Mezzo Mantelzorger_M_def

 • View
  315

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mezzo Mantelzorger_M_def

 • MantelzorgerHet magazine voor iedereen die voor een ander zorgt

  Tips voor het keukentafel- en zorgplangesprek

  Van loket naar gesprek

  De rol van mantelzorgers is van onschatbare waarde

  Cabaretier/schrijver Mike Bodd

  Niet meten is weten, maar vertellen is weten!

  Thema: Allemaal verhalen

  www.mezzo.nl OKTOBER 2014

 • Speciaal voor jou biedt Menzis de meest uitgebreide vergoedingen

  voor mantelzorgers. En daarnaast belonen we je als mantelzorger

  extra met ons spaarprogramma SamenGezond. Iedereen kan

  meedoen, jong, oud, ziek en gezond.

  www.menzis.nl/mezzo

  mens, wat ben je mooials je voor anderen zorgt

  3Mantelzorger I Oktober 2014 I www.mezzo.nl

  Allemaal lezen!

  De Mantelzorglijn weet als geen ander waar mantel-zorgers tegenaan lopen: de kast of de muur. Dagelijks krijgen zij telefoontjes binnen over mensen die door regels en protocollen het niet voor elkaar krijgen om hun eigen leven te combineren met de zorg voor een naaste.

  De Mantelzorger is een uitgave voor

  mantelzorgers die zijn verbonden aan

  Mezzo en komt uit in oktober. Mezzo is

  de Landelijke Vereniging voor

  Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers.

  Mezzo-leden krijgen het blad

  thuisgestuurd en kunnen gebruik

  maken van de speciale aanbiedingen en

  kortingen. De Mantelzorger wordt

  verder verspreidt door actieplaatsen

  van de Dag van de Mantelzorg,

  apothekers, huisartsen, zorginstellingen

  en gemeenten.

  Een proefexemplaar ontvangen?

  www.mezzo.nl/gratismagazine

  Contact Mezzo, Regulierenring 6,

  Postbus 179, 3980 CD Bunnik, telefoon

  (030) 659 22 22, info@mezzo.nl,

  www.mezzo.nl, www.facebook.com/

  MezzoMantelzorg

  Mantelzorglijn (0900) 20 20 496

  bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en

  13.00 uur (10ct p/m)

  Uitgever Mezzo

  Oplage 100.000 exemplaren

  Hoofdredactie Dagmar van Amerongen

  Redactieraad Wietske Oegema, Mirjam

  Samsen, Roos Verheggen, Ina Hoeks

  Aan dit blad werkten mee Christie

  Hofmeester, Joyce Vanhommerig, Victor

  Koppelmans, Irma Ooijevaar, Joop Rosier,

  Erik Hardeman, Maritte Lammers

  Coverfoto Bokkie Vink

  Illustraties Marit de Wolf

  Fotostrip Ype Driessen

  Vormgeving Diezijnvaardig

  Advertentieverkoop info@mezzo.nl

  Persoonlijke verhalen kun je mailen

  naar verhalen@mezzo.nl

  Gemeenten zitten ook met een knoop

  in de maag. Want de regels rondom

  mantelzorgwoningen bijvoorbeeld is

  dan weliswaar versoepeld, maar ze

  willen dan wel graag dat een

  mantelzorger kan bewijzen dat hij of

  zij mantelzorger is. Misbruik van voor-

  zieningen is natuurlijk onwenselijk. Zij

  bellen Mezzo om te vragen wanneer

  je iemand kan oormerken als

  mantelzorger.

  Hoe doe ik dat? Komt er dan als

  vraag bij de Mantelzorglijn? Hoe kan

  ik aantonen dat ik mantelzorger

  ben? Er is in Nederland veel

  geregeld en vastgelegd in wetgeving.

  Ook steeds meer voor mantelzorgers.

  En dat kan gunstig zijn voor u. Omdat

  u bijvoorbeeld even de zorg uit

  handen kan geven om op adem te

  komen. Maar vaak val je als mantel-

  zorger net niet in de juiste categorie

  om in aanmerking te komen,

  waardoor allerlei gunstige voorzienin-

  gen aan je voorbij gaan.

  Mezzo vindt dat wet- en regelgeving

  de zorg voor een naaste niet in de

  weg mag staan. Mezzo zegt liever

  tegen een ambtenaar of zorgprofes-

  sional: luister naar het persoonlijke

  verhaal van de mantelzorger. Elk

  verhaal is anders en uniek. De zorg

  kan voor de n goed te overzien

  zijn, maar voor de ander een zware

  belasting. Zorg dat de mantelzorger

  zich gesteund voelt en regel de

  voorzieningen die nodig zijn.

  Nog niet eerder werd het thema van

  de Dag van de Mantelzorg zo innig

  omarmd als dit jaar met Allemaal

  verhalen. En ik als verhalenverteller

  werd ook erg blij van de mailbox die

  volstroomde met verhalen van

  mantelzorgers. Alleen de verhalen

  geven betekenis aan de mantelzorg.

  Ik nodig u van harte uit om ze

  allemaal te lezen!

  Dagmar van Amerongen

  @Dvdm14

  InhoudAllemaal lezen! 3

  Allemaal Verhalen! 4

  Mezzo Fonds biedt

  ondersteuning 8

  Mike Bodd 10

  Van loket naar gesprek 14

  Heb je naaste lief 18

  Wet- en regelgeving 26

  Hoe arts en apotheker

  kunnen helpen 28

  Fotostrip: De Mantelzorglijn 32

 • 4 5Mantelzorger I Oktober 2014 I www.mezzo.nl Mantelzorger I Oktober 2014 I www.mezzo.nl

  Het thema van de Dag van de Mantelzorg 2014 is Allemaal Verhalen! Het is fijn om je verhaal te delen. Het lucht op, zorgt voor begrip en misschien steekt een ander er iets van op. Vooruitlopend op 10 november krijgen vijf mantelzorgers hier alvast een podium.

