Mellan demokrati och diktatur-final

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Mellan demokrati och diktatur-final

 • Mellan demokrati och diktatur

  Rapport till

  Kommittn om versyn av exportkontrollen av krigsmateriel

  12 Augusti, 2013

  Staffan I. Lindberg

  Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Gteborgs universitet

  Associate Professor, Department of Political Science, University of Florida

  &

  Jan Teorell

  Professor, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

 • 2

  Sammanfattning:

  Uppdraget frn Kommittn om versyn av exportkontrollen av

  krigsmateriel (UD 2012:01) var dels att ge ett underlag om vad som

  knnetecknar demokrati, diktatur och ett auktoritrt politiskt system;

  dels att orientera kommittn om vilka olika bedmningar som kan gras

  fr att avgra i vilken grad en stat r demokratisk.

  Trots att demokratins idealkriterier r omstridda finns en vletablerad

  konsensus om dess baskriterier: frekomsten av ppna, rttvisa och

  effektiva val i kombination med ett antal politiska fri- och rttigheter. En

  diktatur r sledes en stat som saknar dessa egenskaper.

  Skillnaden mellan demokrati och diktatur kan bde ses som en grad- och

  en artskillnad, men begreppsliga argument talar fr det graderade

  synsttet. Snarare n att tala om demokratier och diktaturer som tv

  distinkta typer av politiska system br man allts tala om graden av

  demokrati (eller diktatur) i olika stater.

  Graden av demokrati har kat i vrlden frn mitten av 1970-talet till idag,

  men samtidigt har antalet lnder som hller allmnna val och har vissa

  demokratiska kvaliter, men som samtidigt har framtrdande egenskaper

  vi frknippar med diktatur och som drfr rknas som elektorala

  autokratier, kat. I denna grzon finns stor spnnvidd i frga om graden

  av bde frihet, valens kvalitet och politisk repression. Det har drmed

  blivit allt svrare att dra en tydlig grns mellan demokratier och

  diktaturer.

  Det finns mnga likheter och skillnader mellan dagens idag ledande

  demokratimtningsprojekt, men en av deras deras avgrande nackdelar

  r att de inte tillter ngra detaljerade slutsatser om vilka frndringar

  eller hndelser i ett enskilt land som ger upphov till det vergripande

  demokrativrdet.

  Varieties of democracy r ett projekt som delvis utvecklats just fr att

  avhjlpa detta, genom att med hjlp av ett ntverk om flera tusen

  landexperter samla information om 329 demokrati-indikatorer frn alla

  vrldens lnder frn 1900 till idag.

 • 3

  Innehll

  Inledning 4 1. Vad r en demokrati? 5 Demokratins bas- kontra idealkriterier 6 Dikotom kontra kontinuerlig demokratisyn 9

  2. Vad r diktatur? 11 Typer av icke-demokratiska regimer 11 Utveckling ver tid 15

  3. Att mta demokrati och diktatur 17 Strategier fr att mta demokrati 18

  4. Varieties of democracy: ett nytt stt att mta demokrati 21 5. Avslutande diskussion 30 Referenser 32

 • 4

  Inledning

  Vrlden har under de senaste 25 ren genomgtt en genomgripande frndring

  nr det gller utbredningen av demokratiska institutioner. Vad som inom

  demokratiseringsforskningen brukar kallas den tredje demokratiseringsvgen

  (Huntington 1991) tog sin brjan i Sydeuropa redan p 1970-talet, och spred sig

  sedan till Latinamerika under 1980-talet. Utvecklingen skt sedan ny fart i

  samband med Berlinmurens fall, kalla krigets slut och Sovjetunionens

  upplsning. ver tv dussin lnder i forna steuropa och Sovjetunionen brjade

  d hlla val och i kad grad respektera politiska fri- och rttigheter. Denna

  frndringsvind blste ocks ver Afrika och delar av Asien, dr ver 50 lnders

  militrregimer och enpartistater ppnades upp och flerpartival blev regeln

  snarare n undantaget. Frndringen mot mer demokrati har sedan, trots

  enskilda bakslag och inbromsning, fortsatt in i det nya milleniet. Under de

  senaste ren har detta varit tydligast i samband med den s kallade arabiska

  vren och de frhoppningar om fortsatt regimfrndring som knutits till denna,

  ven om utgngen i mnga lnder r osker.

  En mindre uppmrksammad underliggande trend i denna institutionella

  utveckling r att de institutionella olikheterna mellan mer demokratiska och mer

  auktoritra stater har minskat avsevrt. Fr 30 r kunde man ganska ltt knna

  igen en diktatur. Vanligtvis fanns antingen bara ett politiskt parti eller styrde en

  militrjunta eller en personlig diktator utan att ver huvud taget bry sig om att

  organisera val. Men s inte lngre fallet. Den vanligaste typen av diktatur i

  vrlden idag r frkldd till demokrati. Allmnna val hlls med regelbundenhet

  dr fler partier tillts konkurrera om makten (i vart fall nominellt), och militren

  hller sig i skymundan. Detta kande antal hybridregimer har frvisso

  uppmrksammats i litteraturen (Diamond 2002; Levitsky and Way 2002, 2010;

  Schedler 2002, 2006), men konsekvenserna fr vrt stt att tala om demokrati

  och diktatur som tv vsensskilda fenomen r nnu inte helt klarlagda.

