of 23 /23
Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

  • Author
    renee

  • View
    47

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30 KWIECIEŃ do 30 WRZESIEŃ 2007. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Page 1: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Page 2: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

30 KWIECIEŃ do 30 WRZESIEŃ 2007

Page 3: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Projekt zrealizowany w oparciu o dofinanasowanie ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności

regionów i Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, z wyłączeniem

Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Page 4: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

OPIS SYSTEMU

Miejska sieć informatyczna e-Żywiec oparta jest o system transmisji IP

wykorzystujący jako medium transmisyjne standard IEEE 802.16 (wg

ustaleń/specyfikacji WiMax Forum), w zakresie częstotliwości 3,4-3,6GHz.

Page 5: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

OPIS SYSTEMU

• Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miasta Żywiec w siedzibie

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o., ul.

Folwark 14, agregująca ruch teleinformatyczny z sieci kilkudziesięciu

terminali abonenckich znajdujących się w zasięgu systemu radiowego.

• Instalowane w ramach projektu terminale abonenckie podłączone są

bezpośrednio do lokalnej sieci komputerowej danej jednostki lub tworzą

lokalne punkty dostępowe.

• W sieci zastosowano 1 stację retransmisji.

Page 6: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

W przedmiotowej sieci świadczone są następujące usługi (2007 rok):

· Internet,

· Hot-spot bezprzewodowa sieć na rynku z dostępem do sieci Internet

· Infokioski informacyjne podłączone do sieci Internet oraz do portalu informacyjnego

· Miejska sieć wewnętrzna umożliwiająca elektroniczny obieg dokumentów

· Intranetowy portal informacyjny

Page 7: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Lokalizacje infokiosków podłączonych do sieci e-Żywiec:

• 1. Miejskie Centrum Kultury (MCK) – Al. Wolności 4- infokiosk wewnętrzny stojący

• 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) – ul. Zielona 7- infokiosk zewnętrzny wiszący

• 3. Gimnazjum Nr.1 – ul. Dworcowa 26- infokiosk zewnętrzny wiszący

• 4. Urząd Miejski Żywiec – Rynek 2- infokiosk wewnętrzny stojący- infokiosk zewnętrzny z zadaszeniem

• 5. Dworzec PKP (hala główna) – ul. Dworcowa- infokiosk zewnętrzny, stojący,

Page 8: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

· Infokioski informacyjne - podłączone do sieci Internet oraz do portalu

Usługi:

Page 9: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

PODŁĄCZENI DO e-ŻYWIEC w 2007r

Jednostki podległe: 1. Miejskie Centrum Kultury (MCK) – Al. Wolności 4• 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) – ul. Zielona 7• 3. Muzeum Miejskie - Stary Zamek ul. Zamkowa 2• 4. Żywiecka Biblioteka Samorządowa – ul. Kościuszki 5

Spółki:• 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (MPWiK) – ul. Ks.• Prałata St. Słonki 22• 6. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „Ekoterm” Sp. z o.o. - ul. Folwark 14• 7. BESKID Sp. z o.o. – ul. Kabaty 2• 8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (PUK) – ul. Bracka 51• 9. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (MZK) – Al. Wolności 24• 10. Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP. z o.o. (ŻTBS) – ul. Zamkowa

  Szkoły• 11. Szkoła Podstawowa Nr. 1 – ul. Ks. Słonki 14• 12. Szkoła Podstawowa Nr. 3 – ul. M. Skłodowskiej 2• 13. Szkoła Podstawowa Nr. 4 – ul. Pod Łyską 36• 14. Szkoła Podstawowa Nr. 5 – ul. Powstańców Śląskich 4• 15. Szkoła Podstawowa Nr. 9 – ul. Podlesie 63• 16. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr. 1 ul. Moszczanicka 26• 17. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr. 2 Żywiec Oczków 101• 18. Gimnazjum Nr.1 – ul. Dworcowa 26• 19. Gimnazjum Nr.2 – ul. Zielona 1

Page 10: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Orientacyjny schemat sieci 2007r:

Spółki - 6 Jednostki - 4

HotSpot

Szkoły - 9UM w Żywcu

Page 11: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Najdalej usytuowane lokalizacje:

ZSP nr 2

Przedszkole nr 10

SP nr 9

SP nr 4Retransmisja

5 km

5 km

4 km

4 km

Page 12: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Elektroniczny obieg dokumentów – LOTUS NOTES DOMINO

Szkolenie pracowników urzędu i podległych jednostek z aplikacji LOTUS NOTES DOMINO (wrzesień 2007)

Page 13: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

ROK 2008 Gmina Żywiec z własnych środków rozbudowuje sieć: • 5 kolejnych hot-spotów• 3 kamery:

- 1 z podglądem rynku

- 2 z podglądem ulicy Pod Górą

Page 14: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

ROK 2008 Urząd Miejski połączony zostaje z 3 kolejnymi lokalizacjami:1) Urzędem Stanu Cywilnego,2) Strażą Miejską,3) Pełnomocnikiem Burmistrza w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz narkomanii,

Celem wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w ramach

SEKAP.

