Mercedes-Benz třída CLS kupé

 • Published on
  24-Mar-2016

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Broura pro Mercedes-Benz tdy CLS kup

Transcript

 • Pevzet starho vozu. Kruh se uzavr. Pevezmeme Vai tdu CLS zpt po skonen jej dlouh ivotnosti k ekologick likvidaci podle

  smrnice EU o starch vozidlech 1 ale do t doby je jet hodn daleko.

  1 Plat v souladu s pedpisy jednotlivch stt pro vozidla do 3,5 t celkov ppustn hmotnosti. Osobn vozy Mercedes-Benz spluj ji nkolik let zkonem dan poadavky na konstrukci, umoujc recyklaci a nsledn zhodnocen. Pro pevzet starch vozidel je k dispozici s sbren a demontnch zvod, kter V vz ekologicky zhodnot. Monosti zhodnocen vozidel a dl jsou pitom neustle vyvjeny a zlepovny. Tm bude tda CLS tak v budoucnu vas splovat zven kvty recyklovn dan zkonem. Dal informace zskte na internetovch strnkch www.mercedes-benz.cz

  K dajm v tomto prospektu: Po redakn uzvrce tto publikace 24.5.2011 mohlo dojt ke zmnm produktu. Vrobce si po dobu trvn

  dodvek vyhrazuje konstrukn nebo tvarov zmny, odchylky barevnosti a zmny obsahu dodvek, pokud budou tyto zmny i odchylky

  nosn pro zkaznka s ohledem na zjmy prodejce. Pokud prodejce nebo vrobce pouv k popisu objednvky i objednanho pedmtu

  prodeje znaky nebo seln daje, nevyplvaj z nich samotnch dn prva. Na vyobrazench mohou bt uvedeny tak pplatkov

  vbavy a psluenstv, kter nejsou soust sriov dodvky. Barevn odchylky jsou podmnny technikou tisku. Tento text je publikovn

  mezinrodn. Vroky o zkonnch, prvnch a daovch pedpisech a dsledcch jsou vak platn pouze pro Spolkovou republiku

  Nmecko, a to v okamiku redakn uzvrky. Ohledn pedpis platnch v ostatnch zemch a jejich dsledcch, jako i o zvaznm

  aktulnm stavu se proto laskav informujte u svho prodejce Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.cz

  Daimler AG, Stuttgart BC/MC 6700 0706 24 -01/0711 Printed in Germany

  Tda CLS.

 • Tda CLS.

  Fascinace. Vae srdce tlue rychleji. V rozum v pro. Tda CLS uvd rozum a emoce v harmonii. Toto tydvov kup znaky Mercedes-Benz v sob jako mlokter jin automobil spojuje nadasovou eleganci a vrazn design. Tvary vyjadujc ve se setkvaj s pesvdivmi technologiemi. Suvernn sportovn charakter dopluj progresivn

  bezpenostn systmy. Vjimenost se prezentuje jako samozejmost. Prv proto nabz beze veho ostychu svoji atraktivitu. Krsa se snoub se smysluplnost. Psobiv vzhled s technickou realitou. CLS harmonick symbiza smyslnosti a smyslu.

 • Fakta. Dynamika, kterou poctte: BlueEFFICIENCY, vzntov a zehov motory, pevodovka a podvozek. Pohon a podvozek | od strany 10

  Maximln mon bezpenost: Technologie, kter napomhaj prevenci eventulnch nehod a jsou schopn snit jejich zvanost i nsledky. Bezpenost | od strany 16

  Dopejte si zitek z uvolnn jzdy: Osvtlen, multi-mediln a asistenn systmy, sedadla. Komfort | od strany 19

  Exkluzivita a vkon: Exterir, interir, technika a Performance Studio v CLS 63 AMG. AMG | od strany 24

  Individualita CLS: Standardn a pplatkov vbavy, sady vbav, designo, alounn a dekoran doplky, kola, originln psluenstv. Vbavy | od strany 28

  Pejete si znt ve pesn? Rozmry, laky a technick daje. daje a barvy | od strany 44

  Hvzdn sluby: Vechno o Muzeu Mercedes-Benz, mobilit Mercedes-Benz, servisnch paketech, zkuebn jzd, interaktivnm nvodu k obsluze a mobilnm internetu. Servis a sluby | od strany 48

 • 2

 • Jak najt slova, kdy se taj dech?

  3

 • Pod atraktivnm povrchen bije siln srdce. Optimalizovan motory vysaj z kad kapky paliva jet vce radosti. CLS Vm to d poctit. Metr za metrem. Nejen proto, e m vrazn ni emise CO 2 ne jeho pedchdce.

  Zvyuje hladinu testosteronu. Sniuje Vai uhlkovou stopu.

