of 83 /83
C1.1 – Măsura 312 CONTRACT DE FINANŢARE Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA Între: AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT- România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: [email protected], reprezentată legal de .................................., în funcţia de Director General, ..................................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, şi PERSOANĂ JURIDICĂ /PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ .............................. înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie ...................................., cu sediul în str. ..........................., judeţul................, cod poştal ...................., tel. ....................., fax. ......................., cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin ..... (nume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr. ..............................., CNP ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte, s-a convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanţare nr. F …………….. în următoarele condiţii:

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale · Web viewACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA

  • Author
    lydiep

  • View
    216

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale · Web viewACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR...

Ministerul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale

C1.1 Msura 312

CONTRACT DE FINANARE

Nr. C............................... /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL

ROMNIA

ntre:

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT- Romnia, cu sediul n str. tirbei Vod, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: [email protected], reprezentat legal de .................................., n funcia de Director General, ..................................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte,

i

PERSOAN JURIDIC /PERSOAN FIZIC AUTORIZAT .............................. nfiinat/autorizat la data de.................., Cod Unic de nregistrare/Autorizaie ...................................., cu sediul n str. ..........................., judeul................, cod potal ...................., tel. ....................., fax. ......................., cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentat prin .....(nume).................................. n funcia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii/persoanei juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr. ..............................., CNP ................... n calitate de Beneficiar pe de alt parte,

s-a convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanare nr. F .. n urmtoarele condiii:

Articolul 1 Obiectul Contractului

1(1)Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de finanare nr. .... pentru Proiectul:

1(2)Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanare i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.

Cererea de finanare depus de beneficiar, mpreun cu toate documentele anexate acesteia, rezultata n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare i implementare, face parte integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului prevzut la art. 2(4).

Bugetul indicativ din cererea de finanare devine Anexa III la prezentul contract.

1(3)Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie s-i respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse n vederea obinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 Durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului.

Durata de execuie, de valabilitate i monitorizare a contractului de finanare

2(1) Durata de execuie i de valabilitate a prezentului contract ncepe la data semnrii acestuia de ctre ambele pri.

Durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului este de ......................... luni, dar nu mai trziu de data de 30 septembrie 2015 i reprezint termenul limit pn la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plat.

Durata de execuie a Contractului de Finanare cuprinde durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziii) la care se adaug termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei pli.

Durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului cuprinde durata de desfurare a procedurii de achiziii conform prevederilor art. 3(4) i art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adaug durata de realizare/execuie efectiv a investiiei/proiectului, conform meniunii din cererea de finanare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus pn la data de..............., dac este cazul).

2(2) Durata initial de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita 31 decembrie 2015.

2(3) Pentru proiectele care prevd mai multe tipuri de investiii, inclusiv adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de graie impus de standarde este n interiorul duratei maxime de execuie, prevzut la art. 2(1), beneficiarul poate solicita prelungirea duratei iniiale de execuie a contractului, fr a afecta termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.

2(4) Durata de valabilitate a contractului de finanare este de 5 ani ncepnd cu data semnrii acestuia de ctre ambele pri i este format din durata de execuie i durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanare este de minim 2 ani i se calculeaz de la data ultimei pli efectuat de ctre Autoritatea Contractant.

Durata de valabilitate a contractului de finanare pentru msura N578 este format din durata de execuie i durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanare este de 5 ani i se calculeaz de la data ultimei pli efectuat de ctre Autoritatea Contractant.

Articolul 3 Valoarea Contractului

3(1)Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.

3(2) Autoritatea Contractant se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim............. (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:

LEI

EURO

Valoare eligibil nerambursabil FEADR TOTAL, din care:

- pn la maxim .............

- pn la maxim ...............

Valoare eligibil nerambursabil PERE TOTAL, din care:

- pn la maxim ..........

- pn la maxim ..............

Valoare eligibil nerambursabil - TOTAL

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobrii Raportului de selecie de ctre Directorul General al Direciei Generale Dezvoltare Rural Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

3(3) Pe parcursul implementrii investiiei ,la fiecare tran de plat, conform Declaraiei de ealonare a cererilor de plat depus de ctre beneficiar, se va calcula valoarea platit n euro i n lei la cursul BCE din penultima zi lucrtoare a lunii precedente efecturii plii, astfel inct la ultima tran de plat valoarea sumelor rambursate acestuia s nu depaeasc valoarea n euro i n lei prevazut la alineatul (2) din prezentul articol.

3(4) Suma final acordat Beneficiarului se va stabili n conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finanare sau pn la data depunerii primului dosar al cererii de plat la Autoritatea Contractant.

4(2) Avansul se acord conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, i, respectiv, ale legislaiei naionale n vigoare.

4(3) Autoritatea Contractant poate s acorde un avans de maxim ................... (litere) lei i care nu depaete .........% (conform legislaiei aplicabile n vigoare) din valoarea ajutorului public nscris la Articolul 3 alineatul 2.

4(4)Beneficiarul privat poate primi valoarea avansului numai dup primirea avizului favorabil din partea Autoritii Contractante pentru procedura de achiziii prioritar majoritar.

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dup primirea avizului favorabil din partea Autoritaii Contractante dup finalizarea procedurii de achiziii i numai dup ncheierea actului adiional la Contractul de finanare privind aprobarea bugetului n urma finalizrii achiziiilor.

4(5) Beneficiarul este obligat s depun o garanie financiar, care s acopere suma solicitat n avans n procent de 110%, eliberat de ctre o instituie financiar bancar sau de ctre FGCR IFN SA sau de ctre FNGCIMM SA IFN (numai n cazul beneficiarilor publici).

Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a avansului.

4(6) Suma prevzut la alin. (3) se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract.

Articolul 5 Modalitatea de plat

5 (1) Beneficiarul va ntocmi rapoarte tehnice i financiare pentru a fundamenta cererile de plat n conformitate cu Instruciunile de plata, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie depuse de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plat se face n urma verificrii documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanrii nerambursabile n maximum cinci trane.

5(4) Avansul nu reprezint tran de plat.

Articolul 6 Dispoziii de plat

6(1)Plata se va efectua pe baza declaraiilor de cheltuieli i a rapoartelor de execuie fcute de beneficiar n conformitate cu Anexa V - Instruciuni de plat.

6(2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:

numr cont IBAN:

titular cont:

denumirea si adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat:

6(3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data nregistrarii cererii de plat conforme.

Articolul 7 Anexe

Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic:

Anexa I

Prevederi Generale

Anexa II

Panouri i autocolante publicitare cu informaii privind finanarea proiectelor prin PNDR

Anexa III

Bugetul indicativ i planul financiar

Anexa IV

1. Instruciuni privind achiziiile publice pentru beneficiarii PNDR

2. Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii privai PNDR

Anexa V

Instruciuni de plat

Articolul 8 Dispoziii legale

8(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile contractante n temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementrilor n vigoare.

8(2)Prezentul contract are natur administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului n ceea ce privete publicarea informaiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) i din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i pot fi prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitilor.

n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispoziie n conformitate cu cerinele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informai cu privire la drepturile lor n calitate de persoane vizate n temeiul respectivei directive i cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Articolul 9 Notificri i Comunicri

9(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.

9(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

9(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.

9(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin 1), alin. 2) i alin. 3).

