of 2 /2
INFORMACIJE UČESNICIMA Kotizacija za učesnike konferencije iznosi 160 € po učesniku, sa uključenom boravišnom taksom, PDV nije uključen u cenu. • Kotizacijom su pokriveni svi troškovi učešća na konferenciji i troškovi hotelskog smeštaja. • Hotelski smeštaj je na bazi polupansiona, u hotelu HTP TREND KORALI AD Sutomore u Crnoj Gori. JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. organizuje 11.09.2018. godine u 20 30 za sve učesnike konferencije svečanu večeru. • Svi učesnici će dobiti sertifikat o učešću na Konferenciji o kvalitetu. OBUKE I DODATNE INFORMACIJE U toku trajanja Konferencije, u svrhu obezbeĎenja kompetentnog osoblja za sprovoĎenje internih provera u sertifikovanim organizacijama, održaće se obuka za interne proveravače. Obuka će biti organizovana za sprovoĎenje postupka interne provere prema standardima serije 9001, 14001, 18001 i HACCP. Svi polaznici kurseva za obuku za interne proveravače dobijaju: Priručnik za interne proveravače za sva tri sistema i HACCP. Program sa satnicom za vreme obuke. Posluženje kafe i sokova za osveženje. Potvrde o osposobljenosti za interne proveravače. Cena kurseva po učesniku iznosi: 1. Interni proveravač po zahtevima ISO 9001:2015 je 100 €, 2. Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta je 200 3. Interne proveravač za HACCP sistem je 100 €, Cena za polaznike kurseva koji su istovremeno na osnovu uplaćene kotizacije i učesnici konferencije o kvalitetu u hotelu HTP TREND KORALI AD Sutomore je za 50% manja od prikazanih važećih cena. Prijavu za učestvovanje na konferenciji ili obuci kao i sve dodatne informacije možete izvršiti putem sledećih kontakta: Tel/Faks: (011) 2627-463 E-mail: [email protected] Kontakt osoba: Tankosava Dronjak 065-54-24-332 INFORMACIJE UČESNICIMA MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. nezavisna, specijalizovana, akreditovana i meĎunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i regionu, za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti roba i usluga. MeĎunarodni kredibilitet JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. potvrĎuje kroz članstvo u GAFTA - Grain and Feed Trade Association i ISTA - International Seed Testing Association. JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. učestvuje u radu Institutu za standardizaciju Srbije, Akreditacionog tela Srbije, Udruženju za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije, itd. JUQS je jedini član IQNet-a sa ovih prostora (The International Certification Network, meĎunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 37 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta), čime potvrĎuje svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost poštovanja pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Partner of JUGOINSPEKT CONTROL je mlado Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu osnovano u Crnoj Gori radi poboljšanja kvaliteta roba i usluga, povećanja konkurentnosti domaćeg tržišta i ojačanja infrastrukture kvaliteta. INFORMACIJE UČESNICIMA XXV KONFERENCIJA O KVALITETU JUGOINSPEKT BEOGRAD Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. JUGOINSPEKT CONTROL Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu ORGANIZUJU XXV KONFERENCIJU O KVALITETU na temu KVALITET U PRAKSI ANALIZA RIZIKA SIGURAN PUT KA ODRŽIVOM RAZVOJU 10, 11. i 12. septembar 2018. godine hotel HTP TREND KORALI AD - Sutomore JUGOINSPEKT BEOGRAD, Čika Ljubina 8/V Tel.: (011) 2622-199; 2622-187 ; Telefaks: (011) 2627-463 E-mail: [email protected], [email protected] JUQS, Trg Nikole Pašića 3/V Tel.: (011) 2621-239; 2621-517; Telefaks: (011) 2621-517 E-mail: [email protected] Web-site: http://www.yuqs.org XXV KONFERENCIJA O KVALITETU

MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA XXV …jugoinspekt.com/wp-content/uploads/2018/06/pozivnica... · 2018-06-12 · Prof dr Dragan Škobalj, Internacionalni univerzitet - Brčko

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA XXV...

Page 1: MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA XXV …jugoinspekt.com/wp-content/uploads/2018/06/pozivnica... · 2018-06-12 · Prof dr Dragan Škobalj, Internacionalni univerzitet - Brčko

INFORMACIJE UČESNICIMA

• Kotizacija za učesnike konferencije iznosi 160 € po učesniku, sa

uključenom boravišnom taksom, PDV nije uključen u cenu.

• Kotizacijom su pokriveni svi troškovi učešća na konferenciji i

troškovi hotelskog smeštaja.

• Hotelski smeštaj je na bazi polupansiona, u hotelu HTP TREND

KORALI AD – Sutomore u Crnoj Gori.

• JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. organizuje 11.09.2018. godine u

2030 za sve učesnike konferencije svečanu večeru.

• Svi učesnici će dobiti sertifikat o učešću na Konferenciji o kvalitetu.

OBUKE I DODATNE INFORMACIJE

U toku trajanja Konferencije, u svrhu obezbeĎenja kompetentnog

osoblja za sprovoĎenje internih provera u sertifikovanim

organizacijama, održaće se obuka za interne proveravače.

