Click here to load reader

Menighedsblad 2009_03

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema Nyt fra præst og menighedsråd Vision 2009-2011 Frivillig stab i OFM 16-gudstjenester KIG FORBI www.odderfrimenighed.dk Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 | [email protected] Odder Frimenighed - vi vil mødes - vi vil følges - vi vil lære Læs i bladet...

Text of Menighedsblad 2009_03

 • Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 | [email protected]

  Menighedsblad Forret 2009 Tema

  Odder Frimenighed - vi vil mdes - vi vil flges - vi vil lre

  KIG FORBIwww.odderfrimenighed.dk

  I har fet det for intet- giv det for intet!

  Ls i bladet...

  Nyt fra prst og

  menighedsrd

  Vision 2009-2011

  Frivillig stab i OFM

  16-gudstjenester

 • Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Nste deadline er 1. maj 2009.

  Vi vil gerne have input og kommentarer fra lserne. Har du et emne som du gerne ser vi tager op, s kon-

  takt os. Ligeledes hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet billeder, artikler eller annoncer.

  Redaktionen: [email protected], tlf. 30 22 92 70. God lselyst Anne Mie Johanson og Henriette Moslund.

  Layout og tryk: Odder Produktionsskole, grafisk vrksted, telefon 8654 4200.

  Nyt fra menighedsrdet

  Det er spndende, herligt, givende og udfordrende at sidde i menighedsrdet. Det er et stort ansvar at skulle lede en hel menighed, isr i denne tid, hvor vi skal have hul p arbejdet med en ny 3-rsvision. I rets begyndelse har vi i menighedsrdet arbejdet med at f omsat menighedens 3-rs-vision I har fet det for intet, giv det for intet s det fr lov at komme ind under huden p os alle sammen. Vi er opsatte p, at visionen skal kunne omsttes og mrkes og f indflydelse i vores liv som enkeltpersoner og som me-nighed. Det frste r er afsat til opdagelse og nysger-righed, vi vil finde ud af hvad vi har fet den frste del af visionen. Vi kommer til at arbejde med emnet til gudstjenesterne, i cellegrupperne, i fastetiden hvor der er bn hver dag i Caf R5 fra 18.10 til 18.45, p 2 ga-veopdagelseskursusaftener for cellerne i efterret, og ved en stor menighedstaksigelsesfest i november. Vi glder os til at komme i gang, og opdage mere om hvad vi allerede har fet givet hver isr og som menighed.

  Udover visionsarbejdet, havde vi for nyligt et flles-mde med lederne af UngeKirken, til gensidig inspi-ration, opmuntring og sparring. Det er herligt at se s mange af drmmene tage konkret form nu med fredagscafer en gang om mneden, lovsangsband hver anden uge, kollektivet der er i gang, og ungdom-scelle hver tirsdag aften hvor de pt. gennemgr Ung-domsAlpha-kurset. Lederne oplever en god tid, og be-der om menighedens fortsatte forbn for at de unge m komme til at opleve et personligt mde med Gud. Der tegner sig et tydeligt billede af, at Odder Fri-menighed er en aktiv og levende menighed, med mange aktiviteter og projekter. Med bde gospelkor, Bond-aftener, fredagscaf, sndagsskole, cellegrup-per, klynger, ledernetvrk, pigeaftner, osv. kan det virke overvldende. Det krver godt lederskab og en tydelig vision. Vi er berede over at vre med i en menighed, der ikke er defineret af hje mure mel-

  lem os og verden, men er karakteriseret af et hjerte og en passion for at mde og vandre et lille stykke vej sammen med endnu flere mennesker i Odder, og der f lov at afspejle Guds krlighed og nde. Natalie Munkholm, nstformand i Menighedsrdet

  Nyt fra prsten nye udfordringer

  Selvom der stadig er smting der skal fikses, er vi som menighed stort set frdige med at bygge loka-lerne p Randlevvej 5 om. Aktivitetshuset og ung-domskollektivet bliver brugt. Med lidt over 1 r med aktiviteter i huset er aftnerne i cafen godt booket ud, over halvdelen af vrelserne i kollektivet beboet, driftsgruppen mlrettet i sit arbejde og bookingsyste-met velfungerende. Det virker!!!

  Aktivitetshuset bliver brugt og vores satsning p ung-domsarbejdet brer frugt. Ungdomsgruppen samler en god flok og lederne satser mlrettet p at stabe et solidt fundament at bygge videre p. Med vores hus p Randlevvej har menigheden fet sit eget sted, det har vret godt for os. Odder Frimenighed har et hus og det skaber en positiv selvforstelse for os og giver mere tyngde til vores arbejde. Vi bliver dog ikke helt satte lige med det samme for vi skal stadig stte stole op til alle gudstjenesterne og flytte lokalitet efter arrange-menternes beskaffenhed, og det er heller ikke drligt.Med afslutningen p Projekt R5 er vi net i ml med vores satsning (vision) og vi skal til at sprge igen Hvad s nu Gud - hvad vil du nu hvad er det nste for os? For vi nsker ikke at vre en menighed pr-get af rutine og behagelighed. Selvom vi har et hus vil vi ikke bare sidder derinde og hygge os. Vores kald som menighed i Odder er mdested, fllesskab og mesterlre ogs udenfor vores egne rkker. Det er baggrunden for Vision 2009-2011 som du kan lse mere om i bladet. Jeg hber at du ligesom jeg er spndt p hvilke fantastiske ting Gud nu har i sin hnd til os.

  2

 • Vision 2009 -2011

  I har fet det for intet giv det for intet hedder Od-der Frimenigheds slogan de nste tre r. Her i 2009 er det frste del af stningen, som er i fokus mens 2010-2011 tager fat p den sidste del.