9(5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postal nu este posibil, din motive neimputabile Autoritii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afiarea, concomitent, la sediul Autoritii Contractante i pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anun n care se menioneaza c a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afirii anunului. Autoritatea Contractant va menine afiarea anunului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director General APDRP

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director Economic/Contabil Sef Nume/prenume

Data:

Semntura

Vizat Control Financiar Preventiv Delegat

Nume/prenume

Data:

Semntura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume

Data:

Semntura

Directia Juridica si Contencios

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director Directia Selectare Contractare

Nume/prenume

Data:

Semntura

C1.1- Msura 312

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. C............................... /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

ROMANIA

ntre:

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT- Romnia, cu sediul n str Stirbei Voda nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79; email: [email protected], reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director General, prin mandatar ...................................................... Director General Adjunct al Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit ...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte,

si

PERSOAN JURIDIC/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. infiintata/ autorizata la data de.................., Cod Unic de inregistrare/Autorizatie ...................................., cu sediul in str. ..........................., judetul................, cod postal...................., tel......................, fax ......................., cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA) reprezentata prin .....(nume).................................. n funcia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii/persoanei juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al perosanei juridice respective) ....................................., identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr ................................, CNP ................... in calitate de Beneficiar pe de alta parte,

s-a convenit incheierea prezentului Contract de Finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finantare nr. F ..in urmatoarele conditii:

Articolul 1 Obiectul Contractului

1(1)Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de finantare nr..... pentru Proiectul :

1(2)Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul de Finantare i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.

Cererea de finantare depusa de beneficiar, mpreun cu toate documentele anexate acesteia, rezultata in urma verificarilor, modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare i implementare, face parte

integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului prevzut la art. 2(4).

Bugetul indicativ din cererea de finantare devine Anexa III la prezentul contract.

1(3)Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie s-i respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse n vederea obinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului.

Durata de executie, de valabilitate si monitorizare a contractului de finantare

2(1) Durata de executie i de valabilitate a prezentului contract ncepe la data semnrii acestuia de ctre ambele pri.

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de ......................... luni, dar nu mai trziu de data de 30 septembrie 2015 si reprezinta termenul limita pn la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plat.

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de realizare a investitiei si implementarea proiectului (inclusiv derularea procedurii de achizitii) la care se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei platii.

Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cuprinde durata de desfasurare a procedurii de achizitii conform prevederilor art. 3(4) si art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adauga durata de realizare/execuie efectiv a investitiei/proiectului, conform mentiunii din cererea de finantare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus pana la data de..............., daca este cazul).

2(2) Durata initial de executie a contractului prevazuta la alineatul 1 poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pana la data limita 31 decembrie 2015.

2(3) Pentru proiectele care prevad mai multe tipuri de investitii, inclusiv adaptarea la standardele comunitare, iar termenul de gratie impus de standarde este in interiorul duratei maxime de executie, prevazut la art. 2(1), beneficiarul poate solicita prelungirea duratei iniiale de executie a contractului, fara a afecta termenul/termenele de implementare a standardului/standardelor.

2(4) Durata de valabilitate a contractului de finanare este de 5 ani ncepnd cu data semnrii acestuia de ctre ambele pri i este format din durata de execuie i durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanare este de minim 2 ani i se calculeaz de la data ultimei pli efectuat de ctre Autoritatea Contractant.

Durata de valabilitate a contractului de finanare pentru msura N578 este format din durata de execuie i durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finanare este de 5 ani i se calculeaz de la data ultimei pli efectuat de ctre Autoritatea Contractant.

Articolul 3 Valoarea Contractului

3(1)Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro.

3(2) Autoritatea Contractanta se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim............. (suma in cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma in cifre) (litere) euro

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este formata din:

LEI

EURO

Valoare eligibil nerambursabil FEADR TOTAL, din care:

- pn la maxim .............

- pn la maxim ...............

Valoare eligibil nerambursabil PERE TOTAL, din care:

- pn la maxim ..........

- pn la maxim ..............

Valoare eligibil nerambursabil - TOTAL

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data aprobrii Raportului de selecie de ctre Directorul General al Direciei Generale Dezvoltare Rural Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.

3(3) Pe parcursul implementarii investitiei la fiecare transa de plata conform Declaraiei de ealonare a cererilor de plat depusa de catre beneficiar, se va calcula valoarea platita in euro i n lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii precedente efectuarii platii, astfel incat la ultima transa de plata valoarea sumelor rambursate acestuia sa nu depaseasca valoarea in euro si in lei prevazuta la alineatul (2) din prezentul articol.

3(4) Suma final acordata Beneficiarului se va stabili n conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finantare sau pana la data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta.

4(2) Avansul se acord conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, i, respectiv, ale legislaiei naionale n vigoare.

4(3) Autoritatea Contractant poate s acorde un avans de maxim................... (litere)lei si care nu depaseste .........% ( conform legislatiei aplicabile in vigoare) din valoarea ajutorului public inscris la Articolul 3 alineatul 2.

4(4)Beneficiarul privat poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului favorabil din partea Autoritii Contractante pentru procedura de achizitii prioritar majoritara.

Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului favorabil din partea Autoritatii Contractante dupa finalizarea procedurii de achizitii si numai dupa incheierea actului aditional la Contractul de finantare privind aprobarea bugetului in urma finalizarii achizitiilor.

4(5) Beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 110%, eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre FGCR IFN SA sau de catre FNGCIMM SA IFN (numai n cazul beneficiarilor publici).

Garantia financiara se depune odata cu Dosarul Cererii de Plata a avansului.

4(6) Suma prevzut la alin. (3) se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract.

Articolul 5 Modalitatea de plat

5 (1) Beneficiarul va ntocmi rapoarte tehnice i financiare pentru a fundamenta cererile de plat n conformitate cu Instructiunile de plata, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie depuse de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plat se face n urma verificrii documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum cinci transe.

5(4) Avansul nu reprezint tran de plat.

Articolul 6 Dispoziii de plat

6(1)Plata se va efectua pe baza declaraiilor de cheltuieli si a rapoartelor de executie fcute de beneficiar n conformitate cu Anexa V - Instructiuni de plata.

6(2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:

numr cont IBAN:

titular cont :

denumirea si adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat:

6(3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plat conforme.

Articolul 7 Anexe

Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic:

Anexa I

Prevederi Generale

Anexa II

Panouri i autocolante publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR

Anexa III

Bugetul indicativ si planul financiar

Anexa IV

1. Instructiuni privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii privati PNDR

Anexa V

Instructiuni de plata

Articolul 8 Dispoziii legale

8(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile contractante n temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementarilor in vigoare.

8(2)Prezentul contract are natura administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului n ceea ce privete publicarea informaiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) i din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i pot fi prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitilor.

n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispoziie n conformitate cu cerinele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informai cu privire la drepturile lor n calitate de persoane vizate n temeiul respectivei directive i cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Articolul 9 Notificri i Comunicri

9(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.

9(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

9(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.

9(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin 1), alin. 2) si alin. 3).

9(5) In cazul in care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este posibila, din motive neimputabile Autoritatii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afisarea, concomitent, la sediul Autoritatii Contractante si pe pagina de internet a Autoritatii Contractante, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afisarii anuntului. Autoritatea Contractanta va mentine afisarea anuntului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal

Nume/prenume

Data:

Director General Adjunct CRPDRP

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director Economic/Contabil Sef Nume/prenume

Data:

Semntura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume

Data:

Semntura

Compartiment Juridic i Contencios Nume/prenume

Data:

Semntura

Director CRPDRP

Nume/prenume

Data:

Semntura

CAZURI DE EXCEPTIE PROCEDURALA !

