18
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ADER 3.3.1: Cercetări privind menţinerea autenticităţii şi sănătăţii materialului de înmulţire pentru plantare pomicol categoriile biologice prebază, bază şi certificat prin metode biotehnologice şi fitosanitare. COORDONATOR: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni, Argeş Director proiect: Dr. ing. Catiţa PLOPA Partener 1: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa Responsabil: Dr. ing. Luminiţa ZAGRAI Partener 2: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa Responsabil: Dr. ing. Cristina MOALE Partener 3: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi Responsabil: Dr. ing. Margareta CORNEANU Partener 4: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti Responsabil: Dr. ing. Gheorghe PETRE ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ADER 3.3.1: Cercetări privind menţinerea autenticităţii şi sănătăţii

materialului de înmulţire pentru plantare pomicol categoriile biologice

prebază, bază şi certificat prin metode biotehnologice şi fitosanitare.

• COORDONATOR: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti

Mărăcineni, Argeş

Director proiect: Dr. ing. Catiţa PLOPA

• Partener 1: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa

Responsabil: Dr. ing. Luminiţa ZAGRAI

• Partener 2: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa

Responsabil: Dr. ing. Cristina MOALE

• Partener 3: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi

Responsabil: Dr. ing. Margareta CORNEANU

• Partener 4: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti

Responsabil: Dr. ing. Gheorghe PETRE

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Page 2: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

• ►OBIECTIV GENERAL PROIECT:

Consolidarea capacității privind îndeplinirea standardelor referitoare la

producerea și menținerea materialului de înmulțire pomicol.

• ►Obiective specifice proiect:

1. Derularea și asigurarea standardelor tehnico-științifice și aplicarea

acestora pentru menținerea autenticității materialului biologic pomicol;

• 2. Derularea și asigurarea standardelor tehnico-științifice și aplicarea

acestora pentru obținerea materialului pomicol de înmulțire sănătos;

• 3. Dezvoltarea și funcționarea sistemului de producere și menținere a

materialului biologic pomicol din categoriile PREBAZĂ, BAZĂ și

CERTIFICAT.

• Bugetul proiectului: 1.061.622 lei

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Page 3: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: -Asigurarea și menținerea nucleelor de material de înmulțire pomicol din categoriile biologice Prebază, Bază și Certificat

►Evaluarea stării de sănătate virală prin observații vizuale; testare

biologică pe indicatori lemnoși și indicatori ierboși gama recomandată

de standardele OEPP; testarea serologică a materialului nou și

retestarea a 1/3 din materialului menținut în plantațiile mamă existente

specii lemnoase, arbusti fructiferi și căpșun prin metode serologice

DAS/TAS–ELISA și reconfirmare unor rezultate prin metoda moleculară

RT-PCT, în fiecare perioadă de vegetație 2016, 2017, 2018.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 4: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Testare biologică în câmp

Testarea biologică pe indicatorul lemnos Luizet la

soiul de cais Olimp (foto a) și pe indicatorul GF 305

la soiul de piersic Redhaven (foto b)

Foto a Foto b

Page 5: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Testare serologică ELISA

Page 6: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Menținerea stării culturale a

materialului biologic existent

în plantațiile mamă

EVALUAREA

PREZENȚEI

PATOGENILOR DE TIP

VIRAL-PRIN TESTĂRI

VIRALE-

METODE:BIOLOGICE,

SEROLOGICE,

MOLECULARE

PLAN DE TRATAMENTE PREVENTIVE, APLICATE LA AVERTIZARE,

PENTRU COMBATEREA

PATOGENILOR ŞI DĂUNĂTORILOR

-LA NIVELUL

SUBSTRATULUI DE

CULTURĂ;

-LA NIVELUL

MATERIALULUI

BIOLOGIC;

-LA NIVELUL

INSTRUMENTARUL

UI DE LUCRU

MĂSURI DE IGIENĂ

APLICATE LA

ÎNMULȚIRE:

Rezultate scontate: -Implementarea standardelor din domeniul protecției plantelor și a legislației naționale privind producerea materialului pentru înmulțire pomicol din categorii biologice superioare.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 7: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Protocoale eficiente standardizate privind testarea virală, eliberarea de virusuri a materialului biologic pomicol

►Protocoale de înmulțire in vitro a soiurilor de prun Carpatin și

Pescăruș;

►Introducerea în procesul de devirozare a materialului biologic infectat

de la soiurile de prun Pescăruș și Carpatin în vederea introducerii în

procesul de certificare pentru obținerea plantelor PREBAZĂ;

