Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

Embed Size (px)

Text of Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  1/14

  TAJUK:

  MENGUMPULKAN CONTOH SOALAN-

  SOALAN

  DISEDIAKAN OLEH:

  NOR HANANI BINTI ABDUL HALIM

  NUR HAZIRAH BINTI ZAKARIA

  3 PISMP PJK

  IPGKSM

  EDU3104

  PENGURUSAN BILIK DARJAH DANTINGKAH LAKU

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  2/14

  PEMBAHAGIAN SOALAN

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  3/14

  Terbahagi kepada 3 bahagian

  objektif

  struktur

  esei

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  4/14

  BAHAGIAN A : OBJEKTIF

  Soalan objektif dipanggil "objektif" kerana cara

  memeriksanya adalah objektif iaitu dibuat

  dengan tepat dan tidak memerlukan

  pertimbangan-pertimbangan subjektif (IsahakHaron, 1982).

  Ada pelbagai jenis soalan objektif. Antaranya

  soalan berjawapan pendek, soalan melengkapkanjawapan pendek, soalan tindak balas alternatif,

  soalan memadankan dan soalan aneka pilihan

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  5/14

  Dalam soalan objektif, diberi satu "masalah"

  dan beberapa pilihan jawapan kepada

  masalah itu

  Pelajar dikehendaki memilih satu jawapan

  yang betul atau tepat.

  Masalah itu boleh dinyatakan dalam bentuk

  soalan atau pernyataan (statement) yang tidak

  lengkap.

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  6/14

  BAHAGIAN B : STRUKTUR

  Soalan struktur meliputi beberapa jenis dan

  aras penyoalan.

  Soalan struktur juga akan bertanya mengenai

  kemahiran berfikir.

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  7/14

  BAHAGIAN C : ESEI

  membaca dengan teliti setiap arahan soalan,kehendakdan tugasan soalan.Pelajar perlu membaca danmemahami arahan soalan terlebih dahulu.

  Pilihlah soalan yang mudah dijawab kerana pelajar

  akan dapat menjawabnya dengan lancar. Tentukan yang anda dapat mengemukakan isi-isi

  jawapan mengikut kehendak soalan serta memenuhimarkah yang diperuntukkan 1 markah.

  Jika markah yang diperuntukkan ialah 8 markahbermakna pelajar mesti mampu menyediakansekurang-kurangnya lapan isi.

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  8/14

  Sebelum menulis jawapan pelajar perlu

  merangka isi jawapan yang hendak

  dikemukan.

  Rangka jawapan penting untuk menghasilkan

  jawapan yang teratur,tidak mengulangi

  fakta,tidak terpesong daripada kehendak

  soalan,mengelakkan pelajar meninggalkan isi-isi penting

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  9/14

  SOALAN RAMALAN

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  10/14

  BAHAGIAN A

  1) aspek pengurusan bilik darjah

  2) implikasi jika guru gagal menguruskan bilik darjah

  3) peraturan bilik darjah ( membentuk peraturan)

  4) penyediaan ujian

  5) kepentingan penyimpanan sumber maklumat murid

  6) faktor hubungan guru dan murid

  7) konsep bilik drjah

  8) model-model disiplin 9) tingkah laku bemasalah distruptif

  10) modifikasi tingkah laku

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  11/14

  BAHAGIAN B

  1 a) apakah kemahiran guru dalam mengurus bilik darjah

  b) ciri-ciri kualiti guru efektif

  2a) kepentingan guru membina hubungan yang baikdengan murid

  b) amalan budaya penyayang dalam blik darjah 3a) cara peneguhan positif dilakukan oleh guru

  b) contoh aspek kualiti mengikut model Glasser

  4a) 5 kekuatan yang dapat menunjukkan guru membuatperancangan yg baik dalam bilik darjah

  b) usaha guru dalam memastikan pengurusan bilik darjahkekal kondusif, proaktif dan positif

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  12/14

  BAHAGIAN C

  1a) implikasi penekanan persekitaran yang kondusif.

  b) cara guru mentadbir ujian dengan berkesan

  2a) terangkan tingkah laku bermasalah dalam bilik

  darjah b) huraikan cadangan bagi mengatasi halangan kepada

  pengurusan masalah bilik darjah.

  3a) ciri-ciri kanak-kanak autistik

  b) strategi yang boleh digunakan oleh guru dalammembantu mengurus kanak-kanak kecelaruan tingkahlaku ( ADHD )

 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  13/14

  CONTOH SOALAN

  http://f/Documents/ASSGMNT%20DEGREE%20SEM%203/ASSGMNT%20EDU/PEMBENTANGAN/CONTOH2%20SOALAN/GDU2033.pdfhttp://f/Documents/ASSGMNT%20DEGREE%20SEM%203/ASSGMNT%20EDU/PEMBENTANGAN/CONTOH2%20SOALAN/GS2073.pdfhttp://f/Documents/ASSGMNT%20DEGREE%20SEM%203/ASSGMNT%20EDU/PEMBENTANGAN/CONTOH2%20SOALAN/SGDU%202033.pdf
 • 7/29/2019 Mengumpul Contoh-Contoh Soalan

  14/14

  SEKIANTERIMA KASIH