of 44 /44
Mini katalog Brzo traženje, pravilna upotreba

Mini katalog pravilna upotreba

Embed Size (px)

Text of Mini katalog pravilna upotreba

 • Mini katalogBrzo traenje, pravilna upotreba

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  fischer Preduzetnika grupa

  fischer jedno od najinovativnijih preduzea na svetu

  Grupacija fischer sa seditem u mestu Waldachtal, okrug Freu-denstadt, obuhvata etri podruja: privrsni sistemi, automotive (delovi za autoindustriju), fischertechnik (igrake) i savetovanja. S ukupno 2329 inovacija (stanje 12/2007) fischer je pokreta ino-vacija. Ne raunamo samo inovacije u proizvodnji poboljanja koristimo u itavoj grupaciji. Na taj nain smo postali bri i fleksi-bilniji prema svojim kupcima.

 • Ko trai inovacije pronai e fischer, tako glasi na slogan.Radimo svaki dan na tome da to ostane nae pravilo. Sa proizvo-dima visokog kvaliteta i to jednostavnijom primenom ponuditi najveu sigurnost. Naravno da i sa irinom proizvodne palete te brzim isporukama Vama olakamo posao.

  Ova knjiica Mini katalog je jedan dobar primer naeg razmi-ljanja. Ovde dobijate kratak pregled naih proizvoda koji e Vas dovesti do reenja prilikom montae.Ako i nakon toga neka pitanja ostanu otvorena, molim da nazovete nae tehnike savetnike. Dalje informacije moete dobiti na naim stranicama: www.fischer.de

  Mi se ne orjentiemo samo na prodaju naih proizvoda ve Vam stojimo na raspolaganju i sa savetima. Kao proizvoa, a fischer je izvorni proizvod, orijentisani smo na kvalitetne proizvode po dobroj ceni. Pre svega elja nam je da bez obzira na uslove montae imate oseaj sigurnosti.

  Vlasnik i predsedavajui uprave i grupacije fischer

  Srbija, Crna Gora, Makedonija:Alen Ili 00 381 65 347 2437

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  4

  Nema vie traenja koje oduzima previe vremena

  Stojite ispred police fischerovih proizvoda I ne znate, ta izabrati?Nema panike: zidne tiple, koji traite, lako ete nai.

  1. O upotrebi:Vi znate, za kakvu svrhu trebate tiplu. Na stranicama od 6. do 9. nai ete tabelu razliitih vrsta upotrebe i reenja za njih.2. O materijalu:Ako traite reenje za odreeni materijal beton, zidani zid, puni materijal ili ploe itd., nai ete mogua reenja u tabeli na 10. stranici.3. O boji:U svakom sluaju potraite potrebnu tiplu i detaljnije informacije u naem vodiu prema bojama, koji ete pronai u ovoj brouri od 12. stranice pa nadalje ali i na svakoj fischerevoj polici u prodavnici.

  I kako zaista neto ne bi krenulo naopako, na kraju broure pronai ete i brojne informacije o posebnim vrstama upotrebe, savete i trikove, nosivostima i optereenjima.

  Puno zadovoljstva kod privrivanja. Mnogo uspeha s fischerovim proizvodima.

  Najlon i Know-how garan-cija za kvalitet fischer

  Dobar razlog za kupovinu fischerovih zidnih

  tipli je materijal.

  Najlon se odlikuje veoma visokom ilavou,

  postojanosti na habanje i izdrljivosti, to

  fischerovim tiplama garantuje jedinstveni

  kvalitet i sigurnost: visoka snaga dranja,

  mali moment privijanja i veliki moment

  prekomernog privijanja, visoka temperaturna

  i hemijska postojanost, dobra sposobnost

  zaepljivanja i dobra elektrina izolaciona

  svojstva.

 • 5

  Sadraj:

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Tra

  ite

  ovde

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  Za

  beto

  nZa

  mat

  erija

  le u

  obl

  iku

  plo

  a i

  uplje

  mat

  erija

  leZa

  pun

  e m

  ater

  ijale

  i zi

  dove

  Z

  a sv

  e gr

  aev

  insk

  e m

  ater

  ijale

  strana 69strana 10

  Traite ovde za sve vrste upotrebe za svaki materijal

  strana 13Za sve graevinske materijaleuniverzalna tipla UX

  strana 1415strana 16strana 17strana 1821strana 22

  Za pune materijale i zidove tipla SX, SXR, tipla od mesinga MEDS tipla, udarna N tiplavijak za prozorske okvire FFS, F-Minjekcijski sistem FIS Auniverzalna tipla za okvire FUR

  strana 23strana 24strana 25

  Za graevinske materijale u obliku ploa i za uplje materijale tipla za ploe PDza gipsani karton GK, GKMmetalna tipla za uplje mat. HM, preklopnatipla KD

  strana 26strana 27strana 28

  Za betontipla za teke terete TA M, sidro FAZ IIsidro visokih kapaciteta FH II, sidro FBN IIsidro s kouljicom FSA

  strana 29strana 30strana 31strana 3233strana 34

  Za specijalne vrste upotrebeza privr. stepenica TBB, FID 50za gasbeton GB, za privr. umivaonika WST WC-koljki, ukras. tipla , zaustavlja za vrataThermax 8 i 10, Thermax 12 i 16fill & fix

  strana 3536strana 37strana 38

  Dobro je znatiIspravno privrivanjeDelovanje silaOptereenja i tehniki podaci

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  6

  Za sve vrste upotrebe

  Spoljna svetiljka

  Kupatilska polica1)

  Kupatilski ormar 1)

  Balkonska ograda

  Bide/WC (stojei)

  Bide/WC (visei na zidu)

  Potanski sandui

  Oluk

  Plafonske svetiljke

  Plafonska garnia

  Napa

  Pregrada za tu

  Halogenske svetiljke (sistem sa sajlama)

  Nosa za pekir

  Visei ormar

  Visei zidni ormari

  Grejae telo1)

  aluzina

  Markiza

  Cevi

  Tanjir za satelitsku antenu

  Prekida

  Posudica za sapun

  Ugaone letvice

  Ogledalo

  Ormari s ogledalima

  Greja vode

  Privrivanje za stepenice

  Nadstrenica

  tap za zavesu (uza zid)

  Zidne svetiljke

  Zidni regal - kuhinja

  Zidni regal dnevni boravak

  Toplotna izolacija

  Ormari za alat

  Beton

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  FAZ II

  S 8 RD

  FIS

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  FAZ II / FIS

  UX / SX

  FBN II / FIS

  UX / SX

  UX / SX

  SX / N

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  FAZ II / FIS

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  SX / FUR

  PN

  UX / SX

  Was mchten Sie befestigen?

  1)Vai za lake izvedbe. Panja: Tipla mora biti uvek u celosti umetnuta u podlogu za sidrenje.

