20
Alustus Demarinuorten kokouksessa 14.12.2011 Tuija Sarvi Vs. kouluttaja Suomen YK- liitto

Mikä YK-liitto?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YK-liiton kouluttaja Tuija Sarven alustus Demarinuorten kv-ryhmälle 14.12.2011

Citation preview

Page 1: Mikä YK-liitto?

Alustus Demarinuorten kokouksessa 14.12.2011

Tuija SarviVs. kouluttajaSuomen YK-

liitto

Page 2: Mikä YK-liitto?

Suomen YK-liitto

• Perustettu vuonna 1954 (YK on perustettu 1945)• Kansalaisjärjestöjen kattojärjestö

– 65 jäsenjärjestöä (esim. Suomen partiolaiset, poliittiset nuorten liitot, Suomen lukiolaisten liitto, Marttaliitto jne.)

• Toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koottu hallitus• Toimistolla Etu-Töölössä 4 vakituista työntekijää• Rahoitus: valtionapu ja erikseen haettavat projektituet• Mukana WFUNA:ssa (World Federation of UN Associations)• Yhteistyötahoja: UM, suomalaiset YK-järjestöt, paikallisyhdistykset ja muut jäsenjärjestöt, muut kansalaisjärjestöt, koulut ja oppilaitokset...

Page 3: Mikä YK-liitto?

Strategiset tavoitteet

Suomen YK-liitto haluaa olla• luotettava ja näkyvä YK-asiantuntija• määrätietoinen vaikuttaja• YK-toiminnan linkittäjä ja tukija• tehokas toimija

Page 4: Mikä YK-liitto?

YK-liiton päätehtävät

• TIEDOTTAA YK:sta, sen toiminnasta ja päämääristä

• KOULUTTAA, neuvoo ja tuottaa materiaalia

• VAIKUTTAA Suomen YK-politiikkaan

Page 5: Mikä YK-liitto?

Viestintä Tärkeimmät kohderyhmät: ”suuri yleisö” ja toimittajat

Viestinnän tavoitteet johdettu yleisistä tavoitteista:

YK-liitto• tekee YK:ta, sen periaatteita, tavoitteita ja toimintaa tunnetuksi • profiloituu asiantuntevana YK-osaajana• vaikuttaa aktiivisesti YK:n päämäärien edistämiseksi• ottaa näkyvän linkittäjäroolin eri toimijoiden keskuudessa

Page 6: Mikä YK-liitto?

Koulutus• Koulutustoiminnan varsinainen kohderyhmä ovat

Suomen lapset ja nuoret; välillisiä kohderyhmiä– Opettajat– Korkeakoulut (sis. opiskelijat)– Nuorisotyöntekijät– Muut kasvattajat ja kouluttajat

• Tavoitteet– YK-tietouden lisääminen– Globaalien keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen– Omien vaikutusmahdollisuuksien ymmärtäminen– Maailmankansalaisuuden sisäistäminen

GLOBAALIKASVATUS “Ihmisten silmien ja mielen avaaminen maailman eri todellisuuksille”

Page 7: Mikä YK-liitto?

Vaikuttaminen

• Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen YK-asioissa, ”heikkojen äänien” vahvistaminen

• Suomen YK-politiikkaan ja keskeisiin politiikkaohjelmiin vaikuttaminen

• Aloitteet, lausunnot, kannanotot, ajankohtaistapahtumat

Page 8: Mikä YK-liitto?

Suomen YK-liitto pääsi kertomaan terveisensä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille Porin Suomi-Areenassa kesällä 2011

Page 9: Mikä YK-liitto?

YK-liiton keskeisiä toimintamuotoja

• Uutiskirje (950 tilaajaa), uutisarkisto• Yleinen materiaalituotanto: tiedotus- ja

globaalikasvatusmateriaali • Nettimateriaali

– www.ykliitto.fi– teemasivustot– Globalis: www.globalis.fi – www.ihmisoikeuspeli.fi– Sosiaalinen media: facebook, youtube-kanava

• Kouluvierailijatoiminta• Seminaarit, tapahtumat, koulutukset• Lausunnot, kannanotot, epävirallinen vaikuttaminen,

nuoriso- ja yleiskokousdelegaatin valinta

Page 10: Mikä YK-liitto?

Suomen YK-liitto on vuosittain näkyvästi esillä opetusalan EDUCA-messuilla (kuva vuodelta 2009)

Page 11: Mikä YK-liitto?

