of 21 /21
MINISTARSTVO KULTURE RH UPRAVA ZA KNJIGU I NAKLADNIŠTVO Potpora izdavanju knjiga u 2005. godini Adamić d.o.o., Rijeka 10.000,00 kn Darko Gašparović: Kamov 10.000,00 kn AGM d.o.o., Zagreb 40.000,00 kn Željka Černok: Kad se previše nagneš kroz prozor vlaka 5.000,00 kn Karl Jaspers: Pitanje krivnje 10.000,00 kn Đorđe Matić: Hrvatski pop 90-ih (radni naslov) 10.000,00 kn Flannery O'Connor: Sve što raste mora se sastati 10.000,00 kn Sanja Sagasta: Sapfino ogledalo 5.000,00 kn Alfa, Zagreb 136.000,00 kn Vesna Bauer - Munić: Sakralna arhitektura istočno-istarskih 10.000,00 kn komuna od XII do XVII st. Prilog spomeničkoj topografiji Stjepan Čuić: Zagrebačke priče 15.000,00 kn Stanka Gjurić: Kažnjavalac dobrih navika 5.000,00 kn Pavao (Pajo) Kanižaj: Prometej s Gologa otoka, 10.000,00 kn Satiričko - humorističke priče Željko Knežević: Kopito trajnoga konja 8.000,00 kn Lao-tse: Knjiga puta i vrline 8.000,00 kn Stjepan Lice: Čovjekovi tragovi 6.000,00 kn Vladimir Lončarević: Književnost i hrvatski katolički pokret (1900-1945) 15.000,00 kn Teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura Ivan - Ićan Ramljak: Doživljena prošlost, pripovijesti 10.000,00 kn Štedimlija Savić - Marković: Zavjere protiv mira 15.000,00 kn Šime Storić: Mačka 12.000,00 kn Boris Škvorc: Gorak okus prešućenog, Ironično u tekstovima, 12.000,00 kn kontekstu i intertekstualnim konotacijama suvremene hrvatske proze Dominique Venner: Povijest terorizma 10.000,00 kn Algoritam, Zagreb 15.000,00 kn Ranko Matasović: Jezična raznolikost 15.000,00 kn Alka script, Zagreb 10.000,00 kn Mijo Bolšić Šilobod: Arithmetika horvatszka, 10.000,00 kn prvi hrvatski matematički udžbenik Altagama d.o.o., Zagreb 60.000,00 kn Zvonimir Mrkonjić: Prijevoji pjesništva, 20.000,00 kn Izbor kritika o suvremenom hrvatskom pjesništvu Milan Osmak: Tulum s tunama 10.000,00 kn Milivoj Slaviček: Izabrane pjesme 15.000,00 kn Jagoda Zamoda: Izabrane pjesme 15.000,00 kn AMATIO tvrtka za grafičku djelatnost, Zagreb 15.000,00 kn Slobodan Lang: Pružena ruka, Prikazi dobra za vrijeme ratova 15.000,00 kn 90-tih u RH, BiH i Kosovu i u RH iz II. svjetskog rata

MINISTARSTVO KULTURE RH UPRAVA ZA KNJIGU I … knjiga/Potpora 2005.pdf · Jagoda Zamoda: Izabrane pjesme 15.000,00 kn AMATIO tvrtka za grafi č ku djelatnost, Zagreb 15.000,00 kn

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MINISTARSTVO KULTURE RH UPRAVA ZA KNJIGU I NAKLADNIŠTVO

Potpora izdavanju knjiga u 2005. godini

Adamić d.o.o., Rijeka 10.000,00 kn Darko Gašparović: Kamov 10.000,00 kn

AGM d.o.o., Zagreb 40.000,00 kn Željka Černok: Kad se previše nagneš kroz prozor vlaka 5.000,00 kn Karl Jaspers: Pitanje krivnje 10.000,00 kn Đorđe Matić: Hrvatski pop 90-ih (radni naslov) 10.000,00 kn Flannery O'Connor: Sve što raste mora se sastati 10.000,00 kn Sanja Sagasta: Sapfino ogledalo 5.000,00 kn

Alfa, Zagreb 136.000,00 kn Vesna Bauer - Munić: Sakralna arhitektura istočno-istarskih 10.000,00 kn komuna od XII do XVII st. Prilog spomeničkoj topografiji Stjepan Čuić: Zagrebačke priče 15.000,00 kn Stanka Gjurić: Kažnjavalac dobrih navika 5.000,00 kn Pavao (Pajo) Kanižaj: Prometej s Gologa otoka, 10.000,00 kn Satiričko - humorističke priče Željko Knežević: Kopito trajnoga konja 8.000,00 kn Lao-tse: Knjiga puta i vrline 8.000,00 kn Stjepan Lice: Čovjekovi tragovi 6.000,00 kn Vladimir Lončarević: Književnost i hrvatski katolički pokret (1900-1945) 15.000,00 kn Teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura Ivan - Ićan Ramljak: Doživljena prošlost, pripovijesti 10.000,00 kn Štedimlija Savić - Marković: Zavjere protiv mira 15.000,00 kn Šime Storić: Mačka 12.000,00 kn Boris Škvorc: Gorak okus prešućenog, Ironično u tekstovima, 12.000,00 kn kontekstu i intertekstualnim konotacijama suvremene hrvatske proze Dominique Venner: Povijest terorizma 10.000,00 kn

Algoritam, Zagreb 15.000,00 kn Ranko Matasović: Jezična raznolikost 15.000,00 kn

Alka script, Zagreb 10.000,00 kn Mijo Bolšić Šilobod: Arithmetika horvatszka, 10.000,00 kn prvi hrvatski matematički udžbenik

Altagama d.o.o., Zagreb 60.000,00 kn Zvonimir Mrkonjić: Prijevoji pjesništva, 20.000,00 kn Izbor kritika o suvremenom hrvatskom pjesništvu Milan Osmak: Tulum s tunama 10.000,00 kn Milivoj Slaviček: Izabrane pjesme 15.000,00 kn Jagoda Zamoda: Izabrane pjesme 15.000,00 kn

AMATIO tvrtka za grafičku djelatnost, Zagreb 15.000,00 kn Slobodan Lang: Pružena ruka, Prikazi dobra za vrijeme ratova 15.000,00 kn 90-tih u RH, BiH i Kosovu i u RH iz II. svjetskog rata

Arheološki muzej Istre, Pula 10.000,00 kn Skupina autora: Pretpovijesni stočari Istre, 10.000,00 kn Arheologija Pupićine peći, svezak 1. (englesko - hrvatsko izdanje)

ArTresor naklada, Zagreb 10.000,00 kn Pedeir ceind y Mabinogi: Četiri grane 10.000,00 kn

Bjelčić Ratko, Zagreb 5.000,00 kn Ratko Bjelčić: Zašto pisci pišu? 5.000,00 kn

Bogoslovni institut, Zagreb 30.000,00 kn Skupina autora: Leksikon evanđeoskog kršćanstva 30.000,00 kn

BRODSKA RIJEČ, Slavonski Brod 28.000,00 kn Valentin Benošić: Lirika 10.000,00 kn Dragutin Horkić: Odabrane priče 10.000,00 kn Josip Stojanović: Djela 8.000,00 kn

Bubalo Slavko, Vukovar 10.000,00 kn Slavko Bubalo: Mala karate enciklopedija 10.000,00 kn

CELEBER d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Julian Barnes: Stol od četrunovine 10.000,00 kn

Centar za ženske studije, Zagreb 20.000,00 kn Skupina autora: Žene u filozofiji 10.000,00 kn Virginia Woolf: Obična čitateljica - Izabrani eseji 10.000,00 kn

Ceres d.o.o., Popovača 87.000,00 kn Boris Biletić: Haiku 10.000,00 kn Alphonse Daudet: Sapho, roman 10.000,00 kn Flora Dosen: Misa u ponedjeljak, roman 10.000,00 kn Dragutin Dumančić: Izjednačenje, pjesme 9.000,00 kn Emil Duras: Erikov dnevnik, roman 10.000,00 kn André Gide: Močvare, pripovijest 10.000,00 kn Annie Le Brun: Sasvim blizu, Nomadi; pjesme u prozi 8.000,00 kn Damijan Šinigoj: Neispaljeni metak, Roman o desetodnevnom ratu 10.000,00 kn Dragutin Tadijanović: Mojih sto godina, sto pjesama, 10.000,00 kn sto fotoportreta

