of 2 /2
Republika Srbija Ministarstvo poljoprivrede L ]DãWLWH åLYRWQH VUHGLQH Biogas UPOTREBA BIOGASA Prednos biogasa? Biogas doprinosi zaš životne sredine na više načina. Proizvodi se od biomase, koja je obnovljiva, za razliku od fosilnih goriva. Foslina goriva se najčešće uvoze, dok je biomasa lokanog porekla. Korišćenjem stajnjaka u procesu proizvodnje biogasa, eliminiše se emisija metana prilikom skladištenja stajskog đubriva (efekat staklene bašte). Prilikom sagorevanja biogasa stvara se ugljen-dioksid (CO 2 ), u kome je ista količina ugljenika koja je ugrađena u biomasu u procesu fotosinteze, tako da je ovaj proces CO 2 neutralan. Pored toplote i električne energije, proizvod biogas postrojenja je visokokvalitetno đubrivo koje može zameni mineralna đubriva. Sistem za čišćenje gasa Eksterni kogeneracioni modul Kogeneracioni modul Gas u domaćinstvu Digestor Električna mreža Pogonsko gorivo - metan Plastenik Električna mreža Električna energija Toplotna energija Snabdevanje toplotom potrošača Projekat „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ sprovodi GIZ u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje Bože Jankovića 39, 11000 Beograd Tel.: +381 11 3912 507 Mail: [email protected] www.bioenergy-serbia.rs

Ministarstvo poljoprivrede Biogas...metana prilikom skladištenja stajskog đubriva (efekat staklene bašte). Prilikom sagorevanja biogasa stvara se ugljen-dioksid (CO 2), u kome je

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ministarstvo poljoprivrede Biogas...metana prilikom skladištenja stajskog đubriva (efekat staklene...

 • Republika SrbijaMinistarstvo poljoprivrede

  Biogas

  UPOTREBA BIOGASA

  Prednosti biogasa?Biogas doprinosi zaštiti životne sredine na više načina. Proizvodi se od biomase, koja je obnovljiva, za razliku od fosilnih goriva. Foslina goriva se najčešće uvoze, dok je biomasa lokanog porekla. Korišćenjem stajnjaka u procesu proizvodnje biogasa, eliminiše se emisija metana prilikom skladištenja stajskog đubriva (efekat staklene bašte). Prilikom sagorevanja biogasa stvara se ugljen-dioksid (CO2), u kome je ista količina ugljenika koja je ugrađena u biomasu u procesu fotosinteze, tako da je ovaj proces CO2 neutralan. Pored toplote i električne energije, proizvod biogas postrojenja je visokokvalitetno đubrivo koje može zameniti mineralna đubriva.

  Sistem za čišćenje gasa

  Eksternikogeneracioni modul

  Kogeneracioni modul

  Gas u domaćinstvu

  Digestor

  Električna mreža

  Pogonsko gorivo - metan

  Plastenik

  Električna mreža

  Električna energija

  Toplotna energija

  Snabdevanje toplotom potrošača

  Projekat „Razvoj održivog tržištabioenergije u Srbiji“ sprovodi GIZu okviru nemačko-srpskerazvojne saradnje

  Bože Jankovića 39, 11000 BeogradTel.: +381 11 3912 507Mail: [email protected]

 • Šta je biogas?Biogas nastaje kao rezultat razlaganja organskih materija bez prisustva kiseonika. Ovaj proces se dešava prirodno u sistemu za varenje životinja ili u močvarama, ali se može napraviti i postrojenje za proizvodnju biogasa.

  Kao sirovina za proizvodnju biogasa mogu da se koriste razgradivi biljni i životinjski organski otpad, razgradivi organski komunalni otpad (iz ugostiteljstva, domaćinstava ili industrije), tečni i čvrsti stajnjak, otpad iz poljoprivrede (slama i žetveni ostaci) ili se može namenski vršiti uzgoj energetskih biljaka.

  Sirovina se nakon pripreme šalje u digestor, gde se odvija fazni proces razlaganja organskih materija bez prisustva kiseonika, uz održavanje konstantne temeprature i mešanje. Kao rezultat ovog procesa, nastaje biogas. Najbitnija komponenta biogasa je metan (CH4) koji čini njegov najveći deo (50-65%). Ostale komponente su ugljen dioksid (CO2), azot, voda itd.

  Biogas koji nastane u digestoru, privremeno se skladišti u gornjem delu digestora (najčešće elastična membrana) i nakon toga se cevovodom transportuje do sistema za čišćenje biogasa gde se odstranjuje sumpor, voda i ostale neželjene primese. Ovako prečišćen gas, transportuje se do kogeneracionog modula (motora) gde se proizvode električna i toplotna energija.

  Proizvodi biogas postrojenja?Biogas se koristi za proizvodnju toplotne i električne energije. Električna energija može se prodavati po podsticajnim cenama. Deo toplotne energije koristi se za proces zagrevanja digestora, može se koristiti za sopstvene potrebe kao i prodavati potrošačima u okruženju. Vrlo bitan proizvod je i kvalitetno đubrivo koje se vraća zemljištu.

  Energetske biljke

  Njiva

  Razgradivi organski otpad

  Farma

  Plastenik

  Električna energija

  Električna mreža

  Razgradivi biljni odpad

  Razgradivi životinjski otpad

  Otpad iz poljoprivrede

  Tečni i čvrsti stajnjak

  Predtretman i mešanje sirovina

  Kogeneracioni modul

  Skladistenje digestata

  Sistem za čišćenje gasa

  Mreža prirodnog gasa

  Pogonsko gorivo - metan

  Tečno i čvrsto đubrivo

  BIOGAS POSTROJENJE

  Anaerobni digestor

  Sirovina Toplotna energija

  Biogas Digestat / đubrivo

  Električna energija Gas

  LEGENDA