  4

 • 5

 • Jestli zde poctte slabost, nen to dn hch. Design interiru CLS rozmazluje vechny smysly. Zdail kompozice z ulechtilho deva v rznch variantch, jemn ke a deko-ranch doplk s elegantnm povrchem ze stbrnho chrmu uspokoj i ty nejvy poadavky na design a komfort. Jedinm hchem by bylo nenastoupit.

  6

 • 7

 • Tda CLS v detailu.

  8 Pohon a podvozek Bezpenost Komfort AMG

  10 BlueEFFICIENCY

  11 CLS BlueEFFICIENCY

  12 Vzntov motory tyvlec estivlec

  13 Zehov motory estivlec Osmivlec

  14 Pevodovka 7G-TRONIC PLUS

  15 Podvozek 4MATIC (pohon vech kol) Podvozek DIRECT CONTROL AIRMATIC (vzduchov odpruen) Pm zen

  16 Jezdit bezpen ATTENTION ASSIST Asistent nonho vidn Plus Sada pro jzdu v pruhu Sada asistent jzdy PLUS Koncov svtla LED a adaptivn brzdov svtlo

  18 Pi nebezpe a pi nehod Brzda PRE-SAFE Brzdov asistent BAS Plus PRE-SAFE Airbagy Bezpenostn psy a oprky hlavy NECK-PRO

  19 Svtla Svtlomety LED High Performance Inteligentn svteln systm Bi-xenonov svtlomety Koncov svtla LED v nonm designu

  20 Multimediln systmy COMAND Online Audio 20 CD Audio 50 APS s mniem na 6 DVD Zvukov systm Surround Harman Kardon Logic 7 Audio/video vzadu

  21 Asistenn systmy Asistent rychlostnho omezen Zptn kamera Aktivn parkovac asistent s funkc PARKTRONIC

  22 Sedadla Pamov sada Sada ortopedickch sedadel Komfortn oprky hlavy NECK-PRO Samostatn sedadla vzadu

  24 Exterir CLS 63 AMG

  25 Interir CLS 63 AMG

  26 Technika CLS 63 AMG Motor V8 AMG 5,5 l Sedmistupov sportovn pevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT Sportovn podvozek AMG RIDE CONTROL

  27 AMG Performance Studio

 • 28 Standardn vbava

  30 Pplatkov vbavy

  32 Sady vbav Sada Exklusiv Sada Sport EXTERIR Sada Sport AMG

  35 designo

  36 alounn a dekoran doplky

  42 Kola Kola ve standardn vbav Kola v pplatkov vbav Kola AMG

  48 Servis a sluby Muzeum Mercedes-Benz MercedesCard Finann sluby Mercedes-Benz Mobilita Mercedes-Benz Servisn pakety Zkuebn jzda Interaktivn nvod k obsluze Mobiln internet

  44 Rozmry

  44 | 45 Laky

  46 Technick daje

  Vbavy daje a barvy Servis a sluby 9

 • 10 Pohon a podvozek Bezpenost Komfort AMG

  BlueEFFICIENCY rychlej cesta do budoucnosti.

  S vozy Mercedes-Benz se technologie budoucnosti dostvaj rychleji ke svmu cli: na silnici. Do konce roku 2011 Vm nabdneme 128 model s technologiemi BlueEFFICIENCY, s nimi budete zatovat ivotn prosted podstatn mn. Nae inovace pro efektivn mobilitu, jako i optimalizovan procesy v rmci etzce tvorby hodnot jsme shrnuli do pojmu BlueEFFICIENCY.

  Opaten BlueEFFICIENCY soubor efektivnch opaten znaky Mercedes-Benz. Jedn se o komplexn optimalizan prvky u vozidla, kter odlehuj ivotnmu prosted. Pro kad model je zde kombinace nejin-njch motor s inteligentnmi prvky aerodynamiky a zen energie posledn generace. K tomu pat tak funkce ECO start-stop, dodvan do stle vtho potu model. Nov zehov motory V6 a V8 BlueDIRECT v mnoha typovch adch tak maj napklad spotebu ni a o 24 % pi zeteln vym vkonu.

  BlueTEC ist vzntov agregt. Dky modulrnmu systmu itn vfukovch plyn je BlueTEC mimo-dn istou technologi. Nejene zbav vfukov plyny z 95 % stic saz tak oxidy dusku jsou zredukovny a o 90 %. Zbv pevn voda a dusk.

  HYBRID inteligentn kombinace zehovho a elek-trickho pohonu. Elektromotor lze pitom pout ke zrychlen stejn jako pro zptn zskn kinetick ener-gie, kter je uloena do akumultoru. Klesne-li rychlost pod 15 km/h, elektronika vypoj navc i zehov motor. HYBRID m tak a o 20 % ni spotebu.