Obuka će biti organizovana za sprovoĎenje postupka interne provere

prema standardima serije 9001, 14001, 18001 i HACCP.

Svi polaznici kurseva za obuku za interne proveravače dobijaju:

Priručnik za interne proveravače za sva tri sistema i HACCP.

Program sa satnicom za vreme obuke.

Posluženje kafe i sokova za osveženje.

Potvrde o osposobljenosti za interne proveravače.

Cena kurseva po učesniku iznosi:

1. Interni proveravač po zahtevima ISO 9001:2015 je 100 €,

2. Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta je 200 €

3. Interne proveravač za HACCP sistem je 100 €,

Cena za polaznike kurseva koji su istovremeno na osnovu uplaćene

kotizacije i učesnici konferencije o kvalitetu u hotelu HTP TREND

KORALI AD – Sutomore je za 50% manja od prikazanih važećih

cena.

Prijavu za učestvovanje na konferenciji ili obuci kao i sve dodatne

informacije možete izvršiti putem sledećih kontakta:

Tel/Faks: (011) 2627-463

E-mail: [email protected]

Kontakt osoba: Tankosava Dronjak 065-54-24-332

INFORMACIJE UČESNICIMA

MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA

JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. nezavisna, specijalizovana,

akreditovana i meĎunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i

regionu, za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti roba i usluga.

MeĎunarodni kredibilitet JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. potvrĎuje

kroz članstvo u GAFTA - Grain and Feed Trade Association i ISTA -

International Seed Testing Association.

JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D. učestvuje u radu Institutu za

standardizaciju Srbije, Akreditacionog tela Srbije, Udruženju za

stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije, itd.

JUQS je jedini član IQNet-a sa ovih prostora (The International

Certification Network, meĎunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa

sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 37 sertifikacionih tela iz

najrazvijenijih zemalja sveta), čime potvrĎuje svoju kompetentnost i

visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost poštovanja pravila

rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija

sertifikacionih tela.

Partner of

JUGOINSPEKT CONTROL je mlado Privredno društvo za tehničko

ispitivanje i analizu osnovano u Crnoj Gori radi poboljšanja kvaliteta

roba i usluga, povećanja konkurentnosti domaćeg tržišta i ojačanja

infrastrukture kvaliteta.

INFORMACIJE UČESNICIMA

XXV KONFERENCIJA O KVALITETU

JUGOINSPEKT BEOGRAD Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.

JUGOINSPEKT CONTROL Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu

ORGANIZUJU XXV KONFERENCIJU O KVALITETU

na temu

KVALITET U PRAKSI –

ANALIZA RIZIKA SIGURAN PUT

KA ODRŽIVOM RAZVOJU

10, 11. i 12. septembar 2018. godine

hotel HTP TREND KORALI AD - Sutomore

JUGOINSPEKT BEOGRAD, Čika Ljubina 8/V

Tel.: (011) 2622-199; 2622-187 ; Telefaks: (011) 2627-463

E-mail: [email protected],

[email protected]

JUQS, Trg Nikole Pašića 3/V

Tel.: (011) 2621-239; 2621-517; Telefaks: (011) 2621-517

E-mail: [email protected]

Web-site: http://www.yuqs.org

XXV KONFERENCIJA O KVALITETU

Page 2: MEĐUNARODNE REFERENCE ORGANIZATORA XXV …jugoinspekt.com/wp-content/uploads/2018/06/pozivnica... · 2018-06-12 · Prof dr Dragan Škobalj, Internacionalni univerzitet - Brčko

Redosled izlaganja i satnica je informativnog karaktera.

PPPooonnneeedddeee lll jjj aaakkk111000 ... 000999 ... 222000111888 ... gggoooddd iii nnneee

Od 0800 do 0830 Prijava i registracija učesnika

Od 0900 do 0930 Otvaranje konferencije

Otvaranje konferencije:

Veselin Timotijević generalni direktor

JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D.

Od 0930 do 1400 Izlaganje radova predavača

Radiša Kneţević, rukovodilac Sektora za opšte oblasti standardizacije Institut za standardizaciju Srbije

Metodologija procene rizika u procesu donošenja srpskih standarda

Slaviša Petković, načelnik odeljenja za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti

proizvoda, Sektor tržišne inspekcije – Ministarstvo trgovine, turizma i

telekomunikacija

Inspekcijski nadzor – analiza rizika kao uslov uspešnosti

Radmila Dragišić, pomoćnik ministra, Resor za evropske integracije – Vlada Republike Srpske – Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju –

Banja Luka

Pravci razvoja strateških dokumenata o održivom razvoju – regionalni

i evropski ogled

mr Neško Šćekić, ISME – Institut za standardizaciju Crne Gore - Podgorica

Intencije potrošačima i proizvoĎačima za bezbedan proizvod

Nataša Ţugić, Resor za evropske integracije – Vlada Republike Srpske –

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju – Banja Luka

Razvoj infrastrukture kvaliteta i potrebe privrede Republike Srpske i BiH

K a f e p a u z a

Goran AranĎelović, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Kultura prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

mr Sima Kosić, Agencija za bezbednost i zdravlje na radu „Simok“- Beograd

Kvalitet u bezbednosti i zdravlju na radu

mr Sneţana Pavićević, Institut za unapreĎenje poslovanja – IBI - Beograd

Sličnosti i razlike OHSAS 18001 i ISO 45001, Sistemi menadžmenta

bezbednošću i zdravljem na radu Tomislav Mićović, Udruženje naftnih kompanija Srbije - Beograd

Šta pokreće promene na tržištu goriva?

