of 22 /22
VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS EKONOMETRIN ˙ ES ANALIZ ˙ ES KATEDRA Mikroekonomika 1 tema. Ekonominio m ˛ astymo principai Dmitrij CELOV September 20, 2015· 1 tema

Mikroekonomika - 1 tema. Ekonominio mastymo principaicelov/dest/Mikro/1 Paskaita.pdf · Mikroekonomika(angl. microeconomics) – ekonomikos teorijos (socialinio mokslo) dalis, nagrinejanti

Embed Size (px)

Text of Mikroekonomika - 1 tema. Ekonominio mastymo principaicelov/dest/Mikro/1 Paskaita.pdf ·...

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  EKONOMETRINĖS ANALIZĖS KATEDRA

  Mikroekonomika1 tema. Ekonominio mąstymo principai

  Dmitrij CELOV

  September 20, 2015· 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Paskaitos turinys• Mikroekonomikos dalyko lūkesčiai• Administraciniai reikalai

  • pagrindinė ir papildoma literatūra• vertinimo kriterijai

  • Patarimai kaip gauti puikų įvertinimą• Mikroekonomikos problematika• Sąnaudų-naudos sprendimo priėmimo principas• Ekonominės teorijos vaidmuo• Povandeniniai sprendimo priėmimo akmenys

  • alternatyviosios sąnaudos• neatgaunamos sąnaudos• absoliutūs ir ribiniai pasikeitimai• išorės poveikių sąnaudos

  • Homo economicus pabaisa• Dar šis bei tas apie mikroekonomiką

  Skaidrė 2/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Mikroekonomikos dalyko lūkesčiai• Gana geri matematinio mąstymo pagrindai (∼1 kursas)• Pradinės ekonomikos žinios (nebūtinos, palengvina gyvenimą)• Noras išmokti mąstyti kaip ekonomistas (būtinas, kodėl?)• Ekonominis mąstymas padeda:

  • tvirtai stovėti ant abejų (ekonomikos ir matematikos) kojų⇒pilnaverčiai profesionalai, konkurencinis pranašumas

  • suprasti teorijų principus (bendrus) ir prielaidas (atskiri atvejai)• numatyti pasikeitimus ir teikti išvadas, interpretuoti rezultatus• formuluoti empiriškai testuotinus uždavinius, mikroekonominius ir

  makroekonominius modelius⇒ ekonometrijos apvalkalas• principai bendri⇒ leidžia pažvelgti į bet kokius sprendimo

  priėmimo klausimus iš kito (ekonomikos) kampo• apmąstyti svarbius gyvenimo pasirinkimus, tobulėti

  • Savarankiškas ir kruopštus studijavimas• . . . arba gabus ir kūrybingas studentavimas• Dėstytojo pagalba kai neaišku, įdėta daug jūsų darbo ir nesigavo

  Skaidrė 3/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Administraciniai reikalai

  • Dėstytojas: dr. Dmitrij Celov

  • Pratybos: lekt. Jūratė Šliogerė

  • Susisiekti paštu: [email protected]̨ seniūnams – susisiekti su manimi dėl papildomosliteratūros ir apsikeitimo kontaktais

  • Svetainė: http://mif.vu.lt/∼celov – patartina lankytis bent kartąper savaitę, čia jūs rasite:• jūsų tarpinius ir galutinius rezultatus• aktualią paskaitų informaciją

  [N] atnaujinta paskaitų ir pratybų medžiagą

  • Darbo laikas VU MIF:

  II 18:00-21:00, 409 kab.III 16:00-19:00, 102 kab.

