of 12 /12
2004 nyár BI. oldal A vérzészavarokról Mindentudó A vérzészavarokról 2004 ôsz Schering Holdfény Club – A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa

Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal...

Page 1: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár BI. oldal

A vérzészavarokról

MindentudóA vérzészavarokról

2004 ôsz

Schering Holdfény Club – A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa

Page 2: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

A Nôk Egészségéért Alapítványkiadványa

A Mindentudó füzet megírásáért

köszönetünket fejezzük ki

Dr. Major Tamásszülész-nôgyógyász szakorvos, egyetemi adjunktusnak

(DEOEC Nôi Klinika).

Page 3: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

Kedves Klubtagunk!

A Schering Club füzeteiben igyekszünk csupa olyan információt közzé-

tenni, melyeket olvasóink többsége saját maga is hasznosítani tud. Ko-

rábbi füzeteinkben egyebek mellett összefoglaltuk a menstruációval

kapcsolatos ismereteket, a szabályosan jelentkezô menstruációs vérzé-

sek élettani hátterét, áttekintettük az esetleges kísérô tüneteket is. Is-

mertettük azt a két kellemetlen kísérô tünetegyüttest, amely a menstruá-

ciós ciklushoz kapcsolódik: a menzesz elôtti napokban jelentkezô, igen

változatos premenstruális feszültséget, vagy premenstruális szindrómát,

valamint a fájdalmas havivérzést (dysmenorrhoea), mely a menstruációt

kísérô kifejezett alhasi fájdalom, görcs. Reméljük, ezek az információk

is segítettek Önnek állapota és esetleges betegsége pontosabb megérté-

sében. Bízunk benne, hogy panaszok esetén felkereste kezelôorvosát,

aki eredményesen tudott segíteni. Legújabb Mindentudónkban a leggyak-

rabban elôforduló nôgyógyászati kórképrôl, a vérzészavarokról, az ezzel

kapcsolatos tudni-, és tennivalókról olvashat. A menstruációs vérzés

megváltozása – rendszertelen, túl bô, vagy éppen túl kevés vérzés –

csaknem minden nônél elôfordul a nemi teljesség idején lezajló több

mint 300 menstruáció során.

Kellemes olvasást, hasznos idôtöltést kívánunk!

Page 4: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 2. oldal

MindentudóMindentudó

Mennyi az annyi?A belsô nôi nemi szervek közül a méh legbelsô rétege a méhnyálka-

hártya, amely hormonális hatásra minden ciklus alatt fokozatosan

megvastagszik, majd vérzés kíséretében lelökôdik. A nyálkahártya le-

lökôdése 28 naponta következik be, innen származik az elnevezés

(hónap latinul: mensis). A menstruációs váladék elsôsorban méh-

nyálkahártya szövettörmeléket és vért tartalmaz. A vérzés mennyisége

egyénenként változó, de rendszerint egy adott nônél is változik élete

folyamán. A mennyiség megítélése meglehetôsen szubjektív. Tan-

könyvek 80 ml körülinek ítélik az egy vérzés alatt távozó menstruáci-

ós váladékot, de ilyen pontosságú méréseket még a klinikai orvosi

gyakorlatban sem végeznek. A 4-5 napig tartó menstruációs vérzés

átlagosnak tekinthetô. Általában fokozatosan kezdôdik, majd múlik

el, de van akinél hirtelen jelentkezik, és fokozatosan csökken, vagy

ellenkezôleg inkább az utolsó 1-2 napon bô. Napi háromszor-négy-

szer elvégzett betét-, vagy tamponcsere általában elegendô a váladék

felfogására.

Mit tekintünk kóros eltérésnek?

A kevesebb menstruációs váladékról gyakran mint pecsételô vérzésrôl

számolnak be a nôk. Ha egyéb tünet és panasz nem jelentkezik, úgy

tennivalót általában nem igényel. A vérzés mennyiségének csökkené-

se jellemzô például fogamzásgátló tabletta szedése mellett. Nagyobb

problémát jelent az átlagosnál bôvebb vérzés. A higiéniás kényelmet-

lenség mellett a fokozott vérvesztés gyengeséget, hosszabb távon vér-

szegénységet eredményez, aminek kialakulását semmiképpen nem

szabad megvárnunk. Az átlagosnál bôvebb vérzésre utalhat ha a szo-

kásosnál gyakrabban kell betétet cserélni. Szintén kórosnak tekinthe-

tô kisebb-nagyobb véralvadékok megjelenése a menstruációs váladék-

Page 5: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 3. oldal

A vérzészavarokról

ban, és a több mint hét napig tartó vérzés. A kórosan bô menstruációs

vérzés okairól, kezelési lehetôségeirôl a késôbbiekben részletesen

szólunk.

