(Microsoft PowerPoint - Metoda kona\350nih elemenata \(MKE\) u

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of (Microsoft PowerPoint - Metoda kona\350nih elemenata \(MKE\) u

 • METODA KONANIH ELEMENATA(MKE) U ELEKTROMAGNETIZMUDoc.dr.sc. Bojan Trkulja

 • PREGLED PREDAVANJA

  Numerike metode u elektromagnetizmu Osnovne osobine metode konanih elemenata Primjer razvoja metode konanih elemenata na

  elektrostatskom 1D modeluPrimjer primjene MKE u programskim paketima Primjer primjene MKE u programskim paketima

 • NUMERIKE METODE UELEKTROMAGNETIZMU

  Proraun elektromagnetskog polja vaan je dio prorauna elektrinih ureaja (radne karakteristike ureaja, standardi, EMC)

  Metode prorauna Najee metoda konanih elemenata (MKE, eng. Najee metoda konanih elemenata (MKE, eng.

  Finite element methods, FEM) Programski paketi Ansys, Infolytica MagNet, ElecNet,

  VectorFields Opera, CEDRAT Flux

  Metoda rubnih elemenata (Boundary element Methods, BEM) Programski paketi IntegratedSoft

  Metoda konanih razlika u vremenskoj domeni (FDTD, Finite difference Time Domain methods)

 • METODA KONANIH ELEMENATA

  Danas je praktiki standard u industrijskim proraunima u elektromagnetizmu

  Viedisciplinarno podruje Modeliranje geometrije problema Matematiko modeliranje Matematiko modeliranje Matrina algebra Numerike metode u proraunu Programiranje

  Dodatno problemi razliitih prorauna u meudjelovanju Elektromagnetski, termiki, dinamika fluida

 • METODA KONANIH ELEMENATA PRISTUPRJEAVANJU PRIMJENOM PROGRAMSKOG

  PAKETA

 • MAXWELL DEFINICIJA MODELAPRORAUNA

  Proraun elektrinog polja Elektrostatsko polje uvjetovano statikim naponom

  na vodiima i razdiobom statikih naboja na vodiu DC voenje analiza prilika u vodiima i

  dielektricima uslijed statikog polja AC voenje analiza prilika u vodiima i

  dielektricima uslijed vremenski promjenjivog polja

 • MAXWELL DEFINICIJA GEOMETRIJE U 2D

 • MAXWELL MODELIRANJE GEOMETRIJE

 • MAXWELL KREIRANJE OBJEKATA 1/5

 • MAXWELL KREIRANJE OBJEKATA 2/5

 • MAXWELL KREIRANJE OBJEKATA 3/5

 • MAXWELL KREIRANJE OBJEKATA 4/5

 • MAXWELL KREIRANJE OBJEKATA 5/5

 • MAXWELL DEFINICIJA MATERIJALA1/3

 • MAXWELL DEFINICIJA MATERIJALA 2/3

 • MAXWELL DEFINICIJA MATERIJALA 3/3

 • MAXWELL ZADAVANJE RUBNIH UVJETA IIZVORA

 • MAXWELL ZADAVANJE RUBNIH UVJETA IIZVORA

  Rubu elementa zadaje se rubni uvjet/izvor

 • RUBNI UVJETI 1/2

  Balloon prazni prostor u okolini prostire se u beskonanost

  Value propisivanje potencijala na granici Symmetry

  Even (isti predznak na obje strane granice) Even (isti predznak na obje strane granice) Odd (suprotan predznak na obje strane granice)

  Resistance za modeliranje tankih slojeva (problem s generiranjem mree)

 • RUBNI UVJETI 2/2

  Impedance inducirane struje u vodiima s malom dubinom prodiranja

  Master/Slave polje na slave granici podudara se s poljem na master granici Korisno za geometrijski periodike strukture npr. Korisno za geometrijski periodike strukture npr.

