Click here to load reader

Mindmapping Webquests Hot Potatoes - · PDF file 2004-03-08 · 2 Mindmapping Volgens de Engelsman Tony Buzan staan teksten en lessen haaks op de manier waarop onze hersenen werken

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mindmapping Webquests Hot Potatoes - · PDF file 2004-03-08 · 2 Mindmapping...

 • PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT

  Mindmapping

  Webquests

  Hot Potatoes

  Samengesteld door: Christ Bosmans Ict-coördinator

  [email protected] http://www.christbosmans.be

 • 2

  Mindmapping Volgens de Engelsman Tony Buzan staan teksten en lessen haaks op de manier waarop onze hersenen werken. De hersenen werken niet lineair maar visueel (vanuit een centraal begrip dat via verbindingslijnen met andere begrippen wordt geassocieerd). Om recht te doen aan de werking van onze hersenen, heeft hij de mindmapping bedacht: een techniek om begrippen letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen.

 • 3

  MINDMAP

  Mindmapping is oorspronkelijk een techniek om associaties te bedenken (het resultaat van brainstormen !) en om op een speelse, creatieve manier je gedachten te laten stromen en te ordenen. Een mindmap kan je ook gebruiken om de structuur van anderen te visualiseren.

  De theorie achter het mindmappen a. Radiant thinking = een samenwerking van 2 hersenhelften • 2 hersenhelften (linkse en rechtse hersenschors) op het middenbrein, die een verschillend denkgedrag vertonen • via het corpus callosum wisselen ze onbewust voortdurend informatie uit • gebruik je beide helften: let bewust op je manier van denken, je voorkeur

  Linkerhelft : interesse voor analyse en details, lineair denken Rechterhelft : oog voor het geheel, fantasie , creatief

  • als je uit gewoonte op een strakke, logische en zwart-witte manier noteert, leveren je notities enkel voer voor de linkerhelft, en gaat de rechterhelft ‘dwalen’ • intelligent hersengebruik = ook de rechterhelft prikkelen : kleuren, symbolen, tekeningen, het geheel tonen b. Onthouden = het leggen van nieuwe verbindingen in het brein of het activeren en verbeteren van bestaande verbindingen. Daarom is het ook belangrijk bij kinderen, maar ook bij jezelf, zoveel mogelijk hersenverbindingen te laten tot stand komen, zodat die later opnieuw kunnen worden geactiveerd. Door je leerstof visueel in beeld te brengen, beelden aan te verbinden, goed te ordenen, een plaats te geven in de ruimte, er grappige anecdotes aan te koppelen, erover te fantaseren, blijft ze beter hangen in je geheugen !

 • 4

  Wanneer kan je een mindmap gebruiken? Presentatie : Als je ideeën verzamelt om een les op te bouwen, een tekst te schrijven Privé : als je iets plant: een vakantie, een project, een feest ( boodschappenlijst), … Notities : Als je notities neemt in een les of een vergadering Analyse van een tekst/probleem : Als je een tekst al lezende in kaart wil brengen Overzicht : Als je een overzicht wil maken van een heleboel informatie (een hoofdstuk, een complexe tekst) Een creatieve bewerking van een moeilijk onderdeel van de leerstof : door tekeningen

  Hoe maak je een mindmap? ⇒ op papier ⇒ met de computer : http://mindmapper.terhoeve.com/ http://www.mindmapper.be/ http://www.mindjet.com/ http://www.graphic.org/

  http://www.visual-mind.com/ http://www.inspiration.com/ http://web.singnet.com.sg/~axon2000/ De 10 geboden van Mind Mapping 1. HORIZONTAAL WERKEN EN VOLGENS DE WIJZERS VAN DE KLOK: blad in landscape 2. TAKKEN-NETWERK : je rechterhersenhelft bekijkt vooral het patroon van de takken en de kleuren, je linkercortex naar de logische opbouw en de woorden 3. VLOEIENDE LIJNEN : lijnen dikker in het centrum (synthesekracht versterkt) Nieuwe takjes kunnen steeds toegevoegd worden 4. KERNWOORDEN OF SYMBOLEN en verschillende lettergrootten 5. DUIDELIJK : rustig noteren (alerte aandacht) , weinig woorden (concentreer) meer centrale ideeën zeker IN DRUKLETTERS, op een kort lijntJe 6. HORIZONTAAL LEESBAAR : je blad niet draaien ! 7. KLEUREN : teken iedere hoofdtak en zijn vertakkingen in een andere kleur of gebruik een ander kleur voor latere toevoegingen of om bepaalde aspecten in de verf te zetten (vb. in fluo zetten wat je steeds weer vergeet / niet direct !) 8. KRISKRAS : spring gerust ‘van de hak op de tak’ 9. RANGSCHIKKEN : breng een lineaire of logische volgorde aan door groepen sleutelwoorden met een vloeiende lijn af te bakenen, te nummeren, te kleuren. Je ziet immers na een tijdje meer samenhang, daarom moet je niet altijd je mindmap opnieuw maken 10. RUSTIG CREATIEF : beleef vooral plezier en laat je creativiteit de vrije loop.