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 26

  S. 31

  S. 18

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 26

  S. 13

  S. 27

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 29

  S. 13

  S. 26

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 31

  S. 13

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 16

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  Puna opeka

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  FIS

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  FIS

  UX / SX

  FUR / FIS

  UX / SX

  UX / SX

  SX / N

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  FUR / FIS

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  SX / FUR

  PN

  UX / SX

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 31

  S. 13

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 16

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

 • Za

  beto

  nZa

  mat

  erija

  le u

  obl

  iku

  plo

  a i

  uplje

  mat

  erija

  leZa

  pun

  e m

  ater

  ijale

  i zi

  dove

  Z

  a sv

  e gr

  aev

  insk

  e m

  ater

  ijale

  Tra

  ite

  ovde

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  7

  Materijali

  ! Upozorenje: Nosive konstrukcije treba namestiti i dimenzionirati u skladu s vaeim propisima tako da se sprei svaka opasnost za telesne povrede ili gubitak ivota.

  Opeka od krenjaka

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  FIS

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  SX / FUR

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  SX / FUR

  SX / FUR

  SX / FUR

  UX / SX

  FIS

  UX / SX

  FUR / FIS

  UX / SX

  UX / SX

  SX / N

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  UX / SX

  FUR / FIS

  UX / SX

  UX / SX

  FUR / FIS

  SX / FUR

  PN

  UX / SX

  uplja opeka

  UX

  UX / FUR

  UX / FUR

  FIS

  UX / FUR

  UX / FUR

  UX

  UX

  UX / FUR

  UX / FUR

  UX / FIS

  UX

  FUR / FIS

  FUR / FIS

  UX / FIS

  UX

  FIS

  UX

  FUR / FIS

  UX

  UX

  UX / N

  UX

  UX / FUR

  UX / FUR

  UX / FUR

  FUR / FIS

  UX / FUR

  UX / FUR

  FUR / FIS

  UX / FIS

  PN

  UX / FUR

  Parobeton

  SX duga izvedba

  SX duga izv.

  SX duga izv.

  FIS

  GB / SX duga izv.

  SX duga izv.

  GB

  GB / SX duga izv.

  GB / SX duga izv.

  SX duga izv.

  GB / SX duga izv.

  SX duga izv.

  FIS

  GB / SX duga izv.

  FIS

  SX duga izv.

  FIS

  GB / SX duga izv.

  FIS

  SX duga izv.

  SX duga izv.

  SX duga izv. / N

  SX duga izv.

  SX duga izv.

  GB

  SX duga izv.

  FIS

  SX duga izv.

  SX duga izv.

  FIS

  GB / SX duga izv.

  PN

  SX duga izv.

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 13

  S. 18

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 14

  S. 31

  S. 13

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 16

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 22

  S. 14

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 31

  S. 13

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 16

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 18

  S. 22

  S. 22

  S. 18

  S. 18

  S. 22

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 30

  S. 14

  S. 30

  S. 30

  S. 30

  S. 14

  S. 30

  S. 14

  S. 18

  S. 30

  S. 18

  S. 14

  S. 18

  S. 30

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 30

  S. 18

  S. 14

  S. 14

  S. 18

  S. 30

  S. 31

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 14

  S. 16

  S. 14

  Ostali materijali >

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  8

  Za sve vrste upotrebe

  Gips karton

  UX / PD

  UX / PD

  UX / HM

  KD

  KD

  HM

  UX / HM

  UX / HM

  HM

  HM

  UX / PD

  UX / PD

  UX / GK

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / HM

  uplja opeka od krenjaka

  UX / FUR

  UX / FUR

  UX / FUR

  FIS

  UX / FUR

  UX

  UX / FUR

  UX / FUR

  UX / FIS

  UX

  FUR / FIS

  UX / FIS

  UX / FIS

  UX

  FIS

  UX

  FUR / FIS

  UX

  UX

  UX / N

  UX

  UX / FUR

  FUR / FIS

  FUR / FIS

  UX

  UX

  FUR / FIS

  UX / FIS

  PN

  UX / FUR

  Was mchten Sie befestigen? Graevinski materijali

  1)Vai za lake izvedbe. Panja: Tipla mora biti uvek u celosti umetnuta u podlogu za sidrenje.

  Spoljna svetiljka

  Kupatilska polica1)

  Kupatilski ormar 1)

  Balkonska ograda

  Bide/WC (stojei)

  Bide/WC (visei na zidu)

  Potanski sandui

  Oluk

  Plafonske svetiljke

  Plafonska garnia

  Napa

  Pregrada za tu

  Halogenske svetiljke (sistem sa sajlama)

  Nosa za pekir

  Visei ormar

  Visei zidni ormari

  Grejae telo1)

  aluzina

  Markiza

  Cevi

  Tanjir za satelitsku antenu

  Prekida

  Posudica za sapun

  Ugaone letvice

  Ogledalo

  Ormari s ogledalima

  Greja vode

  Privrivanje za stepenice

  Nadstrenica

  tap za zavesu (uza zid)

  Zidne svetiljke

  Zidni regal - kuhinja

  Zidni regal dnevni boravak

  Toplotna izolacija

  Ormari za alat

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 18

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 22

  S. 13

  S. 31

  S. 13

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 22

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 16

  S. 22

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 18

  S. 22

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 25

  S. 25

  S. 25

  S. 13

  S. 13

  S. 25

  S. 25

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 23

  S. 23

  S. 25

  S. 25

  S. 25

  S. 23

  S. 23

  S. 24

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 25

 • 9

  Materijali u obliku ploa

  UX / PD

  UX / PD

  UX / HM

  UX / HM

  HM

  HM

  UX / HM

  HM

  HM

  HM

  UX / HM

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / PD

  UX / HM

  UX / HM

  HM

  UX / HM

  Toplotna izolacija

  FID 50

  FID 50

  Neodreena nosea podloga

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  UX

  PN

  Graevinski materijali

  ! Upozorenje: Nosive konstrukcije treba namestiti i dimenzionirati u skladu s vaeim propisima tako da se sprei svaka opasnost za telesne povrede ili gubitak ivota.

  Za

  beto

  nZa

  mat

  erija

  le u

  obl

  iku

  plo

  a i

  uplje

  mat

  erija

  leZa

  pun

  e m

  ater

  ijale

  i zi

  dove

  Z

  a sv

  e gr

  aev

  insk

  e m

  ater

  ijale

  Tra

  ite

  ovde

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 25

  S. 25

  S. 13

  S. 25

  S. 25

  S. 25

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 25

  S. 13

  S. 23

  S. 23

  S. 25

  S. 25

  S. 25

  S. 25

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 23

  S. 25

  S. 25

  S. 25

  S. 29

  S. 29

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 13

  S. 31

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  10

  Za sve podloge

  Izbor je va.Materijala je mnogo, ali i zidnih tipli. Meutim, nijedne ne dre onako dobro kako dre fischerove. Kod fischera ete pronai pravo reenje za svaku upotrebu: neto specijalno ako je takav sluaj ali i univerzalnu tiplu za svaki zid.

