12
Student:................................................. Grupa: .......................... Data:....................... METODE ŞI APARATE DE MĂSURARE A PRESIUNII 1. DEFINIŢIE Presiunea = 2. CLASIFICARE Presiunea: a) b) c) Starea de vid = - Suprapresiune - Depresiune 0 absolut (vid) p atm p m p=p atm +p m p vac p=p atm -p vac suprapresi une depresiune

Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

termotehnica

Citation preview

Page 1: Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

Student:.................................................Grupa: .......................... Data:.......................

METODE ŞI APARATE DE MĂSURARE A PRESIUNII

1. DEFINIŢIE

Presiunea =

2. CLASIFICARE

Presiunea: a)

b)

c)

Starea de vid =

- Suprapresiune

- Depresiune

0absolut (vid)

patm

pm p=patm+pm

pvac

p=patm-pvac

suprapresiune

depresiune

Page 2: Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

Unităţi de măsură:

Pa bar at Kgf/m2 mmH2O mmHg atm

1 Pa 1 10-5 750*10-5 10-5

1 bar 105 1 104 104 750

1 at 9,81*104 0,981 1 104 104 735,5

1 Kgf/m2 9,81 9,81*10-5 10-4 1 1 735,5*10-4 10-4

1 mmH2O 9,81 9,81*10-5 10-4 1 1 735,5*10-4 10-4

1 mmHg 105 104 104 1

1 atm 1,013*105 1,013 1,033 1,033*104 1,033*104 760 1

Principiul metodei de măsurare:

3. CLASIFICAREA APARATELOR DE MĂSURARE A PRESIUNII

I) Funcţie de valoarea presiunii măsurate de aparat :

- manometre şi micromanometre:

- vacuummetre şi microvacuummetre:

- manovacuummetre:

- barometre.

II) Funcţie de destinaţie :

- aparate etalon:

- aparate model:

- aparate de lucru:

III) Funcţie de principiul de funcţionare:

- aparate cu lichid:

- aparate cu element elastic:

- aparate cu piston:

- aparate electrice:

Page 3: Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

4. DESCRIEREA UNOR APARATE DE MĂSURARE A PRESIUNII

A) Aparate cu lichid

Principiul metodei:

Avantaje:

Lichide manometrice:

A.1) Aparatul cu tub în formă de U

- calculul presiunii relative:

- domeniu de utilizare:

- mod de utilizare:

- calculul mmH2O când presiunea se măsoară cu un alt lichid:

A.2) Manometrul cu rezervor şi tub vertical

h 1h 2

h tot=

h1+

h 2

patmp>patm

p>patm

patm

h10

hhtot

Page 4: Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

- avantaje:

- mod de utilizare:

- calculul presiunii relative:

A.3) Manometrul cu rezervor şi tub înclinat

- avantaje:

- mod de utilizare:

- calculul presiunii relative:

A.4) Manometrul diferenţial

- utilizare:

p>patm

0

patm

l

h1

htoth

α

Page 5: Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

B) Aparate cu element elastic

Principiul metodei:

Avantaje:

Clasificare: a) aparate cu tub simplu/curbat/spiralb) aparate cu membrană simplă/dublăc) aparate cu formă de burduf

B.1) Aparatul cu tub simplu curbat (Bourdon)

1 – racord rigid2 – tub Bourdon3 – dop etanş

- descriere şi mod de utilizare:

- montarea în instalaţii

membranǎ inferioarǎ

membranǎ superioarǎ

p

p

L

2Re

r0

s2Ri

T

a

s0

α

p

Page 6: Metode Si Aparate de Masurare a Presiunii

C) Barometre

D) Aparate electrice

- avantaje şi domeniul de utilizare:

- principiul metodei:

- mărimi electrice:

- clasificarea manometrelor:

D.1) Manometre piezoelectrice

- principiul metodei:

- avantaje:

+

Δp

ΔU

hpatm