9
MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU LUNGIMI 1. DEFINITIE : Lungimea este o mărime fizică fundamentală ce reprezintă “lungimea drumului parcurs de lumină, în vid, în timpul de 1/ 299 792 458 secunde”. 2. UNITĂŢI DE MĂSURĂ: unitatea de măsură fundamentală, din SI, este metrul (m). Multiplii şi submultiplii metrului se formează cu ajutorul prefixelor cu factor de multiplicare , astfel: Unităţile de măsură tolerate: 1in (inch)=0,0254m = 2,54 cm = 25,4 mm; 1mlm (mila marină) = 1854m; 1p (punct tipografic) = 1 cic (cicero) = 12p; 1cv (cuadrat) = 4 cic =48p. 3. CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI d.p.d.v. constructiv: 3.1. măsuri cu repere: Metrul etalon- prototipul naţional confecţionat dintr-un aliaj de 90%platină şi 10% iridiu, cu simbolul 6c, ce are la capete 3 repere, distanţa dintre reperele centrale fiind de 1m la 20C: Ruleta; Rigla; Panglica topografică. 3.2. măsuri terminale (fără repere) : Cale plan-paralele; Calibre – de interstiţii; Şabloane – pentru filete (lere), pentru raze. 3.3. aparate: Cu riglă şi cursor = şublere; Cu şurub micrometric = micrometrul. 4. ŞUBLERUL: este cel mai utilizat mijloc de măsurat lungimi şi este format dintr-o riglă cu scară gradată în mm şi dintr-un cursor cu vernier. clasificarea şublerelor: A. după precizie: cu precizie de 0,1 mm: la care există 10 diviziuni pe vernier; cu precizie de 0,05 : cu 20 de diviziuni pe vernier; cu precizie de 0,02 (cea mai mare precizie) : cu 50 de diviziuni pe vernier. 1

Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

Citation preview

Page 1: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU LUNGIMI1. DEFINITIE : Lungimea este o mărime fizică fundamentală ce reprezintă “lungimea

drumului parcurs de lumină, în vid, în timpul de 1/ 299 792 458 secunde”.2. UNITĂŢI DE MĂSURĂ: unitatea de măsură fundamentală, din SI, este metrul (m). Multiplii

şi submultiplii metrului se formează cu ajutorul prefixelor cu factor de multiplicare , astfel:

Unităţile de măsură tolerate: 1in (inch)=0,0254m = 2,54 cm = 25,4 mm; 1mlm (mila marină) = 1854m; 1p (punct tipografic) = 1 cic (cicero) = 12p; 1cv (cuadrat) = 4 cic =48p.

3. CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI d.p.d.v. constructiv:3.1. măsuri cu repere:

Metrul etalon- prototipul naţional confecţionat dintr-un aliaj de 90%platină şi 10% iridiu, cu simbolul 6c, ce are la capete 3 repere, distanţa dintre reperele centrale fiind de 1m la 20C:

Ruleta; Rigla; Panglica topografică.

3.2. măsuri terminale (fără repere) : Cale plan-paralele; Calibre – de interstiţii; Şabloane – pentru filete (lere), pentru raze.

3.3. aparate: Cu riglă şi cursor = şublere; Cu şurub micrometric = micrometrul.

4. ŞUBLERUL: este cel mai utilizat mijloc de măsurat lungimi şi este format dintr-o riglă cu scară gradată în mm şi dintr-un cursor cu vernier.

clasificarea şublerelor: A. după precizie:

cu precizie de 0,1 mm: la care există 10 diviziuni pe vernier; cu precizie de 0,05 : cu 20 de diviziuni pe vernier; cu precizie de 0,02 (cea mai mare precizie) : cu 50 de diviziuni pe vernier.

B. după limita superioară de măsurare:limita superioară de măsurare, notată cu „L”, poate fi:L= 150; 200; 300; 500; 800; 1 000; 1 500; 2 000 mm.