  dizajn motora

 • ZADAVANJE IZVORA

  Solid zadavanje izvora (struje, napona, naboja) oznaenom objektu

  Sheet zadavanje izvora (struje, napona, naboja) oznaenom rubu objekta

 • MAXWELL ZADAVANJE IZVORA I RUBNIHUVJETA

 • POSTAVKE RJEAVANJA PROBLEMA

 • ADAPTIVNA ANALIZA

 • GENERIRANJE MREE

  Iterativni postupak u rjeavanju problema Current koritenje zadnje generirane mree u

  postupku iteracije Manual runo postavljanje mree u eljenoj

  regijiregiji

 • IZBOR NUMERIKE METODE U PRORAUNU

  Auto sustav odreuje pristup Direct uvijek konvergentan, ali spor za velike

  sustave ICCG incomplete conjugate gradient solver,

  Ponekad nije konvergentan Ponekad nije konvergentan Bri za velike matrice sustava

 • ITERATIVNI POSTUPAK U RJEAVANJUPROBLEMA

 • PRIKAZ REZULTATA 1/4

 • PRIKAZ REZULTATA 2/4

 • PRIKAZ REZULTATA 3/4

 • PRIKAZ REZULTATA 4/4

  Vidna nedostatna tonostprilagodba prorauna

 • PRILAGODBA ELJENOG POSTOTNOGODSTUPANJA

 • RUNO GENERIRANJE MREE

 • TONIJE RJEENJE

 • KREIRANJE LINIJE I 2D PLOT PO LINIJI

 • Diskretizacija domene prorauna konanim elementima

  1D

  2D

  POGLED U STRUKTURU MKE PROGRAMA

  2D

  3D

 • IZBOR BAZNIH FUNKCIJA NA ELEMENTU1D

  Linearne funkcije na 1D elementu

 • IZBOR BAZNIH FUNKCIJA NA ELEMENTU2D

  Linearne funkcije na 2D elementu

 • PROMATRAMO POISSONOVU JEDNADBU U1D

  Poissonova jednadba

  Rubni uvjeti

  Analitiko rjeenje postoji

 • GALERKINOV PRISTUP RJEAVANJUSUSTAVA

  Postavlja se forma jednadbe

  Za teinske funkcije biraju se bazne funkcijeParcijalna integracija Parcijalna integracija

 • GALERKINOV PRISTUP RJEAVANJUSUSTAVA 2/3

  Konano

 • GALERKINOV PRISTUP RJEAVANJUSUSTAVA 3/3

  Formiranje matrinog zapisa

 • ZAPIS ZA JEDAN LINEARNI ELEMENT ZAPOISSONOVU JEDNADBU

  Izvedeni izrazi prema prethodnim formulama

 • SASTAVLJANJE SUSTAVA JEDNADBI 1/4

  Openito

  1

  2

  3

  .....

 • SASTAVLJANJE SUSTAVA JEDNADBI 2/4

  Vrijedi

 • SASTAVLJANJE SUSTAVA JEDNADBI 3/4

  Matrini zapis rijetko popunjena matrica MKE

 • SASTAVLJANJE RUBNIH UVJETA DIRICHLETOVI UVJETI PREMA TESTNOM

  PRIMJERU

  Propisan potencijal na granici redukcija dimenzije

 • PRIMJER PRORAUNA 1

  Zadani elementi duljine 2cm

  Treba izraunati raspodjelu potencijala po elementima

 • PRIMJER PRORAUNA 2

  Izraun elemenata za formulaciju sustava

 • PRIMJER PRORAUNA 3

  Postavljanje rubnih uvjeta za napon na poetku i kraju V

  1=1, V

  5=0

  V1

  =1, V2

  =0,07, V3

  = -0,4, V4

  = -0,43, V5=0

 • PRIMJER PRORAUNA 4

  Usporedba s analitikim izrazom

 • ZAKLJUAK

  Pokazan primjer prorauna metodom konanih elemenata sa svim koracima profesionalnim programom Maxwell na jednostavnom modelu s potpunom matematikom

  formulacijomformulacijom

  MKE robusna metoda iroko implementirana u programskim paketima razvoj u zreloj fazi implementacije na spregnutim

  proraunima, optimizacije Solveri se izvode za paralelne arhitekture