Click here to load reader

Meritum 5 (styczeń - luty 2013)

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Meritum 5 (styczeń - luty 2013)

Text of Meritum 5 (styczeń - luty 2013)

 • 2 MERITUM

  numer (V) stycze-luty 2013 rok

  Czoem!

  Pewnie nie zaliczysz mnie do grona osb bardzo spostrzegawczych, jeli zauwa,

  e mamy nowy rok. Jednak dla nas to nie tylko zmiana cyferek w dacie, lecz nowe po-

  kady energii i kolejne pomysy na gazet, ktrej wanie stae si szczliwym posiada-

  czem. Postanowiymy stworzy nowe Meritum, ktre, mam nadziej, spodoba si

  Tobie co najmniej tak bardzo, jak poprzednie. Oczywicie nowy numer to kolejne tema-

  ty, ktre powinny skoni Ciebie, nasz drogi Czytelniku, do przemyle i dziaania.

  Nie mogabym zapomnie o tym wspaniaym dla nas dniu, ktry wanie trwa. Dzie

  Myli Braterskiej to dla kadego harcerza kolejne wito, ktre mona by ustawi

  na rwni z urodzinami czy imieninami. To NASZ dzie i wanie z tej okazji chciaabym

  yczy Tobie niekoczcej si wytrwaoci harcerskiej w zdobywaniu stopni

  i sprawnoci, cierpliwoci dla wszystkich, ktrzy s dookoa oraz satysfakcji z realizacji

  swoich planw. Chciaabym te yczy Ci powodzenia w spenianiu swoich marze

  i pamitaj: marzenia si nie speniaj, marzenia si spenia.

  sam. Julita Borek

  Spis treci

  numer 5

  stycze-luty 2013

  BD NA T(r)OPIE (Redakcja)

  O braterstwie (D. Potasznik)

  Bi-Pi - czyli pocztki skautingu (M. Maliski)

  Jak TO si zaczo? (A. Podhajska)

  Bratnie sowo sobie daj (Redakcja)

  Z innej perspektywy (Redakcja)

  Idealny pracownik to instruktor harcerski

  (K. Potasznik)

  Puste sowa czy prawda? (A. Podhajska)

  Zdaniem rodzicw (Redakcja)

  Wizerunek u podstaw (K. Potasznik)

  maa, a Wielka (P. Borek)

  Harcoskop (Wrka Agnieszka)

  Wspomnienia dinozaura (D. Potasznik)

  Nowo narodzeni (Redakcja)

  Filmy na temat (D. Grzegorczyk)

  To nie tak jak mylisz (J. Borek)

  Dla ksikoercy (A. Podhajska)

  Zrb to sam! (P. Wasielewska)

  Oswoi fizyk (D. Binek)

  Za bro Powstacy! (Redakcja)

  Cokolwiek umys jest w stanie sobie wyobrazi, jest w stanie to osign.

  Napoleon Hill

  str. 3

  str. 4

  str. 5

  str. 6

  str. 7

  str. 8

  str. 10

  str.11

  str. 12

  str. 13

  str. 14

  str. 15

  str. 16

  str. 17

  str. 18

  str. 19

  str. 19

  str. 20

  str. 21

  str. 22

 • BD NA T(r)OPIE

  3 MERITUM

  numer (V) stycze-luty 2013 rok

  Red

  akcj

  a

  NAJWYEJ ODZNACZENI Zaczynamy od wyrnienia i odznacze-nia, jakie otrzymao kilku instruktorw naszego hufca. Mowa o najwyszym od-znaczeniu ZHP, czyli Krzyu za Zasugi dla ZHP, ktrymi zostali nagrodzeni: hm. Jzefa Szlachta Zoty Krzy, hm. Romuald Rzekiecki Srebrny Krzy, phm. Krzysztof Kaczmarek, phm. Ka-

  tarzyna Maciejewska, phm. Izabela

  Potasznik, phm. Leokadia Raska Brzowy Krzy.

  ZIMOWE WYJAZDY Nieodcznym elementem ferii s zimo-wiska. W tym roku Jedyneczka spdzi-a wiele magicznych chwil w Schronisku Harcerskim Godwka w Bukowinie Tatrzaskiej. Cakiem niedaleko, bo w Biaym Dunajcu, zimowemu szalestwu oddaa si Jedenastka, a Szuwary odwiedziy Gr w. Anny.