  Ett stt att beskriva utvecklingen r att skillnaden mellan dessa tv styrelseskick

  alltmer kommit att bli en frga om gradskillnader snarare n artskillnader. Detta

  innebr i sin tur nya utmaningar fr gra demokrati till ngot mtbart, eftersom

 • 5

  kraven p precision i grzonen mellan de tv olika typerna av styrelseskick har

  kat.

  Detta r inte endast ett akademiskt problem. Bde enskilda lnder och

  mellanstatliga institutioner anvnder idag i kande utstrckning demokrati som

  kriterium fr att till exempel frdela bistnd och styra krediter och handelsavtal.

  Fr den svenska parlamentariska Kommittn om versyn av exportkontrollen av

  krigsmateriel fljer samma utmaning. Syftet med freliggande rapport r dels att

  ge Kommittn ett vetenskapligt inriktat underlag om vad som knnetecknar

  demokrati och diktatur som politiska system; dels att orientera kommittn om

  vilka olika bedmningar som kan gras fr att avgra i vilken grad en stat r

  demokratisk. Avsikten r att utreda problematiken inom omrdet och lyfta fram

  olika mjliga stllningstaganden och deras konsekvenser, och diskuterar fr och

  nackdelar med existerande mtinstrument. Slutligen presenteras ett nytt

  demokratimtningsprojekt Varieties of democracy (Coppedge m.fl. 2011) i

  vilket vi ingr, som framver kan anvndas fr att srskilja olika typer av

  demokratier frn varierande former av diktaturer.

  Vi inleder med en diskussion av demokratibegreppet (avsnitt 1), fljt av en

  presentation av olika typer av icke-demokratiska system (avsnitt 2). Drefter

  fljer en versikt ver olika stt att mta demokrati p och deras fr- respektive

  nackdelar (avsnitt 3). Vi presenterar sedan vrt nya stt att g tillvga (avsnitt

  4). Avslutningsvis diskuterar vi vad detta fr fr mjliga implikationer fr

  Kommittn (avsnitt 5)

  1. Vad r demokrati?

  Eftersom demokrati kommit att bli ett mycket vrdeladdat ord r det inte

  alldeles enkelt att tillskriva det en precis innebrd. Samtidigt har begreppet en

  klar och tydlig ursprungsbetydelse som folkstyre. Ett lands medborgare ska

  genom ngon form av process styra ver sig sjlva. Grundlggande r drfr att

  rttigheter och mjligheter till deltagande i styrandeprocessen r lika fr alla

  medborgare (eftersom de annars inte styr ver sig sjlva i samma grad). Hur

 • 6

  denna abstrakta princip skall omsttas i praktiken rder det dock delade

  meningar om.

  Demokratins bas- kontra idealkriterier

  Nr det gller demokrati som en egenskap hos nationella politiska system

  vilket r vad vi uteslutande kommer att diskutera finns det en fundamental

  skillnad i synen p vad man skulle kunna kalla demokratins baskritier ena

  sidan och dess idealkriterier den andra (Hadenius 1992; Hadenius & Teorell

  2005b). Nr det gller baskriterierna finns en ganska stor samsyn bland

  samhllsvetare om vilka mttstockar ett politiskt system ska vrderas efter fr

  att faststlla hur demokratiskt det r vid en given tidpunkt:

  Frekomsten av ppna och rttvisa val med allmn och lika rstrtt

  Att dessa val r effektiva i bemrkelsen att de avser landets ledande

  befattningar, och att dessa i sin tur har kontroll ver landets territorium

  Att ett antal politiska fri- och rttigheter upprtthlls ven mellan valen, i

  synnerhet siktsfrihet (vilket inkluderar yttrande- och pressfrihet),

  organisations- och mtesfrihet, och en drmed sammanhngande frihet

  frn frtryck och repression.

  Den mest citerade beskrivningen av dessa institutionella kriterier r den

  amerikanska statsvetaren Robert Dahls bok Polyarchy frn 1971. Som bokens

  titel anger ville dock Dahl inte kalla lnder som endast levde upp till dessa

  baskriterier fr demokratier. Det senare begreppet reserverade han fr ett

  annat, mer ouppneligt idealtillstnd, som ingen av vrdens faktiskt existerande

  politiska styrelseskick lever upp till. Som frsk till sprklig reform var Dahls

  (1971) pldering fr polyarki (flertalsvlde) ett misslyckande. I stort sett

  ingen samhllsvetare an