Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  1/63

  Meniuri Dieta Rina ( partea II)

  AŢI REUŞIT! CE TREBUIE SÁ FACEŢI MAI DEPARTE?Ştiţi s s"iţi# a$u% tre"uie s & %enţineţi e$'ii"ru n pri%a parte a *ietei *e +, *e -ie aţi .sit s/aturi pentrus"it A *0ua parte este un .'i* e1tra0r*inar pentru %enţinerea .reutţii $0rp0rae Dieta *e +, *e -ie 2i *e /apa%"ee .'i*uri ni$i nu sunt 0 *iet Este un %0* *e a & 'rni $are se i%pri% .ra*ua %0*uui *u%nea&0astr *e&iaţ Ast/e se 0"ţin re-utate $are $u puţin3 perse&erenţ r%4n per%anenteDup *ieta *e +, *e -ie %ut0ra i s5a s$'i%"at &iaţa n reaitate $'iar *in ti%pu a$esteia Aţi s"it $u preparate$uinare .ust0ase# /r s renunţaţi a &reun ai%ent# aţi $0%"inat ai%entee n %0* $0respun-t0r 2i aţi ur%at un0rar /i1 *e 'rnire Prin a$ti&itatea /i-i$ re.uat aţi a&ut 0 2i %ai %are in/uenţ asupra sntţii *u%nea&0astr/i-i$e# intee$tuae 2i psi'i$eS$0pu# 0"ţinerea .reutţii $0respun-t0are (sau pier*erea 6i0.ra%e0r in e1$e 5aţi atins (n $a- $0ntrar puteţirepeta *ieta *up pri%ee +, *e -ie) 75aţi sta"ii un n0u s$0p8 s & si%ţiţi "ine 2i s a&eţi 0 satis/a$ţie per%anentRe.uie *e $0%"inare a ai%ente0r# $4n* s %4n$aţi# $4t i$'i* s "eţi# $u% s ar*eţi $a0r *at0rate %i$i0r s$pri&5au intrat *e9a su" piee Masa $0pi0as nu & %ai tentea- ntru$4t 2tiţi s ae.eţi# s $0%"inaţi 2i s spuneţi nuPentru inspiraţie a9ut0r apeaţi a .'i*u *e /aţ Reţetee $e ur%ea- sunt 2i %ai &ariate *e$4t n pri%a parte*e0are$e puteţi s & "u$uraţi *e 0 2i %ai %are i"ertate n $0%"inarea ai%ente0r :u susţine% $ *ieta *e +, *e -ie este $ea %ai "un *in u%e (:u 0ri$ui i se p0tri&e2te 0ri$e *iet 2i ni$i0 *iet nu

  este pentru t0ţi! Sa& *0%nuui $ e1ist at4tea n$4t per%it /ie$ruia s .seas$ 0 *iet $are i se p0tri&e2te)Susţine% ns $ este una *intre raree *iete $are *e /apt nu este *iet# $i un %0* *e 'rr pe $are pute% ur%a 0&iaţ ntrea. (De0are$e nu tre"uie s ei%inaţi ni$iun ai%ent# *e0are$e pre.tirea %4n$ruri0r este /a$i#*e0are$e $u a9ut0ru ei s$paţi *e 6i0.ra%ee n pus 2i *e pr0"e%ee *e sntate e.ate *e .reutatea supi%entar2i nu n uti%u r4n* *e0are$e a*u$e 0 satis/a$ţie en0r% :u este asta $e %ai i%p0rtant?);4n*iţi5&# '0tr4ţi5& 2i perse&eraţi!

  URME +, DE I>E

  Aţi n$'eiat peri0a*a *e*i$at s"irii n $are &5a ns0ţit pri%u .'i* a *ietei *e +, *e -ie Aţi n&ţat s n0$uiţi%4n$rurie prea .rase# prea *u$i 2i prea srate $u preparate $uinare .ust0ase 2i a$tuite $u .ri9 $are in/uenţea- p0-iti& sntatea 2i %0*u n $are & si%ţiţi Aţi *es$0perit $e $antitţi *e %4n$are & sunt a*e$&ate Aţi n&ţat $a$ti&itatea /i-i$ re.uat & /a$e %ai %ut p$ere *e$4t $0n/0rtu ene2 a $anapeei *e a$as $u .ustri a

  n*e%4n P0ate $ aţi re*es$0perit sp0rtu pe $are 5aţi pra$ti$at *e9a sau p0ate $ %ersu aert 2i intens -ini$ are une/e$t "ene/i$ asupra *u%nea&0astrA *0ua parte a *ietei *e +, *e -ie este 0 $0e$ţie *e %eniuri pentru +, *e -ie $u $are &eţi n&ţa s & %enţineţi.reutatea A$estea sunt nu%ai su.estii $are & u2urea- %un$a sau & *au i*ei n0i pentru a$tuirea %eniuri0r *up prin$ipiu $0%"inrii sau a *is0$ierii ai%ente0r T0ate instru$ţiunie pentru pre.tirea preparate0r $uinare $aresunt %enţi0nate n pri%a parte sunt &aa"ie 2i pentru pre.tirea a$est0r preparate 5 *i&erse# pra$ti$e 2i .ust0aseA$este reţete & &0r a9uta $'iar *a$ a&eţi un 0rar *e %un$ n$r$at sau .tiţi pentru %ai %uţi %e%"ri ai /a%iieiSunt a$tuite *in in.re*iente $are sunt *isp0ni"ie n %a.a-ine 2i puteţi ntre"uinţa $'iar 2i anu%ite %4n$ruri $arese .ses$ *e9a preparate Puteţi s$'i%"a 0r*inea %eniuri0r 2i puteţi *a pri0ritate a$e0ra $are & pa$ $e %ai %utA&eţi ns .ri9 a 0raru %ese0r# $0%"inarea ai%ente0r 2i *i&ersitatea %4n$ruri0rDacă în aceste 90 de zile pierdeţi încă @ sau mai multe kilograme este un semn că această schemă încăfuncţionează. Dar asta desigur nu înseamnă că puteţi mânca iar "ca înainte" 5 $i nsea%n s %4n$aţi *up prin$ipiu *is0$ierii 2i %ut a$ti&itate /i-i$ t0at &iaţa! :u%ai ast/e &eţi /i pini *e ener.ie 2i &eţi putea /a$e /aţ$erinţe0r $u $are & nt4niţi n /ie$are -i

  DIETA CARE :U E DIET<

  Dieta *e +, *e -ie *e /apt nu este 0 *iet# $i un %0* *i/erit *e ai%entaţie# n ti%pu *ietei nu tre"uie s &n/0%etaţi# s renunţaţi a %4n$are sau s nu%raţi $a0riie 7eţi a9un.e nu%ai a 0 n0u nţee.ere a $0%"inrii$0respun-t0are sau a *is0$ierii ai%ente0r n /aţa *u%nea&0astr se a/ %eniurie pentru ur%t0aree +, *e-ie Suntem convini că o să vă placă într!aa o măsură încât disocierea alimentelor va deveni moduldumneavoastră de viaţă. :u & saţi! Cu un ast/e *e %0* *e ai%entaţie $42ti.aţi ener.ie 2i &itaitate# &a%ei0raţi sntatea 2i /eu n $are & si%ţiţi# & ntriţi $apa$itţie /i-i$e# psi'i$e 2i intee$tuae 2i# n pri%u r4n*#

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  2/63

  s"iţi snt0s# & %enţineţi sntatea 2i n a$ea2i ti%p & ntriţi n$re*erea n sine 2i & n/ru%useţaţi aspe$tue1teri0r

  #$%$&$ '()&*&+#,& 

  -(/$#$ D+S,)+$&++ #+'$($#,& 

  A&anta9ee *is0$ierii ai%ente0r apar n spe$ia n *i.estia a$est0ra *e0are$e /a$e p0si"i $a %4n$area $0nsu%ats prseas$ st0%a$u $4t %ai repe*e 2i s a&anse-e /r 0"sta$0e spre 0r.anee *i.esti&e un*e su"stanţee se*es$0%pun rapi*# se asi%iea- 2i utii-ea- C0rpu are ne&0ie *e ener.ie pentru *i.estia ai%ente0r# iar n $a-uai%ente0r $0%"inate ne$0respun-t0r ntre"uinţea- /0arte %ut ener.ie inuti Dup 0 ast/e *e %as *e&eniţi0"0siţi# seiţi# "a0naţi# *i.estia se n$etine2te 2i t0ate a$estea & *au 0 stare pr0ast 2i este %ai aes *unt0rsntţii *u%nea&0astr

  In$ *in pri%u .'i* 2tiţi *e9a $ ai%entaţia snt0as nu presupune renunţarea a %4n$are# $i tre"uie nu%ai sn&ţaţi s $0%"inaţi $0respun-t0r ai%entee 'âncarea treuie să vă facă plăcere1 să vă dea energie i să văvindece. 'otto!ul este2 fără înfometare i patru până la cinci mese pe zi.

  -+'+($#$ 34(5 # 'S D$ 3&4(6

  3ână la masa de prânz mâncaţi două sau trei mese de fructe sau legume.Pe st0%a$u .0 "eţi un pa'ar %are *e ap $*uţ# e&entua a*u.aţi 0 in.uriţ *e %iere 2i 0ţet sau -ea% *e%4ie Pentru a$$eerarea *i.estiei puteţi "ea un pa'ar *e ap %inera $u $0nţinut ri*i$at *e %a.ne-iuC0nsu%aţi /ru$tee separat 2i ae.eţi a$ee /ru$te $are & pries$ Puteţi s e /ier"eţi ($0%p0t)# s e n"u2iţi sau s e$0a$eţi >e puteţi a*u.a sta/i*e# su$ .r0s *e /ru$te# se%inţe %$inate sau nu$i# $0n*i%ente# ier"uri ar0%ate sau%ir0*enii De ase%enea se p0t ser&i 2i /ru$te us$aten0$uiţi /ru$tee $u e.u%ee Sunt *ei$i0ase $ru*e# *ar 2i n"u2ite# $0apte sau /ierte At4t $0n*i%entee 2i ier"uriear0%ate $4t 2i .er%enii *e 0ri$e /e# %er. *e %inune a %esee *e e.u%e Da$ a.reaţi $0%"inaţia *e /ru$te 2ie.u%e a a$eea2i %as# ser&iţi5e %preun n&ţaţi s i*enti/i$aţi $eea $e are $0rpu *u%nea&0astr ne&0ie5 Su$urie *e /ru$te sau *e e.u%e repre-int %ese separate# a2a $ %"0.ţiţi5e $u ap %inera# $u %iere sau $u$0n*i%ente :u & s/iiţi s n$er$aţi .usturi n0i5 Sunt per%ise $a/eaua 2i $eaiu5 In -iua n $are a pr4n- a&eţi pr0teine# puteţi "ea *i%ineaţa un pa'ar *e apte5 Tre"uie s uaţi %e*i$a%ente *i%ineaţa? Atun$i uaţi5e $u 0 "u$ţi$ *e p4ine a , *e %inute *up %i$u *e9un*e /ru$te sau e.u%e5 :u uitaţi $ "anana este $ea $are & sa&ea- $4n* & este /0a%e

  3&$3&&$ '()&*&+#,& 3&4(6

  (u mai este nevoie să respectaţi ordinea timp de patru zile1 este suficientă disocierea alimentelor în cadrulaceleiai mese. Ae.eţi5& %eniu pentru pr4n- 2i $in n /un$ţie *e .ust# n /un$ţie *e $u% & si%ţiţi n a$e%0%ent 2i *e $e & *0riţi :u renunţaţi a ni%i$# *0ar $0%"inaţi t0tu $0respun-t0r Mesee tre"uie s /ie &ariate 2i "0.ate n su"stanţe nutriti&e $are sunt e1tre% *e i%p0rtante pentru sntatea *u%nea&0astr 2i pentru a & si%ţi "ine :u e&itaţi .rsi%ie *e $aitate ntru$4t $0rpu *u%nea&0astr are ne&0ie *e ee T0ate ai%entee $0nţin 0*i&ersitate *e su"stanţe Se$retu $0nst n $0%"inaţia p0tri&it pentru a "ene/i$ia *e un ap0rt i*ea *e su"stanţenutriti&e

  )+((u mai treuie neapărat să consumaţi la cină acelai lucru ca la masa de prânz. Este i%p0rtant ns $a aa$tuirea %eniuui pentru $in s respe$taţi $0%"inaţia $0respun-t0are a ai%ente0r nt0t*eauna puteţi pune *e 0 parte *in %4n$area *e a pr4n-# ast/e e$0n0%isiţi ti%pu *e pre.tire a %4n$ruri0r 2i puteţi /00si pentru a /a$eat$e&a Fiţi pra$ti$i :i$i0*at nu &eţi *a .re2 *a$ & &eţi pre.ti pentru $in un $astr0n *in *i/erite /euri *e saatsau e.u%e 2i 0 &eţi 0rna $u nu$i sau ate se%inţe 2i $u $0n*i%entee pre/erate Da$ nu a&eţi prea %ut ti%p a*isp0-iţie uaţi un iaurt# a*u.aţi 0 in.ur *e /u.i *e $ereae sau *e %uesi# %4n$aţi 0 "u$at *e "r4n- sau un$ren&ur2t /iert $u e.u%e E1ist nenu%rate p0si"iitţi F00siţi5& i%a.inaţia Şi n a$est .'i* reţetee sunta$tuite n a2a /e n$4t s nu tre"uias$ s renunţaţi a ni%i$ :i$i %$ar a *u$iuri sau a $i0$0ata nea.r# nu%ai

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  3/63

  $ a$estea tre"uie $0nsu%ate n $antitţi i%itate Binenţees $ puteţi /00si n $0ntinuare 2i reţetee *in pri%u.'i*

  #$%$&$ '()&*&+#,& 3&,$+($#$Atun$i $4n* este r4n*u pr0teine0r a$est u$ru nu nsea%n $ %eniu aes este a$tuit nu%ai *in pr0teine Pe 4n. pr0teine pre.tiţi5& nt0t*eauna e.u%e ($u e1$epţia $art0/i0r# a /as0ei 2i a $ereae0r) su" 0ri$e /0r% *0rit

  +n grupa proteinelor intră carnea 7crudă81 produsele din carne1 petele1 fructele de mare1 produsele lactate1tofu1 eitan.n$ %ai este &aa"i re.ua $ *up pr4n-u *e pr0teine &eţi "ea @,, *e % *e sup# $are *iuea-ai%entee n st0%a$ 2i a$$eerea- *i.estia Da$ $0nsu%aţi t0$an atun$i nu %ai este ne$esar s "eţi sup *up $eaţi %4n$at :u $0nsu%aţi ai%ente pr9ite *e$4t *in $4n* n $4n* 2i atun$i /r p4ine Cu %esee *e pr0teine se p0tri&e2te ananasu# prunee us$ate# %eri20ru :u a%este$aţi ai%entee Mesee *e pr0teine nu tre"uie s $0nţina%i*0nuri 2i $ar"0'i*raţi 2i ni$i nu a%este$aţi pr0teinee ntre ee!

