Click here to load reader

Mes Recursos Catala

 • View
  369

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Mes Recursos Catala

 • 6PRIMRIA

  Vocabularis temtics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

  Comprensi lectora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  Anlisi gramatical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

  Treballs en grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

  Treballem amb el diccionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

  Obres teatrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

  Guies de lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

  Ortografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  Dictats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  Llengua catalana

  Ms recursos

  Grup PromotorSantillana

  171326 _ 0001-0168.indd 1171326 _ 0001-0168.indd 1 31/7/09 15:00:4731/7/09 15:00:47

 • Ms recursos de Llengua catalana 6 s una obra collectiva concebuda, creada

  i realitzada al Departament de Primria de Grup Promotor / Santillana,

  sota la direcci de JOS TOMS HENAO I M. NGELS ANDRS CASAMIQUELA.

  Text: Teresa Guiluz Vidal i Eduard Juanmart Geners

  Dibuix: Xavier Carrasco Muria (Bi)

  Composici i muntatge: Fotoletra

  Edici: Pere Maci Arqu

  Fotografies: C. Dez Polanco; J. Jaime/SERIDEC PHOTOIMAGENES CD; Krauel;

  J. M. Escudero; A.G.E FOTOSTOCK/SGM; J. Soler; Prats i Camps; S. Enrquez; S. Padura;

  TERRANOVA INTERPRETACIN Y GESTION AMBIENTAL; A. G. E. FOTOSTOCK/Fritz Prenzel;

  COMSTOCK; EFE/J. Carvajal, J. M. Pastor; HIGHRES PRESS STOCK/AbleStock.com;

  I. Preysler; ISTOCKPHOTO; JOHN FOXX IMAGES; MUSEUM ICONOGRAFIA/The Bridgeman Art Library;

  PHOTODISC; Meade; BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA/Laboratorio Biblioteca Nacional;

  MATTON-BILD; SERIDEC PHOTOIMAGENES CD; ARXIU SANTILLANA

  Qualsevol forma de reproducci, distribuci, comunicaci pblica o transformaci daquesta obra noms es pot fer amb lautoritzaci dels seus titulars, llevat dexcepci prevista per la llei. Si en necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment, adreceu-vos a CEDRO (Centro Espaol de Derechos Reprogrficos, www.cedro.org).

  2009 by Grup Promotor / Santillana Educacin, SLFrederic Mompou, 11 (Vila Olmpica) 08005 Barcelona

  CP: 171326

  171326 _ 0001-0165.indd 2171326 _ 0001-0165.indd 2 6/8/09 12:04:116/8/09 12:04:11

 • Vocabularis temtics21. El vestit

  22. La msica

  23. La meteorologia

  24. La geografia

  25. Els esports

  26. Lexcursionisme

  27. Larqueologia

  28. Els jocs

  29. Els llibres

  10. Els edificis

  11. Les mesures

  12. Lsser hum

  13. Els espectacles

  14. La pintura

  15. Els minerals

  171326 _ 0001-0168.indd 3171326 _ 0001-0168.indd 3 31/7/09 15:00:4731/7/09 15:00:47

 • 4 2009 Grup Promotor / Santillana Educacin, SL

  Nom Data

  Vocabulari temtic

  Fitxa

  1

  El vestit

  1. Colloca el nombre de cadascuna de les parts que estan assenyalades en aquesta pea de roba.

  trau _____ bot _____

  coll _____ solapa _____

  puny _____ mniga _____

  2. Escriu un verb que signifiqui:

  fer ample:

  fer curt:

  fer estret:

  fer net:

  3. Completa aquestes oracions amb alguna de les paraules del requadre.

  vestidor - merceria - tintoreria - emprovador - bugaderia

  No deixen entrar ms de tres peces per . A la mitja part del partit, ens trobem tots al . Portar lestora a la perqu no es pot rentar a casa. No t rentadora i un cop a la setmana sen va a la . Passar per la a comprar una cremallera.

  4. Tria quina daquestes expressions podria substituir la part subratllada daquesta oraci.

  El venedor li va prendre el pl

  a) Deixar sense camisa.

  b) No tocar la camisa a la pell.

  c) Aixecar la camisa.

  5. Escriu el nom daquests oficis.

  Persona que projecta un vestit tenint en compte la utilitat i lesttica:

  Persona que fa i ven vestits dhome:

  Persona que fa vestits, barrets i altres peces de vestir:

  Persona que presenta davant del pblic vestits i complements:

  q

  w

  e

  r

  t y

  171326 _ 0001-0168.indd 4171326 _ 0001-0168.indd 4 31/7/09 15:00:4731/7/09 15:00:47

 • 5 2009 Grup Promotor / Santillana Educacin, SL

  Vocabulari temticNom Data

  Fitxa

  2

  La msica

  1. Com es diu el msic que toca cadascun daquests instruments?

  guitarra:

  orgue:

  gaita:

  bateria:

  timbaler:

  viol:

  2. Classifica aquests instruments segons que siguin de vent, de corda o de percussi.

  trompeta - pandereta - fagot - tenora - bombo - mandolina - viola - timbal - contrabaix

  Vent Corda Percurssi

  3. Busca al diccionari el significat daquestes paraules i escriu una oraci amb cadascuna.

  faristol:

  batuta:

  diapas:

  4. Relaciona cada frase feta amb el seu siginificat.

  Estar de mala gaita Desbaratar els plans

  Aixafar la guitarra Estar de mal humor

  Ser un orgue de gats Robar

  No estar per orgues Tothom parla i ning sentn

  Fer crrer larpa No voler-se embolicar en alguna cosa

  e

  171326 _ 0001-0168.indd 5171326 _ 0001-0168.indd 5 31/7/09 15:00:4731/7/09 15:00:47

 • 6 2009 Grup Promotor / Santillana Educacin, SL

  Vocabulari temticNom Data

  Fitxa

  3

  La meteorologia

  1. Escriu dues paraules derivades de cadascuna de les segents:

  pluja:

  boira:

  vent:

  sol:

  2. Ordena aquests tipus de vent de menys a ms intensos.

  venteguera - brisa - vendaval - hurac

  1.

  2.

  3.

  4.

  3. Completa aquestes comparacions amb el nom dalgun fenomen atmosfric.

  Va guanyar al cursa perqu era rpid com un . La notcia el va deixar blanc com la . El protagonista ens espanta amb aquesta veu forta com un . s un vestit precis: t tants colors com l .

  4. Relaciona cada frase feta amb el seu siginificat.

  pluvimetre mesurar la pressi atmosfrica

  penell mesurar la temperatura

  anemmetre mesurar la direcci del vent

  termmetre mesurar la intensitat del vent

  barmetre mesurar la quantitat de pluja recollida

  5. Explica qu vol dir el refrany Mai no plou a gust de tothom.

  171326 _ 0001-0168.indd 6171326 _ 0001-0168.indd 6 31/7/09 15:00:4831/7/09 15:00:48

 • 7 2009 Grup Promotor / Santillana Educacin, SL

  Vocabulari temticNom Data

  Fitxa

  4

  La geografia

  1. Classifica aquests noms segons que siguin individuals o collectius.

  arxiplag - masss - cingle - muntanya - illa - serralada - serra - penya-segat

  Noms individuals Noms collectius

  2. Substitueix la paraula subratllada per una de les del requadre que signifiqui el mateix. Fes els canvis que et calgui.

  cascada - gruta - espadat - congost - gorg

  Des del penya-segat hi ha una vista magnfica.

  La piragua passar per aquella gorja?

  El soroll que feia el salt era eixordador.

  Van trobar restes arqueolgiques importants en aquesta cova.

  Desprs de lexcursi ens vam banyar en un petit estanyol.

  3. Encercla lelement intrs de cada srie.

  marejol - maregassa - mariner - marassa - marisc

  serralada - serra - serrat - serr - serradura

  4. Escriu un adjectiu derivat daquests noms:

  mar:

  desert:

  muntanya:

  171326 _ 0001-0168.indd 7171326 _ 0001-0168.indd 7 31/7/09 15:00:4831/7/09 15:00:48

 • Els esports

  1. Classifica aquests elements segons lesport en qu sutilitzen.

  piolet - tatami - estic - porteria - gramp - quimono - cintur - cordada - escut

  Alpinisme Hoquei Judo

  2. Com es diu la persona que practica...

  el futbol: la pesca: el surf: la boxa:

  3. Relaciona les paraules que tenen un significat semblant.

  raqueta trofeu

  contrincant aficionat

  pilota bola

  torneig competici

  seguidor rival

  guard pala

  4. Busca en aquesta sopa de lletres el nom de cinc oficis relacionats amb els esports.

  A S T R U M T R M O

  D S E M E T G U A S

  F D V O N T R U S I

  C O V E T V X P S O

  M R A D R R I S A C

  F U R S E B M E T I

  Q W B F N J U T G E

  X C I X A S T R I C

  G E T F D C U G S E

  P E R I O D I S T A

  D B E R R I G U A S

  8 2009 Grup Promotor / Santillana Educacin, SL

  Vocabulari temtic

  Fitxa

  5Nom Data

  la caa: lescalada: el tenis: el piragisme:

  171326 _ 0001-0168.indd 8171326 _ 0001-0168.indd 8 31/7/09 15:00:4831/7/09 15:00:48

 • Lexcursionisme

  1. Aparella els termes que siguin sinnims.

  torrent viarany

  tartera barranc

  cim cara

  sendera pedregar

  paret pic

  2. Assenyala en aquesta parella doracions quina cont lexpressi del requadre en sentit propi i quina en sentit figurat.

  Arribar al cim

  a) Ara mateix en Llus ha arribat al cim de la seva carrera.

  b) Desprs de moltes hores descalada han arribat al cim.

  Explica quin significat t el sentit figurat.

  3. Escriu la paraula