  Skaidrė 4/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Pagrindinė ir papildoma literatūraPagrindinė literatūra:

  • Varian H.R. (2010) Mikroekonomika: šiuolaikinis požiūris. – Šiovadovėlio reikalingos ištraukos gali būti gautos iš R. Kuodžiomikroekonomikos kurso skaidrių http://www.ekonomika.org/

  • Bergstrom T.C., Varian H.R. (1996) Workouts in IntermediateMicroeconomics. – pagrindinis (papildomų) uždavinių šaltinis

  • Paskaitų skaidrės ( 6= konspektas) ir uždavinių rinkiniaihttp://mif.vu.lt/∼celov

  • Jūsų konspektai – papildo skaidres, dalyvauja konkurse

  Papildoma literatūra:

  • Frank R.H. (2008) Microeconomics and Behaviour.

  • Mankiw N.G. (2011) Principles of Microeconomics.

  • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. (1992) Microeconomics.

  • Bet koks paskaitų konspektas

  Skaidrė 5/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Vertinimo kriterijai• Vertinama 10 balų sistemoje, atskiros dalys vertinamos taškais,

  kurie galiausiai konvertuojami į 10 balų sistemą

  10% bandomieji testai – ∀ antrosios teorinės paskaitos pabaigoje20% pratybos – išspręstų namų darbų pristatymas prie lentos30% tarpinis atsiskaitymas – testas ir uždaviniai40% egzaminas – testas ir uždaviniai

  • Egzaminas ir tarpinis atsiskaitymas netikrina jūsų atminties(sąvokų suvestinė yra leidžiama), svarbiau gebėti sąvokastinkamai taikyti ir interpretuoti, išspręsti tipinius uždavinius

  • Nota Bene: egzaminas privalo būti išlaikytas!

  • Kurso metu galima surinkti papildomus balus:• teikiant originalius testo klausimus, pavyzdžius, uždavinius• dalyvaujant pristatymuose, eksperimentuose• organizuojant diskusijas paskaitų ir pratybų metu

  Skaidrė 6/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Patarimai kaip gauti puikų įvertinimą• Savarankiškai spręskite daug uždavinių, sugalvokite panašius• Spręsdami užduokite korekt. klausimus, siekit suprasti detales• Lankomumas – rizika praleisti aptarimų, kurių nėra skaidrėse• Pavartykite pagrindinę literatūrą prieš paskaitą, konspektuokite• Išsimiegokite (gulkit 23:00, kelkitės 7:00)• Mankštinkitės bent pusvalandį• Nesistenkite mintinai išmokti medžiagą• Nekopijuokite išspręstų uždavinių• . . . neduokite kopijuoti savų• Geriau paaiškinkite žingsnis po žingsnio kaip spręsti• . . . aiškinti galite tėvams, šuniukui, pliušiniam meškiukui• Venkite mechaninio “tipinio” uždavinio sprendimo• Spręskite kaip ekonomistas, o ne kaip matematikas• Tapkite ekonomikos natūralistais – tai labai įdomu

  Skaidrė 7/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Mikroekonomikos problematika• Mikroekonomika (angl. microeconomics) – ekonomikos teorijos

  (socialinio mokslo) dalis, nagrinėjanti ekonomikos agentų(individų, namų ūkių, firmų, institutų, ir t.t.) racionaliuosiuspasirinkimus ir elgseną, esant ribotiems ištekliams

  • Stygius, stoka, ribotumas (angl. scarcity ) – išteklių kiekis, kitiapribojimai, kurie suvaržo ekonomikos agento pasirinkimus –ekonomikos buvimo prasmė⇒ ar tai niūrus mokslas?• Net jei materialinių išteklių kiekis perteklinis, visada ko nors trūksta:

  Pvz. Laiko, energijos, ištvermės, skrandžio apimties, sveikatos• Stygius mikroekonomikoje:

  • gamybos išteklių, energijos, finansų (biudžeto), laiko stoka• Dėl apribojimų priimant sprendimą atsisakoma visų kitų

  alternatyvų – prarasta nauda:• žmogaus pasirinkimai ką ir kiek vartoti, kiek ir kur mokytis, dirbti• firmų pasirinkimai ką, kiek ir kam gaminti, kiek įdarbinti darbo jėgos• valstybės biudžeto paskirstymas socialiniams dalykams, krašto

  apsaugai, teisėtvarkai, ekologijai, mokesčių politikaSkaidrė 8/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Sąnaudų-naudos sprendimo priėmimo principasAr aš turėčiau atlikti veiksmą x?Jeigu B(x) > C(x), daryk x ; kitaip nedaryk jo.