  I Odder Frimenighed er vi meget velsignet. Gud har vret meget trofast overfor os og vi har set hans ind-griben. Ikke kun som menighed men ogs i familien og i vores eget liv virker Gud og velsigner. Det er dog ikke altid det, der er afsttet for vores identitet som mennesker og kristne. Vores tanker bliver s let fyldt med det, som vi ikke kan, eller det vi ikke har, det Gud ikke gav os eller det vi ikke nr og s bliver det hele tungt og fattigt. Sdan skulle det vel ikke vre!

  Det er en udfordring at f Guds velsignelser og vir-kelighed til at afspejles i vores reelle liv og hverdag. Guds intention er at vi som Hans brn skal gldes, leve livet, tjene og arbejde ud fra en oplevelse af rig-dom, hvis ikke vor egen, s hans. Gud har det p samme mde med os som vi har det med vore egne brn. Vi nsker at de skal se p alle deres ressourcer og evner. Nok, bevidste om deres fejl og kommen til kort, men aldrig med det som deres udgangs punkt. Det krver benbaring. Hrdt arbejde og trofast ud-holdenhed bringer os ikke ndvendigvis derhen. Gud skal p banen for at vi rigtigt kan hre, se og for-st hvor meget Han har givet os og hvor meget godt han vil os. I stilhed, eftertnksomhed og refleksion sker der fantastiske ting, vort hjerte bliver bldt, vi ser ting vi ikke kunne se fr. Og det er netop hvad ret 2009 skal bruges til. Vores liv og tjeneste, vo-res gavmildhed og offervilje skal gerne springe ud af den rigdom som Gud har velsignet os med. Det vre sig vores styrke legemlig, psykisk, intellektuelt eller ndelig svel som vore besiddelser lige fra ejendele til ejendomme. Men ogs vores kristne frihed, hbet som Gud giver os, opgret med synd, tilgivelsens kraft og endelig bnnen, som den kristne kirke er ble-vet betroet, for derigennem at velsigne Guds verden.

  Der er velsignelse og rigdom hos Gud og han har delt rigtigt meget af det med os. Det er dog nytteslst at prve at banke denne sandhed ind i hovedet p hin-anden, det er noget Guds selv m benbare for os. Derfor handler visionsprocessen dette r ogs meget

  om at reflektere og vente p Gud. I Guds nrhed ser vi hvem han er og vi ser hvad vi har fet del i.

  Her p planen kan du se hvad der kommer til at ske i menigheden gennem dette r. Jeg vil opfordre dig til at indstille dig p opdagelse, refleksion og taksigelse. Nr man opdager s ser man ting som ikke var synlige fr. S indstil dig p det! Vr ben og eftertnksom! Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighe-dens fader, vil give jer (os) visdoms og benbarings nd til at erkende ham, med jeres (vores) hjertes jne op-lyst, s I(vi) forstr, til hvilket hb han kaldte jer (os), hvor rig p herlighed hans arv til de hellige er Efe. 1,17-18

  www.odderfrimenighed.dk

  Fastetiden:Brug fastetiden til faste, bn og refleksion !Fasten startes d. 25. februar kl. 21.00 i R5

  Bn hver dag kl. 18.10-18.45 i Caf R5, 26. februar - 11. aprilFasten sluttes Pskesndag, frokost i R5 efter gudstjenesten

  Smgrupper (celler):Brug celleaftenerne til at arbejde med rets tema !

  Tema-introduktion for celleledere d. 23. marts kl. 19.30 i R5Tema-oplg til cellerne efter pske

  Odder Frimenighed er en utraditionel og lettilgngelig kirke med samme trosgrundlag som folkekirken. For os er Gud aktuel og relevant hver dag.

  3-rs-vision:I har fet det for intet,

  giv det for intetMatthus 10, 8

  Fokus i 2009:Opdagelse - refleksion - taksigelse:

  Hvad har jeg fet ?

  1. halvr: Opdagelse og refleksion

  2. halvr: Opdagelse og taksigelseGaveopdagelse:

  (Gen)opdag dine srlige ndegaver - brug din celle som sparring !2 aftener med ndegaveopdagelseskursus

  Smgrupperne deltager som teams

  Taksigelsesfest:Sig Gud tak sammen med din menighed !

  Lrdag d. 14. november i Caf R5 efter rsmdet

  3

 • I Odder Frimenighed har vi en frivillig stabs ordning. Det betyder at man kan komme til at tjene med i menighedens arbejde p lidt tttere hold end ellers. Menigheden har pt. fire frivillige stabspersoner. Her kan du lse lidt om hvad de laver og hvordan ordningen fungere for hver af dem.

  Det er tredje r jeg er med som frivillig stab i OFM. Jeg har ansvaret for koordinering af menighedens aktivite-ter og sender ogs menighedsmails ud. Jeg arbejder for det meste hjemmefra og sidder sdan lbende gen-nem ugen p mit hjemmekontor. Mit arbejde foregr mest via telefon og mails, s det er uafhngig af hvor jeg er. Nr jeg arbejder hjemmefra, kan jeg gre det nr jeg har tid. Selvom vi som frivillig stab har en kontrakt s fler jeg mig ikke hngt op p det. Min oplevelse af forpligtigelse og ansvarlighed for at mine opgaver bliver lst, hnger sammen med at jeg har sagt ja til at tage ansvar for denne del af menighedens arbejde. Som frivillig stab skal man komme til de mnedlige stabsmder. Der er vigtige samlinger, for det er der vi bliver et team, der arbejder og str sammen. Jeg synes vi som stabsteam er at sammenligne med pr-stens forlngede arm - vi lser opgaver i menigheden. Jeg har en bog- og kursusk