of 25 /25
Asistentica: Marija Miloloža Pandur 06/06/22

Metodika nastave informatike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metode

Text of Metodika nastave informatike

Page 1: Metodika nastave informatike

Asistentica: Marija Miloloža Pandur

08/04/23

Page 2: Metodika nastave informatike

2 sata tjednoweb stranica:

www.mathos.hr/metodika_infobavezno dolaženje i sudjelovanje na

nastavi

Page 3: Metodika nastave informatike

u nastavi informatikekao nastavno sredstvo u sklopu

nastave drugih predmeta (PowerPoint, projektori, printeri,...)

pomoć u učenju (različiti CD-i uz udžbenike, e-learning, učenje na daljinu)

u geometriji (posebice u 3D prikazu)komunikacija s roditeljima (e-mail,

forumi)

Page 4: Metodika nastave informatike

osposobljeni nastavnik ili nastavnica

Page 5: Metodika nastave informatike

računalna učionica (dovoljan broj računala;

1-2 učenika po računalu; manje grupe)

licencirani programi

Page 6: Metodika nastave informatike

umrežena računala, Internet

Page 7: Metodika nastave informatike

projektor

Page 8: Metodika nastave informatike

ploča, spužva, kreda

Page 9: Metodika nastave informatike

Osnovna informatička znanja i vještine:1.Poznavanje računalne konfiguracije i

osnova korištenja operacijskih sustava2.Primjena programa za obradu teksta3.Primjena programa za tablične

proračune4.Primjena programa za izradu

prezentacija pomoću računala5.Poznavanje osnova programiranja

Page 10: Metodika nastave informatike

6. Poznavanje Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektroničkom poštom i korištenje World Wide Web-a

7. Pretraživanje WWW-a uz pomoć tražilica i tematskih kataloga

8. Objavljivanje sadržaja kreiranjem HTML prezentacija

Page 11: Metodika nastave informatike

Okvirni program Izvedbeni program Operativni program priprema nastavnika: “biti u toku” i osvježiti svoje znanje (ubrzani razvoj i promjene na području

informacijsko-komunikacijske tehnologije(ICT), časopisi: PC Chip, Enter, Bug, Matematičko-fizički list,... (ne)mentorirani tečajevi, on-line udžbenici)

Page 12: Metodika nastave informatike

pripreme za svaku nastavnu jedinicu: u pisanom i digitalnom obliku (ciljevi, nastavna sredstva, motivacija, razrada teme, provjera, zadavanje zadaće)

oblici nastave: heuristička, programska, problemska (http://www.geocities.com/karmensadaic/redovna_nastava.htm)

Page 13: Metodika nastave informatike

praćenje rada učenika i ocjenjivanje: Excell, Access, Moodle (aktivnost na nastavi, podaci o ispitima)

komunikacija s roditeljima: web stranica, e-mail, FAQ

natjecanja iz informatike: https://www.mathos.hr/metodika_inf/natjecanja

Page 14: Metodika nastave informatike

peti razredšesti razredsedmi razredosmi razred

Page 15: Metodika nastave informatike

Iz udžbenika “Informatika Računalstvo”, Lipljin, Milijaš, Kos, Zvonarek,...Pro-mil

Vježbe: http://www.pro-mil.hr/informatika/

Page 16: Metodika nastave informatike

Podjela studenata u grupe (4-5 studenta po grupi)

Praksa u dvije srednje škole: ekonomska i upravna škola, jezična gimnazija, matematička gimnazija, opća gimnazija

Odslušati dva predavanja nastavnika-mentora (svi)

Održati probni sat Održati sat za ocjenu (svi) Upute

Pismena priprema OBAVEZNA za svaki sat!

Page 17: Metodika nastave informatike

Kriteriji ocjenjivanja Izvješće studentaPrimjeri pismenih priprema

1.primjer 2.primjer 3.primjer 4. primjer

Page 18: Metodika nastave informatike

(Ne)mentorirani tečajevi: (potrebna lozinka)

http://wwww.carnet.hr/edupoint/onlinetecajevi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

športa: www.mzos.hr E-learning i učenje na daljinu:

http://ahyco.ffri.hr Nacionalni portal za učenje na daljinu

Nikola Tesla: (potrebna lozinka) http://lms.carnet.hr

Page 19: Metodika nastave informatike

Prezentacija - Informatika u obrazovanju: http://www.knjiznicari.hr/UDK02/images/d/d9/Informatika_u_obrazovanju.ppt

http://racunarstvo.infohttp://pup.hr/

Page 20: Metodika nastave informatike

• http://www.geocities.com/karmensadaic/Kyriacou.htm (poglavlja odabrala i prilagodila Karmen Sadaić)

• “Informatika Računalstvo”, Lipljin, Milijaš, Kos, Zvonarek, ... Pro-mil

• “Informatika i računalstvo”, Galešev, Kralj, Sokol, Soldo, Kovač, SysPrint

• “C jezik”, Stranjak, Tomić, Školska knjiga

• “Informatika”, Grundler, Školska knjiga

• “Informatika”, Grundler, Blagojević, Školska knjiga

• itd.