  '+D,(*#In$ *in pri%u .'i* a *ietei *e +, *e -ie a% $asi/i$at ai%entee $are $0nţin $ar"0'i*raţi ($0n/0r% in.re*iente0r*in $are sunt a$tuite) n *0u .rupe8 a%i*0n 2i $ar"0'i*raţi+n grupa alimentelor cu amidon intră toatealimentele care nu sunt procesate 7cartofi1 cereale oae ! i piureurile1 oae de hrică1 fasolea8. In $ea *e a*0ua .rup ($ar"0'i*raţi) intr ai%entee pr0$esate sau %$inate Ast/e a% nu%it una *intre -ie *rept -iua *e

  a%i*0nuri 2i pe $eaat *e $ar"0'i*raţiIn -iua *e a%i*0nuri pre.tiţi5& e.u%e *in "e2u. su" /0r%a saate0r 2i a .arnituri0r >e.u%ee $0nţin %ut ap2i ate su"stanţe *e $are 0r.anis%u are ne&0ie pentru a a$$eera ei%inarea *ire$t a su"stanţe0r re-i*uae $are se/0r%ea- n $euee $0rpuui De ase%enea $0nţin 2i /i"re $are au un r0 i%p0rtant n *i.estieFas0ea# %a-rea# intea et$ $0nţin 0 %uţi%e *e pr0teine &e.etae De0are$e e /ier"e%# unee e 2i n%uie% n apnainte *e a e /ier"e# rap0rtu *intre a%i*0n 2i pr0teine se %0*i/i$ n /a&0area a%i*0nuuiŞi $ereaee "0a"e 2i .ses$ 0$u n .'i*u n0stru Bu$tria tra*iţi0na e5a apre$iat# ns *in $au-a ipsei ti%puuine$esar pentru prepararea a$est0ra au /0st a"an*0nate $u e1$epţia 0re-uui Ast-i e pute% $u%pra .ata preparate2i nu %ai ne$esit un ti%p *e preparare at4t *e n*eun.at Cutaţi5e 2i nu renunţaţi a .usturi *ei$i0ase 2i a pr0pria$reati&itate)&,:+D&;+ 7)&,8In a$east .rup sunt in$use $ereaee pr0$esate 2i 'ri2$ cestea sunt diferite tipuri de făină1 tărâţe1 griuri1fulgi i alte produse oţinute din acestea cum ar fi pastele făinoase1 cucu1 mămăligă1 alte produse din cereale

  măcinate1 diferite produse de patiserie dulci sau sărate... Muţi 0a%eni sunt *e prere $ a$est tip *e ai%ente nuare $e $uta ni$i ntr50 *iet 2i ni$i ntr5un %eniu snt0s :0i sunte% *e at prere C0rpu n0stru are ne&0ie 2i *e pr0*use *in &4r/u pira%i*ei C4n* $0rpu pri%e2te su/i$iente ast/e *e ai%ente sunte% satis/$uţi 2i pre.tiţi pentrun0i pr0&0$ri nt0t*eauna puteţi a*u.a a %esee *e $ar"0'i*raţi *i/erite tipuri *e saat &er*e# saate *e $astra&eţi#r02ii# ar*ei .ras# s/e$# &ar- *u$e sau a$r# napi pr0aspeţi sau %uraţi# ri*i$'i

  3&$3&&$ '()&*&+#,& 6+* D$ -+'+($6ilele de vitamine nu mai sunt atât de frecvente1 însă sunt recomandate deoarece curăţă i întinerescorganismul i prote

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  4/63

  foame. Muţi *intre *u%nea&0astr aţi 0"ser&at $ & /a$e "ine 2i 0 a2teptaţi $u "u$urie Da$ & este nep$utatun$i nseninaţi50 $u $eai# $u supe $are *e e.u%e 2i $u su$uri *e e.u%e 2i /ru$te# *esi.ur# nen*u$ite Puteţi s 2isriţi peste a$east -i

  '+ 3*+( +(S$'( '+ '*# :u $u%praţi t0t $e este ie/tin Cu a$ea2i preţ &eţi a$'i-iţi0na %ai puţine pr0*use# *ar %ai *e $aitate 2i %ai "ene/i$e pentru sntate Ae.eţi $e este %ai "un pentru $ %eritaţi M4n$aţi %ai puţin# *ar %ai *e $aitate3entru oviaţă sănătoasă i îndelungată nu aveţi nevoie de multă mâncare. oate acestea se vor reflecta asupra corpuluii sănătăţii dumneavoastră.Cu un pi$ *e e/0rt n&ţaţi s & $0%"inaţi $0re$t ai%entee

  +(&,D*)$&$ ? +(+($ D$ +()$3$

  )$ $S$ D+@$&+Di/erenţa *intre .'i*u pentru s"it 2i $e pentru %enţinerea .reutţii este $0nsi*era"i n /a-a %enţinerii .reutţii$0rp0rae respe$taţi prin$ipiu *is0$ierii ai%ente0r pe par$ursu /ie$rei %ese A$easta nsea%n $ a$u% nu %aie1ist 0r*inea $e0r patru -ie (*e pr0teine# a%i*0nuri# $ar"0'i*raţi 2i *e &ita%ine) De$i puteţi s & pre.tiţi un pr4n- *e pr0teine *in $are puteţi %4n$a 2i a $in# ns a$easta p0ate /i 2i *in $ar"0'i*raţi# a%i*0nuri sau *e&ita%ine >a ae.erea %eniuri0r a&eţi i"ertate t0ta *e0are$e a *0iea .'i* este nu%ai %anuau 2i %4na *reapt pentru %enţinerea .reutţii $0rp0rae# ns instru$ţiunie *in a%"ee .'i*uri sunt "i"ia ai%entaţiei e$'ii"rate

  )$ &'($ # @$#

  C0%un a%"e0r .'i*uri ae *ietei *is0$iate sunt %i$u *e9un 2i .ustrie p4n a %asa *e pr4n- n a$est inter&a puteţi $0nsu%a /ru$te sau e.u%e 2i su$uri *e /ru$te sau *e e.u%e a /ie$are 0re p4n a pr4n- C0nsu%u apeieste 0ri$u% 0"i.at0riu *n alt element comun este i micarea care până acum cu siguranţă că v!a intrat de

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  5/63

  a9ut s re$un0a2te% se%nee $are $0n*u$ spre 0"e-itate S"i% n pri%u r4n* pentru sntate# $'iar *a$ aspe$tuesteti$ ni se pare %ai i%p0rtant

  5 @aceţi o vizită la medic i împreună analizaţi starea dumneavoastră de sănătate. +dentificaţi dacă pierdereakilogramelor v!a influenţat starea de sănătate i în ce mod.5 S"iţi pe pr0pria rspun*ere Fa$eţi asta $u .ri9# sta"iiţi5& un s$0p rea 2i nu %er.eţi p4n a e1tre%e5 Da$ a&eţi pr0"e%e spe$i/i$e *e sntate $0nsutaţi re.uat %e*i$u

  &$*+$ (*'+ S ),(+(*;+A

   :u uitaţi $ sunteţi sin.urii resp0nsa"ii *e sntatea *u%nea&0astr# *e a$eea n$epeţi *ieta *in a$east $arte $uresp0nsa"iitate %a1i% Citiţi partea intr0*u$ti& *e %ai %ute 0ri

  7eri/i$aţi5& .reutatea $0rp0ra spt%4na 2i (sau) %suraţi5& $ir$u%/erinţa taiei# a 20*uri0r ... (u vă permiteţisă vă îngrăaţi din nou1 dar nici nu eCageraţi cu pierderea kilogramelor. ="sesia *e a s"i nu *u$e *eparteTriţi5& &iaţa $reati& 2i *in pin# .4n*urie *u%nea&0astr tre"uie s se n*repte asupra u$ruri0r 2i /apte0r %aii%p0rtante 2i nu asupra %4n$ruri0rS$rieţi5& in*i$ee *u%nea&0astr *e %as $0rp0ra (*enu%it n $0ntinuare IMC) Msuraţi5& $ir$u%/erinţa taiei#a 20*uri0r 2i a $0apse0r :0taţi5& *atee 2i $0%paraţi5e Cu a9ut0ru a$ti&itţii /i-i$e re.uate &eţi s$pa *e %ute perniţe *e .rsi%e

  In ur%t0aree pa.ini pentru /ie$are -i & a2teapt un %eniu n0uP0/t "un 2i %ut su$$es!

  6+* = 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E %an*arine sau p0rt0$ae Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  3*+ +( #$%*'$ pui $ţe *e ustur0i $eap %i$ /ir *e 0re.an0 pr0aspt sau in.uriţ *e 0re.an0 us$at /ire *e ptrun9e$4te&a se%inţe *e r0-%arin%4ie

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  6/63

  r02ii in.ur *e past *e r02ii ar*ei r02u $0nser& %i$ *e p0ru%" in.ur *e ueisare# piper ne.ruin.re*iente pentru saat

  Se spa $arnea *e pui 2i se taie n "u$ţi Se a*au. un a%este$ *in sare# piper ne.ru# ustur0i -*r0"it# -ea% *e%4ie# past *e r02ii# ier"uri ar0%ate 2i 0 in.uriţ *e uei *e %sine Se taie $eapa 2i ar*eii n /42ii# iar r02iie*e$09ite n "u$ţee $4t %ai %i$i Se un.e ti.aia $u 0 in.ur *e uei 2i se pr9e2te $eapa Se a*au. "u$ţie *e pui 2ise ru%enes$ n$et pe a%"ee prţi Se a*au. ar*eiu 2i r02iie tiate Se a$0per ti.aia 2i se as s se n"u2e ti%p*e G %inute C'iar nainte *e s/4r2it se a*au. p0ru%"u pentru a se n$-i 2i# *a$ %ai este ne&0ie# se %ai a*au.sare 2i piper nainte *e a se ser&i se 0rnea- $u /ire *e ptrun9e

  Se ser&e2te $u un $astr0n *e saat 2i 0 $'i/ inte.ra Dup %as "eţi @,, *e % *e -ea% *e sup

  = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $in

  CI:A AMID=:URI

  In 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- & puteţi pre.ti 0 saat *in *i/erite tipuri *e e.u%e i puteţi %"0.ţi .ustu $u 0 $0nser& *e p0ru%"# /as0e sau $u s0iaEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E= $an *e $0%p0t *e ananas sau 0 "u$at %are *e ananas pr0aspt Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  '()&$ D$ #+($ &,S+$

  ,, . inte r02ie i r02ie "ine $0apt sau in.uri *e r02ii *in $0nser& $eap r02ie ar*ei r02u# &er*e 2i .a"en (pentru 0 /ar/urie) /eni$u $pţ4n %i$ *e ţein %0r$0& in.ur *e uei *e %sinesare# piper ne.ru sau "0ia *e ar*ei iute puţin $'i%en# 0 /0aie *e *a/in$i%"ru *e &ar# ptrun9e# "usui0$ (a ae.ere)

  in.uriţ *e .'i%"ir pr0aspt ras %runt in.uri *e /u.i *e 0&- sau *e 0r-

  >intea r02ie se spa "ine $u ap re$e 2i se /ier"e $u *a/inu# $'i%enu# ţeina 2i %0r$0&u n ti%pu /ier"erii sentur spu%a *e a supra/aţ Se ru%ene2te $eapa n uei 2i se a*au. r02iie tiate Se n"u2 p4n se e&ap0ri$'i*u *up $are se a*au. ar*eii 2i /eni$uu Se t0arn n$et ap 2i se %ai /ier"e apr01i%ati& G %inute *up $arese t0arn t0tu n 0aa $u inte# se a*au. /u.ii *e 0r- sau 0&-# sarea# piperu 2i .'i%"iru Da$ %4n$area iese prea.r0as se p0ate su"ţia $u sup 2i se /ier"e s$urt# se ntur *e pe /0$ 2i se as a$0perit apr01i%ati& G %inuteIer"urie ar0%ate se presar pe preparat $4n* este *e9a n /ar/urie Se ser&e2te $u 0 $'i/ inte.ra

