of 22 /22
Mga Patakaran ng Espanya

Mga Patakaran Ng Espanya

Embed Size (px)

Text of Mga Patakaran Ng Espanya

Page 1: Mga Patakaran Ng Espanya

Mga Patakaran ng Espanya

Page 2: Mga Patakaran Ng Espanya
Page 3: Mga Patakaran Ng Espanya

Pamahalaang Sentralisado

Ipinalit sa Barangay at Sultanato.

Ang hari ng Espanya ang humihirang ng mga pinuno nito.

Ang Gobernador-heneral ang pinakamataas na pinuno.

Page 4: Mga Patakaran Ng Espanya
Page 5: Mga Patakaran Ng Espanya

Gobernador-heneral

Kumakatawan sa Hari ng Espanya.

May kapangyarihang Ehekutibo at Hudikatura.

Tumatayong Punong Kumandante ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas.

Page 6: Mga Patakaran Ng Espanya

Royal Audiencia

Itinatag upang maihabla ang mga katiwalian at pang-aabuso ng mga nanunungkulan sa Pamahalaan.

Hindi ito nagtagal dahil sa hindi maayos na mga pasiya.

Page 7: Mga Patakaran Ng Espanya
Page 8: Mga Patakaran Ng Espanya

Pamahalaang Panlalawigan

2 Uri ng LalawiganEncomienda- ganap na nasakop

pinuno: encomienderoCorregimiento-hindi pa nasakop

pinuno: corregidor

Page 9: Mga Patakaran Ng Espanya

Dahil sa pang-aabuso ng Encomiendero

ipinalit ang ALCADE-MAYOR. At ang Encomienda ay

tinawag na ALCADIA.

Page 10: Mga Patakaran Ng Espanya

Pamahalaang Pambayan

Tinatawag na PuebloPinamumunuan ng Gobernadorcillo.

Inihahalal ng 12 cabeza de barangay at papalitan na gobernadorcillo.

Page 11: Mga Patakaran Ng Espanya

Pueblo

Page 12: Mga Patakaran Ng Espanya

GobernadorcilloGOBERNADORCILLO

Page 13: Mga Patakaran Ng Espanya

Pamahalaang Pambaryo

Pinamumunuan ng Cabeza de Barangay.

Cabeza de Barangay 1. Mula sa angkan ng mga datu. 2. Naniningil ng buwis. 3. Walang suweldo ngunit di nagbabayad ng buwis.

Page 14: Mga Patakaran Ng Espanya

Cabeza de Barangay

Page 15: Mga Patakaran Ng Espanya

Pamahalaang Panlungsod

Ang mga lungsod ay sentro ng kabihasnan.

Tinatawag na Ayuntamiento.

Pinamumunuan ng 2 Alcalde Mayor at 12 konsehal.

Page 16: Mga Patakaran Ng Espanya

AYUNTAMIENTO

Page 17: Mga Patakaran Ng Espanya

Encomienda

Tawag sa paglilipat ng hari ng Espanya sa sinumang Espanyol na magmay-ari ng lupain.

Pinamumunuan ng Encomiendero

Naging mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino sa sistemang ito.

Page 18: Mga Patakaran Ng Espanya
Page 19: Mga Patakaran Ng Espanya

Pangongolekta ng Buwis

8 reales (50 piso sa kasalukuyan)

Kalaunan ay naging 10 reales.

Nang maglaon pa ay naging personal na Cedula.

Page 20: Mga Patakaran Ng Espanya
Page 21: Mga Patakaran Ng Espanya

Inquilino

Pinuno ng mga lupaing pag-aari ng prayle.

Nagpapaupa ng lupa sa magsasaka.

Page 22: Mga Patakaran Ng Espanya