of 29 /29
Reč „Traktor“ je izvedena od reči „trakcija“ što znači vuča. Traktor mora da vuče ili da nosi opremu, oruđe ili prikolicukoji su priključeni na šasiju traktora odgovarajućom vezom. Traktor se takođe može koristiti kao glavni pokrezač pošto ima izvor snage koji se takođe naziva i izvod kardanskog vratila. Traktori imaju značajnu primenu u poljoprivrednim, šumarskim i drugim (građevinskim) radovima i transportu, kada se kreću po podlogama različite prirode i fizičko-tehničkih osobina (zemljište raznih topografskih karakteristika, putevi, nekategorisani putevi i slično), kada predstavljaju potencijalno opasnu mašinu, naročito u slučaju ako se ne koriste prema određenim pravilima sigurnosti, preventive i bezbednosti. U literaturi stranih i domaćih autora, traktor se navodi kao prvi i najvažniji izazivač mnogobrojnih nesreća u na farmama u poljoprivredi, radovima u šumarstvu i građevinarstvu, gde su uzročnici najčešće bili nestručno: - rukovanje (vožnja traktora neadekvatnom tehnikom i brzinama na nagibima ili bočnim kosinama, sa pojavom prevrtanja ili vožnja u javnom saobraćaju); - održavanje (razne popravke ili intervencije na pojedinim sklopovima-delovima, zamene pneumatika, dolivanja goriva, rashladne tečnosti ili slično). Nezgode i nesreće u radu sa traktorima i dalje nastaju jer nedostaje permanentna obuka, popratni stručno-popularni kursevi za pravilno korišćenje i održavanje ovih mašina i postoje znatni propusti u poznavanju i primeni saobraćajnih propisa kod vozača traktora. Smanjiti mogući broj nezgoda i nesreća u toku rada sa traktorom znači prvenstveno obezbediti odvijanje radnog procesa u poljoprivredi i šumarstvu uz najveće poštovanje svih propisanih mera iz oblasti bezbednosti i zakona. Prirodne i nekad nepredvidljive opasnosti pri radu u šumi potvrđuju da je seča potencijalno opasna delatnost. Mada je postignut izvestan napredak u smanjivanju stepena povreda u ovoj industriskoj grani, broj povređenih osoba, kao i onih koji su izgubili svoj život, svake godine je sve veći u odnosu na broj zaposlenih, nego u većini ostalih industrijskih grana. MERE BEZBEDNOSTI

Mere bezbednosti pri radu sa traktorom - BORKO.doc

  • Author
    bljana

  • View
    48

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Mere bezbednosti pri radu sa traktorom - BORKO.doc

Re Traktor je izvedena od rei trakcija to

Re Traktor je izvedena od rei trakcija to znai vua. Traktor mora da vue ili da nosi opremu, orue ili prikolicukoji su prikljueni na asiju traktora odgovarajuom vezom. Traktor se takoe moe koristiti kao glavni pokreza poto ima izvor snage koji se takoe naziva i izvod kardanskog vratila.Traktori imaju znaajnu primenu u poljoprivrednim, umarskim i drugim (graevinskim) radovima i transportu, kada se kreu po podlogama razliite prirode i fiziko-tehnikih osobina (zemljite raznih topografskih karakteristika, putevi, nekategorisani putevi i slino), kada predstavljaju potencijalno opasnu mainu, naroito u sluaju ako se ne koriste prema odreenim pravilima sigurnosti, preventive i bezbednosti.U literaturi stranih i domaih autora, traktor se navodi kao prvi i najvaniji izaziva mnogobrojnih nesrea u na farmama u poljoprivredi, radovima u umarstvu i graevinarstvu, gde su uzronici najee bili nestruno:

- rukovanje (vonja traktora neadekvatnom tehnikom i brzinama na nagibima ili bonim kosinama, sa pojavom prevrtanja ili vonja u javnom saobraaju);

- odravanje (razne popravke ili intervencije na pojedinim sklopovima-delovima, zamene pneumatika, dolivanja goriva, rashladne tenosti ili slino).

Nezgode i nesree u radu sa traktorima i dalje nastaju jer nedostaje permanentna obuka, popratni struno-popularni kursevi za pravilno korienje i odravanje ovih maina i postoje znatni propusti u poznavanju i primeni saobraajnih propisa kod vozaa traktora.

Smanjiti mogui broj nezgoda i nesrea u toku rada sa traktorom znai prvenstveno obezbediti odvijanje radnog procesa u poljoprivredi i umarstvu uz najvee potovanje svih propisanih mera iz oblasti bezbednosti i zakona.

Prirodne i nekad nepredvidljive opasnosti pri radu u umi potvruju da je sea potencijalno opasna delatnost. Mada je postignut izvestan napredak u smanjivanju stepena povreda u ovoj industriskoj grani, broj povreenih osoba, kao i onih koji su izgubili svoj ivot, svake godine je sve vei u odnosu na broj zaposlenih, nego u veini ostalih industrijskih grana.

