Men's and Women's Health

 • Published on
  08-Apr-2018

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  1/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  DNJ+P BJE [FDNJ+P CNBLUC

  PCB_NNJ ]* NL$MOMB_], WCB_D*E*, O@WP

  DME[NPUN_J ^JMXN_PMU] @FLLNKN FH WCB_DB@] $ KLNJEBLNKLNJEBLN, B_MQFJB

  2

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  2/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  Lnbrjmjk Foan`umxnp1

  2* _n`fddnje bwwfwmbun unbudnju fwumfjp hf wb$

  umnjup {muc fpunfwffpmp, dnjfwb~pbl p}dwufdp,

  bje pns~bl e}ph~j`umfj*

  ?* Menjumh} e~kp ucbu bn `fjpmenne pbhn bje ~jpbhn

  mj wnkjbj`} bje lb`ubumfj*

  0* Dfemh} `fjub`nwumxn nkmdnjp obpne fj npufknj$

  bje wfknpumj$nlbune bexnpn nhhn`up f e~k mjun$

  b`umfjp*

  5* Enxmpn b wcbdb`fucnbwn~um wlbj hf bwwfwmbun

  `fjub`nwumxn ~pn, dmp~pne `fjub`nwumxn dnucfep,

  bje ~pn fh ndnknj`} `fjub`nwumfj*

  >* Menjumh} ucn `fddfj pns~bll} ubjpdmuune empnbpnp

  bje n`fddnje bwwfwmbun wcbdb`fucnbw}*

  Pnlh$Bppnppdnju R~npumfjp1

  Bj p{n p uf ucn pn r~n pum fjp db } on hf ~j e bu uc n

  nje fh ucmp `cbwun*

  2* A*L* mp b 80$}nb$fle {cmun dbj {cf emjip bl`fcfl

  ebml}, pdfinp 2 wb`i&eb}, bje cbp b pnenjub} lmhn$

  pu}ln* Cn emjip hf~ klbppnp fh {cfln dmli ebml}*

  Cn mp >+;/ bje {nmkcp 2=7 lo #38*5 ik-* Cmp ofjn

  dmjnbl enjpmu} #ODE- U$p`fn mp $2*= bu ucn cmw

  bje $?*> bu ucn pwmjn* [cm`c fjn fh ucn hfllf{mjk

  pubundnjup mp `fn`u6

  B* Jfdbl ODE fh ucn cmw bje pwmjn*O* Fpunfwnjmb fh ucn cmw bje pwmjn*

  @* Fpunfwffpmp fh ucn pwmjn bje fpunfwnjmb fh

  ucn cmw*

  E* Fpunfwffpmp mj dnj mp enhmjne {cnj b hb`$

  u~n cbp f``~ne*

  ?* [cm`c fjn fh ucn hfllf{mjk unbudnjup mp onpu hf A*L*6

  B* _n`fddnje `fjumj~bumfj fh dmli `fjp~dw$

  umfj hf `bl`m~d bje xmubdmj E, r~mu pdfimjk,

  bje onkmj {nmkcu$onbmjk nsn`mpn*

  O* Ubin mpnefjbun, fjumj~n dmli `fjp~dw$

  umfj, r~mu pdfimjk, bje onkmj {nmkcu$onbmjk

  nsn`mpn*

  @* Ubin blfsmhnjn, r~mu pdfimjk, bje onkmj{nmkcu$onbmjk nsn`mpn*

  E* ^pn unmwbbumen, `fjumj~n dmli `fjp~dwumfj,

  bje r~mu pdfimjk*

  0* B ?3$}nb$fle {fdbj {cf mp >+5/ bje {nmkcp 207 lo

  #>= ik- cbp b cmpuf} fh u{f ennw xnjf~p ucfdof$

  pnp #EXUp- o~u mp fucn{mpn cnbluc}9 pcn mp pnnimjk

  uf on`fdn wnkjbju* Pcn `~njul} ubinp {bhbmj ?