*Declaratie pe proprie raspundere

referitoare la depunerea..(se va transcrie documentului legal de autorizare pentru persoanele fizice sau a acordului de mediu, dupa caz)

Subsemnatul..reprezentant legal al .. identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr ................................, CNP ................... declar pe propria raspundere ca odata cu depunerea dosarelor de achizitii in vederea avizarii de catre SVCP-OJPDRP / Serviciul Achizitii - CRPDRP, in termenele specificate in cadrul Art. 3(4) - Anexa I din Contractul de Finantare, ma oblig sa depun si documentul ............ (documentul legal de autorizare pentru persoanele fizice sau a acordului de mediu, dupa caz).

In caz de imposibilitate justificata a nedepunerii documentului..ma oblig sa notific in scris Autoritatea Contractanta.

Daca nu depun documentul .sau nu instiintez de intarziere declar pe proprie raspundere ca sunt de acord cu incetarea Contractului de Finantare, fara drept de contestatie.

Reprezentant legal

..

Data

Semnatura, stampila

* se utilizeaza numai pentru cazurile de exceptie procedurala, aferente proiectelor Masura 121, selectate in baza Raportului de selectie de la finele anului 2009, solicitanti selectati care nu au depus documentele legale de functionare sau acordul de mediu.

ANEXE - C1.1 pentru Msurile:

121, 122, 123, XS13, XS28, N578, 125, 312, 313 si 322

C1.1 ANEXA I

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 Obligaii generale

1(1) Beneficiarul se oblig s execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia cuprins n Cererea de finanare astfel cum a fost aprobat mpreun cu toate documentele anexate i n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare.

1(2) Regulile privind achiziiile realizate de beneficiari sunt emise de ctre Autoritatea Contractant, iar Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s le respecte.

1(3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea total sau parial a proiectului este strict interzis.

1(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu acest contract.

1(5) Autoritatea Contractanta ii rezerv dreptul de a nu ncheia un nou contract cu Beneficiarul care nu i-a respectat obligaiile contractuale stipulate ntr-un Contract de Finanare, ncheiat anterior cu APDRP.

Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea financiar i tehnic

2(1) Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de plat declaraii de cheltuieli i rapoarte de execuie, respectnd Instruciunile de Plat - Anexa V la prezentul contract.

2(2) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau financiar solicitate de Autoritatea Contractant.

2(3) Beneficiarul trebuie s transmit, semestrial, raportul de progres completat n formatul tip ataat la Contractul de Finanare, prin care se vor raporta activitile desfurate n perioada de implementare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele pariale/finale obinute la momentul raportrii.

Beneficiarul Msurii 125 are obligaia ca mpreun cu Raportul de progres s depun i Acordul de Mediu Mediu n copie, conform cu originalul.

n funcie de stadiul de progres transmis de beneficiar i n raport de respectarea termenelor stipulate n Contractul de finanare, Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a nceta Contractul de finanare n condiiile art. 11(3).

Articolul 3 Obligaii

3(1) Beneficiarul se oblig s respecte pe toata durata contractului, criteriile de eligibilitate i de selecie nscrise n Cererea de finanare.

De asemenea, pe perioada de valabilitate a contratului de finantare, Beneficiarul se oblig s nu modifice substantial proiectul.

Modificrile substaniale sunt acelea care afecteaz condiiile de implementare, respectiv de punere n aplicare a proiectului sau creeaz un avantaj nejustificat unei intreprinderi sau unei colectiviti publice; modificri care pot rezulta dintr-o schimbare n natura proprietii, a amplasamentului, a unor elemente iniiale caracteristice proiectului; ncetarea sau delocalizarea activitii pentru care s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil, etc.

Dac Autoritatea Contractant constat c obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului destinat sau n cazul n care acestea au fost vndute sau nchiriate pe perioada de valabilitate a contractului i rezerv dreptul de a recupera sprijinul acordat.

3(2) Beneficiarul care pentru realizarea investiiei are prevzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, va depune un document emis de autoritatea in domeniu din care s rezulte c standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat, n termenul de graie impus de reglementrile n vigoare.

3(3) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului.

3(4) Beneficiarul privat a crui investiie cuprinde achizitii simple este obligat s depun la OJPDRP-CA dosarele de achiziii n maxim 3 luni sau OJPDRP-CA cel puin un dosar de achiziii (ex.: dosar achiziii prestri servicii) i Proiectul Tehnic, pentru investiiile care prevd construcii montaj, n maxim 4 luni de la data semnrii Contractului de Finanare.

3(5) Beneficiarul care aplic legislaia de achiziii publice este obligat s depun la CRPDRP Serviciul Achiziii documentaia de achiziii.

Beneficiarul public, n maxim 10 zile de la data procesului verbal de receptie a proiectului tehnic ntocmit conform legislaiei n vigoare, cu respectarea cerinelor legislative n domeniu i a normativelor de proiectare i execuie specifice, are obligaia de a-l depune la nivelul SVT - CRPDRP n vederea verificrii i avizrii acestuia.

Beneficiarul public nu poate demara execuia lucrrilor fr avizul favorabil privind verificarea proiectului tehnic.

3(6) Beneficiarul public este obligat s finalizeze n maxim 12 luni de la data semnrii Contractului de Finanare toate procedurile de achiziii publice, inclusiv avizarea acestora.

Dup finalizarea i avizarea procedurii de achiziie beneficiarul public va depune la SVCF OJPDRP bugetul actualizat.

Articolul 4 Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit conform legislatiei in vigoare.

Articolul 5 Confidenialitate

Autoritatea Contractant i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea rapoartelor i a oricrui document, informaie sau alt material de care se ia la cunotin n executarea prezentului contract. Informaiile pot fi furnizate doar autoritilor competente.

Articolul 6 Publicitate

6(1) Autoritatea Contractant cere ca prin orice not sau publicare fcut de Beneficiar privind Proiectul, incluznd o conferin sau un seminar, s specifice c Proiectul a primit fonduri de la Uniunea European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la Proiect i la contribuia financiar a Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie cu mass-media.

6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de ctre beneficiar n conformitate cu Anexa II a prezentului contract.

Articolul 7 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor

7(1) Drepturile de proprietate industrial i intelectual rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul rspunztor pentru drepturile de proprietate industrial sau intelectual revendicate de tere persoane.

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autoritii Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele care deriv din Proiect, n orice form a lor.

Articolul 8 Monitorizarea i Evaluarea Proiectului

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s i asume obligaia furnizrii Autoritii Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, a oricrui document sau informaie n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale proiectului i s admit drepturile lor de acces descrise n art.14 (2).

8(2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.

8(3) Dac pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constat urmtoarele situaii:

obiectivele finanate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanare sau sunt nchiriate (date n folosina unei tere persoane),

proiectului i se aduc modificri substaniale,

nerespectarea obligaiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare,

Autoritatea Contractant va soma cu termen beneficiarul s remedieze deficienele identificate. Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienelor identificate, implementarea recomandrilor rezultate n urma misiunilor de control ale Autoritii Contractante i/sau CE.

n cazul n care deficienele nu sunt remediate n termenul acordat sau beneficiarul nu procedeaz la demararea operaiunilor de remediere n maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea Contractant va proceda la recuperarea integral a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil pltit.