MERE BEZBEDNOSTIStrogo pridravanje mera bezbednosti i doslovna primena pravila upravljanja traktorom i njegovo korienje, obezbeuje potpunu bezbednost rada na njemu.Prepoznajte informacije o bezbednosti Ovaj simbol znai PANJA radi se o vaoj BEZBEDNOSTI. Poruka koja sledi posle simbola sadri vane informacije o bezbednosti. Paljivo proitati poruku.

Znaenje rei na nalepnicama Rei na nalepnicama OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ se koristi sa simbolom za upozorenje o bezbednosti.

OPASNOST oznaava izlaganje najozbiljnijoj opasnosti.Bezbednosni znakovi na nalepnicama OPASNOST ili UPOZORENJE se tipino nalaze blizu specifinih opasnosti.Opte mere opreza su navedene pod znakovima OPREZA.OPTA UPUTSTVAProitajte uputstva o bezebednosti Paljivo proitajte sva uputstva o bezbednosti pri radu sa traktorom. Nedovoljno znanje o upravljanju i korienju traktora moe biti uzrok nesrenih sluajeva.

Poigravanje sa bilo kojim od sigurnosnih ureaja moe da dovede do ozbiljnih povreda ili smrti. Neka svi znaci bezbednosti budu u dobrom stanju. Zameniti oteene znake ili one to nedostaju. Odravati traktor u dobrom stanju i netreba dozvoliti bilo kakve modifekacije na traktoru koje mogu otetiti funkciju bezbednosti i uticati na vek trajanja traktora.Zatita radnikaPre poetka rada detaljno pregledajte traktor, prikljunu mainu, noeno orue i spojeve. Ponite sa radom, samo ako ste se uverili u potpunu ispravnost. Prikljuni ureaji treba da su vrsto spojeni, da se spojevi rasklimaju pri udarima u toku rada i pri transportu.Drati radnike i druge podalje od traktora dok radi.Pre nego to krenete, upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na prikljunoj maini.PRE NEGO TO KRENETE UNAZAD Pogledajte iza traktora da nema radnika, upozorite signalom one koji su u blizini ili rade na prikljunoj maini.

Ne dozvoliti radnicima da se voze na traktoru ili bilo kom prikljuku.Upotreba zatite kod prevrtanja i Sigurnosnog pojasa Zatita kod prevrtanja mora da zadovolji standarde bezbednosti. Bilo kakvo oteenje ili promena zatite kod prevrtanja, ugraivanje mehanikih delova ili pojasa, smanjuje ili eliminie zatitu za vozaa u sluaju prevrtanja. Zatita kod prevrtanja, ugraeni mehaniki delovi i sigurnosni pojasi moraju se proveravati posle prvih 100 sati rada traktora i svakih 500 sati posle u sluaju oteenja, istroenosti ili pukotina. U sluaju oteenja ili promena zatita kod prevrtanja se mora zameniti pre daljeg rada traktora. Sigurnosni pojas se mora nositi tokom rada traktora. Ako se to ne uini smanjie se ili eliminisati zatita vozaa u sluaju prevrtanja. Zamena mehanikih delova, sigurnosnog pojasa itd. delovima koji nisu isti ili su bolji od orginalnih delova e ponititi validnost certifikata i smanjiti ili eliminisati zatitu za vozaa u sluaju prevrtanja.

Mera opreza da bi se izbeglo prevrtanje Nemojte voziti tamo gde traktor moe da sklizne ili se prevrne. Pazite na rupe, kamenje u zemlji i druge skrivene opasnosti. Usporite pre naglog skretanja. Izlaenje iz kanala ili blata moe dovesti traktor do prevrtanja unazad. Ako moete izbegnite ovakve situacije.Pri radu na nagnutim terenima maksimalno poveajte meusobno rastojanje tokova.Parkirajte traktor Bezbedno Pre nego to parkirate traktor:

- spustite svu opremu na zemlju,- stavite menja u neutralni poloaj;

- povucite runu konicu;

- zaustavite motor;

- izvadite klju. Drite one koji hoe da se voze na traktoru to dalje Ne dozvolite da se ljudi voze na traktoru. Mogu se povrediti ako ih udari neki predmet, a mogu i da skliznu sa traktora.Paljivo postupajte sa gorivom Izbegnite poar Budite obazrivi sa gorivom, ono je jako zapaljivo. U cilju preventivnog delovanja na nastanak poara potrebno je:

- koristiti samo motorna ulja, maziva i goriva koja je proizvoa predvideo i preporuio;

- nemojte dopunjavati traktor gorivom dok puite ili ako ste u blizini otvorenog plamena ili varnice;- uvek ugasite motor pre punjenja traktora gorivom;

- ne dozvolite nagomilavanje masnoe i otpadaka;

- uvek obriite proliveno gorivo;- u sluaju izlivanja goriva, lokaciju sanirati, a kontaminirane povrine vozila oistiti;

- obuavanje iz oblasti protivpoarne zatite;