• priručnici uz udžbenike

UDŽBENICI:

Page 21: Metodika nastave informatike

Sociologija odgoja i obrazovanja: Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja, Školske novine, 

Zagreb. Haralambos, M.; Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive,

Golden marketing, Zagreb (11. poglavlje: Obrazovanje, str. 773-882). Marinković, R.; Karajić, N. ur./eds. (2004). Budućnost i uloga

nastavnika/Future and the role of teachers. PMF/Faculty of science, Zagreb.

Pilić, Š. (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In: Ronald, G. S. (ed.) (2002). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. Peter Lang, New York, Washington, Baltimore, Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford.

Pilić, Š. (1999). Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj. Napredak, Vol. 140, br. 4, str. 481-487.

Pilić, Š. i Stankov, S. (1998). Računalne tehnologije i nastavnici: komparativna analiza Hrvatske i SAD. Informatologia, Vol. 31, br. 1-2, str. 53-56.

Vujević, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja, Informator, Zagreb.

Page 22: Metodika nastave informatike

Pedagogija: Mijatović, A. (ur.) (1999). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski

pedagoško- književni zbor Milat, J. (2004). Pedagogija kao teorija osposobljavanja – skripta. Split:

Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu

Gudjons, H. (1994).Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa Giesecke, H. (1993). Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa Mialaret, G. (1989). Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine Delors, J. (1998). Učenje – blago u nama. Zagreb: Educa Mužić, V. I Rodek, S. (1987). Kompjutor u preobražaju škole. Zagreb:

Školska knjiga Suhodolski, B.(1989).Permanentno obrazovanje i stvaralaštvo. Zagreb:

Školske novine

Page 23: Metodika nastave informatike

Govorništvo: Boban, V. (2003). Počela javne komunikacije. DANd.o.o. Grafocentar,

Zagreb. Kvintilijan, M. F. (1985). Obrazovanje govornika. Veselin Masleša, Sarajevo. Pease, A. (2002). Govor tijela, kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih

kretnji. AGM, Zagreb. Škarić, I. (2000). Temeljci suvremenoga govorništva. Školska knjiga, Zagreb. Aristotel (1989). Retorika. Naprijed, Zagreb. Biškup, J. (1981). Osnove javnog komuniciranja. Školska knjiga, Zagreb . Bourdieu, P. (1992). Što znači govoriti. Naprijed, Zagreb. Gregory, H.(1990). Public Speaking for College and Career.McGraw-Hill

Publishing Company, New York. Ivas, I. (1988). Ideologija u govoru, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb. Mladenov, M. (1980). Novinarska stilistika. Naučna knjiga, Beograd. Pupovac, M. (1990). Politička komunikacija. August Cesarec, Zagreb. Škarić, I. (1988). U potrazi za izgubljenim govorom. Školska knjiga, Zagreb. Tudor, G. (1992). Kompletan pregovarač: umijeće poslovnog pregovaranja.

MEP Consult, Zagreb.

Page 24: Metodika nastave informatike

Sociologija nastavnika: Cindrić, M. (1995). Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Persona, Zagreb. Marinković, R.; Karajić, N. ur./eds. (2004). Budućnost i uloga nastavnika/Future and the role of teachers. PMF/Faculty of science,

Zagreb. Pilić, Š.; Botica, A. (2003). Ugled dvadeset zanimanja u očima učitelja. u:

Ivon, H. (ur.) Prema kvalitetnoj školi. HPKZ - ogranak Split, Split, str. 79-88.

Pilić, Š. (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In: Ronald, G. S. (ed.). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. Petet Lang, New York, Washington, Baltimore, Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford.

   Pilić, Š. (1998). Vrednovanje odnosa nastavnik-učenik sa stajališta učenika. U: Vrjednovanje obrazovanja. Pedagoški fakultet, Osijek, str. 23-35.

Strugar, V. (2000). Društveni ugled učitelja. Napredak, Vol. 141, 26-34.

Page 25: Metodika nastave informatike

Ako učitelj voli svoj posao, on je dobar učitelj.

Ako učitelj voli učenike kao otac i majka, on je bolji od onog učitelja koji je pročitao sve knjige ali ne voli ni posao ni učenika.

Kad učitelj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima – on je savršen učitelj.

(L.N.Tolstoj)