Mga Bantas Na Ginagamit Sa Pangungusap

  • View
    487

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mga bantas

Text of Mga Bantas Na Ginagamit Sa Pangungusap

Mga Bantas Na Ginagamit sa Pangungusap

Mga Bantas Na Ginagamit sa PangungusapFILIPINO 5Group 3

Balik Aral

PATANONGAng patanong ay isang pangungusap nanagtatanong.Ito ay nagsisimula sa sino,ano,saan,kailan,bakit at paano.Ang patanong ay nagtatapos sa tandang-pananong(?) PatanongHal.Sino-sino ang mga gusto sumali sa quiz bee?Paano sila nagkahiwalay?Bakit kailangn sumunod sa Matatanda?KUDLITAngkudlitoapostrope(sagisag:o kaya) ay isang uri ng pang-itaas nabantas[1]na ipinanghahalili o pamalit sa inalis na titik mula sa isang salita.[2]Sabaybayin, ito ang bantas na nagpapabago ng tunog ng lahat ng mgapantig, ngunit hindi kasali ang a, e, i, o, at u. Kapag inilagay ang kudlit sa ibabaw ng isang panitik, mababago ang pantig mula sa pagtatapos na may isang -a na magiging isang nagtatapos sa -e o kaya -i. Kapag inilagay sa ilalim ng panitik, ang tunog ay magtatapos sa isang -o o kaya -u. KUDLITMay isa pang uri ng kudlit na umiiral sa baybaying ginamit saDoctrina Cristiana: ang tinatawag na birama ovirama. Isa itong krus na nagiging sanhi ng pantig upang maging isangkatinig.[2]Ginagamit din ang ganitong uri ng bantas para satalampakan, isang yunit para sa sukat ng haba.

KUDLITAng kudlit ay ginagamit kung may nawawalang letra o mga letra sa dalawang salitang pinag-uugnay

Halimbawa:ako at ikaw - ako't ikawiba at iba - iba't ibamayaman at mahirap - mayama't mahirapbayan at lunsod - baya't lunsodKUDLITHal: Siyat ikaw ay may dalang pagkain.Akoy mamayang Filipino at may tungkulin mahalin at pangalagaan ang aking bayan.PANIPIPANIPI ( )- Inilalagay ito sa unahan at dulo ng isang salita

A. Ginagamit upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o ang tuwirang sipi.

Halimbawa: Hindi kinukupkop ang criminal, pinarurusahan, sabi ng Pangulo.

B. Ginagamit upang mabigyan diin ang pamagat ng isang pahayagan, magasin, aklat at ibat ibang mga akda.

PANIPIHalimbawa: Nagbukas na muli ang Manila Times. Isang lingguhang babasahin ang Liwayway. Napaluha ang marami nang mapanood ang dulang Anak Dalita.

C. Ginagamit sa pagkulong ng mga salitang banyaga.

Halimbawa: Ang binasa niyang aklat ay hinggil sa bagong Computer Programming.

Gawain:Ano ang 3 bantas na pinag-aralan natin ngayon?Ano ang ibig sabihin ng patanong?Magbigay ng 3 Halimbawa.Ano ang ibig sabihin ng Kudlit?Magbigay ng halimbawa.Ano ang ibig sabihin ng Panipi?Magbigay ng halimbawaBakit mahalaga ang paglalagay ng batas kapag sumusulat ng pangungusap?Salamatsapakikinig