of 8 /8
4.3.18. 1 MENADŽMENT USLUGA Uvod u izvođenje kolegija Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Nositelj kolegija Izv.prof.dr.sc. Davorin Turkalj www.efos.unios.hr/dturkalj [email protected] Web-sjedište kolegija h"p://www.efos.unios.hr/menadzment-usluga/ Menadžment usluga Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski...

Page 1: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

1

MENADŽMENT USLUGAUvod u izvođenje kolegija

Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u OsijekuSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Nositelj kolegija

Izv.prof.dr.sc. Davorin Turkalj

www.efos.unios.hr/[email protected]

Web-sjedište kolegija

h"p://www.efos.unios.hr/menadzment-usluga/Menadžment usluga

Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u OsijekuSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Page 2: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

2

Marketingposebnihpodručjawww.mpp.efos.hr

Facebookprofilwww.facebook.com/mpp.efos

PSS Marketing posebnih područja

Materijali

Babić• -Hodović, Vesna: Marke&ng usluga, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2010.OzreBć Došen, Đ.:• Osnove marke&nga usluga, Mikrorad, Zagreb. 2002Prezentacije s predavanja•Studije slučaja • – sekundarni izvori

Osnovna literatura

Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u OsijekuSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Struktura kolegija

Nastavni procesPredavanja• 5 velikih cjelina• 6 tjedana (srijeda i/ili petak)

Projektni zadatak – seminarska nastava• Tjedni timski rad

Predrok ili ispit

Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u OsijekuSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Page 3: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

3

Struktura kolegija

Nastavni proces #2

Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u OsijekuSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Susret Vrsta izvođenja / Predavač Nastavna cjelina Ključni pojmovi Napomena

28.02. Predavanje / Davorin Turkalj Uvodno predavanje O kolegiju, literatura, predavači, plan nastave, uvjeti

13.15 satidv. 7

02.03. Projektni zadatak Priprema za razgovor sa klijentom Istražiti poslovni subjekt i usluge07.03. Predavanje / Davorin Turkalj Projektni zadatak – gost predavač

Mario Perković / prezentacija Sporthouse

13.00 satidv.1

09.03. Projektni zadatak Case - Sporthouse Definiranje tržišta / ciljani segment14.03. Predavanje / Davorin Turkalj Tržište krajnje potrošnje / Donošenje

odluke o kupnji13.15 satidv.7

16.03. Projektni zadatak Case - Sporthouse Analiza stanja, identificiranje problema, rješenja

21.03. Predavanje / Davorin Turkalj Marketinške aktivnosti na internetu 13.15 satidv.7

23.03. Projektni zadatak Case - Sporthouse Definiranje značajki web platforme, istraživanje tržišta

28.03. Predavanje/ Davorin Turkalj Pozicioniranje usluga 13.15 satidv.7

30.03. Projektni zadatak Case - Sporthouse Analiza podataka, interpretacija

04.04 Projektni zadatak Izlaganje Prezentacija i predaja elaborata, ocjenjivanje

06.04. PREDROK Provjera znanja, definiranje konačne ocjene

11.04. ANALIZA PREDROKA

Stjecanje znanja i kompetencija

üUsvajanje temeljnih znanja o procesima poslovanja poslovnog subjekta u uslužnom sektoru u suvremenim uvjetima globalizacije i informatičkog okruženja

üStjecanje vještina izrade elaborata temeljenim na marketing strategiji analiziranog poslovnog slučaja

U kolegiju će se poticati aktivni pristup učenju i poučavanju, pri čemu predavači ne «predaju», već usmjeravaju i potiču

studente/studentice na aktivno stjecanje znanja.

Pristup radu

Page 4: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

4

Kako uspješno položiti kolegij ?

ü Odslušani kolegijü Rad na projektnom zadatkuü Uspješno izlaganje timaü Poštivanje zadanih rokovaü Kratka provjera znanja na predroku

PREDROK ISPITü Odslušani kolegijü Redovni rokovi prema

studomatu

MENADŽMENT USLUGAPROJEKTNI ZADATAK

upute

Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u OsijekuSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

üRedovitim i izvanrednim studentima koji žele ostvariti pravoizlaska na predrok.

üCilj pristupnog rada jest na temelju samostalne analizeposlovanja i istraživanja tržišta uočiti postojeće ili potencijalneprobleme u projektu, te izrada prijedloga za riješenje istih.

üProjekt se temelji na povezivanju teorije i prakse kako bi studentidobili bolji uvid u razlike između teorijske osnove i realnogposlovanja

Kome je namijenjen ?

Page 5: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

5

Nacrt izrade projektnog zadatka

Predavanja• će služi/ kao smjernice u lakšem savladavanju etapa u izradizadatka, dok su seminari predviđeni za individualni rad /mova.Da• bi analiza odgovarala standardima, potrebno je slijedi/ pitanja koja služeza osiguravanje strukture radu.Pitanja• su postavljena kao nit vodilja i podloga su analizi odabranog slučaja,te je poželjno da u projektnom radu i prezentaciji odgovori na pitanja budušto konkretniji i detaljni.