  Vie informacija o pravilnom privrivanju za razliite materi-jale moete nai na internetu: Posetite nau virtualnu kuu . . Pronai ete je na mestu Befestigungssysteme (privrsni sistemi) pod takom Sam svoj majstor na stranicama: www.fischer.de

  Opeku i uplju opeku prepoznat ete prema crvenom prahu iz provrta.

  Kod buenja u gipsane vlaknaste ploe nastane beli vlaknasti prah, a kod buenja u gips-kartonske ploe fini beli prah koji ostane na svrdlu.

  Kod buenja u beton nastane svetlo sivi do beli prah.

  Parobeton kod buenja nastane beli, grubo zrnasti i lako razmaziv prah

  Kod buenja u vapneni peenjak nastaje prah peanog oblika.

 • 11

  Beto

  n

  Puna

  ope

  ka

  Puna

  ope

  ka o

  d kr

  enj

  aka

  puna

  ope

  ka o

  d ga

  sbe

  tona

  Pune

  gip

  s pl

  oe

  Paro

  beto

  n

  upl

  ja o

  peka

  laga

  na u

  plja

  ope

  ka

  upl

  ja o

  peka

  Laka

  plo

  a o

  d dr

  vene

  vun

  e

  Gips

  kar

  ton

  pl.

  Plo

  a od

  iver

  ja

  Iver

  ica

  Tvrd

  a vl

  akn.

  plo

  a

  Tra

  ite

  ovde

  UX

  SX N S SXR F-M FIS FUR Ther-max FFS MED

  GB fill&fix

  PD GK GKM

  HM KD-H

  TAM FAZ II FH II FBN II

  *

  ** samo za nenapuknuti beton

  Graevinski materijali

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  fischer UX.Univerzalna tipla za svaki zid.

  Ne razbijajte

  glavu, privrivanje

  je jednostavno

 • 13

  Za sve graevinske

  materijale

  Univerzalno reenje primerena za svaki materijal Tipla se umetne u provrt. Pouzdano dri u punim materijalima. U upljikavim materijalima se iri. Razliite varijante: - UX s prstenom spreava da tipla ue preduboko u provrt,

  - UX bez prstena za povrinsko poravnate kontakte i montau

  kroz privrsni element

  - UX produen specijalna tipla za upljikavu opeku.

  Za iver vijke i vijke za drvo Veliine koje su na raspolaganju: 5 do 14 mm.

  UX s prstenom

  UX s vijkom

  UX s kukom

  Slepa montaa

  Asortiman

  Univerzalnu tipla fischer UXPravi as

  UX bez prstena

  Za

  sve

  grad

  evin

  ske

  mat

  erija

  le

  Montaa kroz element

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  14

  Za pune podloge i zidove

  etvorostrano irenje za postizanje najviih vrednosti privrivanja u podlozi.

  SX u dugoj izvedbi pre svega je primeren za uplju opeku i za parobeton (laki beton) i mogue ga je

  kombinovati s vijkom za podeavanje.

  Primeren za vijke za drvo i iver vijke. Veliine koje su na raspolaganju: 4 do 16 mm. Primeren izmeu ostalog za ormare s ogledalima, drae za pekire, potanske sanduie, svetiljke.

  Slepa montaa

  Tipla fischer SXetvorostrano irenje izuzetno sigurna

  Montaa kroz element

  SX duga izvedba

  SX

  SX s okruglom kukom

  SX s vijkom

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

 • 15

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

  zbog male ugradne dubine potrebno je manje buenja

  posebna struktura povrine spreava da se tipla u

  provrtu okree

  tipla omoguuje vie puta demontau i montau

  predmeta

  isporuuju se veliine navoja M4M16.

  Montaa

  Tipla od mesinga fischer MED sidro za tanke ploe i pune materijale

  Montaa

  fischer tipla dugog tela SXR 10Univerzalna, svestrana.

  Najvee doputene nosivosti Ugraena blokada protiv preranog irenja tiple prilikom postavljanja u podlogu. S atestom za dubinu montae od svega 5cm u gotovo sve podloge. Za montae kroz privrsni element, za okvire prozora i vrata, za

  premoivanje nenosivih delova podloge.

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  16

  Za pune materijale i zidove

  Geometrija tiple prilagoena je vijcima za drvo i iver vijke. Sigurna montaa, jer je tipla zatiena od okretanja. Za beton, punu opeku ili uplje zidne blokove. Veliine koje su na raspolaganju: 4 do 16 mm Primerena npr. za lagane ormare s ogledalima, visee posude za cvee

  Montaa

  Tipla fischer Sklasina

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

  Montaa

  Najjednostavnija montaa: izbuimo, zabijemo gotovo Ugraena blokada spreava da se tipla prerano aktivira Za montau kroz privrsni element za letve i privrivanje okvira i za premoivanje slojeva koji nisu nosivi Veliine koje su na raspolaganju: 5, 6, 8 mm, duine do 120 mm

  Primerena npr. za drvene letve, okapne letve, sputene plafone, zidne obloge

  Udarna tipla fischer N

 • 17

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

  Za distancijsku montau bez tiple

  Za sve materijale okvira i sve vrste zidova

  Geometrija vijka omoguava jednostavnu montau

  Zbog specijalnog navoja vijak se zategne s lakoom

  Duine koje su na raspolaganju od 72 do 212 mm

  Odgovarajui za prozore, vrata, grede

  Montaa

  Montaa

  Prilikom pritezanja vijka okvir se ne iskrivljuje

  Dobra korozijska zatita

  Lepo oblikovan zavretak zbog pokrivne kapice

  Veliine koje su na raspolaganju: 8 do 10 mm, duine

  do 202 mm

  Vijak za prozorske okvire - fischer FFSza direktnu montau bez tiple

  Tipla za metalne okvire fischer F-M Brzo privrivanje za prozore i vrata

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  18

  Za pune podloge i zidove

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

  Dvokomponentna injekcijska smesa (bez stirena) Univerzalno upotrebljiva Jednom otvorena kartua moe se lako ponovno koristiti uz upotrebu nove statike mealice

  Za sidrenje navojne ipke ili vijanih sidara za vijke za drvo Obrada: FIS V 150 C - s uobiajenim silikonskim pitoljem

  FIS VS 100 P - nije potreban nikakav alat

  Injekcijski sistem fischer FIS za velika optereenja

  Montaa

  FIS VS 150 C

  FIS VS 100 P

 • 19

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

  Kvalitetna poliesterska smesa

  Univerzalno upotrebljiva

  Istiskuje se s pitoljem za silikone

  Jednom otvorena kartua moe se lako ponovno koristiti uz

  upotrebu nove statike mealice

  Injekcijska smesa fischer FIS P 300 T

  Vrhunska hibridna smesa (bez stirena)

  ETA atest

  Istiskuje se pomou posebnog pitolja

  Jednom otvorena kartua moe se lako ponovno koristiti uz

  upotrebu nove statike mealice

  Injekcijska smesa fischer FIS V 360 S

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  20

  Za pune podloge i zidove

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

  FIS - za lepljenje u pune podloge

  FIS za montau u upljikavi materijal

  FIS - za montau u parobeton velika optereenja sigurno dranje markiza, nadstrenica,

  maina, reetki, vrata, ruko-

  hvata na stepenicama, konzo-

  la, umivaonika itd.