  BlueTEC HYBRID ist vzntov agregt zkombino-van s elektropohonem. Spojuje vhody technologi HYBRID a BlueTEC: hybn energie se pi brzdn pe-muje v elektrickou a v ppad poteby je znovu pouita. Technologie BlueTEC zrove ist vfukov plyny a odstrauje vtinu kodlivin. Vzntov motor je tak jet innj, agilnj a ist.

  Inovativn pohony, kter jdou novou cestou: E-CELL a F-CELL. Vyvinuli jsme dva pohony bez loklnch emis, kter jsou vyrbny v mal srii od roku 2010. Tda B F-CELL pitom vyuv vodk k vrob elektrick energie pro elektromotor. Tda A E-CELL potom erp svoji energii pouze ze dvou lithio-iontovch akumultor.

  To vak jet nen ve: v rmci koncepce Design for Environment sledujeme cel ivotn cyklus vozidla a od plnovn a k recyklaci se s velkou p vnujeme ivotnmu prosted. Krom toho se podlme na vvoji alternativnch pohonnch hmot a na vzkumn discipln s nzvem bionika. Vce informac o naich komplexnch opatench najdete na adrese www.mercedes-benz.com/blueefficiency

 • 6 5

  4

  3

  2

  1

  7

  8

  9

  10

  Vbavy daje a barvy Servis a sluby 11

  CLS BlueEFFICIENCY. V rmci komplexnho pstupu kombinuje CLS agilitu a dynamiku s progresivnmi efektivnmi technologiemi, jako i s rozshlmi sadami opaten pro optimalizaci spoteby paliva a emis.

  Pokud jde o vvoj vozidla, hraje odpovdnost za nae ivotn prosted velkou roli. lovk si je stle vce vdom dopad sv innosti a emise, spoteba a ceny pohon-nch hmot jsou pro vechny dleitm tmatem. Proto je samozejmost, e vtina model tdy CLS jsou rovn modely BlueEFFICIENCY (neplat pro CLS 63 AMG). Pitom se nejedn pouze o jednu aktivitu, nebo BlueEFFICIENCY obsahuje celou sadu konkrtnch opaten:

  1

  Vedlej zen agregty pro sporu energie (olejov a vodn erpadlo,

  elektromechanick zen).

  2

  Lamela chladie pro CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY

  a CLS 350 BlueEFFICIENCY.

  3 Management alterntoru se zptnm zskvnm kinetick energie.

  4

  Generace motor V6 a V8 BlueDIRECT s pmm vstikovnm benznu,

  u CLS 500 BlueEFFICIENCY a CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY navc

  s plnnm biturbo.

  5 Kompresor klimatizace aktivn pouze v ppad poteby.

  6

  Optimalizovan aerodynamika (kryty vnjch zptnch zrctek, pedn

  a zadn spoiler).

  7

  Funkce ECO start-stop (ne pro CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY

  a CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY).

  8 Emisn tda Euro 5 pro celou paletu motor.

  9

  Kola s optimalizovanm odporem pneumatik (podle pslun kombinace

  kola/pneumatiky) .

  10 Optimalizovan automatick pevodovka 7G-TRONIC PLUS.

 • Siln, tich a s pozoruhodnmi hodnotami spoteby a emis: V CLS je pouita nejnovj dieselov technologie Mercedes-Benz.

  Vzntov motory.

  tyvlcov adov motor. tyvlcov vzntov agregt pesvd maximlnm toivm momentem 500 Nm. M vak zrove nzkou spotebu, nzk emise, je tich a se 150 kW zdvihovho objemu na tuto tdu velice vkonn.

  Umouje to sada nejmodernjch technologi. Posledn generace dieselov technologie Common-Rail zaujme vstikovacm tlakem a 2000 bar, optimalizovanmi spalovacmi prostory, jako i mimodn rychlmi a pesn pracujcmi piezo-injektory. Vysok toiv moment ve vech oblastech otek je umonn vysokm tlakem, jako i dvoustupovm plnnm. douc tich chod zajiuj dv vyvaovac hdele.

  Funkce ECO start-stop napklad vypn motor, pokud vz stoj. Optimalizovan management alterntoru dsledn vyuv deceleran fze motoru i dobu brzdn pro zptn zskn kinetick energie. Lamela chladie sniuje odpor vzduchu, pokud motor potebuje pouze mrn chlazen. Ani to vak nen vechno. Opaten integrovan v tomto modelu, jako jsou pneumatiky s optimalizovanm valivm odporem (v zvislosti na pslun kombinaci kola/pneumatiky), inteligentn zen vedlej agregty a lep aerodynamika pispvaj k trvalmu zven efektivity celho vozu.

  estivlcov vidlicov motor. Efektivita je motem rovn u model CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY a CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY. Pro vzntov motor V6 s optimalizovanou spotebou byl vyvinut sac a vfukov systm s optimalizovanmi pomry objemu sn a vfuku. Tm byl vkon zven na 195 kW, co tento motor in nejvkonnjm vzntovm motorem s technologi Common-Rail v CLS. K ni spoteb pi-spvaj tak rychl a pesn pracujc piezo-injektory, vysok vstikovac tlak a 2000 bar a optimalizovan turbokompresor. Motor pitom vyvj enormn maximln toiv moment 620 Nm pi otkch 16002400 ot/min ve vsledku to znamen suvernn hnac slu ve vech jzdnch situacch a zrove ni zt pro ivotn prosted a ni spotebu. Tento agregt m navc velice tich chod, kter vyhov i vysokm nrokm.