C. după destinaţie:C1. şublere de exterior şi interior: folosite pentru măsurarea dimensiunilor interioare şi exterioare, care pot fi prevăzute şi cu tijă pentru adâncime.C2. şublere pentru adâncime: utilizate numai pentru măsurarea adâncimilor. La aceste şublere rigla culisează într-un suport - traversă , care poartă vernierul, suprafaţa de sprijin fiind lama. Măsurarea se face aşezând şublerul pe suprafaţa frontală a găurii ce se măsoară.C3. şublere pentru trasaj: cursorul este prevăzut cu un cioc ascuţit pentru trasajC4. şublere pentru roţi dinţate: are două rigle perpendiculare şi două cursoare cu 2 verniere.

4.2. caracterizarea şublerelor: în figurile de mai jos, pot fi identificate tipurile de şublere menţionate, precum şi exemple de măsurare pentru şublere cu diverse precizii.

17

7

7

Page 2: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

4.3. măsurarea dimensiunilor liniare cu şublere de diferite precizii:

2

Părţi componente:1, 2 – ciocuri; 3- tija de adâncime; 4 – rigla gradată; 5 – vernier; 6 – şurub de fixare (blocare); 7 – suprafeţe de măsurare.

Şublerul de exterior, interior şi adâncimi

Şubler de adâncime

Şubler pentru trasaj

Şubler pentru roţi dinţate

4 2

Părţi componente:1 – echer cu scară gradată; 2,3 – cursoare cu vernier; 4 – limitator de înălţime; 5 – cursoare de avans fin; 6 – şuruburi de blocare.

Vernier

0 1 2 3 4

0 5 10

Rigla

0 1 2 3 4 5

0 25 50 75 100

Page 3: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

5. MICROMETRUL: este un mijloc de măsurat lungimi cu şurub micrometric, funcţionarea lui bazându-se pe transformarea mişcării de rotaţie a unui şurub micrometric în mişcare de translaţie. Pasul şurubului micrometric este de 0.5 mm, deci deplasarea liniară este tot de 0,5mm.

5.1 clasificarea micrometrelor:A. după precizie:

micrometre cu precizia de 0,01 mm; micrometre cu precizia de 0,002 mm; micrometre cu precizia de 0,001 mm;

B. după limitele de măsurare: indiferent de limitele de măsurare domeniul de măsurare al micrometrelor este de 25 mm.

Cu limita inferioară 0 şi cea superioară 25 mm; Cu limita inferioară 25 şi cea superioară 50 mm; Limitele cresc din 25 în 25mm, astfel că există micrometre până la 475-500 mm.

C. după destinaţie: micrometre de exterior; micrometre pentru roţi dinţate; micrometre pentru filete; micrometre pentru adâncime; micrometre de interior; micrometre pentru sârme; micrometre pentru ţevi; micrometre pentru tablă; micrometre cu pârghie.

5.2. caracterizare:

3

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Micrometrul de exterior

Părţi componente:1 – potcoavă; 2 – braţ cilindric; 3 – nicovală; 4 – tija şurubului micrometric; 5 – tambur; 6 – dispozitiv de fixare; 7- dispozitiv de limitare a apăsării.

Pentru măsurare se introduce piesa între suprafeţele de măsurare, apoi se realizează contactul dintre tija şurubului micrometric şi piesă, după care rotirea continuă până se realizează forţa de apăsare necesară măsurării. Se citeşte nr întreg de mm, apoi jumătăţile de mm, apoi sutimile de mm de pe tambur.

Page 4: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

5.3. citirea dimensiunilor măsurate cu micrometrul:

FIŞA DE EVALUARE

4

Micrometrul pentru roţi dinţate

Micrometrul pentru filete

Micrometrul de adâncime

Modul de folosire al micrometrului de adâncime

Este un micrometru de exterior utilizat pentru măsurarea elementelor constructive ale roţilor dinţate. Elementele caracteristice ale acestui micrometru sunt dimensiunea şi suprafeţele de măsurare sub formă de talere.Se utilizează pentru măsurarea cotei peste dinţi la roţile dinţate cilindrice. Diametrul minim al talerelor este de 25 mm, iar limitele superioare de măsurare variază între 25 şi 100 mm (din 25 în 25 mm).