 • 21

  Pribor FIS za pune materijale

  Veliina navoja od M6 do M16

  Navojna ipka FIS A

  Za upotrebu s vijcima za drvo

  Vijana sidra FIS E K

  Ostali pribor FIS

  Upotrjebljiv za injekcijski malterFIS VS 150 C, FIS P 300 T

  Upotrjebljiv za injekcijski malter FIS V 360 S, FIS VS 150 C, FIS P 300 T

  Pitolj KP M2

  Pitolj FIS AK

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve Pribor FIS za upljikave materijale

  Za manju potronju maltera u upljikavim materijalima preporuujemo upotrebu sidrenih tuljaka

  Sidrene mreice FIS HK

  Na raspolaganju su i druge dimenzije

  isporuivo kao:

  FIS H 12x85 KFIS H 16x85 KFIS H 16x130 K

  FIS E K

  6--8

  kombinacija s: FIS A, FIS GS

  M6M8M8M10M8M10

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Za pune podloge i zidove

  22

  Nazupa se u upljikavim materijalima, iri se u punim materijalima i

  osigurava najveu sigurnost i nosivost

  Za montau kroz elemente, za letve, za privrivanje okvira

  i premoivanje slojeva koji nisu nosivi

  Za predmontirane sigurnosne vijke fischer

  Veliine koje su na raspolaganju: 8, 10 mm.

  Univerzalna tipla za okvire fischer FUR u jedinstvenoj lamelnoj tehnici

  Montaa

  Za p

  une

  mat

  erija

  le i

  zido

  ve

 • 23

  Za podloge u obliku ploa i uplje materijale

  Za m

  ater

  ijale

  u o

  blik

  u pl

  oa

  i up

  lje m

  ater

  ijale

  Specijalna tipla s kratkim delom koji se iri, zbog ega je

  primerena za sve graevinske materijale u obliku ploa s debljinom

  iznad 6 mm

  Vrlo jednostavna montaa zbog unapred izraenog unutranjeg

  navoja pre svega za iver vijke

  Mala dubina buenja i sidrenja

  Sigurna montaa zbog stabilnog ovratnika tiple i uzdunih

  rebara, koja spreavaju, da tipla klizne preduboko ili da se okree

  u provrtu zajedno s vijkom

  Veliine koje su na raspolaganju: 8, 10, 12 mm

  Primeren npr. za elektromontae, svetla, ukrasne predmete, podne

  letvice, garnie

  Montaa

  Tipla za ploe fischer PD za sve vrste graevinskih materijala u obliku ploa

  Uvrenje u gipsu

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  24

  Za podloge u obliku ploa i uplje materijale

  Za zavrno spojno privrenje i sigurno dranje zbog otrog samoreznog vanjskog navoja

  Montaa bez prethodnog buenja akumulatorskom builicom odvijaem i alatom za montiranje, koji je isporuen zajedno s njom

  Za demontiranje slui krstasta glava Primerena za jednostruko i dvostruko obloene zidove Za iver vijke s veliinama: 4 do 5 mm primerana npr. za slike, svetiljke, elektrine prekidae, podne letve

  Montaa

  Samobuea metalna tipla za montau s akumulatorskom

  builicom-odvijaem

  Provrt za vijak izradi se bez prethodnog

  buenja, zato je upotreba fleksibilna

  Montaa

  Tipla za gips karton GK od najlona - za brzu montau

  Tipla za gips-kartonske ploe fischer GKM.Z

  a m

  ater

  ijale

  u o

  blik

  u pl

  oa

  i up

  lje m

  ater

  ijale

 • 25

  Za m

  ater

  ijale

  u o

  blik

  u pl

  oa

  i up

  lje m

  ater

  ijale

  Montaa

  S dugom navojnom polugom premouje velike debljine ploa, zato je univerzalno upotrebljiva

  Sigurnost montae osigurava opruni mehanizam koji se sam iri

  Veliine koje su na raspolaganju: M3 i M4 ili s kukom Primerena npr. za garnie, elektrine prekidae, ormarie za kljueve, lagana rasvetna tela

  Montaa

  Metalna tipla za uplje materijale - fischer HM. Najsnanija u upljim zidovima.

  Preklopna tipla fischer KD svestrano upotrebljiva.

  Visoka nosivost zbog krakova koji se ire s velikim

  polumerom pritiska

  Primerena za sve graevinske materijale u obliku ploa

  Montaa kletama za montiranje

  Sigurna montaa zbog osiguranja protiv okretanja u

  provrtu

  S metrikim navojem M5 ili M6

  Primerena npr. za gips-kartonske, gips-vlaknene, iver ploe

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  26

  Za beton

  Montaa

  Montaa

  Tipla za velika optereenja - fischer TA M. Univerzalni nosa.

  Sidro - fischer FAZ IIza napuknuti (plafon) beton.

  Moe se kombinovati sa svim metrikim vijcima, kukama, navojnim ipkama

  Proizvoljne korisne duine zbog unutranjeg navoja Za slepu montau Veliine koje su na raspolaganju: M6, M8, M10, M12 Primerena npr. za rukohvate na stepenitu, merdevine, konzole, reetke

  Univerzalno upotrebljivo za beton Omoguuje male rubne i osne razmake i osi Kao FAZ A 4 (od legiranog elika) Primereno i za spoljnu upotrebu i vlane prostore

  Za montau kroz privrsni element Veliine koje su na raspolaganju: 8 do 16 mm Primereno npr. za ograde, nadstrenice, konzole, stepenice, maine

  Za

  beto

  n

 • 27

  Za

  beto

  n

  Za uvrivanje velikih nosivosti s ukrasnom maticom. Mogua demontaa. Isporuive dimenzije promera 10 i 18mm. Predvieno za montau: merdevina, maina, stepenita, instalacijskih kanala

  Montaa u napuknuti (strop) i nenapuknuti beton (zid ili pod).

  Montaa

  fischer sidro velikih nosivosti FH II.Sidro s profilom.

