   În anul 1979 a fost înfiinţat Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini şi Utilaje Agricole - ICSITMUA - în subordinea MICM, prin unificarea ICMA din subordinea MAA cu ICPMA din subordinea MICM;

   În anul 1996 se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA - conform HG 1308/25.11.1996, prin reorganizarea ICSITMUA, HG 1308/1996 în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării HG 823/2004;

   In anul 2008 INMA a fost acreditat pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice în conformitate cu HG 551/2007, Decizia ANCS nr. 9634/2008;

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  4

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI TRACTOARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ (DI)

  Departamentul de încercări a fost prima dată acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare - RENAR, în anul 1996, în conformitate cu SR EN 45001: 1993, fiind primul laborator de încercări mecanice, acreditat din România şi reacreditat în 2002, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin Certificatul de Acreditare nr. 002-L şi în 2006, respectiv 2010 în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin Certificatul de Acreditare nr. LI 451, putând efectua încercări în regim acreditat (Anexa 1) sau neacreditat.

  Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat tip Hidropuls

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  5

  Cum ajungeti la noi?

  INMA Bucuresti este situata in partea de nord a orasului Bucuresti, in imediata vecinatate a aeroportului Bucuresti– Baneasa

  Mijloace de transport:

  - De la Gara de Nord: Autobuzul 205 in directia Bioterra, statia Brodina

  - Din centrul orasului: Autobuzul 131 in directia Baneasa ,statia Aeroport Baneasa

  INMA BUCURESTI Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1 Bucuresti Tel: 021/269.32.55 Fax: 021/269.32.73 E-mail: [email protected] http://www.inma.ro

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  6

  ECHIPAMENTE TEHNICE CARE POT FI TESTATE ÎN LABORATOARELE DE ÎNCERCĂRI

  INMA - DI

   Tractoare agricole şi forestiere, pe roţi sau şenile;

   Remorci şi semiremorci agricole; remorci pentru transport;

   Combine de recoltat cereale şi plante tehnice, tractate sau autopropulsate;

   Maşini de recoltat furaje, cositori, greble, prese de balotat tractate sau autopropulsate; vindrovere;

   Maşini şi utilaje agricole: - pluguri; - grape; - freze; - cultivatoare; - combinatoare; - nivelatoare; - semănători; - maşini de plantat şi săpat; - maşini de administrat îngrăşăminte şi amendamente; - maşini de protecţia plantelor, etc.

   Instalaţii de irigat, motopompe, grupuri electrogene;

   Echipamente tehnice şi instalaţii pentru industria alimentară: - utilaje pentru măcinarea cerealelor, cernerea şi separarea pe fracţii a produselor măcinate; - utilaje şi instalaţii pentru precurăţirea şi curăţirea cerealelor şi plantelor tehnice; - utilaje de sortat şi calibrat şi instalaţii, cereale şi plante tehnice; - malaxoare, transportoare şi amestecătoare;

 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

  DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

  7

  - maşini pentru ambalat; - linii tehnologice industria alimentară, etc.

   Echipamente tehnice şi instalaţii pentru prelucrarea lemnului: - circulare; - maşini unelte de tâmplărie; - maşini de rindeluit; - motoferăstraie.

   Repere şi subansamble pentru industria auto: - curele; - variatoare; - cutii de viteze; - reductoare; - arbori cardanici; - cuplaje de siguranţă; - elevatoare pentru vehicule; - amortizoare.

   Repere şi subansamble pentru industria aeronautică;

   Repere şi subansamble pentru industria energetică;

   Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice;

   Maşini şi echipamente tehnice destinate utilizării în exteriorul clădirilor privind evaluarea emisiei de zgomot (D 2000/14/EC): - echipamente supuse limitilor de zgomot: ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii; maşini de compactat, doar cu

  cilindri vibratori şi nevibratori, plăci vibratoare şi maiuri vibratoare; compresoare (< 350 kW); spărgătoare de beton şi picamere portabile; vinci pentru construcţii acţionate cu motor cu combustie internă; buldozere (< 500 kW); dumpere (< 500 kW); excavatoa

Search related