  dk fbll} ebml}* [cm`c fh ucn hfllf{mjk mp ucn onpu

  n`fddnjebumfj hf ucmp wbumnju6

  B* Emp`fjumj~n bjum fbk~lbumfj ucnbw} on`b~pn

  mu `fjpmpup fh `bunkf} S dnem`bumfjp*

  O* @fjumj~n ~nju {bhbmj efpn uf wnxnju

  `lfup e~mjk wnkjbj`}*

  @* Emp`fjumj~n {bhbmj bje pubu njfsbwbmj 57

  dk p~o`~ubjnf~pl} ebml} ~juml pcn mp wnkjbju

  bje `fjumj~n ucf~kc wnkjbj`}*

  E* Emp`fjumj~n {bhbmj, pubu njfsbwbmj 57 dk

  p~o`~ubjnf~pl} ebml} ~juml pcn mp 2? {nnip

  wnkjbju, bje ucnj npubu {bhbmj*

  5* I*O* mp b >0$}nb$fle wfpudnjfwb~pbl {fdbj p~h$

  hnmjk hfd pnxnn cfu hlbpcnp ucbu cbxn jfu npflxne

  {muc xnjlbhbsmjn ;> dk fbll} ebml}* Pcn mp fucn$

  {mpn cnbluc} {muc jf cmpuf} fh `bj`n bje jf p~$

  knmnp* Pcn mp kmxnj `fja~kbune npufknj 7*8?> dk

  fbll} ebml}* [cm`c fh ucn hfllf{mjk pubundnjup on$lf{ mp onpu hf I*O*6

  B* Jf fucn e~k mp nr~mne9 npufknj blfjn mp

  p~hhm`mnju hf cfu hlbpcnp*

  O* Dnefs}wfknpunfjn b`nubun pcf~le on beene

  uf en`nbpn ucn mpi fh njefdnumbl `bj`n*

  @* Jf fucn e~k mp nr~mne on`b~pn I*O$, fucn$

  {mpn cnbluc}, pcf~le `fjumj~n fj xnjlbhbsmjn*

  E* Dnefs}wfknpunfjn b`nubun pcf~le on beene

  uf en`nbpn ucn mpi fh pufin*

  >* @*O* mp b ?0$}nb$fle {fdbj mjmumbune fj Fucf$

  Jfx~d ;&;&; hf~ dfjucp bkf hf `fjub`nwumfj*

  Pcn {bp n`njul} wnp`mone n}ucfd}`mj hf b`jn*

  [cm`c fjn fh ucn hfllf{mjk e~k mjunb`umfjp db}f``~ {muc Fucf$Jfx~d ;&;&; bje n}ucfd}`mj6

  B* Ucn nhhn`umxnjnpp fh ucn fbl `fjub`nwumxn

  #F@- db} on mj`nbpne*

  O* Ucn nhhn`umxnjnpp fh ucn F@ db} on en`nbpne*

  @* Ucn nhhn`umxnjnpp fh n}ucfd} mj db} on

  mj`nbpne*

  E* Ucn nhhn`umxnjnpp fh n}ucfd}`mj db} on

  en`nbpne*

  8* B pu~e} `fdwbnp ucn mj`menj`n fh cnwnp pmdwlns

  knjmubl mjhn`umfjp mj wbumnjup n`nmxmjk p~wwnppmxn

  ucnbw} {muc wbumnjup n`nmxmjk b`}`lfxm f hbd`m$

  `lfxm* Bhun 2 }nb fh hfllf{$~w, ?;. mj ucn b`}$

  `lfxm kf~w bje ?5. mj ucn hbd`m`lfxm kf~w ns$wn mnj`n b n`~nju mjhn`umfj #w-* [cm`c fjn

  fh ucn hfllf{mjk nwnpnjup cf{ dbj} wbumnjup #mj

  2 }nb- {f~le jnne uf on unbune {muc hbd`m`lfxm

  fxn b`}`lfxm uf wnxnju fjn n`~nju mjhn`umfj6

  B* 0*

  O* ?5*

  @* 05*

  E* Ucnn mp mjp~hhm`mnju mjhfdbumfj uf `bl`~lbun

  ucmp j~don*

  ?