  Za montau kroz privrsni element, s dugim navojem, za montau s razmakom.

  Za montau u nenapuknuti beton (nije za montau u plafon). FBN A4 sidro od nerajueg elika, za montau u uslovima

  poveane vlage i spoljnu montau.

  U dimenzijama od 8 do 16mm. Korisne duine od 10 do 300mm. Za uvrivanje: ograda, okvira vrata, drvenih konstrukcija

  Montaa

  fischer sidro FBN II. Poznat i priznat.

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  28Z

  abe

  ton

  Za beton

  Montaa

  Lagano sidro s kouljicom za montau kroz element

  Pri privijanju estostrane matice, odnosno vijka

  konusna matica prodire u kouljicu, te je iri u

  rupi provrta

  primeran za nenapuknuti beton

  uplji montani element vrsto je privren u beton

  Kod izvedbi FSA-S nema suvinog navoja

  Za navoje od M6 do M10.

  Sidro s kouljicom fischer FSAPovoljno sidro za montau kroz privrsni element

 • 29

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Montaa

  Za specijalne vrste upotrebe

  Privrenje za stepenice fischer TBB

  Urezna tipla fischer FID 50 / FID 90

  Montaa

  Jednostavna i brza montaa

  Elastinost geometrije spreava kripanje stepenica

  Plastine podloke, priloene u ambalai TBB, omoguuju

  izravnavanje neravnina

  Urezna tipla sa spiralnim navojem koja se uree u izolaciju; Najjednostavnija montaa u malterisan ili neomalterisan izolacijski materijal ; Nije potrebno prethodno buenje; jednostavno privijanje s akumulatorskom builicom Za privrivanje lakih predmeta na elemente toplotne izolacije (potpuna toplotna izolacija), npr. natpisne ploe, kuni brojevi i sl.

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  30

  Za specijalne vrste upotrebe

  Tipla za neomalterisan parobeton (gasbeton) Sa spiralnim spoljnim rebrima za oblikovanje spoja koji se urezuje u podlogu Jednostavna montaa ekiem Veliine koje su na raspolaganju: 8, 10, 14 mm Primeren npr. za rasvetna tela, zidne police, kablovske trase, garnie

  Montaa

  Komplet za privrivanje sastoji se od UX tiple, stupiastog vijka i veznog elementa sa esterostranom

  maticom

  Vezni elementi od vrstog najlona, otporni na starenje i hemikalije, uvaju keramiku

  Primeren za privrivanje umivaonika, bidea i na zidu viseih WC koljki

  Tipla za gasbeton GB

  Privrivanje umivaonika WST jedan komplet za sve

  Montaa

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

 • 31

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Na raspolaganju u beloj, sivoj, crnoj, smeoj i be boji Kompletno s tiplom i vijkom

  Zaustavlja za vrata TS

  Montaa

  Montaa u standardnim WDVS ploama bey posebnog alata za postavljanje, brzo i jednostavno.

  Predmontaa vijka otpornog na koroziju redukuje vreme postavljanja tiple.

  Uteda prilikom montae tiple spreava predirenje i garantuje besprekorno i precizno postavljanje tiplova.

  Termofix PN

  Montaa

  Privrivanje WC-koljki fischer S-RD za stojee WC-koljke

  Komplet za privrivanje sastoji se od tiple s prstenom, pokrivne kapice u beloj ili hrom boji, mjedenog vijka sa estostranom glavom i urezom Za montau kroz privrsni element ide jednostavno i brzo Montiranje s antikorozijskom zatitom Primeren za stojee WC koljke, ogledala i keramike police Lepo oblikovan zavretak

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  32

  Za specijalne vrste upotrebe

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Termiki most Za uvrivanje kroz termo izolaciju Mogue podeavanje Jednostavna, brza i profesionalna montaa bez posebnih alata, bez matica kontramatica ili razmanih

  elemenata. Sigurno uvrenje u podlogu. Velike nosivosti. Vijak mogue direktno montirati u drvo. Korisne duine 45-180mm. Mala pokrivna kapica. Mogue zatvoriti provrt silikonom ili akrilom. Predvieno za: spoljnu rasvetu, potanske sanduie,

  lebove,

  fischer Thermax 8 i 10.Termiki most i sigurno dranje.

  Montaa

  UX 10/UX 12Univerzalno reenje za uvrivanje u svim podlogama.

  Vijak za drvo, uz predhodno buenje, mogue uvrnuti direktno u drvenu podlogu.

  Mogua regulacija od 0-20mm.

  Korisne duine od 45-180mm

  Postavljanje: termiki element sam urezuje leite u izolaciji prilikom montae.

  Termiki most minimizira

  gubitak toplote

  Pokrivna kapica prekriva provrt.

  Viestruke mogunosti uvrenja: s SX5 tiplom, u kombinaciji

  s iver vijkom 4,5-5,5mm s 6,0mm iver vijkom s 6,3mm vijkom za lim s M6 / M8 vijcima

  Montaa:s uobiajenim kljuem 10 ili 13mm.

 • 33

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

  Termiki most. Za uvrenje kroz termo izolaciju. Mogua precizna regulacija. Povoljno i profesionalno reenje. Jednostavno i brzo reenje bez posebnih alata uz

  montau s FIS hemijskim smesama. Jedna tipla za sve podloge. Visoke nosivosti kod montae s razmakom. Spoljni metalni delovi izraeni od nerajueg elika. Jedan element za korisne duine od 60 do 170mm. Zbog iroke mogunosti regulacije nema delova koji smetaju za postavljanje privrsnog elementa Predvieno za: satelitske antene, tende, nadstrenice,

  fischer Thermax 12 i 16.Novi oblik montae s razmakom.

  Montaa

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  t d

  k

  t fix

  TINST

  min 1mm

  Samourezni konus, urezuje svoj oblik

  kroz fasadu i izolaciju.

  Navojno vreteno M12, korisne duine do 16mm, omoguuje regulaciju pritezanja.

  Navojna ipka visoke vrstoe (8.8) premouje izolaciju i uvruje se u podlogu uz pomo dvokomponentne hemijske smese.

  S mogunou regu-lacije, za neravne povrine ili tende.

  Navojno vreteno s estostranim nastavkom 6mm.

  Termiki most mini-mizira gubi-tak toplote.

  Konusni element izraen od visokot-pornog materijala ojaanog staklenim vlaknima, dri do 25kN (2,5 tone)

  Spoljni metalni delovi izraeni su od neraju-eg elika.

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  34

  Set dvokomponentne smese za uvrivanje i popravke.

  Patrona (s epom za viekratnu upotrebu)

  2kom. izmenljivih statikih mealica

  4kom. mreica (za montau u uplje podloge)

  Element za istiskivanje (nije potreban poseban alat)

  2kom. produne cijevi (za ispunjava-nje malih provrta)

  Montaa

  fischer fill & fix tekuom tiplom ispunite provrt, ostavite 2min. da se stvrdne, moete u smesu zavrnuti vijak.

