Mercedes-Benz třída CLS kupé

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brožura pro Mercedes-Benz třídy CLS kupé

Text of Mercedes-Benz třída CLS kupé

 • Pevzet starho vozu. Kruh se uzavr. Pevezmeme Vai tdu CLS zpt po skonen jej dlouh ivotnosti k ekologick likvidaci podle

  smrnice EU o starch vozidlech 1 ale do t doby je jet hodn daleko.

  1 Plat v souladu s pedpisy jednotlivch stt pro vozidla do 3,5 t celkov ppustn hmotnosti. Osobn vozy Mercedes-Benz spluj ji nkolik let zkonem dan poadavky na konstrukci, umoujc recyklaci a nsledn zhodnocen. Pro pevzet starch vozidel je k dispozici s sbren a demontnch zvod, kter V vz ekologicky zhodnot. Monosti zhodnocen vozidel a dl jsou pitom neustle vyvjeny a zlepovny. Tm bude tda CLS tak v budoucnu vas splovat zven kvty recyklovn dan zkonem. Dal informace zskte na internetovch strnkch www.mercedes-benz.cz

  K dajm v tomto prospektu: Po redakn uzvrce tto publikace 24.5.2011 mohlo dojt ke zmnm produktu. Vrobce si po dobu trvn

  dodvek vyhrazuje konstrukn nebo tvarov zmny, odchylky barevnosti a zmny obsahu dodvek, pokud budou tyto zmny i odchylky

  nosn pro zkaznka s ohledem na zjmy prodejce. Pokud prodejce nebo vrobce pouv k popisu objednvky i objednanho pedmtu

  prodeje znaky nebo seln daje, nevyplvaj z nich samotnch dn prva. Na vyobrazench mohou bt uvedeny tak pplatkov

  vbavy a psluenstv, kter nejsou soust sriov dodvky. Barevn odchylky jsou podmnny technikou tisku. Tento text je publikovn

  mezinrodn. Vroky o zkonnch, prvnch a daovch pedpisech a dsledcch jsou vak platn pouze pro Spolkovou republiku

  Nmecko, a to v okamiku redakn uzvrky. Ohledn pedpis platnch v ostatnch zemch a jejich dsledcch, jako i o zvaznm

  aktulnm stavu se proto laskav informujte u svho prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz

  Daimler AG, Stuttgart BC/MC 6700 0706 24 -01/0711 Printed in Germany

  Tda CLS.

 • Tda CLS.

  Fascinace. Vae srdce tlue rychleji. V rozum v pro. Tda CLS uvd rozum a emoce v harmonii. Toto tydvov kup znaky Mercedes-Benz v sob jako mlokter jin automobil spojuje nadasovou eleganci a vrazn design. Tvary vyjadujc ve se setkvaj s pesvdivmi technologiemi. Suvernn sportovn charakter dopluj progresivn

  bezpenostn systmy. Vjimenost se prezentuje jako samozejmost. Prv proto nabz beze veho ostychu svoji atraktivitu. Krsa se snoub se smysluplnost. Psobiv vzhled s technickou realitou. CLS harmonick symbiza smyslnosti a smyslu.

 • Fakta. Dynamika, kterou poctte: BlueEFFICIENCY, vzntov a zehov motory, pevodovka a podvozek. Pohon a podvozek | od strany 10

  Maximln mon bezpenost: Technologie, kter napomhaj prevenci eventulnch nehod a jsou schopn snit jejich zvanost i nsledky. Bezpenost | od strany 16

  Dopejte si zitek z uvolnn jzdy: Osvtlen, multi-mediln a asistenn systmy, sedadla. Komfort | od strany 19

  Exkluzivita a vkon: Exterir, interir, technika a Performance Studio v CLS 63 AMG. AMG | od strany 24

  Individualita CLS: Standardn a pplatkov vbavy, sady vbav, designo, alounn a dekoran doplky, kola, originln psluenstv. Vbavy | od strany 28

  Pejete si znt ve pesn? Rozmry, laky a technick daje. daje a barvy | od strany 44

  Hvzdn sluby: Vechno o Muzeu Mercedes-Benz, mobilit Mercedes-Benz, servisnch paketech, zkuebn jzd, interaktivnm nvodu k obsluze a mobilnm internetu. Servis a sluby | od strany 48

 • 2

 • Jak najt slova, kdy se taj dech?