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  3/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  ;* P*H* mp b 08$}nb$fle dbmne {fdbj {muc b cmp$

  uf} fh EXU pnnimjk `fjub`nwumfj* Pcn mp >+3/ bje

  {nmkcp ?7? lo #=2 ik-, {muc olffe wnpp~n #OW- uf$

  eb} fh 257&33 dd Ck9 pcn enjmnp pdfimjk bje bl$

  `fcfl ~pn bje pubunp pcn {f~le lmin uf cbxn `cmlenj

  mj b }nb f pf* [cm`c fh ucn hfllf{mjk mp ucn onpu

  `fjub`nwumxn bknju hf P*H*6

  B* Enwf$Wfxnb*

  O * Fucf$ Nxb*

  @* Jf$RE*

  E* ]bpdmj*

  3* E*P* mp b 50$}nb$fle dbj {cf cbp emhhm`~lu} dbmj$

  ubmjmjk bj nn`umfj e~mjk mjun`f~pn* Cmp dnem`bl

  cmpuf} mj`l~enp embonunp dnllmu~p, c}wnlmwmendmb,

  bje c}wnunjpmfj* Cmp e~kp mj`l~en bpwmmj, dnu$

  hfdmj, lfxbpubumj, bje c}ef`clffucmbqmen* Olffe

  wnpp~n mp 207&3> dd Ck, cndfklfomj B2` 8*?, uf$

  ubl `cflnpunfl 2=7, lf{$enjpmu} lmwfwfunmj #LEL-

  27?, cmkc$enjpmu} lmwfwfunmj #CEL- >>, umkl}`n$

  menp 25?, ufubl unpufpunfjn `fj`njubumfj ==3 jk&

  eL #nhnnj`n bjkn ?;7$27;7 jk&eL-, bje hnn unp$

  ufpunfjn `fj`njubumfj ?0 jk&eL #nhnnj`n bjkn

  =$07 jk&eL-* [cm`c fjn fh ucn hfllf{mjk e~kp

  pcf~le on mjmumbune hf cmp nn`umln e}ph~j`umfj6

  B* Hl~fsnum jn*

  O* Unpufpunfjn p`fubl endbl wbu`c*

  @ * P mlenjbhml *

  E* ]fcmdomjn*

  =* B*_*, b 5?$}nb$fle dbj, mp bj mjubxnjf~p e~k

  bo~pn {cf lmxnp mj bje f~u fh cfdnlnpp pcnlunp*

  Cn mp ubinj uf ucn ndnknj`} enwbudnju o} bdo~$lbj`n bhun nswnmnj`mjk wbbl}pmp fj ucn mkcu pmen

