of 7 /7
Proyekto sa Edukasyong Pantahanan Mga Kagamitan sa Pananahi Medida Gunting

Mga Kagamitan Sa Pananahi - Filipino

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sewing materials in Filipino.

Citation preview

Proyekto sa Edukasyong PantahananMga Kagamitan sa Pananahi

Medida

Gunting

Ripper

Karayom

Aspili

Tusukan ng Karayom at Aspili

Pantuhog ng Sinulid sa Karayom

Didal

Sinulid

Tisang Pangmarka

Tracing Wheel

Lapis