of 14 /14
PERTANDINGAN POWER POINT PERTANDINGAN POWER POINT PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN MORAL Nama Ahli Kumpulan:Wong Kan Nama Ahli Kumpulan:Wong Kan Lap Lap Hiew Chi Fung Hiew Chi Fung

Melindungi Hak Kanak Kanak 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Melindungi hak kanak-kanak

Text of Melindungi Hak Kanak Kanak 3

 • PERTANDINGAN POWER POINT PENDIDIKAN MORALNama Ahli Kumpulan:Wong Kan Lap Hiew Chi Fung

 • BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIANilai :Melindungi Hak Kanak-kanakDefinisi:Membela , memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna

 • KANDUNGAN AKADEMIK:Perlindungan terhadap Kanak-kanak Tanggungjawab Semua PihakPeranan Pelbagai Pihak dalam Melindungi Kanak-kanak

  Peranan Kerajaan1 Semua pihak, sama ada kerajaan, badan bukan kerajaan, atau individu mempunyai peranan dan tanggungjawab bersama untuk melindungi dan menyayangi kanak-kanak.

  2 Kerajaan melindungi kanak-kanak malalui peraturan dan undang-undang dengan menggubal Akta Kanak-kanak 2001.

  3 Akta Kanak-Kanak 2001 memaktubkan bahawa setiap kanak-kanak harus dilindungi dan disayangi atau sebab yang berikut :

 • (a) Kanak-kanak berhak untuk membesar dan berkembang dalam suasana adil, aman, bahagia, dan kasih sayang untuk memperoleh keyakinan penuh, maruah, dan nilai diri yang positif ;

  (b) Kanak-kanak merupakan kunci kehidupan , pembangunan , dan kemakmuran masyarakat kini dan akan datang ;

  (c) Kanak-kanak masih kurang matang dari segi fizikal , mental , dan emosi .

 • 4 Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 , kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan termasuklah keadaan yang berikut :

  (a) Kanak-kanak telah atau berkemungkinan besar akan dicedera atau didera sama ada dari fizikal atau emosi . (b) Kanak-kanak telah atau berkemungkinan besar akan dianiayai dari segi seks . (c) Kanak-kanak yang telah mengemis atau menjalankan penjajahan yang menyalahi undang-undang , menjual loteri haram , dan perjudian yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak itu .

 • Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991

  Suatu Akta bagi peruntukan mengenai pemuliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan dengannya atau yang berkaitan dengannya.

  (i)Kemudahan (a)Memberi Perlindungan kepada kanak-kanak dan orang orang muda yang memerlikan jagaan dan perlindungan.

  (ii)Takrifan Kanak-kanak (a)Mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. (iii)Takrifan Penganiayaan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947 (Akta 232) Seksyen 3 (a)Kanak-kanak atau orang muda yang telah dipukul, diseksa, diabaikan, didedah kepada bahaya; atau disuruh melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan ia dipukul, diseksa, diabaikan atau didedah secara langsung atau tidak langsung yang akan mengakibatkan kecederaan atau penderitaan kepada kesihatannya. (b)(Termasuk yang menyebabkan hilang penglihatan dan/atau pendengaran, kecederaan anggota tubuh badan dan kecederaan otak).

 • (iv)Hukuman (a)Bagi kesalahan mengikut takrifan a. di atas hukumannya ialah denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 26 Akta 468. (b)Bagi kesalahan mengikut takrifan b. diatas hukumannya ialah denda tidak melebihi RM5,000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 28 Akta 468. (v)Peranan Pegawai Kebajikan Masyarakat (i)Menyiasat aduan yang diterima. (ii)Merujuk kepada Pegawai Perubatan untuk mengesahkan samada penganiyaan telah berlaku atau tidak. (iii)Melaporkan kepada polis jika kes yang berkenaan perlu dibawa ke hadapan mahkamah. (iv)Mengadakan kaunseling kepada pihak yang terlibat supaya perkara itu tidak berlaku lagi. (v)Sebagai ikhtiar terakhir, menempatkan kanak-kanak dengan penjaga yang sesuai atau dimasukkan ke dalam Rumah Kanak-kanak.

 • Hak kanak-kanak yang perlu dilindungi untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka.

  1. Menikmati sepenuhnya semua hak tanpa perbezaan dan diskriminasi.2. Mendapat perlindungan, peluang dan kemudahan istimewa.3. Mempunyai nama dan kewarganegaraan.4. Makanan yang cukup, keselamatan sosial, tempat kediaman, rekreasi dan kemudahan perubatan. 5. Mendapat perlindungan istimewa apabila cacat.6. Mendapat kasih sayang ibu bapa, jagaan dan perlindungan. 7. Mendapat perlindungan daripada kezaliman, eksploitasi dan diskriminasi.

 • 5 Dalam Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan ) 1966 , dinyatakan bahawa kanak-kanak tidak dibenarkan untuk bekerja kecuali dalam syarat-syarat yang tertentu

  6 Tindakan undang-undang akan diambil terhadap sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang yang melindungi kanak-kanak seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak dan akta lain yang berkaitan dengan kanak-kanak .

 • Peranan Rumah-rumah Pelindungan1 Kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menupuhkan tempat pelindungan seperti rumah kanak-kanak untuk melindungi kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal atau emosi

  2 Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi pemulihan kepada juvana yang terbabit dalam kesalahan undang-undang

  3 Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa kepentingan juvana yang terbabit dalam jenayah sentiasa terbela dan terjamin dalam masyarakat dan pencegahan awal dapat dijalankan .

 • Peranan Badan Bukan Kerajaan

  1 Keluarga merupakan kumpulan asas dalam masyarakat untuk membesar , menyara , dan memenuhi kebajikan anak-anak mereka supaya bertanggungjawab dan berakhlak mulia . 2 Ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk mendedahkan anak-anak mereka tentang peraturan , undang-undang , dan nilai sosial yang diterima oleh masyarakat supaya merka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab .

 • Peranan Individu1 Setiap individu juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan menyayangi kanak-kanak supaya mereka dapat hidup dalam persekitaran yang sihat dan selamat .

  2 Hal ini penting kerana persekitaran yang tidak sihat memudahkan mereka terdedah dan terperangkap dengan anasir kurang sihat hingga mempengaruhi mereka melakukan sesuatu yang menentang peraturan dan undang-undang masyarakat seperti mencuri , gangsterisme atau mengambil dadah .

  3 Semua lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama dan komitmen untuk memenuhi hasrat dan harapan kanak-kanak untuk dilindungi dan disayangi . 4 Kepentingan dan hak-hak kanak-kanak harus dihargai , dipelihara , dan dilindungi untuk menjamin negara terus maju dan masyarakat yang madani tercapai pada masa depan .

 • TERIMA KASIH