- redovno servisiranje protivpoarnih aparata; - nemojte sasvim do kraja da napunite rezervoar gorivom, ostavite mesta za irenje goriva;- nikada ne dodajte dizel gorivu benzin ili smee jer ti dodatci mogu izazvati poveanu opasnost od paljenja (poara) ili eksplozije.Drite se podalje od rotirajuih vratila Ako se zapetljate u rotirajue vratilo moete se ozbiljno povrediti ili povrediti sa smrtnim ishodom. Drite zatitu izvoda kardanskog vratila uvek na svom mestu. Nosite odeu pripijenu uz telo. Zaustavite motor i proverite da li je izvod kardanskog vratila zaustavljen pre nego to ponete da podeavate, spajate ili istite opremu prikljuenu na izvod kardanskog vratila. Uvek koristite sigurnosna svetla i ureaje Upoterba svetala za upozorenje i pokazivaa pravca se preporuuje kada vozite traktor na javnim putevima osim ako to zakonom nije zabranjeno. Koristite oznaku za sporohodno vozilo kada vozite na javnim putevima i danju i nou, osim ako to nije zakonom zabranjeno.Potrebno je vriti redovne provere ispravnosti osvetljenja na vozilu.Bezbedno servisirajte traktor Odravajte traktor i njegovu opremu, posebno konice i sistem za upravljanje u ispravnom radnom stanju da bi bili bezbedni Vi i drugi.

Nemojte nositi kravatu, al ili odeu koja je preiroka dok radite blizu pokretnih delova. Ako se ti delovi zaglave, moe doi do ozbiljnih povreda. Sve rotirajue delove, opasne i otre povrine na adekvatan nain treba zatititi pomou zatitnih naprava. Prilikom popravke traktora, ukoliko se podie hauba, kabina ili sl., iste obezbediti od nepredvienog zatvaranja (pada). Prilikom popravki na traktoru postaviti odgovarajue znake obaveteenja.Skinite prstenje i drugi nakit da bi spreili kratak spoj ili upetljavanje u pokretne delove.Primenjujte bezbedno odravanje u praksi Potrudite se da shvatite servisnu proceduru, pre nego to ponete da radite. Neka prostor oko traktora uvek bude ist i suv. Ne pokuavajte da servisirate traktor dok je u pokretu. Sklonite telo i odeu to dalje od rotirajuih delova. Uvek spustite opremu na zemlju. Ugasite motor. Izvadite klju. Neka se traktor ohladi pre popravke na njemu. Dobro poduprite sve delove traktora koji se moraju podii radi servisa.Odravajte sve delove i dobro ih instalirajte. Zamenite istroene ili polomljene delove. Zamenite oteene nalepnice i postaviti one koje nedostaju. Skinite nagomilanu masnou ili ulje sa traktora. Skinite (-) klemu sa akumulatora pre nego to podeavate elektrine sisteme ili neto zavarite na traktoru.Da bi se izbeglo oteenje poluprovodnikog pribora i otpornika pridravati se sledeeg:

- ne otkainjati akomulator kada motor radi jer to poveava napon u delovima za punjenje akumulatora i dolazi do neizbenog oteenja dioda i tranzistora;

- ne otkainjite elektrine provodnike dok se motor ne zaustavi i dok ne iskljuite sve elektrine prekidae;- ne izazivajte kratak spoj zbog nepravilnog spajanja provodnika, jer kratak spoj ili nepravilna polarnost izaziva oteenje dioda i tranzistora;

- ne spajajte akumulator na elektrini sistem traktora dok ne proverite polarnost izvoda i napon;

- ne proveravajte postojanje napona na varnicu jer e to dovesti do brzog oteenja tranzistora.Spreite opekotine od kiseline Sumporna kiselina u elektrolitu akumulatora je otrovna i dovoljno je jaka da napravi opekotine na koi, napravi rupe na odei i izazove slepilo, ako doe u kontakt sa okom.

Radi adekvatne bezbednosti uvek:

- puniti akumulator u prostoru sa dobrom ventilacijom;- nositi zatitu za oi i rukavice koje su otporne na kiselinu;- izbegavajte da udiete direktna isparenja kada se elektrolit dodaje;- nemojte dodavati vodu elektrolitu, jer moe da prsne i da izazove ozbiljne opekotine;- ne dozvolite da se nae izvor otvorenog plamena blizu akumulatora.Ako prospete kiselinu na sebe: - isperite kou vodom;- ispirajte oi vodom 10 15 minuta i odmah potraiti lekarsku pomo.

Drati varnice, upaljene ibice i otvoreni plamen podalje od akumulatora. Gas iz akumulatora moe da eksplodira. Nikada ne proveravajte naelektrisanje akumulatora stavljanjem metalnih predmeta na polove.Izbegavajte fluide pod visokim pritiskom Fluid pod pritiskom koji iscuri moe da proe kroz kou i dovede do ozbiljnih povreda. Drati ruke i telo to dalje od otvora i mlaznica koje izbacuju fluide pod vissokim pritiskom. Nemojte koristiti pomoni ventil kada su otvorene gibljive cevi. Ako bilo koji fluid dospe na kou, konsultujte lekara odmah.