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  7/63

  Pstraţi 0 trei%e *in preparatu $uinar *e a pr4n- pentru $in sau $0n.eaţi50 pentru at *at

  CI:A PR=TEI:EIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi %4n$a pa$'et *e $ren&ur2ti $u se%inţe 2i 0 /ar/urie*e e.u%e pr0aspeteEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* F '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E %ere sau "anan Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  :&+S) )* %$&'$(+ D$ S,+

  , . 'ri2$ $an 2i *e .er%eni *e s0ia $eap $ţe *e ustur0isare# piper ne.ru ptrun9e in.ur *e ueiin.re*iente pentru saat

  Hri2$ se prepar $0n/0r% instru$ţiuni0r *e pe a%"aa9 Da$ 0 &eţi $0nsu%a 2i a $in atun$i utii-aţi G, *e .ra%e*e 'ri2$ Ceapa se ru%ene2te n uei 2i se t0arn n$et ap *easupra Se a*au. .er%enii *e s0ia# piperu# sarea# 2i*up ne&0ie n$ $4te&a in.uri *e ap Hri2$ se n"u2 repe*e 2i se a%este$ Se as a$0perit G5, %inute pentrua prin*e .ust Se presar *in "e2u. ptrun9e t0$atCa 2i .arnitur preparaţi5& 0 saat *in ţein 2i %r8 se taie n "u$ţi ţein 2i %r 2i se a%este$ $u un s0s *in *e Iaurt# in.ur *e %ai0ne-# in.ur *e %u2tar 2i 0 in.uriţ *e $apere Se a%este$ "ine t0ate in.re*ientee2i se as un ti%p a /ri.i*er pentru $a ţeina s se %"i"e $u s0s

  CI:A AMID=:URIIntr50 $a2 re$e se a%este$ $iuper$i %urate# $astra&ete %urat# 0 9u%tate *e $eap %i$ 2i 0 r02ie tiat n "u$ţiPentru s0s se ntre"uinţea- sare# piper ne.ru# 0ţet# uei 2i ptrun9e t0$at Se a%este$ u20r in.re*ientee

  D=RITI = CI:A SIMP>A? PR=TEI:EDin *0u tipuri *i/erite *e "r4n- preparaţi5& un pat0u *e "r4n-eturi (,, .) 2i $0nsu%aţi5 $u stru.uri a"iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* G 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E pere sau piersi$i Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  8/63

  '()&$ D$ 3*+ pupe *e pui *e-0sate $eap %i$ %0r$0& .uie "u$ţi$ *e ar*ei iute (sau un &4r/ *e $uţit *e "0ia iute) r02ie *e$09it sau in.uri *e r02ii *in $0nser& in.ur *e ueiun &4r/ *e $uţit *e "0ia *e ar*ei *u$eun &4r/ *e $uţit *e ier"uri *e Pr0&en$esare# piper ,, % *e sup

  Da$ &eţi pstra 0 parte *in preparat pentru $in atun$i a*u.aţi *0i /i$ţei *e pui tiaţi n /42ii

  Se ru%ene2te $eapa tiat n "u$ţee %runte M0r$0&u 2i ţeina tiate n r0n*ee su"ţiri se a*au. peste $eap 2i se pr9es$ Se t0arn sup n a2a /e n$4t $arnea s /ie a$0perit $u i$'i* Se a*au. 0 "u$ţi$ *e ar*ei iute 2i r02iie-*r0"ite# *up ne&0ie se srea- 2i se /ier"e n $ratiţa *es$0perit apr01i%ati& @, *e %inute nainte s ter%ine *e/iert a*u.aţi "0iaua *u$e# piperu 2i ier"urie *e Pr0&en$e Dup ne&0ie %ai a*u.aţi ni2te sup

  Da$ preparatu este su/i$ient *e i$'i* nu %ai este ne&0ie s "eţi @,, *e % *e sup *up %asa *e pr4n- Se ser&e2te$u 0 $'i/ inte.ra

  CI:A AMID=:URIIn 0$ *e preparatu $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi s & preparaţi 0 saat *e $art0/iEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* > )&,:+D&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E %ere sau @ %an*arine Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *e

  e.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  )#+$ )* #$%*'$$0%p0-iţie pentru J $tite %0r$0& .uie $0nser& *e /as0e psti in.ur *e ueisare# piper un &4r/ *e $uţit *e $i%"ru *e &ar

  in.uriţ *e ptrun9et0$at $eap %i$ $ţe *e ustur0i r02ie sau in.uri *e r02ii *in $0nser&

  Preparaţi J $tite *up reţeta *u%nea&0astr (2i pstraţi *0u pentru $in)Se taie n "u$ţee %0r$0&u# .uia 2i /as0ea psti (se p0t n0$ui $u *0u $ni *in e.u%ee pre/erate)# n ap$0$0tit n preaa"i srat se pun %ai nt4i %0r$0&u 2i .uia# $4n* ren$epe s /iar" se a*au. 2i /as0ea psti

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  9/63

  >e.u%ee /ierte se s$ur.# se $0n*i%entea- $u sare 2i piper 2i i se a*au. un &4r/ *e $uţit *e $i%"ru *e &ar 2i ptrun9e t0$at

  Se u%pu $titee $u e.u%ee ast/e preparate Se pun ntr5un &as *e iena S0su se prepar *in $eap# ustur0i-*r0"it# r02ii tiate sau *in $0nser&# sare 2i piper t0ate pr9ite n uei Se t0arn s0su peste $tite 2i se pune a $0ptn $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e Cesius ti%p *e @, *e %inute Da$ &i se pare $ nu & este su/i$ient ser&iţi $usaat sau $u e.u%ee pr0aspete pre/erate

  CI:A CARB= $tite unse $u *u$eaţ 2i 0 "u$ţi$ *e $i0$0at nea.r

  D=RITI IAURT >A CI:A? PR=TEI:E iaurt %are n $are se a*au. $u 9u%tate *e 0r nainte *e $in in.ur *e /u.i *e $ereae 2i se%inţe *e inEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* H -+'+($

  MIC DEU: 7ITAMI:ESe ra* %ere# se a*au. 0 in.ur *e /u.i *e 0&-# in.ur *e nu$i %$inate 2i 0 in.ur *e sta/i*e n%uiate(pentru a /i %ai %0i)# se a%este$ "ine 2i se str0pes$ $u $4te&a pi$turi *e -ea% *e %4ie Ceai sau $a/ea

  ;USTARE 7ITAMI:EIn su$u *e a p0rt0$a se a%este$ , *e % *e $'e/ir 2i 0 in.uriţ *e %iere

  5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n- %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$tesau e.u%e

  PRA: 7ITAMI:E

  (($ ),3$Se taie n 9u%tate pe un.i%e "anane 2i se a2ea- n ta&a $ptu2it $u '4rtie *e per.a%ent u%tţie se presar$u in.uriţ *e pante ar0%ate pentru 2tru*e $u %ere (s$0rţi20ar# $ui20are# nu$20ara# .'i%"ir) 2i 0 in.ur *esta/i*e Se %parte n prţi 0 in.uriţ *e unt 2i se a2ea- pe /ie$are 9u%tate *e "anan $4te 0 "u$ţi$ *e unt Ta&ase intr0*u$e n $upt0ru n$ins a K, *e .ra*e 2i se $0a$e ti%p *e , %inute Bananee $0apte se a2ea- pe /ar/urie

  2i se str0pes$ $u -ea%a *e a p0rt0$a

  ;USTARE 7ITAMI:EUn pu%n *e %i.*ae sau *e se%inţe *e /0area s0areui 2i 0 $ea2$ *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:A 7ITAMI:ESe taie n /eii %ere 2i un 6iLi *e$09it Se a*au. ,, . *e t0/u tiat n "u$ţi In.re*ientee se a%este$ "ine $u-ea%a *e a %4ie Se presar $u 0 in.ur *e nu$i %$inate %are 2i 0 "u$ţi$ *e .'i%"ir tiat %runt (0pţi0na)EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* I 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E %ere sau $i0r$'ine %are *e stru.uri

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  ),(,3+D )* &(6

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  10/63

  $0n0pi* *e %ri%e %e*ie %0r$0&@ r0n*ee %i$i sau r0n*e %are *e %0--area in.ur *e tar'0n t0$at in.ur *e se%inţe *e *0&ea$ in.ur *e uei $u" $0n$entrat *e supsarein.re*iente pentru saat

  C0n0pi*a se *es/a$e n "u$'ete 2i se as n ap $u puţin sare pentru a r%4ne $r0$ant Aturi se /ier"e %0r$0&tiat n r0n*ee 2i $4te&a /run-e *e $0n0pi* Se s$ur. pstr4n* -ea%a n $are au /iert

  Se a2ea- "u$'etee 2i /run-ee *e $0n0pi* 2i r0n*eee *e %0r$0& ntr5un &as *e iena (sau ntr50 ta& %ai %i$)Deasupra se presar %0--area ras sau 0 in.uriţ *e 0ri$e at "r4n- ras Se $0a$e n $upt0ru n$ins a K, *e.ra*e ti%p *e apr01i%ati& , *e %inute nainte *e ser&ire se presar $u tar'0n >a a$est /e *e %4n$are saata &er*e peste $are se presar 0 in.ur *e se%inţe *e *0&ea$ $0nstituie 0 .arnitur e1$eent

  In apa n $are au /iert e.u%ee se a*au. *e $u" $0n$entrat *e sup pentru a 0"ţine 0 sup *in $are "eţi as/4r2itu %esei

  CI:A CARB=Intr50 in.ur *e uei sau *e unt se pr9e2te 0 $an *in $iuper$ie pre/erate# se a*au. $ţe *e ustur0i -*r0"it# sare# piper 2i 0 in.ur *e ptrun9e t0$at Se $0a$e pe a%"ee prţi 0 /eie *e p4ine 2i peste a$easta se a2ea- $iuper$ie pr9ite Se ser&e2te $u $eaiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* J '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E "anan sau .rape/ruit Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  ,&$6 )* )+*3$&)+ S+ &,S++

  =0 g orez linguri de ulei= ceapă00 g ciuperci champinion congelate00 g roii proaspete sau din conservăsare1 piper

  = cu concentrat de supă= linguriţă de pătrun

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  11/63

  CI:A PR=TEI:EPreparaţi5& un $astr0n *e saat *in /eti$ (saata %ieuui) 2i *in "u$ţee *e t0/u a/u%at sau *in saa%u pre/eratC0n*i%entaţi50 *up .ustEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* 9 '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E@,, % *e $0%p0t *in /ru$tee pre/erate sau "anan Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  3S D$ '$+ )* #$%*'$

  , . psat *e %ei ar*ei r02u %i$ r02ie %are &4nt %i$ $eap %i$ $ţe *e ustur0iun &4r/ *e $uţit *e "usui0$un &4r/ *e $uţit *e r0-%arin in.ur *e %u2tar sare# piper  in.ur *e uei *e %sinein.re*iente pentru saat

  Se prepar psatu *e %ei $0n/0r% instru$ţiuni0r *e pe a%"aa9 Se taie $eapa 2i se ru%ene2te n uei Se a*au.ustur0iu -*r0"it# &4nt *e$09it 2i tiat n "u$ţee 2i ar*eiu tiat n /42ii Se pr9es$ a%este$4n* $0nstant $e puţin %inute Se a%este$ $u r02ia tiat# se a*au. sare# piper 2i $0n*i%ente (in$usi& %u2taru) Se n"u2 n$G %inute "une >a s/4r2it se a%este$

  Ca .arnitur puteţi prepara un $astr0n *e saat r02ie *in saat &er*e# pupa unei pere# $eap r02ie 2i $4te&a "0a"e*e stru.uri r02ii (tiaţi "0a"ee 2i s$0teţi5e s4%"urii) Saata se $0n*i%entea- $u sare# 0ţet "asa%i$ 2i $u 0 in.ur*e uei *e %sine Se p0ate a*u.a 2i ustur0i -*r0"it

  CI:A PR=TEI:E= e1$eent ae.ere 0 repre-int /ri.ruie *e pui 2i e.u%ee pr0aspete pre/erateEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* =0 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E .rape/ruit sau p0rt0$ae Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  12/63

  PRA: PR=TEI:E

  %*#S,, . $arne sa" *e p0r$ sau @ pupe *e pui *e-0sate $eap %i$ ar*ei &er*e in.ur *e past *e r02ii *e $pţ4n *e &ar- $reaţ in.ur *e ueisare itri *e sup in.ur *e ptrun9e t0$at

  Ceapa tiat %runt se ru%ene2te u20r# se a*au. $arnea tiat n "u$ţee# se $0n*i%entea- $u sare 2i se n"u2Se a*au. sup p4n se n%0aie $arnea ntre ti%p se taie &ar-a $reaţ n prţi 2i se /ier"e separat C4n* a /iert se pune peste $arne %preun $u ar*eiu tiat n /42ii Deasupra ntre.ii $0%p0-iţii se t0arn pasta *e r02ii $are se &asu"ţia $u restu *e sup Preparatu se * a $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e C Se $0a$e , *e %inute# nainte *eser&ire se presar $u ptrun9e t0$at Se ser&e2te $u 0 /eie *e p4ine inte.ra sau pes%eţi Nasa

  Da$ &eţi pstra *in preparat pentru $in# a*u.aţi n$ 0 "u$at *e $arne 2i ntre"uinţaţi @ *in $pţ4na *e &ar-

  CI:A AMID=:URIIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a pr4n- puteţi $0nsu%a $'i/tee *e e.u%e (se p0t $u%pra .ata preparate)2i un $astr0n *e saat &er*eOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  IUA CARB=HIDRATI

  MIC DEU: 7ITAMI:E piersici sau o cană de zmeură.