  • B(x) – nauda (angl. benefit), darant x• C(x) – sąnaudos, kaštai (angl. costs) dėl to, kad darau x• Pinigai – naudinga (universali, bet nevienintelė) priemonė,

  leidžianti įvertinti šiuos du dydžius

  Pvz. 1.1. Ar turėčiau išjungti kompiuterį?• po ilgos darbo dienos, galim jau lovoje, vaikas paleido youtube, bet

  noras (ir mama sako) eit miegoti, . . .

  • ar išjungčiau kompiuterį, jei man sumoka (aš sumoku vaikui) 1 ct.

  • . . . o jei 1000 Lt?

  • kažkur tarp šių skaičių yra veiksmo abejingumo kaina

  • rezervavimo kaina (angl. reservation price) – veiksmo x(ne)darymo abejingumo kaina, arba atvejis kai B(x) = C(x)

  Skaidrė 9/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Ekonomikos teorijos vaidmuo ir jo kritika• Sąnaudų-naudos samprotavimų kritika – kas iš tikrųjų daro

  tokius skaičiavimus?• Individų pasirinkimai rodo, kad taip elgiamasi intuityviai• Nobelio laureatas M. Friedmanas palygina tai su profesionaliais

  biliardo žaidėjas – daro smūgius lyg puikiai apskaičiuodami pagalklasikinės mechanikos dėsnius – kaip ranka išdėsto ant stalo

  • Tradicinės mikroekonomikos prielaidų kritika: ekonominė teorijanaudinga, kuomet ji sugeba prognozuoti tikrą žmonių elgseną –empiriškai adekvati – pačių tradicinės neoklasikinėsmikroekonomikos atstovų analizės pagrindas• Prielaidos toli nuo plačiai paplitusios tikrosios, altruistinės,

  draugiškos, laisvanoriškos, impulsyvios, demonstratyvios,prognozuotinai iracionalios, ribotų žinių žmonių elgsenos⇒elgsenos ekonomika, homo altruisticus, homo agnes, homoreciprocans, homo sociologicus modeliai

  ⇒ Ieškomas atsakymas ne ten kur tamsu, o ten kur žibintas stovi?

  Skaidrė 10/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Atsakymas į tradicinės mikroekonomikos kritiką• Racionalūs individų pasirinkimai, tai naudingas modelis, rodantis

  kaip turėtų “sužaisti” profesionalus, išgrynintas tradicinėsekonomikos subjektas – homo economicus• Realieji pasirinkimai rodo, kad kritinių prieštarų šio modelio

  išvadoms nėra⇒ neoklasikine teorija paremti modeliai nėrapaneigti (angl. refuted), nors prielaidos ginčytinos

  • Post-keinsistų kritikai kitos empiriškai modeliuotinos alternatyvos,suderintos su tais pačiais empiriniais faktais nepateikė, ji yravystymosi stadijoje

  • Kadangi bendri principai veikia ir elgsenos ekonomikos rėmuose,todėl jiems suvokti užtenka tradicinės ekonomikos modelio

  • . . . tačiau atskiro atvejo analizėje iracionalios detales yra svarbios• Dažniausiai elgiamės kaip pradedantieji biliardo žaidėjai• Homo economicus “etalonas” suteikia žinias, informaciją kaip

  patobulinti mūsų gyvenimo kokybę, pasirinkimus – pereiti priesveiko savanaudiškumo, tačiau svarbu nepersistengti