  Oefeningen

  1. ALS JIJ DIT JAAR WEL / NIET ZOU SLAGEN , WAARAAN ZOU HET DAN LIGGEN ? MAAK EEN MINDMAP OVER JEZELF, JE STERKTES EN JE ZWAKTES

  2. STEL JEZELF VOOR AAN DE GROEP OP BASIS VAN DE MINDMAP 3. NEEM TIJDENS DE VOLGENDE LES EENS NOTA’S AAN DE HAND VAN EEN MINDMAP! 4. ZOEK THUIS EEN ONDERDEEL VAN DE LEERSTOF WAARVOOR EEN MINDMAP HANDIG KAN

 • 5

  Demo Mindmanager Screenshot

 • 6

  Webquest

  Inleiding

  Tijdens de themaveertiendaagse van de voorbije jaren kregen de leerlingen van de Provinciale

  Handelsschool Hasselt zoekopdrachten op het internet die min om meer verband hielden met

  het thema van dat jaar. De bedoeling was om hen (maar ook hun leraars) vertrouwd te maken

  met het internet en hen gericht en efficiënt te leren zoeken.

  Die zoekopdrachten leidden vaak tot irrelevante, onbetrouwbare of soms zelfs afwezige

  resultaten. Leerlingen zien door de bomen het bos niet meer, ze raken verdwaald en vinden

  heel veel, behalve wat ze echt nodig hebben, uit de opdracht leren ze dus weinig of niets bij.

  Dat willen we nu vermijden. Informatie opzoeken is immers één ding, er iets mee doen iets

  anders. Misschien wordt het allemaal een pak nuttiger en leerrijker als je zelf de informatie

  levert en je leerlingen die op een boeiende en verstandige manier kunnen verwerken.

  Om je leerlingen goede opdrachten in verband met informatieverwerking te kunnen geven,

  werden er WebQuests ontwikkeld. Dat zijn on-line taakgerichte opdrachten. Ze hebben als doel leerlingen op een gestructureerde manier te leren omgaan met allerlei bronnen op het net. Een

  webquest is altijd opgebouwd volgens een bepaald stramien. Dat werd in 1995 ontwikkeld door

  Bernie Dodge van de San Diego State University (USA). Het voordeel van het werken met zo'n

  stramien is enerzijds dat de structuur van bestaande webquests (die je zowat overal op internet

  vindt) voor iedereen doorzichtig en bevattelijk wordt. Anderzijds biedt het een enorm handige

  kapstok om zelf webquests aan te maken.

 • 7

  De belangrijkste doelen van een webquest zijn:

  goed en efficiënt de tijd van de leerling gebruiken

  het gebruik van de informatie benadrukken, veeleer dan het opzoeken ervan

  het denkvermogen van de leerling ondersteunen, op vlak van analyse, synthese en

  evaluatie

  Met deze bijscholing willen we een voorbeeld geven van integratie van informatie- en

  communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs, het gaat hier dus niet over ‘leren over de

  computer’ maar duidelijk de computer als instrument hanteren om niet alleen ons leerplan te

  verwezenlijken en maar ook om eindtermen, levenslang leren, samenwerkend leren, ... te

  bevorderen.

  In de loop van deze bijscholingssessie kun je voorbeelden bekijken van internetgebaseerde

  lessen die effectief met de leerlingen gebruikt zijn. Het is de bedoeling dat je zelf ook dergelijke

  lessen / activiteiten uitwerkt.

  Het spreekt vanzelf dat de leraar en zijn leerlingen de basisvaardigheden voor computergebruik

  in de vingers heeft o.a. vlot kan zoeken naar internetbronnen, informatie (tekst en afbeeldingen)

  van internet opslaan/kopiëren in Word, een link leggen, afbeelding bijsnijden, ... Eventueel een

  webpagina maken met Word / Frontpage of het eindresultaat presenteren met Powerpoint.

 • 8

  Het didactisch uitgangspunt van een WebQuest is constuctivistisch, d.w.z. leren = actief en constructief

  leerlingen bouwen zelf kennis op

  leren = cumulatief

  leren = zelfregulerend en zelfgestuurd

  zelf verantwoordelijk voor leren, controle over eigen leerproces

  leren = doelgericht of intentioneel: zinvol leren op een bepaald doel gericht

  leren = gesitueerd of contextgebonden en wordt door de leerling als zinvol ervaren

  leren = interactief en coöperatief, samen werken en denken

  De toegevoegde waarde van ICT komt maar optimaal tot uiting in een constructivistische

  leeromgeving

  - van kennisoverdracht (instructivisme) naar kennisontwikkeling : begeleiden en stimuleren

  van leerprocessen

  - de leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces

  - de taken zijn authentiek en op de realiteit gericht

  - gebruik van verschillende hulpmiddelen

  - de leerkracht is meer ‘coach’

  Dit soort leren vormt de basis voor het noodzakelijke levenslang leren

 • 9

  Wat is een ‘WebQuest’ ? "Een WebQuest is een onderzoeksgeoriënteerde activiteit waarin sommige of alle informatie die

  leerlingen gebruiken afkomstig is van bronnen op het internet."

  Een WebQuest is een bruikbaar middel in het onderwijs om leerlingen zelfstandig,

  onderzoekend te laten leren. Het concept is in 1995 aan de San Diego State University

  uitgedacht door de Amerikaanse professor Bernie Dodge. Hét startpunt voor de WebQuest is

  The WebQuest Page (http://webquest.sdsu.edu/ ).

  Een WebQuest is een onlin