Mini Hi-Fi System FW-FW- - Philips .Mini Hi-Fi System FW-FW-M777M777 visit our website to download

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mini Hi-Fi System FW-FW- - Philips .Mini Hi-Fi System FW-FW-M777M777 visit our website to download

1

Mini Hi-Fi System FW-M777FW-M777

visit our website

www.audio.philips.comto download latest UPDATES of USB PC Link Driver

MusicMatch Jukebox softwares and FAQs.

2

CAUTIONUse of controls or adjustments orperformance of procedures other thanherein may result in hazardousradiation exposure or other unsafeoperation.

MAGYARORSZG

MinsgtanstsA garanciajegyen feltntetett forgalombahozvllalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM egyttesrendelet rtelmben tanstja, hogy ezen kszlkmegfelel a mszaki adatokban megadottrtkeknek.

Figyelem! A meghibsodott kszlket belertve a hlzati csatlakozt is csakszakember (szerviz) javthatja. Ne tegye ki akszlket esnek vagy nedvessg hatsnak!

GaranciaA forgalombahoz vllalat a termkre 12 hnapgarancit vllal.

Nvleges feszltsg ........................ 220-230 V/50 Elemes mkdshez ................................ 2 x AA/R06Nvleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljestmnymaximlis .................................................................... 175 Wnvleges .................................................................... < 25 Wkszenlti llapotban ............................................ < 1 W

rintsvdelmi osztly II.

Tmeg ...................................................................... 18,12 kg

Befoglal mretek szlessg ............................................................. 961 mm magassg ............................................................. 322 mm mlysg ................................................................ 390 mm

Rdirsz vteli tartomnyURH .......................................................... 87,5 108 MHz

ErstrszKimeneti teljestmny .................... 2 x 330 W MPO..................................................................... 2 x 165 W RMS

ESKA REPUBLIK

Vystraha! Tento pstroj pracuje s laserovmpaprskem. Pi nesprvn manipulaci spstrojem (v rozporu s tmto nvodem) medojt k nebezpenmu ozen. Proto pstrojza chodu neotevrejte ani nesnmejte jehokryty. Jakoukoli opravu vdy svtespecializovanmu servisu.

Nebezpe! Pi sejmut kryt a odjitnbezpenostnch spna hroz nebezpeneviditelnho laserovho zen!

Chrate se ped pmm zsahem laserovhopaprsku.

Zruka: Pokud byste z jakhokoli dvodupstroj demontovali, vdy nejdve vythntesovou zstrku.

Pstroj chrate ped jakoukoli vlhkost i pedkapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prstroj sa nesmie pouva v mokrom avlhkom prostred! Chrnte pred striekajcou akvapkajcou vodou!

33

P3

DISC 5DISC 5

DISC 1DISC 1

DISC 2DISC 2

DISC 3DISC 3

DISC 4DISC 4

DISC DISC 3 DISC DISC 4 DISC DISC 5DISC DISC 2DISC DISC 1

CDCD//CD-RCD-R //CD-RCD-RW W CCOMPOMPAATIBLETIBLE

STANDBYON

ECOPOWER

DIM

C D

PROG

IRIR SENSOR

DSCDSCDBBDBB VAC

CLOCK TIMER

TUNERTUNER GAME GAMEAUXUXUSBUSB

PC LINKPC LINK

SPEED PUNCH BLASTMODEMODE

MIX-IT

GAMESOUNDGAMESOUND

MAMAX X SOUNDSOUND

MAX SOUND DIGITAL SOUND CONTROL VIRTUAL AMBIENCE CONTROL DYNAMIC BASS BOOST

A

UDIO

VIDE

O

A

UDIO

GAME

VOLUM E

SEARCH TUNING

PR

EVP

RESET

STO

P

DEM

OST

OP

NEXTPRESET

PLA

Y

PAU

SE

GAME PORT MINI SYSTEM

RIGHT

LEFT

MASTE

R VOLUME

OVERDRIVE

TURBOTURBOCRUISE

LEFTCHA

NNEL

CD3

CD2

CD1

CD4

CD5ARCADE CINEMACONCERT

ALB MIX TITLEAM PMFM MWDIM SLEEPNEWSOPTIMAL JAZZ ROCK POP

TRKPROGSHUF REP DISC ALLCYBER HALLI.S.