DAN d.o.o., Zagreb 6.000,00 kn Ivan Minatti: Odabrane pjesme 6.000,00 kn

Deltakont, Zagreb 20.000,00 kn Martha Craven Nussbaum: Poetska pravda - 10.000,00 kn Literarna imaginacija i javni život Ralf Dahrendorf: U potrazi za novim poretkom, 10.000,00 kn Politika slobode za 21. stoljeće

Demetra d.o.o., Zagreb 170.000,00 kn Gnostička skriptura 15.000,00 kn Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev: Ruska ideja - 15.000,00 kn Osnovni problemi ruske misli Damir Barbarić: Buduće mišljenje, Predavanja i članci 15.000,00 kn F-R. de Chateaubriand: Genij kršćanstva, sv.I. 15.000,00 kn Michel de Montaigne: Eseji - druga knjiga 15.000,00 kn Milan Galović: Nakon proroka, mudraca i genija 10.000,00 kn G.W.F. Hegel: Predavanja o dokazima za bitak boga, 15.000,00 kn bilingvalno izdanje Johann Gottfried Herder: Rasprava o podrijetlu jezika 15.000,00 kn Hesiod: Poslovi i dani, Postanak bogova, Homerove himne 15.000,00 kn - bilingvalno izdanje: grčki tekst i hrv. prijevod s komentarima C.L. de Secondat Montesquieu: O duhu zakona, sv.II. 15.000,00 kn Friedrich Nietzsche: Svitanje - Misli o moralnim predrasudama 10.000,00 kn Blaise Pascal: Misli - sv.II, Izdanje Jacquesa Chevaliera 15.000,00 kn

Design Art d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Rhea Ivaniš, Branka Hlevnjak: Hrvatska ratna fotografija; 10.000,00 kn Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Domovinski rat

DISPUT d.o.o., Zagreb 142.000,00 kn Lada Čale Feldman: Femina ludens 15.000,00 kn Dragutin Domjanić: Petrica Kerempuh i spametni osel 10.000,00 kn Ivo Kalinski: Kristalni aed 5.000,00 kn Boro Pavlović: Slika, zvuk, stih 12.000,00 kn Cvijeta Pavlović: Priča u pjesmi 10.000,00 kn Kristina Peternai: Učinci književnosti 10.000,00 kn Boris Senker: Bard u Iliriji 15.000,00 kn Josip Silić: Funkcionalna stilistika hrvatskoga standardnog jezika 15.000,00 kn Skupina autora: Pučka krv, plemstvo duha 15.000,00 kn Skupina autora: Čovjek, prostor, vrijeme 15.000,00 kn Nevenka Videk: Tri stoljeća s pjesnikom Brata Sunca 10.000,00 kn Tvrtko Vuković: Modeli prikazivanja kvorumaškog pjesništva 10.000,00 kn

Dom i svijet d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Miro Kovač: Francuska i hrvatsko pitanje 1914.- 1929. 10.000,00 kn

Dora Krupićeva d.o.o., Zagreb 40.000,00 kn Milovan Miković: Avaške godine 10.000,00 kn Ljubo Wiesner: Cjelokupna sabrana djela - I. knjiga: Pjesme, 30.000,00 kn II. knjiga: Studija o Matošu, feljtoni, dnevnik

Družba „Braća hrvatskoga zmaja“, Zagreb 15.000,00 kn 100 godina Družbe „Braća hrvatskoga zmaja“ 15.000,00 kn

Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 136.000,00 kn Neda Miranda Blažević: Mappa mundi 8.000,00 kn Ljerka Car-Matutinović: Versi o nepotrošenoj ljubavi 8.000,00 kn Hrvoje Čulić: Oni koji bdiju 10.000,00 kn Christine Gradl: Paradis Plitvice 4.000,00 kn Srećko Lipovčan: Vrijeme nevremena 12.000,00 kn

Višnja Machiedo: Putovanje kroz vrijeme 12.000,00 kn Stijepo Mijović Kočan: Prevođenje pjesništva 8.000,00 kn Daniel Načinović: Krotitelj riječi 8.000,00 kn Petar Opačić: Izostavljeno vrijeme 6.000,00 kn Luko Paljetak: Sonetarni glas 10.000,00 kn Antun Pavešković: Hrvatski književni prostor 10.000,00 kn Toma Podrug: Popodne 6.000,00 kn Božidar Prosenjak: Čitanje tragova 10.000,00 kn Ićan Ramljak: Uzdasi i želje 10.000,00 kn Davor Šalat: Uspavanka pod pepelom 6.000,00 kn Stjepan Šešelj: S juga glasnik 8.000,00 kn

Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci, Rijeka 36.000,00 kn Sanjin Ivandić: Književne kritike o hrvatskim piscima 10.000,00 kn Diana Rosandić: Moj moza(ik) 9.000,00 kn Giacomo Scotti: Hrvatski trokut u Italiji, 10.000,00 kn Pisana riječ u molisanskih Hrvata Ivana Šojat: Pas, uže. kapljica - Kronologija Ministarastva smrti 7.000,00 kn

Društvo prijatelja kulturne baštine, Split 15.000,00 kn Duško Kečkemet: Bibliografija grada Splita 5.000,00 kn Stanko Piplović: Arhitektura Splita između dvaju ratova 10.000,00 kn

Društvo prijatelja prirodnih ljepota Slunja i Rastoka, Slunj 10.000,00 kn Vesna Parun Munir Vejzović: Prošireni kurcomlatić 10.000,00 kn - Džepni kurcomlat / Mazili se Đoko i Đokonda

Društvo VELA LUKA, Zagreb 5.000,00 kn Društvo Vela Luka, Zagreb: Luško libro br.12 5.000,00 kn

Durieux, Zagreb 120.000,00 kn Stanko Andrić: Simurg 10.000,00 kn Aleksandar Bubanović: Jazz u Zagrebu 10.000,00 kn Boris Dežulović: Pjesme iz Lore 10.000,00 kn Thomas Magner, Dunja Jutronić Magner: Rječnik splitskog dijalekta 10.000,00 kn Miljenko Jergović: Sabrane pjesme 15.000,00 kn Miljenko Jergović: O ratu u mojoj zemlji, Eseji 15.000,00 kn Stevo Julius: Ni crven ni mrtav, Autobiografski zapisi 10.000,00 kn Srećko Jurdana: Prvih četrnaest godina demokracije u Hrvatskoj 10.000,00 kn Željko Kipke: Od veljače do veljače, Dnevnik 10.000,00 kn Ivan Pauletta: Bjegunci 10.000,00 kn Matthias Zschoke: Novi susjed 10.000,00 kn

Erasmus naklada d.o.o., Zagreb 65.000,00 kn Katja Bakija: Dubrovnik - cviet narodnog književstva 10.000,00 kn Anica Nazor: Knjiga o glagoljici 20.000,00 kn Kosta Angeli Radovani: Eseji i studije o Ivanu Meštroviću 20.000,00 kn Mirko Tomasović: Tragom struke 15.000,00 kn

Euroknjiga d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Ernesto Sabato: La resistencia (Otpor) 10.000,00 kn

EX LIBRIS, Zagreb 55.000,00 kn Skupina autora: Hrvatska književna baština 4 25.000,00 kn Vicko Mihaljević: Pregršt šušnja 10.000,00 kn Ivo Tijardović: Maršal Marmont. Splitski akvarel 10.000,00 kn Tin Ujević: Čitanka iz svakodnevnog, Izabrani feljtoni 10.000,00 kn