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  3#)+( 3$S&+ingrediente pentru aluat00 g de spanac congelat= ceapă mică roiicoa

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  13/63

  Se aează aluatul în tava unsă i deasupra se pune amestecul cu spanac. Se taie roiile în felii i se înfig înspanac. 3lăcinta se coace în cuptorul încins la 00 de grade ) timp de F0 de minute. înainte de servire sepresară cu seminţe de dovleac1 de pin sau cu usuioc.

  CI:A PR=TEI:E&adeţi =00 g de rânză deasupra salatei preferate.

  RI:A 7A SFATUIESTE3entru o viaţă sănătoasă i îndelungată nu aveţi nevoie de mâncare multă. legeţi mai puţină hrană1 dar maide calitate.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* = -+'+($

  MIC DEU: 7ITAMI:ESe $urţ *e $0a9 2i se taie n /eii @ %ere Se /ier" ntr50 ap u20r srat ar0%at $u 0 in.uriţ *e pante ar0%ate pentru 2tru*e $u %ere (nu$20ar# $ui20are# .'i%"ir) Meree /ierte se pasea-# se a*au. s$0rţi20ar 2i 0 in.uriţ *e%iere Ceai sau $a/ea

  ;USTARE 7ITAMI:E

  @ %0r$0&i 2i r*$in *e ptrun9e se /ier" 2i se taie r0n*ee Se a*au. uei# 0ţet# sare 2i piper 2i se presar $u ptrun9e &er*e t0$at

  5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n- %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$te sau e.u%e

  PRA: 7ITAMI:E

  @&*)$ ),3$Se taie "anan# %r# par 2i p0rt0$a Bu$ţeee se str0pes$ $u -ea%a *e a %4ie Fun*u unui &as *eiena se un.e $u .e% *e &i2ine# *easupra se a2ea- "u$ţie *e /ru$te Se $0$ ti%p *e G %inute a G, *e .ra*e C Ses$0ate &asu *in $upt0r 2i $4t sunt n$ $a*e se presar /ru$tee $u 0 in.ur *e -a'r 2i un &4r/ *e $uţit *es$0rţi20ar

  ;USTARE 7ITAMI:E

  Un pu%n *e %ere us$ate sau ate /ru$te us$ate 2i 0 $ea2$ *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:A 7ITAMI:EPeste 0 saat &er*e a*u.aţi /eii *e %r# ri*i$'i r02ii 2i "u$ţi *e pepene .a"en re$e 2i presraţi50 $u susanEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* =F 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E@ 6iLi sau %an*arine Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *e

  e.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  S),+)+,, . %i*iiG $ţei *e ustur0i piper  in.uriţ *e "0ia *u$e

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  14/63

  G, % &in a" in.ur *e pes%et in.ur *e uei *e %sine

  Intr50 in.ur *e uei se pr9e2te repe*e ustur0iu 2i ptrun9eu t0$at# se a*au. %i*iie spate 2i se as s ase-ea% Se a*au. piperu 2i se presar $u "0ia# se t0arn &inu 2i se n.r0a2 $u pes%et Atun$i $4n* se *es$'i*s$0i$ie nsea%n $ sunt .ata Se ser&es$ $u 0 /eie *e p4ine

  >a s/4r2itu %esei "eţi @,, % -ea% *e sup

  CI:A 7ITAMI:ESup *e e.u%e $reia nainte *e ser&ire i se a*au. /eii *e *0&ea$ pr9it Se 0rnea- $u se%inţe pr9ite *e pin sau*e *0&ea$

  &+( - S@*+$S$ :u uitaţi s "eţi ap! Une0ri & este nu%ai sete# nu 2i /0a%e! Apa este $ea %ai "un "uturEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* =G '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E= $an *e $p2uni sau $ur%ae 9ap0ne-e (6a6i) Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  S*3 D$ #$%*'$G, . %a-re r02ie %are sau in.uri *e r02ii *in $0nser& $eap

  %0r$0& %are $art0/ %are$4te&a /ire *e ptrun9e in.uriţ *e "0ia *u$e in.ur *e uei piper G,, % *e sup in.uri *e sup5$re% $0n$entrat

  Ceapa tiat %runt se ru%ene2te n uei# se a*au. %0r$0& tiat 2i $art0/i 2i se %ai pr9e2te t0tu n$ puţina%este$4n* $0nstant Se a*au. %a-rea (*a$ este *in $0nser& atun$i se &a a*u.a $'iar a s/4r2it)# r02ia tiat n "u$ţi# "0iaua *u$e# piperu 2i supa Se /ier"e t0tu apr01i%ati& G %inute Preparatu se &a e.a $u sup5$re% n preaa"i *i-0&at n ap re$e 2i se presar $u ptrun9e t0$atSer&iţi supa *e e.u%e $u 0 $'i/ inte.ra

  5 = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $in

  CI:A PR=TEI:EIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi %4n$a "u$ţi /ie *e pui 2i saat *e r02iiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* => '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  15/63

  %ere sau ne$tarine Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  ,)( D$ ,&6=0 g de orz=  ceapă mică =K praz  morcovi căţei de usturoi=KG dintr!o ţelină mică= ardei= roie sau linguri deroii din conservă= + de supă dintr!un cu concentratsare1 piper= lingură de ulei

  = lingură de pătrun

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  16/63

  ar*ei r02ie@ itri sup $art0/  in.uriţ *e uei

  Pupee *e $ur$an se taie n "u$ţee 2i se $es$ n uei Se a*au. "0iaua iute 2i at4ta sup $4t s a$0pere $arnea Sen"u2 ti%p *e , %inute "une C4n* $arnea se n%0aie pe 9u%tate se a*au. tiate pra-u# ar*eiu 2i r02ia Set0arn restu *e sup 2i se %ai n"u2 n$ , %inute Cu G %inute nainte *e a ter%ina *e /iert n.r02aţi t0$ana $u $art0/ %i$ ($ru*) ras Se $0n*i%entea- $u sare *up .ust Se ser&e2te $u 0 /eie *e p4ine inte.ra sau pes%eţiNasa

  = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $inDa$ nu sunteţi iu"it0r *e t0$an# preparaţi5& pui %arinat 2i ser&iţi5 $u un $astr0n *e saat

  CI:A CARB=Stru*e $u %ere 2i "u$ţee *e $i0$0at nea.rEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* =I )&,:+D&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E= $an *e $p2uni pr0aspete sau @,, % *e $0%p0t Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  ,&+## )* *'3#**& 3+)(

    t0rtiii

  U%putura $eap %i$ $ţe *e ustur0i r02ie sau in.uri *e r02ii *in $0nser& in.ur *e a9&ar un &4r/ *e $uţit *e "0ia *e ar*ei iute sau *e $iiG, . *e /as0e *in $0nser& in.ur *e uei *e%sine,, % *e supin.re*iente pentru saat

  T0rtiiie se n/20ar n /0ie *e au%iniu 2i se n$-es$ n $upt0ru n$ins ti%p *e G %inute

  Ceapa tiat se ru%ene2te n uei# ap0i se a*au. r02iie *e$09ite 2i tiate# ai&aru# ustur0iu -*r0"it# "0iaua sau $ii 2ise n"u2 $e puţin %inute Se a*au. /as0ea# se str0pe2te $u sup 2i se /ier"e , %inute Se u%pu t0rtiiie $ua%este$u ast/e preparat Aturi se p0ate ser&i 2i un $astr0n *in saata pre/erat

  CI:A PR=TEI:ESaat $u $arne 2i $eap

  3&$@$&;+ +*& # )+(L PR=TEI:E iaurt %are Se p0ate %"0.ţi $u "u$ţi *e ar*ei pr0aspt 2i $u %0r$0& ras Se $0n*i%entea- u20r $u $'i%en%$inat 2i sare

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  17/63

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* =J -+'+($

  MIC DEU: 7ITAMI:EDes/a$eţi 0 %an*arin n /eii 2i turnaţi *easupra a$est0ra su$u *e a p0rt0$a Curţaţi un %r *e $0a9# tiaţi5 n "u$ţi 2i a*u.aţi5 /eii0r n%uiate *e %an*arin A*u.aţi 2i prune us$ate Presraţi /ru$tee $u in.ur *esusan pr0aspt pr9it Ceai sau $a/ea

  ;USTARE 7ITAMI:ESe %i1ea- n "en*er r02ie# p0rt0$a# $4te&a pi$turi *e uei *e %sine# sare 2i piper# se p0ate a*u.a 2i un &4r/ *e $uţit *e $ii Da$ &i se pare prea .r0s# turnaţi 2i -ea%a *e a %4ie Butura se 0rnea- $u "usui0$5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n- %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$te sau e.u%ePRA: 7ITAMI:E

  SA>ATA DE FRUCTESe a2ea- ntr50 $ratiţ /eiie *e a p0rt0$a 2i 9u%tate *in "u$ţie sau /eiie unei $0nser&e *e $0%p0t *eananas Deasupra se a2ea- 6iLi tiat n /eii# %r tiat n "u$ţi 2i , $p2uni tiate n /eiuţe Cratiţa $u /ru$tese pune n /ri.i*er Restu *e 9u%tate *e $0nser& *e ananas se -*r0"e2te n "en*er $u pi$ *e -a'r &aniat 2i$0a9 *e %4ie Se a*au. su$u *e ananas 2i se /ier"e C0%p0-iţia ast/e 0"ţinut se r$e2te 2i se t0arn ap0i peste

  /ru$te

  ;USTARE 7ITAMI:EUn pu%n *e /isti$ sau ate /ru$te 0ea.in0ase (nu$i# aune# %i.*ae et$) 2i 0 $ana *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:A 7ITAMI:ESe taie %0r$0&i n r0n*ee 2i se n"u2 ntr50 in.uriţ *e uei *e %sine $reia i se a*au. 0 in.uriţ *e ap Sea*au. puţin piper 2i se n"u2 G %inute Se as s se r$eas$ Se taie 2i se $urţ *e s4%"uri 0 $an *e stru.uria"i 2i una *e stru.uri r02ii Se a%este$ $u %0r$0&u 2i se a*au. 2i 0 $eap %i$ tiat r0n*ee Se t0arn *easupraun s0s *intr50 in.uriţ *e uei *e %sine# $4te&a pi$turi *e -ea% *e %4ie 2i un &4r/ *e $uţit *e $'i%en Se$0n*i%entea- $u sare *up .ust Se a%este$ u20r pentru a se a"s0r"i in.re*ientee Se ser&e2te pe /run-e *e saat&er*eEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* =9 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E pere sau G caise. )eai sau cafea.