  3

 • Pod atraktivnm povrchen bije siln srdce. Optimalizovan motory vysaj z kad kapky paliva jet vce radosti. CLS Vm to d poctit. Metr za metrem. Nejen proto, e m vrazn ni emise CO 2 ne jeho pedchdce.

  Zvyuje hladinu testosteronu. Sniuje Vai uhlkovou stopu.

  4

 • 5

 • Jestli zde poctte slabost, nen to dn hch. Design interiru CLS rozmazluje vechny smysly. Zdail kompozice z ulechtilho deva v rznch variantch, jemn ke a deko-ranch doplk s elegantnm povrchem ze stbrnho chrmu uspokoj i ty nejvy poadavky na design a komfort. Jedinm hchem by bylo nenastoupit.

  6

 • 7

 • Tda CLS v detailu.

  8 Pohon a podvozek Bezpenost Komfort AMG

  10 BlueEFFICIENCY

  11 CLS BlueEFFICIENCY

  12 Vzntov motory tyvlec estivlec

  13 Zehov motory estivlec Osmivlec

  14 Pevodovka 7G-TRONIC PLUS

  15 Podvozek 4MATIC (pohon vech kol) Podvozek DIRECT CONTROL AIRMATIC (vzduchov odpruen) Pm zen

  16 Jezdit bezpen ATTENTION ASSIST Asistent nonho vidn Plus Sada pro jzdu v pruhu Sada asistent jzdy PLUS Koncov svtla LED a adaptivn brzdov svtlo

  18 Pi nebezpe a pi nehod Brzda PRE-SAFE Brzdov asistent BAS Plus PRE-SAFE Airbagy Bezpenostn psy a oprky hlavy NECK-PRO

  19 Svtla Svtlomety LED High Performance Inteligentn svteln systm Bi-xenonov svtlomety Koncov svtla LED v nonm designu

  20 Multimediln systmy COMAND Online Audio 20 CD Audio 50 APS s mniem na 6 DVD Zvukov systm Surround Harman Kardon Logic 7 Audio/video vzadu

  21 Asistenn systmy Asistent rychlostnho omezen Zptn kamera Aktivn parkovac asistent s funkc PARKTRONIC

  22 Sedadla Pamov sada Sada ortopedickch sedadel Komfortn oprky hlavy NECK-PRO Samostatn sedadla vzadu

  24 Exterir CLS 63 AMG

  25 Interir CLS 63 AMG

  26 Technika CLS 63 AMG Motor V8 AMG 5,5 l Sedmistupov sportovn pevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT Sportovn podvozek AMG RIDE CONTROL

  27 AMG Performance Studio

 • 28 Standardn vbava

  30 Pplatkov vbavy

  32 Sady vbav Sada Exklusiv Sada Sport EXTERIR Sada Sport AMG

  35 designo

  36 alounn a dekoran doplky

  42 Kola Kola ve standardn vbav Kola v pplatkov vbav Kola AMG

  48 Servis a sluby Muzeum Mercedes-Benz MercedesCard Finann sluby Mercedes-Benz Mobilita Mercedes-Benz Servisn pakety Zkuebn jzda Interaktivn nvod k obsluze Mobiln internet

  44 Rozmry

  44 | 45 Laky

  46 Technick daje

  Vbavy daje a barvy Servis a sluby 9

 • 10 Pohon a podvozek Bezpenost Komfort AMG

  BlueEFFICIENCY rychlej cesta do budoucnosti.

  S vozy Mercedes-Benz se technologie budoucnosti dostvaj rychleji ke svmu cli: na silnici. Do konce roku 2011 Vm nabdneme 128 model s technologiemi BlueEFFICIENCY, s nimi budete zatovat ivotn prosted podstatn mn. Nae inovace pro efektivn mobilitu, jako i optimalizovan procesy v rmci etzce tvorby hodnot jsme shrnuli do pojmu BlueEFFICIENCY.