►Introducerea în procesul de înmulțire a plantelor virus free, obținute.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 8: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

ADER 3.3.1/2015

Soiurile de prun Carpatin și Piteștean

aspect din camera de creștere-faza de multiplicare

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Page 9: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

SPECIA PRUN

Genotipul Piteștean, Carpatin

Parametrii:

-mărime explant: 0,2-0,4 mm

-mediul de cultură

diferenţiere

LF (1977) + vit. Walkey (1972) + 0,01 mg/l aib+ 0,2 mg/l GA3

-mediul de cultură

multiplicare

LF (1977)+ vit. Walkey (1972) +

+1mg/l BAP + 0,1 mg/l GA3 + 0,2 mg/l ANA

-număr optim subculturi 5

-rata de multiplicare 6/1 -număr lăstari/plantă-soiul Carpatin

5/1- număr lăstari/plantă-soiul Pescăruș

-mediul cultură înrădăcinare LF 1/2 (1962)+ vit. Walkey + 1,5 mg/l IBA + 0,01 mg/l GA3

-rata de înrădăcinare 70-80 %

PARAMETRII DE ÎNMULȚIRE IN VITRO A UNOR SOIURI

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Page 10: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

ADER 3.3.1/2015

Rezultate scontate: - Metode și proceduri de verificare a autenticității materialului obținut cât și a stabilității genetice a plantelor regenerate prin metode biotehnologice.

►Evaluarea autenticității conform descriptorilor internaționali și

stabilității genetice prin analize moleculare PCR-analize-SSR la plantele

de căpșun obținute prin metode biotehnologice și a materialului biologic

menținut:

-material de înmulțire categoria biologică PREBAZĂ produs prin culturi in

vitro: Benton, Redgauntlet, Premial, Magic, Real;

-material menținut în câmp: Benton, Redgauntlet, Premial, Magic, Real.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 11: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Obținerea materialului de înmulțire și conservarea în biodepozitar unde este cazul pentru realizarea de noi plantații mamă, la speciile cu perioadă de exploatare scurtă.

►Plantație mamă de căpșun categoria biologică PREBAZĂ, soiurile

Premial 3.000 plante, Magic 1.500 plante Red Gauntlet 800 plante, Benton

800 plante și Real 1.500 plante;

►Plantație mamă de căpșun categoria biologică BAZĂ, soiurile: Premial

18.000 plante, Magic 17.000 plante, Red Gauntlet 2.000 plante, Benton

1.500 plante, Real 1.500 plante;

►Plantație mamă zmeur categoria biologică PREBAZĂ, soiurile Opal 100

plante și Ruvi 100 plante;

►Plantații mamă mur categoria biologică PREBAZĂ, Darrow 100 plante și

Thornfree 100 plante. ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 12: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Transferul rezultatelor, prin furnizarea de material de înmulțire și plantare către producătorii înregistrați oficial pentru producerea pe scară largă a materialului pentru plantare Certificat.

►Furnizare către producători la categoria CERTIFICAT ramuri altoi la specia

măr, din soiurile Florina, Idared, Goldspur, Luca, Ionathan, Romus 3, Idared;

ramuri altoi la specia prun, din soiurile: Anna Spath, Tuleu gras, Stanley, şi

Centenar; ramuri altoi la specia păr, din soiurile: Williams, Curé, Beure Bosc;

ramuri altoi la specia vişin, din soiul Morela Neagră; ramuri altoi la specia cireş,

din soiurile: Van şi Germersorf.

►Furnizare către producători la categoria BAZĂ, portaltoi măr MM 106;

►Furnizare către producători – specia mur, soiul Thornfree, categoria biologică

BAZĂ;

►Furnizare către producători – specia căpșun, soiul Premial, categoria

biologică CERTIFICAT;

►Furnizare către producători la categoria CERTIFICAT pomi specia măr, prun;

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 13: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Diseminare rezultate

►,,Ghid privind patogenii cu importanță economică pentru

materialul săditor pomicol”;

► ,,Soiuri de pomi și arbuști fructiferi admise la înmulțire în România în

2018”.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 14: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Diseminare rezultate la manifestări științifice:-în străinătate:

►The resistance of apricot genotypes to the attack of certain pathogens in Romania, 3rd

International Symposium on Horticulture in Europe Chania-Grecia, 17 – 21 octombrie 2016,

(în curs de publicare in Acta Horticulturae);

►The analysis of the viral status for the PPV, PDV and PNSRV viruses in peach tree and

nectarine tree mother plants, basic biological category at RSFG Constanța, IX International

Peach Symposium” la București în perioada 2- 6 iulie 2017, (în curs de publicare in Acta

Horticulturae);

►Viral status of plum mother plantations in three important centers from Romania, (în curs

de publicare în Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact

and Applied Sciences);

►Plum germplasm resources and breeding in Romania, (în curs de publicare în

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied

Sciences);

►Orchard performance of some plum cultivars grafted on different rootstocks, (în curs de

publicare în Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and

Applied Sciences).