8(4) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constat c obiectivele/componentele investiiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost nstrinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul nstrinrii sau nchirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperat integral.

8(5) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constat c Beneficiarul nu mai respect condiiile de implementare, respectiv nu mai sunt ndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractant va proceda dup caz (funcie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc):

a) fie la recuperarea integral a ajutorului financiar nerambursabil pltit cu ncetarea contractului de finanare;

b) fie la recuperarea parial, respectiv aferent componentei/componentelor sau aciunii/aciunilor afectate de neregul, care nu mai ndeplinesc condiiile menionate, nefiind influenat integral eligibilitatea general a proiectului, respectiv utilitatea n considerarea creia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

8(6) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului s menin n funciune investiia realizat i s demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finantare.

8(7) Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul cererii de finanare, dac se modific substanial proiectul sau n cazul n care acestea i modific destinaia n perioada de valabilitate a prezentului contract de finanare.

8(8) Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor legislaiei n vigoare, se prescrie n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor datei de nchidere a programului, comunicat oficial de ctre Comisia European prin emiterea declaraiei finale de nchidere, cu excepia cazului n care normele europene prevd un termen mai mare.

Articolul 9 Amendament la Contract

9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai n cursul duratei de execuie a acestuia stabilit prin contract i nu poate avea efect retroactiv.

9(2) Beneficiarul care, pentru realizarea investitiei, are prevzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, are obligaia de a depune n termen de maxim 15 zile lucrtoare, documentul emis de instituiile abilitate care s ateste c a ndeplinit standardul n termenul de graie stabilit.

9(3) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai.

9(4) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris printr-un act adiional/nota de modificare. Toate actele adiionale/notele de modificare vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Contractul de Finanare.

9(5) Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniial.

9(6) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n contract nu poate fi majorat.

9(7) Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i bugetare, n sensul realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al proiectului i modificarea se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma nscris iniial n cadrul bugetului ntre capitole bugetare de cheltuieli eligibile. Beneficiarul va transmite Autoritii Contractante bugetul modificat, prin intermediul unei notificri n care justific modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecte refcut, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data modificrii acestuia, fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la Contractul de Finanare.

9(8) n cazul modificrii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau a bancii pentru proiectul PNDR, n caz de nlocuire a responsabilului legal sau n cazul schimbrii structurii acionariatului fr a se modifica datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se oblig s notifice Autoritatea Contractant. n cazul schimbrii structurii acionariatului, Beneficiarul se oblig s notifice Autoritatea Contractant, n scris i prealabil operrii acestei modificari.

Pentru oricare din aceste cazuri (cu excepia schimbrii structurii acionariatului), notificarea va fi nsoit de documente justificative eliberate de autoritile competente. Autoritatea Contractant poate aproba modificarea solicitat de beneficiar, caz n care devine parte integrant a contractului.

Articolul 10 Ipotecarea investiiei; cesiunea investiiei

10(1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fr acordul prealabil i n scris al Autoritii Contractante.

10(2) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a aproba sau nu cesiunea n urma analizrii i verificrii respectrii n continuare a condiiilor de selecie i eligibilitate avute n vedere la selectarea cererii de finanare n persoana noului beneficiar.

10(3) n caz de imposibilitate, neimputabil Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluat de succesorii si n drepturi, cu aprobarea expres i prealabil a Autoritii Contractante.

10(4) Garania constituit de beneficiar n favoarea unei instituii financiar bancare sub forma ipotecrii investiiei ce face obiectul prezentului contract este permis numai cu notificarea n prealabil i n scris a Autoritii Contractante.

Articolul 11 ncetarea contractului

11(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea Contractului printr-o notificare scris, fr a fi cerut plata finanrii nerambursabile.

11(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din partea beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, caz n care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil pn la data ncetrii contractului.

11(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/ autorizaiile/ avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexate/ nu corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil, mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, n conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anex.

11(4) Anterior ncetrii Contractului de Finantare, Autoritatea Contractant poate suspenda contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.

Articolul 12 Modificarea duratei de execuie a Contractului de Finanare

12(1) Beneficiarul trebuie s informeze Autoritatea Contractant fr ntrziere despre orice circumstan probabil s mpiedice sau s ntrzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere, nainte de sfritul duratei de execuie a contractului, prelungirea duratei de execuie a acestuia. Toate dovezile de susinere necesare pentru aprobare trebuie s nsoeasc cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuie a contractului, confer Autoritiii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de execuie i de a proceda la ncetarea contractului n condiiile prevzute de art. 11 alin. (3) din Anexa I Ia prezentul contract.

12(2) Durata de execuie a Contractului de Finanare pentru beneficiarii privai ncepe de la data semnrii de ctre ambele prti i include durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului la care se adaug 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plii (de la data depunerii ultimei cereri de plat) , dar nu mai mult de data limit de 31 decembrie 2015.

Durata de realizare a investiei i implementare a proiectului cuprinde durata de desfurare a procedurii de achiziie de maxim 3 luni n cazul achiziiilor simple, pentru depunerea dosarelor de achiziii, respectiv de maxim 4 luni pentru depunerea a cel puin unui dosar de achiziie i a proiectului tehnic conform prevederilor art. 3(4) din Anexa I Prevederi Generale la care se adaug durata de realizare/execuie efectiv a investiiei/proiectului conform meniunii din cererea de finanare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus dac este cazul).

12(3) Durata de execuie a Contractului de Finanare pentru beneficiarii publici ncepe de la data semnrii de ctre ambele pri i include durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului (durata prevazut n cererea de finanare pentru realizarea efectiv a investiiei i durata de desfurare i avizare a procedurii de achiziie de maxim 12 luni), la care se adaug 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plii, de la data depunerii ultimei cereri de plat, dar nu mai mult de data limit de 31 decembrie 2015.

12(4) n cazul in care beneficiarul depaseste durata de execuie de maxim 24 luni respectiv 36 luni, cu respectarea art. 12(2) si 12(3), se aplic o penalitate valoric n procent de 0,1% pentru beneficiarii publici i, respectiv de 2% pentru beneficiarii privai, la valoarea eligibil nerambursabil rmas de pltit, pentru fiecare an de executie prelungit.

Beneficiarul are obligaia de a achita penalitatea n procentul prevzut mai sus n contul Autoritii Contractante n maxim 10 zile lucrtoare calculate de la data primirii notificrii de acceptare a modificrii Contractului de Finanare.

12(5) Beneficiarul care a ncasat avans, este obligat s justifice pe baz de documente acoperirea avansului pn la expirarea duratei de execuie a proiectului prevazut n Contractul de Finanare.

12(6) Dup aprobarea modificrii duratei de execuie, beneficiarul va depune la OJPDRP graficul de execuie fizic/financiar i declaraia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de plat - rectificat.

12(7) Contractul de Finanare nceteaz la data limit menionat n articolul 2 al prezentului Contract. Autoritatea Contractant va informa Beneficiarul despre orice modificare a datei finale.

12(8) Durata de valabilitate a prezentului contract se poate modifica peste perioada de 5 ani, calculai de la data semnrii de ctre ambele pri, corespunztor cu durata de prelungire a duratei de execuie a Contractului de finanare peste termenul de 36 de luni,aprobat prin acte adiionale.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 Eligibilitatea cheltuielilor

13(1)Cheltuielile neeligibile pentru finanarea n cadrul Programului sunt prevzute n Fiele msurilor din PNDR.