Sistem za hlaenje radi pod pritiskom, koji regulie ventil koji se nalazi na poklopcu usipne grane. Opasno je skidati poklopac pri vruom motoru. Uvek polako odvrete poklopac da bi se smanjio pritisak, a zatim skinete poklopac.Da bi se izbegle opekotine, budite oprezni pri isputanju vrue tenosti za hlaenje ili vode iz sistema za hlaenje, vrueg ulja iz motora, hidraulinog sistema i transmisije.Radite u prostoru koji ima dobru ventilaciju Nemojte paliti traktor u zatvorenoj zgradi, ukoliko vrata i prozori nisu otvoreni da bi se dobro provetrilo, poto izduvni gasovi iz traktora mogu prouzrokovati bolest ili smrt. Ako je neophodno da motor radi u zatvorenom prostoru, uklonte izduvne gasove tako to ete prikljuiti produetak auspuha i izvui ih napolje ventilatorom.Zatita iznad glave Ovaj traktor nema nikakvu zatitu od predmeta koji mogu pasti odgore. Nemojte koristiti ovaj traktor tamo gde postoji rizik od predmeta koji mogu da padnu i da udare vozaa.Zatita od sunca Da bi zatitili traktoristu od sunca, preporuije se upotreba tende.Zatita sluha Vozai traktora su tokom upravljanja istim izloeni kontinualnoj buci i vibracijama. Da bi se smanjio uticaj buke i vibracije potrebno je preduzeti sledee mere:

- redovna kontrola ispravnosti vozila (mehaniki sklpovi, amortizeri, gibnjevi, pneumatici i sl.;- proveriti zaptivenost kabine vozila;

- proveriti ispravnost fukcionalnosti amortizera sedita;

- upotreba linih zatitnih sredstava dok traktor radi.Mere opreza pri korienju utovarivaa Kada koristite utovariva, sve vreme vodite rauna o poloaju kaike, posebno kada podiete utovariva sa kaikom unazad.Znak za sporohodno vozilo Voza traktora kao uesnik u saobraaju mora odravati i proveravati tehniku ispravnost traktora, striktno potovati saobraajne propise i prilagoditi vonju uslovima puta.

Trzanje traktoraIzbegnite mogue povrede ili smrt od mogueg trzanja i poskakivanja traktora. Nemojte paliti motor kratkim spojem. Traktor e se upaliti u brzini ako ga palite kratkim spojem. Nikad ne palite motor dok stojite na zemlji. Upalite motor samo iz vozaevog sedita sa menjaem u neutralnom poloaju, povuenom runom konicom i iskljuenom ruicom izvoda kardanskog vratila. Traktor moe da se upali samo ako je i menja i ruica izvoda kardanskog vratila u neutralno poloaju. Radi dodatne sigurnosti, neka klju motora bude u iskljuenom poloaju, menja u neutralnom poloaju, runa konica povuena, i iskljuenom ruicom kardanskog vratila.

RADOVI KOJI SE IZVODE NA OTVORENOM PROSTORU U UMARSTVU:

1. Sea, obaranje i krojenje stabala,

2. Izrada oblih i cepanih sortimenata,3. Privlaenje trupaca i drugih drvenih sortimenata do kamionskog puta,4. Slaganje i uskladitenje drvenih sortimenata,

5. Utovar i otprema proizvedenih sortimenata.BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Na obaranju i proizvodnji drvenih sortimenata mogu raditi samo zaposleni koji ispunjavaju uslove u pogledu:

1. strune osposobljenosti;

2. osposobljenosti za bezbedan rad;3. kojima su data na upotrebu odgovarajua sredstva i oprema line zatite;

4. da za zaposlene koji rade na radnim mestima sa poveanim rizikom i utvrena zdravstvena sposobnost od strane ovlaene zdravstvene ustanove (umski radnik seka motorista, rukovaoc traktora i zglobnog traktora na privlaenju drvenih sortimenata, rukovaoc dizalice i graevinskih maina i miner kompresorista).Radno mesto rukovaoc traktora je radno mesto sa poveanim rizikom zbog sledeih vrsta rizika:

1. nedovoljnlja bezbednost zbog rotirajuih i pokretnih delova traktorske mehanizacije;

2. opasnost od saobraajne nesree-uea u saobraaju;

3. u toku rada voza traktora vozi na opasnom, neravnom terenu;

4. prisutne su hemijske tetnosti ( izduvni gasovi);

5. fizike tetnosti (buka, vibracije).ZAJEDNIKE ODREDBE O MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADURadovi na iskoriavanju ume mogu da se izvode kada su u skladu sa elaboratom o ureenju i izvoenju radova, obezbeene mere bezbednosti i zdravlja na radu:

1. da je odreeno mesto razmetaja i uskladitavanja trupaca, oblovine, ogrevnog i drugog drveta;

2. utvren pravac i nain izvlaenja trupaca i drugih drvnih sortimenata;

3. utvren postupak rada pri obaranju stabala;

4. utvren postupak i nain utovara i istovara drvnih sortimenata i drugih materijala;