  PYTAJ BEZ OBAW Co ci nurtuje, masz pytanie i nie wiesz komu je zada? Albo po prostu chcesz przeczyta opinie instruktorw i harcerzy z caej Polski? Ju moesz. Powstaa no-wa strona - zapytaj.zhp.pl, na ktrej mo-esz pyta np. o to, czy pies moe nosi chust druyny albo o to, jakie rajstopy nosi do munduru. To nie wszystko Ty take moesz udziela odpowiedzi innym i zdobywa punkty. Brzmi ciekawie? Przekonaj si, e to bardzo interesujca inicjatywa.

  KOSMOS W dniach 11-15 stycznia 2013r.

  w Ostrowie odby si kurs metodyczny KOSMOS. Podzielony by na trzy sfery: stratosfer, czyli zabawa z nakadk zu-chow, mezosfer - zajcia z harcerskiej gry oraz termosfer - czyli starszoharcer-skie poszukiwanie. Komendantami

  dwch nakadek byli instruktorzy z naszego hufca: phm. Ela Frszczak oraz pwd. Damian Grzegorczyk. Na wypraw w Kosmos zjechaa si caa Polska: od Tarnowa, a po Gdyni, a z samego Ostrowa szkolio si a 10 osb.

  POCZTA BALONOWA W sylwestrowe poudnie, jak co roku, Jedyneczka wysaa noworoczne yczenia do caego wiata (w skrcie: yNoDoCaw). W tym roku yczenia dotary do Opoczna, skd dla harcerzy przyszy yczenia zwrotne na rok 2013.

  NOWO NARODZONE W Gwnej Kwaterze powstay dwa nowe wydziay: Inspiracji i Poradnic-twa oraz Wydzia ds. Hufcw. Pierw-szy zajmuje si zbieraniem, opiniowa-niem i upowszechnianiem wszelkich

  materiaw programowych i ksztace-niowych. Wydzia hufcowy wyjdzie naprzeciw potrzebom komend hufcw w zakresie wspierania druyn oraz wymiany dowiadcze.

  KUNICA Ostrowscy wdrownicy w zimowy wieczr 25 stycznia spotkali si, aby poruszy wany, ale nieatwy temat. Dyskutowali nad istot oraz potrzeb konstytucji w druynie wdrowniczej. Miym zaskoczeniem bya obecno przedstawicieli kadego szczepu.

  PO RAZ SIDMY 4 lutego odbya si ju 7. edycja Po-wiatowego Konkursu Wiedzy o yciu i Twrczoci K. K. Baczyskiego, zor-ganizowanego przez 101 DHS oraz

  Bibliotek Publiczn. Z yciorysem i wierszami poety spotkao si niespena 80 uczniw z powiatu ostrowskiego. Konkurs zosta objty patronatem Sta-rosty.

  PLANSZOWE KAWIARENKI Dwukrotnie (26. oraz 30. grudnia)

  w harcwce Wigrw miaa miejsce midzyrodowiskowa zabawa. Mona byo gra w darty, kalambury, karty, szachy oraz wiele gier planszowych.

 • Dzie Myli Braterskiej to coroczna okazja, by pomyle ciepo o wszystkich z naszej skautowej rodziny. To take okazja, by zamanifestowa swoje

  braterstwo z innymi skautami. Pomysy na to s przerne, ja jednak zadaj sobie pytanie:

  czemu ma to suy? Lub inaczej co nam po tym pozostaje?

  Przychodzi mi na myl taka oto analogia jake czsto ludzie ocieraj z wzruszenia, ba, czasami nawet przeka-zuj pienidze na godujce dzieci w Afryce, a w tym samym czasie mao kto si wzrusza, e na jego ulicy, czy osiedlu mieszkaj rodziny, ktre cierpi gd i bied. Czy nie jest czasami tak, e manifestujemy braterstwo ze skautami z Niemiec, Anglii, czy nawet Bangladeszu,

  a tym czasem sami cierpimy na spory deficyt brater-

  stwa? Mnoy by mona przykady, gdzie jeden harcerz drugiemu harcerzowi to, a jedna druyna drugiej tamto, a ten szczep z tamtym szczepem to ojejku...