Articolul 14 Contabilitate i controale tehnice i financiare

14(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanele profesionale i legale. Pentru fiecare proiect trebuie inut o eviden separat, cu toate veniturile i cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice alt organism cu atribuii n domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii Contractante, Comisiei Europene sau al oricarui organism cu atributii n domeniu, ori altor persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele.

Articolul 15 Suma final a finanrii Comunitare

15(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant nu va depi suma finanrii nerambursabile prevzut n lei i n euro la Articolul 3(2) din Contract.

15(2) n cazul n care la ultima tran de plat, costurile eligibile sunt mai mici dect costul total estimat menionat la Articolul 3(2) al Contractului, valoarea contribuiei financiare acordat de Autoritatea Contractant se va limita la valoarea corespunztoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de ctre Beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri i excluderi

16(1) n conformitate cu Regulamentul CE nr. 65/2011 valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant se calculeaz n funcie de cheltuielile eligibile.

Autoritatea Contractant, urmare a verificrii cererilor de plat primite de la beneficiari, stabilete:

(a) suma pltibil beneficiarului numai pe baza cererii de plat;

(b) suma pltibil beneficiarului dup verificarea eligibilitii cererii de plat.

n cazul n care suma stabilit n conformitate cu litera (a) depete cu peste 3% suma stabilit n conformitate cu litera (b), se aplic o reducere sumei stabilite n conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dat de diferena dintre cele dou sume.

Prin exceptie de la aceste prevederi, nu se aplic nici o reducere n cazul n care Beneficiarul poate demonstra c nu se afl n culp pentru includerea sumei neeligibile.

Reducerile se aplic, pe toat perioada valabilitii prezentului contract, mutatis mutandis i cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate de ctre Autoritatea Contractant.

16(2) n cazul n care Autoritatea Contractant constat c un beneficiar a fcut n mod deliberat o declaraie fals, operaiunea n cauz se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sum deja pltit pentru operaiunea respectiv se recupereaz i beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului n conformitate cu aceeai msur pe durata anului FEADR n cauz i a anului urmtor.

16(3) Sanciunile prevzute la alineatele (1) i (2) se aplic fr a aduce atingere sanciunilor suplimentare prevzute n prezentul contract.

Articolul 17 Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii

17(1) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport de dispoziiile naionale i/sau europene, precum i de prevederile contractelor ori a altor angajamente legale ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a beneficiarului ori a Autoritii Contractante cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene i/sau fondurile publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit necuvenit.

17(2) Orice plat excedentar, efectuat de ctre Autoritatea Contractant, constituie plat necuvenit, iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei pli n exces din partea Autoritii Contractante. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor calcula penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, la data respectiv, pentru fiecare zi de ntrziere.

17(3) Dac Autoritatea Contractant stabilete c actele/faptele Beneficiarului au drept scop obinerea unui avantaj care contravine obiectivelor msurii de sprijin aplicabile n situaia n cauz, prin crearea n mod artificial a condiiilor necesare pentru obinerea avantajului, va proceda n consecin, dup caz, fie neacordarea avantajului respectiv, fie la retragerea acestuia.

17(4) n cazul nregistrrii unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui n conformitate cu prevederile art. 8(5), valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritii Contractante n termenele prevzute n cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractant.

Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contactant va stabili penaliti pentru ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu prevederile dispozitiilor legale n vigoare.

Dac Beneficiarul a depus o garanie financiar, conform art. 4(4) al prezentului contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de nereguli, Autoritatea Contactant va proceda la executarea garaniei financiare, fr a mai fi necesar realizarea niciunei alte formaliti.

17(5) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat nainte de efectuarea ultimei pli conform prezentului contract sau conform oricrui alt contract de finanare ncheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, Autoritatea Contractant va proceda la diminuarea sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui contract de finanare, pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea penalitilor.

n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup efectuarea ultimei trane de plat aferent prezentului contract i debitul nu poate fi recuperat n totalitate prin diminuarea sumei aferent oricrui alt Contract de Finanare ncheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, Autoritatea Contractant va sesiza instituia competent n domeniu, n vederea declanrii executrii silite, conform prevederilor legislaiei naionale in vigoare

17(6) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului.

Articolul 18 - For major

18(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat, independent de voina prilor contractante, intervenit dup data semnrii contractului, care impiedic executarea contractului i care exonereaza de rspundere partea care o invoc.

Pot constitui cauze de for major calamitile naturale cum ar fi: cutremure, inundaii, alunecri de teren, razboi, revolutie, embargou etc.

Nu constituie for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia dintre pri

18(2) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia i este obligat s-i comunice data ncetrii cazului de fora major, n termen de 5 zile, i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.

18(3) Dac prile nu procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care o invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea Contractant.

18(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia.

18(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului contract pe o perioad mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinrii acestuia.

Articolul 19 Legea aplicabil i dispoziii finale

19(1) Prezentul Contract de Finanare este guvernat de legea romna.

19(2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar, survenit din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea interesat se va adresa instantelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului administrativ.

Raport progres tip

Nr. . /

RAPORTUL DE PROGRES*

1. Numrul raportului de progres:.

2. Perioada de referin: ././. - .//

3. Date identificare Beneficiar:

Beneficiar:

Adresa:

Cod RO (APIA):

CUI/ Cod fiscal:

Reprezentant Legal:

4. Detalii despre proiect:

Nr. Contract de Finanare:

Titlu proiect:

Localizarea geografic a proiectului: (regiune jude, localitate)

5.Stadiul proiectului:

Se va completa cu prezentarea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menionm faptul c, raportul de progres este cerut (semestrial), chiar dac n perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici o cheltuial.

5.1. Stadiul achiziiilor:

Nr. crt.

Obiectul contractului pentru realizarea proiectului

Valoarea estimat

(Lei)

Procedura de achiziie

aplicat

Data estimat pentru nceperea procedurii

Data estimat pentru finalizarea procedurii

Stadiul aplicrii procedurii de achiziie

5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului

Activitate

Perioada de desfurare a activitii

Stadiul fizic de realizare a activitilor la momentul raportrii

Gradul de realizare a activitilor ca procent corespunztor perioadei de raportare

Observaii

1.

luna_______an

2.

luna_______an

3.

luna_______an

5.3. Rezultatele obinute pn la momentul raportrii

5.4. Rezultatele estimate pentru perioada urmtoare

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)

5.6. Modificri fa de contractul de finanare operate la nivelul proiectului (dac este cazul)

6.Indicatori de rezultat:

Indicator

Indicatorul stabilit n contractul de finanare

Indicatorul obinut pn la data raportrii

Stadiul de progres %

6=(5)/(3)*100

Rezultate

(1)

UM

(2)

Cantitate

(3)

UM

(4)

Cantitate

(5)

(6)

Semntura /Data/tampila

Reprezentant Legal

Not:

1. att pentru achiziii simple ct i pentru achiziii care prevd construcii montaj Raportul de progres se depune la OJPDRP-SVCF.

2. pentru achiziiile care se supun procedurii de achizie public Raportul de progres se depune la CRPDRP SVT.