  ⇒ Tai papildoma nauda ir motyvacija mokytis (mikro)ekonomikosSkaidrė 11/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Povandeniniai sprendimo priėmimo akmenys• Sąnaudų-naudos principas – pamatinis ekonominio mąstymo

  elementas⇒ gal jau mokame mąstyti kaip ekonomistai?• Praktikoje, sąnaudų (ir naudos) nustatymas yra daugiau menas

  • Dalis sąnaudų yra paslėpta – alternatyviosios sąnaudos• Kita “akivaizdžių” sąnaudų dalis pasirodo iš viso neturi reikšmės

  priimant sprendimą – neatgaunamos sąnaudos (angl. sunk costs)

  • G.N.Mankiw ekonomikos principai (individualūs pasirinkimai):1 Žmonės ieško kompromiso – Ar aš turėčiau daryti x ar y?

  • laikas panaudotas mikroekonomikai, nepanaudotas krepšiniui• noras atostogauti Tailande verčia daugiau dirbti⇒ mažiau poilsio• didesnės socialinės garantijos ar spartesnis ekonomikos augimas

  2 Veiksmo x sąnaudos yra lygios tam ko atsisakoma (y vertė)

  • Alternatyviosios sąnaudos (angl. opportunity costs) – vertė visoto, ko atsisakoma, norint daryti veiksmą x , išteklių panaudojimogeriausios alternatyvos y prarastos naudos vertė

  ⇒ Ekonomistai ir apskaitininkai sąnaudų pusę vertina skirtingaiSkaidrė 12/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Alternatyviosios sąnaudos

  Pvz. 1.2. Važiuoti pažaisti krepšinį ar ruoštimirkroekonomikos skaidres?• krepšinio nauda 55 Lt• tiesioginės sąnaudos 30 Lt (salės nuoma, transportas)• skaidrių ruošimo kaina 30 Lt, ir taip patinka, kad darytumėte ir

  nemokamaiC(x) = 30 + 30 > 55 = B(x), todėl dirbama prie skaidrių

  Pvz. 1.3. Važiuoti pažaisti krepšinį ar plauti indus?• krepšinio nauda 55 Lt• tiesioginės sąnaudos 30 Lt (salės nuoma, transportas)• indų plovimo kaina 30 Lt, tačiau plovimu neužsiimtumėte mažiau

  nei už 20 LtC(x) = 30 + 30− 20 < 55 = B(x), todėl važiuojama žaisti

  Skaidrė 13/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Alternatyviosios sąnaudosPvz. 1.4. Kokia draugystės kaina?• draugas prašo 3 mėnesiams paskolinti jam 1000 Lt• grąžins visą sumą, tačiau be palūkanų• jūs planavote už tuos pinigus nusipirkti eglučių ir parduoti jas per

  kitas Kalėdas su 30 proc. grąža• ar sutiktumėte padėti draugui?

  • Pagalvokime dėl dar vieno jums artimo apsisprendimo:

  Pvz. 1.5. Geriau pradėti dirbti iš karto po vidurinėsmokyklos ar iš pradžių studijuoti universitete?• tiesioginės sąnaudos: kokios?

  • alternatyviosios sąnaudos: kokios?

  • kas svarbiau: didesnė patirtis ar išsilavinimas?

  • Tradiciškai susiformavo nuomonė – geriau studijuoti universitete• Iš kur šios tradicijos?

  Skaidrė 14/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Neatgaunamos sąnaudos• Ar iš tikrųjų visos sąnaudos yra svarbios?

  Pvz. 1.6. Važiuoti į Visaginą su mašina ar traukiniu?• Atstumas – 200 km. 4 asm. (traukiniu 80 Lt)• Sąnaudos 10 000 km.:

  • Draudimo – 460 Lt• Lizingo – 1000 Lt• Kuro ir tepalo – 2540 Lt• Aptarnavimo – 500 Lt• Iš viso: ?

  • Kokia km. kaina? Visos kelionės? Ką daryti?

  • Kokias dar (są)naudas galėjome (ne)įtraukti?

