of 22 /22
Potpore u ribarstvu poticanje sinergije dodjele potpore ribarskom sektoru između Države i regionalne samouprave Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

  • Upload
    marlow

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Potpore u ribarstvu – poticanje sinergije dodjele potpore ribarskom sektoru između Države i regionalne samouprave. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Potpore u ribarstvu - 2009. godina. Strukturne potpora ribarstvu Potpore ribarskim zadrugama Otkup povlastica - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Page 1: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore u ribarstvu – poticanje sinergije dodjele potpore ribarskom sektoru

između Države i regionalne samouprave

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Page 2: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore u ribarstvu- 2009. godina

Strukturne potpora ribarstvu Potpore ribarskim zadrugama Otkup povlastica Održavanje eko sustava ribnjaka

Tržišna kompenzacija u ribarstvu Model poticanja proizvodnje

Page 3: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore u ribarstvu- 2010. godina

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvuZakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (“Narodne novine”, br. 153/09 i 127/10)

Prilagodba ribarske flote, Razvoj akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama,

prerade i marketinga proizvoda ribarstva, Projekti od zajedničkog interesa, Održivi razvitak područja i zajednica koje ovise o ribarstvu

Potpore ribarskim zadrugama Otkup povlastica Održavanje eko sustava ribnjaka

Tržišna kompenzacija u ribarstvu Model poticanja proizvodnje

Page 4: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Redni broj

MODEL UKUPNO (kn)

1.

Strukturna potpora ribarstvu

Sufinanciranje kupnje opreme, alata, pogonskih strojeva i brodova

13.784.338,96

2.Sufinanciranje promatrača na uzgajalištima tuna

466.132,68

3. Sufinanciranje obaveznog pregleda plovila 27.032,00

4.Sufinanciranje dodatnog osiguranja ribarskih plovila

590.128,14

5.Sufinanciranje kupnje opreme i modernizacija i adaptacija pastrvskih uzgajališta

2.486.006,83

6. Osnivanje i razvoj ribarskih zadruga 6.976.927,50

7. Otkup povlastica 891.000,00

8. Uzgojno selekcijski rad u akvakulturi 870.000,00

9. Tržišna kompenzacija 13.217.248,38

10. Model kapitalnih ulaganja 6.079.000,00

11. Model poticaja proizvodnje 65.000.000,00

UKUPNO 110.387.814,49

Potpore ribarskom sektoru – 2009. godina

Page 5: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore ribarskom sektoru – 2010. godina

PotporaIznos (kn)

1. Otkup povlastica za obavljanje tunolova i troškovi kupnje 4.500.000,00

2.Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje u okviru strukturne

podrške ribarstvu kroz: „Potporu u segmentu ulova male plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna"

7.563.391,76

3.

Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje u okviru strukturne podrške ribarstvu kroz: „Sufinanciranje troškova kupnje opreme, alata, pogonskih strojeva i plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru"

5.263.906,14

4.Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje u okviru strukturne

podrške ribarstvu kroz: „Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača"

1.422.640,00

5.Natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje u okviru strukturne

podrške ribarstvu kroz potpore razvoju akvakulture   3.180.023,94

6. Osnivanje i razvoj ribarskih zadruga 7.413.060,65

7. Tržišna kompenzacija 24.146.759,83

8. Model poticaja proizvodnje 65.000.000,00

9. Izdane Odluke sukladno modelu kapitalnih ulaganja 21.000.000,00

UKUPNO139.489.78

2,32

Page 6: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Vrsta potpore Godina  

Strukturna potpora ribarstvu

2009.Iznos (kn)

17.264.689,37

Broj korisnika 265

2010.Iznos (kn)

17.356.373,69

Broj korisnika 298

Potpora ribarskim zadrugama

2009.Iznos (kn) 6.976.927,19

Broj korisnika 13

2010.Iznos (kn) 7.464.605,20

Broj korisnika 11

Tržišna kompenzacija

2009.Iznos (kn)

13.217.248,38

Broj korisnika 758

2010.Iznos (kn)

24.146.759,83

Broj korisnika 620

Eko održanje ribnjaka

2009.Iznos (kn)

10.788.692,98

Broj korisnika 16

2010.Iznos (kn)

13.583.109,61

Broj korisnika 18

UKUPNO

2009.Iznos (kn)

48.247.557,92

Broj korisnika 1.052

2010.Iznos (kn)

62.550.848,33

Broj korisnika 947

Page 7: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

ŽUPANIJA

UKUPNO

2009. 2010.