  fh cmp ofe}* Ucn wnfwln bu ucn pcnlun ucf~kcu cn

  dmkcu on cbxmjk b pufin* Mj ucn ndnknj`} enwbu$

  dnju, b lbofbuf} wfhmln {bp wnhfdne, {cm`c

  {bp wfpmumxn hf ucn Xnjnnbl Empnbpn _npnb`c

  Lbofbuf} #p}wcmlmp unpu- {muc 27 {cmun olffe `nllp

  #`f~ju- wn `~om` dmllmdnun* _*L* cbp jf ijf{j

  pmkjmhm`bju dnem`bl cmpuf} #ns`nwu hf unbudnju fh

  pns~bll} ubjpdmuune empnbpn YPUET-, o~u cn mp blln$

  km` uf wnjm`mllmj #bjbwc}lb`um` nb`umfj-* [cm`c fjn

  fh ucn hfllf{mjk ucnbwmnp mp onpu hf _*L*6

  B* Onjqbucmjn wnjm mllmj K ?*5 dmllmfj ~jmup

  mjubd~p`~lbl} nxn} {nni hf 0 {nnip bhun

  wnjm`ml lmj enpnjpmumqbumfj*O* Efs}`}`lmjn ?77 dk mjubxnjf~pl} f fbll}

  nxn} 2? cf~p hf 8 {nnip*

  @* Lnxfhlfsb`mj ?>7 dk mjubxnjf~pl} s 2*

  E* Wnjm`mllmj K 5 dmllmfj ~jmup nxn} 5 cf~p

  mjubxnjf~pl} hf 25 eb}p bhun wnjm`mllmj

  enpnjpmumqbumfj*

  27* B wfpwn`umxn, ef~oln$olmje pu~e} `fdwbne ucn

  nhhn`up fh b`}`lfxm xnp~p xblb`}`lfxm mj 0>7 wb$

  umnjup {muc hmpu$nwmpfen knjmubl cnwnp* [cm`c fjn

  fh ucn hfllf{mjk pubumpum`bl unpup pcf~le on ~pne uf

  `fdwbn ucn dnbj e~bumfj fh umdn ~juml ucn lnpmfjp

  cnblne6

  B* Bjbl}pmp fh xbmbj`n #BJFXB-*

  O* @cm$pr~bn unp u*

  @* Dbjj$[cmujn} ^$unpu *

  E* Pu~enju u$ unp u*

  0

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  4/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  M* CF_DFJN UCN_BW]&DNJFWB^PN

  B* Npufknj bje Wfknpumj Ucnbw}

  2* Wmdb} mjem`bumfj1 unbudnju fh dfenbun uf pnxnn dnjfwb~pn p}dwufdp bje fpunfwffpmp

  unbudnju {cnj fucnp cbxn hbmlne

  ?* Onjnhmup bje mpip fh npufknj bje wfknpumj ucnbw}

  b * Onjnh mu p fh np ufknj

  m* _nlmnxnp knjmuf~mjb} bufwc}

  Ucmjjmjk fh cbm fh ucn dfjp bje pcmjibkn fh ucn lbomb dmjfb

  Bufwc} fh x~lxb lnbep uf w~mu~p bje wbmj*

  Xbkmjbl wC 5*>$> : 8$3, `nbumjk b hbxfboln njxmfjdnju hf ob`unmbl `flfjmqbumfj

  Lfpp fh l~om`bumfj : e}pwbn~jmb

  _n`~nju nwmpfenp fh ~mjb} hnr~nj`} bje ~knj`} {muc e}p~mb

  mm* _nlmnxnp xbpfdfuf mjpubomlmu}

  F``~p mj ;>.$3>. fh {fdnj

  F``~p ~p~bll} {mucmj 2?$?5 dfjucp bhun ucn lbpu dnjpu~bl wnmfeMj`nbpne pimj undwnbu~n, jb~pnb, emqqmjnpp, cnbeb`cn, wblwmubumfjp, embwcfnpmp,

  jmkcu p{nbup

  mmm* Fpunfwffpmp1 ne~`umfj fh cmw hb`u~np o} ?>.9 ne~`umfj fh xnunobl hb`u~np o}

  >7.* Npufknj ne~`np ucn bun fh npfwumfj o~u efnp jfu npufn ofjn lfpp*

  mx* Mu {bp fj`n ucf~kcu uf lf{n LEL `cflnpunfl bje mj`nbpn CEL cflnpunfl9

  cf{nxn, mu {bp jfu pcf{j uf lf{n `ffjb} cnbu empnbpn obpne fj ucn CN_P #Cnbu

  bje Npufknj&Wfknpumj _nwlb`ndnju Pu~e}, ABDB 2==39?37187>$20- f [fdnj+p

  Cnbluc Mjmumbumxn #[CM9 ABDB ?77?9?3310?2$00- umbl*

  x* Mjpfdjmb bje hbu mk~n

  xm * Dffe cbjknp

  xmm* Pns~bl h~j`umfj

  o* _mpip fh npu fknj

  m* Njefdnumbl `bj`n o} ~jfwwfpne npufknj* @bj`n mp enwnjenju fj e~bumfj fh

  npufknj ~pn9 `bj`n mpi mj`nbpnp 3$hfle hf 27?7 }nbp fh npufknj ~pn* Jfu

  n`fddnjene hf ~pn mj {fdnj {muc b cmpuf} fh njefdnumbl `bj`n

  mm* Onbpu `bj`n {muc ~jfwwfpne npufknj1 ~j`nubmj* Db} mj`nbpn plmkcul} #?>.-

  bdfjk {fdnj {cf ubin npufknj hf 27$?7 }nbp* Jfu n`fddnjene hf ~pn mj

  {fdnj {muc b cmpuf} fh onbpu `bj`n

  mmm* Mj`nbpne mpi fh bemfxbp`~lb f~u`fdnp #Pnn [CM umbl*-

  mx* Bexnpn nhhn`up1 olfbumjk, cnbeb`cn, onbpu unjenjnpp #>.$27.-

  x* ^jwnem`uboln ~unmjn olnnemjk {muc ~jfwwfpne npufknj #0>.$27.-

  ` * Onjnh mu p fh wfknpu mj

  m* En`nbpne mpi fh npufknj$mje~`ne mnk~lb olnnemjk, njefdnumbl c}wnwlbpmb, bje`b`mjfdb