Fabula nova d.o.o. za izdavaštvo, grafičke usluge i prevoditeljstvo, Zagreb 140.000,00 kn Ioan P. Couliano: Eros i magija u renesansi 10.000,00 kn Chrétien de Troyes: Parsifal ili Priča o Gralu 10.000,00 kn Jacques Derrida: Religijska djela 15.000,00 kn Mircea Eliade: Povijest vjerovanja i religijskih ideja (2. sv.), 20.000,00 kn Od Gautame Buddhe do trijumfa kršćanstva Julius Evola: Hermetička predaja 10.000,00 kn Karl Jaspers: Veliki filozofi (I.svezak) 15.000,00 kn Carl Gustav Jung: Odgovor Jobu 10.000,00 kn Max Scheler: Položaj čovjeka u kozmosu 10.000,00 kn Pitrim Sorokin: Društvena i kulturna dinamika, II. sv. Studija promjena 10.000,00 kn u velikim sustavima umjetnosti, etike, prava i društvenih odnosa Emanuel Swedenborg: Arcana coelestia - Nebeske tajne (II. svezak) 10.000,00 kn Lav Šestov: Potestas clavium - Vlast ključeva 10.000,00 kn Eduard von Hartmann: Filozofija nesvjesnog (I. svezak) 10.000,00 kn

FF Pres / Filozofski fakultet, Zagreb 10.000,00 kn Skupina autora: Illyrica Antiqua, Ob honorem Duje Rendić-Miočević 10.000,00 kn

Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola 10.000,00 kn Skupina autora: Zbornik Zagrebačke slavističke škole 10.000,00 kn

Fokus komunikacije d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Milko Valent: Zero 10.000,00 kn

Format, udruga za promicanje likovnosti, Osijek 20.000,00 kn Krešimir Kovačić Andrija Maurović: Vjerenica mača 10.000,00 kn Andrija Maurović: Čuvaj se senjske ruke 10.000,00 kn

Fotoklub Zagreb, Zagreb 15.000,00 kn Zdenko Kuzmić Vladko Lozić: Majstori hrvatske fotografije, 15.000,00 kn Iz zbirke hrvatske fotografije Fotokluba Zagreb

Fraktura d.o.o., Zaprešić 135.000,00 kn Aleš Čar: U kvaru 10.000,00 kn László Darvasi: Pribaviti ženu 8.000,00 kn Branimir Donat: Istraživanja (radni naslov) 15.000,00 kn Per Olov Enquist: Posjet kraljeva liječnika 10.000,00 kn Peter Esterhazy: Poboljšano izdanje 12.000,00 kn Viktor Jerofejev: Dobri Staljin 10.000,00 kn Imre Kertesz: Engleska zastava 12.000,00 kn Harry Mulisch: Procedura 10.000,00 kn Robert Musil: Čovjek bez svojstava 20.000,00 kn Cees Nooteboom: Rituali 10.000,00 kn

Josip Osti: Učitelj ljubavi 10.000,00 kn Amos Oz: Kako izliječiti fanatika 8.000,00 kn

Franjković Zvonimir 5.000,00 kn Zvonimir Franjković: Iz rata u mir 5.000,00 kn

Glagol d.o.o., Nakladno poduzeće, Zagreb 10.000,00 kn Jozo Vrkić: Bajka iz čitanke 5.000,00 kn Jozo Vrkić: Vuk i janje 5.000,00 kn

Golden marketing d.o.o., Zagreb 150.000,00 kn Josip Baloban: U potrazi za identitetom 15.000,00 kn Frederic Chapin Lane: Povijest Mletačke republike 10.000,00 kn John Cornwell: Hitlerov papa: Tajna povijest pape Pija XII 10.000,00 kn Richard van Duelmen: Otkriće individuuma 1500-1800. 10.000,00 kn Zoran Kravar: Svjetonazorski separei 15.000,00 kn Božidar Novak: Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću 20.000,00 kn Pedro Olala: Mitološki atlas Grčke, Mjesta i 10.000,00 kn Dalibor Paulik: Hrvatski operni libreto i europsko glazbeno kazalište 15.000,00 kn Edmund Schneweis: Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata 15.000,00 kn Vladimir Sokol: Hrvatska materijalna baština od Jadrana do Save 15.000,00 kn Ivan Čizmić, Vlado Šakić, Marin Sopta: Iseljena Hrvatska 15.000,00 kn

Gradska knjižnica Vukovar, Vukovar 5.000,00 kn Antonija Kukuljica: Vukovar - grad na dlanu 5.000,00 kn

Grafički studio, Zaprešić 30.000,00 kn Josip Brkić: Molitvenik hrvatskih pjesnika, izbor 10.000,00 kn Josip Palada: Odabrane priče 10.000,00 kn Nenad Piskač: Krv, blato i kolajne 5.000,00 kn Nenad Piskač: Nebeska Srbija u Hrvatskoj; Mit, zbilja, zaborav, obnova 5.000,00 kn

GRAFIKA d.o.o., Osijek 8.000,00 kn Darije Premuš: Tamo i natrag 8.000,00 kn

Hegelovo društvo, Zadar 10.000,00 kn F. Wolfram K. Dethloff, F. Wolfram: Religion, Moderne, Postmoderne; 10.000,00 kn Philosophisch- theologische Erkundungen

HENA COM d.o.o., Zagreb 15.000,00 kn Bohumil Hrabal: Gradić u kojem se zaustavilo vrijeme 15.000,00 kn

HKZ - Hrvatsko slovo d.o.o., Zagreb 20.000,00 kn Jozo Mršić: Pripovijesti 10.000,00 kn Toma Podrug: Podneblje susreta književnosti i života 10.000,00 kn

HLAD I SINOVI d.o.o., Zagreb 15.000,00 kn Dragutin Hlad (priredio): Sufizam 15.000,00 kn

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 20.000,00 kn Skupina autora: Konjevrate i Mirlović Zagora - župe Šibenske 20.000,00 kn biskupije; Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa

Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 65.000,00 kn Hrvatski kao drugi i strani jezik 10.000,00 kn Drago Kastratović: Vrhovi i ponori crnogorskog identiteta 10.000,00 kn Srećko Lipovčan: Mediji 10.000,00 kn Milan Mirić: Rastureni rezervati 10.000,00 kn Sanja Roić: Stranac / Straniere, Portreti s margine, granice i periferije 10.000,00 kn Skupina autora: Drugi Hercigonjin zbornik 15.000,00 kn

Hrvatski centar ITI - UNESCO, Zagreb 25.000,00 kn Ivica Buljan: Novija francuska drama 10.000,00 kn Mate Matišić: Posmrtna trilogija - Sinovi umiru prvi, 15.000,00 kn Žena bez tijela, Ivan S. Jovan

Hrvatski filmski savez, Zagreb 10.000,00 kn Hrvoje Turković: Film: zabava, žanr, stil; Rasprave 10.000,00 kn

Hrvatski institut za povijest- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 23.000,00 kn Mato Artuković: Posavska Hrvatska 4.000,00 kn Petar Bašić: Zbrinjavanje prognanika i izbjeglica 4.000,00 kn na brodskom području u Domovinskom ratu Mario Kevo: Žrtve Brodsko-posavske županije u 5.000,00 kn Domovinskom ratu (1991-1995-1998) Suzana Leček: Seljačka sloga u Slavoniji 1925-1941. 5.000,00 kn Davor Marijan: Stoosma brigada hrvatske vojske: monografija 5.000,00 kn

Hrvatski radio, Zagreb 10.000,00 kn Nikola Vončina: Doba krugovaša 10.000,00 kn

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Zagreb 8.000,00 kn Hans Heinrich Eggebrecht: Bachovo umijeće fuge, Pojava i tumačenje 8.000,00 kn

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb 50.000,00 kn Vesna Biga: Treća molitva 10.000,00 kn Matevž Kos: Vraćamo se uvečer/na svadbama ne razbijamo čaše; 15.000,00 kn Antologija mlađe slovenske poezije 1990-2003. Sibila Petlevski: Ti si mi pod kožom 10.000,00 kn Bojana Stojanović Pantović: Nebolomstvo, 15.000,00 kn Panorama srpskog pesništva 1990-2004.

HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO, Zagreb 83.000,00 kn Dalibor Blažina: U auri dušnog dana, Ogledi o poljskom romantizmu 10.000,00 kn Leonard Cohen: Omiljena igra 10.000,00 kn Skupina autora: U sjeni Pessoe, II dio - Antologija portugalskog pjesništva 15.000,00 kn Skupina autora: Šezdesete, momografija 20.000,00 kn Ivan Klima: Ljubavnici za jednu noć 10.000,00 kn

Viktor Pelevin: Pripovijetke - Plava svjetiljka, Sigmund u kavani, 10.000,00 kn Vijesti iz Nepala, Žuta strijela Ilja Stogoff: mASIAfucker 8.000,00 kn

Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 20.000,00 kn Darko Suvin: Utopizam od orijentacije do akcije 10.000,00 kn Skupina autora: Filozofija i odgoj u suvremenom društvu 10.000,00 kn

Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, Zagreb 12.000,00 kn Joja Ricov: Moj antifašizam, zapisi i slov 12.000,00 kn

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 10.000,00 kn Thomas C. Wilson: Sistemski knjižničar - 10.000,00 kn oblikovanje uloga, definiranje vještina

Hrvatsko kulturno društvo Napredak - Podružnica Zagreb 58.000,00 kn Skupina autora: Pjesničko stvaralaštvo Nikole Šopa 15.000,00 kn između filozofije i kozmologije (1904-1982) Skupina autora: 100 godina postojanja i djelovanja HKD Napredak 15.000,00 kn Paul Poubard: Gdje je tvoj Bog? Kršćanska 8.000,00 kn vjera pred izazovom vjerske ravnodušnosti Vladimir Premec: Tjeskoba tolerancije 10.000,00 kn Franjo Topić: Kolumne (2002-2004) 10.000,00 kn

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Split, Split 10.000,00 kn Mladen Vuković: Naša velečasna maslina, 10.000,00 kn Antologija pjesama o maslini

Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 15.000,00 kn Božidar Kunc (1903. - 1964.) Život i djelo 15.000,00 kn

Hrvatsko-crnogorsko društvo prijeteljstva "Croatica-Montenegrina", Osijek 10.000,00 kn Skupina autora: Književnokritička misao Milorada Nikčevića, 10.000,00 kn Književnopovijesni presjek

Institut Fontes Sapientiae, Zagreb 10.000,00 kn Vlado Vladić: Filozofski ekumenizam Karola Wojtyle 10.000,00 kn

Institut za društvena istraživanja, Zagreb 10.000,00 kn Nikola Skledar: Filozofijeske, religijske i 10.000,00 kn društvene teme (rasprave i osvrti)

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 15.000,00 kn Jasna Čapo Žmegač: Srijemski Hrvati - Etnološka studija migracije, 15.000,00 kn identifikacije i interakcije

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 50.000,00 kn Doris Baričević: Barokno kiparstvo u sjevernoj Hrvatskoj 20.000,00 kn

Skupina autora: Kultura ladanja 15.000,00 kn Darja Radović-Mahečić: Moderna arhitektura u Hrvatskoj, 15.000,00 kn Tridesete godine

Istraživački i dokumentacijski centar, Zagreb 40.000,00 kn Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj 40.000,00 kn

Izdanja Antibarbarus, Zagreb 90.000,00 kn Predrag Finci: Umjetnost unišetnog, O estetici, ratu, Holokaustu 10.000,00 kn Gaj Valej Paterkul/Gaius Velleius Paterculus: 10.000,00 kn Rimska povijest/Historia Romana (bilingvalno izdanje: latinski izvornik-hrvatski prijevod testi a fronte) Lucije Anej Seneka/Lucius Annaeus Seneca Minor: Tiest/Thyestes 10.000,00 kn (bilingvalno izdanje: latinski izvornik-hrvatski prijevod testi a fronte) Rusmir Mahmutćehajić: Malo znanja,O drugome u muslimanskim vidicima 10.000,00 kn Komit Marcelin Marcellinus Comes: Kronika/Chronica 10.000,00 kn (bilingvalno izdanje: latinski izvornik-hrvatski prijevod testi a fronte) Tonko Maroević: Borgesov čitatelj 10.000,00 kn Žarko Paić: Kultura - nova ideologija; Postmoderni identiteti i globalizacija 10.000,00 kn Klaus Sachs - Hombach (priređivač): Znanost o likovnom 10.000,00 kn - Discipline, teme, metode Andrej Sladkovič: Marina 10.000,00 kn

Izdavački centar Rijeka, Rijeka 40.000,00 kn Postkolonijalnost, zbornik 10.000,00 kn Claudio Magris: Izložba 5.000,00 kn Milan Rakovac: La Triestina 10.000,00 kn Milorad Stojević: Tekstovi cca 25; studije, ogledi i kritički tekstovi 15.000,00 kn

JELIĆ Jordan, Zagreb 5.000,00 kn Jordan Jelić: Pjesnička (o)poruka - Miguel de Unamuno 5.000,00 kn

JESENSKI I TURK d.o.o., Zagreb 67.000,00 kn Tako kazuje Heraklit, Efežanin 8.000,00 kn Noam Chomsky: Vladavina u budućnosti 10.000,00 kn Nataša Govedić: Etičke bilježnice - O revoltu i brižnosti 10.000,00 kn Lucien iz Samostata: Pohvala parazitu, pohvala plesu, pohvala muhi 5.000,00 kn Mirko Marković: Stari zagrepčani 8.000,00 kn Mirko Marković: Kvarnersko primorje - Naselja, 8.000,00 kn stanovništvo i kulturni spomenici Mirko Marković: Zagrebačke starine I i II 10.000,00 kn Mirko Marković: Dalmacija - Stanovništvo, naselja, kulturni spomenici 8.000,00 kn

K. Krešimir d.o.o., Zagreb 15.000,00 kn Veselko Koroman: Prijadranske kiše, Zemljom, snovi 15.000,00 kn - Zbirka pripovijeaka i noveleta

Kajkavsko spravišče, Zagreb 10.000,00 kn Mario Beusan: Feudalna arhitektura sjeverozapadne Hrvatske 10.000,00 kn

KAŠMIR PROMET d.o.o., Zagreb 15.000,00 kn Sanja Pilić, Andrea Peterlik Huseinović: Stigao je brat 5.000,00 kn Sonja Zubović, Andrea Peterlik Huseinović: Dobri zmaj Zumi 5.000,00 kn Kašmir Huseinović, Andrea Peterlik Huseinović: Bajka o snjegovićima 5.000,00 kn

Katarina Zrinski, Varaždin 80.000,00 kn Zvonimir Balog: Zeleni smijeh 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Kako sam došao na svijet 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Slone volim te 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Ljubav za početnike 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Bosonogi general 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Sto najzanimanja 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Zeleni mravi 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Nevidljiva Iva 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Male ljudetine 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Pusa od krampusa 5.000,00 kn Zvonimir Balog: Ja magarac 5.000,00 kn Anto Gardaš: Obračun s vodenjakom 15.000,00 kn Tonko Maroević, Ranka Javor, Zvonimir Balog: 10.000,00 kn Život i djelo Zvoimira Baloga - Monografija

Književni krug Split, Split 115.000,00 kn Zvonimir Buljević: Za danom dan 10.000,00 kn Fani Celio Cega: Svakidašnji život grada Trogira 15.000,00 kn od polovine 18. do polovine 19. stoljeća Jakša Fiamengo: Nebo podneblje 10.000,00 kn Skupina autora: Mario Antun de Dominis, 10.000,00 kn Splitski nadbiskup, teolog i fizičar Skupina autora: Komparativna povijest hrvatske književnosti VII, 10.000,00 kn Hrvatska književnost tridesetih godina Skupina autora: Dani hvarskog kazališta XXXII, 10.000,00 kn Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta Skupina autora: Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti 10.000,00 kn Malcolm Hardy: Velika Britanija i Vis 1805.-1815 10.000,00 kn Jelena Lakuš: Izdavačka i tiskarska djelatnost na dalmatinskom 15.000,00 kn prostoru u prvoj polovici 19. stoljeća (1815-1850), Bibliografija tiskovine: Zadar, Split, Dubrovnik Samo Štefanac: Kiparstvo Nikole Firentinca i njegova kruga 15.000,00 kn

Kolin Ivan, Zagreb 10.000,00 kn Ivan Kolin: Jedrenjaci, 30 izvornih svjedočanstava 10.000,00 kn