5. da su predviene mere zabrane prisustva nezaposlenih lica na mestima see stabla i izvoenja drugih radova(postavljanje posebnih oznaka, zvunih signala, prisustva deurnog radnika i dr.);

6. da je odreeno mesto, prostor i nain razmetaja graevinskog materijala za izgradnju umskih komunikacija, objekata i dr.;

7. da su izgraeni i ureeni objekti i prostor za uvanje opasnih materija i materijala (naftni derivati, eksploziv, kapisle, fitilj i dr.);

8. da je utvren nain prenoenja i upotrebe naftnih derivata, eksplozivnih materijala i drvnih sortimenata na radilitu;9. da je utvren nain obeleavanja i obezbeenja opasnih zona na radilitu;

10. da je odreeno mesto za smetaj orua za rad, opreme, alata i stonih zaprega;

11 da su ureene elektrine instalacije za pogon i osvetljenje na umskim radilitima;

12. da je utvren nain zatite radnika od pada sa visine;

13. da je utvrena vrsta i koliina sredstava za linu zatitu radnika koji rade na poslovima sa poveanim rizikom;

14. da su utvrene mere bezbednosti za vreme see stabala u blizini objekata,prometnih puteva,elektroenergetskih vodova i dr.; . 15. da je utvren nain organizovanja dojavne slube i slube za pruanje prve pomoi i hitne medicinske pomoi na radilitima;16. da je utvren nain organizovanja smetaja,ishrane i prevoza radnika na mesta i sa mesta rada ;

17. da su utvrene i druge mere neophodne za bezbednost i zdravlje na radu.

Ukoliko se prilkom izvoenja radova na iskoriavanja ume koriste umske iare organizacija planom utvruje mere bezbednosti koji se primenjuju prilikom montae, odnosno demontae iare, a naroito:

1. postupak i redosled montae i demontae umske iare i organizaciju rada umskom iarom (utvrivanje uzdunog profila, nain sidrenja noseeg ueta, mesto i nain sidrenja motornog vitla, utvrivanje nategnutosti ueta i dr.);

2. lokacija i ureenje utovarne i istovarne stanice;

3. sredstva i nain sporuzemevanja radnika koji rade na iari.umski putevi moraju biti prilagoeni mogunostima i zahtevima vozila za prevoz drvnih sortimenata, to se utvruje prilikom pregleda puta od strane strune komisije organizacije.Posle prekida korienja umskog puta i posle vremenskih nepogoda put se mora ponovo pregledati.

Poslove sa poveanim rizikom u umarstvu obavljaju najmanje dva radnika na meusobnoj udaljenosti sa koje se mogu u svako vreme videti ili na drugi nain neposredno komunicirati i da se rasporeuju tako, da mogu bezbedno obavljati radne operacije i da se meusobno ne ometaju u radu.

Poslovi sa poveanim rizikom ne mogu da se obavljau u uslovima u kojima se ugroava bezbednost radnika (za vreme jakih vetrova, intezivnih atmosferskih padavina, atmosferskih pranjenja-grmljavine, kad postoji opasnost od lavina, po mraku,za vreme guste magle, na poplavljenim terenima i dr.).POSEBNE ODREDBE O MERAMA BEZBEDNOSTI1. Mesto razmetaja i uskladitenja trupaca, prostornog i drugog drvetaProizvedeni drvni sortimenti slau se i uskladiuju na privremenimstovaritima i na proirenjima umskog kamionskog puta koja su ucrtana ioznaena u izvoakim planovima.Privremena stovarita su locirana na ravnijim delovima terena sa nagibomdo 15 pored izvoznih puteva, predhodno oiena od granjevine, kamenja i drugih predmeta koji bi mogli smetati pri manipulisanju.

Slaganje prostornog dveta na privremena ili stalna stovarita vri se usloajeve visine do 2 m, sa prolazima izmeu sloajeva najmanje 1,5 m irine. Ako se manipulacija obavlja mehanizovano, prostorno drvo moe da se slae najvie do 4 metra visine.

Stabilnost sloajeva prostornog drveta obezbeuje se tako to se njegovikrajevi slau unakrst ili se krajevi sloaja osiguravaju podupiraima.

Slaganje trupaca i druge oblovine vri se u sloajevima ne vie od 3 metra ,

koji se moraju osigurati podupiraima sa strane.

Nije dozvoljeno slaganje trupaca i druge oblovine na terenu iji je nagib veiod 10, a kosina sloajeva ne sme biti vea od 30.2. Pravac i nain izvlaenja trupaca i drugih drvnih sortimenata iz umePrivlaenje oblih sortimenata iz ume do privremenih stovarita vri semehanizovano (zglobnim ili poljoprivrednim traktorom, opremljenim za rad u umi) i stonom zapregom.

Traktori se kreu po umi po vlakama i putevima koji traktorista pre radamora da upozna.Mere opreza da bi se izbeglo prevrtanje su:- nevoziti traktor gde moe da sklizne ili se prevrne;

- paziti na rupe, kamenje u zemlji i druge skrivene opasnosti;

- usporiti pre naglog skretanja;

- izlaenje iz kanala ili blata moe dovesti traktor do prevrtanja unazad.