  Opaten BlueEFFICIENCY soubor efektivnch opaten znaky Mercedes-Benz. Jedn se o komplexn optimalizan prvky u vozidla, kter odlehuj ivotnmu prosted. Pro kad model je zde kombinace nejin-njch motor s inteligentnmi prvky aerodynamiky a zen energie posledn generace. K tomu pat tak funkce ECO start-stop, dodvan do stle vtho potu model. Nov zehov motory V6 a V8 BlueDIRECT v mnoha typovch adch tak maj napklad spotebu ni a o 24 % pi zeteln vym vkonu.

  BlueTEC ist vzntov agregt. Dky modulrnmu systmu itn vfukovch plyn je BlueTEC mimo-dn istou technologi. Nejene zbav vfukov plyny z 95 % stic saz tak oxidy dusku jsou zredukovny a o 90 %. Zbv pevn voda a dusk.

  HYBRID inteligentn kombinace zehovho a elek-trickho pohonu. Elektromotor lze pitom pout ke zrychlen stejn jako pro zptn zskn kinetick ener-gie, kter je uloena do akumultoru. Klesne-li rychlost pod 15 km/h, elektronika vypoj navc i zehov motor. HYBRID m tak a o 20 % ni spotebu.

  BlueTEC HYBRID ist vzntov agregt zkombino-van s elektropohonem. Spojuje vhody technologi HYBRID a BlueTEC: hybn energie se pi brzdn pe-muje v elektrickou a v ppad poteby je znovu pouita. Technologie BlueTEC zrove ist vfukov plyny a odstrauje vtinu kodlivin. Vzntov motor je tak jet innj, agilnj a ist.

  Inovativn pohony, kter jdou novou cestou: E-CELL a F-CELL. Vyvinuli jsme dva pohony bez loklnch emis, kter jsou vyrbny v mal srii od roku 2010. Tda B F-CELL pitom vyuv vodk k vrob elektrick energie pro elektromotor. Tda A E-CELL potom erp svoji energii pouze ze dvou lithio-iontovch akumultor.

  To vak jet nen ve: v rmci koncepce Design for Environment sledujeme cel ivotn cyklus vozidla a od plnovn a k recyklaci se s velkou p vnujeme ivotnmu prosted. Krom toho se podlme na vvoji alternativnch pohonnch hmot a na vzkumn discipln s nzvem bionika. Vce informac o naich komplexnch opatench najdete na adrese www.mercedes-benz.com/blueefficiency

 • 6 5

  4

  3

  2

  1

  7

  8

  9

  10

  Vbavy daje a barvy Servis a sluby 11

  CLS BlueEFFICIENCY. V rmci komplexnho pstupu kombinuje CLS agilitu a dynamiku s progresivnmi efektivnmi technologiemi, jako i s rozshlmi sadami opaten pro optimalizaci spoteby paliva a emis.

  Pokud jde o vvoj vozidla, hraje odpovdnost za nae ivotn prosted velkou roli. lovk si je stle vce vdom dopad sv innosti a emise, spoteba a ceny pohon-nch hmot jsou pro vechny dleitm tmatem. Proto je samozejmost, e vtina model tdy CLS jsou rovn modely BlueEFFICIENCY (neplat pro CLS 63 AMG). Pitom se nejedn pouze o jednu aktivitu, nebo BlueEFFICIENCY obsahuje celou sadu konkrtnch opaten:

  1

  Vedlej zen agregty pro sporu energie (olejov a vodn erpadlo,

  elektromechanick zen).

  2

  Lamela chladie pro CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY

  a CLS 350 BlueEFFICIENCY.

  3 Management alterntoru se zptnm zskvnm kinetick energie.

  4

  Generace motor V6 a V8 BlueDIRECT s pmm vstikovnm benznu,

  u CLS 500 BlueEFFICIENCY a CL