Jäsenjärjestöyhteistyö

• Osallistuminen hallituksen työskentelyyn kahdensuuntainen tiedonvälitys, vaikuttaminen

• YK-liiton aineistoja käyttöön (tapahtumat jne.)

• YK-teemoille näkyvyyttä• Koulutukset (resurssien puitteissa)• Muita ideoita – yhteistyön muotoja

voidaan kehittää tarpeen mukaan

Page 12: Mikä YK-liitto?

YK-liiton kansainvälinen yhteistyö

• Pohjoismaisten YK-liittojen yhteistyö- myös käytännön hankeyhteistyötä

• Eurooppalaisten YK-liittojen yhteistyö- vuosittaiset EU liaison -kokoukset, tulevaisuudessa myös EU-rahoitteista hankeyhteistyötä?

• YK-liittojen kattojärjestö WFUNA- Suomen TN-kampanjan tiedotus, YK-kokousten seuranta; johtokunnan kokoukset

• Aikomus hakea ECOSOCin yhteistyökumppanin statusta

Page 13: Mikä YK-liitto?

Ajankohtaista YK-liitossa

• TiedotusMm. sosiaalisen median hyödyntäminen, YK.fi-sivuston rakentaminen

• KoulutusMm. yhteispohjoismainen Malli-YK-kokous 2012

• VaikuttaminenMm. Nuoret, rauha ja turvallisuus -aloite, uusiin politiikkaohjelmiin vaikuttaminen

Page 14: Mikä YK-liitto?

YK on meitä kaikkia varten

Page 15: Mikä YK-liitto?

Ajankohtaista YK:ssa: 66. yleiskokouksen pääteemat

1)Peaceful settlement of disputes2)UN reform and revitalization to

meet "current global challenges“3)Improving disaster prevention and

response4)Sustainable development and

global prosperity

Page 16: Mikä YK-liitto?

Ajankohtaista YK:ssa: Palestiinan YK-

jäsenyyshakemus• Palestiinalaishallinto haki YK:n täysjäsenyyttä

23.9.2011• Vaatii sekä turvallisuusneuvoston että

yleiskokouksen (2/3) hyväksynnän• Yhdysvallat ja Israel vastustavat jyrkästi• Täyttääkö Palestiina valtion / YK:n jäsenvaltion

edellytykset?• YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco

hyväksyi Palestiinan täysjäsenekseen 31.10.2011 äänin 107-14 (52 pidättäytyi äänestämästä)

Page 17: Mikä YK-liitto?

Ote Suomen YK-liiton lausunnosta YK:n 66. yleiskokousta koskevassa ulkoasiainministeriön

kansalaisyhteiskuntakuulemisessa 7.9.2011

”Palestiinaa tuettava pyrkimyksissään asemansa vahvistamiseksi YK:ssa

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on jättämässä YK:lle itsenäisen Palestiinan jäsenyyshakemuksen, jonka tarkka muoto on vielä hahmottumatta. Vaikka täysjäsenyyden ei uskotakaan menevän turvallisuusneuvostossa läpi, on jo yli 120 maailman valtiota ilmoittanut valmiutensa Palestiinan valtion tunnustamiseen. Myös Suomen on oltava - mieluiten yhdessä rintamassa EU:n kanssa - valmis toimimaan sellaisen päätöslauselman puolesta, joka itsenäisen Palestiinan tunnustamisen myötä parantaisi palestiinalaisten asemaa kahden valtion malliin perustuvan rauhansopimuksen toteutumiseksi.”

Page 18: Mikä YK-liitto?

Ajankohtaista YK:ssa: Durbanin ilmastokokous

28.11.-11.12.2011• Ympäristödiplomatian voitto• Tiekartta kaikkia maita sitovalle sopimukselle v.

2015 mennessä• Kioton toinen kausi v. 2013 alusta ilman

pelättyä välitilaa• Päästövähennysnäkökulmasta laihat tulokset,

”gigatonnikuilu”• Tiivistelmä kokouksen tapahtumista, mm:

http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12534e.pdf(s. 29-31)

Page 19: Mikä YK-liitto?

Helsingin Sanomat 14.12.2011

Page 20: Mikä YK-liitto?

KIITOS!

Tykkää YK-liitosta facebookissa:www.facebook.com/UNAFinland

Katso YK-liiton videoita:http://www.youtube.com/user/ykliitto