  Pogodno za sve vrste podloga Moe se koristiti i kao smesa za popravke drvenih elemenata. irenje tiple unutar uplje podloge omoguuje najvee

  nosivosti. Optimalno za popravke. Jednostavna i brza upotreba: vijak direktno uvrnuti u tiplu

  (kao u drvo). Mogue viekratno uvrtanje vijka. Uvrivanje bez irenja onemoguuje oteenja

  keramikih ploica ili fasade. Smesu mogue brusiti i bojiti. Temperaturna postojanost od -10 do +40C.

  fischer fill & fix. Tekua tipla.

  Za

  spec

  ijaln

  e vr

  ste

  upot

  rebe

 • 35

  Dobro je znati

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  Kako pravilno buiti?

  1. Proverimo podlogu privrenja:

  Podloga za ugradnju mora biti odgovarajua za predvienu

  nosivost

  Podlogu moemo prepoznati prema prahu iz provrta, vidi stranu 10.

  2. Buimo uspravno u odnosu na povrinu

  Buimo jednakomerno i pritom nikada ne menjamo ugao buenja.

  Rotacijsko buenje veliki broj okretaja

  Udarno buenje veliki broj okretaja i udaraca mala energija pojedinog udarca

  Buenje udarnim ekiem mali broj okretaja i mali broj udaraca velika energija pojedinog udarca

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  36

  Dobro je znati

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  3. Vrstu buenja odaberemo s obzirom na materijal:

  rotaciono buenje, bez udaraca, za materijale kao npr.: gips karton, iverice ili uplje zidane podloge,

  kako ne bi dobili prevelik provrt.

  udarno buenje: mnogo udaraca s malom udarnom energijom: za pune materijale s gustom strukturom

  buenje udarnim ekiem: malo udaraca s velikom udarnom energijom za pune materijale s gustom strukturom

  4. Potrebno je paziti na pravilnu veliinu provrta:

  uopteno vai: veliina tiple = veliina provrta struni savet: ako u mekanim materijalima izbuimo provrt za 1 mm manju od promera tiple, to poveava nosivost i sigurnost.

  5. Prilikom postavljanja zidnih tipli i montae od odluujueg

  znaaja treba obratiti panju na maksimalnu nosivost:

  potovati uputstva za montau na ambalai, samo s maksimalnim veliinama vijka postiemo najveu nosivost,

  vrak vijka mora biti iznad vrha tiple najmanje za 1 duinu promera vijka

  kod privrenja u upljikavim i upljim materijalima deo tiple koji se iri (ekspanzivni dio) mora biti u barem jednom

  punom delu zida u celosti usidren,

  tipla ima najveu nosivost, ako je u celosti usidrena u podlozi (ne u sloju maltera).

 • 37

  Kod svakog privrivanja na privrsni element deluju razliite sile.

  Vuna sila

  Poprena sila

  Dijagonalna natezna sila - proizlazi iz vune sile i poprene sile. Potrebno je uzimati je u obzir pre svega kod privrivanja tekih predmeta na zidove, npr. viseih ormaria.

  Kako deluju sile

  Sile su navedene u mernoj jedinici Newton. Kao zlatno pravilo vredi: 10 N (Newton) = 1 kg.Iz tabela na sledeim stranicama moete utvrditi nosivost tipli u pojedinim graevinskim materijalima. Ako u vezi s tim imate jo neka pitanja, nazovite nas. S radou emo vam pomoi.

  Q

  ZD

  obro

  je z

  nat

  i

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  38

  Dobro je znati

  Optereenja i tehniki podaciPreporuljiva optereenja: optereenje / tipla u N (kg), kod upotrebe vijka za drvo s maksimalnim

  promerom vijka. Ovi podaci sadre potrebne sigurnosne faktore i vrede za sluaj vune, poprene i dijagonalne sile natezanja.

  UX

  UX 5 x 30

  UX 6 x 35

  UX 6 x 50

  UX 8 x 50

  UX 10 x 60

  UX 12 x 70

  UX 14 x 75

  MED

  MED M6

  MED M8

  MED M10

  FUR

  FUR 8

  FUR 10

  SX

  SX 5 x 25

  SX 6 x 30

  SX 6 x 50

  SX 8 x 40

  SX 8 x 65

  SX 10 x 50

  SX 10 x 80

  SX 12 x 60

  SXR

  SXR 10

  S

  S 4

  S 5

  S 6

  S 8

  S 10

  S 12

  S 14

  S 16

  GB

  GB 8

  Beton

  B 25

  200 (20)

  400 (40)

  600 (60)

  600 (60)

  1000 (100)

  1500 (150)

  1800 (180)

  650 (65)

  1100 (110)

  1600 (160)

  1000 (100)

  1600 (160)

  300 (30)

  650 (65)

  800 (80)

  700 (70)

  700 (70)

  1200 (120)

  1200 (120)

  1700 (170)

  1600 (160)

  160 (16)

  280 (28)

  400 (40)

  600 (60)

  1100 (110)

  1500 (150)

  1850 (185)

  2300 (230)

  Tipla Preporueno optereenje

  Puna opeka

  Mz12

  Opeka od krenjaka

  KS12

  100 (10)

  200 (20)

  300 (30)

  300 (30)

  500 (50)

  700 (70)

  800 (80)

  550 (55)

  900 (90)

  1300 (130)

  400 (40)

  600 (60)

  300 (30)

  300 (30)

  600 (60)

  600 (60)

  600 (60)

  650 (65)

  1200 (120)

  700 (70)

  600 (60)

  140 (14)

  240 (24)

  280 (28)

  500 (50)

  Opeke s ok.rupama

  HLz12, pribl. gustoa 1kg/cm3

  uplji blok od krenjaka

  KSL6

  100 (10)

  200 (20)

  200 (20)

  200 (20)

  200 (20)

  300 (30)

  400 (40)

  300 (30)

  70 (7)

  70 (7)

  70 (7)

  170 (17)

  170 (17)

  170 (17)

  500 (50)

  260 (26)

  300 (30)

  up.zidni blok/

  puna opeka od

  lakog betona

  Hbl 2, u 2

  100 (10)

  150 (15)

  150 (15)

  150 (15)

  250 (25)

  250 (25)

  300 (30)

  250 (25)

  150 (15)

  200 (20)

  200 (20)

  230 (23)

  230 (23)

  280 (28)

  280 (28)

  320 (32)

  250 (25)

  parobeton

  (plinobet.)