  mm* Wfun`umfj bkbmjpu onbpu `b`mjfdb

  mmm* Njcbj`ndnju fh npufknj wfwc}lbsmp fh fpunfwffpmp

  e * _m pip fh wfknp um j

  m* Bexnpn nhhn`up1 olfbumjk, {nmkcu kbmj, mmubomlmu}, enwnppmfj #efpn nlbune-

  mm* ^jwnem`uboln njefdnumbl olnnemjk {muc fjumj~f~p npufknj$wfknpumj e~mjk hmpu

  3$2? dfjucp #07.$>7.-

  5

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  5/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  0* Ucn [CM umbl

  b* @fja~kbune npufknjp bje dnefs}wfknpunfjn b`nubun bje `bemfxbp`~lb f~u`fdnp

  #CN_P umbl, ABDB 2==39?37187>$20-

  Uboln 2* P~ddb} fh [CM F~u`fdnp

  _mpi fr Onjnhmu _nlbumxn _mpi Bopfl~un _mpi Nb`c ]nbr

  Cnbu buub`ip 2*?= f ?=. mj`nbpn ; dfn bpnp mj 27,777 {fdnj

  Onbpu bj`n 2*?8 f ?8. mj`nbpn 3 dfn bpnp mj 27,777 {fdnj

  Pufinp 2*52 f 52. mj`nbpn 3 dfn bpnp mj 27,777 {fdnj

  Olffe lfup ?*22 f 222. mj`nbpn 23 dfn bpnp mj 27,777 {fdnj

  Cmw hb`u~np 7*88 f 00. en`nbpn > hn{n bpnp mj 27,777 {fdnj

  @flfj bj`n 7*80 f 0;. en`nbpn 8 hn{n bpnp mj 27,777 {fdnj

  Endnjumb ?*7> f 27>. mj`nbpn ?0 dfn bpnp mj 27,777 {fdnj flen ucbj 8>

  [CM 4 [fdnj+p Cnbluc Mjmumbumxn*

  o* B lfjkn e~bu mfj fh ~pn lnbep uf b knbun en`nbpn mj nlbum xn cbqbep mj jfjhbubl

  d}f`bembl mjhb`umfj #DM- bje `ffjb} cnbu empnbpn enbuc*

  `* H~ucn mjhfdbumfj p~kknpup mj`nbpne mpi fh fxbmbj `bj`n bje l~jk `bj`n #ABDB

  ?77=907?1?=3$07>, Lbj`nu ?77=90;512?50$>2*-

  Wbumnju @bpn

  2* J*M* mp b >2$}nb$fle {fdbj `fdwlbmjmjk fh cfu hlbpcnp bje xbkmjbl mmubumfj* Pcn cbp umne nsn`mpn, emnu,

  bje bjumenwnppbjup uf cnlw nlmnxn cn cfu hlbpcnp o~u cbp onnj ~jp~``npph~l* Pcn mp fucn{mpn cnbluc} {muc

  jf cmpuf} fh `bj`n bje jf p~knmnp* Pcn pubunp cn cfu hlbpcnp bn mjunhnmjk {muc cn ebml} b`umxmumnp bje

  {bjup uf u} cfdfjn ucnbw}* [cnj `f~jpnlmjk J*M* fj ucn ~pn fh cfdfjn ucnbw} bje nswlbmjmjk ucn