  • Neatgaunamos sąnaudos (angl. sunk costs) – patirtos sąnaudosar jų dalis, kurios negali būti atgautos

  • Praeityje patirtos sąnaudos nėra reikšmingos dabarties irateities sprendimams

  • Picos eksperimentas (all-inclusive) arba kaip nepersivalgyti?Skaidrė 15/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Santykiniai, o ne absoliutūs skirtumai• Santykinė skalė naudinga pvz. matuojant atstumą kiek dar

  skristi iki namų• Sąnaudų-naudos kontekste, tai problematiška

  Pvz. 1.7. Ar verta keliauti į kitą parduotuvę?• Apsilankėme Akropolyje, kuriame pastebėjome “Mados” lankstinuką su

  ypatingomis akcinėmis prekių kainomis

  • Lankstinuko kainas nesudėtinga palyginti su “Maximos” prekėmis

  A Philips Virdulys“Maximoje” kainuoja 59,99 Lt, o nukeliavus iki “Mados” tokspat kainuos jau 49,99 Lt.

  B Toje pačioje “Maximoje” Philips televizorius kainuoja 2999 Lt, o “Madoje”jau net 2989 Lt

  • Jei kokybė ir garantinis aptarnavimas, atstumas vienodi, prekės reikia,ar važiuotumėte į “Madą”? Kada?

  • Kaip dabar Jūs žiūrėsite į super-akcijas su iki 70 proc.nuolaidomis?

  Skaidrė 16/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Ribiniai ir vidutiniai pasikeitimai3 G.N.Mankiw principas – racionalūs individai mąsto ribiniais

  pasikeitimais

  Pvz. 1.8. Kiek kavos aparatų pastatyti MIF-e?• tarkime kasdien kiekvienas aparatas kainuoja 100 Lt aptarnavimo

  • ribinės ir vidutinės sąnaudos tos pačios

  • vidutinės pajamos iš 1, 2, 3 ir 4 aparatų yra 300, 240, 200, 160 Lt

  • ribinės pajamos – 300, 180, 120, 40 Lt

  • vidutinių dydžių palyginimas klaidinantis, ar taip?

  • ribiniai – nagrinėja papildomo vieneto grynąją naudą

  • todėl MIF-ui reikia: ?

  ⇒ Svarbu spręsti dėl kiekvieno papildomo veiksmo ar vieneto atskirai,vidutiniai pasikeitimai reikalingi daugiau dėl statistikos

  P.S. Kai nagrinėjami tolydiniai dydžiai – vieta kur susikerta ribinė nauda irsąnaudos – pvz. kiek minučių šnekėti telefonu? (braižoma ant lentos)

  Skaidrė 17/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Išorės poveikių sąnaudos

  • Išorės poveikių sąnaudos (angl. external costs) – sąnaudostretiems asmenims, kurie tiesiogiai nesąveikauja su ekonomikosagentu, darančiu veiksmą x

  Pvz. 1.9. Ar aš turėčiau deginti lapus savo kieme?• Lapų išvežimas kainuoja 20 Lt, o deginimas 10 ct.

  • Kaimynai, kurie gyvena dūmų kryptimi, yra astmatikai (serga)

  • Dūmai kenkia jų sveikatai, ir reikalauja maždaug 50 Lt papildomų išlaidų

  • Visumoje bendruomenei naudingiau, kad lapai būtų išvežti

  • Kaip visiems padaryti naudingiau?

  • Ribojantys įstatymai, kompensavimo (skatinimo) mechanizmai

  • Pvz. kaimynai galėtų išpirkti teisę į lapų išvežimą, įvesti 50 Lt baudą, jeibus deginama – kurso pabaigoje sužinosime kaip kitaip galimareguliuoti išorinius padarinius

  Skaidrė 18/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Homo economicus pabaisa• Ekonominis žmogus – profesionalus išgrynintas ekonomistas,

  savanaudiškas racionalus robotizuotas-velniūkštis• nebalsuoja rinkimuose• negražina pamestos piniginės• vien asmeniniai interesai, savanaudiškumas viskas kas jam rūpi• jis niekada nedirbs savanoriu• neišgelbės vaiko, skęstančio upėje• neuždengs granatos savo kūnu• laikysis pažado tik jei jam tai naudinga• sudegins visus lapus kieme, jei tai neuždrausta įstatymais• . . . gerai, kad tokių grynųjų “žmonių” nėra

  • Sveikas savanaudiškumas naudingas, tačiau grynoje formojesocialinėje aplinkoje tokie individai ilguoju laikotarpiu neišgyvena(nebent moka gerai apsimesti)

  • Kaip modelis naudingas, laimei tikrovė yra kitokia ir daugelisžmonių turi ir homo altruisticus bei kitus iracionaliuosius bruožus

  Skaidrė 19/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Dar šis bei tas apie mikroekonomikos svarbą• Kiti G.N.Mankiw (mikro)ekonomikos principai:

  4 Žmonės atsako į paskatas• kai degalų kainos auga, žmonės perka taupesnes mašinas, važinėja

  kartu, naudojasi viešuoju transportu• kai cigarečių akcizai didėja, jaunimas ruko mažiau

  5 Prekyba gerina individų gerovė• žmonės sąveikauja tarpusavyje: specializacija, santykinis

  pranašumas6 Rinka dažniausiai yra tinkamas mechanizmas reguliuoti

  ekonominius santykius, tačiau yra rinkos žlugimų7 Vyriausybės vaidmuo – lošimo taisyklių priežiūra, rinkos žlugimų

  reguliavimas (liberalinis minimumas)• Dar trys principai nagrinėja ekonomiką bendrai, visumoje –

  makroekonomikos dalis, tačiau P.Samuelsono teigimu žmogusmokantis tik vieną ekonominės teorijos pusę ekonomiką suvokiamažiau nei per pusę (sinergetinis poveikis)

  ⇒ Mikroekonominiai pagrindai labai svarbūs šiuolaikineimakroekonomikai, o makroekonomikos įžvalgos padeda suvoktikaip spręsti mikroekonomikos sąlygotus rinkos žlugimus

  Skaidrė 20/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Santrauka• Mikroekonomika – ekonomikos teorijos dalis, kuri nagrinėja

  racionaliuosius individų pasirinkimus, esant ribotiems ištekliams(medžiagos, laikas, energija).

  • Ekonomistai dažniausiai sprendžia klausimus Ar verta darytiveiksmą x?, tam taikant sąnaudų-naudos principą – labaiuniversalus ir bendras, tinka bet kokiems veiksmams analizuoti

  • Tinkamai matuoti naudą ir sąnaudas yra menas, daromosklaidos: neatgaunamos sąnaudos (nauda) įtraukiamos, oalternatyviosios – ignoruojamos; nagrinėjami santykiniai dydžiai,o ne absoliutiniai; vidutiniai dydžiai vietoj ribinių pasikeitimų.

  • Homo economicus naudingas etaloninis ekonominio žmogausmodelis, padedantis suprasti ekonominio mąstymo principųesmę; profesionalus išgrynintas ekonomistas; kritikuotinosprielaidos

  • Mikroekonomika ir makroekonomika yra dvi neatsėjamosekonominės teorijos dalys

  Skaidrė 21/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema

 • V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S M A T E M A T I K O S I R I N F O R M A T I K O S F A K U L T E T A S

  Sąvokos

  • mikroekonomika• išteklių ribotumas• stygius• nauda• sąnaudos• rezervavimo kaina

  • ribinis pasikeitimas

  • alternatyviosios sąnaudos

  • neatgaunamos sąnaudos

  • išorinių poveikių sąnaudos

  • homo economicus

  Skaidrė 22/22 - Dmitrij CELOV - Mikroekonomika - 1 tema