Ako se moe treba izbegavati ovakve situacije.

Za kretanje traktora po nagibima veim poduno od 20 i popreno od 15traktori moraju biti posebno opremljeni lancima za tokove i pokazivaimakritinih nagiba.

Za rad u umi mogu se koristiti samo traktori koji imaju odgovarajueprikljuke, opremu i sigurnosni ram.Kabina mora biti izgraena tako da titi vozaa od vremenskih nepogoda, padajuih i viseih grana, udara oblovine i u sluaju prevrtanja traktora.

Sigurnosni ram poznat je kao ROPS, formira zonu bezbednosti u kojoj voza ima zatitu u sluaju prevrtanja traktora. Neophodno je da voza traktora zavee pojas da bi se zatitio od prevrtanja. Sigurnosni pojas i kope koje su vezane za traktor su deo ROPS.Zatita kod prevrtanja mora da zadovolji postavljene standarde bezbednosti saobraaja.Zatita kod prevrtanja, ugraeni mehaniki delovi i sigurnosni pojas se moraju proveravati prema Uputstvu proizvoaa, posle oteenja, istroenosti ili pojave pukotina.Ne sme se stavljati u pogon vitlo za namotavanje sajle na dobo sve dotledok radnik koji kopa trupce da jasan znak da je zavrio kopanje i udaljio sena bezbedno rastojanje.Zabranjuje se rad zaposlenih kao i prisustvo drugih lica u zoni napregnutosti sajle od traktora do tereta koga vue, uz vozaa ili na tovaru - trupcima koji se izvlae.

Prilikom vitlanja ili vue, svi zaposleni moraju biti dovoljno udaljeniod vozila i tovara, za sluaj kidanja sajle ili prevrtanja trupca ili traktora.

Zabranjena je vonja zaposlenih na traktoru, pored vozaa i na tovaru.

Drite one koji hoe da se voze na traktoru to dalje.

Ne dozvolite da se ljudi voze na traktoru jer se mogu povrediti ako ih udari neki predmet, a mogu i da skliznu sa traktora.Prostorno drvo se iznosi iz ume samaricom. Moe se privlaititraktorima s tim to vae sva pravila ponaanja kao kod privlaenja oblihsortimenata.

Pravac i nain izvlaenja drvnih sortimenata odreuje Naruilac radova.3. Postupak rada pri obaranju stabalaRad na sei i obradi stabala i izradi drvnih sortimenata organizuje se tako to se na vidan nain odreuju sekake linije, a rastojanje od jedne do druge grupe radnika mora biti najmanje dvostruka duina najveeg stabla u sekakim linijama.

U sekakoj grupi rade najmanje dva radnika, a rad se organizuje tako da se radnici smenjuju u pojedinim fazama.

Na sei i obradi stabala motornom testerom radnik moe raditi najdue dva asa neprekidno, odnosno etri asa sa odgovarajuim prekidima u toku jednog dana, pri emu se pod neprekidnim radom podrazumeva rad sa motornom testerom kada je ona u funkciji.

Pre see stabla seka utvruje smer pada stabla uzimajui u obzir opasnosti koje mu prete, posebno u uslovima guste sastojine strmog i stenovitog terena nagnutih, upljih, delimino sasuenih stabala i stabala sa jednostranom krunom.

Utvrivanje smera padanja stabla vri se u zavisnosti od teita stabla, mogunosti udaljavanja sekaa u toku ruenja stabla, dalje obrade oborenog stabla, uslova izvlaenja drvenih sortimenata i prirodnih prepreka.

Obaranje stabla vri se na nain koji onemoguava da doe do ukljetenja (zaustave).

U sluajevima ukljetenja (zaustave), ukljetena stabla obaraju se na bezbedan nain upotrebom odgovarajuih tehnikim pomagala (traktorom, ekrkom, kablom, capinama, akljama, polugama i sl.).

Rukovodilac sekakih grupa odreuje i rukovodi postupkom obaranja ukljetenog, upljeg ili trulog stabla.

Sekaka grupa i rukovodilac grupe ne smeju napustiti mesto see, dok ne obore ukljetenog stablo, ili dok opasno mesto vidno ne obelee znacima upozorenja.

Samo obaranje se vri izradom klinastog podseka u smeru obaranja na dubiniod 1/3-1/4 prenika na mestu see iji ugao iznosi priblino 35. Iz podseka seoiste svi ostaci drveta, a rez testere sa suprotne strane mora biti blago nagnut (2- 5) prema zaseku i izvrava se na 3-5 sm iznad donjeg ruba zaseka.

Izmeu reza i klinastog zaseka na mestu reza stabla ostavlja se odgovarajuaprelomica (pero) irine 2-6 sm zavisno od debljine stabla.

Ukoliko stablo po definitivnom prerezu ne padne koriste se klinovi (odtvrdog drveta, platike ili lakih metala).

Upotreba sekire kao klina nije dozvoljena.

