of 9 /9
 METODE SPECTRALE DE METODE SPECTRALE DE  ANALIZA A  ANALIZA A MEDICAMENTELOR MEDICAMENTELOR METODE SPECTRALE IN METODE SPECTRALE IN INFRAROSU APLICATE LA INFRAROSU APLICATE LA MEDICAMENTE MEDICAMENTE

Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

  • Upload
    deeambx

  • View
    255

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

Page 1: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 1/9

 

METODE SPECTRALE DEMETODE SPECTRALE DE

 ANALIZA A ANALIZA A

MEDICAMENTELORMEDICAMENTELOR

METODE SPECTRALE INMETODE SPECTRALE IN

INFRAROSU APLICATE LAINFRAROSU APLICATE LAMEDICAMENTEMEDICAMENTE

Page 2: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 2/9

 

SPECTRUL IRSPECTRUL IR

Domeniul infrarou (IR) al spectruluiDomeniul infrarou (IR) al spectruluiundelor electromagnetice conineundelor electromagnetice conineradiaii curadiaii cu lungimi de und cuprinselungimi de und cuprinse

 între 0.8 i 1000m. între 0.8 i 1000m. La ora actual se cunosc i se aplicLa ora actual se cunosc i se aplic

un grup deun grup de metode de analizmetode de analiz

chimic care valorific semnalelechimic care valorific semnaleleobinute prin absorbia radiaiilor dinobinute prin absorbia radiaiilor din

acest domeniu.acest domeniu.

Page 3: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 3/9

 

Radiatia IR poate fi definita ca aceaRadiatia IR poate fi definita ca acearadiatie electromagnetica situata inradiatie electromagnetica situata in

vecinatatea radiatiei din domeniulvecinatatea radiatiei din domeniulvizibil.vizibil.

Page 4: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 4/9

 

METODE SPECTRALE IN IRMETODE SPECTRALE IN IR

APLICATE LA MEDICAMENTEAPLICATE LA MEDICAMENTE MMetoda spectralaetoda spectrala in IRin IR este folositaeste folosita

in caracterizarea, controlul siin caracterizarea, controlul si

cercetarea medicamentelor. Incercetarea medicamentelor. Indeterminarea stabilitatiideterminarea stabilitatiimedicamentelor este necesaramedicamentelor este necesaracuplarea acestei metode cu altecuplarea acestei metode cu alte

metode de analiza, in scopul cresteriimetode de analiza, in scopul cresteriigradului lor de selectivitate.gradului lor de selectivitate.

Page 5: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 5/9

 

Valabilitatea testului in IR esteValabilitatea testului in IR esteinfluentat in mare masura deinfluentat in mare masura de

puritatea produsului. Se impunepuritatea produsului. Se impuneextractia sau separarea principiilorextractia sau separarea principiiloractive din amestecuri. Poate chiar caactive din amestecuri. Poate chiar cametoda sa fie folosita la decelareametoda sa fie folosita la decelareaunor impuritati prin aparitia unorunor impuritati prin aparitia unorbenzi suplimentare fata de compusulbenzi suplimentare fata de compusulpur. Metoda are aplicatii mai largi inpur. Metoda are aplicatii mai largi indeterminarea structurilor dar maideterminarea structurilor dar maiputin in studii de stabilitate aputin in studii de stabilitate asubstantelor.substantelor.

Page 6: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 6/9

 

Identificarea unei substante pe bazaIdentificarea unei substante pe bazaspectrului sau IR este o chestiune despectrului sau IR este o chestiune de

selectie a benzilor de absorbtie si deselectie a benzilor de absorbtie si decomparare cu datele de referinta existentecomparare cu datele de referinta existentein bibliotecile de spectre.in bibliotecile de spectre.

De multe ori insa benzile caracteristiceDe multe ori insa benzile caracteristice

unor grupe de atomi sunt afectate deunor grupe de atomi sunt afectate derestul moleculei, fapt ce necesitarestul moleculei, fapt ce necesitarealizarea unor corelatii intre pozitiilerealizarea unor corelatii intre pozitiilemaximelor de absorbtie si prezenta unormaximelor de absorbtie si prezenta unor

grupari functionale organice in moleculelegrupari functionale organice in moleculelesubstantelor analizate.substantelor analizate.

Page 7: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 7/9

In literatura de specialitate se regasescIn literatura de specialitate se regasescdetaliate etapele specifice de inregistraredetaliate etapele specifice de inregistrare

a spectrelor in functie de starea fizica aa spectrelor in functie de starea fizica aprobelor, modalitatile de realizare aprobelor, modalitatile de realizare aspectrelor fiind si ele in functie de stareaspectrelor fiind si ele in functie de stareade agregare a probei ( metoda dede agregare a probei ( metoda de

transmisie se utilizeaza pentru probeletransmisie se utilizeaza pentru probelelichide diluate, metoda prin refreflexie selichide diluate, metoda prin refreflexie seutilizeaza pentru probele solide, etc.)utilizeaza pentru probele solide, etc.)

In figurile de mai jos, sunt prezentateIn figurile de mai jos, sunt prezentatespectrele IR pentru cateva substantespectrele IR pentru cateva substantefarmaceutice.farmaceutice.

 

Page 8: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 8/9

Spectrul IR al aciduluiSpectrul IR al acidului

acetilsalicilic si alacetilsalicilic si al

paracetamoluluiparacetamolului

 

Page 9: Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor

5/12/2018 Metode Spectrale de Analiza a Medicamentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/metode-spectrale-de-analiza-a-medicamentelor 9/9

Spectrul IR al ibuprofenuluiSpectrul IR al ibuprofenului