Click here to load reader

Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii. Syntéza poznatků z odborné literatury. Otázka Ochrání mě konzumace Se před účinky oxidativního stresu? Rešerše odborné literatury databáze vědeckých článků – PubMed, Medline, Web of Science Syntéza poznatků - PowerPoint PPT Presentation

Text of Meta-analýza v epidemiologii a toxikologii

 • Meta-analza v epidemiologii a toxikologii

 • Syntza poznatk z odborn literaturyOtzka

  Ochrn m konzumace Se ped inky oxidativnho stresu?

  Reere odborn literatury databze vdeckch lnk PubMed, Medline, Web of Science

  Syntza poznatk

  F. Omka a kol. pe e ano, S. Oudil. a kol pe, e ne, K. Roupa pe, e jenom kdy pestanu kouit a Z. Matlkov, e jenom, kdy budu pojdat organokovov komplexy Se vyroben firmou JezSelenaBuZdrv s.r.o. Z 1001 publikac na PubMedu uvd 500, e ano; 500, e ne a 1, e mon

  Z 1001 publikac na PubMedu jich je 500 k nepouit (financovala je firma JezSelen..., zkoumali pouze dva respondenty, staj selen s hrukama apod.), ze zbylch 501 publikac vyplv, e se rove indiktor oxidativnho stresu sn o X % pi dennm pjmu Se tolik a tolik g

 • Pehledov studieNarrative review (vpravn pehled)pehledn shrnut vsledk primrnch studizabv se kvalitativnmi aspekty vzkumuobvykle ir tmatick zbr ne jin typy pehledov literaturyprezentuje spe expertn nzor autoravbr studi zahrnutch do pehledu nepodlh jednoznanm pravidlmpehled se nezabv se zdroji heterogenity dat, maximln heterogenitu konstatujeobvykle nediskutuje vhu jednotlivch studi

 • Pehledov studieSystematic review (systematick pehled)pehledn shrnut vsledk primrnch studi

  snaha o objektivn zhodnocen vsledk vbr studi zahrnutch do pehledu podlh jednoznanm pravidlmjednotlivm studim je pisuzovna rozdln vha odvozen od designu studie, potu studovanch objekt, zpsobu statistickho hodnocen vsledk, zpsobu financovn studie apod. v pehledu jsou diskutovny zdroje systematickch a nhodnch chybkvalitativn systematick studie kvantitativn systematick studie meta-analza

 • Charakteristika pehledovch studi

 • Nrst potu meta-analz v lkaskch asopisech

 • Meta-analza (kvantitativn systematick review) Jednotliv krokyformulace jednoznan otzky (nejlpe tzv. dichotomick mon odpovdi pouze ANO/NE)formulace jasnch pravidel pro shromaovn odborn literatury (jmna databz, klov slova,..)formulace vbrovch a hodnotcch kriteri (velikost studovan populace, nutn informace o populaci, kriteria zdravotnho stavu, daje o expozici, financovn, rok publikovn, jazyk,..)tabelace daj o nalezen literatue vetn vbrovch parametr, kdovn

  vpoet mry efektu (effect size) pro kadou publikaci nejlpe bezrozmrn kriterium - RR (relative risk), OR (odds ratio), RD (risk difference)

 • Meta-analza (kvantitativn systematick review) Jednotliv krokyposouzen homogenity/ heterogenity datforest plot

 • Vha jednotlivch studi vhov faktory volme tak, aby zohledovaly kvalitativn parametry jednotlivch studivt informan vhu maj studie s vt velikost studovan populace s vt etnost studovanho efektu s vt homogenitou (inverzn k rozptylu i ce CI) vliv designu studie, kvality zpracovn dat, atd.

 • Hodnocen heterogenity dat (Forest plot) graf 1 forest plot pro zjitn pomru anc (OR) onemocnt Parkinsonovou chorobou (PD) v dsledku expozice rznm skupinm pesticidgraf 2 relativn riziko onemocnn diabetem 2 typu v zvislosti na BMI (body mass index) a BCS (bra-cup size)graf 3 kumulativn forest plot pro zjitn relativnho rizika kouen v dsledku pasivnho kouen (azeno podle roku publikovn)

 • Hodnocen heterogenity dat Jak posuzovat heterogenitu?VizulnForest plot pekrvaj se konfidenn intervaly jednotlivch studi a zahrnuj vsledn efekt?Statistick testy:Chi-kvadrt test heterogenity Testuje jestli individuln efekt je vzdlen od prmrnho efektu vce, ne by odpovdalo nhodMal sla testuP < 0.10 indikuje vznamnou heterogenitu

 • Hackshaw AK et al. BMJ 1997;315:980-88.Passive smoking and lung cancer review

 • Publikan zkreslenstudie, kde je zjitn statisticky vznamn efekt publikovny astjipublikovny astji v anglitinastji citovnyastji vyvolvaj vznik dalch publikac

  metody detekce publikanho zkreslengrafick funnel plotmatematick Eggerv test

 • Funnel plot