Iznos (kn)Broj

korisnikaIznos (kn)

Broj korisni

ka

ISTARSKA 10.186.494,87 313 13.250.690,92 281

PRIMORSKO-GORANSKA 7.174.611,74 207 7.873.524,37 158

LIČKO-SENJSKA 91.713,19 2 0,00 0

ZADARSKA 5.239.456,27 103 10.954.276,32 142

ŠIBENSKO-KNINSKA 4.553.427,13 134 3.854.144,02 77

SPLITSKO-DALMATINSKA 8.169.800,08 257 10.658.903,71 238

DUBRAVAČKO-NERETVANSKA 257.354,83 16 979.197,90 27

GRAD ZAGREB 924.248,73 2 59.963,80 2

KARLOVAČKA 861.758,10 2 483.726,58 2

OSJEČKO BARANJSKA 1.184.677,00 2 3.973.627,70 4

ZAGREBAČKA 2.084.394,00 3 2.725.086,05 3

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 14.461,98 1 20.469,26 1

VIROVITIČKO-PODRAVSKA 1.059.500,00 1 1.492.490,00 1

BRODSKO-POSAVSKA 1.014.000,00 1 1.892.945,38 2

POŽEŠKO-SLAVONSKA 1.097.850,00 3 38.208,12 1

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 0,00 0 6.331,37 1

MEĐIMURSKA 0,00 0 2.208,00 1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 4.333.810,00 5 4.285.054,82 6

UKUPNO 48.247.557,92 1.05262.550.848,3

3 947

Page 8: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

2009

2010.

Potpore u ribarstvu- iznosi (kn) po županijama

Page 9: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore u ribarstvu- broj korisnika po županijama

0

50

100

150

200

250

300

350

2009

2010.

Page 10: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore u ribarstvu - 2011. godina

Potpora koćarskom ribolovu (4.400.000,00) Potpora u segmentu gospodarskog ribolova na

moru - sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva)

Potpora u segmentu akvakulture Potpora u segmentu prerade proizvoda

ribarstva Potpora ribarskim zadrugama Odluka o jednokratnoj pomoći plivaričarskom

ribolovu Odluka o pokrivanju dijela cijene plavog

diesela

Page 11: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Ciljevi strukturne politike

Omogućavanje gospodarske, ekološke i socijalne održivosti cjelokupnog sektora ribarstva kroz provođenje i financiranje mjera sukladno strateškim dokumentima i posebnim zakonima o upravljanju živim bogatstvima mora i slatkih voda, koje uključuje i istraživanje u području ribarstva,

Omogućavanje primjerenoga životnog standarda svih subjekata u ribarstvu, kako u dijelu primarne proizvodnje tako i u dijelu dodavanja vrijednosti i preradi proizvoda ribarstva,

Omogućavanje postizanja održive ravnoteže između raspoloživih resursa i ribolovnog kapaciteta,

Jačanje konkurentnosti sektora, Poticanje jednake zastupljenosti i jednakosti spolova

u sektoru

Page 12: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Načela strukturne politike

Načela upotpunjavanja, dosljednosti i usklađenosti, i to na način da:

Omogućavaju pomoć koja upotpunjuje nacionalna, regionalna i lokalna djelovanja, integrirajući ih pritom s općim principima razvoja,

Moraju biti u skladu i dosljedna s politikom, prioritetima i aktivnostima kako sektora ribarstva tako i drugih vezanih sektora,

Moraju biti u skladu sa strukturnim mjerama namijenjenim ruralnom razvoju, regionalnom razvoju, socio-ekonomskoj koheziji i drugim financijskim instrumentima.

Page 13: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore od strane lokalne i regionalne samouprave

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvutržišta u ribarstvu (“Narodne novine”, br. 153/09 i 127/10)

Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 145/10)

Page 14: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore od lokalne i regionalne samouprave

Dodjela potpore u okviru razvojnih programa jedinica lokalne i regionalne samouprave i u skladu sa Zakonom o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu financirati mjere koje se temelje na cijeni, količini, jedinici proizvodnje i/ili jedinici sredstava za proizvodnju.

Page 15: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Potpore od lokalne i regionalne samouprave

Podnošenje zahtjeva MPRRR prije objave Natječaja

Podnošenje izvješća MPRRR o provedbi mjera iz programa potpora ribarstvu

Page 16: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Prijedlog

Financiranje ribarskog sektora u okviru proračuna lokalne i regionalne samouprave

Ribarska infrastruktura, gospodarski ribolov na moru, FLAG-ovi i ribarske zadruge

Page 17: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Izvješće o provedbi Natječaja za gospodarski ribolov na moru

Odluke o sufinanciranju mjera strukturne

politike – 294 korisnika; 294 korisnika; 8.900.394,59 kuna8.900.394,59 kuna

Zahtjev za isplatu i dokaz o kupnji

Page 18: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Izvješće o provedbi Natječaja za gospodarski ribolov na moru - cilj potpore

Poboljšanje uvjeta rada i sigurnosti plovidbe

Unaprjeđenje kvalitete ribolova kao i očuvanje svježine i kvalitete ulova,

Page 19: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Izvješće o provedbi Natječaja za gospodarski ribolov na moru- udio po namjeni

Oprema/ alati65,30%

Plovila11,46%

Pogonski strojevi23,24%

Page 20: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Splitsko-dalmatinska25,79%

Šibensko-kninska4,66%

Zadarska16,50%

Dubrovačko-neretvanska1,22%

Istarska24,32%

Ličko-senjska0,11%

Primorsko-goranska27,41%

Izvješće o provedbi Natječaja za gospodarski ribolov na moru- udio isplata po županijama

Page 21: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Izvješće o provedbi Natječaja za gospodarski ribolov na moru- udio korisnika po županijama

Splitsko-dalmatinska19,93%

Šibensko-kninska3,92%

Zadarska14,71%

Dubrovačko-neretvanska1,31% Istarska

32,68%

Ličko-senjska0,33%

Primorsko-goranska27,12%

Page 22: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Hvala na pažnji