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  S# D$ 3*+

  = piept de pui mandarine= cană de ananas= ceapă mică= lingură de smântână= lingură de iaurt simplucâteva foi de salatăsare1 piper= lingură de oţetcâteva picături de ulei

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  18/63

  de măslinesupă

  Se prepară o supă din piept de pui i din zarzavat pentru supă. 3ieptul fiert se lasă să se răcească i se taie înfâii. )eapa se taie rondele i se sărează pentru a se înmuia. Se curăţă i se desfac mandarinele în felii1 dupănevoie feliile se pot tăia în două. Se adaugă frunzele de salată rupte i se amestecă uor cu ucăţile de ananas.Se condimentează cu sare i piper i se amestecă încă o dată. +ngredientele de salată se leagă cu un amestecdin smântână1 iaurt i câteva picături de ulei de măsline. Se servete cu o chiflă integrală care se poate i tăia

   în ucăţi1 pră

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  19/63

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* = '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E= $an *e $0%p0t *e ananas sau 0 "u$at %are *e ananas pr0aspt Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  )*M!)*M )* #$%*'$=0 g cucu= lingură de ulei demăsline= lingură de zeamă de lămâieun vârf de cuţit de oia de ardei iute = ardei = roie

  = căţel de usturoi H măslineo conservă mică de mazăreF00 ml de apă clocotităSe prepar $u2$u2u $0n/0r% instru$ţiuni0r *e pe a%"aa9 n ti%pu /ier"erii se t0arn -ea%a *e %4ie Se $0a$ear*eiu# se $urţ *e $0a9 2i se taie n /42ii R02ia se s$u/un* n ap $0$0tit pentru a /i %ai u20r *e *e$09it 2i setaie n "u$ţi Se taie %sinee Ceapa tiat se ru%ene2te n uei n$ins Se a*au. ustur0iu -*r0"it# se a%este$ 2ise a*au. e.u%ee T0ate in.re*ientee se n"u2 %preun s$utur4n* $0nstant $ratiţa Atun$i $4n* i$'i*u see&ap0r se a%este$ 2i %a-rea s$urs >e.u%ee se $0n*i%entea- $u sare# piper 2i "0ia *e ar*ei Se a%este$ 2i set0arn peste $u2$u2

  CI:A PR=TEI:E /ri.rui *e pui 2i un $astr0n *e saat &er*e

  &+( - S@*+$S$M4n$aţi atun$i $4n* & este /0a%e# 2i nu atun$i $4n* si%ţiţi un .0 n su/etu *u%nea&0astr Cu %4n$are nu &eţiu%pe ni$i0*atEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E $ur%a 9ap0ne- (6a6i) 2i 6iLi sau p0rt0$ae Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  RA;U DE PASARE pui %0r$0&i in.uri *e r*$in *e ţein ras0 $an *in $iuper$ie pre/erate $eap %are $ţe *e ustur0i

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  20/63

  in.ur *e ptrun9e t0$atun &4r/ *e $uţit *e $i%"ru0 /run- *e *a/insare# piper un &4r/ *e $uţit *e "0ia *e ar*ei *u$e in.ur *e uei

  Puiu se taie n "u$ţee %i$i 2i se /ri.e pe a%"ee prţi Se pune *e0parte ntr50 $ratiţ $a* In a$ea2i uei seru%enes$ $eapa t0$at# ustur0iu -*r0"it# %0r$0&u tiat %runt 2i ţeina ras Se a*au. $iuper$ie 2i se n"u2a%este$4n* p4n $4n* -ea%a n$epe s /iar" Se str0pe2te $u sup Se a*au. $arnea n %0%entu n $are s5aun%uiat e.u%ee 2i se $0n*i%entea-# se pune sare 2i piper 2i se %ai /ier"e puţin Se ser&e2te $u $'i/ inte.ra

  5 = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $in

  CI:A 7ITAMI:EIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi prepara 0 saat *in @ r02ii# ar*ei 2i $astra&etePuneţi sare 2i piper peste e.u%ee tiate 2i a*u.aţi un &4r/ *e $uţit *e 0re.an0# 0 in.uriţ *e uei# 0 in.uriţ *e0tet 2i puţin apEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* F )&,:+D&+

  MIC DEU: 7ITAMI:EG  %an*arine sau 0 $ana *e a/ine Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  3S$ @5+(,S$ 3$S&+;$, . *e paste /in0ase Baria tri$00re %0r$0& r02ie sau in.uri *e r02ii *in $0nser&$4te&a "u$'eţee *e "r0$0i in.ur *e "r4n- *u$e *e &a$i in.uriţ *e eu2teanin.re*iente pentru saat

  Se pune sare n ap $0$0tit 2i ap0i se a*au. %0r$0&u ntre. 2i se as s /iar" $4te&a %inute Se a*au. pastee/in0ase n trei $u0ri# r02iie *in $0nser& tiate n "u$ţi sau r02ia pr0aspt 2i "r0$0i Se /ier"e ti%p *e , %inute#se stre$0ar Se presar $u 0 in.uriţ *e eu2tean t0$at 2i se pune 0 in.ur *e "r4n- *u$e *e &a$i Se a%este$Preparaţi5& un $astr0n %are *e saat *e r02ii

  CI:A PR=TEI:E

  Cren&ur2ti (re$i# /ierţi sau a .rtar) 2i e.u%ee pre/erateEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* G -+'+($

  MIC DEU: 7ITAMI:ESe s$0t s4%"urii *e a $aise# se taie 2i se prepar un $0%p0t n ap se a*au. $0a9 *e %4ie 2i un &4r/ *e $uţit *esare n %0%entu n $are $0%p0tu se r$e2te puţin i se a*au. 0 in.uriţ *e %iere sau su$ .r0s *e %ere

  ;USTARE 7ITAMI:E

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  21/63

  Preparaţi5& 0 "utur *in "anane# ,, % *in su$u pre/erat 2i -ea%a *e a %4ie

  5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n- %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$te sau e.u%e

  PRA: 7ITAMI:E

  3+$&S+)+ )* '$(5Se $urţ *e s4%"uri @ piersi$i 2i se a2ea- pe 0 /ar/urie %ai %are n a2a /e n$4t prţie interi0are s /ie $u /aţa nsus $an *e -%eur# in.ur *e -ea% *e %4ie 2i ,, % *e ap %inera se %i1ea- n "en*er 2i preparatuast/e 0"ţinut se t0arn peste piersi$i Se 0rnea- $u /run-e *e %ent

  ;USTARE 7ITAMI:EUn pu%n *e %ie- *e nu$ sau ate /ru$te 0ea.in0ase (aune# %i.*ae et$) 2i 0 $an *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:A 7ITAMI:ESe taie partea *e sus *e a @ %ere Pupa /ru$te0r se s$0ate (*ar se pstrea- partea e1teri0ar) $u .ri9 2i sen*eprtea- s4%"urii Pupei i se a*au. 0 $an *e ananas 2i 0 in.ur *e sta/i*e n%uiate n puţin r0% T0atein.re*ientee se %i1ea- n "en*er pentru a 0"ţine 0 past /in $u $are se u%pu %eree Ap0i se a$0per %eree $u partea 0r superi0ar *e9a tiat Se n/20ar separat /ie$are iar n /0ie *e au%iniu 2i se pune n $upt0ru n$ins a,, *e .ra*e C ti%p *e G %inute Su$uui *e a p0rt0$a i se a*au. in.ur *e %iere# $4te&a $ui20are 2i puţin

  $0a9 ras *e p0rt0$a "ine spat Se /ier"e p4n $4n* se !7ap0r 9u%tate *in su$ Meree $0apte se s$0t *in /0ia*e au%iniu 2i se a2ea- pe /ar/urie Se str0pes$ $u su$u /iert *e p0rt0$aeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* > 3&+' 6+ D$ 3

  S56+ @5&5 '4()&$ ! (*'+ 35A

   :u e1ist "utur %ai "un *e$4t apa pr0aspt Este pin *e su"stanţe %inerae pe $are $0rpu e pier*e printranspiraţie Tre"uie s "eţi $e puţin itri *e ap pe -i i puteţi %"0.ţi .ustu a*u.4n* -ea% *e %4ie sau 0in.uriţ *e 0ţet *e %ere :u este su/i$ient s "eţi ap nu%ai atun$i $4n* & este sete Ae.eţi un re$ipient pe $are s a&eţi nt0t*eauna a n*e%4n pentru a & a%inti *e a$est u$ru Beţi $4te puţin# n %0* re.uat# pentru a .0ire$ipientu p4n seara3 ast/e & &eţi putea $0ntr0a ap0rtu *e i$'i*e Beţi nu%ai ap n -iee *e ap Cu t0atea$estea# $eaiu# supa 2i su$urie *e /ru$te 2i e.u%e (*esi.ur# /r a*a0s *e -a'r) $0%petea- ap0rtu*u%nea&0astr *e i$'i*e *a$ nu puteţi "ea *0ar ap Su$urie *e /ru$te 2i e.u%e $0nstituie# *e ase%enea# 0 %as

  5 Apa repre-int sin.uru ap0rt *in -iua *e ap

  5 Beţi $e puţin itri *e ap pe -i

  5 Beţi pe st0%a$u .0 un pa'ar *e ap %inera $u $0nţinut ri*i$at *e %a.ne-iu

  SU;ESTII DE ACTI7IT

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  22/63

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* H 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E %an.0 sau %ere Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  S3() )* 3(+& G, . *e /run-e *e spana$ sau un pa$'et *e spana$ $0n.eat,, . panir  in.uri *e ueisareustur0i (0pţi0na)

  $0n*i%ente ($0rian*ru# 20/ran# nu$20ar# piper# ar*ei iute r02u)&er*eţuri (tar'0n# eu2tean# ptrun9e)0 in.uriţ *e s%4nt4n (0pţi0na)

  Se taie %runt spana$u ntr50 in.uriţ *e uei se n$in. repe*e $0n*i%entee# se a*au. spana$u 2i in.uri *eap Se * a /0$ %i$ 2i se n"u2 ti%p *e , %inute ntre ti%p n at ti.aie se $e2te paniru tiat n "u$ţi ntr50in.ur *e uei Spana$u se * a 0 parte *e pe /0$# i se a*au. s%4nt4n 2i paniru $it

  Paniru este 0 "r4n- pr0aspt $are se p0ate prepara *intr5un itru *e apte *at n /iert $are se ntur *e pe /0$ 2i$ruia i se a*au. @,, % *e iaurt Se a%este$ 2i se 0"ţine -er 2i 0 parte s0i* Se t0arn ntr50 sit %are 2i se spa$u ap re$e Se as a s$urs $e puţin 9u%tate *e 0r sau peste n0apte Din $antitţie %enţi0nate se 0"ţin G,5,, .*e panir 

  Paniru se p0ate tia n "u$ţee 2i $i n uei *e0are$e nu se t0pe2te Se a*au. $0n*i%ente *up .ust Este *ei$i0s2i su" /0r% $ru*

  Dup %as "eţi @,, % *e -ea% *e sup

  CI:A CARB=Un $0rnueţ u%put 2i $0%p0tEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* I '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E papaia sau $i0r$'ine *e stru.uri Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  ,)(5 )* S,+ $an *e /u.i *e s0ia $art0/ 

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  23/63

  %0r$0& /eii *e ţein .uie %i$

   ptrun9e $u r*$in in.ur *e uei

  sare# piper un &4r/ *e $uţit *e $'i%en %$inat

  itru *e sup *intr5un $u" $0n$entrat in.ur *e s0s *e s0ia

  Se ru%ene2te $eapa# se a*au. e.u%ee tiate n /42ii 2i se n"u2 Se pune sare# se a*au. $'i%en# se a%este$supa 2i se /ier"e ti%p *e G %inute Ap0i se a*au. /u.ii *e s0ia 2i se /ier"e a /0$ sa" n$ G %inute Se pune piperu 2i se a%este$ 0 in.ur *e s0s *e s0ia Se ser&e2te $u 0 $'i/ inte.ra Preparatu 0"ţinut se p0ate pasa $u%i1eru n 0$u /u.i0r *e s0ia se p0t utii-a se%inţe *e s0ia (*in $0nser&)

  5 = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $in

  CI:A PR=TEI:EIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi ser&i 0 saat preparat *in G, . *e pari-er# r02ie# ar*ei# 0 $eap %i$# 0 in.uriţ *e uei# 0 in.uriţ *e 0ţet# sare# piper 2i puţin ap

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* J '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E %ere sau piersi$i Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  ):+@$#*$ D$ ,&$6, . 0re- $eap $ţe *e ustur0i in.uriţ *e ptrun9e t0$at in.uri *e s0s *e s0iasare# piper nu$20ar in.uri *e uei@,, . *e sup *intr5un $u"in.re*iente pentru saat

  Intr50 in.uriţ *e uei se pr9e2te $eapa tiat Se a*au. 0re-u spat 2i se t0arn *easupra supa *in $u"u$0n$entrat $u uei *e %sine 2i ier"uri ar0%ate C'iar nainte *e a ter%ina *e /iert se a%este$ ustur0iu -*r0"it#sarea# piperu# ptrun9eu# puţin nu$20ar 2i s0su *e s0ia C4n* $0%p0-iţia se r$e2te se /0r%ea- $'i/teuţee# se

   p0t /0r%a 2i $u in.ura# 2i se pr9es$ ntr50 in.ur *e uei C'i/teuţee pr9ite se a2ea- pe pr0s0ape *e '4rtie pentrua se a"s0r"i surpusu *e .rsi%e Se ser&e2te $u saat *in &ar- a$r $reia pe 4n. $0n*i%ente i se a*au. 2i$4te&a pi$turi *e uei *e %sine 2i un %r %i$ tiat %runt

  CI:A PR=TEI:E= $utie *e "r4n- *e &a$i a $rei .ust se p0ate %"0.ţi $u 0 in.ur *e 0re- /iert 2i 0 in.uriţ *e %iere sau *e*u$eaţEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* 9 3&,$+($

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  24/63

  MIC DEU: 7ITAMI:E@,, % *e $0%p0t *in /ru$te as0rtate sau pere 9ap0ne-e (na2i) Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  S&'#$00 g de carne tocată de vită i porc= felie de costiţă linguri de orez= ceapă micăJ foi de varză acră de mărime medie= lingură de ulei linguri de apă minerală linguri de aivar sau ketchup