Kolumbić Tin, Hvar 8.000,00 kn Tin Kolumbić: Mir ljudima dobre volje 8.000,00 kn

Konzor d.o.o., Zagreb 20.000,00 kn Ada Mandić-Beier: Pisma iz Heidelberga 10.000,00 kn Garry Wills: Papinski grijeh - strukture prijevare 10.000,00 kn

Kršćanska sadašnjost, Zagreb 15.000,00 kn Marin Sabić: Izbor iz djela 15.000,00 kn

Kruzak d.o.o., Hrvatski Leskovac 60.000,00 kn Epiktet: Epiktetov priručnik 10.000,00 kn Alan R. Lacey: Dictionnary of Philosophy 20.000,00 kn Josip Marinković: Traganja za bićem pedagoške zbilje 10.000,00 kn William Somerset Maugham: Cakes and Ale 10.000,00 kn Nenad Miščević: Nacionalizam 10.000,00 kn

Laća Josip, Zagreb 15.000,00 kn Josip Laća: Izgubljen u tramvajima 5.000,00 kn Josip Laća: Atentat 5.000,00 kn Josip Laća: Ovdje čuva King 5.000,00 kn

Lamaro d.o.o., Split 20.000,00 kn Marko Antun de Dominis: Ostensio errorum p.Franciscus Suarez s.i. 20.000,00 kn

LITTERIS d.o.o., Zagreb 80.000,00 kn Tea Benčić-Rimay: Um na mjesec putuje, književno-kritički ogledi 10.000,00 kn Honoré de Balzac: Nepoznato remek-djelo i druge novele 10.000,00 kn Vlado Gotovac: Posude s vatrom 15.000,00 kn Michel Houellebecq: Mogućnost otoka 10.000,00 kn Jack Kerouac: Šatori u Parizu 10.000,00 kn Žarko Paić: Svijet bez slike, Ikonoklazam suvremene umjetnosti 15.000,00 kn Ezra Pound: Pisanski cantosi 10.000,00 kn

Logo, obrt za izdavanje i usluge, Zaton (Dubrovnik) 10.000,00 kn Mihaela Varga Hrvoje Runtić: Stare lanterne, Priča o svjetionicima 10.000,00 kn

Logos-tours d.o.o., Split 5.000,00 kn Josip Danolić: Božje ovčice - Članci, kritike, ogledi, podlistje 5.000,00 kn

LUKOM d.o.o., Zagreb 25.000,00 kn Nikola Kraljić: Usamljeni veslač 10.000,00 kn Zvonko Todorovski: Mandrač ili pripovijest o Petru Hektoroviću, 15.000,00 kn starohrvatskom vlastelinu, složena u osam nejednakih knjiga

Lukšić Irena, Duga Resa 10.000,00 kn Irena Lukšić: Pismo iz Sankt Peterburga 10.000,00 kn

Macan Darko, Zagreb 8.000,00 kn Darko Macan: Borovnica, knjiga 1 8.000,00 kn

Mađer Miroslav, Zagreb 10.000,00 kn Miroslav Mađer: Oči neba 10.000,00 kn

Majumi d.o.o., Split 10.000,00 kn Josip Danolić: Kako dati hrvatsko ime demokraciji; Razgovor/i ne/ugodni 10.000,00 kn

Marjan tisak d.o.o., Split 60.000,00 kn Mateo Giulio Bartoli: Dalmatski 15.000,00 kn Luka Botić: Sabrana djela 15.000,00 kn Cvito Fisković: Izabrani spisi 15.000,00 kn Marko Marulić, Nikica Kolumbić: Judita / prepjev 15.000,00 kn na suvremeni hrvatski jezik

Matica hrvatska, Zagreb 160.000,00 kn Nikola Nalješković: Sveukupna književna djela 20.000,00 kn William Shakespeare: Sabrana djela 1. i 2. svezak Historije - Tragedije 40.000,00 kn Aleksandar Stipčević: Povijest knjige; Novo, prošireno izdanje 20.000,00 kn Petar Šegedin: Poraz 40.000,00 kn Tacit: Djela I-II. 40.000,00 kn

Matica hrvatska - Ogranak Koprivnica, Koprivnica 20.000,00 kn Fran Galović: Sabrana djela I-VI (knjiga prva) 20.000,00 kn

Matica hrvatska - Ogranak Osijek 65.000,00 kn Panorama mađarske kratke priče 15.000,00 kn Cecilija Marković: Sjećanje na Kukujevce, 10.000,00 kn Brisanje hrvatskog sela sa zemljovida Dubravko Mataković: Dječji stripovi 10.000,00 kn Vlasta Rišner: Iz jezične prošlosti i suvremene 10.000,00 kn Davor Špišić: Karaoke 10.000,00 kn Zoltan Virag: Dodiri (Athallasok) 10.000,00 kn

Matica hrvatska - Ogranak Petrinja 10.000,00 kn Petrinjski zbornik za povijest i obnovu zavičaja, 10.000,00 kn Godište VII. i VIII. broj 7-8 2005.

Matica hrvatska - Ogranak Sisak 20.000,00 kn Miloš Đurđević: Kupujemo bodeže, Izbor iz najnovije hrvatske poezije 10.000,00 kn Hannes Granditis: Obitelj i socijalne promjene 10.000,00 kn u hrvatskim selima (18. do 20. stoljeće)

Matica hrvatska - Ogranak Varaždinske Toplice 5.000,00 kn Božena Filipan: Varaždinske toplice i naselja 5.000,00 kn

Matica hrvatska - Ogranak Zadar 20.000,00 kn Šime Batović: Zbornik radova o prapovijesti Nina, 10.000,00 kn Izbor iz radova dr. Šime Batovića Šime Peričić: Povijest Dalmacije od 1797. do 1860. godine 10.000,00 kn

Matica hrvatska - Ogranak Zaprešić 18.000,00 kn Zbornik radova: Ante Kovačić (Znanstveni skup u Zaprešiću, 28.01.2005.) 10.000,00 kn Stjepan Laljak: Neobjavljena pisma A.Starčevića 8.000,00 kn i E.Kvaternika Edi Halperu

MAVEDA d.o.o., Rijeka 30.000,00 kn Milan Nosić: Rječnik posuđenica iz turskoga jezika 20.000,00 kn

Tadeusz Wojciechowski: Bijela Hrvatska 10.000,00 kn

Meandar Media d.o.o., Zagreb 203.000,00 kn Andre Breton: Nadja 10.000,00 kn Snežana Bukal: Milion, libar Marka Pola 10.000,00 kn Bora Ćosić: Izabrana proza 1-2 15.000,00 kn Željko Ivanković: Dodirom i svijet poče 10.000,00 kn Drago Jančar: Šala, ironija i dublje značenje 10.000,00 kn Ernst Jandl: Otvaranje i zatvaranje usta 10.000,00 kn Edvard Kocbek: Izabrane pjesme 10.000,00 kn Milan Kundera: Zavjesa 10.000,00 kn Sanja Muzaferija: komuniciranje drugosti kroz Camp 10.000,00 kn Žarko Paić: Traume razlika 10.000,00 kn Georges Perec: Vrste prostora 10.000,00 kn Helena Peričić: U potrazi za Weimarom 10.000,00 kn Čedo Prica Plitvički: Zagrebačka trilogija 10.000,00 kn Raymond Queneau: Zazie u metrou 10.000,00 kn Goran Rem: Nikad i sad 8.000,00 kn Krešimir Rogina: Abecedarij arhitekture 10.000,00 kn Ivana Sajko: Rio bar 10.000,00 kn Renata Valentić: Možeš malo glasnije? 10.000,00 kn Feđa Vukić: Industrijski modernizam 10.000,00 kn Peter Zilahy: Tri 10.000,00 kn

Mediteranski institut Grga Novak, Hvar 77.000,00 kn Marin Držić: Urotnička pisma i Pjesni 7.000,00 kn Ivan Luka Garanjin: Dalmatinske pčele 5.000,00 kn Vinko Pribojević: O veličini i zgodama Slavena 10.000,00 kn Ivo Babić Joško Belamarić: Dalmatinski urbanizam i njegove mijene 10.000,00 kn Ivan Pederin: Austrijska zajednica naroda u slici i riječi 5.000,00 kn Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti IV. Svezak 15.000,00 kn Od Boškovićeve Teorije prirodne filozofije iz 1756. do Šenoine smrti Pavao Skalić: Encyclopaediae seu Orbis disciplinarum 15.000,00 kn Nikola Tesla: My Inventions 10.000,00 kn

