of 11 /11
Pedagoški fakultet u Zenici Odjsek za matematiku i informatiku SEMINARSKI RAD TEMA: Podizanje sistema s USB stika (USB boot)

Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podizanje sistema preko usba

Citation preview

Page 1: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Pedagoški fakultet u Zenici

Odjsek za matematiku i informatiku

SEMINARSKI RAD

TEMA:

Podizanje sistema s USB stika

(USB boot)

Profesor: Student:

doc. dr Samir Lemeš Mersad Uzunović

Page 2: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Ukratko

Podizanje sistema (system boot) je početni skup operacija koje računar obavlja prilikom njegovog paljenja. Boot (boot loader) je program koji učitava operativni sistem ili runtime okruženje nakon završetka self-testa. Dakle, proces počinje kada je računar uključen, a završava kada je spreman za obavljanje svoje normalne aktivnosti.1

Key words:

Boot, BIOS, USB drive, ISO format, Comand Prompt

Uvod

Prije samog početka, poželjno je provjeriti neke od osnovnih postavki na računaru. Potrebno je provjeriti da li računar odnosno BIOS, podržava opciju podizanja sistema sa USB stika tj. da li moguće podići sistem sa nekog drugoj medija osim HDD ili CD-a. Prilikom pokretanja računara treba pristupiti BIOS-u, do kojeg se dolazi pritiskom tipke F5, DEL, ENTER ili neke druge tipke u zavisnosti od tipa BIOS-a. Time se tada pristupa u njegov glavni izbornik, a da bi se provjerila opcija boot from usb, pristupamo segmentu ''boot'' ili ''advanced BIOS features''.

Slika 1.2 Slika 2.3

Page 3: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

USB je zamijenio disketne pogone kao najbolji medij za prenos i pohranu podataka. USB ima tendenciju da bude znatno veči što se tiče kapaciteta u odnosu na CD ili DVD. Za ovaj proces koristit ćemo Windows 7 operativni sistem.

Kreiranje butabilnog USB-a

Naime, za ovaj proces potreban je USB drive kapaciteta (minimalno) 4 GB i naravno kopija Windows 7 (poželjno bi bilo da kopija bude u vidu ISO formata).

Da bi započeli sa procesom potreban je program koji omogučava prebacivanje setup files Windows 7 na USB drive, pri čemu on praktički postaje butabilan. U suštini, postoji veliki broj programa koji to omogučavaju, ali u ovom slučaju koristit ćemo Windows 7 USB/DVD Download Tool4 koji možete skinuti sa oficijelne stranice Microsoft-a.

Slika 3.5

Postupak kreiranja bootabilnog Windows 7 na USB stiku će biti objašnjen u sljedećim koracima

Page 4: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Step 1.

Nakon pokretanja programa odaberite kopiju Windows 7 u ISO formatu.

Slika 4.6

Step 2.

U drugom koraku se nudi opcija za odabir odgovarajućeg medija. U ovom slučaju se nudi USB drive ili da se setup files sprže na DVD.

Slika 5.7

Page 5: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Step 3.

Treći korak zahtjeva izbor USB medija koji je predhodno priključen

Slika 6.8

Step 4.

Četvrti korak je posljednji korak gdje se kreira butabilni USB dirve. Ovaj proces traje 10-15 minuta.

Slika 7. 9 Slika 8.10

Page 6: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Nakon uspješnog procesa potrebno je još da se restartuje računar i princip podizanja sistema može da počne. Naravno, postoji još načina za kreiranje butabilnog USB medija, a jedan od njij je manualno kreiranje butabilnog USB medija, koji će biti objašnjen u nastavku.

Manualno kreiranje butabilnog USB-a

Za manualno kreiranje butabilnog USB-a11 potreban je Comand Prompt (Start – Run – cmd) u koji treba ukucati naredbu diskpart

Slika 9.12

Zatim slijedi naredba list disk gdje treba obratiti pažnju na broj diska USB medija. Povodom toga slijedi formatiranje stika putem naredbe clean.

Slika 10.13

Page 7: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

U ovom trenutku želimo pripremiti USB drive za datoteke i od njega stvoriti butabilan uređaj. U Comand Prompt-u kucamo create partition primary zatim select partition 1, slijedi naredba active potom naredba format fs=fat32. I na kraju samog procesa kucamo assign pri čemu ova naredba dodjeljuje novo slovo USB uređaju.

Slika 11.14

Pojavit će se Auto Play prozor, zatvorite prozor i u Comand Prompt-u kucajte naredbu exit i pritisnite ENTER i time je proces završen.

Slika 12.15

Page 8: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

Izvor informacija

Page 9: Mersad Uzunovic Usb Boot (Windows 7)

1 http://en.wikipedia.org 2 http://google.ba 3 http://straightrazorplace.com4 http://microsoft.com 5 http://freewarefiles.com 6 http://freewarefiles.com7 http://freewarefiles.com8 http://freewarefiles.com9 http://freewarefiles.com10 http://freewarefiles.com11 http://arstechnica.com 12 http://arstechnica.com13 http://arstechnica.com14 http://arstechnica.com15 http://google.ba