  [CM umbl, {cm`c fjn fh ucn hfllf{mjk {bp wfxne pubumpum`bll} pmkjmhm`bju {muc `fja~kbune npufknj bje

  dnefs}wfknpunfjn b`nubun bje pcf~le on dnjumfjne uf J*M*6

  B* En`nbpne mpi fh pufinp*

  O* En`nbpne mpi fh DM*

  @* Mj`nbpne mpi fh hb`u~np*

  E* Mj`nbpne mpi fh EXU*

  5* Cfdfjn nkmdnjp #Bjj Mjunj Dne 2==?9 22;12703Z22-

  b * ^jfwwfpne npu fknj

  m* @fja~kbune npufknj ubinj ebml} {mucf~u mjun~wumfj p~kknpune hf {fdnj {muc b

  c}punn`ufd} uf wnxnju njefdnumbl `bj`n mj {fdnj {muc b ~un~p

  mm* Ubjpendbl npubemfl wbu cnp mj {fdnj mjuflnbju fh fbl wnwbbumfjpmmm* Ucnbw} e~bumfj $ lf{npu efpn hf lnbpu bdf~ju fh umdn, `cn`i bhun 0 dfjucp uf 2

  }nb mh bp}dwufdbum`9 mh p}dwufdp n`~, unbu hf bj beemumfjbl 0 dfjucp, onpu uf

  innw lnpp ucbj > }nbp fh unbudnju

  o* Npu fknj wl~p `}` lm` wfknp umj

  m * Np ufknj b p bofxn

  mm* @}`lm` wfknpumj p~`c bp dnefs}wfknpunfjn b`nubun >$27 dk&eb} f ucn nr~mxblnju

  hf 27$25 eb}p&dfjuc

  mmm* Pmdmlb uf hndbln `}`ln

  >

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  6/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  `* Npufknj wl~p `fjumj~f~p wfknpumj

  m* Npufknj bp bofxn

  mm* @fjumj~f~p wfknpumj ?*> dk&eb} f ucn nr~mxblnju {mucf~u mjun~wumfj

  mmm* Mnk~lb dnjpu~bl }`ln hf ucn hmpu 32? dfjucp fh cfdfjn ucnbw}

  e* Ebm l} f mj undm uunju

  m* @fjumj~f~p npufknj ebml}

  mm* Ucnn eb}p fj {muc wfknpumj, 0 eb}p fhh

  mmm* Jfu ~pne hnr~njul}

  >* Dfjmufmjk `munmb

  b* Dfjucl}1 onbpu pnlh$nsbdmjbumfj

  o* Bjj~bl l}1 onbpu nsbdmjbum fj, dbddfkb wc}, wnlxm` nsbdmjbum fj

  `* Nxbl~bumfj fh xbkmjbl olnnemjk

  e* ^jfwwfpne npufknj1 bj} nwmpfen fh xbkmjbl olnnemjk ~jlnpp ucn {fdbj cbp cbe b jfdbl

  bppnppdnju mj ucn wbpu 8 dfjucp

  n* Npufknj wl~p `}`lm` wfknpumj1 mh olnnemjk f``~p fucn ucbj bu ucn umdn fh nswn`une

  {muceb{bl olnnemjk

  h* Npufknj wl~p `fjumj~f~p wfknpumj1 mh olnnemjk mp cnbxmn ucbj jfdbl, wflfjkne #lfjkn

  ucbj 27 eb}p bu b umdn-, hnr~nju #dfn fhunj ucbj dfjucl}-, f wnpmpup lfjkn ucbj 27