Sea stabala na strmim terenima vri se od podnoja prema vrhu priemu nije dozvoljen rad jedne sekake grupe iznad druge.

Obaranje zakaenog ili ukljetenog stabla ne sme se vriti obaranjemdrugih stabala ili ponovnim prosecanjem zakaenog stabla, niti penjanjem nazakaeno stablo. Njegovo obaranje se vri uz organizaciju neposrednogrukovodioca ili voe sekake grupe, uz pomo traktora, runog vitla ili nadrugi bezbedan nain.

Sekaka grupa o zakaenom ili ukljetenom stablu mora obavestitineposrednog rukovodioca. Zakaeno ili ukljeteno stablo se ne sme ostaviti - mora se ili oboriti ili jasno obeleiti.

Zabranjena je sea, izvlaenje i utovar stabala po jakom vetru, gustojmagli, po mraku, za vreme intenzivnih atmosferskih padavina, grmljavine, kada postoji opasnot od lavina ili drugim okolnostima kada je ugroena bezbednost radnika.

Seka moe da pristupi sei stabla kada se:

- uklone sva susedna trula stabla i ona stabla koja prete da pri padu ugroze bezbednost radnika;- oisti teren;- izvri provera slobodno viseih grana na stablu koje se obara i susednih stabala;- odredi smer povlaenja sekaa i drugih zaposlenih i ukloni sve prepreke za povlaenje;- obezbedi zatitu zaposlenih i drugih lica na radilitu od otiskivanja stabala i drugog materijala.

Izrada drvnih sortimenata obuhvata kresanje grana, prerezivanje debla,

cepanje i slaganje drveta.

Kresanje grana se vri tako da zaposleni uvek stoji iznad stabla kako bibio zatien u sluaju kotrljanja ili otiskivanja.Kresanju grana pristupiti vrlo paljivo vodei rauna na stabilnoststabla od otiskivanja.

Za vreme kresanja grana ne stajati na stablu.

Paljivo raditi motornom testerom, jer se prilikom kresanja granakretanje vri meu granama.

Kod presecanja debla i izrade drvnih sortimenata na strmim terenima nesmeju raditi grupe zaposlenih jedna iznad druge.4. Postupak i nain utovara, istovara i prevoza drvnih sortimenata i drugih materijala;

Oblovina se u kamione utovara dizalicom, a prostorno drvo dizalicom iliruno. Za vreme utovara kamion mora biti osiguran od pokretanja i prevrtanja, a motor iskljuen. Za vreme utovara zaposleni moraju biti izvan opasne zone.

Utovareni teret ne sme prei dozvoljenu nosivost za kamion. Teina tereta iji se utovar vri ne sme prei dozvoljenu granicu optereenja dizalice.

Za vreme rada dizalice zaposleni moraju biti izvan opasne zone njenograda.

Ne sme se raditi dizalicom ako se unutar manevarskog prostora nalazeelektrini i drugi vodovi koji mogu doi u kontakt sa dizalicom prilikomrada.

Ne sme se ostavljati teret da visi u hvataima dizalice kod bilo kakvogprekida rada.

Za vreme rada dizalica mora biti stabilno postavljena i obezbeena odprevrtanja ili pokretanja.

Prostorno drvo najee se tovari runo.

Pri runom utovaru prostornog drveta poslove utovara obavljaju najmanje dvaradnika.

Ukoliko se vri runi utovar trupaca, to se obavezno mora initi preko legai to kotrljanjem. Pod mora biti dovoljno irok za kretanje zaposlenih, osiguran od klizanja, pomeranja i ugibanja.Prevoz drvnih sortimenata obavlja se vozilima koja su prilagoena za tunamenu uz odgovarajue obezbeenje tereta. Visina tereta na vozilu ne sme prelaziti visinu stubaca, odnosno visinu tovarnog dela vozila.

Na vozilu namenjenom za prevoz oblovine, prostornog drveta ili drugihdrvnih sortimenata nije dozvoljen prevoz radnika niti drugih lica.5. Predviene mere zabrane prisustva nezaposlenih lica na mestima see stabala i izvoenja drugih radovaZabranu pristupa nezaposlenim licima na mestima see Izvoa radovaobezbeuje postavljanjem posebnih oznaka, po potrebi postavljanjem deurnogradnika.

Na ulazu i izlazu sa radilita postavljaju se vidljive oznake, a u sluajupotrebe (blizina prometnih puteva, objekata i dr.) postavlja se deurni radnik.6. Mesto, prostor i nain razmetaja graevinskog materijala za izgradnju umskih komunikacija, objekata idr.Ukoliko se na radilitu izvode graevinski radovi, rukovodilac radilitaje duan da odredi mesto za skladitenje graevinskog materijala, tako da ne ometa normalan rad na radilitu i kretanje transportnih sredstava.7. Izgraeni i ureeni objekti i prostor za uvanje opasnih materija(naftni derivati, eksploziv, kapisle, fitilji, hemijska sredstva i dr.)Na radilitu nema izgraenih objekata za skladitenje opasnih materija.

