Metoda symboliczna (liczb zespolonych)

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Metoda symboliczna (liczb zespolonych)

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  1/7

  Metoda symboliczna (liczb zespolonych)

  Postacie liczb zespolonych

  ( )j 2 2

  * * j

  j , , , acrtg

  cos , sin , j ,

  bz a b z z e z a b

  a

  a z b z z a b z z e

  = + = = + =

  = = = =

  Wzr Eulera

  j cos j sine = +

  Niektre dziaania na liczbach zespolonych

  ( ) ( )( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( )

  1 2

  1 2

  1 2 1 2 1 2

  j1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1

  *11 1 2j 1 2 1 2 1 2 2 1

  2*2 2 22 2

  j

  e j

  je

  z z a a b b

  z z z z a a b b a b a b

  zz z z a a b b a b a b

  z z zz z

  +

  + = + + +

  = = + +

  + = = =

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  2/7

  Pierwiastkowanie liczby zespolonej

  o360j

  1 ek

  nn nz z z+

  = =

  Pierwiastek kwadratowy:

  oj 180

  21,2 e , 0,1

  kz z z k

  + = = =

  Pierwiastek szecienny z 1

  oj 120

  33 31,2,3 e , 0,1,2

  kz z z k

  + = = =

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  3/7

  Zastosowanie metody symbolicznej w teorii obwodw

  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

  j

  j

  sin e cos j sin (wzr Eulera)

  Przeksztacenie odwrotne: sin Imag e

  t

  t

  t t t

  t

  +

  +

  + = + + +

  + =

  Przeksztacenie rwna do postaci symbolicznej

  na przykadzie obwodu RLC

  Chcemy wyznaczy napicie u(t) zasilajce obwd RLC, czyli jego Um oraz . Dany jest prd i(t) oraz wartoci elementw R,L,C:

  ( )

  m

  R L C

  m m m m

  ( ) sin

  ( ) ( ) ( ) ( )

  1sin sin sin sin

  2 2

  i t I t

  u t u t u t u t

  R I t L I t I t U tC

  =+ + =

  + + + = +

  Zamieniamy funkcje sinus na funkcje eksponencjalne:

  ( )j j jj 2 2m m m m

  j jj j j j j2 2m m m m

  j j j2 2

  j

  1e e e e

  1e e e e e e e

  e j, e j, upraszczamy e oraz dzielimy przez 2 :

  1j j e

  1j

  t ttt

  t t t t

  t

  R I L I I UC

  R I L I I UC

  R I L I I UC

  I R LC

  Z

  + +

  + + =

  + + =

  = =

  + =

  +

  je ,U U I Z U= = =

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  4/7

  Prawa Kirchhoffa w postaci symbolicznej Pierwsze prawo Kirchhoffa dla prdw zmiennych:

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  j j

  j

  0, sin e , 2 Imag e

  2 Imag e 0,

  2 Re sin Im cos 0,

  Re 0, Im 0, 0 j0.

  n

  n

  tn n m n n n n n

  N

  tn

  N

  n n

  N

  n n n

  N N N

  i i I t I I i I

  I

  I t I t

  I I I

  = = + = =

  =

  + =

  = = = +

  Podobne wyprowadzenie mona przeprowadzi dla drugiego prawa Kirchhoffa otrzymujc:

  0.mM

  U = Tak wic prawa Kirchhoffa obowizuj dla zapisu symbolicznego.

  Poczenie rwnolege elementw

  C L

  1 1j j

  j j

  1 1 1 1j j , , .

  R L C

  U UI I I I C U C U Y U

  R L R L

  Y C G B G B C B BR L R L

  = + + = + + = + + =

  = = + = = =

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  5/7

  Wyraenie admitancji zespolonej przy pomocy impedancji zespolonej

  1

  YZ

  =

  Na przykad, dla gazi szeregowej mamy impedancj

  jZ R X= +

  Wtedy admitancja obwodu wynosi:

  2 2 2 2

  1 1 jj j

  j j j

  R X R XY G B

  R X R X R X R X R X

  = = = = + + + + +

  Czyli, konduktancja gazi szeregowej wynosi:

  2 2 2 2, a jej susceptancja:

  R XG B

  R X R X

  = =+ +

  przy czym zachodzi: C LB B B= .

  Moce przy zapisie symbolicznym Rozpatrzmy ga szeregow RL. Poniewa ma ona charakter indukcyjny, kt jest dodatni i ley w pierwszej wiartce (patrz wykresy na nastpnej stronie). Moce mona wyrazi jako:

  2

  2

  2

  cos , gdzie jest wartoci skuteczn prdu,

  sin , a jest wartoci skuteczn napicia.

  P U I R I I I

  Q U I X I U U

  S U I Z I

  = = =

  = = =

  = =

  Wprowadzamy moc pozorn zespolon (definicja):

  jS P Q= +

  Dla gazi szeregowej RL jest wtedy: 2 2 2 * *jS R I X I Z I Z I I U I= + = = =

  Wzr ten mona uoglni na inne obwody.

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  6/7

  Wykresy trjktowe (wskazowe) dla gazi RL przy zapisie symbolicznym.

 • Metoda symboliczna...

  2013 K.M.Gawrylczyk

  7/7

  Kondensator rzeczywisty

  Ukad zastpczy kondensatora rzeczywistego i jego wykres wektorowy

  Kondensator rzeczywisty charakteryzuje pewien prd Icz (czynny) pyncy w dielektryku (izolatorze). Ma on oczywicie charakter rezystancyjny i jest w fazie z napiciem. Kt pokazany na rysunku nazywany jest ktem stratnoci i odgrywa wan rol w ukadach izolacyjnych, wiadczc o ich jakoci. Jeeli przyjmiemy paski model budowy kondensatora, mona poda wzr przybliony:

  = , , std:

  konduktywno el. izolatora,1tg

  przenikalno dielektr. izolatora.

  l SR C

  S l

  R C

  =

  = =

  Ze wzoru tego wynika fakt, e tg ronie dla maych czstotliwoci, czyli jego pomiar bdzie najdokadniejszy przy zastosowaniu bardzo niskiej czstotliwoci.

  Cewka rzeczywista

  Ukad zastpczy cewki rzeczywistej i jego wykres wektorowy

  Dobro cewki: LL

  QR

  =