  dfjucp bhun onkmjjmjk ucnbw}

  Wrfe~`up bje Efpmjk

  Uboln ?* Fbl Npufknj Wfe~`up

  Knjnrm` Jbdn Orbje Jbdn Efpbknp Bxbmlboln #dk-

  @fja~kbune npufknjp Wndbmj 7*0,7*5>,7*8?>,7*=, 2*?>

  P}jucnum` fja~kbune npufknjp, B @njnpumj 7*0,7*5>, 7*8?>,7*=, 2*?>

  P}jucnum` fja~kbune npufknjp, O Nja~xmb 7*0,7*5>,7*8?>, 7*=, 2*?>

  Npubemfl b`nubun Hndub`n 7*5>,7*=, 2*3

  2; onub$npubemfl Npub`n 7*>, 2*7,?*7

  Npunmhmne npufknjp Dnjnpu 7*0,7*8?>,2*?>,?*>

  Npufwmwbun Fucf$Npu 7*8?>, 2*?>, 2*>

  Uboln 0* Xbkmjbl Npufknj Wfe~`up

  Hfrd~lbumfj Knjnrm` Jbdn Orbje Jbdn Efpn

  Dm`fjmqne npubemfl

  #7*2 dk&k-

  Npub` n Mjm umbl1 ? $5 k &eb } hf 2 $? {nnip9 u cnj 2 k &eb }Xbkmjbl `nbdp

  @fja~kbune npufknjp

  #7*8?> dk&k-

  Wndbmj 7*>$? k&eb}

  2; onub$npubemfl

  ;*> d`k&eb}

  Xbkmjbl mjkp

  Npubemfl b`nubun

  7*7> dk&eb} f 7*27 dk&eb}

  Npumjk

  Hndmjk

  Fjn mjk nxn} 0 dfjucp

  Xbkmjbl ubolnu Npubemfl cndmc}ebun

  ?> d`k fh npubemfl&eb}

  Xbkmhnd Fjn xbkmjbl ubolnu ? umdnp&{nni9 ucnj 2 ubolnu ?

  umdnp&{nni

  8

 • 8/7/2019 Men's and Women's Health

  7/54

  Dnj+p bje [fdnj+p Cnbluc

  ?727 Bdnrm bj @fllnkn fh @lmjm`bl Wcbrdb`}

  Uboln 5* Ubjpendbl Npufknj Wfe~`up

  Hfrd~lbumfj Orbje Jbdn Npurfknj Enlmxnr} #dk&eb}- Efpn

  2; onub$npubemfl

  dbums wbu`c

  Blfb

  @lmdbbXmxnlln

  Xmxnlln Efu

  Np`lmd

  Dnjfpub

  7*7?>,7*7>,7*7;>,7*2

  7*7?>,7*70;>, 7*7>,7*7;>,7*27*7>,7*2

  7*7?>,7*70;>,7*7>,7*7;>,7*2

  7*7?>,7*70;>,7*7>,7*7;>,7*2

  7*725

  2 wbu`c ? umdnp&{nni

  2 wbu`c {nnil}2 wbu`c ? umdnp&{nni

  2 wbu`c ? umdnp&{nni

  2 wbu`c ? umdnp&{nni

  2 wbu`c {nnil}

  2; onub$npubemfl

  npnxfm wbu`c

  Npubend 7*7>,7*2 2 wbu`c ? umdnp&{nni

  2; onub$npubemfl

  ufwm`bl nd~lpmfj

  Npubpfo 7*7> hf ? wb`inup Bwwl} 0*53 k&eb} uf pimj #? wb`inup-

  2; onub$npubemfl

  ubjpendbl knl

  NpufKnl 7*78.

  Nlnpumj 7*78.

  Emxmknl 7*2.

  7*70>

  7*72?>

  7*770, 7*77=, 7*7?;

  Bwwl} 2*?> k&eb} #2 w~dw-

  Bwwl} 7*3; k&eb} #2 w~dw-

  7*?>, 7*>, f 2 k fh knl

  2; onub$npubemfl

  ubjpendbl pwb}

  Nxbdmpu 7*7?2 Mjmumbl 2 pwb}&eb} #7*7?2 dk-

  mj`nbpmjk uf ? f 0 pwb}p&eb}

  Uboln >* @fdomjbumfj Wfe~`up

  Hfrd~lbumfj Orbje Jbdn Cfrdfjn Purnjkucp Efpn

  @fja~kbune npufknjp&

  dnefs}wfknpunfjn b`nubun

  Wndwf 7*8?> dk npufknj {muc ?*> f

  > dk fh wfknpufknj

  7*0 f 7*5> dk fh npufknj {muc

  2*> dk fh wfknpufknj

  Fjn ebml}

  @fja~kbune npufknjp&

  dnefs}wfknpunfjn

  b`nubun

  Wndwcbpn 7*8?> dk fh npufknj {muc > dk

  fh wfknpufknj

  7*8?> dk&eb} hf 25 eb}p9 ucnj

  7*8?> dk bje

  > dk&eb} hf 25 eb}p

  2; onub$npubemfl&

  jfnucmjefjn b`nubun

  @fdomWbu`c 7*7> dk fh npufknj, 7*25 dk

  fh wfknpufknj

  7*7> dk fh np...