  12 Pohon a podvozek Bezpenost Komfort AMG

  Motor CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY dosahuje svho maximlnho toivho

  momentu 500 Nm ji mezi 1600 a 1800 ot/min.

  CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY

  600

  500

  400

  300

  200

  150

  125

  100

  75

  50

  0 1500 3000 4500

  500 Nm

  150 kW

  T.moment (Nm) Vkon (kW) Poet ot. (ot/min)

 • Vbavy daje a barvy Servis a sluby 13

  Zehov motory.

  estivlcov vidlicov motor. Spoteba paliva ni o 20 % oproti pedchozmu modelu a adekvtn ni emise CO 2 pi vy dynamice tak zn bilance u CLS 350 BlueEFFICIENCY. O tyto pednosti se zaslouila pede-vm nejnovj generace systmu pmho vstikovn benznu Mercedes-Benz. Pracuje se spalovnm vede-

  Zehov motory BlueDIRECT byly vyvinuty s clem vrazn snit spotebu a emise bez negativnho zsahu do dynamiky a jzdnho komfortu. Vsledkem je nejmodernj technologie motor, kter stanovuje nov mtka.

  Motor CLS 350 BlueEFFICIENCY disponuje suvernn silou v kad

  jzdn situaci.

  nm paprskem a vysokotlakm vstikovnm pomoc piezo-injektor. Vkon in 225 kW a maximln toiv moment je k dispozici v rozsahu 3500 a 5250 ot/min. K ni spoteb pispv rovn funkce ECO start-stop, efektivn sac a vfukov systm, zen vedlej agregty, inteligentn management alterntoru, jako i dsledn lehk konstrukce. Kladn hodnocen si zaslou tak mimodn tich chod motoru V6.

  Osmivlcov vidlicov motor. Tento vzntov agregt z rodiny motor BlueDIRECT zaujme kombinovanou spotebou 9,0 litr na 100 km, tzn. o 20 % ni, jako i adekvtn nimi emisemi oproti pedchozmu modelu dky lehk konstrukci, downsizingu na 4,7 litry zdvihovho objemu, pmmu vstikovn benznu, mimodn rychlm a pesn pracujcm piezo-injek-torm a stejn tak progresivnm technologim BlueEFFICIENCY. Funkce ECO start-stop me nap-klad vypnout motor u stojcho vozidla. Vy dynamiku m na druh stran model CLS 500 BlueEFFICIENCY

  nebo nov CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY, a to dky plnn biturbo s chlazenm plnicho vzduchu. Vyjdeno sly: vkon zven na 300 kW, vrazn vy maxi-mln toiv moment 600 Nm ji od 1600 ot/min, jako i lep zrychlen znamenaj suverenitu v kad jzdn situaci. Motor V8 pitom nabz impozantn slu ji pi nzkch otkch a m na osmivlec mimodn tich chod. Turbokompresory zajiuj vysok toiv moment ji pi nzkch otkch oproti pedchozmu motoru dosahuje pi 2000 ot/min. hodnoty dokonce o 40 % vy.

  Na idie pitom biturbomotor V8 psob tak pjemn a suvernn jako bezkompresorov motor V8 s vrazn vtm zdvihovm objemem.

  pikovm modelem ve td CLS je CLS 63 AMG s biturbomotorem V8 s obsahem 5,5 litr s vkonem a 410 kW a toivm momentem a 800 Nm. 1

  1 Se sadou Performance.

 • 14 Pohon a podvozek Bezpenost Komfort AMG

  Automatick pevodovka 7G-TRONIC PLUS.

  Pevodovky.

  7G-TRONIC PLUS. Tda CLS je standardn vybavena sedmistupovou automatickou pevodovkou 7G-TRONIC PLUS, jako i volic pkou DIRECT SELECT na sloupku volantu. Pomoc adicch pdel na volantu me idi zasahovat do prbhu azen. Sedm rychlostnch stup vped umouje udrovat stle optimln otky a tm

  pispt k ni spoteb paliva. Pedevm pi jzd ve mst umouje sedmistupov automatick pevodovka dal sporu paliva, a to dky funkci ECO start-stop, kter automaticky vypne motor stojcho vozidla (neplat pro CLS 3...