Kiknél fordulhat elô? Vérzészavar fiatal és idôsebb korban egyaránt elôfordulhat. Fiataloknál

gyakran a hormonális rendszer még nem megfelelô érésével függ össze,

esetleg petefészek cysta állhat a háttérben. Elôfordulásuk gyakoriságát

jól jelzi, hogy a gyermeknôgyógyászati szakrendelést felkeresôk több

mint 15%-a vérzészavar miatt kér segítséget. Idôsebb korban sem ki-

sebb a jelentôségük, ekkor gyakrabban áll a háttérben valamilyen szervi

elváltozás, amely sokszor mûtétes beavatkozást tesz szükségessé.

A menzesz gyakoriságaKorábbi füzetünkben részletesen írtunk a ciklus hosszáról. A két egy-

mást követô menstruációs vérzés elsô napjai közötti 28 nap a ciklus

hossza, ebbe számítjuk bele a menstruációs vérzés 4-5 napját is. Sem-

milyen aggodalomra nem ad azonban okot, ha a ciklusa valakinek en-

nél néhány nappal rövidebb, esetleg hosszabb. Élettani hormonális

mûködés állhat a 25 napos, csakúgy mint a 31 napos ciklusok hátte-

rében. Ugyanúgy ahogy a menstruációs váladék mennyisége sem ál-

landó, azt is természetesnek tekintjük, ha a ciklusok hossza ugyan-

azon nônél egy-két napos különbséget mutat. Az élettani hormonális

mûködést bonyolult szabályozó mechanizmus irányítja, melyet szám-

talan tényezô befolyásol. Utazás, stressz, táplálkozási, életmódbeli

változások, fizikai aktivitás egyaránt hatással lehetnek a ciklus hosszá-

ra, a vérzés mennyiségére.

A 21 napnál gyakrabban, vagy 35 napnál ritkábban jelentkezô men-

zesz viszont kórosnak tekinthetô. A túl gyakori vérzés hátterében gyak-

Page 6: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 4. oldal

MindentudóMindentudó

ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

egyensúlyzavar, emellett a fokozott vérvesztés önmagában is veszélyes,

és további szövôdmények forrása lehet. A túl gyakori vérzés, vagy folya-

matos vérezgetés hosszú távon akkor is vérszegénységhez vezet, ha az

egy alkalommal történô vérvesztés nem látszik jelentôsnek, ezért min-

denképpen keresse fel kezelôorvosát.

A túl ritka havivérzés hátterében legtöbbször a hormonális tengely

nem kielégítô mûködése áll. Mivel ilyen esetekben általában szabá-

lyos tüszôérés és tüszôrepedés (ovuláció) nem következik be, különö-

sen akkor indokolt a vizsgálat és kezelés, ha terhesség létrejötte kívá-

natos. Amennyiben terhességet szeretne és a nôgyógyászati vizsgálat

nem igazol egyéb eltérést, úgy a hiányzó tüszôérést gyógyszeres keze-

léssel lehet elérni. A terápia mindenképen szakorvosi felügyeletet

igényel.

Fokozottan indokolt a mielôbbi szakorvosi vizsgálat a rendszertelen

(ciklust nem tartó) vérzések esetén.

A menstruáció mennyiségének változásai

Mint említettük, a vérzés mennyisége 80-100 ml körüli, azonban en-

nek pontos megítélése nehézkes, így inkább a vérzéses napok száma,

az elhasznált tampon vagy betét mennyisége alapján tudunk következ-

tetni az átlagosnál bôvebb vérvesztésre. A hosszabb idôn át meglévô

bô vérzés gyengeséget, szédülést, vérszegénységet okozhat és min-

denképpen kivizsgálást igényel. A vérzés általában 4-5 napos. Ha vér-

zése 7 napnál tovább tart, hosszabb távon ugyancsak vérszegénység-

hez vezethet. Ekkor is érdemes felkeresnie nôgyógyászát.

Ha menstruációi kezdetektôl bôvebbek, úgy a hátterben állhat a véral-

vadási rendszer zavara is, így elsô lépésben indokolt ennek vizsgálata.

Ha a vérzések mennyisége csak a késôbbi idôszakban nôtt meg, úgy

Page 7: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 5. oldal

A vérzészavarokról

inkább nôgyógyászati okokra kell gondolnunk. Ugyancsak kóros elvál-

tozásra utal kisebb-nagyobb véralvadékok jelenléte.