*Disponibil pe site-ul www.apdrp.ro

C1.1 ANEXA II

PANOURI, PLCUE I AUTOCOLANTE INFORMATIVE

PRIVIND FINANAREA PROIECTELOR PRIN PNDR

Elementele de identitate vizual ale proiectului, reprezentate de panouri, plcue i autocolante informative, trebuie s asigure transparena necesar privind alocarea i utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de ctre Uniunea European i Guvernul Romniei n cazul proiectelor care au fost aprobate pentru finanare prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007 2013 (PNDR). De asemenea, trebuie s furnizeze informaii clare privind beneficiarul, denumirea investiiei finanate, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractant, proiectantul i executantul proiectului.

Elementele de identitate vizual ale proiectului vor fi afiate pe ntreaga perioad de realizare a investiiei finanate prin PNDR precum i pentru o perioad obligatorie de minim 5 ani de la data semnrii Contractului de finanare, majorat corespunztor cu prelungirea duratei de execuie a Contractului de finanare peste termenul de 36 de luni, aprobat prin acte adiionale i vor respecta caracteristicile tehnice de mai jos.

PANOURI INFORMATIVE

Panourile informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenei alocrii fondurilor europene pentru proiectele a cror valoare total eligibil este mai mare de 500.000 de euro.

Panourile informative vor fi realizate de ctre beneficiarul contractului de finanare prin PNDR i vor fi amplasate n imediata vecintate a spaiului n care se implementeaz proiectul, astfel nct s se asigure urmtoarele:

1. vizibilitatea optim a panoului;

2. respectarea normelor specifice circulaiei pe drumuri publice;

3. n cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale, vor fi amplasate minim 2 panouri informative astfel nct s fie marcat clar zona n care se desfoar investiia respectiv;

Panourile informative vor fi de tip outdoor amplasate la sol, la o nlime recomandat de 150 cm fa de nivelul solului, vor fi realizate din tabl sau PVC i vor respecta urmtoarele dimensiuni: nlime 150 cm; lime 200 cm.

Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:

n partea stnga sus, stema Romniei avnd deasupra textul GUVERNUL ROMNIEI, font Arial, bold, majuscule, 54 px. Stema Romniei va avea dimensiunile : 29 x L: 20 cm;

n partea dreapta sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul UNIUNEA EUROPEAN, font Arial, bold, majuscule, 54 px. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: : 19 x L: 29 cm;

n partea superioar, n mijloc, urmtoarele texte:

Programul Naional de Dezvoltare Rural i 2007 2013 font ArialArial, bold, majuscule, 140 px i 120 px;

Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin i Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i Planul European de Redresare Economic font ArialArial, bold, 110 px i 80 px;

caseta I stnga va conine urmtoarele informaii:

Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural i denumirea proiectului font CalibriCalibri, 100 px i 130 px;

Textul Beneficiar i denumirea beneficiarului font Calibri, 90 px i 100 px;

Textul Valoarea total eligibil a proiectului i menionarea valorii respective font Calibri, 90 px i 100 px;

Textele din care, Finanare public i Cofinanare privat cu meniunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv font Calibri, italic, 100;

caseta II dreapta sus va conine urmtoarele informaii:

Textele Autoritatea Contractant, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Agenia de Pli pentru Dezoltare Rural i Pescuit font Calibri, bold, 100 px i 115 px;

Sigla APDRP dimensiuni de : 18,5 x L: 17 cm;

caseta III dreapta jos va conine urmtoarele informaii:

Textele Proiectant cu meniunea denumirii proiectantului, Executant cu meniunea denumirii executantului, Demarare cu meniunea datei la care a fost demarat implementarea proiectului i Finalizare cu meniunea datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului font Calibri, 100;

n cazul n care proiectul este finanat prin Axa IV LEADER a PNDR, se va meniona ntr-o caset pe panou, ntre casetele II i III, urmtoarele:

1. textul Proiect finanat prin AXA IV - LEADER a PNDR 2007 2013;

2. sigla LEADER, aliniat la dreapta.

Panoul informativ trebuie realizat n policromie (color), cu fundal alb, caracterele textelor negre (cu excepia denumirii Guvernului Romniei i a Uniunii Europene care vor fi albastre i a textelor din caseta I, care vor fi albe). Caseta I va avea fundal albastru. Marginea exterioar de siguran va fi de 5 cm ntre limita exterioar a panoului i elemente de coninut ale acestuia.

De asemenea, pentru a evita disproporile se recomand ca panourile s fie executate conform modelului prezentat n fomat electronic editabil (.ai) i n format de prezentare (.jpg) pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro, n domeniul Informaii utile, seciunea Elemente de Identitate Vizual.

PLCUELE INFORMATIVE

Plcuele informative vor fi utilizate pentru asigurarea transparenei alocrii fondurilor europene pentru proiectele a cror valoare total eligibil este mai mare de 50.000 de euro.

Plcuele informative vor fi realizate de ctre beneficiarul contractului de finanare prin PNDR i vor fi amplasate pe suprafaa exterioar a obiectului finanrii prin PNDR, astfel nct s se asigure vizibilitatea optim a plcuei.

Plcuele informative vor fi realizate din tabl sau PVC i vor respecta urmtoarele dimensiuni: nlime: 50 cm; lime: 70 cm.

Elementele de informare afiate pe plcu vor fi urmtoarele:

n partea stnga sus, stema Romniei avnd deasupra textul GUVERNUL ROMNIEI, Arial, bold, majuscule, 18. Stema Romniei va avea dimensiunile : 10 x L: 7 cm;

n partea dreapt sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul UNIUNEA EUROPEAN, Arial, bold, majuscule, 18. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: : 7 x L: 10 cm.

n partea superioar, n mijloc, urmtoarele texte:

Programul Naional de Dezvoltare Rural i 2007 2013 font Arial, bold, majuscule, 48 px;

Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin i Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i Planul European de Redresare Economic font Arial, bold, 36 px i 24 px;

caseta I stnga va conine urmtoarele informatii:

Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural i denumirea proiectului font Calibri, 45 px;

Textul Beneficiar i denumirea beneficiarului font Calibri, 30;

Textul Valoarea total eligibil a proiectului i menionarea valorii respective font Calibri, 30 px;

Textele din care, Finanare public i Cofinanare privat cu meniunea fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR pentru proiectul respectiv font Calibri, italic, 30 px;

caseta II dreapta sus va conine urmtoarele informaii:

Textele Autoritatea Contractant, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Agenia de Pli pentru Dezoltare Rural i Pescuit font Calibri, bold, 30 px i 36 px;

Sigla APDRP dimensiuni de : 5,7 X L: 5,3 cm;

caseta III dreapta jos va conine urmtoarele informaii:

Textele Proiectant cu meniunea denumirii proiectantului, Executant cu meniunea denumirii executantului, Demarare cu meniunea datei la care a fost demarat implementarea proiectului i Finalizare cu meniunea datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului font Calibri, 30 px;

n cazul n care proiectul este finanat prin Axa IV LEADER a PNDR, se va meniona ntr-o caset pe plcu, ntre casetele II i III, urmtoarele:

1. textul Proiect finanat prin AXA IV - LEADER a PNDR 2007 2013;

2. sigla LEADER, aliniat la dreapta.

Plcua informativ trebuie realizat n policromie (color), cu fundal alb, caracterele textelor negre (cu excepia denumirii Guvernului Romniei i a Uniunii Europene care vor fi albastre i a textelor din caseta I, care vor fi albe). Caseta I va avea fundal albastru. Marginea exterioar de siguran va fi de 2,5 cm ntre limita exterioar a plcuei i elemente de coninut ale acestuia.