Este un micrometru utilizat pentru măsurarea diametrului mediu, diametrului interior sau exterior al filetelor exterioare.Se deosebesc de micrometrele obişnuite prin utilizarea unor vârfuri de măsurare speciale care se introduc în nişte alezaje special practicate în tija şi în nicovala micrometrului.Limita superioară de măsurare variază între 25 şi 200 mm, micrometrele cu limita mai mare de 25 fiind însoţite de cale de reglare.

Este un micrometru utilizat pentru măsurarea adâncimii pragurilor şi a găurilor înfundate. Domeniul de măsurare este de 0-25 mm, iar pentru mărirea acestui domeniu se folosesc prelungitoare, adică nişte tije asamblate la şurubul micrometric, confecţionate din 25 în 25 de mm.Elemente componente:1 – talpa micrometrului; 2 – braţ fixat rigid de talpă; 3 – braţ cilindric; 4 – dispozitiv de fixare.

0 5 10 15 20 25

35

30

25

20

0 5 10 15 20 20

15

10

5

19,75 mm14,10 mm

Page 5: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

NUMELE ŞI PRENUMELE:…………………………..TEMA EVALUATĂ: Mijloace de măsurare pentru lungimi:SUBIECTUL I: (10 puncte)Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi, în spaţiul de răspuns, litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Din categoria mijloacelor cu repere, pentru măsurat lungimi, fac parte:a. Calele plan-paralele;b. Calibrele;c. Şabloanele;d. Micrometrul.

2. În figura alăturată este reprezentat:

3. Numărul de diviziuni de pe vernier, în cazul şublerului cu precizia de 0,02 mm este:a. 10 diviziuni;b. 20 diviziuni;c. 30 diviziuni;d. 50 diviziuni.

4. Pasul şurubului micrometric, din componenţa micrometrului, este de : a. 0,5 mm;b. 1 mm;c. 0,01 mm;d. 0,002 mm.

5. Limita inferioară de măsurare a şublerelor poate fi:a. 0 mm;b. 25 mm;c. 50 mm;d. 75 mm.

Răspuns subiectul I: ……………………………………………………………………………………………………………………SUBIECTUL II: (30 puncte)1. Scrieţi, în spaţiul de răspuns, informaţia corectă care completează spaţiile libere: (10 puncte).

a. Micrometrul pentru roţi dinţate este prevăzut cu suprafeţe de măsurare în formă de …(1)...b. Şublerul pentru roţi dinţate are două cursoare cu …(2)… şi două cursoare pentru avans fin.c. Rigla gradată a şublerului are diviziuni cu valoarea de …(3)… mm.d. Domeniul de măsurare al micrometrelor este de …(4)… mm.e. Pe braţul cilindric al micrometrului, în partea de jos a scării gradate se pot citi …(5)… mm.

2. Transcrieţi, în spaţiul de răspuns, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a,b,c,d,e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi F dacă apreciaţi că enunţul este fals. (10 puncte).

a. Cea mai mare precizie a şublerelor este 0,05 mm .b. Micrometrul de adâncime măsoară adâncimea găurilor înfundate şi a pragurilor.c. Nicovala micrometrului este prevăzută cu scară gradată în mm.d. Valoarea de 50 mm poate constitui limită inferioară de măsurare, la micrometre.e. Şublerul este un mijloc de măsurat lungimi prevăzut cu şurub micrometric.

5

a. Şublerul pentru trasaj;b. Şublerul de exterior şi interior;c. Şublerul pentru roţi dinţate;d. Şublerul de adâncime.