MEDITOR - PROM d.o.o, Zagreb 15.000,00 kn Josip Maruščec-Rokina: Izabrane pjesme 5.000,00 kn Darijo Strehovac-Streh: Orlovi ravnice 10.000,00 kn

MENTOR d.o.o., Zagreb 28.000,00 kn Tomislav Šakić, Aleksandar Žiljak: Antologija hrvatske 15.000,00 kn znanstvene fantastike 1976-2006. Darko Macan: Kvintalovih 100, Eseji o stripu 5.000,00 kn Scott McCloud: Kako čitati strip (radni naslov), Nevidljiva umjetnost 8.000,00 kn

Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 16.000,00 kn Arthur Coleman Danto: Zlostavljanje ljepote / The Abuse of Beauty 8.000,00 kn Boris Groys: Eseji, Suvremena umjetnost 8.000,00 kn između autorefleksije i dokumentacije

Naklada Bošković, Split 41.000,00 kn T.S. Eliot: The Complete Poems and Plays od 15.000,00 kn

T.S.Eliot / Sabrane drame Zvonimir Penović: Pomicanje vidokruga 10.000,00 kn Smiljana Rendić: Proroštvo sv.Malahije 8.000,00 kn William Carlos Williams: Farmer's Daughters 8.000,00 kn

Naklada BREZA, Zagreb 60.000,00 kn Walter Burkert: Homo Necans 10.000,00 kn Jürgen Habermas: Budućnost ljudske prirode. 10.000,00 kn Na putu k liberalnoj eugenici? Nikola Kuzanski: Izabrani spisi 10.000,00 kn Kemal Mujučić Artnam: Poravnanje 10.000,00 kn Friedrich Schlegel: Izbor iz filozofskih spisa 10.000,00 kn Gustav Gustavovič Špet: Hermeneutika i njezini problemi 10.000,00 kn

Naklada Emil Čić, Zagreb 5.000,00 kn Emil Čić: Glazbeni aspekti u filozofiji umjetnosti Miha Monaldija 5.000,00 kn

Naklada Haid, Zagreb 10.000,00 kn Želimir Hercigonja: Van Goghovi suncokreti 10.000,00 kn

Naklada Jurčić d.o.o., Zagreb 63.000,00 kn Zdravko Gavran: Dozivanje pjesme 8.000,00 kn W.K.C. Guthrie: Povijest grčke filozofije-Rani predsokratovci i pitagorejci 15.000,00 kn W.K.C. Guthrie: Povijest grčke filozofije-Sofisti 15.000,00 kn W.K.C. Guthrie: Povijest grčke filozofije - 15.000,00 kn Predsokratova tradicija od Parmenida do Demokrita Željko Sabol: Odanost istini, polemike 10.000,00 kn

Naklada Lara, Zagreb 10.000,00 kn Ksenija Premur: Zrcalo 5.000,00 kn Ksenija Premur: Dvije pripovijetke 5.000,00 kn

Naklada LJEVAK, Zagreb 162.000,00 kn Živa Benčić: Lica Mnemozine, Ogledi o pamćenju 10.000,00 kn Norka Machiedo Mladinić: Prijatelji, Dopisivanja Ivana Meštrovića 10.000,00 kn s Ivom Tartagliom u razdoblju od 1905. do 1947. godine Hrvojka Mihanović - Salopek: Iz duhovnog perivoja 10.000,00 kn Rosa Grce Mirjana Brabec: Glumice u hrvatskom filmu, Ilustrirani leksikon 12.000,00 kn Azar Nafisi: Čitajući Lolitu u Teheranu 10.000,00 kn Dubravka Oraić Tolić: Muška moderna i ženska postmoderna, 10.000,00 kn Rođenje virtualne kulture Richard Overy: Diktatori, Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija 10.000,00 kn Luko Paljetak: Sastavljanje Orfeja; Studije, drame, pjesme, ogledi 15.000,00 kn John Rose: Mitovi cionizma 10.000,00 kn Miroslav Šicel: Povijest hrvatske književnosti III. dio, Književnost moderne 15.000,00 kn Veselko Tenžera: Izbor iz djela; Eseji, crtice, članci, kritike 15.000,00 kn Fran Višnar: Terorizam, /Ne/pobjedivi neprijatelj 10.000,00 kn Irena Vrkljan: Zelene čarape 15.000,00 kn Jonathan Wright: Jezuiti 10.000,00 kn

Naklada MD, Zagreb 30.000,00 kn Zrinka Horvat: Devet 10.000,00 kn

Pawel Huelle: Tko je David Weiser 10.000,00 kn Skupina autora: Ekran priče_03 10.000,00 kn

Naklada Mlinarec-Plavić d.o.o., Zagreb 7.000,00 kn Marko Plavić: Makro sa Sljemena, Priče 7.000,00 kn

Naklada OceanMore d.o.o., Zagreb 31.000,00 kn Victor Álamo de la Rosa: El ano de la seca 8.000,00 kn Lucía Etxebarria: Una historia de amor como otra cualquiera 8.000,00 kn Edo Popović: Pukotina 15.000,00 kn

Naklada Pelago d.o.o., Samobor 8.000,00 kn Cees Nooteboom: U nizozemskim planinama 8.000,00 kn

Naklada Slap, Jastrebarsko 20.000,00 kn Dubravko Jelčić: Antun Gustav Matoš 10.000,00 kn Dubravko Jelčić: Silvije Strahimir Kranjčević 10.000,00 kn

Naklada Stih d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Višnja Starešina: Vježbe u laboratoriju Haag 10.000,00 kn

NAKLADNI ZAVOD GLOBUS d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Skupina autora: Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima 10.000,00 kn

Neobična naklada d.o.o., Vinkovci 15.000,00 kn Davor Runtić: Junaci Domovinskoga rata, knjiga 12, 5.000,00 kn Ratne priče iz Domovinskog rata Davor Runtić: Junaci Domovinskoga rata, knjiga 10, 5.000,00 kn Ratne priče iz Domovinskog rata Davor Runtić: Junaci Domovinskoga rata, knjiga 11, 5.000,00 kn Ratne priče iz Domovinskog rata

NOVA KNJIGA RAST d.o.o., Dumovec 49.000,00 kn Ratko Bjelčić: P(r)ozornica 6.000,00 kn Jure Karakaš: Stara Lika (sličice) 3.000,00 kn Hrvoje Kovačević: Neuspjeli pokušaj 10.000,00 kn Žarko Milenić: Uljezi 8.000,00 kn Robert Mlinarec: Škljoc-škljoc 6.000,00 kn Igor Rajki: Užasana 8.000,00 kn Silvija Šesto Stipančić: Omčoglavci 8.000,00 kn

Nova stvarnost d.o.o., Zagreb 20.000,00 kn Skupina autora: Mesija iz Efraimova plemena, 10.000,00 kn Židovske fantastične pripovijetke Wolfgang Amadeus Mozart: Pisma ocu 10.000,00 kn

Općina Kumrovec, Kumrovec 10.000,00 kn N. Jagarčec, Z. Blažičko: Lijepa naša domovino, spomen monografija 10.000,00 kn

P.E. oblikovanje, Zagreb 10.000,00 kn Ive Šimat Banov: Zlatko Keser 10.000,00 kn

Partenon d.o.o., Zlatar 10.000,00 kn O. Henry: Nedovršena priča 10.000,00 kn

Parun Vesna, Zagreb 10.000,00 kn Vesna Parun: Na rtu kobi 10.000,00 kn

Petikat, Sveta Nedjelja 15.000,00 kn Mig oka 10.000,00 kn Danijel Žeželj: Sophia 5.000,00 kn

Politička kultura, nakladno-istraživački zavod, Zagreb 20.000,00 kn Furio Cerutti: Identitet i politika 10.000,00 kn Charles Tilly: Europske revolucije 1492-1992. 10.000,00 kn

Postscriptum/Poslije napisano d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Camille Paglia: Skrši, zgromi, sprži 10.000,00 kn

Privlačica d.o.o., Vinkovci 20.000,00 kn prir. M.Grgurovac Slavonski bećarci, drumarci i svatovci - 10.000,00 kn Pregled,antologija, izbor Miroslav S. Mađer: Pjesnička polja; Antologija slavonskog 10.000,00 kn pjesništva XX. stoljeća

PRO LEKSIS d.o.o. za izdavačku djelatnost, Zagreb 160.000,00 kn skupina suradnika Antun Vujić: Enciklopedija, 160.000,00 kn Opća i nacionalna u 20 knjiga

Profil International d.o.o., Zagreb 438.000,00 kn Carlos A. Aguilera: Kina - mašina 5.000,00 kn Nikola Batušić: Na rubu potkove, memoarski zapisi 15.000,00 kn Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke - Nametnuto 10.000,00 kn ime i izgubljeni identitet Nedjeljko Fabrio: Sabrani romani - Vježbanje života, 40.000,00 kn Berenikina kosa, Triemeron, Smrt Vronskog Carlos Fuentes: Aura, rođendan i daleka obitelj 15.000,00 kn Zlatko Gall: Kušaj i slušaj Dalmaciju 10.000,00 kn Georgi Gospodinov: Prirodni roman 10.000,00 kn Tatjana Gromača: Priče iz Istre 10.000,00 kn Alan Hollinghurst: Crta ljepote 10.000,00 kn Henry James: Okretaj zavrtnja 10.000,00 kn Dževad Karahasan: Noćno vijeće 10.000,00 kn Jamaica Kincaid: Autobiografija moje majke 10.000,00 kn Marinko Koščec: To malo pijeska na dlanu 10.000,00 kn Igor Mandić: Traćenje tisućljeća 15.000,00 kn Bane Milenković: Monografija Bane Milenkovića 15.000,00 kn Jiri Hrabar Petar Vuković: Baršunaste priče, 10.000,00 kn Antologija češke kratke priče

Krešo Pintarić: Ljubav je sve 8.000,00 kn Edo Popović: Betonske priče 10.000,00 kn Ezra Pound: Izabrane pjesme 15.000,00 kn Ingo Schulze: Simple Storys 10.000,00 kn Ivan Supek: Tragom duha kroz džunglu i pustinju 10.000,00 kn Feđa Šehović: Petoknjižje Ilijasbegovići: 1.Ilijas- beg, 50.000,00 kn 2.Kapetan trebinjski, 3.Inšallah, 4.Begovina, 5.Dubrovački intermezzo Josip Šentija: Razgovori s Mikom Tripalo 10.000,00 kn Rade Šerbedžija: Zelena karta, Autobiografski zapisi II. 10.000,00 kn Charles Šimic: Hotel nesanica - izabrane pjesme 10.000,00 kn John Updike: Parovi 10.000,00 kn Milko Valent: Playstation, dušo 10.000,00 kn Aleksandar Vojinović: Spectator Ive Mohovilovića 10.000,00 kn Borislav Vujčić: Iskušenja 15.000,00 kn Lidija Vukičević: Rječnik slučajnosti 10.000,00 kn Tomislav Zajec: Ljudožderi 10.000,00 kn Josip Zanki: Monografija Josipa Zankija 15.000,00 kn Zdravko Zima: Metak u petak 10.000,00 kn Ivan Kušan, Zlatko Crnković: Pisma 10.000,00 kn

Prometej d.o.o., Zagreb 12.000,00 kn Tomaž Mastnak: Križarski mir; Kršćanstvo, muslimanski svijet 12.000,00 kn i zapadni politički poredak

Prosvjeta d.o.o., Zagreb 30.000,00 kn Skupina autora: Bordo 30.000,00 kn

Publikum d.o.o., Velika Gorica 12.000,00 kn Johann Wolfgang von Goethe: Autobiografija; 12.000,00 kn Moj život - poezija i stvarnost

Pučko otvoreno učilište Novigrad - Cittanova, Novigrad (Istra) 10.000,00 kn Skupina autora: Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća 10.000,00 kn

Pučko otvoreno učilište Slunj 10.000,00 kn Ivan Strižić: Žrtvoslov slunjskog kotara 10.000,00 kn

RINAZ - riječki nakladni zavod, Rijeka 12.000,00 kn Ružica Soldo: Dodir anđela 5.000,00 kn Andrija Vučemil: Quando guarda i tuoi ochi - Kad gledam tvoje oči 7.000,00 kn

Samostan Svete Margarite, Pag 5.000,00 kn Thomas Merton: Moleći psalme 5.000,00 kn

Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske - Centrala Osijek 5.000,00 kn Hans Kütin: Die Besiedlung; Beitrage zum Gescichte 5.000,00 kn der Deutsche Siedlungen

SCARABEUS - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Zagreb 68.000,00 kn Cornelius Agrippa ab Nettesheym: De occulta philosophia - II tom 10.000,00 kn

Johann Peter Eckermann: Razgovori s Goetheom posljednjih 10.000,00 kn godina njegova života - II tom Gershom Scholem: Kabala i njena simbolika 10.000,00 kn Marie-Louise von Franz: Interpretacija bajki 8.000,00 kn Johann Wolfgang von Goethe: Učenje o bojama - II tom 10.000,00 kn Paracelsus von Hohenheim: Astronomia & philosophia magna 10.000,00 kn - Cjelokupna Philosophia sagax Alexander von Humbolt: Predavanja o kozmosu 10.000,00 kn

Semafora, Zagreb 5.000,00 kn Silvija Šesto: Bum Tomica 3 5.000,00 kn

Spiritus movens d.o.o., Kutina 5.000,00 kn Dražen Kovačević: Moslavačke legende i predaje 5.000,00 kn

Srednja Europa d.o.o., Zagreb 40.000,00 kn Antoni Cetnarowicz: Narodni preporod u Dalmaciji 10.000,00 kn Robert D. Greenberg: Jezik i identitet na Balkanu 10.000,00 kn Miroslav Hroch: Društveni preduvjeti nacionalnog preporoda u Europi 10.000,00 kn Guiseppe Mazzini: Slavenska pjesma 10.000,00 kn

Stajer - graf, Tiskara i izdavaštvo d.o.o., Zagreb 55.000,00 kn Ljerka Car Matutinović: Mirakul, zvan ljubav 10.000,00 kn Hrvoje Čulić: Biti i pisati 10.000,00 kn Vojislav Mataga: Izabrane pjesme 10.000,00 kn Živko Prodanović: Pjesme 5.000,00 kn Božidar Prosenjak: Između srži i margine 10.000,00 kn Marina Šur Puhovski: Izdaja kulture 10.000,00 kn

Svjetlo riječi, Zagreb 18.000,00 kn Ivan Cvitković: Konfesija u ratu 8.000,00 kn Luka Markešić: Crkva Božja 10.000,00 kn

Synopsis d.o.o., Zagreb 100.000,00 kn Ljubica Benović: Prije cjelova 5.000,00 kn Matija Divković: Beside svrhu evangelia nedieljnieh priko svega godišta 20.000,00 kn Željko Ivanković: Izbor pjesama hrvatskih pisaca za djecu u BIH 10.000,00 kn Željko Ivanković: Izbor priča hrvatskih pisaca za djecu u BIH 10.000,00 kn Ivan Frano Jukić: Izabrana djela 10.000,00 kn Stjepan Margitić: Izabrana djela 10.000,00 kn Marko Karamatić, prir.: Životopisi bosanskih franjevaca 15.000,00 kn Stjepan Pavić, prir.: Poezija franjevačkog latiniteta u Bosni 10.000,00 kn Željko Ivanković, prir.: Epistolografija bosanskih franejvaca 10.000,00 kn

Sysprint d.o.o., Zagreb 35.000,00 kn Alain de Botton: Statusna tjeskoba 10.000,00 kn Igor Mandić: Hitna služba, Razjasnidba mnogih nejasnoća 15.000,00 kn na hrvatskim bespućima … Ernesto Sabato: Tunel 10.000,00 kn