  PB 2, PP 2

  (G2)

  35 (3,5)

  35 (3,5)

  60 (6)

  80 (8)

  150 (15)

  200 (20)

  200 (20)

  30 (3)

  35 (3,5)

  35 (3,5)

  60 (6)

  60 (6)

  90 (9)

  90 (9)

  140 (14)

  50 (5)

  70 (7)

  160 (16)

  280 (28)

  400 (40)

  200 (20)

  Gips karton,

  vlaknasta

  ploa

  12,5 mm

  100 (10)

  100 (10)

  100 (10)

  100 (10)

  100 (10)

  100 (10)

  100 (10)

 • 39

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  Promer

  burgije

  (mm)

  5

  6

  6

  8

  10

  12

  14

  8

  11

  13

  8

  10

  5

  6

  6

  8

  8

  10

  10

  12

  10

  4

  5

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  8

  Min. dubina

  buenja

  (mm)

  40

  45

  60

  60

  75

  85

  95

  28

  35

  39

  35

  40

  60

  50

  75

  70

  95

  80

  25

  35

  40

  55

  70

  80

  95

  100

  60

  Min. dubina kod mont.

  kroz element

  (mm)

  90 130

  90 240

  90 - 270

  Min. dubin

  sidrenja

  (mm)

  30

  35

  50

  50

  60

  70

  75

  24

  30

  34

  70

  70

  25

  30

  50

  40

  65

  50

  80

  60

  50

  20

  25

  30

  40

  50

  60

  75

  80

  50

  Duina

  tiple

  (mm)

  30

  35

  50

  60

  60

  70

  75

  24

  30

  34

  80 120

  80 230

  25

  30

  50

  40

  65

  50

  80

  60

  80 - 260

  20

  25

  30

  40

  50

  60

  75

  80

  50

  Tehniki podaci

  Maks.

  korisna

  duina

  (mm)

  10 50

  10 160

  30 - 210

  prip./dod..

  vijci

  od/do

  (mm)

  3 4

  4 5

  4 5

  4,5 6

  6 8

  8 10

  10 12

  6

  7

  3 4

  4 5

  4 5

  4,5 6

  4,5 6

  6 8

  6 8

  8 10

  2 3

  3 4

  4 5

  4,5 6

  6 8

  8 10

  10 12

  12

  5

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  40

  Dobro je znati

  Beton

  B 25

  160 (16)

  200 (20)

  270 (27)

  1850 (185)

  2400 (240)*

  4300 (430)*

  7600 (760)*

  13400 (1340)*

  3600 (360)*

  5700 (570)*

  6100 (610)

  8500 (850)

  11800 (1180)

  17200 (1720)

  3000 (300)

  4800 (480)

  7900 (790)

  9900 (990)

  2000 (200)

  3000 (300)

  5000 (500)

  900 (90)

  1450 (145)

  Tipla Preporueno optereenje

  Puna opeka

  Mz12

  Opeka od krenjaka

  KS12

  140 (14)

  170 (17)

  240 (24)

  750 (75)

  1250 (125)

  Opeke s ok.rupama

  HLz12, pribl. gustoa 1kg/cm3

  uplji blok od krenjaka

  KSL6

  up.zidni blok/

  puna opeka od

  lakog betona

  Hbl 2, u 2

  30 (3)

  110 (11)

  130 (13)

  parobeton

  (plinobet.)

  PB 2, PP 2

  (G2)

  30 (3)

  40 (4)

  70 (7)

  Gips karton,

  vlaknasta

  ploa

  12,5 mm

  Optereenja i tehniki podaciPreporuljiva optereenja: optereenje / tipla u N (kg), kod upotrebe vijka za drvo s maksimalnim promerom vijka. Ovi podaci sadre potrebne sigurnosne faktore i vrede za sluaj vune, poprene i dijagonalne sile natezanja.

  N

  N 5

  N 6

  N 8

  WST

  WST 10 x 140

  FAZ II

  FAZ II 8

  FAZ II 10

  FAZ II 12

  FAZ II 16

  FH II

  FH II 10

  FH II 12

  FBN II

  FBN II 8

  FBN II 10

  FBN II 12

  FBN II 16

  TA M

  TA M6

  TA M8

  TA M10

  TA M12

  FSA

  FSA 8

  FSA 10

  FSA 12

  FFS

  FFS 7,5

  F-M

  F 8 M

  F 10 M

  * Najvea dozvoljena optereena po tipli u vunoj zoni betona.

  Thermax

  Thermax 81) 1000 (100) 500(50) 200(20) 400(40) 10 75 120 240 60 180

  Thermax 102) 1000 (100) 700(70) 300(30) 600(60) 12 85 160 240 70 180

  Thermax 123) 3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 1300 (130) 955) / 1306) 955) / 1306) 110

  Thermax 164) 3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 1255) / 2006) 1255) / 2006) 1701) preporuena sila na odrez uz max. korisnu duinu = 150 N. 3) dozvoljene nosivosti / na odrez uz max. korisnu duinu = 80 N.2) preporuena sila na odrez uz max. korisnu duinu = 200 N. 4) dozvoljene nosivosti / na odrez uz max. korisnu duinu = 210 N.

 • 41

  Dob

  ro je

  zn

  ati

  Tehniki podaci

  Promer

  burgije

  (mm)

  5

  6

  8

  14

  8

  10

  12

  16

  10

  12

  8

  10

  12

  16

  10

  12

  15

  18

  8

  10

  12

  6

  8

  10

  Min. dubina

  buenja

  (mm)

  95

  65

  70

  90

  105

  50

  55

  65

  pr. ambalau

  Min. dubina kod mont.

  kroz element

  (mm)

  45 65

  55 95

  75 135

  75 215

  90 230

  105 295

  140 415

  80 120

  90 180

  61 156

  78 228

  95 245

  129 304

  65 115

  65 115

  75 140

  90 150

  110 220

  Min. dubin

  sidrenja

  (mm)

  25

  30

  40

  75

  45

  60

  70

  85

  50

  60

  40

  50

  65

  80

  40

  45

  55

  70

  35

  40

  50

  pr. ambalau

  30

  30

  Duina

  tiple

  (mm)

  30 50

  40 80

  60 120

  75

  75 215

  93 233

  108 298

  146 421

  85 125

  100 190

  49

  56

  69

  85

  65 115

  69 119

  81 146

  42 212

  72 132

  72 202

  Maks.

  korisna

  duina

  (mm)

  5 25

  10 50

  20 80

  35

  10 150

  10 150

  10 200

  25 300

  10 50

  10 100

  5 100

  10 160

  10 160

  25 200

  15 65

  10 60

  10 75

  pr. amb.

