Click here to load reader

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI Anexa nr.3/15 ... · PDF file fiscalitate si finante publice regionale si locale, dialogul cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI Anexa nr.3/15 ... · PDF file fiscalitate si finante...

 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI Anexa nr.3/15

  ADMINISTRATIEI PUBLICE

  Nr.

  formular

  01

  02

  04

  05

  11

  13

  15

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii

  de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente

  postaderare

  Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

  postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente

  Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe

  nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor

  principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

  pentru anul 2019 si perspectiva 2020 - 2022

  1. TITULAR: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI PUBLICE (MDRAP)

  COD TITULAR: 15

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Cadrul legal de funcționare și organizare a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este stabilit prin HG nr. 51 din 15 februarie 2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Misiune/ mandat

  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii strategice de activitate:

  A. Dezvoltare regională B. Administrație publică C. Fonduri europene Fiecare din aceste domenii strategice presupune mai multe arii de activitate:

  A. Direcția strategică dezvoltare regională vizează:

   dezvoltare regionala si cooperare teritoriala – coeziune si dezvoltare teritoriala,  cooperare transfrontaliera, transnatională si interregionala,  disciplina in constructii,  amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectura,  locuinte, reabilitarea termica a cladirilor,  gestiune si dezvoltare imobiliar-edilitara,  lucrări publice, construcţii, cadastru şi publicitate imobiliară. B. Directia strategica administratie publica vizeaza:  administratie publica centrala si locala,  descentralizare, reforma si reorganizare administrativ-teritoriala,  fiscalitate si finante publice regionale si locale,  dialogul cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale,  serviciile comunitare de utilităţi publice,  ajutor de stat acordat de unităţile administrativ-teritoriale,  parcuri industriale,  gestiunea functiei publice. C. Directia strategica fonduri europene vizează:  Fonduri Structurale şi de Coeziune  Fonduri Europene Structurale și de Investiții – CFM 2014-2020

  Politica in domeniile dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene vizeaza:

   Dezvoltarea regionala (Dezvoltare si cooperare teritoriala, Lucrari Publice, Cadastru si publicitate imobiliara);

   Eficientizarea administratiei publice;  Imbunatatirea absortiei si gestionarea eficienta a fondurilor europene;  Eficientizarea managementului organizational al MDRAP.

  pag.3

 • Organizarea si functionarea MDRAP: MDRAP funcționează în baza Hotarării de Guvern nr 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Prioritatile strategice pe termen mediu ale MDRAP sunt:  Coeziune economica si sociala la nivel national, prin dezvoltarea regionala echilibrata si durabila

  a teritoriului si valorificarea potentialului cooperarii teritoriale europene;  Administratie publica eficienta;  Imbunatatirea absortiei si gestionarea eficienta a fondurilor europene;  Intarirea capacitatii administrative a MDRAP (componenta de management organizational si

  componenta legislativa);  Pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (în primul semestru

  al anului 2019) pe domeniul de activitate al MDRAP, astfel încât România să folosească la maximum oportunitatea de a-și spori vizibilitatea de țară și de a demonstra capacitate politică și administrativă în îndeplinirea cu succes a obligațiilor ce-i revin în calitate de stat membru al Uniunii.

  Obiective, măsuri de implementare, rezultate așteptate

  I. DOMENIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

  Politica regională se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. În perioada 2014 - 2020, la nivelul UE au fost alocate 351,8 miliarde € – aproximativ o treime din bugetul total al UE – pentru politica de coeziune, în vederea atingerii acestor obiective şi a îndeplinirii diverselor nevoi existente la nivelul tuturor regiunilor.

  Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri principale: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul social european (FSE). Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), Fondurile structurale și de investiții europene (ESI).

  MDRAP, ca principal minister de investitii care asigura atat strategia, cat si implementarea pentru politica de dezvoltare regionala, urmareste complementaritatea investitiilor finantate din fonduri UE cu cele finantate din bugetul de stat, pentru atingerea unor obiective strategice de dezvoltare si pentru asigurarea unei cresteri economice sustenabile.

  Măsuri prioritare privind asigurarea pachetului minim de servicii publice:

  Una dintre cele 9 măsuri incluse în Capitolul Administrație publică. Dezvoltare regională este Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10 S (zece servicii).

  Pentru perioada 2017 - 2020, Guvernul a stabilit prin programul de guvernare definirea și asigurarea din bugetul de stat/ fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate. Cele 10 servicii sunt:

  1. Sănătate: dispensar medical rural, centru medical de permanență; 2. Educație: școli, grădinițe, creșe; 3. Apă – canalizare: conformarea cu țintele obligatorii ale directivei apa-canal (91/271/ EC); 4. Energie termică, electrică: iluminat public; 5. Transport, drumuri: modernizare/ reabilitare drumuri comunale, județene, străzi, zone

  pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete; 6. Salubrizare: conformare cu țintele obligatorii; 7. Cultură: cămin cultural;

  pag.4

 • 8. Culte: reabilitare lăcaș de cult; 9. Sport: construcție/ modernizare baze sportive pentru sport de masă și performanță; 10. Locuință: locuințe sociale, locuințe pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, clădiri

  cu risc seismic.

  Priorități privind stabilirea cadrului stra