Milica Stojanovi‡ - Dnevne Energetske Potrebe

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ishrana

Text of Milica Stojanovi‡ - Dnevne Energetske Potrebe

 • DNEVNE ENERGETSKE POTREBE

 • Faktori koji utiu na energetske potrebe

  fizioloki faktori

  specifini faktori

  ekoloki faktori

 • Fizioloki faktori

  Utiu na energetske i bioloke potrebe organizma.

 • Specifini faktoriivotni uslovi koji ukazuju na nunost postojanja vie vrsta obroka i propisivanje specifinih tabela u ishrani pojedinih kategorija ljudi.

 • Ekoloki faktori

  Zahtevaju da se namirnice mogu lako nabavljati.

 • MetabolizamNajjednostavnije reeno metabolizam je proces kojim se kalorije iz hrane u naem telu pretvaraju u energiju tj. u gorivo i utie na to kako emo to gorivo da troimo.

  Metabolizam se sastoji iz anabolizma i katabolizma.

 • MetabolizamAnabolizam predstavlja proces u kojem se energija koristi za izgradnju novih elija i tkiva, a katabolizam predstavlja skladitenje energije (u obliku masti) u naem telu radi normalnog funkcionisanja celog organizma.

 • Unos hraneOdnos biljnih i ivotinjskih belanevina treba da bude 2:1 da bi se obezbedile optimalne koliine aminokiselina; neophodnih za stvaranje razliitih tkiva organizama.

 • Unos hraneZastupljenost vitamina u hrani, koja se odreuje za dnevne potrebe, mora biti usaglaena sa energetskom i hranljivom vrednou hrane da ne bi dolo do poremeaja u bilansu pojedinih hranljivih mineralnih materija.

 • Unos hranePrilikom prerade sirova hrana gubi najmanje 30% mineralnih materija, pa zbog toga dnevne potrebe hrane moraju da sadre proseno 20% mineralih materija vie nego to je predvieno.

 • Unos hraneDanas je pouzdano dokazano da su ljudima od roenja pa do duboke starosti, odnosno do smrti potrebni isti hranljivi elementi i da osetniji nedostatak bilo kojeg od ovih elemenata moe prouzrokovati loe posledice u bilo kom ivotnom dobu.

 • Unos hraneHrana za decu treba da sadri sve energetske, gradivne i zatitne materije, jer je to period kad dete intenzivno raste i razvije se, a fizika aktivnost mu je vea od aktivnosti odraslih.

  Zbog toga nedostatak bilo kojih hranljivih sastojaka izaziva vee posledice kod dece nego kod odraslih.

 • Unos hraneMlai ljudi, dnevne potrebe hrane odreuju u zavisnosti od energetskih potreba za miine aktivnosti.

 • Unos hraneU starijim godinama, bazalni matabolizam je smanjen i ukupne energetske potrebe bie mnogo manje.

  Ukoliko je, recimo, ishrana starijih ljudi preobilna u energetskim materijama, to pospeuje pojavu degenerativnih bolesti, kardiovaskularnog sistema, a esto i eerne bolesti.

 • ZakljuakPravilno podmirivanje dnevnih potreba koje se odnose na grau osnovni je uslov za pravilan rast, razvoj i zdravlje svih osoba nezavisno od pola i uzrasta.