Page 6: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

3. În coloana A sunt indicate dimensiuni liniare, măsurate, ale elementelor geometrice ale pieselor din domeniul tehnic, iar în coloana B diferite tipuri de mijloace de măsurare pentru lungimi. Scrieţi, în spaţiul de răspuns, asocierile corecte dintre cifrele coloanei A şi literele coloanei B. (10 puncte)

Răspuns subiectul II: 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.……………………………………………………………………………………………………………………..3. ……………………………………………………………………………………………………………………..SUBIECTUL III: (24 puncte)

1. Explicaţi noţiunea de şubler.2. Numiţi unitatea de măsură pentru lungime, din SI.3. Enumeraţi trei unităţi de măsură tolerate, pentru lungime. 4. Clasificaţi şublerele după destinaţie. 5. Realizaţi următoarele transformări:

a. 60 km =? m;b. 3000 m = ?mm.

SUBIECTUL IV: ( 26 puncte)Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:

6

A – dimensiuni măsurate ale elementelor geometrice pentru piese

1. diametrul de valoare := 20,25mm2. diametrul interior al filetului metric: M203. lungimea unei găuri înfundate : L=30,31mm4. lungimea unei piese cilindrice: L=30,30mm5. lungimea unei suprafeţe plane: L = 30,32mm

B – mijloace de măsurare pentru lungimi

a. şubler de interior şi exterior cu precizia de 0,05 mmb. şubler de interior şi exterior cu precizia de 0,1 mmc. şubler de interior şi exterior cu precizia de 0,02 mmd. micrometrul de adâncimee. micrometrul pentru filete

a. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare.b. Indicaţi mărimea fizică măsurată cu acest aparat.c. Precizaţi denumirea elementelor componente, ale aparatului, numerotate cu cifre de la 1-7 (1,2,3,4,5,6 şi 7).d. Indicaţi un alt mijloc de măsurare de tip aparat, pentru mărimea fizică precizată la punctul b.d. Precizaţi dimensiunea indicată de aparatul din figura de mai jos:

0 5 10 15 20 25

35 30 25 20

Page 7: Mijloace de Masurare Pentru Lungimi

BAREM DE CORECTARE – FIŞA – LUNGIMISUBIECTUL I TOTAL: 10 PUNCTE1. d. 2. c. 3. d. 4. a. 5. a. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL II TOTAL 30 PUNCTE 1. (10P.) a. (1) –talere; b. (2) – vernier ; c. (3) – 1 (un); d. (4) – 25 mm; e. (5) – jumătăţi de mm (0,5mm sau 50 sutimi de mm). Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.2. (10p.)a. – F; b. – A ; c – F ; d – A ; e – F .Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.3. (10p.) 1. – a; 2. – e; 3. – d; 4. – b; 5. – c. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL III TOTAL 24 PUNCTE1. (4p.)Şublerul este cel mai utilizat mijloc de măsurat lungimi şi este format dintr-o riglă cu scară gradată în mm şi dintr-un cursor cu vernierPentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial corect se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.2. (2p.) metrul, se simbolizează cu „m”.Pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0p.3.(6p)inch (in); mila marină (mlm); punct tipografic (p); cicero (cic); cuadrat (cv).Pentru oricare trei răspunsuri corecte din lista de mai sus se acordă câte 2p..; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.4. (8p)şubler de exterior şi interior; şubler de adâncime; şubler pentru trasaj; şubler pentru roţi dinţate.Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.5. (4p)a. b. .Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p.; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.SUBIECTUL IV TOTAL 26 PUNCTEa. (2p.) – micrometrul de exterior;Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.b. (2p.) – lungimea. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.c. (14p.) 1 – potcoavă; 2 – braţ cilindric; 3 – nicovală; 4 – tija şurubului micrometric; 5 – tambur; 6 – dispozitiv de fixare ( sau blocare); 7 – dispozitiv de limitare a apăsării. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 2p.; Pentru răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0p. e. (2p.) – şubler. Se acceptă şi variante constructive ale micrometrului :micrometru de adâncime, micrometrul pentru roţi dinţate, micrometrul pentru filete. Pentru oricare dintre variantele de mai sus se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p. f.(6p)dimensiunea măsurată este : 19,75.Pentru precizarea corectă a milimetrilor întregi (19 mm) se acordă 3p. Pentru precizarea corectă a sutimilor de milimetru măsurate ( 75 sutimi de mm) se acordă 3p. Pentru răspuns incorect, sau lipsă, 0p.

7