  = linguriţă de oia de ardei dulcesare=K litri de supă

  Se $e2te $eapa tiat n uei# se a*au. $arnea t0$at 2i 0 in.ur *e 0re- Se t0arn ap 2i se pune a /iert C4n* apan$epe s /iar" se * a 0 parte# se as s se r$eas$ puţin# ap0i se a*au. sarea 2i apa %inera C0%p0-iţia0"ţinut se %parte pe J /0i *e &ar- 2i se %pa$'etea- "ine Pe /un*u unei $ratiţe se pun restu /0i0r *e &ar- 2i*easupra se a2ea- sar%aee Se a*au. ai&aru# "0iaua 2i supa n a2a /e n$4t sar%aee s /ie a$0perite 2i a s/4r2itse pune /eia *e $0stiţ Se /ier"e apr01i%ati& G, *e %inute Se ser&e2te $u 0 /eie *e p4ine >a s/4r2itu %esei "eţi@,, % *e -ea% *e sup

  ! = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $in

  )+( )&,In 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi ser&i un $0rn *in /in inte.ra 2i "ea 0 $an *e $eai

  &+( $ S@*+$S$A&eţi .ri9 s transpiraţi "ine n /ie$are -i 2i s a&eţi un rit% $ar*ia$ aertOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  IUA @, CARB=HIDRATI

  '+) D$/*( -+'+($ "anan sau K $ur%ae Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *e

  e.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  PASTE FAI:=ASEG, . paste /in0ase Baria@,, . $arne *e &a$ pentru sup-ar-a&at pentru sup in.ur *e uei

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  25/63

  in.re*iente pentru saat

  Se prepar 0 sup *e &a$ *up reţeta *0rit# iar ap0i $arnea se $0n.eea- pentru at *at n 0$u supei *e &a$ se p0ate ntre"uinţa sup *e e.u%e# n I *e sup $0$0tit se in%0aie pastee /in0ase Se a2ea- ap0i ntr50 ta&Se str0pes$ $u uei 2i $u supa r%as Se $0$ n $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e C ti%p *e G %inute %preun $u pastee se p0t $0a$e 2i -ar-a&aturie *in sup Se prepar 0 saat *in &ar- r02ie ras a2a $u% & pa$e

  CI:A PR=TEI:EPreparaţi 0 $tit .r0as C0%p0-iţia *in trei in.uri *e /in /in# 0u# ,, % *e apte# puţin ap %inera# 0 9u%tate *e pa$'eţe *e -a'r &aniat 2i un &4r/ *e $uţit *e sare se a%este$ "ine# se t0arn ntr50 ti.aie *e te/0nuns $u $4te&a pi$turi *e uei 2i se pr9e2te n$et a te%peratur s$-ut pe a%"ee prţi Se un.e $u %ar%ea*Ser&iţi 2i 0 "u$ţi$ *e $i0$0at nea.r

  PREFERAŢI IAURT >A CI:

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  26/63

  PRA: PR=TEI:E

  S*@#$* D$ 3$S$ )* S@$)# '(%,#D,, . /ie *e pe2te *0&e$e 0u in.ur *e s%4nt4n *u$e in.ur *e "r4n- *e &a$i in.ur *e ptrun9e t0$atsare# piper  in.ur *e ueiunt pentru unsin.re*iente pentru saat

  S/e$a %an.0* se 0pre2te 2i se pune ntr50 stre$urt0are ntr50 $ratiţ *e te/0n se pr9e2te ntr50 in.ur *e uei pe2tee tiat n "u$ţi Cratiţa se s$utur $0ntinuu Se presar s/e$a 2i se a%este$ u20r Se un.e un &as *e iena $uunt 2i ap0i se t0arn n &as s/e$a %an.0* 2i pe2tee Se prepar 0 $0%p0-iţie "ine a%este$at *in 0u# s%4nt4n*u$e# /in# ptrun9e# sare 2i piper $u $are se a$0per pe2tee 2i s/e$a Se $0a$e ti%p *e G %inute n $upt0run$ins a K, *e .ra*e CPentru saat se ntre"uinţea- &ar- $'ine-eas$ $reia i se a*au. un $ţe -*r0"it *e ustur0i 2i se str0pe2te $u 0in.uriţ *e uei *e %sine# 0 in.uriţ *e 0ţet "asa%i$ 2i se $0n*i%entea- $u sare 2i piper

  Dup %asa *e pr4n- "eţi @,, % *e -ea% *e sup

  CI:A AMID=:URI= /ar/urie *e $r0$'et *e $art0/i (e&entua .ata preparate) peste $are aţi presrat pes%et pr9it Se ser&e2te $u un$astr0n *e saat &er*e $0n*i%entat *up .ustEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* FF '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:EK s%0$'ine us$ate sau "anan -*r0"it $u 0 in.ur *e nu$i tiate Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  %*#S D$ @S,#$,, . *e /as0e us$at *in $0nser& $eap .uie %0r$0& $art0/  $ţei *e ustur0i in.ur *e s0s *e r02ii sau *e r02ii *in $0nser&

  in.ur *e "0ia *e ar*ei *u$e in.uriţ *e ptrun9e /0aie *e *a/inun &4r/ *e $uţit *e $i%"ru *e &arun &4r/ *e $uţit *e %a.'iran in.ur *e uei itri *e supsare# piper 

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  27/63

  Se ru%ene2te $eapa n uei# se a*au. /run-a *e *a/in# *up .ust se p0t a*u.a $4te&a "0a"e *e piper 2i *e ienupr#2i *easupra se t0arn supa C4n* * n $0$0t se a*au. .uia tiat (sau 9u%tate *e $pţ4n *e ţein)# %0r$0&u 2i$art0/u 2i se /ier"e G %inute Se a%este$ /as0ea# s0su *e r02ii# ustur0iu -*r0"it# $0n*i%entee 2i "0iaua# sesrea- *up ne&0ie 2i se %ai /ier"e t0tu n$ G %inute >e.u%ee tre"uie s /ie a$0perite $u i$'i* pe t0t par$ursu/ier"erii >a s/4r2it se a*au. ptrun9eu t0$at Se ser&e2te $u 0 $'i/ inte.ra

  CI:A PR=TEI:E *intr50 $eap %i$ se taie %runt 2i se ru%ene2te n uei# se a*au. 0u "tute# se pune sare 2i piper Sea%este$ p4n $4n* se ntre2teEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* FG '+D,(*&+

  MIC DEU: %an*arine sau p0rt0$ae Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  ''#+% )* D,-#$)$+, . *e %ai *0&e$ei $eap %i$ $ţe *e ustur0isare# piper  in.ur *e uei in.ur *e unt,, % *e apin.re*iente pentru saat

  Se ru%ene2te n uei $eapa tiat# se a*au. *0&e$eii tiaţi 2i se n"u2 repe*e Se a*au. 2i ustur0iu -*r0"it#sarea 2i piperu 2i se t0arn *easupra ,, % *e ap /ier"inte C4n* * n $0$0t se prepar %%i.a Se /ier"e %inute a /0$ %i$ a%este$4n* $0nstant C4n* este .ata se t0arn ntr5un &as *e iena# se str0pe2te $u 0 in.uriţ *e untt0pit 2i se $0a$e n $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e C ti%p *e , %inute C4n* se %ai r$e2te puţin se taie Seser&e2te $u saat *e s/e$ $reia i s5a a*u.at $eap tiat r0n*ee

  CI:A PR=TEI:EG /eii *e 2un$ 2i restu *e saat r%as *e a %asa *e pr4n-# sau e.u%ee pre/erate# p0t /i 2i %urate

  &+( $ S@*+$S$De9u$aţi panurie ene2uui *in *u%nea&0astr8 /a$eţi .i%nasti$# %er.eţi pe 90s# ater.aţi# 9u$aţi5&# *ansaţi!S0$iai-aţi!

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* F> 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E $an *e a/ine (*a$ sunt $0n.eate *aţi5e ntr5un $0$0t) sau prune pr0aspete Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  28/63

  3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  )S&-$+ )* ),S+ $astra&ete %are r02ie sau in.uri *e r02ii *in $0nser& "u$at *e $0stiţ $eap %i$ ar*ei %i$ in.ur *e ptrun9e t0$at in.ur *e uei sare# piper  in.ur *e s%4nt4n *u$e

  Castra&etee $urţat se taie n "u$ţi %ai %ari# $0stiţa 2i ar*eiu se taie n "u$ţee %i$i R02ia *e$09it sau r02iie *in$0nser& se taie %runt Se taie $eapa Se pr9e2te $0stiţa n uei C4n* *e&ine transu$i* se a*au. $eapa 2i ar*eiu2i se %ai pr9e2te t0tu n$ apr01i%ati& %inute Se a*au. r02ia 2i $astra&etee Se pune sare 2i piper 2i se n"u2e$e puţin , %inute Se $0n*i%entea- *up .ust# se presar $u ptrun9e 2i nainte *e a se ser&i se a%este$s%4nt4n *u$e Se ser&e2te $u 0 $'i/ inte.ra

  CI:A AMID=:URIDin itri *e su$ *e %ere 2i *in @ in.uri $u &4r/ *e %ai se prepar 0 "u*in$ %%i. nainte *e a turna%%i.a n /ar/urie se a*au. /ru$tee pr0aspete pre/erate tiate n "u$ţi

  RI:A TE SFATUIESTE(u fugiţi din faţa prolemelor1 ci rezolvaţi!leA Mi nu mâncând ! vă va dureaAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  6+* FH )&,:+D&+

  '+) D$/*( -+'+($ $an *e a/ine (*a$ sunt $0n.eate *aţi5e ntr5un $0$0t) sau prune pr0aspete Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  S3%:$$ )* #$%*'$, . *e paste /in0ase Baria Inte.rae ar*ei &4nt %i$ *0&e$e %i$ $ţe *e ustur0isare# piper  in.uriţ *e 0re.an0 in.uriţ *e uei in.ur *e "r4n- ras $u" $0n$entrat *e sup

  Pastee /in0ase se /ier" ntr50 ap n $are s5a a*u.at $u"u $0n$entrat *e sup 2i se stre$0ar T0ate e.u%eeenu%erate se taie n /42ii# se str0pes$ $u uei# se $0n*i%entea- $u sare 2i piper 2i se $0$ n $upt0ru n$ins a , *e.ra*e C ti%p *e G %inute Dup , %inute se presar *easupra e.u%e0r 0re.an0 2i ustur0iu tiat 2i se "a.

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  29/63

  nap0i a $upt0r Se a%este$ pastee $u e.u%ee $0apte 2i se presar $u 0 in.ur *e par%e-an sau 0ri$e at "r4n-

  CI:A AMID=:URISaat *in /eti$ (saata %ieuui) 2i /as0e

  PREFERATI IAURT >A CI:A? PR=TEI:E iaurt %are n $are $u 9u%tate *e 0r nainte *e %as se a%este$ in.ur *in /ru$tee 0ea.in0ase (nu$i# aune#%i.*ae# et$) pre/erateEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* FI -+'+($

  MIC DEU: 7ITAMI:ETiaţi *i/erite /ru$te (%ere# stru.uri# pere) 2i n"u2iţi5e n puţin ap n ti%p $e se n"u2 se a*au. 0 in.ur *esta/i*e spate 2i un &4r/ *e $uţit *e pante ar0%ate pentru 2tru*e $u %ere (nu$20ar# $ui20are# s$0rţi20ar# .'i%"ir)Ceai sau $a/ea

  ;USTARE 7ITAMI:ESe pasea- $u %i1eru 0 9u%tate *e %an.0 n $are s5a a%este$at 0 in.uriţ *e %iere 2i ,, % *in su$u pre/erat

  Se $0n*i%entea- $u un &4r/ *e $uţit *e .'i%"ir %$inat5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n- %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$te sau e.u%e

  PRA: 7ITAMI:E

  @&*)$ )* @*#%+ D$ ,-6Se taie n "u$ţee un pepene .a"en %i$# se ra*e un %an.0 %i$ 2i se taie n r0n*ee 0 "anan Se str0pe2te $u su$ *e p0rt0$a 2i se presar $u 0 in.uriţ *e -a'r &aniat Se presar $u 0 in.ur *e /u.i *e 0&- 2i $u 0 in.ur *ese%inţe *e /0area s0areui Peste preparat se t0arn 0 $ea2$ *e apte 2i se a%este$ "ine

  ;USTARE 7ITAMI:EUn pu%n *e %i.*ae sau ate /ru$te 0ea.in0ase (nu$i# aune# /isti$ et$) 2i 0 $an *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:A 7ITAMI:E

  Se a%este$ *0u in.uri *e "r4n- *e &a$i 2i un &4r/ *e $uţit *e s$0rţi20ar $u 0 /ar/urie *in /ru$tee pre/erate tiaten "u$ţeeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* FJ 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E $i0r$'ine %are *e stru.uri sau %ere Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  ),D 3($ )* S# "u$ţi /ie *e $0*in.re*iente pentru prepararea paneuuisare# piper uei pentru pr9itin.re*iente pentru saat

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  30/63

  Fieurie *e $0* se spa 2i se 2ter. $u un 2er&et *e '4rtie Se $0n*i%entea- $u sare *up .ust# se tre$ prin /in# 0u "tut 2i prin pes%et 2i se pr9es$ "ine n uei n$ins Ap0i se s$ur. "ine *e .rsi%e Saata se prepar *in r02ii tiate2i *in r0n*ee *e $eap# /r uei 2i /r 0ţet Se str0pe2te $u -ea% *e %4ie# se presar $u "usui0$ 2i se$0n*i%entea- $u sare 2i piper

