of 13 /13
Unit Prestasi, SM1 MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

Embed Size (px)

Text of MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

Page 1: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

Unit Prestasi, SM1

MENYELENGGARA DATA

SEJARAH LNPT

Page 2: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

2

SELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

1. Di laman utama HRMIS, klik pada

Pentadbiran Sistem

2. Klik Data Sejarah

3. Klik Data Sejarah Pengurusan Prestasi

(LNPT)

4. Klik Penilaian Prestasi

Unit Prestasi, SM1

Page 3: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

3

SELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

Unit Prestasi, SM1

1.Masukkan NO

KP/COID / Klik Cari

2.Masukkan Tahun

Penilaian

3. Klik Teruskan

Page 4: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

4

BAHAGIAN I : MAKLUMAT PEGAWAAI

Unit Prestasi, SM1

4. Pastikan Gred Gaji, Skim

Perkhidmatan dan Kem/Jab

adalah betul

5. Klik Simpan

Page 5: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

5Unit Prestasi, SM1

BAHAGIAN III – PENGHASILAN KERJA

7. Klik Simpan

6. Klik drop down list

untuk memasukkan

markah yang diberi

oleh PPP dan PPK

Page 6: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

6Unit Prestasi, SM1

BAHAGIAN IV – ILMU PENGETAHUAN

DAN KEPAKARAN

9. Klik Simpan

6. Klik drop down list

untuk memasukkan

markah yang diberi

oleh PPP dan PPK

Page 7: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

7Unit Prestasi, SM1

BAHAGIAN V – KUALITI PERIBADI

11. Klik Simpan

6. Klik drop down list

untuk memasukkan

markah yang diberi

oleh PPP dan PPK

Page 8: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

8Unit Prestasi, SM1

BAHAGIAN V – KEGIATAN DAN

SUMBANGAN

13. Klik Simpan

6. Klik drop down list

untuk memasukkan

markah yang diberi

oleh PPP dan PPK

Page 9: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

9

BAHAGIAN VII : JUMLAH MARKAH

KESELURUHAN

Unit Prestasi, SM1

14. Klik Simpan

Page 10: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

10

BAHAGIAN VIII : ULASAN

KESELURUHAN OLEH PPP

Unit Prestasi, SM1

16. Klik Simpan

15. Masukkan

ulasan prestasi

keseluruhan dan

kemajuan kerjaya

(jika ada)

Page 11: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

11

BAHAGIAN IX : ULASAN

KESELURUHAN OLEH PPK

Unit Prestasi, SM1

18. Klik Simpan

17. Masukkan ulasan

prestasi keseluruhan

(jika ada)

Page 12: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

12

PREVIEW CETAK

Unit Prestasi, SM1

19. Klik icon Cetak atau

export kepada file PDF

untuk mencetak Borang

LNPT Pegawai

Page 13: MENYELENGGARA DATA SEJARAH LNPT

Unit Prestasi, SM1

SEKIAN, TERIMA KASIH