Mga Ekonomistang Pilipino

  • View
    2.190

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of Mga Ekonomistang Pilipino

MGA BANYAGANG EKONOMISTA:

1. John Maynard Keynes - ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya, tinatawagnaekonomikong Keynesian, samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya, kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon, depresyon at pagsulongngekonomiya. Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run, we are all dead." (Sakalaunan, mamataytayonglahat). Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon.

2. Maximilian Carl Emil Weber - ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin, at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg, Pamantasanng Heidelberg, Pamantasanng Vienna, at Pamantasanng Munich. Nagkaroonngpag-impluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan, dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo.

3. EugineFama - sya ay ang Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments; Price formation in capital markets; Corporate finance." sakanyang website.Angkanyangpananaliksiksa Stock Market, lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala. Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi, angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa.Mga Ekonomistang Pilipino:

Solita Collas-Monsod - sikat at kilala bilang Mareng Winnie, ay isang Pilipinong tagapagbalita sa radyo, isang ekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilala para sa kanyang papel bilang Socio-pang-ekonomiya Planning Secretary sa panahon ng termino ng Pangulo Corazon Aquino at bilang isang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isang iginagalang ekonomista at pampulitikang komentarista sa Pilipinas. Siya ay may-asawa na si Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsang naging Chairman ng Philippine Commission sa Halalan. Sila ay may limang anak na humahawak ng iba't-ibang mga karera.Si Monsod ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalan sa Unibersidad ng Pilipinas sa 1959. Siya ay nakuha ng isang Master ng Sining sa Economics mula sa University of Pennsylvania sa 1962 at naging isang kandidato ng Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturo sa Unibersidad ng Pilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirang upang maging President of the University of Philippines System, isang opisina na nag-uutos sa management ng lahat ng UP campus sa buong bansa.

Mar Roxas - nakatuon sya sa pagpapalaganap ng kanyang Palengkenomics Program na naglalayong pangalagaan pareho ang kapakanan ng consumers at mga market vendors at mabigyan ng murang pautang upang huwag mabiktima ang mga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. Layunin din nyang mapasigla at mapaunlad ang ekonomiya sa liblib na mga barangay; at mabigyan ang small and medium enterprises ng pautang sa maliit na interes. Kasama rin sa kanyang nagawa ay ang "Marangal na Kabuhayan," kabuhayan para mga maralitang taga-lungsod; "Presyong Tama,Gamot Pampamilya," dekalidad na gamot at produktong pangkalusugan sa mas murang halaga; personal computers for public schools, pamamahagi ng computers sa mga public schools sa buong bansa; Adopt a School Program - upang matulungan ang mahihirap na public high schools; at call centers upang mabigyan ng trabaho ang 300,000 kabataan sa loob ng limang taon.

Benjamin Diokno - nagsilbi bilang pandalawang ministro para sa Budget Operations sa Department of Budget and Management, 1986-1991 sa panahon ng pamamahala ng Pangulo Corazon Aquino. Sa panahon ng administrasyon Aquino, ibinigay ni Diokno ang teknikal na tulong sa ilang mga pangunahing reporma tulad ng disenyo ng 1986 Tax Repormang Program, na pinagaan ang income tax at ipinakilala ang value-added tax (VAT), at sa 1991 Local Government Code ng Pilipinas. Sinigurado nya ang teknikal na tulong mula sa Canadian International Development Agency (CIDA) upang matulungan ang GPS na bumuo ng isang elektronikong sistema ng pagkuha kasama ang mga linya ng Canadian model. Sa pamamagitan ng Agosto 1999, ang DBM ay nagkaroon ng dalawang mga dokumento na kailangan upang simulan ang reporma sa pampublikong pagkuha. Sa unang bahagi ng 2000, Si Diokno at ang USAID ay matagumpay na ng Substantial Technical Assistance Program para sa mga programa na badyet ng DBM's Reform, na ngayon ay kasama sa pagkuha ng reform.

DAYUHANG EKONOMISTA

LOKAL NA EKONOMISTA

Ernst Fehr (born June 21, 1956) is an economist from Austria. He is Professor of Microeconomics and Experimental Economic Research and chairman of the Department of Economics at the University of Zrich, Switzerland. His research covers the areas of the evolution of human cooperation and sociality, in particular fairness, reciprocity and bounded rationality.

He is also well known for his important contributions to the new field of neuroeconomics, as well as to behavioral finance and experimental economics. According to IDEAS/REPEC, he is the second-most influential German-speaking economist, and is ranked at 99th globally and has been candidate to be laureated with the Nobel Prize of Economics.

Yoshihiro Francis Fukuyama (born October 27, 1952) is an American political scientist, political economist, and author.

Fukuyama is best known for his book The End of History and the Last Man (1992), which argued that the worldwide spread of liberal democracies and free market capitalism of the West and its lifestyle may signal the end point of humanity's sociocultural evolution and become the final form of human government. However, his subsequent book Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity (1995) modified his earlier position to acknowledge that culture cannot be cleanly separated from economics. Fukuyama is also associated with the rise of the neoconservative movement,Stanford University HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama" \l "cite_note-1"

from which he has since distanced himself. Fukuyama is a Senior Fellow at the Center on Democracy, Development and the Rule of Law at since July 2010. Before that, he served as a professor and director of the International Development program at the School of Advanced International Studies of the Johns Hopkins University.

Arthur Betz Laffer (/

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English" \l "Key" \o "Help:IPA for English"

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English" \l "Key" \o "Help:IPA for English" l

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English" \l "Key" \o "Help:IPA for English"

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English" \l "Key" \o "Help:IPA for English" f

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English" \l "Key" \o "Help:IPA for English" r

HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English" \o "Help:IPA for English" /; born August 14, 1940) is an American economist who first gained prominence during the Reagan administration as a member of Reagan's Economic Policy Advisory Board (198189). Laffer is best known for the Laffer curve, an illustration of the theory that there exists some tax rate between 0% and 100% that will result in maximum tax revenue for governments. He is the author and co-author of many books and newspaper articles, including Supply Side Economics: Financial Decision-Making for the 80s. Laffer is Policy Co-Chairman (with Lawrence "Larry" Kudlow) of the Free Enterprise Fund.

Sir Christopher Antoniou Pissarides FBA (Greek: ; born 20 February 1948is a Cypriot/British economist. He is the Norman Sosnow Professor of Economics at the London School of Economics. His research interests focus on several topics of macroeconomics, notably labour, economic growth, and economic policy. In 2010, he was awarded the Nobel Prize in economics, jointly with Peter A. Diamond and Dale Mortensen, for his contributions to the theory of search frictions and macroeconomics.

Nassim Nicholas Taleb (Arabic: , alternatively Nessim or Nissim, born 1960) is a Lebanese American essayist and scholar whose work focuses on problems of randomness, probability and uncertainty. His 2007 book The Black Swan was described in a review by the Sunday Times as one of the twelve most influential books since World War II. He is a bestselling author, and has been a professor at several universities, currently at Polytechnic Institute of New York University and Oxford University. He has also been a practitioner of mathematical finance, a hedge fund manager, a derivatives trader, and is currently a scientific adviser at Universa Investments and the International Monetary Fund. He criticized the risk management methods used by the finance industry and warned about financial crises, subsequently making a fortune out of the late-2000s financial crisis. He advocates what he calls a "black swan robust" society, meaning a society that can withstand difficult-to-predict events.