  Dup %as "eţi @,, % *e -ea% *e sup

  CI:A CARB=In K, . *e paste /in0ase /ierte se a%este$ r02ie tiat n "u$ţi# $astra&ete %urat tiat n "u$ţi 2i un %0r$0&ras Se str0pe2te $u un a%este$ *e sare# uei 2i 0ţet 2i se presar $u ptrun9e t0$at

  &+( - S@*+$S$Re/e$taţi asupra pers0anei 2i asupra &ieţii *u%nea&0astr I*enti/i$aţi $u $e nu sunteţi %uţu%iţi 5 2i n$er$aţi ss$'i%"aţi a$e u$ru Şi nu $u n$ 0 %as $0pi0as!EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* F9 '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E $an *e $p2uni (*a$ sunt $0n.eate atun$i 0priţi5e puţin) sau *e pepene .a"en Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  '+($S&,($ $0nser& %i$ *e /as0e us$atG, . spa.'ete in.ur *e .ri2 $eap %i$ in.ur *e past *e r02ii@ itri *e sup ar*ei %0r$0& $ţe *e ustur0i in.ur *e ptrun9e t0$atsare# piper  in.uriţ *e uei *e %sine

  Se ru%ene2te n uei 0 $eap t0$at %runt# *easupra se presar .risu# se a%este$ puţin 2i se t0arn supa Sea*au. pasta *e r02ii# ar*eiu# %0r$0&u tiat n r0n*ee 2i ustur0iu -*r0"it C4n* * n $0$0t se pun spa.'eteerupte n "u$ţi s$urte# $'iar nainte s /ie /ierte se pune 2i /as0ea pentru a se n$-i Se presar $u ptrun9e Se$0n*i%entea- *up .ust $u sare 2i piperMinestr0ne este 2i %ai .ust0s *a$ se as s stea 9u%tate *e 0r nainte *e a /i ser&it Se ser&e2te $u 0 /eie *e

   p4ine inte.ra sau pes%eţi Nasa

  5 = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n- se p0ate pstra pentru $in

  CI:A PR=TEI:EIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi ser&i $'i/tee *e $arne 2i un $astr0n *e saat *e&ar- *u$eEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* G0 '+D,(*&+

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  31/63

  MIC DEU: 7ITAMI:E %ere sau 0 /eie %are *e pepene r02u Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  )&,):$$ D$ 3,&*' )* S#, . *e %ai itri *e ap in.ur *e ueisareun &4r/ *e $uţit *e "0ia *e ar*ei *u$eun &4r/ *e $uţit *e 0re.an0un &4r/ *e $uţit *e r0-%arin in.uriţ *e ptrun9e t0$at

  in.re*iente pentru saat

  In ap $0$0tit srat se a*au. n$et %aiu a%este$4n* $0nstant Se /ier"e p4n $4n* se ntre2te n $0%p0-iţiese a*au. %ir0*eniie# se a%este$# se s$0ate nt0r$4n* $ratiţa pe un /un* *e e%n u%e* 2i se su"ţia- p4n a9un.es ai" .r0si%ea *e $% Se taie n "u$ţi %i$i 2i se /0r%ea- $r0$'etee Se a2ea- $r0$'etee n ti.aie 2i sestr0pes$ $u uei n$ins n $are s5a a*u.at "0iaua *e ar*ei Se $0$ n $upt0ru n$ins a , *e .ra*e C ti%p *e ,%inute Din $0%p0-iţie se p0t /a$e 2i .u2te Cu 0 in.ur %are se ia *in %%i. 2i se pr9es$ n @ in.uri *e uei pe a%"ee prţi p4n se /a$ aurii

  CI:A PR=TEI:E iaurt %are n $are se a%este$ 0 in.ur *in se%inţee pre/erateEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* G= 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  ,)( D$ 3*+F pulpe de pui dezosate i fără pieliţă= ceapă mică

  = căţel de usturoi= vânătă mică fără coa

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  32/63

  >0 ml de vin rou=>0 ml de supă

  Carnea spat 2i us$at se taie n "u$ţee Se t0a$ $eapa 2i ustur0iu# &4nt 2i *0&e$eu se taie n r0n*ee# iarar*eiu n "u$ţi Se taie $4t se p0ate *e %runt ar*eiu iute# se *e$09e2te r02ia 2i se taie n /eii ntr50 ti.aie *e te/0nse pr9es$ "u$ţeee *e $arne# se a*au. $eapa 2i ustur0iu 2i se pr9es$ a%este$4n* $0nstant Se presar $u .'i%"ir#sare 2i piper 2i se a%este$ "ine C0%p0-iţia se s$0ate *in ti.aie 2i se pune ntr50 $ratiţ n$-it 2i se a$0per Set0arn n ti.aie &inu (*up .ust)# supa# r02ia tiat# $i%"ru 2i r0-%arinu 2i se * t0tu ntr5un $0$0t Se t0arn t0tuntr5un &as *e iena 2i se $0a$e n $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e C ti%p *e @, *e %inute Se ser&e2te $u 0 "u$at *e p4ine

  5 Da$ nu a&eţi ti%p a *isp0-iţie ser&iţi 0 t0$an *e pui .ata preparat

  CI:A CARB= "u$at *e t0rt 2i 0 "u$ţi$ *e $i0$0at nea.rOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  IUA CARB=HIDRATI

  MIC DEU: 7ITAMI:E

  p0rt0$ae sau @ 6iLi

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  3#)+( )* -&6 )&,, . *e &ar- a$rsare# piper G, % *e ap@ /0i *e p$int %prţite n 9u%tate@ in.uri *e uei

  Se n$in.e 0 in.ur *e uei 2i se a*au. &ar-a Se a%este$ 2i se as s se pr9eas$ puţin p4n se ru%ene2te Se$0n*i%entea- $u sare 2i piper 2i se %parte n @ prţi Se un.e 0 ta& $u 0 in.ur *e uei 2i pe /un*u t&ii se a2ea-una peste ata /0i *e p$int# *easupra una *in prţie *e &ar- Se a$0per $u 0 /0aie *e p$int 2i se pune *inn0u n$ un r4n* *e &ar- Se repet n$ 0 *at# iar a supra/aţ se &0r a2e-a /0 *e p$int Partea *e sus se un.e$u 0 in.uriţ *e uei P$inta se * a $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e C 2 se $0a$e apr01i%ati& @, *e %inuteStratu *e *easupra tre"uie s /ie auriu Se t0arn peste p$int G, % *e ap $0$0tit 2i se %ai as n 9ur *e un%inut n $upt0ru n$ins P$inta se taie n "u$ţie *0rite Este *ei$i0as at4t $a* $4t 2i re$e

  CI:A PR=TEI:E= $'i/tea %are *e $arne $u ai&ar sau %u2tar 2i e.u%ee pre/erateEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* GF -+'+($MIC DEU: 7ITAMI:E r0n*ee *e ananas# p0t /i 2i *in $0%p0t# se pr9es$ pe a%"ee prţi ntr50 in.uriţ *e unt Bu$ţie pr9ite sestr0pes$ $u su$u *e ananas sau $u su$u *e a p0rt0$a Preparatu se presar 2i $u un pu%n *e %i.*ae pr9iteCeai sau $a/ea

  ;USTARE 7ITAMI:ESe pasea- n "en*er 0 r02ie# se a*au. tar'0n tiat# 0 pi$tur *e uei *e %sine 2i puţin ap %inera Butura se$0n*i%entea- $u piper# se p0ate a*u.a 2i un &4r/ *e $uţit *e $ii sau *e "0ia *e ar*ei iute

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  33/63

  5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n- %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$te sau e.u%e

  PRA: 7ITAMI:E

  '$&$ )* '+$&$Se s$0"es$ $0t0aree 2i se%inţee *e a %ere Ap0i %eree se u%pu $u un a%este$ preparat *in in.uri *e sta/i*e# in.ur *e nu$i tiate sau %$inate# &4r/uri *e $uţit *e s$0rţi20ar 2i 0 in.ur *e %iere Meree se a2ea- ntr5un&as *e iena 2i se str0pes$ $u @,, % *e su$ *e %ere Se $0$ ti%p *e , *e %inute n $upt0ru n$ins a K, *e .ra*eC n ti%p $e se $0$ se &0r str0pi *e $4te&a 0ri $u su$u *e %ere

  ;USTARE 7ITAMI:EUn pu%n *e %ere us$ate sau ate /ru$te us$ate 2i 0 $an *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:A 7ITAMI:EUn $astr0n *in e.u%ee pre/erate

  RI:A 7A SFATUIESTEDu%nea&0astr n2i& puteţi /a$e $e %ai %ut pentru $0rpu *u%nea&0astr $u un %0* *e &iaţ snt0s 2i $u 0a"0r*are p0-iti& /aţ *e &0i n2i&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* GG 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E@,, % *e $0%p0t *in /ru$te as0rtate sau ne$tarine Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  S,',( )* -,)D,

  "u$ţi /ie %ari *e s0%0n in.ur *e uei/ir *e tar'0n pr0aspt sau in.ur *e tar'0n us$at/eii *e %4ie *intr5un a&0$a*0 %i$,, % *e iaurt si%pu -ea%a 2i $0a9a ras *e a %4ie sau i%e (%4ie &er*e)sare# piper in.re*iente pentru saat

  Se pre.te2te $4te 0 "u$at *e /0ie *e au%iniu pentru /ie$are /ie *e s0%0n 2i se * $u uei Peste a$easta se a2ea-/ieu *e s0%0n us$at $ruia i s5a a*u.at /eie *e %4ie 2i un /ir *e tar'0n Fieurie ast/e pre.tite se n/20arn /0ie# se pun a $upt0r 2i se $0$ apr01i%ati& G *e %inuten "en*er se a%este$ ntr50 %as /in a&0$a*0# iaurt# sare# piper# $0a9a ras 2i su$u *e %4ie sau i%e S0su

  ast/e 0"ţinut se t0arn peste /ieurie /ier"inţi *e s0%0nPentru saat se taie 9u%tatea r%as *e a&0$a*0 str0pit $u puţin s0s *e %4ie sau *e i%e# se a%este$ 2i $4te&a/run-e *e saat &er*e Se a*au. 0 in.uriţ *e %u2tar 2i 0 in.ur

  5 Dup %asa *e pr4n- "eţi @,, % *e -ea% *e sup

  CI:A AMID=:URIPreparaţi un ter$i *e 'ri2$ ntr50 in.uriţ *e uei ru%eniţi *intr50 $eap %i$# a*u.aţi , . *e 'ri2$ $ru*#un %0r$0& tiat r0n*ee# 0 9u%tate *e ar*ei# , 9u%tate *e r02ie 2i puţin pra- Se a%este$ 2i se str0pe2te $u -ea%

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  34/63

  *e sup n a2a /e n$4t t0tu s /ie a$0perit $u -ea% Se /ier"e ti%p *e G %inute# se stin.e /0$u 2i se %ai a2teapt, %inute Se presar $u ptrun9e

  D=RIŢI = CI:< SIMP>

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  35/63

  sareueiin.re*iente pentru saat

  Cart0/ii $urţaţi *e $0a9 se taie n "eţi20are (G 1 $%)# se pun n ap re$e 2i se as s stea ti%p *e , %inute Ap0ise 2ter. p4n sunt us$aţi Se pr9es$ J %inute n uei n$ins p4n se ru%enes$ e.a pe t0ate prţie Cart0/ii se s$0t pe pr0s0ape *e '4rtie pentru a se a"s0r"i e1$esu *e .rsi%e Se ser&es$ $u un $astr0n *e saat &er*e $r0$ant $ur0n*ee *e $eap# $u ar*ei tiaţi n /42ii su"ţiri 2i $u 0 in.ur *e se%inţe pr9ite *e susan (se pr9es$ repe*e ntr50$ratiţ /r uei) Se a*au. 2i puţin sare

  CI:A PR=TEI:ED0i $ren&ur2ti 2i 0 saat *e r02ii

  D=RITI = CI:< SIMP>A? 7ITAMI:EPreparaţi5& 0 /ar/urie *e e.u%e sau *e saate as0rtateEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* GI 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E

  ne$tarine sau "anan Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  )*&)( )* -&6 $pţ4n *e &ar- $eap %i$ in.ur *e past *er02ii sau *e r02ii *in$0nser&un &4r/ *e $uţit *e -a'r $4te&a "0a"e *e $'i%en@,, % *e sup in.ur *e uei%e-e *in piept *e $ur$an

  F0ie *e &ar- spate se taie n /42ii ate Se pr9e2te -a'ru n uei C4n* se ru%ene2te se a*au. $eapa t0$at 2i sea2teapt $a 2i a$easta s se ru%eneas$ Se a*au. &ar-a# se a%este$# se t0arn supa 2i se n"u2 $u &asu a$0perit p4n se %0aie &ar-a nainte *e a ter%ina *e /iert se a*au. %e-eu *in piept *e $ur$an# pasta *e r02ii 2i $'i%enu 2ise %ai n"u2 t0tu n$ un ti%p Se ser&e2te $u 0 $'i/ inte.ra