(Ukoliko postoje izgraeni i ureeni objekti i prostor za uvanje opasnihmaterija, neophodno je dati opis objekata, lokaciju, namenu (vrstu i koliineopasnih materija koje se skladite, nain uvanja, izdavanja i obezbeenja odneovlaenog korienja) i druge podatke od znaaja za njihovo bezbednoskladitenje i upotrebu.8. Nain prenoenja i upotrebe naftnih derivata, eksplozivnih materijalaNaftni derivati se na radilite dopremaju u koliinama dovoljnim zapunjenje rezervoara radnih maina u metalnim kanistrima, buradima i slinoj bezbednoj ambalai.

Zabranjeno je prenositi naftne derivate u plastinim kantama i slinojneodgovarajuoj ambalai.

Neupotrebljena srestva vraaju se u skladita predviena za njihovo uvanje9. Nain obeleavanja i obezbeenja opasnih zona na radilitu.Opasne zone na radilitu kao to su ukljetena i neoborena stabla i sl.

obeleavaju se slikovitim upozorenjima, a obezbeuju se postavljanjem zatitnih ograda (ica, kanap i sl.), a ako je potrebno poslovoa postavlja i deurnog radnika.10. Mesto za smetaj orua za rad, opreme, alata i stonih zapregaZa smetaj orua za rad, alata i opreme koriste se priruni magacini.

Za smetaj stonih zaprega koristiti adekvatne objekte (talu).11. Ureene elektrine instlacije za pogon i osvetljenje na umskim radilitimaNa radilitu nema elektrinih instalacija. (Ukoliko na radilitu postojeelektrine instalacije, one moraju biti uraene u skladu sa vaeim normativima i tehnikim standardima, i moraju biti redovno ispitivane u propisanim rokovima).12. Nain zatite zaposlenih od pada sa visinePri obavljanju radova u kruni stojeeg (dubeeg) stabla, kao to je kresanje ili sea grana primenjuju se propisane mere za bezbedan rad na visini.

Zaposleni mora da koristi predviena sredstva i opremu line zatite i to:- kombinezon kao zatitnu odeu;

- gumenu obuu sa rebrastim onom;

- lem;

- zatitne rukavice;

- sredstva za zatitu sluha;

- penjalice;

- sigurnosni pojas;

- uad privrenu za sigurnosni pojas;

- pojas za privrivanje motorne testere za granu stabla;,

a ugovorenim znacima da odrava vezu sa radnicima na zemlji.

Za vreme obavljanja radova u kruni stabla nije dozvoljeno zadravanjezaposlenih ili drugih lica u prostoru ispod krune.13. Vrsta i koliina potrebnih sredstava i opreme line zatite naroito za rad na poslovima sa poveanim rizikomSredstva i oprema line zatite koja koriste zaposleni Izvoaa radovapropisuju se aktom ili posebnim Elaboratom Izvoaa radova, a minimum sredstava i opreme line zatite koje moraju koristiti radnici angaovani na radnim mestima sa poveanim rizikom je:

Za sekae: - radno odelo sa pantalonama sa zatitnom mreicom (zatita od reza motorne testere) ili zatitnim potkolenicama;

- cipele ili izme sa zatitnom kapicom;

- zatitni lem sa antifonima i mreicom- zatitne rukavice.Za rukovaoce traktora i zglobnog traktora na izvlaenju drvnih sortimenatai rukovaoce graevinskih maina: - radno odelo,

- lem;

- zatitne cipele ili izme.14. Utvrivanje mera bezbednosti za vreme see stabala u blizini objekata, prometnih puteva, elekroenergetskih vodova i dr.

Za vreme see stabala u blizini elektroenergetskih vodova, ukoliko postojiopasnost da drvo pri padu dohvati elektrine provodnike ili stubove, obezbediti iskljuenje elektrne. energije, a po potrebi i privremeno skidanje provodnika.

U blizini objekata i prometnih puteva po potrebi obezbediti deurstvo zavreme izvoenja radova i preduzeti mere kako ne bi dolo do oteenja objekata i imovine i ugroavanja bezbednosti drugih lica.15. Nain organizovanja dojavne slube za pruanje prve pomoi i hitne medicinske pomoiZa radilite ili grupu radilita koji gravitiraju istom putnom pravcuizvoa radova je duan obezbediti deurno vozilo za sluaj nastanka povrede i radio (ili telefonsku) vezu za svako radilite.

Vozilo je opremljeno kompletom za pruanje prve pomoi, kao i svakoradilite.

Izvoa radova je odgovoran za organizovanje pruanja prve pomoi za sluajpovrede i transport povreenog, kao kao i za obuenost odreenog broja zaposlenih za pruanje prve pomoi (najmanje 2% zaposlenih na radilitu).Na radilitu mora biti obezbeena odreena koliina protiv otrova i drugih lekova, a zaposleni moraju biti obueni i za pruenje prve pomoi u sluaju ujeda zmija i otrovnih insekata. 16. Nain organizovanja smetaja, ishrane i prevoza radnika na mestu i sa mesta radaPrevoz i smetaj zaposlenih moe biti individualni ili organizovan.