Poslovni slučaj

Poslovni subjekt – projekt iz realnog sektora

Svrhaü projektnog zadatka je izrada konzultantskog izvještaja. Vaš se 7mpostavlja se u ulogu agencije koja istražuje postojeće i potencijalno tržište zaizradu izvještaja u stvaranju dugoročne strategije naručitelja.

Istraživanjeü postojećih ili potencijalnih korisnika o razini zadovoljstva iočekivanja za pruženu uslugu. Odgovori na pitanja omogući7 će razvijanjestrategije, kao i konstatacija kakvo je trenutno stanje, te kako pristupi7navedenom segmentu.

ü U izradi i smjernicama 7movi će se posluži7 definiranom literaturom,internetom i terenskim istraživanjem.

Page 6: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

6

Sporthouse– pitanja kao vodič kroz rad #1

Temeljni zadaci: • istražiti trenutnu prepoznatljivost Sporthouse branda među biranim segmentima

(timovi sami biraju segment),• razumjeti korisnike (definiranje potreba i želja),• sugerirati rješenja, razraditi strategiju kako Sporthouse učiniti vidljivijim kroz offline

(Billboard, tv, radio, novine, letci, vizualni elementi branda) i online (detaljnarazrađena strategija oglašavanja – Social media, tehnike, alati, komunikacijski mix)

• osmišljavanje strategija za promociju, (Viral, Guerilla, Buzz, Content),• korištenje instrumenata i modela za kreiranje strategije: 7P; SWOT, strategija plavog

oceana i dr. koje ste savladali tijekom vašeg studiranja.• Uvođenje inovacija ponude usluga (event 365, top događaji)

Istraživanje – pitanja kao vodič kroz rad #2

ü U okviru zadatka potrebno je proves2 anketu.

Anke2rajteü minimalno 30 ljudi koje ćete mo2vira2 putem e-pošte, društvenih mreža, putem google docs ili sličnihbesplatnih i dostupnih alata.

Odgovoriü na pitanja u nastavku, kao i dobiveni rezulta2ispitanika omogući2 će vam izradu vašeg projektnog zadatka.

Istraživanje – pitanja kao vodič kroz rad #3

Tko su korisnici/interesen. 1. – demografija (dob, spol, primanja, obrazovanje i sl.),Analizira. stupanj prepoznavanja poslovnog subjekta i ponude 2.među ispitanicima/odabranim segmentom,Utvrdi. stavove prema ponudi 3. Sporthousa, Kako učini. 4. Sporthouse vidljivijim te kako potaknu. ciljani segment na željenu akciju? Koje bi ak.vnos. utjecale na poboljšanje poslovanja 5. Sporthousa?

Na temelju prikupljenih podataka analizirajte ponašanje korisnika i što ih određuje. Prikupljeni podaci omogućuju stvaranje pretpostavki za razumijevanje postojećeg stanja i

stvaranja novih pretpostavki za poboljšanje plasmana i modifikaciji usluge.

Page 7: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

7

Format• rješenja – izlaganje maksimalno 10 minutapoželjno svih članova 7ma (word, pptx, excel, pdf,video, kombinacija itd...).Pisani• izvještaj odnosno elaborat se predaje na danizlaganja.

Izlaganje rješenja

Izlazakü na predrokIzlaganjemü pred stručnim povjerenstvom,nagradeü najboljim 7movima u obliku novčane nagrade,mogućnostü provedbe izabranog prijedloga kroz radni odnos u Sporthouseelaboratü kao element ocjene,moguü ćnost pretvaranja elaborata u diplomski rad.

Prednosti sudjelovanja u projektnom zadatku

Opći podatci:Naručitelj: Sporthouse Sport, Food & RelaxObilazak objekta i stručno predavanjePlan rada za vrijeme trajanja kolegijaNagrade: 1. mjesto – 1.000,00 kn

2. mjesto – 500,00 kn3. mjesto - 300,00 kn

Napomenta: Sudjelovanjem i predajom elaborata prenosite rješenja i intelektualno vlasništvo na Sporthouse i Ekonomski fakultet u Osijeku. Pobjedničkom 7mu će se ponudi7 provedba rješenja u praksu za dodatnu naknadu koju dalje dogovarate s klijentom.

Istraži( poslovni subjekt i njegovu ponudu•Pripremi( pitanja za susret sa predstavnikom iz •Sporthousa

Zadatak

Page 8: MENADŽMENT USLUGA uvodno predavanje 2018 - efos.unios.hr · Katedra za marketing I Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Struktura kolegija

4.3.18.

8

Podijelite se u grupe!

Tim mora ima3:NazivüVoditelj ü -a/icu - glavnog i odgovornog

ü3-5 članova

*Voditelji grupa moraju predati tražene informacije po završetku seminara