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 15: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Diseminare rezultate la manifestări științifice:-în țară:

►Plum pox virus elimination from some plum cultivars by in vitro culture, FRUIT

GROWING RESEARCH, vol. XXXII, ISSN 2286 – 0304;

►Evaluation of the viral status of the Base and Certificate category mother

plantations of the main stone species in the Argeş area, FRUIT GROWING

RESEARCH, vol. XXXIII, ISSN 2286 – 0304;

► Evaluation of the viral status for main viruses, to apricot mother plants,

mentained at RSFG Constanţa, FRUIT GROWING RESEARCH, vol XXXIV, ISSN

2286 – 0304;

►Conservarea materialului de înmulțire din categoriile biologice superioare la

speciile prun și cireș, la SCDP Bistrita - rezultate ADER 331/2015. Buletin

Documentar Informativ Horticol nr. 38: 8-9.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 16: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Diseminare rezultate: workshopuri, mese rotunde, întâlniri cu pepinieristii, pomicultorii, etc.

► 29.11.2016, întâlnirie cu tematică ,,Aplicarea noii legislații europene privind materialul de

înmulțire și plantare fructifer de la 1 ianuarie 2017; PNDR – submăsura 4.1a, oportunitate

pentru modernizarea pepinierelor pomicole din România”, eveniment organizat de:

Academia de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu Șișești”, Asociația

Amelioratorilor, Producătorilor și Comercianților de Sămânță și Material Săditor din

România și Institutul fe Cercetare-dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-mărăcineni. Au fost

prezenți alături de specialiști din cadrul instituțiilor organizatoare și reprezentanți ai MADR,

ITCSMS, AFIR, Autoritatea Națională Fitosanitară, ISTIS, pepinieriști privați, stațiuni de

cercetare pomicolă, universități, AGERPRES, etc;

►17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și

dăunătorilor la pomii fructiferi” organizat de P 2 - SCDP Constanța și Summit Agro

România. Participanți: reprezentanţi ai Direcției Agricole Județene Constanţa, cadre

didactice de la Universitatea Ovidius din Constanța, reprezentanți de la ITCSMS Constanța,

fermieri și pomicultori privați din județele Tulcea, Ialomița, Brăila, precum şi pomiculturi din

zonă.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 17: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Rezultate scontate: Diseminare rezultate: workshopuri, mese rotunde, întâlniri cu pepinieristii, pomicultorii, etc.

►16.07.2018, în cadrul Programului de Activității Științifice și Transfer Tehnologic, a avut loc

evenimentul ”Promovarea soiurilor de cais și piersic. Expoziție cu degustare” organizat de

SCDP Constanța în parteneriat cu SUMMIT AGRO România. Participanți: Institutul de

Cercetare –Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, reprezentanţi ai Direcției

Agricole Județene Constanţa, cadre didactice de la Universitatea Ovidius din Constanța și

Colegiul Agricol Poarta Albă, pepinieriști/pomicultori privați din județele Tulcea, Ialomița,

Brăila, precum şi pomiculturi din zonă;

►06.06.2018, workshop cu tema: „Proiecte prin Program ADER 2015-2018 în derulare la

SCDP Iaşi”. Participanți: cadre didactice şi studenţi de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară Iaşi, fermieri și pomicultori amatori din județul Iaşi.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

Rezultate

obținute

Page 18: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE · 17.03.2017, Workshop „Cercetarea pomicolă în sprijinul fermierilor- Combaterea bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi”

Procesul de producere și menținere a materialului de înmulțire pomicol,

reprezintă o activitate continuă.

Pentru a răspunde cerințelor din legislația actuală este necesară

finanțarea corespunzătoare a centrelor de menținere a materialului

autentic și sănătos cât și susţinerea financiară a activității de testare și

de producere a materialului de înmulţire şi plantare fructifer produs din

plante mamă Prebază, Bază şi Certificat sau din material CAC, conform

noii legislații ORD. 784/2016.

ADER 3.3.1 / 2015 - 2018

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI