of 29 /29
Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet h b h š ž d Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Udruženje za unapređenje zaštite životne sredine „Novi Sad“ Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija" MSc Dragana Čučak Mikrobiološko zagađenje izvorišta vode j d bd j k namenjene vodosnabdevanju kao posledica klimatskih promena (padavine poplave) (padavine, poplave) Novi Sad 23-25. septembar, 2015.

Mikrobiološko zagađenje izvorišta vode namenjdbdjkjene ... · Mikrobiološko zagaMikrobiološko zagađenje vode namenjeneenje vode namenjene vodosnabdevanju usled klimatskih promena:

 • Author
  others

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mikrobiološko zagađenje izvorišta vode namenjdbdjkjene ... · Mikrobiološko zagaMikrobiološko...

 • Univerzitet u Novom SaduPrirodno-matematički fakultet

  h b h š ž dDepartman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredineUdruženje za unapređenje zaštite životne sredine „Novi Sad“Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

  MSc Dragana Čučak

  Mikrobiološko zagađenje izvorišta vode j d bd j knamenjene vodosnabdevanju kao

  posledica klimatskih promena (padavine poplave)(padavine, poplave)

  Novi Sad 23-25. septembar, 2015.

 • Obezbeđivanjem zdravstveno bezbedne vode,Obezbeđivanjem zdravstveno bezbedne vode, odgovarajuće sanitacije i higijene može biti sprečeno 9.1% globalno zabeleženih bolesti i 6.3% svih smrtnih

  slučajeva (Prüss-Üstün et al., 2008)

 • Sadržaj prezentacijeSad aj p e e tac je

  Mikrobiološko zagađenje vode namenjeneMikrobiološko zagađenje vode namenjene vodosnabdevanju usled klimatskih promena: pregled značajnih patogenapregled značajnih patogena Iskustva iz sveta I k S biji j k l 2014Iskustva u Srbiji – majske poplave 2014.Monitoring mikrobioškog zagađenja izvorištaMere za prevenciju i sanaciju mikrobioškog zagađenja izvorištag j

 • Značaj mikrobiološke ispravnosti d ićvode za piće

  • Patogeni mikroorganizmi u vodi za piće predstavljaju veliku g g p p j jzdravstvenu opasnost

  • Kontrola mikrobiološkog kvaliteta vode bezbedno vodosnabdevanjebezbedno vodosnabdevanje

  • Iznenadne ili ekstremne promene kvaliteta vode i proticaja ili hidroloških i meteoroloških uslova (npr. obilne padavine ili poplave) izazivaju sumnju da je voda za piće kontaminirana.

 • Spiranje materija sa okolnog zemljištaA i l i t d đ b i lj i d ih šiAnimalni otpad, đubrivo sa poljoprivrednih površina,

  deponije

  Povećan sadržaj organskih i neorganskih nutrijenata,

  dospevanje patogena u izvorištadospevanje patogena u i vorišta

  Povećana produkcija p jfitoplanktona i

  bakterioplanktona

  Cijanotoksini, patogeni

 • Visoko rizični patogeni za vodosnabdevanje SZO (2005):

  • Bakterije: E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholere, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni;

  • Virusi:, enterovirusi, hepatitis A, hepatitis E, Norwalk virus, Rotavirus, adenovirusi

  • Paraziti (protozoe): Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica i Dracunculus.

 • Poplave mogu dovesti do širenjaPoplave mogu dovesti do širenjazaraznih bolesti:

  – Vodom prenosive bolesti:Vodom prenosive bolesti:gastroenteritisi, tifoidna groznica, kolera, leptospiroza, hepatitis A

  – Vektorski prenosive bolesti: malarija, denga, denga hemoragična groznica, žutica groznica Zapadnog Nilažutica, groznica Zapadnog Nila

  – Bolesti uzrokovane oportunističkimpatogenima: Pseudomonas aeruginosa vrstepatogenima: Pseudomonas aeruginosa, vrsterodova Flavobacterium, Acinetobacter, Klebsiella, Serratia, Aeromonas, pojedine mikobakterije

 • Perzistencija patogena u vodie ste c ja patoge a u vod

  • Vodom prenosivi patogeni mogu perzistirati u vodi za odo p e os pa oge ogu pe st at u od apiće, ali se u većini slučajeva u njoj ne umnožavaju. – Van domaćina većina većina gubi vijabilnost i

  infektivnost, obično eksponencijalnom stopom – Faktori koji ubrzavaju raspad: temperatura i svetlost.

  Virusi i dormantne formeprotozoa se ne mogurazmnožavati u vodi alirazmnožavati u vodi, aliimaju izuzetnu otpornost imogu preživeti i ostatiinfektivni kroz vrlo dugeperiode.

 • Perzistencija patogena u vodi

  • Dovoljno visoka temperatura vode zajedno sa

  e ste c ja patoge a u vod

  o o j o so a te pe atu a ode ajed o sapovišenim sadržajem OM i niskom rezidualnomkoncentracijom hlora mogu dovesti do razmnožavanjab k ij di ićbakterija u vodi za piće.

  • Sedimenti su značajan rezervoar patogena iz koga semogu osloboditi u slučaju suspendovanja sedimentamogu osloboditi u slučaju suspendovanja sedimenta.

 • Epidemije kao posledica poplava tu svetu

  • Od 14 velikih poplava od 1970-1994. Od e pop a a od 9 0 99samo jedna je dovela do velike epidemije dijareje (Sudan, 1980.).

  • Mozambik, 2000. – povećana incidenca dijareje Z d i B l 1998 id ij• Zapadni Bengal, 1998. – epidemija kolere

  • Mauricijus 1980 - ciklon i poplavaMauricijus, 1980. - ciklon i poplava – tifoidna groznica

 • Epidemije kao posledica poplava t

  • SAD, 1971. – tajfun uzrokuje prekid javnog

  u svetu

  S , 9 aj u u o uje p e d ja ogvodonabdevanja, stanovništo se snabdeva iz malih privatnih izvorišta velika epidemija balantidijaze

  • Leptospiroza – urin glodara; Brazil 1983, 1988 i 1996;Nikaragva 1995; Krasnodar – Rusija 1997; SAD 1998;Indija 1999; Tajland 2000Indija 1999; Tajland 2000.

  • Groznica Zapadnog Nila – ujed komarca; Rumunija 1996-97, Češka 1997 i Italija 1998., j

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Podaci IJZS „dr Milan Jovanović Batut“:

  • Oko 40 velikih centralnih vodovodnih sistema bilo neispravno

  • Voda zabranjena za upotrebu↓

  • Voda za piće nije uzrokovala nijednu epidemiju niti pojedinačni slučaj obolevanja od zaraznih bolesti

  • Broj prijavljenih slučajeva zaraznih bolesti i epidemija 20 di i ji d 20 3 diu 2014. godini manji u odnosu na 2013. godinu

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Podaci IJZS „dr Milan Jovanović Batut“:• Povećana incidenca zoonoza:

  – Leptospiroze (bez formi epidemije) 102 slučaja = 1 42/1000001.42/100000

  – Hemoragijske groznice sa renalnim sindromom (2 epidemije) 6 slučajeva = 0.7/100000p j ) j /

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Podaci IJZS „dr Milan Jovanović Batut“:• Broj epidemija manji nego u 2013.

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Podaci IJZS „dr Milan Jovanović Batut“:• Broj epidemija manji nego u 2013.

  U k hid ič ih id ijUzrok hidričnih epidemija - individualni vodni

  objekti

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Podaci IJZS „dr Milan Jovanović Batut“:• Smanjen broj mikrobiološki i fizičko-hemijski neispravnih

  uzoraka vode za piće u javnom vodosnabdevanju– Najčešći uzroci MB neispravnosti: povećan broj aerobnih mezofila,Najčešći uzroci MB neispravnosti: povećan broj aerobnih mezofila,

  ukupnih i fekalnih koliforma.

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Stručno-metodološko uputstvo IJZS Batut:Od h k d i ij b č i• Odmah po nastanku vanredne situacije treba započeti prikupljanje uzoraka i vršenje laboratorijskih analiza

  • Laboratorije moraju ostati potpuno operativneLaboratorije moraju ostati potpuno operativne• Formiranje mobilnih i dežurnih ekipa za vršenje analiza

  sastavljenih od stručnog osoblja• Instituti/zavodi za javno zdravlje na poplavljenom području

  donose preporuke o ispravnosti vode za piće i obaveštavaju stanovništvostanovništvo

  • Pooštravanje nadzora nad objektima javnog vodosnabdevanja

 • Iskustva u Srbiji - Majske poplave 2014.j j p p

  Stručno-metodološko uputstvo IJZS Batut:P j č d i f k ij ( hl d i ilik• Pojačane mere dezinfekcije (rez.hlor u vanrednim prilikama do 1mg/l)

  • Preporučuju zabranu upotrebe izvorišta koje je poplavljenoPreporučuju zabranu upotrebe izvorišta koje je poplavljeno ili čija je uža zona zaštite poplavljena

  • Prate rizike po zdravlje• Redovno obaveštavaju i edukuju stanovništvo• Po povlačenju vode učestvuje u sprovođenju dezinfekcije,

  dezinsekcije i deratizacijedezinsekcije i deratizacije

 • Monitoring mikrobiološkog zagađenja i ištizvorišta

  Najznačajniji bakteriološki indikatori fekalnog zagađenja: aj ačaj j ba e o oš d a o e a og agađe jaE. coli, termotolerantne i ukupne koliformne bakterije, fekalne streptokoke, kao i spore sulfito-redukujućih klostridija

  Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće 42/98, 44/99.

 • Lista II Mikrobiološke Lista II - Mikrobiološke bi d ićosobine vode za piće u

  vanrednim prilikama

  5010

  Hlorisana voda bez obzira na poreklo:Hlorisana voda bez obzira na poreklo: AM

 • Mere za prevenciju i sanaciju ik bi šk đ j i iš

  • Klimatske pojave poput obilnih padavina, poplava,

  mikrobioškog zagađenja izvorišta

  Klimatske pojave poput obilnih padavina, poplava, bujičnih tokova, svakako predstavljaju značajne opasne događaje koji mogu dovesti do rizika u vodosnabdevanju i .

  • Potrebno je unapred ustanoviti jasno definisaneprotokole za unutrašnje i spoljne komunikacije, uzuključenje lokalne samouprave, uključujući irepubličke inspekcije za vodoprivredu zdravlje irepubličke inspekcije za vodoprivredu, zdravlje izaštitu životne sredine.

 • Mere za prevenciju i sanaciju ik bi šk đ j i iš

  • Kratkoročne mere

  mikrobioškog zagađenja izvorišta

  Kratkoročne mere– Dezinfekcija vode

  (Vakcinacija protiv hepatitisa A i prevencija– (Vakcinacija protiv hepatitisa A i prevencija malarije)

  – Obaveštavanje stanovništva o merama– Obaveštavanje stanovništva o merama sprečavanja zaraza (prokuvavanje vode, dezinfekcija, pravilna priprema hrane i higijena)j , p p p g j )

 • Mere za prevenciju i sanaciju ik bi šk đ j i iš

  • Dugoročne mere:

  mikrobioškog zagađenja izvorišta

  Dugoročne mere:– Zakonska regulativa

  Priprema za vanredne prilike (Opšti i operativni– Priprema za vanredne prilike (Opšti i operativni plan za odbranu od poplava)

  – Poboljšanje tretmana vode i monitoringa– Poboljšanje tretmana vode i monitoringa

 • Mere za prevenciju i sanaciju ik bi šk đ j i iš

  Kvalitet vs Kvantitet

  mikrobioškog zagađenja izvorišta

  a e s a edostupne vode u vanrednim prilikama?

  Prednost kvantitetu

  Većina epidemija vezana za manjak higijenskih uslova, a ne za prenoshigijenskih uslova, a ne za prenos

  samom vodom za piće

  Voda sa

 • Mikrobiološko zagađenje podzemnih i išizvorišta

  • Iako u manjoj meri, i podzemna izvorišta su pod uticajem j j , p p jklimatskih promena

  • EPA: pod većim rizikom od kontaminacije su bunari stariji od 10 di i lići d 15 310 godina i plići od 15.3m

  • Ontario, 2000. – kišno proleće dovelo do infiltracije E.coliO157:H7 i C.jejuni iz đubriva u bunar namenjen javnom j j j jvodosnabdevanju 2000 obolelih, 7 smrtnih slučajeva –nedovoljan monitoring i dezinfekcija

 • Mikrobiološko zagađenje podzemnih i išizvorišta

  Dezinfekcija privatnih bunaraDezinfekcija privatnih bunara• Natrijum hipohlorit ili kalcijum hipohlorit do koncentracije od

  100 ppm slobodnog hlora za rutinsku ili 500 ppm za dezinfekciju nakon poplava

 • Zaključaka juča

  MB neispravnost predstavlja najveću sanitarnu opasnost u vodosnabdevanju tokom i nakon poplavavodosnabdevanju tokom i nakon poplava

  Iznenadne ili ekstremne promene kvaliteta vode (obilnepadavine ili poplave) moraju izazvati sumnju da je vodakontaminirana

  Sve nadležne službe moraju brzo i odgovorno sprovestipropisane mere

  Obaveštavanje stanovništva, dobar monitoring i dezinfekcijasu značajan alat u sprečavanju hidričnih zarazasu značajan alat u sprečavanju hidričnih zaraza

  Većina epidemija vezana je za vektorski prenos i manjakhigijenskih uslova, a ne za hidrični prenos patogenahigijenskih uslova, a ne za hidrični prenos patogena

 • Univerzitet u Novom SaduPrirodno-matematički fakultet

  h b h š ž dDepartman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredineUdruženje za unapređenje zaštite životne sredine „Novi Sad“Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

  MSc Dragana Čučak

  Mikrobiološko zagađenje izvorišta vode namenjene vodosnabdevanju kao

  posledica klimatskih promena (padavine, poplave)

  Novi Sad 23-25. septembar, 2015.