Page 15: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

ROK 2009 Gmina Żywiec z własnych środków rozbudowuje sieć:• o 7 kolejnych hot-spotów • oraz podłączone zostają do sytemu wszystkie

przedszkola, tj. kolejnych 7 lokalizacji.

Page 16: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

LOKALIZACJE HOT-SPOTÓW – KWIECIEŃ 2010

Page 17: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

LOKALIZACJE HOT-SPOTÓW – KWIECIEŃ 2010

- Okolice budynku Urzędu Miasta, Os. Widok,Rynek nazwa sieci: e-Zywiec-1 oraz e-

Zywiec-3, e-Zywiec-13

- Okolice Gimnazjum nr 1 przy ul. Dworcowej nazwa sieci: e-Zywiec-2 

- Okolice budynku MZEC "EKOTERM" (Os. 700 Lecia) nazwa sieci: e-Zywiec-4

- Okolice budynku Szkoły Podst. nr 4 Sporysz-Koleby nazwa sieci: e-Zywiec-5

- Okolice budynku "starej kotłowni" (Os. 700 Lecia) nazwa sieci: e-Zywiec-6

- Okolice budynku Szkoły Podst. nr 5 (Os. 700 Lecia) nazwa sieci: e-Zywiec-7

- Okolice budynku Przedszkola nr 11 os. Parkowe nazwa sieci: e-Zywiec-8

- Okolice budynku Szkoły Podst. nr 3 ul. Marii Skł. nazwa sieci: e-Zywiec-9

- Okolice budynku Szkoły Podst. nr 1 ul. Ks. Pr. Słonki nazwa sieci e-Zywiec-10

- Okolice Sp. Mieszkaniowej "GRONIE" (Os. 700 Lecia) nazwa sieci: e-Zywiec-11

- Okolice Przedszkola Nr 6 ul. Sporyska i okolice, nazwa sieci: e-Zywiec-12

Page 18: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Łącznie do kwietnia 2010 rokuw sieci e-Żywiec połączono:

• 6 infokiosków• 4 jednostki podległe miastu• 6 spółek miejskich• 9 szkół podstawowych• 3 wydziały (poza UM)• 3 kamery• 7 przedszkoli• 13 hot-spotów• 1 stacja retransmisyjna

RAZEM 52 elementy systemu bezprzewodowej sieci miejskiej

Page 19: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Orientacyjny schemat sieci 2007r:

Spółki - 6 Jednostki - 4

HotSpot

Szkoły - 9UM w Żywcu

Page 20: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Orientacyjny schemat sieci na koniec 2009r:

Spółki - 6 Jednostki - 4

HotSpot - 13

Szkoły - 9UM w Żywcu

Przedszkola - 7Kamery 3

Wydziały wyn.- 3

Retransmisja- 1

Page 21: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Rzut na mapę satelitarną

Page 22: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

PLANY 2010 i kolejne lata …• Kolejne hot-spoty,

• Kolejne kamery monitoringu i promocji

• Telefonia IP pomiędzy wszystkimi jednostkami podległymi, spółkami, szkołami,

przedszkolami, wydziałami Urzędu Miasta poza Ratuszem.

• Kolejna stacja bazowa, której zakup uzależniamy od pozyskania częstotliwości

oferowanej przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.

Page 23: Miejska Bezprzewodowa Sieć Informatyczna

Najważniejsze korzyści

• Wewnętrzna poczta elektroniczna• Bezpieczne współdzielenie zasobów• Bezpłatny Internet dla mieszkańców• Redukcja kosztów w podległych placówkach• Wdrożenie SEKAP we wszystkich wydziałach• Szybka i łatwa instalacja kamer monitoringu• Szybka i łatwa możliwość podłączenia kolejnych

jednostek• Komercyjna częstotliwość która nie zakłócająca

łączności