  CI:A CARB=

  Preparaţ5& $tite I%periae Unui ."enu2 *e 0u se a*au. G, % *e apte 2 t0t at4ta /in pentru a 0"ţine 0$0%p0-iţie $4t %a .r0as (pentru a se a%este$a %a u20r)# ap0i turnaţi at4ta apte $4t este ne$esar pentru $a$0%p0-iţia s /ie /ui*# *ar s nu $ur. /0arte tare Se a*au. &aniie 2 20/ran A"u2u $ruia i s5a a*u.at puţinsare se "ate spu% 2i *easupra se t0arn $u .ri9 $0%p0-iţia $u ."enu2 C0%p0-iţia n0u50"ţinut se t0arn ntr50ti.aie uns $u uei 2 se pr9e2te a /0$ %e*iu pe a%"ee prţi p4n se ru%ene2te Se ser&e2te $u $0%p0t nen*u$it 2i$u 0 "u$ţi$ *e $i0$0at nea.rEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* GJ )&,:+D&+

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  36/63

  MIC DEU: 7ITAMI:E %ere sau .rape/ruit Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  #S%(J /0i *e asa.naG, . $iuper$i $'a%pini0nG, . *e spana$ $0n.eat $ţe *e ustur0isare# piper  in.uriţ *e ptrun9e t0$atin.ur *e ueiin.uri *e s%4nt4n *u$e in.uriţ *e unt

  in.ur *e past *e r02ii

  Se prepar un s0s *in s%4nt4n *u$e# unt 2i past *e r02ii a%este$ate# *up .ust se a*au. 2i $4te&a in.uri *e apCiuper$ie tiate se 0pres$# se stre$0ar# se $0n*i%entea- $u sare 2i piper 2i se a%este$ $u ptrun9eu Spana$use /ier"e n /0arte puţin ap# se $0n*i%entea- $u sare 2i piper 2i se a%este$ $u ustur0iu -*r0"it (n 0$uspana$uui se p0t ntre"uinţa *0&e$e tiat n /eii 2i 0 in.ur *e r02ii *in $0nser&)Pe /un*u unei t&i se a2a- /0i *e asa.na# se un. $u s0s 2i se a$0per $u $'a%pini0ane A$estea se a$0per *inn0u $u /0i *e asa.na# se un. $u s0s 2i se a*au. spana$u A$esta se a$0per $u uti%ee /0i *e asa.naDeasupra se t0arn restu *e s0s n $are s5a a%este$at uei Se $0a$e ti%p *e @, *e %inute n $upt0ru n$ins a ,,*e .ra*e C (n 0$u /0i0r *e asa.na se p0t ntre"uinţa J $tite su"ţiri)

  Ca .arnitur ser&iţi un $astr0n *e saat &er*e

  CI:A PR=TEI:EPreparaţi5& 0 saat *in e.u%e as0rtate n $are a*u.aţi $arnaţii pre/eraţi sau "r4n-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* G9 -+'+($

  MIC DEU:Un %r tiat n "u$ţee se a%este$ $u $4te&a $ire2e *in $are s5au s$0s s4%"urii (p0t /i 2i *in $0%p0t) Saata *e/ru$te se p0ate presra $u 0 in.ur *e se%inţe *e /0area s0areui Ceai sau $a/ea

  ;USTARE 6iLi se -*r0"es$ $u /ur$uiţa 2i se pun ntr5un pa'ar Se a%este$ $u ,, % *e ap %inera Butura se p0aten*u$i $u 0 in.uriţ *e %iere sau $u 0 in.uriţ *e su$ .r0s *e %ere5 Da$ &i se %ai /a$e /0a%e p4n a %asa *e pr4n-# %ai uaţi 0 .ustare *e /ru$te sau e.u%e

  PRA:

  3$3$($ &,S* +( S*3Se spa p0rt0$ae 2i %4ie 2i se 2ter. "ine Din /ru$te se st0ar$e su$u n $are se a%este$ @,, % *e ap 2i se* n $0$0t n ti%p $e /ier"e se a*au. 0 "u$ţi$ *e "at0n *e &aniie 2i *e s$0rţi20ar# $ui20are 2i 0 in.uriţ *e piper "0a"e Tre"uie s $0$0teas$ %inute C4n* se %ai r$e2te puţin se a*au. in.ur *e %iere 2i se a%este$ "ine =*at r$it se pune pentru un ti%p a /ri.i*er = "u$at %ai %are *e pepene r02u se taie n "u$ţee sau se taie$u in.ura 2i se pune n supa re$e

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  37/63

  ;USTAREUn pu%n *e ara'i*e sau *e ate /ru$te 0ea.in0ase (nu$i# /isti$# %i.*ae et$) 2i 0 $an *e $eai sau /ru$te 0ri e.u%e

  CI:AUn $astr0n *in saata pre/erat

  RI:A 7A SFATUIESTE;4n*iţi p0-iti /iţi 0pti%i2ti# r4*eţi! Rs/ţaţi5&!EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* >0 3&,$+($

  MIC DEU: 7ITAMI:E@,, % *e $0%p0t *in /ru$tee pre/erate sau 0 r0*ie Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  S# )* ,( ar*ei &ar- %i$ $'ine-eas$ $eap %i$ $0nser& *e t0n r02ie in.ur *e -ea% *e %4ie0 e.tur *e ptrun9e pr0asptsare# piper 

  Se pune t0nu ntr50 sit Ar*eiu se taie n "u$ţi# $eapa se taie n r0n*ee# iar &ar-a $'ine-eas$ n /42ii Se-*r0"e2te r02ie# se a*au. puţin uei *e %sine $are s5a s$urs prin sit *e a t0n# sare 2i piper Se a%este$ -ea%*e %4ie 2i ptrun9e t0$at (Da$ & sunt pe pa$ .usturie %ai pi$ante atun$i a*u.aţi puţin s0s *e ta"as$0) T0nuse -*r0"e2te $u /ur$uiţa# se a%este$ $u e.u%ee 2i se str0pe2te $u s0su preparat Restu *e uei se arun$ Seser&e2te $u 0 $'i/ inte.ra

  Dup %asa *e pr4n- "eţi @,, % *e -ea% *e sup

  CI:A CARB== /ar/urie *e .n0$$'i peste $are s5a turnat pes%et pr9it ntr50 in.uriţ *e unt Se ser&e2te $u r02ii tiate n "u$ţin .astr0n0%ie# .n0$'i sunt .u2te spe$i/i$ itaiene# %i$i# 0&ae sau r0tun*e# $u aspe$t *e s$0i$i pate (presate $u/ur$uiţa)# /ierte n ap srat# .ratinate 2i ser&ite $a antreu $a*

  &+( - S@*+$S$

  Fa$eţi5& ti%p pentru *u%nea&0astr n2i&! Re-er&aţi5& 0 0r pe -i pentru %i2$are 5 0 ne$esitate pentru su/et# 00"i.aţie pentru sntate 2i un "asa% pentru $0rpEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* >= '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E %an*arine sau /eie %are *e pepene r02u Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  38/63

  3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  '()&$ &+(G $art0/i $eap %0r$0&i r*$in *e ptrun9e $pţ4n *e ustur0i (ntrea.# in$usi&e $u $0a9) &ar- &ar- $reaţ I *e sup n $are s5au /iert @,, . *e $arne *e &a$ in.ur *e "0ia *e ar*ei *u$e$4te&a "0a"e *e piper sare0 in.ur *e uei

  Intr50 0a se pun $art0/ii tiaţi r0t0$0ae 2i $eapa t0$at# $p4ţ4na *e ustur0i ntrea.# /run-ee *e &ar- tiate#%0r$0&u 2i r*$ina *e ptrun9e tiateQ r0n*ee# iar a s/4r2it &ar-a $reaţ tiat Deasupra se presar $u "0ia *ear*ei *u$e# $u "0a"ee *e piper 2i $u sare Se str0pe2te $u uei 2i $u sup nu%ai at4t $4t s /ie t0ate in.re*ienteea$0perite =aa se a$0per "ine $u /0ie *e au%iniu 2i ap0i $u $apa$ Dup4$e @ *at n $0$0t se /ier"e a /0$ *0%0ti%p *e 0r Este *ei$i0as $u 0 /eie *e p4ine5 = parte *in preparatu $uinar *e a %asa *e pr4n-- se p0ate pstra pentru $in

  CI:A PR=TEI:EIn 0$u preparatuui $uinar pstrat *e a %asa *e pr4n- puteţi prepara 0 saat *in $arne *e &a$ tiat n /eii#$eap# ustur0i -*r0"it# 0ţet "asa%i$# uei *e %sine# sare 2i piper In saat puteţi tia si ar*ei 2i r02ieEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* > '+D,(*&+

  MIC DEU: 7ITAMI:E "anan sau K s%0$'ine us$ate Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: AMID=:URI

  )&,@+ ),3+ )* -&6 D$ &*E$##$SG $art0/i %ai %ari in.uri *e uei

  $eap %aresare# piper ,, % *e ap in.uriţ *e "0ia *ear*ei *u$eun &4r/ *e $uţit *er0-%arin e.tur *e ptrun9eG, . *e &ar- *e Bru1ees in.uriţ *e unt

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  39/63

  in.uriţ *e se%inţe *e %u2tar -ea%a *e a %4ie

  Cart0/ii $urţaţi *e $0a9 se taie n r0n*ee# se $0n*i%entea- $u sare 2i piper# se presar $u "0ia *e ar*ei 2i $ur0-%arin 2i se a%este$ "ine Se t0a$ $eapa ntr50 ta& uns $u uei se a2ea- aternati& $art0/ii 2i $eapa Se t0arnrestu *e uei 2i ap peste $art0/i Se $0a$e t0tu n $upt0ru n$ins a ,, *e .ra*e C ti%p *e G *e %inute C4n* s5a$0pt se presar $u ptrun9e Preparatu se ser&e2te $u &ar- *e Bru1ees /iart 2i tre$ut printr50 ap re$e Sestre$0ar "ine ntr50 in.uriţ *e unt se pr9e2te in.ur *e se%inţe *e %u2tar ($ratiţa tre"uie s /ie a$0perit*e0are$e se%inţee p0$nes$) Se a*au. &ar-a *e Bru1ees $0n*i%entat *up .ust Se p0ate str0pi 2i $u 0 in.ur*e -ea% *e %4ie

  CI:A 7ITAMI:E= saat *in @ r02ii *e %ri%e %e*ie# 0 $eap %i$# 0 in.uriţ *e uei#0 in.uriţ *e 0ţet# sare# piper 2i puţin ap Saata se presar $u un &4r/ *e $uţit*e "usui0$

  D=RITI = CI:A SIMP>A? PR=TEI:E,, . *e pari-er *e pui 2i ni2te e.u%e pr0aspeteEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* >F 3&,$+($

  MIC DEU: prune pr0aspete sau *e pepene .a"en Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: PR=TEI:E

  @+#$ D$ )*&)( )* #$%*'$ "u$ţi /ie *e $ur$an &4nt %i$ *0&e$e %i$ r02ie ar*ei $eap $ţe *e ustur0iun &4r/ *e $uţit *e $urr /ire *e ptrun9e$4te&a /run-e *e "usui0$ pr0aspt sau un &4r/ *e $uţit *e "usui0$ us$at in.ur *e uei *e %sineuei pentru pr9itsare# piper 0 $an *e /in

  Se taie e.u%ee n "u$ţi# se t0a$ $eapa 2i se -*r0"e2te ustur0iu Ceapa se pr9e2te n uei C4n* se ru%ene2te sea*au. nt4i ar*eiu 2i ap0i r02ia# *0&e$eu# &4nt 2i ustur0iu Se n"u2 C4n* -ea%a n$epe s $0$0teas$ sen*eprtea- *e pe /0$ ntre ti%p se taie n /42ii /ieurie us$ate *e $ur$an 2i /ie$are /42ie se * prin /in 2i se pr9e2te n uei F42iie pr9ite se a*au. peste e.u%ee n"u2ite 2i se as %ai *eparte s se n"u2e Se$0n*i%entea- $u sare 2i piper 2i se presar $u $urr# ptrun9e 2i "usui0$ :u se a%este$ preparatu# *0ar se s$uturti.aia Se ser&e2te $u saata pre/erat

  CI:A 7ITAMI:E

 • 8/17/2019 Meniuri Dieta Rina PARTEA 2

  40/63

  Sup *e e.u%e $reia nainte *e a /i ser&it i se a*au. un a&0$a*0 tiat n "u$ţee ;ustu i se p0ate %"0.ţi $use%inţe pr9ite *e pin sau *e %sineEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  6+* >G )&,:+D&+

  MIC DEU: pere sau %ere Ceai sau $a/ea

  ;USTARI >A =RE 7ITAMI:E3ână la masa de prânz puteţi servi fructe i legume la fiecare ore. Ae.erea este &ariat8 su$uri *e /ru$te sau *ee.u%e# $0%p0turi sau /ru$te pr0aspete ( %r# par# "anan) sau e.u%e (r02ii# ar*ei r02ii# 0 /ar/urie *e &ar-#napi# s/e$)

  PRA: CARB=

  RU>=URI CU SPA:ACG $tite,, . *e spana$ $0n.eat $ţei *e ustur0i

  sare# piper in.ur *e uei