  Allemaal verhalen!

  Verschillende mantelzorgers hebben

  gehoor gegeven aan onze oproep om hun

  verhaal te delen. Hun verhalen vind je op

  www.dagvandemantelzorg2014.nl.

  Wil je zelf je ervaringen kwijt?

  Dat kan ook via deze site.

  Naam Karin Verheij (45)

  Zorgt voor haar dochter Julianne (10),

  die een verstandelijke beperking heeft

  Ons meisje blijft thuis

  Onze dochter Julianne heeft vanaf de geboorte epilepsie

  en een verstandelijke beperking. Ze heeft 24-uurs zorg

  nodig en moet dag en nacht in de gaten gehouden

  worden. De (vooral nachtelijke) epileptische insulten zijn

  dusdanig dat medisch ingrijpen bijna altijd noodzakelijk is.

  Vorig jaar heeft Julianne vijf maanden in een zorginstelling

  gewoond, omdat wij de zorg niet langer vol konden

  houden. Maar omdat haar gezondheid en veiligheid in

  gevaar waren, hebben we haar weer in huis genomen.

  Geen enkele andere zorginstelling wil of kan haar plaatsen

  vanwege de intensieve zorgvraag en het tekort aan

  budget.

  Mijn man neemt het grootste gedeelte van de zorg op zich

  en is fulltime thuis. Ik probeer aan het werk te blijven,

  maar dit wordt steeds moeilijker. Het is slopend dat we

  voortdurend beschikbaar moeten zijn en de nachtelijke

  aanvallen. Mijn man en ik krijgen steeds meer lichamelijke

  klachten door jarenlange overbelasting.

  Het beheer van het PGB vraagt veel tijd, omdat er voort-

  durend fouten gemaakt worden door alle betrokkenen.

  Bovendien is het PGB ontoereikend: elk jaar daalt het

  budget, terwijl de tarieven van zorgverleners omhoog

  gaan. Logeren zit er daarom niet meer in. De aanvragen

  voor (her)indicatie en Meerzorg nemen maanden in

  beslag, terwijl de zorg 24 uur per dag doorgaat.

  We hebben geen sociaal netwerk meer. En de familie durft

  vanwege de epilepsie niet op Julianne te passen. Vaak

  krijgen we te horen: Wat zwaar zeg! en Knap dat jullie

  het volhouden! of Als ik iets kan doen, moet je bellen

  hoor! Hebben wij een keus? In dit geval geen enkele. Ons

  meisje blijft thuis, dat staat als een paal boven water.

  Dat is ook de bedoeling, toch: dat mensen zo lang mogelijk

  thuis blijven wonen? Het is zo tegenstrijdig dat dit

  mantelzorgers onmogelijk wordt gemaakt door de

  bezuinigingen en nieuwe regelgeving. Dat leidt onherroe-

  pelijk tot de mantelval: geleidelijk aan nemen mantelzor-

  gers steeds meer taken over, waardoor de belasting

  toeneemt.

  Naam Elfie Hoek (13)

  Zorgt voor haar moeder Sandra (39), die een zeldzame

  longziekte heeft

  Makkelijke dingen koken

  Toen ik in groep 6 zat, bleek dat mijn moeder ziek was.

  Omdat ze nog maar een kwart van haar longinhoud heeft,

  kan ze heel veel dingen niet meer. Ze is snel buiten adem.

  Voor mij is er niet heel veel veranderd sinds ze ziek is.

  Naam Inge Nijhuis Herwig (60)

  Zorgt voor haar echtgenoot Jacob, die in een rolstoel zit

  Regie in eigen handen

  Om kwart voor vijf s morgens op: een crime! We houden

  nooit bijster veel geld over, daarom loop ik elke morgen

  een krantenwijk. Het mooie is wel dat ik ruimschoots thuis

  ben voor mijn mantelzorgtaken beginnen. Vaak slaapt

  Jacob nog. Hij had eerst thuiszorg, maar ik concludeerde al

  snel: dat kan ik zelf ook wel en dan hebben we tenminste

  de tijd aan onszelf. Want de ene morgen om zeven uur,

  dan weer om negen uur, dat beviel ons matig. Je zit al die

  tijd maar te wachten. De regie in eigen handen hebben is

  gewoon fijn.

  Jacob zit in een rolstoel vanwege polyneuropathie door

  mislukte operaties en heeft twee stomas. De stomazorg

  heeft niet veel om het lijf en verder kan Jacob kan zelf nog

  veel. Het is vooral de verantwoordelijkheid die ik soms

  zwaar vind. Ik wil gewoon af en toe gewoon even iets

  voor mezelf doen: een gespreksgroep,lezen, met mensen

  omgaan die Jacob niet of nauwelijks kent. Even ademha-

  len, afstand houden, relaxen. Anders zou ik het niet

  volhouden.

  Helaas komt de regering met onzalige plannen en maakt

  mensen bang. Eerst werden wij vrouwen bijna de deur

  uitgeschopt om buitenshuis te gaan werken en nu moeten

  we ook voor de buurman, oude tante, vriendin zorgen.

  Ondertussen schijnt het mantelzorgcompliment te

  verdwijnen. Hoe wil de regering mantelzorgers gemoti-

  veerd houden?

  Ergernissen, mooie momenten, anekdotes, levenslessen

  Soms is ze wat chagrijniger dan vroeger. En mijn vader

  ook maar hij doet ook heel veel in huis. Als een va