De asemenea, pentru a evita disproporile se recomand ca plcuele s fie executate conform modelului prezentat n fomat electronic editabil (.ai) i n format de prezentare (.jpg) pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro, n domeniul Informaii utile, seciunea Elemente de Identitate Vizual.

AUTOCOLANTE INFORMATIVE

Textul autocolantului informativ privind cofinanarea proiectelor cu participarea Uniunii Europene va fi afiat pe fiecare utilaje, instalaii sau alte achiziii mobile finanate prin PNDR, n zone de vizibiliate maxim. Se vor utiliza mai multe autocolante dac obiectul este de dimensiuni mai mari de 2 m n acest caz autocolantele se vor aplica pe mai multe fee ale obiectului sau n pri opuse, astfel nct s asigure vizibilitatea optim.

Autocolantul informativ va respecta urmtoarele dimensiuni: nlime: 15 cm; Lime: 21 cm (format A5 landscape).

Elementele de informare afiate n autocolant vor fi urmtoarele:

n partea stnga sus, stema Romniei avnd deasupra textul GUVERNUL ROMNIEI, Arial, bold, majuscule, 8. Stema Romniei va avea dimensiunile de : 3,6 x L: 2,5 cm.

n partea dreapta sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul UNIUNEA EUROPEAN, Arial, bold, majuscule, 8. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: : 2,3 x L: 3,4 cm

n partea superioar, n mijloc, urmtoarele texte:

Programul Naional de Dezvoltare Rural i 2007 2013 font Arial, bold, majuscule, 15 px i 13 px;

Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin i Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i Planul European de Redresare Economic font Arial, bold, 10,5 px i 8 px;

caseta I stnga va conine urmtoarele informatii:

Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural i denumirea proiectului font Calibri, 12 px i 20 px;

Textul Beneficiar i denumirea beneficiarului font Calibri, 10 px i 20 px;

Textul Valoarea total eligibil a proiectului i menionarea valorii respective font Calibri, 10 px i 15 px;

Textul Contractat la cu meniunea datei la care a fost ncheiat contractul de finanare a proiectului font Calibri, 10 px i 15 px;

Textul Finalizat la cu meniunea datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului font Calibri, 10 px i 15 px;

caseta II dreapta va contine urmtoarele informaii:

Textele Autoritatea Contractant, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Agenia de Pli pentru Dezoltare Rural i Pescuit font Calibri, bold, 10 px, 12 px i 14 px;

Sigla APDRP dimensiuni de : 3 X L: 2,8 cm;

n cazul n care proiectul este finanat prin Axa IV LEADER a PNDR, se va meniona ntr-o caset pe autocolant, imediat sub caseta II, urmtoarele:

1. textul Proiect finanat prin AXA IV - LEADER a PNDR 2007 2013;

2. sigla LEADER, aliniat la dreapta.

Autocolantul informativ trebuie realizat n policromie (color), cu fundal alb, caracterele textelor negre (cu excepia denumirii Guvernului Romniei i a Uniunii Europene care vor fi albastre i a textelor din caseta I, care vor fi albe). Caseta I va avea fundal albastru. Marginea exterioar de siguran va fi de 0,5 cm ntre limita exterioar a autocolantului i elemente de coninut ale acestuia.

De asemenea, pentru a evita disproporile se recomand ca autocolantele s fie executate conform modelului prezentat n fomat electronic editabil (.ai) i n format de prezentare (.jpg) pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro, n domeniul Informaii utile, seciunea Elemente de Identitate Vizual.

INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;

PERE - Planul European de Redresare Economica;

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila cu implementarea tehnica si financiara a PNDR;

CE Comisia Europeana

PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala

MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala a APDRP

OJPDRP Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a APDRP

OJPDRP-CA - OJPDRP-Compartimentul Achizitii

CRPDRP-SA CRPDRP-Serviciul Achizitii

2. SCOP

Prezenta instructiune descrie etapele de urmat de catre beneficiarii privati ai PNDR pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari cu fonduri din FEADR sau PERE.

3.Domeniu de aplicare

In vederea achizitionarii de servicii, bunuri sau lucrari, beneficiarii privati ai PNDR cu fonduri din FEADR sau PERE au posibilitatea de a opta pentru una din variantele de mai jos:

1. Procedurile de achizitii se vor desfasura fie prin aplicarea prezentelor instructiuni;

2. Procedurile de achizitii se vor desfasura fie prin aplicarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

In acest caz beneficiarii privati vor respecta cerintele APDRP impuse prin "Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR" (volumul 1 al Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR M01-06) si vor aplica procedurile de licitatie prin cerere de oferta, licitatie deschisa etc. in functie de pragurile valorice impuse prin legislatia nationala, respectand conditiile de publicare a invitatiilor sau anunturilor de participare in SEAP, termenele limita de depunere a ofertelor, modalitatea de evaluare a ofertelor, de semnare a contractelor, de solutionare a contestatiilor si toate celelalte prevederi din OUG nr. 34/2006 si HG 925/2006 (Norme de aplicare) cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa semnarea contractelor de finantare si inaintea organizarii primei licitatii de achizitii, beneficiarii privati care doresc sa aplice legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice vor solicita APDRP aprobarea unui act aditional pentru inlocuirea Anexei IV cu "Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR".

Beneficiarii privati care intra sub incidenta articolului nr. 9 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, iar contractele de finantare se vor incheia avand ca Anexa IV Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

In cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai PNDR a legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, acestia vor depune documentatia de achizitii pentru verificare si avizare numai la Serviciile Achizitii din cadrul CRPDRP.

Este necesar ca in cadrul proiectelor PNDR, componentele care se finanteaza prin PERE sa fie evidentiate separat, avand alocare financiara distincta. Achizitiile de servicii/bunuri/lucrari finantate prin PERE vor fi licitate pe loturi distincte pentru care se vor incheia contracte de achizitie separate de restul loturilor finantate prin FEADR, cu precizarea ca procedura aplicata se va alege in functie de valoarea cumulata a tuturor loturilor finantate prin FEADR si PERE. Personalul desemnat cu atributii in achizitii din cadrul OJPDRP-CA va intocmi fise de avizare distincte pentru componentele care se finanteaza prin PERE.

4. DESCRIEREA ACTIVITATII

4.1. Proceduri de ACHIZITIE

4.1.1. Selectia de oferte

Contracte > 15.000 EURO, fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.apdrp.ro a unei invitatii de participare si a dosarului cererii de oferte si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ. Invitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari - iesiri al beneficiarului privat.

Aditional, beneficiarul privat are dreptul de a transmite invitatii de participare in mod direct agentilor economici (in ziua publicarii pe site-ul www.apdrp.ro), in vederea asigurarii unui grad de competitie adecvat.

Termenul limita de depunere a ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul www.apdpr.ro.

4.1.2. O singura oferta

Contracte ( 15.000 EURO, fara TVA, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta. In acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul si Anexa 4 Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.

Este interzisa divizarea achizitiilor de acelas tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste 15.000 de EURO, fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte.

Initierea procedurilor de achizitie se face prin invitatia de participare formular Anexa 2 care trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale:

- Denumirea beneficiarului privat

- Cod unic de inregistrare (cu exceptia persoanelor fizice)

- Adresa

- Telefon/fax/e-mail

- Denumire invitatie se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile

- Criteriul de selectie este pretul cel mai mic.

- Ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in certificatul ORC/institutii echivalente pentru furnizorii externi, care raspunde cererii de oferte

- Tip contract (servicii, bunuri sau lucrari)

- Termenul limita de depunere a ofertelor

- Adresa la care se trimit ofertele

- Data si ora deschiderii ofertelor

- Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila)

Sunt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele:

Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):

1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia).

2. Proiectare si inginerie (SF / PTH + DDE + Documentatii pentru avize acorduri si autorizatii + expertiza tehnica + audit energetic/ Verificare tehnica)

3. Consultanta (consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare / Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie)

4. Asistenta tehnica (AT din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectului / Diriginte de santier).

Lucrari de acelasi tip:

1. Cap. 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1.1 + 6.2 Executie de lucrari.

2. Cap. 2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.

Bunuri de acelasi tip:

1. Cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice.

2. Cap. 4.5 Dotari.

3. Cap. 4.6 Active necorporale (ex programe software)

Tipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau bunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata.

4.2. PREVEDERI GENERALE

Cofinantarea din fonduri publice in cadrul PNDR se acorda pentru toate contractele de achizitii lucrari, bunuri si servicii, ncheiate de beneficiarii privati care ndeplinesc urmatoarele conditii:

Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut cel putin 3 oferte conforme in cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte.

Obiectul contractului de achizitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste parametrii de performanta - productivitate prevazuti in documentatia tehnica si financiara a proiectului.

Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din punct de vedere al performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de oferte, al obiectului acestora si din punct de vedere financiar si sunt transmise de catre operatori economici reali si care indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre expertii evaluatori.

Se considera ca procedura de selectie de oferte este respectata in situatia in care se prezinta cel putin 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar.

Ofertele financiare cu valoarea (eligibila si neeligibila) mai mare dect valoarea (eligibila si neeligibila) supusa licitatiei se resping de comisiile de evaluare si sunt declarate neconforme.

Ofertele trebuie sa se incadreze in valoarea licitata (atat eligibila cat si neligibila) corespunzatoare din bugetul indicativ.

Serviciile/bunurile/lucrarile care se compun din cheltuieli eligibile plus neeligibile si sunt inseparabile se supun procedurilor de achizitii conform prezentului manual.

In cazul in care procedura de achizitie este neavizata de catre OJPDRP CA/CRPDRP-SA, cu recomandarea de solicitare de clarificari/informatii suplimentare, beneficiarul privat este obligat sa prezinte respectivele clarificari/informatii suplimentare in termen de 10 zile lucratoare cu exceptia cazului in care s-a solicitat prelungirea termenului de depunere a dosarelor de achizitii. In caz contrar dosarul va fi respins de catre OJPDRP CA iar beneficiarul privat va depune un nou dosar complet in vederea primirii avizului favoarbil.

Ofertantii trebuie sa nu se afle intr-o situatie care intra sub incidenta conflictului de interese.

La verificarea dosarului de catre reprezentantul legal/comisia de evaluare numita de catre beneficiar privat se va solicita certificatul ORC in original sau copie legalizata pentru toate firmele participante la licitatie. In cazul in care ofertantul nu prezinta certificatul ORC solicitat oferta respectiva va fi declarata neconforma. Certificatele ORC sau cele echivalente pentru furnizorii externi se vor prezenta atat pentru firmele ofertante cat si pentru subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice).

Beneficiarul privat poate primi o suma in avans reprezentand un procent maxim asa cu este precizat in legislatia in vigoare, din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile din bugetul indicativ. Avansul poate fi acordat dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP a procedurii de achizitii prioritar majoritara - de exemplu in cazul proiectelor care prevad constructii dupa avizarea achizitiei de lucrari sau in cazul proiectelor pentru achizitii de bunuri (bunuri si lucrari) dupa primirea avizarii a cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului. Acest fapt va fi mentionat in scris in Fisa de avizare a dosarelor de achizitii de catre expertul 1 care o intocmeste si reconfirmat expertul 2 CA-OJPDRP in cererea de plata pentru avans.

4.3.DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI DE ACHIZITII

Dosarul de achizitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata. Dosarul de achizitii se intocmeste in 3 exemplare, 1 exemplar original, cu documente in original ramane la beneficiarul privat, 1 exemplar pe suport de hartie si 1 exemplar in format electronic pe CD (copii conforme cu originalul) care se depun la OJPDRP. Dosarul de achizitii 1 exemplar pe suport de hartie si 1 exemplar in format electronic pe CD va fi depus la OJPDRP fiecare exemplar avnd:

Numele beneficiarului privat;

Titlul proiectului;

Tipul de achizitie si procedura aplicata.

Conformitatea dintre cele doua exemplare (cel pe suport de hartie si cel in format electronic pe CD) ale dosarului de achizitii se certifica de catre beneficiarul privat prin Declaratia de conformitate formular Anexa 6.

Depunerea de catre beneficiarul privat a dosarului de achizitii la OJPDRP in vederea verificarii si avizarii se face in doua etape:

Etapa 1: Beneficiarul privat depune la OJPDRP-CA Invitatia de participare si dosarul cererii de oferte pe suport de hartie si in format electronic pe CD (punctele 1, 2 si 11 de mai jos).

In acest sens beneficiarul privat va descarca Invitatia de participare de pe site-ul www.apdrp.ro , o va completa si o va copia pe CD. Totodata invitatia completata va fi printata, semnata de reprezentantul legal si scanata in format ".pdf."

Atat Invitatia descarcata de pe site cat si Invitatia scanata si dosarul cererii de oferte scanat in format ".pdf" vor fi copiate pe CD-ul care se va depune la OJPDRP CA. OJPDRP-CA verifica si avizeaza Invitatia de participare si dosarul cererii de oferte pe care le publica pe site-ul www.apdrp.ro. In Invitatia de participare beneficiarul privat va preciza data limita de depunere a ofertelor luand in considerare termenul limita de depunere a ofertelor de minim 10 zile lucratoare procedurale + termenul de verificare si avizare de minim 5 zile lucratoare.

Etapa 2: Beneficiarul privat depune la OJPDRP Anuntul de adjudecare, Raportul de selectie si Contractul insotite de anexele acestora pe suport de hartie si in format electronic pe CD (punctele 3 - 12 de mai jos). Acestea vor fi prezentate pe CD in format "*.pdf". OJPDRP-CA verifica si avizeaza Raportul de selectie si contractul. Pentru completarea Anuntului de adjudecare beneficiarul privat va proceda identic ca pentru Invitatia de participare. Anuntul de adjudecare va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro de catre OJPDRP-CA.

Termenul de verificare si avizare pentru fiecare etapa este de 5 zile lucratoare.

Pentru procedura de selectie de oferte dosarul de achizitii trebuie sa contina urmatoarele:

1. Invitatia de participare Anexa 2 care se publica pe site-ul www.apdrp.ro.

2. Dosarul cererii de oferta.

3. Decizia de numire a comisiei de evaluare.

4. Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei de evaluare la data deschiderii ofertelor (Anexa 3).

5. Raportul de selectie.

6. Hotararea / Decizia de aprobare a Raportului de selectie

7. Notificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori (inclusiv dovada transmiterii).

8. Contractul cu oferta tehnica si financiara si celelalte oferte necastigatoare.

9. Anexa 4 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.

10. Anexa 5 Declaratie privind respectarea procedurii de achizitie.

11. Anexa 6 Declaratia de conformitate.

12. Anexa 7 Anuntul de adjudecare.