Nenad Mladenović, Savetnik u Klasteru FACTS

Jačanje tržišnog nadzora u Republici Srbiji - Uvod u procenu rizika

neprehrambenih proizvoda, sa osvrtom na procenu rizika u vezi sa

standardom SRPS EN 14682 : 2016, sa primenom od 1.02 .2018 god.”

Diskusija po izloženim referatima

XXX XXX VVV KKK OOO NNN FFF EEE RRR EEE NNN CCC III JJJ AAA OOO KKK VVV AAA LLL III TTT EEE TTT UUU

UUUtttooo rrr aaakkk 111111 ... 000999 ... 222000111888 ... gggoooddd iii nnneee

Od 0900 do 1400 Izlaganje radova predavča

Prof. dr Jovan Filipović, FON – Fakultet organizacionih nauka - Beograd

Neophodnost standardizacije terminologije u oblasti kvaliteta i sistema

menadzmenta

Prof. dr Slobodan Jović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu –-

Zemun

Vino i zdravlje

Prof dr Dragan Škobalj, Internacionalni univerzitet - Brčko

Čuvanje energije i faktori termalnog komfora koji se odnose na dizajn

prozora u toplim i vlažnim klimama

Prof. dr Zdravko Krivokapić, Mašinski fakutltet - Podgorica

ISO 37001 potreba ili ...

docent Mladen Đurić, FON – Fakultet organizacionih nauka - Beograd

Mogućnosti primene tehnologije "BLOCKCHAIN" i infrastrukturi

kvaliteta – rizici i prilike, Menadžment rizika u hemijskoj industriji

zasnovan na "FMEA" metodi

docent dr.sc. Siniša Bilić, Internacionalni univerzitet - Brčko

Uloga i znacaj sistema internih kontrola kao sastavnice obuhvata FMC-a

K a f e p a u z a

mr Milan Ivanović, AQM Agencija za kvalitet menadžmenta i konsultantske

usluge

Kako posle primenjenog standarda ISO 9001:2015 doći do održivog

uspešnog poslovanja organizacije?

mr Sneţana Pavićević, Institut za unapreĎenje poslovanja – IBI - Beograd

Veza izmedju GDPR-a i standarda ISO/IEC 27001:2013 i drugih

povezanih standarda

Milan Čelebić, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija - Beograd

Rekonstrukcija ovlašćene laboratorije za kontrolisanje vodomera u

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" u skladu sa zakonskom

regulativom, puštanje u rad i analiza rizika

Jovana Maričić, Vodoinženjering - Čačak

Analiza rizika u procesu prečišćavanja voda. Doziranje mikroelemenata i

korekcija pH vrednosti; tehičko-tehnološko rešenje

Ljubiša Andrejić, Organizacija potrošača Srbije - Jagodina

Stvarna cena jeftine hrane

Diskusija po izloženim referatima

XXX XXX VVV KKK OOO NNN FFF EEE RRR EEE NNN CCC III JJJ AAA OOO KKK VVV AAA LLL III TTT EEE TTT UUU

SSSrrr eeedddaaa 111222 ... 000999 ... 222000111888 ... gggoooddd iii nnneee

Od 0900 do 1200 Izlaganje radova predavča

Od 1200 do 1230 Zatvaranje konferencije

docent Mladen Đurić, FON – Fakultet organizacionih nauka - Beograd

Menadžment rizika u hemijskoj industriji zasnovan na "FMEA"

metodi

Prof dr Vladimir Popović

Procena i upravljanje rizicma u Elektrotehničkom institutu

Jelena Ruso, FON – Fakultet organizacionih nauka - Beograd

Sagledavanje infrastrukture kvaliteta u Srbiji od strane stručnjaka za

kvalitet

Aleksandar Kričak, Wiener Stadtische osiguranje - Beograd

Kvalitet u praksi – doprinos održivom razvoju kroz procenu, analizu i

preuzimanje rizika u osiguranju

Evica Strak, JUQS – Beograd

Upravljanje rizicima u inovativnim i start-up preduzećima

Diskusija po izloženim temama

Zatvaranje konferencije - Predsednik Organizacionog odbora

JUGOINSPEKT BEOGRAD Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.

JUGOINSPEKT CONTROL Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu

XXX XXX VVV KKK OOO NNN FFF EEE RRR EEE NNN CCC III JJJ AAA OOO KKK VVV AAA LLL III TTT EEE TTT UUU