of 12 /12
Doc. dr. Sanja Ćavar MEHANIZMI ORGANSKIH REAKCIJA

Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

  • Author
    dohanh

  • View
    266

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani...

Page 1: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

Doc. dr. Sanja Ćavar

MEHANIZMI

ORGANSKIH

REAKCIJA

Page 2: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

1. Navedi tri pojma s kojima si se susreo-la tokom studija

organske hemije koji se tiču mehanizma neke organske

reakcije!

2. Objasni šta znači svaki pojedini pojam!

3. Koja je prosječna ocjena koju imaš iz predmeta Osnove

organske hemije, Organska hemija I, Organska hemija II i

Organska analiza?

4. Samostalno ocijeni svoje znanje iz mehanizama organskih

reakcija stečeno na prethodnim kursevima iz organske hemije!

5. Koju ocjenu očekuješ na kraju ovog kursa?

Prije izučavanja mehanizama

organskih reakcija...

Page 3: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

Predmetni nastavnik: doc. dr. Sanja Ćavar

Saradnici: Mr. Anela Topčagić

Predavanja: 2 sata

Vježbe: 2 sata (laboratorijske i auditorne)

Status predmeta: Obavezni

ETCS: 4

Provjera znanja i ocjenjivanje:

Organizacija nastave

Kriterij Poeni Uslov

Pohađanje nastave 10 5

Angažman na nastavi 10 6

Test I 40 22

Završni ispit (Test II) 40 22

Ukupno 100 55

Page 4: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

1. M. B. Smith, J. March, March`s Advanced Organic

Chemistry. Reactions, Mechanisms, and Structure, 6th

Ed., Wiley-Interscience, 2007.

2. K. Humski, Reakcijski mehanizmi u organskoj hemiji,

Školska knjiga, Zagreb,1974.

3. M. G. Gallego, M. A. Sierra, Organic Reaction

Mechanisms. 40 Solved Cases. Springer, 2004.

4. F. A. Corey, R. J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry.

Part A: Structure and Mechanism, 5th Ed., Springer,

2007.

5. J. L. Li, Name Reactions. A Collection of Detailed

Reaction Mechanisms, 3rd Ed., Springer, 2006.

6. H. Maskill, The Investigation of Organic Reactions and

Their Mechanisms, Blackwell Publishind Ltd, 2006.

Literatura

Page 5: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

* Nekinetičke metode određivanja reakcijskih

mehanizama

* Odredjivanje produkata reakcije

* Dokazivanje mogućeg međuprodukta

* Hvatanje medjuprodukata

* Kataliza reakcije

* Eksperimenti ukrštavanja

* Obilježavanje izotopom

Predmeti proučavanja mehanizama

organskih reakcija

Page 6: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

* Stereohemijska ispitivanja

* Fizikalno dokazivanje medjuprodukata

* Kinetičke metode određivanja

* Kinetika reakcije

* Vrednovanje kinetičkih rezultata

* Izabrani mehanizmi organskih reakcija

Predmeti proučavanja mehanizama

organskih reakcija

Page 7: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

* Upoznavanje sa principima i metodama

određivanja toka organske reakcije - mehanizma

reakcije.

* Samostalno odrediti mehanizam neke reakcije;

* Predvidjeti uticaj različitih faktora na tok

reakcije;

* Postaviti reakcijske uslove u cilju dobivanja

željenog produkta.

Cilj proučavanja mehanizama

organskih reakcija

Page 8: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

Kako se određuje mehanizam neke

reakcije?

NOVA HEMIJSKA REAKCIJA

Identifikacija produkata reakcije

Sporedni reakcioni produkti Kinetičke analize

Određivanje veza koje su pukle

ili nastale tokom reakcije

PREDLAGANJE MEHANIZMA REAKCIJE

Testiranje mehanizma reakcije

Page 9: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

Kako se određuje mehanizam neke

reakcije? Testiranje mehanizma reakcije

Kinetičke

analize

Izotopske

analize

Analiza

intermedijata

Stereohemija

reakcije

Uticaj

rastvarača

Uticaj

supstituenta

Da li su rezultati u skladu sa

predlaganim mehanizmom?

DA NE

Pravilan mehanizam reakcije! Ponovno postuliranje mehanizma i

njegovo testiranje.

Page 10: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

* Studenti - razumijevanje organske hemije

Zašto nukleofili napadaju C-atom karbonilne

grupe, a ne O-atom?

* Hemičari koji se bave organskom sintezom -

odabir odgovarajućih reakcijskih uslova u cilju

dobivanja maksimalno mogućeg prinosa željenog

produkta

Značaj proučavanja mehanizama

organskih reakcija

Page 11: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

* Hemičari u industriji - planiranje i odabir nekih

novih reagenasa i uslova reakcije koji mogu

uticati na željenu hemijsku transformaciju

Poboljšanje reakcije sinteze nekog antibiotika za

1% povećava dobit za oko milion dolara godišnje.

* Biohemičari - lakše razumjevanje kako neka

bolest utiče na metabolizam, te kako se lijek

može boriti protiv te bolesti, i naravno kako

dizajnirati neki novi lijek

Značaj proučavanja mehanizama

organskih reakcija

Page 12: Mehanizmi organskih reakcija - pmf.unsa.ba za organsku hemiju i biohemiju... · * Izabrani mehanizmi organskih reakcija Predmeti proučavanja mehanizama organskih reakcija * Upoznavanje

* Hemičari koji se bave ekološkim problemima -

poznavanje mehanizma štetnog djelovanja

molekula na okolinu u cilju zaštite

Freoni se danas zamjenjuju

hidrohlorofluorougljikovodicima koji se raspadaju

prije nego što dođu do ozonskog omotača.

Značaj proučavanja mehanizama

organskih reakcija