DSCDSC

VAC

OVERDRIVE

TURBOTURBOCRUISE

RIGHT

CHANNEL

P2

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

DSC MUTEVAC

GAME

DIM SLEEP CLK/TIMER TIMER

VOL

wOOx LEVEL

GAME

MIX-ITSOUND

ALBUM

TITLE

USB PC LINKCD TUNER AUX/GAME

ON/OFF

CD1 CD2 CD3

CD4 CD5

P1

P4

DISC 1DISC 1

DISC 2DISC 2

DISC 3DISC 3

DISC 4DISC 4

DISC DISC 3 DISC DISC 4 DISC DISC 5DISC DISC 2DISC DISC 1

CDCD //CD-RCD-R//CD-RW CD-RW COMPCOM PAATIBLETIBLE

DISC 1DISC 1

1 3,

2

4

5

Mag

yar

Slo

ven

sky

e

sky

Po

lski

Index

----------------------------------------------- 6

esky ------------------------------------------------ 50

Slovensky ------------------------------------------ 72

Magyar ---------------------------------------------- 94

Energy StarAs an ENERGY STARR

Partner, Philips has determinedthat this product meets theENERGY STARR guidelines for energy efficiency.

Polski ------------------------------------------------ 28

Po

lski

28

Informacje oglneZawarto opakowania ............................................... 29Ochrona rodowiska ..................................................... 29Bezpieczestwo i rodki ostronoci ................... 29

Opis elementw zestawuUrzdzenie i pilot .................................................... 3031

Przyciski dostpne wycznie na pilocie ....... 31

Podczanie przewodw i antenKrok 1: Podczanie anteny FM/AM antennas .... 33Krok 2: Podczanie kolumn gonikowych ........ 33Krok 3: Podczanie komputera PC ...................... 33Krok 4: Podczanie konsoli do gier ...................... 33Krok 5: Podczanie przewodu sieciowego ....... 33Krok 6: Wkadanie baterii do pilota ...................... 34

Obsuga zestawu za pomoc pilota .................. 34

Port gierPrzeznaczenie portu gier ............................................ 35Czynnoci wstpne ........................................................ 35Korzystanie z portu gier .............................................. 35

Tryb USB PC LinkCzynnoci przygotowawcze ...................................... 36

Wymagania dotyczce komputera PC ........... 36Instalacja oprogramowania MusicMatch .... 36Uaktywnianie wyjcia cyfrowego dla py CD .. 37

Odtwarzanie muzyki w trybie USB PC Link ... 37

Czynnoci podstawoweWczanie/wyczanie zasilania ............................... 38

Wybieranie rda dwiku .................................. 38Uaktywnianie trybu gotowoci Eco Power ...... 38Uaktywnianie zwykego trybu gotowoci(z wywietlaniem zegara) ....................................... 38

Tryb demonstracyjny .................................................... 38Nastawianie zegara ........................................................ 38Wyczanie podwietlenia wywietlacza ............ 39Regulacja gonoci ......................................................... 39Regulacja barwy dwiku ............................................ 39

wOOx ............................................................................... 39Incredible Surround ................................................... 39Cyfrowy procesor dwiku (DSC) ................... 39VAC ..................................................................................... 39

Obsuga odtwarzaczaOdtwarzane pyty ........................................................... 40Wkadanie pyt .................................................................. 40Podstawowe funkcje odtwarzacza ......................... 40Odtwarzanie pyt MP3 ................................................. 41Odtwarzanie wielokrotne i losowe ...................... 41

Odtwarzanie wielokrotne ...................................... 41Odtwarzanie losowe ................................................. 41

Programowanie kolejnoci odtwarzaniautworw .............................................................................. 42

Przegldanie zawartoci programu ................... 42Kasowanie programu ................................................ 42

Obsuga tuneraWyszukiwanie stacji radiowych ............................... 43Programowanie stacji radiowych ........................... 43

Funkcja Plug & Play ..................................................... 43Programowanie automatyczne ........................... 44Programowanie rczne ............................................ 44

Wybieranie zaprogramowanej stacji radiowej ... 44Kasowanie zaprogramowanych stacjiradiowych ........................................................................ 44

RDS ......................................................................................... 44Zmiana informacji RDS ............................................ 44Nastawianie zegara na podstawieinformacji RDS .............................................................. 44

NEWS ................................................................................... 45Uaktywnianie funkcji NEWS ................................. 45

Programator zegarowyNastawianie programatora zegarowego ............ 46

Uaktywnianie/wyczanie programatorazegarowego .................................................................... 46

Nastawianie wycznika czasowego ...................... 47

Urzdzenia zewntrzneOdtwarzanie dwiku z urzdzeniazewntrznego .................................................................... 47Nagrywanie ........................................................................ 47

Dane techniczne ................................... 48

Rozwizywanie problemw ....... 49

Spis trsci

Po

lski

29

Niniejszy produkt jest zgodnyz przepisami Unii Europejskiejdotyczcymi zakce radiowych.