Školska knjiga d.d., Zagreb 15.000,00 kn Bartol Kašić: Autobiografija 15.000,00 kn

Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 20.000,00 kn Bernhard Lohse: Martin Luther: Uvod u njegov život i djelo 10.000,00 kn Wolfhart Pannenberg: Kredo: izložen i obraložen 10.000,00 kn pred pitanjima današnjice

Tipex d.o.o., Zagreb 22.000,00 kn Vesna Ivanović: Hrvati u Bosni i Hercegovini 10.000,00 kn Nada Iveljić: Cirkusantica ili trnje i zvijezde jednog djetinjstva 6.000,00 kn Nada Iveljić: Dječji kontinent 6.000,00 kn

Tomičić Zlatko, Karlovac 15.000,00 kn Zlatko Tomičić: Savršena čaplja 15.000,00 kn

TONIMIR, nakladnička kuća, Varaždinske Toplice 10.000,00 kn Tomislav Vuković: Hrvatska njima usprkos 10.000,00 kn

Topical d.o.o., Zagreb 10.000,00 kn Lidija Čehulić Radovan Vukadinović: Politika europskih integracija 10.000,00 kn

Tribina Jutro poezije, Zagreb 22.000,00 kn Enes Kišević Davorin Žitnik: Sonetni vijenac, Soneti 6.000,00 kn Lana Derkač: Pandora 8.000,00 kn Mate Ganza: Vidni kut 8.000,00 kn

Udruga građana Baština, Slavonski Brod 10.000,00 kn Blaž Tadijanović: Svaschta po mallo/illiti/kratko/sloxenye/immrnah, 10.000,00 kn i ricsih/u/illyrski, i nyemacski/jezik

Udruga građana Orion, Rijeka 24.000,00 kn Zdravko Kordić: Plavet i predskazanje 8.000,00 kn Zdravko Luburić: Requiem 5.000,00 kn Žarko Milenić: Premijera, Kazališni roman 6.000,00 kn Ivan Ott: Ukradeno djetinjstvo, Tragedija koja ne prestaje boljeti 5.000,00 kn

Udruga pasionska baština, Zagreb 10.000,00 kn Skupina autora: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture 10.000,00 kn - Vukovar kao paradigma

Udruga Prosoli - Sveta glazba, Zagreb 10.000,00 kn Skupina autora: Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama 10.000,00 kn od 15 do17. stoljeća

Umjetnička organizacija AUTORSKA KUĆA, Zagreb 10.000,00 kn Darko Macan: Žuta minuta 5.000,00 kn Skupina autora: Stripovi djecu XXI stoljeća 5.000,00 kn

V.B.Z. d.o.o., Zagreb 137.000,00 kn Martin Amis: Londonska polja 12.000,00 kn Jasen Boko: Peta strana svijeta - putopisi 10.000,00 kn Mišo Cvijanović: Đir po Korzu 10.000,00 kn Nadine Gordimer: Pričanje priča 10.000,00 kn Željko Ivanjek: Pohvala zaboravu 10.000,00 kn Vesna Krmpotić: Antologija priča,bajki,basni,mudrosnica i anegdota 30.000,00 kn Bliskog i Dalekog istoka u izboru i prijevodu Vesne Krmpotić (4 knjige) Javier Marías: U boju sutra na me misli 10.000,00 kn Momčilo Popadić: Živit u strpjenstvu ili Momo zašto se kriviš 5.000,00 kn Edward W. Said: Od Osla do Iraka, mapa putovanja 12.000,00 kn Sanjin Sorel: Poezija devedesetih (antologija) 10.000,00 kn Susanna Tamaro: Rispondi mi 8.000,00 kn Velimir Visković: U sjeni FAK-a 10.000,00 kn

VERBUM d.o.o., Split 134.000,00 kn Aurelije Augustin: Misli 4.000,00 kn Dinald de Marco Benjamin Wiker: Arhitekti kulture smrti 10.000,00 kn Nikolaj Berdjajev: Sudbina čovjeka suvremenom svijetu 10.000,00 kn Louis De Wohl: Tiho svjetlo 10.000,00 kn Louis De Wohl: Posljednji križar 10.000,00 kn Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Bjesovi, I. svezak 5.000,00 kn Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Bjesovi, II. svezak 5.000,00 kn Thomas Stearns Eliot: Ideja kršćanskog društva 5.000,00 kn Luigi Giussani: Zašto Crkva? 10.000,00 kn Papa Benedikt XVI. Joseph Ratzinger: Europa i njezini temelji 8.000,00 kn Soeren Kierkegaard: Vježbanje u kršćanstvu 10.000,00 kn Giampaolo Mattei: Ivan Marz - život za ideale 8.000,00 kn Michael D. O'Brien: Dnevnik nevolje 10.000,00 kn Joseph Ratzinger: Uskrsni put 5.000,00 kn Joseph Ratzinger: Moj život 8.000,00 kn Joseph Ratzinger: Zajedništvo u Crkvi 5.000,00 kn Antonin Dalmace Sertillange: Intelektualni život 7.000,00 kn Edith Stein: Misli 4.000,00 kn

VUKOVIĆ & RUNJIĆ, Zagreb 126.000,00 kn Isabel Allende: Zorro 10.000,00 kn Karen Armstrong: Kratka povijest mita 5.000,00 kn Margaret Atwood: Penelopijada 10.000,00 kn Jasen Boko: Tin Ujević, biografija 10.000,00 kn Antonia Susan Byatt: Zaposjedanje 10.000,00 kn Marguerite Duras: Tarkvinijski konjić 10.000,00 kn Jeffrey Eugenides: Srednji spol 10.000,00 kn Erica Jong: Sapfin skok 5.000,00 kn Susanna Moore: Rezovi 5.000,00 kn Alvaro Mutis: Posljednje pristajanje starog teretnjaka 5.000,00 kn Orhan Pamuk: Istanbul. Sjećanja i grad 10.000,00 kn Viktor Pelevin: Kaciga užasa 6.000,00 kn Zsuza Raczs: Zaustavite Majku Terezu! 10.000,00 kn Shan Sa: Carica 10.000,00 kn Michel Tournier: Meteori 10.000,00 kn

Zagrebačka naklada d.o.o., Zagreb 21.000,00 kn Michael K. Iwoleit: Putovi u svjetlost 5.000,00 kn

Antoine Saint Exupery: Južna pošta 8.000,00 kn Boris Vian: Pljuvat ću po vašim grobovima 8.000,00 kn

Zavičajna naklada "Žakan Juri" d.o.o., Pula 10.000,00 kn Skupina autora: Franjevci u Rovinju, Kroz povijest 5.000,00 kn Lidija Nikočević: Iz "etniološkog mraka", 5.000,00 kn Austrijski tekstovi o Istri s kraja 19. i početka 20. stoljeća

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb 10.000,00 kn Tomislav Sabljak: Teorija priče 10.000,00 kn

Znanstvena knjižnica Zadar, Zadar 5.000,00 kn Andrijana Jusup: Katalog knjiga tiskanih u XVII. stoljeću koje se čuvaju 5.000,00 kn u fondu Znanstvene knjižnice

Znanje d.d., Zagreb 10.000,00 kn Dora Kinert Bućan: Zamalek (radni naslov) 10.000,00 kn

ZORO d.o.o., Zagreb 48.000,00 kn Jacques Heers: Marko Polo - biografija 10.000,00 kn Enes Kišević: Samo s tobom ja sam ja 8.000,00 kn Nicholas Murray: Kafka 10.000,00 kn Walter i Norbert Neugebauer: 20.000 milja ispod mora, 10.000,00 kn Enciklopedijsko izdanje Jules Verne: Claudius Bombarnac 10.000,00 kn

Ženska infoteka, Zagreb 10.000,00 kn Alice Schwarzer: Simone de Beauvoir. Buntovnica i utiračica putova 10.000,00 kn

Župni ured Supetar, Supetar 5.000,00 kn Joško Kovačić: Župa Supetar na Braču, Nastanak i crkveni spomenici 5.000,00 kn UKUPNO: 590 naslova 6.383.000,00 kn