Az okok kideríthetôkÁtlagosnál bôvebb vérzést okozhat a méh izomfalában elhelyezkedô,

vagy a méhnyálkahártya felé növô jóindulatú méhizomdaganat, polip,

gyulladás, idôsebb korban a méhnyálkahártya túlburjánzása, esetleg

rosszindulatú daganata. Nôgyógyászati és ultrahang vizsgálat segíte-

nek a pontos ok tisztázásában. A méh üregében lévô apró elváltozás is

irritálhatja a méhnyálkahártyát, bôvebb vérzést okozva. Eltávolítására

nôgyógyászati kismûtét útján kerül sor. Hagyományosan kürettet al-

kalmaztak, ma a legkorszerûbb eljárásnak a méhtükrözés (hiszterosz-

kópia) tekinthetô. Ennek kapcsán a méhszájon keresztül felvezetett

optikai eszköz segítségével megtekintik a méh üregét, a nyálkahártya

állapotát, s lehetôség van elektromos eszközt használva a kóros képlet

eltávolítására. Idôsebb korban, fôleg a változó korhoz közeledve mind-

inkább a méhnyálkahártya betegsége áll a bô, rendszertelen vérzések

hátterében. Ilyenkor mindig szövettani mintavétellel kell kizárnunk a

rosszindulatú elváltozást. Ez egyaránt történhet nôgyógyászati kürett

(méhkaparás), vagy – különösen ismétlôdô esetekben – hiszteroszkó-

pia segítségével.

A fent említett kórképek, a bôvebb menstruációs vérvesztés, mellett

esetleg a ciklus többi napján is okozhatnak több-kevesebb ún. közti

vérzést. A menstruációtól független pecsételô vérzés hátterében gyak-

ran hormonális ok áll, azonban hasonló tünetet a méhszáj kóros elvál-

tozása is okozhat, így közti vérzés észlelése esetén mielôbb forduljon

orvoshoz! Vizsgálat során eldönthetô, hogy a vérezgetés a méhszájból,

vagy a méh üregébôl származik-e, s lehetôség nyílik célzott kezelésre.

Elengedhetetlen a méhszáj kolposzkópos megtekintése és a citológiai

vizsgálat.

Page 8: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 6. oldal

MindentudóMindentudó

Gyógyszeres kezelés

Amennyiben az elvégzett vizsgálatok a szervi elváltozást kizárták, úgy

orvosa gyógyszeres kezeléssel segít a vérzés mennyisé-

gének csökkentésében. Tartós vaspótlást is célszerû el-

kezdeni a vérszegénység kezelésére. Ha

egyidejûleg fogamzásgátlásra is szük-

ség van, úgy hormonális fogamzásgátló

szedése is szóba jöhet, mivel emel-

lett rendszerint csökken a vérzés

mennyisége. Amennyiben hagyomá-

nyos méhen belüli fogamzásgátló esz-

köz van fent, célszerûnek látszik en-

nek eltávolítása, mivel nemritkán ez okozza a panaszokat. Speciális le-

hetôségként a bô vérzés kezelésére rendelkezésünkre áll a hormonális

méhen belüli rendszer, mely fogamzásgátló hatása mellett visszaszorítva

a méhnyálkahártya vastagodását, lényegesen csökkenti a vérzés

mennyiségét. Használata mellett a menstruáció nemcsak kevesebb le-

het, de teljesen el is maradhat, ami Önre nézve semmilyen káros követ-

kezménnyel nem jár. Alkalmazására természetesen élettani menstruá-

ció mellett is sor kerülhet, kihasználva biztonságos fogamzásgátló hatá-

sát.

Hogyan befolyásolja a fogamzásgátlás

a vérzés mennyiségét?A menstruáció mennyiségének megváltozása hátterében nem mindig áll

kóros eltérés. A terhesség elleni védekezés módja is befolyásolhatja

a vérzés mennyiségét. A fogamzásgátló tablettát szedô nôknek ugyan-

csak havonta jelentkezik vérzése, azonban ez a vérzés a tabletta hormon-

Page 9: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 7. oldal

A vérzészavarokról

tartalmának, és nem a petefészek hormontermelésének eredménye.

A vérzés ilyenkor a tablettaszedés 7 napos szünetében jelentkezik és

megvonásos vérzésnek nevezzük. A vérzés mennyisége általában keve-

sebb, mint a tablettaszedés nélküli idôszakban, sôt egyeseknél tabletta

szedése mellett elôfordulhat igen kevés, csupán jelzésszerû havi vérzés.