  42 102

  42 172

  prip./dod..

  vijci

  od/do

  (mm)

  10 x 140

  M 6

  M 8

  M 10

  M 12

  7,5

  Thermax

  Thermax 81) 1000 (100) 500(50) 200(20) 400(40) 10 75 120 240 60 180

  Thermax 102) 1000 (100) 700(70) 300(30) 600(60) 12 85 160 240 70 180

  Thermax 123) 3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 1300 (130) 955) / 1306) 955) / 1306) 110

  Thermax 164) 3400 (340) 1700 (170) 800 (80) 500 (50) 1255) / 2006) 1255) / 2006) 1705) dubina sidrenja u betonu i punim podlogama6) dubina sidrenja u upljim podlogama

 • Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  Der UX ein echter Joker.Fr alle Baustoffe

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Durch sein universelles Funktionsprinzip passt sich der UX jedem Untergrund optimal an. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, ver ankert sich in Hohlbaustoffen und ver-knotet sich in Plattenbau stoffen. Das schafft Sicherheit und die Freiheit fast alles zu befestigen.

  Montage

  42

  Dobro je znati

  Optereenja i tehniki podaciPreporuljiva optereenja: optereenje / tipla u N (kg), kod upotrebe vijka za drvo s maksimalnim promerom vijka. Ovi podaci sadre potrebne sigurnosne faktore i vrede za sluaj vune, poprene i dijagonalne sile natezanja.

  Oppta upozorenja::Dozvoljeno optereenje zidne tiple ne vredi za proizvode s kukom, jer se kuka moe saviti.

  Gips karton

  9,5 mm

  110 (11)

  125 (12,5)

  150 (15)

  150 (15)

  150 (15)

  150 (15)

  100 (10)

  100 (10)

  100 (10)

  70 (7)

  70 (7)

  Tipla Preporueno optereenje

  Gips karton

  12,5 mm

  160 (16)

  125 (12,5)

  200 (20)

  200 (20)

  200 (20)

  200 (20)

  100 (10)

  100 (10)

  150 (15)

  80 (8)

  80 (8)

  Gips karton

  2 x 12,5 mm

  190 (19)

  240 (24)

  250 (25)

  250 (25)

  150 (15)

  150 (15)

  150 (15)

  110 (11)

  110 (11)

  M. vlak.ploa

  12,5 mm

  390 (39)

  400 (40)

  250 (25)

  250 (25)

  250 (25)

  250 (25)

  200 (20)

  250 (25)

  300 (30)

  Vezana

  ploa

  4 mm

  120 (12)

  170 (17)

  100 (10)

  150 (15)

  400 (40)

  800 (80)

  Iverica

  16 mm

  170 (17)

  430 (43)

  250 (25)

  250 (25)

  250 (25)

  250 (25)

  250 (25)

  KD

  KD 3

  KD 4

  HM

  HM 5 x 37 S

  HM 5 x 52 S

  HM 6 x 37 S

  HM 6 x 65 S

  PD

  PD 8

  PD 10

  PD 12

  GK

  GK

  GKM Metall

  GKM

  FID

  Polistirol ploe, stiropor PS 15 = 30 (3) PS 20 = 90 (9)

  Objanjenje oznaka: Mz: puna opeka PB: parobeton V2: puna opeka od gasbetona PP: parobeton HLz:opeka s okomitim rupama. KS: puna opeka od vapnenog pjeenjakaBn: beton Hbl: uplji blok za zid

  Beton

  B 25

  160 (16)

  5000 (500)

  6000 (600)

  6000 (600)

  Tipla Preporueno optereenje

  Puna opeka

  Mz12

  puna opeka od krenjaka

  KS12

  140 (14)

  1700 (170)

  1700 (170)

  1700 (170)

  Opeke s uspravnim rupama

  HLz12, pribl. gustoa 1kg/cm3

  uplja opeka.od krenjaka

  KSL6

  800 (80) Hlz; 600 (60) KSL

  1000 (100) Hlz; 600 (60) KSL

  uplji .zidni blok/

  puna opeka od

  lakog betona

  Hbl 2, u 2

  300 (30)

  500 (50)

  parobeton

  (plinobet.)

  PB 2, PP 2

  (G2)

  1300 (130)*

  1300 (130)*

  1300 (130)*

  Gips karton,

  vlaknasta

  ploa

  12,5 mm

  u vezi sa smesom FIS

  sistem FIS

  bez kouljice

  FIS G M8

  FIS G M10

  FIS G M12

  sa kouljicom

  FIS HK 12 x 80

  FIS HK 16 x100

  u vezi sa smesom FIS

 • 43

  Dob

  ro je

  zn

  atiPodaci o maksimalnim nosivostima odnose se na vijak za drvo sa maksimalnim

  promerom.

  Min. dubina

  slob. razm

  (mm)

  27

  34

  23 32

  32 46

  23 32

  32 46

  Min. debljina

  ploe

  (mm)

  65

  65

  6 15

  20 34

  6 15

  7 21

  6

  7

  9

  9,5

  9,5

  60

  Tehniki podaci

  Maks.

  korisna

  duina

  (mm)

  15 80

  20 85

  19

  24

  14

  24

  prip./dod..

  vijci

  od/do

  (mm)

  M 3

  M 4

  M 5

  M 5

  M 6

  M 6

  4

  5

  6

  4 5

  4 5

  4,5 5

  Duina

  tiple

  (mm)

  95

  105

  37

  52

  37

  52

  29

  28

  27

  22

  31

  50

  Min. dubina

  buenja

  (mm)

  47

  75

  47

  75

  31

  30

  29

  25

  35

  Promer

  burgije

  (mm)

  12

  14

  12

  12

  13

  13

  8

  10

  12

  *: Za izvodjenje konusnih provrta u parobetonu neophodno je potrebna konusna burgija PBB

  Tehniki podaci

  Promer

  burgije

  (mm)

  10; PBB = 14

  12; PBB = 14

  14; PBB = 14

  12

  16

  Min. dubina

  buenja

  (mm)

  80; PBB = 75/95

  80; PBB = 75/95

  80; PBB = 75/95

  90

  110

  Min. dubina kod mont.

  kroz element

  (mm)

  Min. dubin

  sidrenja

  (mm)

  80; Por.b.=75/95

  80; Por.b.=75/95

  80; Por.b=75/95

  80

  100

  Duina

  tiple

  (mm)

  80

  100

  Maks.

  korisna

  duina

  (mm)

  prip./dod..

  vijci

  od/do

  (mm)

  N 4 - 8; M 4 - M 8

  N 8 - 12; M 8 - M 12

  PBB: burgija za parobeton : zavisno o odabranoj duini vijka

 • 09

  /20

  11

  tam

  pano

  u A

  ustr

  iji

  Zad

  rav

  amo

  mog

  uno

  st t

  ehni

  kih

  izm

  ena.

  (Ser

  bisc

  h) -

  51

  37

  48

  fischer Austria GmbHWiener Strae 95 A-2514 Traiskirchen

  Tel. +43(0)2252 53730-0 Fax +43(0)2252 53730-70

  www.fischer.at

  Va partner: