Mga Anak ni Jacob - assetsnffrgf-a. jose, inutusan ko ang mgakuyamonabantayan ang aking mga tupa. puntahan
Mga Anak ni Jacob - assetsnffrgf-a. jose, inutusan ko ang mgakuyamonabantayan ang aking mga tupa. puntahan
Mga Anak ni Jacob - assetsnffrgf-a. jose, inutusan ko ang mgakuyamonabantayan ang aking mga tupa. puntahan
Mga Anak ni Jacob - assetsnffrgf-a. jose, inutusan ko ang mgakuyamonabantayan ang aking mga tupa. puntahan

Mga Anak ni Jacob - assetsnffrgf-a. jose, inutusan ko ang mgakuyamonabantayan ang aking mga tupa. puntahan

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Anak ni Jacob - assetsnffrgf-a. jose, inutusan ko ang mgakuyamonabantayan ang aking mga tupa....

 • ISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA

  Mga Anak ni JacobGENESIS KABANATA 37

  sI-download ang PDF na ito

  sa www.jw.org/tl

  ISANG ARAW, HABANG NAGPAPASTOL SILA NG KAWAN NGKANILANG AMA SA LUPAIN NG CANAAN, MAY GINAWANGMASAMA ANG MGA ANAK NI JACOB.

  SI JOSE, ANG PANGALAWA SA BUNSO, AY UMUWIAT SINABI SA KANIYANG AMA ANG GINAWA NGMGA KUYA NIYA.

  HINDI KA NATAKOTNA SABIHIN SA AKIN

  ANG NANGYARI.IPINAGMAMALAKI KITA,JOSE. HETO, IPINAGAWA

  KITA NG ESPESYALNA DAMIT.

  NI MINSANHINDI NIYA AKONAIPAGAWA NGESPESYAL NA

  DAMIT!

  MAS MAHALNI ITAY

  SI JOSE KAYSASA ATIN!

  GALIT AKO

  SA KANIYA!

  NAKITA NYOYON?

  NAIINISAKO KAYJOSE.

  www.jw.org 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaPahina 1

  www.jw.org/tl
 • NANG MAGLAON, NANAGINIP SI JOSE.

  NAGTATALI TAYO NGMGA TUNGKOS NGTRIGO SA GITNA NG

  PARANG, AT ANGAKING TUNGKOS

  AY TUMINDIG!

  AT ANG INYONGMGA TUNGKOSAY PUMALIBOTAT YUMUKOD

  SA AKINGTUNGKOS!

  IBIG BANG SABIHIN,MAGHAHARI KA

  SA AMIN?

  SINO KABA SA

  TINGIN MO?

  NANAGINIP ULI SI JOSE.

  . . . AT ANG ARAW,ANG BUWAN, AT ANG 11BITUIN AY YUMUYUKOD

  SA AKIN.

  SUMOSOBRAKA NA! LAHAT

  NA LANG NGPANAGINIP NIYA,

  SIYA ANGBIDA!

  JOSE,IBIG MO BANG SABIHIN,KAMI NG IYONG INA ATMGA KAPATID MO AYYUYUKOD SA IYO?

  BAKA MAY GUSTONGSABIHIN SA AMIN

  SI JEHOVA SAPANAGINIP NA ITO . . .

  PAGKARAAN...

  www.jw.org 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Mga Anak ni Jacob Pahina 2

 • JOSE, INUTUSAN KO ANGMGA KUYA MO NA BANTAYAN

  ANG AKING MGA TUPA.PUNTAHAN MO SILAAT TINGNAN KUNGAYOS LANG SILAPATI ANG KAWAN.

  OPO,ITAY.

  TINGNAN NYO!HETO NA ANG

  MAPANAGINIPIN.

  PATAYINNATIN SIYA AT

  IHAGIS SABALON.

  PERO ANONGSASABIHINNATIN KAY

  ITAY?

  SABIHIN NATINGPINATAY SIYA

  NG ISANGMABANGIS NA

  HAYOP.

  IYAN NAANG KATAPUSAN

  NI JOSENGMAPANAGINIPIN.

  NAGSALITA SI RUBEN, ANGPANGANAY NA ANAK NI JACOB.

  HINDI NATINSIYA DAPAT

  PATAYIN.

  IHAGIS NYO NALANG SIYA SA BALON,PERO HUWAG NYO

  SIYANG SAKTAN.

  ILILIGTASKO SIYA

  MAMAYA ATIUUWI.

  HABANG WALA SI RUBEN, IPINAGBILI SI JOSENG MGA KAPATID NIYA.

  TINGNANNYO! MGA

  MANGANGALAKALNA PAPUNTANG

  EHIPTO!

  IPAGBILI NATIN SIJOSE PARA MAGINGALIPIN, AT PARA NARIN SIYANG PATAY!

  www.jw.org 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Mga Anak ni Jacob Pahina 3

 • PAGBALIK NI RUBEN, NALAMAN NIYAANG NANGYARI.

  WALA NAANG BATA!

  ANONG GINAWANYO? ANONGSASABIHIN KO

  KAY ITAY?

  HUWAG KANGMAG-ALALA, RUBEN.GAGAWA TAYO NG

  KUWENTO . . .

  . . . AT NAKITANAMIN ANG

  DAMIT NA ITO.KAY JOSE NGA

  ANG DAMIT NA ITO!MALAMANG NA PINATAY

  SIYA NG ISANG MABANGISNA HAYOP!

  PATAY NASI JOSE!

  PERO HINDI PATAY SI JOSE . . .

  SA SUSUNOD NA ISINALARAWANG KUWENTO, ALAMINKUNG ANO ANG NANGYARI KAY JOSE SA EHIPTO.

  ANO ANG MATUTUTUHAN NATIN MULASA MGA ANAK NI JACOB?

  BAKIT SINABI NI JOSE SA KANIYANG AMA ANG

  MASAMANG GINAWA NG MGA KUYA NIYA?

  CLUE: LEVITICO 5:1.

  BAKIT GALIT KAY JOSE ANG MGA KUYA NIYA AT

  BAKIT SILA NAGSINUNGALING SA KANILANG AMA?

  CLUE: SANTIAGO 3:14.

  ANO ANG DAPAT NA MAGING REAKSIYON MO KAPAG

  ANG IYONG KAPATID O KAIBIGAN AY NAKATANGGAP

  NG ISANG BAGAY NA GUSTO MO RIN?

  CLUE: ROMA 12:15; 1 PEDRO 1:22.

  www.jw.org 2013 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaISINALARAWANG KUWENTO SA BIBLIYA Mga Anak ni Jacob Pahina 4