  A gdyby tak zdoby si w tym dniu na odrobin refleksji i zastanowi si, co to dla mnie oznacza, e Antek z 37 DH jest moim bratem, e druynowa 53 DW jest moj siostr, e instruktor ten, czy w jest mi druhem. Braterstwo wedug definicji sownikowej oznacza soli-darno i koleestwo. A brat, siostra, druh wcale nie musi oznacza, e musimy si we wszystkim zgadza i prawi sobie wycznie mie swka. Dla mnie jednak oznacza to, e mojego brata, siostr, druha szanuj. Szanuj dlatego, e jest harcerzem. Szanuj, dlatego, e utosamia si z zasadami, wartociami, ktre niesie ze sob harcerstwo. A to oznacza w praktyce, e trzymam sztam z tymi ludmi. Moemy si spiera o detale, ba moemy nawet doj do wniosku, e charakterologicz-nie pasujemy do siebie jak pi do nosa, ale to w adnym razie nie upowania mnie by bliniego swego kopa po kostkach. Szanuj kadego czowieka, ktry powica czas, ktry mgby przeznaczy na tysice innych rzeczy, na dziaalno w harcerstwie, ktre to harcerstwo jest mo-im yciem. Szanuj bezinteresownie. Moe warto wykorzysta ten dzie, by zamiast wysya maila do anonimowego skauta, podej do mojego druha, z ktrym moe w dyskusji zagalopowaem si za daleko, a moe w ogle z nim ju nie rozmawiam. I pewnie wcale nie potrzeba wielu sw. Moe wystarczy Co u ciebie sycha?. Na zadane na wstpie pytanie Co nam po tym pozostanie? odpowiadam niewyobra-alna moc korzyci. Bo dobre sowo jest atw przysug, niewymagajc adnego powicenia, a czasami wicej wart ni dobry uczynek.

  4 MERITUM

  numer (V) stycze-luty 2013 rok

  hm

  . Dariusz

  Pot

  asz

  nik

  O Braterstwie

 • Bi-Pi czyli pocztki skautingu

  Jego dodatkowe zainteresowania skupiay si wok mylistwa. Zajmowa si te dziennikarstwem, literatur, czsto szkicowa. By dobrym taktykiem podczas wojen na rnych kontynentach, dociekliwie obserwowa ycie innych, ich sposb i system wychowawczy w rodzinach. Interesowa si szczeglnie rozwojem i problemem wy-chowania modziey. Zorganizowa chopice oddziay pomocnicze podczas wojny burskiej, pniej druyny skautowe.

  Pomidzy 1880-1890 Ernest Thompson Seton i Daniel Carter

  Beard zastosowali wrd ameryka-skiej modziey metody podobne do skautowych. W Afryce za Baden-Powell zastosowa elementy skau-tingu wrd modych angielskich onierzy. Opieray si one gwnie na wychowaniu oraz przygotowaniu

  do przeprowadzenia efektywnego

  wywiadu przez tropienie, podcho-

  dzenie i umiejtno ycia w warun-kach obozowych.

  W 1899 r. Baden-Powell napisa i wyda ksik Aids to sco-uting (tum. Wskazwki do skautowania), ktra funkcjo-nowa miaa jako podrcznik woj-skowy. Ksik t zainteresowaa si jednak modzie zrzeszona w rnych organizacjach, gwnie w tzw. Brygadach chopcw. Edward Cecil - podkomendny i ucze Baden-Powella, w tym samym czasie w Mafeking w Afryce

  stworzy oddzia skautw chopcw do suby wywia-dowczej i cznoci. W 1906 r. napisa kolejn ksik Scouting for Boys (tum. Skauting dla chopcw) z zasadami funk-cjonowania skautingu oraz pierwszym opublikowanym

  prawem i przyrzeczeniem Skauta. Ksika ta bardzo szybko rozesza si w Anglii, zdobya du popularno na caym wiecie i staa si podstawowym podrcznikiem skautowym. Rwnolegle do wydania ksiki Baden-Powell rozpocz wydawanie specjalnego pisma dla mo-dziey skautowej The Scout. Jedna z legend o Baden-Powellu gosi, e gdy by w Indiach, obserwowa jak w rodzinach wielodzietnych, bardzo skutecznie najstarszy brat opiekowa si mod-szym rodzestwem. To skonio go do opracowania sys-temu pracy zastpowego. Gdy zorganizowa pierwszy obz w 1907 r. na wyspie Browensea (czyt. Braunsi), od razu wypraktykowa t

Search related