Ez a fogamzásgátló hatást nem befolyásolja. Aggodalomra ilyenkor sem-

mi okunk nincs, inkább elônyként értekelendô a ritkábban kialakuló vér-

szegénység, a kevesebb elhasznált tampon vagy betét. A kevesebb vér-

zés mellett általában a menstruációhoz kapcsolódó tünetek (dysmenorr-

hoea, prementruális szindróma, fejfájás, stb.) súlyossága is csökken.

Mint említettük, hormonális fogamzásgátló szedése mellett a vérzés

mennyisége általában csökken. Ezzel szemben méhen belüli fogam-

zásgátló eszköz (spirál) viselése esetén a korábbinál valamivel bôvebb

lehet a menzesz. Ez alól kivétel a korábban említett méhen belüli hor-

monális fogamzásgátló rendszer, melynek egyik fô jellemzôje éppen a

minimális, esetleg teljesen hiányzó menstruáció.

MenzesznaptárMint az elôzôekbôl látható, a menstruációs vérzés gyakorisága, a vér-

zés mennyisége még teljesen egészséges nôknél sem állandó. Emel-

lett a hormonális rendszer egyensúlyzavara és a nôgyógyászati szer-

vek legtöbb betegsége is vérzési rendellenességet okozhat.

Emiatt nagy segítségére van a nôgyógyásznak, ha

minden nô rendszeresen vezeti menzesznaptárát.

Minden rendelésen beszerezhetô már a menstruáci-

ós vérzések vezetésére szolgáló

naptár. Ennek elônye, hogy a

ciklust kísérô tünetek, az eset-

leges közti vérzések is jelölhe-

tôk rajta, de a célnak tökélete-

Page 10: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár 8. oldal

MindentudóMindentudó

sen megfelel ha egy kártyanaptáron karikázzák be a vérzéses napo-

k a t .

Miért segítí az orvost a menzesznaptár? Szabályosan vezetett naptár

esetén szinte egy pillantás alatt tájékozódhat a vérzészavar meglété-

rôl, jellegérôl, következtethet a lehetséges kiváltó okokra, terhesség

esetén megállapíthatja annak pontos korát. Ugyanakkor csupán a

menzesznaptár alapján ki is zárhat egyes kórképeket (pld. méhen kí-

vüli terhesség), így Önt megkímélheti bizonyos vizsgálatoktól, feles-

leges beavatkozásoktól. Terhesség vállalása esetén pontosabban ki

tudja számolni a megtermékenyülésre alkalmas napokat, hormonális

fogamzásgátló mellett jelentkezô vérzés esetén tanácsot tud adni a

kezelés legcélszerûbb módjáról. Összességében a menzesznaptár

vezetésére fordított idô bôségesen megtérül, és kamatozik a késôb-

biekben. Éljen Ön is a lehetôséggel! A Mindentudó mellett talál egy

menzesznaptárt, melyet az elkövetkezô fél évben használhat.

Kedves Klubtagunk!Reméljük, ismertetônkben sok korábban megfogalmazott,

esetleg ki nem mondott kérdésére talált választ. Igye-

keztünk minél több hasznos infomációt egy csokor-

ba gyûjteni, de biztosan nem sikerült ezt hiánytala-

nul megtennünk. Ha bármilyen további kérdése

lenne, kérjük, bátran tegye fel azokat nôorvosá-

nak! Kezelôorvosa mindenben segítségére lesz

felvilágosítása érdekében.

Amennyiben korábbi füzeteink iránt érdeklôdik, a bennük leír-

takat elolvashatja a www.scheringclub.hu weboldalon is. A

Schering Club információs szolgálatának telefonszámát

megtalálja füzetünk hátoldalán. A késôbbiekben is szeret-

nénk témáinkat az Ön igényeihez igazítani, ezért örömmel vesszük ilyen

Page 11: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

A vérzészavarokról

Page 12: Mindentudómedia.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas/SCH_Mindentudo_2004_osz.pdf2004 nyár 4. oldal Mindentudó ran áll szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat) vagy hormonális

2004 nyár BIV. oldal

Mindentudó

A Nôk Egészségéért Alapítványkiadványa

Levelezési cím: 1390 Budapest, Pf.: 163/1.

Információs vonal: (06-1) 453-8069

Internet: www.scheringclub.hu

E-mail: [email protected]